Navigace

Obsah

Informace k předávání vysvědčení 

Typ: ostatní
Školní rok na Základní škole Starý Plzenec bude ukončen v pátek 26. června 2020 předáním vysvědčení třídními učiteli od 8.00h v obou budovách školy. Třídní učitelé podají žákům i rodičům podrobnější informace. 

Stravování a odpolední bloky pro školní rok 2019/ 2020 končí ve čtvrtek 25.června 2020. 

Žáci, kteří v době od 25. května (1. stupeň) a od 8. června (2. stupeň) nenavštěvovali prezenční výuku, přinesou čestné prohlášení (zde) a odevzdají třídnímu učiteli. A zároveň si děti přinesou větší tašky, aby si mohly odnést domů osobní věci, přezůvky…. 

Žáci 9.třídy a žáci, kteří odcházejí (víceletá gymnázia,…) odevzdají všechny učebnice třídnímu učiteli. Ostatním zůstávají učebnice do příštího školního roku. 

Nemůže-li se žák z důvodů např. bydlení s osobami s rizikovými faktory k převzetí vysvědčení do školy dostavit, dohodnou zákonní zástupci s třídním učitelem individuální předání.


Příloha

Vytvořeno: 19. 6. 2020
Poslední aktualizace: 19. 6. 2020 07:20
Autor: