Navigace

Obsah

 

Úkoly 5. a 6. 11.

Posílám úkoly na další dva dny. Obrázek mi pošli až ve středu 11. 11. Můžeš na něm pracovat o víkendu.

Čtvrtek 5. 11.

Čj

Budu ti diktovat slova z malých žlutých kartiček a ty je skládej do jedné dlouhé řady, můžeš mě kdykoliv zastavit, když budeš potřebovat. Diktát slov.

 • PS ŽA – čti kartičky na zadní straně PS (MLSP)
 • Zkus si napsat diktát slov podle videa (Příští týden mi řekneš, jak ti to šlo.)

M

Budeme sčítat do 6.  Pokud budeš potřebovat, můžeš používat počitadlo nebo prsty. Nejprve si pohraj s malými obrázky, které jsme měli v matematice, říkej a ukazuj.  Např:

V ZOO byli 4 žirafy a 2 lvi. Kolik tam bylo zvířat celkem? ……

 • M str. 29.
 • Další příklady procvičuj zde.

 

HV

Poslechni si a zkus se naučit písničku Večerníček  .

 

Pátek 6. 11.

Čj

Připravíme si nové písmenko a hlásku T. Postup už znáš.

 • Říkej slova, která začínají hláskou T (na kolik slov si vzpomeneš?). 
 • Učebnice ŽA str. 18 – podívej se, jak písmenko T vypadá a zkus ho z něčeho vymodelovat, napsat na tabulku….
 • Uč. str. 18 – zakroužkuj všechna písmena T t, která vidíš na stránce
 • PS ŽA str. 23/1 – vybarvi si hezky písmeno T t, popros někoho, ať ti přečte básničku
 • PS ŽA 23/2 – napiš, kde slyšíš hlásku P

 

M

Opakuj stále počítání do 6. Zkus si diktát. Budu ti diktovat příklady a ty piš jenom výsledky do řádku, jak jsme to dělali i ve škole. 

 • Uč. str. 30 (PP)

 

VV, Pč

Pokus se z listů a přírodnin udělat nějaký obrázek. Tady máš inspiraci. Obrázek mi pošli do středy 11. 11.

Úkoly 2. – 4. 11.

Prázdniny skončily, ale zatím se ve škole neuvidíme a budeme pokračovat jako dosud. Kdo bude mít možnost, připojí se zase ve středu v 9 hodin. Připravte si kartičky se slabikami a stíratelnou tabulku s fixem!  

Zdravím

MS

 

pondělí 2. 11.

Čj

Doufám, že jste si opakovali známá písmenka a trénovali čtení! Dnes si přidáme nové písmenko a hlásku P.

 • Říkej slova, která začínají hláskou P (na kolik slov si vzpomeneš?). Můžeš si poslechnout básničku
 • Učebnice ŽA str. 16 – podívej se, jak písmenko P vypadá a zkus ho z něčeho vymodelovat, napsat na tabulku….
 • Uč. str. 16 – zakroužkuj všechna písmena P p, která vidíš na stránce
 • PS ŽA str. 21/1 – vybarvi si hezky písmeno P p, popros někoho, ať ti přečte básničku
 • PS ŽA 21/2 – napiš, kde slyšíš hlásku P

 

Čtení 

 • Čti si věty ze zadní strany PS ŽA (kartičky s M, L, S) v různém pořadí.

 

M

Napřed procvičuj zde.

 • Uč. str. 25 – Pokud potřebuješ, můžeš  používat počitadlo. Pomůže ti i toto video.
 • Psaní – Natrénujeme psaní číslice 6. Podívej, jak se píše 6,trénuj napřed na tabulku nebo na papír. 
 • Až budeš mít natrénováno, vezmi si Písanku II zezadu na straně 26. Tak jak jsme se to učili, několikrát obtáhni pastelkami vytištěné tvary a pak už piš sám.

 

Úterý 3. 11.

Čj

Stále opakuj „mimozemskou řeč“!! 

 • PS ŽA – 21/3, 4 -  Jak máš postupovat, už víš.
 • Uč. ŽA – Z přílohy si zase vystřihni žluté kartičky s obrázky (papoušek- PA, peřina-PE,  pila-PI, postel-PO, pudink-PU). Trénuj čtení slabik, jak jsme se to učili.
 • PS ŽA – 22/1 - Spojuj slabiku se správným obrázkem. 
 • Vyzkoušej si.

 

M

Procvičuj počítání do 5

 • Uč. str. 27 – Číslici 6 jsme se učili už včera, dnes je piš trochu menší.

 

Psaní  

Písanka II. str. 6, 7, vyzkoušej si psací písmenko (piš pastelkami, obtahuj natištěné)

 

Středa 4. 11.

Čj

Vystřihni si z přílohy malé žluté kartičky se slabikami a slovy. Slova si přečti a řaď je podle diktátu do řady.

 • Uč. ŽA str. 17 – Kartičky přikládej správně do mřížek, pak věty do mřížek přepiš. (PP)
 • PS ŽA 22/3, 4, 5

 

M

Máš v misce třeba 5 jablek, když je všechny vysypeš, je miska prázdná (nic v ní není). Kolik je misce jablek teď? V misce je 0 jablek. (není tam žádné). Seznam se s číslem 0 (nula).

 • uč. str. 28 (PP)

 

PRV

Určitě jste o podzimních prázdninách chodili na procházky a pozorovali podzimní přírodu nebo jste pomáhali při práci na zahradě.

 • Uč. str. 15 - Prohlédni si obrázek a zkus pojmenovat, k čemu slouží nářadí na obrázku. Udělej úkol s „holčičkou“.


Úkoly do 23. 10.

Zdravím a posílám úkoly na čtvrtek a pátek. Pak máš před sebou podzimní prázdniny. Namalujte, co jste během prázdnin zažili, uděláme si ve třídě výstavku, až se zase sejdeme!

 

čtvrtek 22. 10. 

Čj – Procvičuj čtení slabik s písmenkem S pomocí kartiček, skládej malé zelené kartičky podle diktátu do řady a řadu si přečti. 

Uč. ŽA str. 13 – Věty si přečti a opiš je mřížek.

PS ŽA str. 20 – Napřed si hbitě čti slabiky ve sloupečcích a pak zkus přeskakovat podle obloučků a čti slova, která vzniknou.

PS ŽA 20/5 -  Spoj věty s vhodnými obrázky, přečti a obrázky vybarvi. (PP)

 

M – Budeme trénovat sčítání a odčítání do 5 tak, aby ti to šlo hbitě! Tady můžeš trénovat.

Učebnice str. 23 – dodělej, zkus vymyslet slovní úlohy

PL M 3 – jen sloupeček 5

 

pátek 23. 10.

Čj – Trénuj čtení vět na zadní stránce PS ŽA. Už můžeš číst kartičky s M, L, S

PL ČJ 2

Psaní – Pokud máš dokončenou Písanku I, v Písance II zkoušej už psací písmenka na straně 3, 4, 5. Piš pastelkami, vždy předepsané písmenko tak 5x obtáhli, pak už pokračuj sám.

 

M – Stále procvičuj počítání do 5.

Uč. str. 24 – udělej půlku stránky. Dva zelené sloupečky opiš do malého sešitu a vypočítej. Stránku si přelož, ať víš, kam máš psát druhý sloupeček. (PP)

 

PRV – Čekají tě podzimní prodloužené prázdniny. Vyjdi si s rodiči na procházku do lesa a nauč se poznávat stromy (smrk, borovice, jedle, modřím, javor, buk, dub). Všechny je najdeš třeba v lese pod Radyní. Nezapomeň sbírat hezké barevné listy a lisovat je. Budeme je potřebovat, až se zase všichni sejdeme ve škole.

Hezké prázdniny!

Úkoly 19. – 21. 10.

Zdravím všechny doma! Děkuji za vaše emaily o tom, jak pracujete! Některým i za videa a nahrávky vašeho čtení. Skoro všichni jste úkoly splnili a chválím vás i vaše „dočasné učitele“. Popros rodiče, ať si přečtou zprávu na ŠOL, kterou jsem jim poslala! A teď úkoly na pondělí, úterý a středu. Nejpozději ve středu večer čekám zase vaše zprávičky, jak vám to za tyto tři dny šlo!! 

 

Pondělí 19. 10.

Čj – Čeká nás další písmenko S s. Nejdříve říkej rodičům co nejvíce slov, která začínají hláskou S (na kolik si vzpomeneš?)

-          Pak si zkus písmenko vymodelovat (např. z provázku, modelíny…)

-          Několikrát si ho napiš na tabulku nebo na papír.

-          Uč. ŽA str. 14 – hledej a zakroužkuj všechna písmenka S s, která na stránce vidíš (tak, jak to vždy děláme – poraď rodičům)

-          PS ŽA str. 19/1, 2 – Vybarvi si hezky písmenko S s a zase hledej v básničce, kterou ti někdo přečte, všechna písmenka S s

 

M – Pohraj si kartičkami, které jsme si vytrhali, a říkej různé slovní úkoly.  Např. V zoo měli 3 medvědy a 2 zebry. Kolik zvířat měli celkem?.....

-          Učebnice strana 21 – dodělej a zde můžeš procvičovat

-          Dobrovolný úkol pro rychlíky – PL M 2 (zvládneš ho!)

 

Úterý 20. 10.

Čj - Popros někoho, ať s tebou chvilku mluví „mimozemkou řečí“ – víme, jak na to. Tady můžeš trénovat i sám

-          PS ŽA 19/3, 4 – Ve cvičení 3 říkej, co vidíš na obrázku a doplňuj počáteční písmeno ve slově (už umíme A, E, I, O, U, M, L, S) a vyznač počet slabik tečkami (kolikrát tleskneš).  (PP hotovou celou stranu)

-          Z přílohy v uč. ŽA si vystřihej obrázky se slabikami SA – salám, SE – sekera, SÍ – síťka, SO – sova, SU- sud. S kartičkami si pohraj, jak jsme to dělali ve škole

-          Může ti pomoci toto video.

M -  Sčítání do 5

-          Uč. str. 22 (PP)

 

Středa 21. 10.

Čj – Pohraj si se všemi obrázkovými kartičkami, které máme vystříhané (slabiky s M, L, S), řekni slovo na obrázku – přečti slabiku, pak už čti slabiky bez pomoci obrázků.

-          Vytrhej si zelené kartičky se slabikami a slovy (vzadu v uč. ŽA), zkus je číst a přikládat do správných mřížek v uč. ŽA na str. 15

-          PS ŽA str. 20/ 1, 2

 

M – Jak jde sčítání do 5? Kdo potřebuje, používá prsty, počitadlo nebo číselnou osu.  

-          Dnes zkusíme odčítat

-          Uč. str. 23/půlka stránky

-          PL M 3 – pouze sloupeček 4

 

VV, PČ, TV  - Vyber si a něco vyzkoušej: 

-            Vymodeluj z modelíny všechna písmenka, která znáš.

-            Trénuj skákání přes švihadlo, pokud to počasí dovolí.

-            Nakresli podzimní obrázek.

Hodně úspěchů!

Do 16. 10.

Ahoj prvňáčci,

zdravím vás všechny v domácí škole! Teď si budeme pár dní spolu jen dopisovat a s pomocí rodičů to zvládneme! Posílám vám  úkoly na středu, čtvrtek a pátek. V pátek se těším na odpovědi!!

 

středa 14. 10.

Čj

Popros někoho, ať s tebou chvilku mluví „mimozemkou řečí“ – víme, jak na to. Můžeš také trénovat tady.

Zahraj si s kartičkami se slabikami  M a L, slabiky rychle čti a různě skládej (ukaž, co jsme dělali ve škole).

Učebnice ŽA (barevná) str. 13 – trénuj čtení slabik, hledej slova na malých modrých kartičkách a přikládej je správně na mřížky, zkus věty číst.

PS ŽA (žlutá) – 18/1,2 – trénuj skládání a rozkládaní slabik.

M

Procvičuj sčítání a odčítání do 4. Ať ti někdo dává příklady a ty rychle počítej. Procvičuj zde.

Učebnice str. 20 – udělej celou. Zelené příklady si opiš do malého modrého sešitu do dvou sloupečků (jak už jsme jednou psali) a vypočítej. (PP – rodiče vyfotí a pošlou)

 

čtvrtek 15. 10.

Čj

PS ŽA str. 18/3, 4, 5 – rodiče ti úkol přečtou.

Uč. ŽA 13  - opiš slova do mřížek a věty přečti.

 

M

PL M 1 – vypočítej a vybarvi jen ty příklady, které už zvládneš.

naučíme se psát číslici 5 – Napřed se podívej jak se pětka píše.

 

Psaní

Pak si vyzkoušej v Písance II na str. 27 velkou pětku, potom zkus menší v učebnici na straně 21 a udělej půlku stránky.

 

pátek 16. 10.

Čj

Dál procvičuj čtení s obrázkovými kartičkami i s malými, skládej je do řad podle diktátu rodičů.

PS ŽA 18/5  +  strana 29 – čtení kartiček s L (můžeš mi poslat nahrávku, jak ti to jde).

Psaní

Ten, kdo nemá hotovou Písanku I., postupně ji dodělává.

 

Přeji všem v „domácí škole“ hodně sil!!