Navigace

Obsah

Hygienická opatření

Typ: ostatní
Na začátku školního roku proběhne dle pokynů MŠMT screeningové testování žáků 1. – 9. tříd antigenními testy na COVID-19, a to v termínech 1. 9., 6. 9. a 9. 9.2021, testování proběhne na začátku vyučování. Žáci prvních tříd se budou testovat první školní den až po skončení slavnostního přivítání.

Testování bude probíhat kombinací státních testů z nosohltanu a testů ze slin ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Scimed Biotechnologies - www.scimed.cz, s nimiž jsme spolupracovali i v předchozím školním roce. Pro první stupeň budou použity pouze šetrné testy ze slin. Testování probíhá pod dohledem zdravotnického pracovníka. 

Výsledky testů budou rodičům automaticky zaslány na uvedenou e-mailovou adresu a telefonní kontakt ve dnech 1. 9. a 9. 9. 2021. Certifikáty budou mít platnost i pro mimoškolní aktivity (testy provedené ve školách mají týdenní platnost) Certifikát je v ČJ, AJ,, obsahuje informaci o místě provedení odběru (ZŠ Starý Plzenec) a datum provedení testu. 

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří: 

  • doloží platný negativní výsledek testu z odběrného místa. 
  • mají druhou dávku očkování proti koronaviru více než 14 dnů (potvrzení certifikátem). 
  • jsou v období do 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19 (potvrzení od lékaře). 

Zakrytí dýchacích cest 

Každá osoba je povinna při vstupu do školní budovy mít zakryté dýchací testy dle pokynu MZ. Negativně otestovaní žáci zakrytí dýchacích cest používají jen ve společných prostorách. Žáci, kteří se screeningovému testování nepodrobí, musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. 

Platí zákaz vstupu do budovy osobám, které vykazují příznaky infekčního onemocnění. 

Další hygienická opatření 

  • zůstávají v platnosti (pravidelné větrání, preference kmenových tříd, úklid a dezinfikování prostor, používání dezinfekce na ruce).

Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 08:27
Autor: