Navigace

Obsah

Informace pro přihlášené žáky 9. třídy (příprava na přijímací zkoušky)

Typ: ostatní
Vyučování bude probíhat v blocích v úterý a ve čtvrtek (8:00–11:15) Obsahem učiva bude příprava na příjímací zkoušky na střední školu z českého jazyka a matematiky.

 

 

8:00 – 9:30

9:45 – 11:15

Úterý 12.5.

Matematika

Český jazyk

Čtvrtek 14.5

Český jazyk

Matematika

Úterý 19.5.

Matematika

Český jazyk

Čtvrtek 21.5.

Český jazyk

Matematika

Úterý 26.5.

Matematika

Český jazyk

Čtvrtek 28.5.

Český jazyk

Matematika

Úterý 2.6.

Matematika

Český jazyk

Čtvrtek 4.6.

Český jazyk

Matematika

 

 

 • V úterý 12.5. žák odevzdá vyučujícímu čestné prohlášení podepsané rodiči s úterním datem . Žáci bez tohoto prohlášení nebudou vpuštěni do školy. Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. 
 • Při vstupu do školy bude mít žák roušku, kterou bude také používat ve společných prostorách školy. O nošení roušky ve třídě rozhodne vyučující. 
 • Pro vstup žáci použijí vchod ze dvora. V 7:50h si žáky vyzvedne vyučující a odvede je do třídy. Žáci dorazí v určený čas!
 • Ve dnech výuky s sebou: 2 roušky + igelitový sáček, přezůvky, svačina a pití, učebnice, sešity a pomůcky pro výuku Čj a M. 
 • Školní jídelna nebude v provozu.
 • Přezůvky si první den žáci vyzvednou v šatně. Přezouvat se budou až ve třídě. Přezůvky si budou nosit s sebou domů.
 • V případě nepřítomnosti přihlášeného žáka žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

 

Upozornění na následující hygienická opatření: 

 • Při cestě do školy a ze školy musí mít žáci zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), musí dodržovat odstup 2 metry (není to nutné např. u doprovodu žáka členem společné domácnosti). 
 • Příchod ke škole a pohyb před školou: Před školou se neshromažďovat, dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 • Vstup do budovy školy: Je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • V budově školy: Po vstupu si žáci dezinfikují ruce. Při pohybu na chodbách, při návštěvě toalet či společných prostor je nutné, aby byly minimalizovány kontakty. Ve společných prostorách – chodby, šatna, WC – musí všichni nosit roušku. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné. Na WC i ve třídách je pitná tekoucí voda, tekuté antibakteriální mýdlo, dezinfekce a papírové ručníky. Není možné seskupování na chodbě o přestávkách. Přestávka se tráví ve třídě opět s dodržováním odstupu 2 m.
 • •    Ve třídě: Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák důkladně umýt ruce, případně následně po umytí použít dezinfekci na ruce. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici. Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet patřičný odstup mezi žáky. Žáci si po každém vzdělávacím bloku - o přestávce vydezinfikují nebo umyjí ruce ve třídě. V každé třídě se bude ve zvýšené míře větrat. Škola povede evidenci o docházce žáků.

 

                                                                                                 Alice Kellerová


Vytvořeno: 7. 5. 2020
Poslední aktualizace: 7. 5. 2020 07:37
Autor: