Navigace

Obsah

5.11. – 6.11.

Český jazyk

 • z Živé abecedy si vystřihej kartičky se slabikami s písmenem S, prohlédni si obrázky a opakuj si první slabiku slova( Sova – so, sekera-se, salám-sa, sud-su, síťka- sí)
 • v Živé abecedě na str. 14 přečti všechna písmena na řádcích
 • Ve žlutém sešitě na str. 20 - ve cv. 1 připoj slabiku ke správnému obrázku podle slabiky, kterou slyšíš na začátku slova
 • Ve žlutém sešitě na str. 20 - ve cv. 2 rozlož slabiky na jednotlivá písmena (z kterých písmen se slabika skládá) a zapiš je do čtverečků

 

 • Jestli máš doma modelínu, vymodeluj slabiky s písmenem S

Čtení

 • Žlutý sešit str. 20 cv. 3.  – čti postupně všechny žebříky. Potom zkus přeskakovat z jednoho žebříku na druhý a číst slabiky. Ale pozor! Nespadni do vody. :-)
 • Poslechni si pohádku na této stránce: https://www.youtube.com/…IOM
 • Podle předlohy  vyprávěj příběh O veliké řepě. Předlohu rozstříhej, správně poskládej a vybarvi.

Matematika

 • Vypočítej příklady v pracovním listěstačí jen půl stránky
 • Začneme odčítat s číslem 5. V pracovním sešitě na str. 23 si prohlédni obrázky nahoře. Říkej si, kolik bylo veverek na začátku, kolik je veverek odešlo, kolik jich zbylo. Potom zapiš výsledek. 

-          procvičuj na této stránce: https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus2_do5.htm

2.11. – 4. 11.

Český jazyk

Naučíme se nové písmeno, písmeno S

 • Žlutý sešit str. 19 – popros rodiče, aby tě přečetli básničku
  • v básničce zakroužkuj červenou pastelkou všechna S,
  • vyarvi si obrázek vedle básničky
  • cv. 1 – vybarvi písmeno S, 
  • cv.2 – doplň písmeno S, tam kde jej slyšíš
  • cv. 3 – Doplň tečky podle počtu slabik a doplň do čtverečků písmena, která jsou na začátku slov
  •  
 • Vymysli: 

§   5 zvířat, která začínají na písmeno s

§  5 potravin, které začínají na písmeno s

§  6 jmen, které začínají na písmeno S ( 3 chlapecká, 3 dívčí)

§  5 věcí, které začínají na písmeno s

Matematika 

 • Vytvoř si na online hodinu kartičky s čísly 1-5
 • Pracovní  sešit str. 22 – dodělej stránku
 • Udělej tolik medvědích kroků, jako je výsledek příkladu 3+2.
 • Udělej tolik kuřecích kroků, jako je výsledek příkladu 4+1.
 • Udělej tolik čapích kroků, jako je výsledek příkladu 1+2.
 • Udělej tolik žabích kroků, jako je výsledek příkladu 4-1.
 • Udělej tolik dřepů, jako je výsledek příkladu 2+2.
 • Udělej tolik panáků, jako je výsledek příkladu 1+4.
 • Udělej tolik dřepů s výskokem, jako je výsledek příkladu 1+2.
 • Když budou mít rodiče čas, zahrajte si domino.
 •  

Prvouka

 • Pracovní sešit str. 15 – prohlédni si obrázek a povídej, jak Ája pomáhá své babičce.
 • Dokážeš pojmenovat nakreslené nářadí? K čemu se používá?
 • ve cvičení s Ájou pojmenuj ovoce a vybarvi to, které sklízíme na podzim
 • ve cvičení s hvězdičkou pojmenuj ovoce a vybarvi ovoce, které se u nás nepěstuje.
 • Jestli máš možnost, pošli mi fotografii, jak pomáháš na zahradě J.

 

Psaní

Nacvičíme si psaní malého psacího m

 • V růžové písance na str. 8 obtáhni každé písmeno alespoň 5krát
 • dopiš celou stranu 9

22. 10. -  23. 10.

 Český jazyk

-          Živá abeceda str. 12 – přečti si všechna písmena v řádku

-          Živá abeceda str. 13  - čti slabiky. Čti věty. Ukazuj si prstem, kde čteš. Potom přepiš věty do čtverečku podle písmen. 

-          Žlutý sešit -  str. 18 cv. 3,4,5,6 

Matematika

-          Vypracuj následující pracovní list. (číselné řady)

-          Pracovní sešit str. 21  - dodělej stránku 

-          Pracovní sešit str. 22 – první 3 cvičení

-          Video na této stránce tě pomůže : https://www.youtube.com/watch?v=ntyftqnTWVA

Psaní

-          růžová písanka str. 6 – trénuj psaní psacího písmene u

-          každé u obtáhni alespoň 5krát a poté pokračuj tužkou do konce řádky

-          můžeš trénovat psaní u na papír nebo tabulku

-          pokud tě psaní jde, pokračuj na straně 7

Výtvarná výchova

-          zkus nakreslit netopýry podle předlohy

19. – 21. 10.

Český jazyk 

                              - z Živé abecedy si vystřihni slabiky z přílohy s písmenem L (kartičky s modrým pozadím)                                    

                              - prohlédni si kartičky a opakuj si slabiky a slova (La lavička, Li liška, Lo loď, Lu lusk X NE lu jako lusk)

                              - vymysli co nejvíce slov, které začínají na slabiky La, Li, Lu, Le, Lo a některé mi nakresli. 

                              - Žlutý sešit str. 18 cv. 1 – Ke každému obrázku přilož správnou kartičku se slabikou, kterou slyšíš na začátku slova. Potom slabiku napiš do rámečků.

                              - Žlutý sešit str. 18 cv. 2, 3

Matematika

                              -  Vypracuj následující pracovní list (porovnávání čísel)

                              - pracovní sešit str. 20 – Procvičuj. (ústně řekni výsledky)

                              - pracovní sešit str. 21- procvičuj psaní čísla 5

                                                                 - Doplň čísla.

                                                                 - Napiš čísla.

Psaní 

                             - růžová písanka str. 27 – velkou pětku obtáhni 5krát a pokračuj psaní čísla 5 podle vzoru 

                             

Prvouka

                             - Nasbírej si venku barevné listy a zkus vytvořit podzimního skřítka jako je jeden v pracovním sešitě na str. 12. Na tento úkol máš  čas celý týden.

                             - Pracovní sešit str. 14 – pojmenuj všechny živočichy, které vidíš na obrázku. Kteří ptáci odlétají na zimu na jih? Poslechni si pohádku( MP3) a řekni, kteří živočichové se ukládají k zimnímu spánku.

                             -  pracovní sešit str. 14 - vybarvi si vlaštovku a čápa podle předlohy

 

14.  -  16. 10. 

Český jazyk:

-          Pracovní list písmeno M ( Žáci mají všechny pracovní listy založené v sešitě Matematiky)

-          žlutý sešit  - str. 17 cv. 4 

-          Zazpívejte si  písničku Skákal pes přes oves a místo slov používej slabiky La, Lo, Lu, Li.

Matematika

-          Vybarvi pracovní list s domečkem. Vybarvuj podle výsledku ( 1 – červená, 2- žlutá, 3 – hnědá, 4 – modře, 5 – tmavě modrá, 6 – zelená)

-          pracovní sešit str. 20 – Porovnej a  doplň

Psaní     

Růžová písanka -  strana 4 – 5krát obtáhni pastelkou malá psací i

                              strana 5 – pokračuj v nácviku malého psacího i