Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy ZŠ Starý Plzenec 2020/2021

Typ: ostatní
Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k mimořádné situaci proběhne pouze formální část zápisu do 1.třídy a koná se bez osobní přítomnosti dětí. 

Přihlášku (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) a Zápisní list si zákonný zástupce stáhne z webových stránek naší školy nebo fyzicky (pouze v nejnutnějším případě) vyzvedne ve škole v úředních hodinách a doručí do školy nejpozději do 8.dubna 2020 poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!). Období pro zasílání je od 1. 4. – 8. 4. 2020). Po tomto datu bude zákonný zástupce informován o registračním čísle přiděleném dítěti na email uvedený v Zápisním listu. Informace o přijetí (nepřijetí) budou vyvěšeny obvyklým způsobem (na webu školy a dveřích ZŠ). 

Přednostně budou přijaté děti ze spádové obce Starý Plzenec. 

Správnost údajů uvedených v Zápisním listu a v Žádosti o přijetí (zejména adresa trvalého pobytu a rodné číslo dítěte) bude ověřena na společné schůzce v červnu.

 

Informace k zápisu 

K zápisu patří děti, které do zahájení školního roku 2020/2021 dovrší 6 let věku (tzn. narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014) a děti starší s odloženou školní docházkou. 

Za určitých podmínek může být do školy přijato i nadané dítě, kterému bude 6 roků od září 2020 do prosince 2020 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení) a dále dítě, kterému bude 6 let od ledna 2021 do června 2021 (zde je nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a navíc ještě odborného lékaře). Odborná vyjádření je nutné doložit nejpozději do 31. května 2020. 

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doložit vyjádření pedagogicko - psychologické poradny a pediatra. Budete-li již mít doporučující stanoviska PPP a pediatra k udělení odkladu, doložte toto u zápisu. Jinak je třeba obě doporučující vyjádření doložit nejpozději do 31. května 2020. 

 

K zápisu k základnímu vzdělávání náleží: 

• rodný list dítěte; 

• občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého bydliště  (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu); 

• vyplněný zápisní list

• vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

• případně žádost o odklad + doporučující vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře.


Přílohy

Vytvořeno: 21. 3. 2020
Poslední aktualizace: 21. 3. 2020 21:04
Autor: