Navigace

Obsah

30. 3. 

ČJ - Slabikář str. 94 – 95 dočíst a vyprávět pohádku, 

M – PS str. 18/1, 4 a str. 19/3 (Jde jen o to, aby děti měly představu, jak vypadá 1metr.) 

Dobrovolné: Dejte dětem měřidlo dlouhé 1m (stačí odměřený provázek), ať doma změří vše, co má přibližně 1m. Zároveň si procvičí, co je menší nebo větší než metr. 

ČJ – zkuste dětem nadiktovat do sešitu ČJ slova: selka, vnučka, psík, kočka, myška, svaly, řípa, hromada. 

 

31. 3. 

ČJ – Slabikář str. 97 číst. 

 • PS str. 15/1. 

PRV – str. 43 (Procvičit pojmy včera a zítra. Většina dětí je ovládá.).

ČJ – zelená Písanka III str. 27 – nácvik písmen g, G. 

VV – DOBROVOLNÉ 

 • List papíru A4 rozdělte na 6 políček a do každého děti namalují obrázek, v jehož názvu se ukrývá písmeno G. Název mohou napsat pod obrázek. 

 

PS: K sobotnímu svátku zvláště nedobrovolných učitelů, přeji zdraví, dobrou náladu a pevné nervy. :-)

Alena Morgensternová

Úkoly na 26. a 27. 3.

25.3. 

Ve Škole OnLine máte podrobný návod na cvičení na počítači. 

ČJ 

 • Slabikář str. 91 - přečíst celý článek. 
 • PS str. 12/3 .
 • do sešitu ČJ napsat slova: dřevo, keře, řeky, křičí, hřib, rybář, křída, kříže.

 

M

ČJ

 • PS str. 13/1, 3.

HV

 • zkuste najít na této adrese melodii písničky A já pořád kdo to je (Slova znají děti ze Slabikáře) a zazpívat si ji. (Dobrovolné.)

26. 3. 

ČJ 

 • Slabikář str. 92 přečíst polovinu stránky. 
 • PS str. 13/4. 

M

 • PS str.17/1 – 4. 

PRV

 • str. 42. 

ČJ

 • Slabikář str. 92 – dočíst stránku. 
 • PS str. 13/2. 

27.3. 

ČJ 

 • Slabikář str. 93 – přečíst polovinu textu. 
 • PS str. 14/1. 
 • Do malého sešitu přepsat z PS str. 14/1 slova z 1. sloupce. 

M

 • PS str. 17/5 – 7. 

ČJ

 • Slabikář str. 93 – dočíst text na stránce (Vysvětlete, případně ukažte dětem horu Říp). 
 • PS str. 14/2, 5.

Úkoly na pondělí 23. 3. a úterý 24. 3. 

23. 3. 

ČJ 

 • Slabikář str. 89 – číst, opět si namátkově ověřit, zda děti ví, o čem četly. 
 • PS str. 11/1, 3.
 • ČJ – Písanka III. str. 26.
 • Písanka 3 str. 18.

 • Slabikář str. 90 – číst jen Rozpočítadlo – děti se ho naučí zpaměti. 

 •   

M

 • PS str. 16 (K nácviku odčítání můžete použít zelenou kartičku s 20 bílými kolečky a samostatná modrá a červená kolečka. Děti budou mít lepší představu a odčítání jim půjde lépe.). 

 

 • Soutěž o originální papírovou kraslici! 
 • Jediná podmínka je velikost: formát čtvrtky A4 nebo A3. 
 • Děti, můžete použít čtvrtku, krabicový karton, papír – cokoliv Vás napadne. Můžete kraslici potisknout, pomalovat, polepit – fantazii se meze nekladou. Těším se, až je přinesete do školy. Vystavíme si je ve třídě. :-)

(Milí rodiče, to je úkol pro děti, abyste vy měli chvilku pro sebe.) 

24. 3. 

ČJ

 • Slabikář str. 90 – číst příběh Špaček a říkanku A já pořád kdo to je. 
 • malý sešit ČJ – přepsat slova ze str. 89 napsané na modré lince. 
 • PS str. 11/4, 5. 
 • Slabikář str. 91 číst jen 8 řádek. 

 • PS str. 12/1, 2 – Děti píší odpovědi psace. Volí krátké, ale srozumitelné odpovědi, pokud možno celou větou, aby se jim vešly na řádku. Možná se jim tam některé věty nevejdou, nevadí. 

PRV

 • PS str. 41. 
 • Děti by měly umět vyjmenovat měsíce od ledna do prosince a zároveň je zařadit do ročních období. 

 

TV

 • Jestli mají děti doma švihadlo, mohou trénovat přeskoky. 

 

Sledujte, prosím, i školu online.

16.3. 

ČJ 

 • do malého sešitu ČJ napsat 5 vlastních jmen na D např. Dana, David, Daniel, Dáša, 

Dominik 

 • Slabikář str. 83 
 • PS str. 8/1,2 
 • Písanka III str. 25 - nácvik písmene E 
 • Písanka str. 14 

M  

 • str. 13 

Úkoly 17. - 20. 3.

17. 3.

ČJ

 • Slabikář str. 61 a 62 - číst slova s písmenem č a b Pís. str. 15 PS str. 8/3 - 6 Opsat do malého sešitu ČJ 2 věty ze Slabikáře str. 82 + 83 ( na modré lince)

 

PRV

 • str. 38 ČJ - zelená Písanka III str. 15 - nácvik písmene E Písanka str. 11 do malého sešitu ČJ napsat 6 jmen např. Eva, Ema, Eda, Eliška, Emil, Ela

 

Možno využít zábavnou formu výuky na těchto stránkách: 

ČJ + M:

18. 3. 

ČJ

 • PS str. 9/1, 3. 
 • Slabikář str. 84. 
 • Písanka str. 16. 

M

 • PS str. 14/1, 3. 
 • str. 14/4, 5 (Tento typ příkladů s číslem větším než 10 jsme nedělali. Poraďte dětem, jak mají počítat.

ČJ 

 • Slabikář str. 85 na to navazují úkoly v PS. 
 • PS str. 9/2. 
 • str. 9/4 – ústně, písemně jen poslední řádky. 
 • str. 9/5. 

19. 3 

ČJ

 • Slabikář str. 86. 
 • Do malého sešitu přepíší věty ze Slabikáře str. 86 – 3. a 4. řádku, počítané bez nadpisu.

 

M 

 • PS str. 14/6 – 8. 
 • str. 15/7 – výsledky tužkou do PS za příklady.

 

ČJ

 • Slabikář str. 87.
 • PS str. 10/1, 4, 5. 

 

20. 3. 

ČJ

 • Slabikář str. 88 
 • Cvičně nadiktujte dětem do sešitu ČJ tato slova: bubák, dům, želva, nůž, bláto, železo, lyže, buben.

M

 • PS str. 15/2, 3, 4, 5.

ČJ  

 • PS str. 11/2, 4.
 • písanka s. 17.

Úkoly do 13. 3.

 

11.3. 

ČJ

 • Slabikář str. 80 + doplňující otázky jako důkaz, že děti pochopily text 
 • PS str. 6/2 - 6 
 • Písanka str. 12 

M

 • str. 10 

12.3. 

ČJ

 • Slab. str. 81 
 • PS str. 7/1, 2 
 • Písanka str. 13 
 • ze Slabikáře str. 69 u písmene B b přepsat 2 řádky do malého sešitu na ČJ 

M

 • str. 11 

PRV

 • str. 37 

13.3. 

ČJ

 • Slabikář str. 82 
 • PS str. 7/ 3 - 5 
 • zelená Písanka III. str. 12 - nácvik písmene D 
 • Písanka ke Slabikáři str. 10 

M

 • PS str. 12 cv. 4,6 -napsat výsledky tužkou za příklady do PS