Navigace

Obsah

Informace k otevření školy pro 1. a 2.ročníky od 4.ledna 2021 (podle pokynů MŠMT)

Typ: ostatní
Vážení rodiče, milí žáci,
níže naleznete informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Výuka

  • Třídy 1. a 2. ročníků – prezenční výuka
  • Třídy 3. – 9.ročníků – distanční výuka

Prezenční výuka do 1. a 2. ročníků bude probíhat podle rozvrhu, jen hudební výchova a tělesná výchova není dovolena. Tato výuka bude probíhat v homogenních skupinách a je nutno dodržovat hygienická opatření. Aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, bude organizován příchod pro jednotlivé třídy takto ( nedružinové děti): 

  • 1.A – 7:40h – hlavní vchod 
  • 1.B – 7:40h – vchod ze dvora 
  • 2.A – 7:50h – hlavní vchod 
  • 2.B – 7:50h – vchod ze dvora 

Během celého pobytu ve škole je povinnost nosit roušku (každé dítě minimálně 2 roušky + sáček na ukládání). Povinnost nosit roušku platí ve všech prostorech školy pro všechny žáky i zaměstnance školy. 

Pro žáky 3.- 9. tříd pokračuje vzdělávání distančním způsobem. Tato výuka je pro žáky povinná a musí se jí s ohledem na své podmínky účastnit. Pokud se účastnit nemohou (návštěva lékaře, nemoc), je třeba tuto neúčast omluvit jako nepřítomnost ve škole. 

Nadále platí možnost zapůjčení PC setu nebo notebooku pro žáky školy. Žádost zašlete na email: zsplzenec2@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 377 965 496. 

 

Školní družina bude v provozu od 6:30 do 17:00h. 

 

Stravování

Žáci z 1. a 2.tříd jsou přihlášeni ke stravování automaticky. Kdo nebude mít o oběd zájem, odhlásí si přes www.strava.cz, emailem: krosnarovamiluska@seznam.cz, případně telefonicky (377 966 620 nebo 377 965 597). 

 

Ostatní žáci (3.- 9. tř.) mají nárok na dotovaný oběd. Tento oběd (v boxu) je možné vyzvednout ve dvoře školy (rampa) za dodržení všech hygienických opatření ( roušky, rozestupy,..). 

Jídelní lístek je upraven pouze na jedno jídlo. 

Vstup třetích osob do školy je možný jen v nezbytně nutných případech za dodržení hygienických pravidel a pouze s tím, že je omezen kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.


Vytvořeno: 31. 12. 2020
Poslední aktualizace: 31. 12. 2020 08:38
Autor: