Navigace

Obsah

Upozornění pro rodiče

Typ: ostatní
Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a rekordním nárůstům nových případů onemocnění covid-19 platí od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku, tzn. i ve škole. 

Je nutné , aby vaše děti byly vybaveny 2 ks roušek každý den + sáčkem na ně.

Velice žádáme rodiče o to, aby do školy posílali jen děti zdravé. To, že přijdou do školy pouze zdravé děti, je základní odpovědností zákonného zástupce.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění. Pokud se příznaky vyskytnou, škola postupuje následujícími způsoby: 

a) Příznaky (zvýšená teplota nad 37° C, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) jsou patrné již při příchodu žáka do školy a žák má s sebou zákonného zástupce (přichází v úvahu u mladších žáků) – žák nebude mít do školy přístup a zákonný zástupce si ho odvede domů.

b) Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale zákonný zástupce není přítomen – škola tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci a vyzve ho, aby si dítě vyzvedl. Do příchodu zákonného zástupce bude žák pod dohledem zaměstnance školy čekat v izolační místnosti.

c) Příznaky se vyskytnou až v průběhu přítomnosti žáka ve škole – bude odveden do izolační místnosti, kde vyčká pod dohledem zaměstnance školy příchodu zákonného zástupce

Ve všech případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte.

Škola sama KHS nekontaktuje, to je v kompetenci lékaře. 

Pokud má žák chronické obtíže – alergii apod. (dlouhotrvající rýma, kašel apod.), může do školy chodit, ale musí se prokázat potvrzením, že netrpí infekčním onemocněním – předá třídnímu učiteli.

 

Zákonní zástupci mají vstup do školy omezen, na děti čekají před budovou. Do školy by měli vstupovat pouze na základě předchozího objednání nebo k vyřízení nutných úředních záležitostí.

Stejně platí pro ostatní návštěvy školy – pouze po předchozí domluvě a v nezbytných případech.

Děkujeme

Mgr. Alice Kellerová, ředitelka školy


Vytvořeno: 9. 9. 2020
Poslední aktualizace: 9. 9. 2020 16:55
Autor: