Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy 2021/2022

Typ: ostatní
Zápis do 1. třídy 2021/2022 2Zápis pro školní rok 2021/2022 se bude konat 1. 4.–15. 4. 2021.

Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k mimořádné situaci proběhne stejně jako v loňském roce pouze formální část zápisu do 1. třídy a bude se konat bez osobní přítomnosti dětí i rodičů. 

K zápisu je nutno dodat Žádost o přijetí k základnímu vzděláváníZápisní list (platí i pro děti s odloženou školní docházkou). 

 

Tyto dokumenty lze doručit do školy následujícími způsoby: 

  1. do datové schránky (szumsqp), 
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email), 
  3. poštou (ZŠ Starý Plzenec, Masarykovo nám. 54, 332 02), 
  4. osobním podáním (schránka na dveřích školy z Radyňské ulice, tiskopisy vložte do obálky a nadepište „Zápis“), 
  5. osobním podáním (kancelář školy – úterý 9–12h). 

 

Přednostně budou přijaté děti, které spadají do následujících skupin: 

  1. jsou ze spádové obce Starý Plzenec, 
  2. byly u zápisu v ZŠ Starý Plzenec a měly odklad,
  3. jsou sourozenci stávajících žáků naší školy.

Dokumenty k zápisu musí být doručeny škole v období od 1.4. do 15. 4. 2021. 

Po tomto datu bude zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti na email uvedený v Zápisním listu. Informace o přijetí (nepřijetí) budou zveřejněny obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ pod registračním číslem dítěte). 

Správnost údajů uvedených v Zápisním listu a v Žádosti o přijetí (zejména adresa trvalého pobytu a rodné číslo dítěte) bude ověřena na společné schůzce v červnu.

Podle počtu dětí s trvalým bydlištěm v našem školském obvodu předpokládáme, že budou dvě první třídy. V odůvodněných případech můžeme přijmout i děti z jiných školských obvodů. 

Informace k zápisu 

Povinnost školní docházky mají děti, které do zahájení školního roku 2021/2022 dovrší 6 let věku (tzn. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti starší s odloženou školní docházkou. 

Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2021 do prosince 2021 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2022 do června 2022 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května 2021. 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) a odborného ošetřujícího lékaře (může být i od pediatra). Budete-li již mít doporučující stanoviska PPP (SPC) a pediatra k udělení odkladu, přiložte toto k dokumentům pro zápis. Jinak je třeba obě doporučující vyjádření doložit nejpozději do 31. května 2021

Definici školní zralosti naleznete zde.


Přílohy

Vytvořeno: 10. 3. 2021
Poslední aktualizace: 10. 3. 2021 12:33
Autor: