Navigace

Obsah

Informace k zápisu 2019/2020

Typ: ostatní
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku bude probíhat v pondělí 8. dubna 2018 od 14:00h do 18:00h v přízemí budovy školy.

K zápisu se dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6 let věku (tzn. narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) a děti starší s odloženou školní docházkou. 

Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2019 do prosince 2019 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2020 do června 2020 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května 2019. 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doložit vyjádření pedagogicko - psychologické poradny a pediatra..Budete-li již mít doporučující stanoviska PPP a pediatra k udělení odkladu, doložte toto u zápisu. Jinak je třeba obě doporučující vyjádření doložit nejpozději do 31. května 2019. 

Abyste se vyhnuli u zápisu zbytečnému čekání, doporučujeme Vaše dítě elektronicky registrovat zde

V případě, že se nebude dítě ze zdravotních důvodů moci zápisu zúčastnit, je nutno provést registraci a telefonicky se domluvit na náhradním termínu zápisu.

 

K zápisu k základnímu vzdělávání doložit: 

  • rodný list dítěte 
  • občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu) 
  • vyplněný zápisní list 
  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, 
  • případně žádost o odklad + doporučující vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře

Tiskopisy potřebné k zápisu naleznete zde.


Vytvořeno: 3. 3. 2019
Poslední aktualizace: 4. 3. 2019 19:25
Autor: