Navigace

Obsah

Úkoly na 12. a 13. 11.

Čtvrtek 12. 11.

Čj

 • Napřed si dej malou rozcvičku.
 • Vystřihej si poslední oranžové kartičky se slabikami JA…. a trénuj jejich čtení.
 • PS ŽA str.25/3 + 26/1
 • Psaní – Písanka II. str. 12, 13

 

M  

 • Procvičuj různými způsoby počítání do 6.

 

HV  

 • Vyzkoušej si rytmické cvičenína melodii, kterou určitě znáš!
 • Už umíš písničku Večerníček?
 • Nakresli svou nejoblíbenější postavu z Večerníčků.

 

Pátek 13. 11.

Čj

 • Zahraj si se všemi kartičkami „pexeso“ – Dej je obrázkem nahoru, řekni slovo, první slabiku, kartičku otoč a zkontroluj.
 • Uč. ŽA str. 21 – čti věty, napřed kartičky přikládej do mřížek, pak zapisuj (PP)
 • PS ŽA str. 26/3, 4 – slova a věty svižně čti

 

M

 • Stále procvičuj počítání do 6 (zkus už bez pomoci počitadla a prstů)
 • Napřed se podívej na video.
 • Pak procvičuj zde.
 • Nakonec udělej M str.32 (PP).

 

Čtení

 • Poslechni si pozorně pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký a nakresli tři hlavní postavy z pohádky. Obrázky si ukážeme ve středu buď ve škole, nebo na kameru!

 

Úkoly 9. – 11.11.

Zdravím všechny a posílám další úkoly. Nezapomeňte se ve středu zase připojit a připravte si: vyrobené kartičky s čísly 0 – 6, kartičky se slabikami ( P, T), stíratelnou tabulku, fix a hadřík.

 

pondělí 9. 11.

Čj

 • Vyzkoušíme si diktát slabik. Budu diktovat slova, ty budeš psát jen první slabiku toho slova. Pak někoho popros a zkontrolujte. Ve středu to vyzkoušíme spolu.
 • Vystřihej si z přílohy fialové kartičky s obrázky i malé kartičky se slovy a trénuj čtení slabik, jak jsme se to učili (talíř – TA…)
 • Uč. ŽA str. 19 – přikládej správně kartičky se slovy do mřížek
 • PSŽA str. 23/3, 4  +   24/1

 

Psaní  

 • Písanka II. str. 8, 9 – Příprava na psaní psacího m (piš pastelkami, natištěné písmeno volnou rukou alespoň 5x obtáhni).

 

M

 • Procvičuj sčítání do 6, dodělávej PL M 3 (prezentace).
 • Budeme odčítat od čísla 6 (pokud potřebuješ, používej počitadlo, prsty nebo číselnou osu), ale nejlepší by to bylo bez pomoci!!
 • Uč. M str. 31 jen půl strany (ke SÚ)

 

Úterý 10. 11. 

Čj

 • Zopakuj si diktát z pondělí nebo popros, ať ti někdo dá podobný. Trénuj s kartičkami, slova na kartičkách svižně čti, skládej do řad…..
 • Uč. ŽA str. 19  - věty čti a napiš do mřížek (PP)
 • PS ŽA 24/2, 3, 4 - Ve cvičení 3 skládej ze slabik slova, přečti a nezapomeň vybarvit. Cvičení 4 natrénuj a ve středu mi ho přečteš!

 

M

 • Procvičuj různými způsoby sčítání a odčítání do 6.
 • Uč. str.31 – dodělej stranu, zelené příklady napiš do malého sešitu tužkou (přelož si stránku, piš na řádku, piš správné tvary číslic, jak jsme se učili) (PP)
 •  

Psaní

 • Písanka II. str. 10, 11 – trénujeme psací písmenko l

 

Středa 11. 11.

Čj

 • PS ŽA – Čtení kartiček s větami na straně 29 – čtení kartiček M, L, S, P, T
 • Seznámíme se s novým písmenkem a hláskou J.
 • Říkej slova, která začínají hláskou J (na kolik slov si vzpomeneš?). 
 • Učebnice ŽA str. 20 – podívej se, jak písmenko J vypadá a zkus ho z něčeho vymodelovat, napsat na tabulku….
 • Uč. str. 20 – zakroužkuj všechna písmena Jj, která vidíš na stránce
 • PS ŽA str. 25/1 – vybarvi si hezky písmeno Jj, popros někoho, ať ti přečte básničku
 • PS ŽA 25/2

 

M

 • uč. 32 – SÚ 1. Teta dala na poličku 4 velké sklenice a 2 malé sklenice. Kolik sklenic je celkem na poličce?
 • SÚ 2. Dana má 2 zrcátka, 2 hřebeny a 2 mýdla. Kolik věcí má celkem? 
 • Napřed se podívej na video a pak udělej všechny sloupečky.

 

PRV

 • Podívej se na video 1 video 2.
 • Uč str. 18 – Určitě jste chodili na procházky do lesa, poznávali stromy, tak nebude problém udělat úkoly této straně.