Navigace

Obsah

1.–2. 4.      

ČJ

 • Slabikář str.97.                                        
 • PS str.15.
 • Zelené psaní str. 27.                                                    
 • Psaní str. 20.                                                                 

M 

 • PS str.21.                                                  

PRV

 • PS str.49.  

 

30.- 31. 3.

 • ČJ- SL. str. 96- 97, PS str. 15, PSANÍ str. 17- 18
 • M-PS str. 20
 • PRV- PS str.48

Doplňující informace k zadanému učivu pro žáky s asistencí ( 27. - 31. 3. )

ČJ - Po přečtení celého článku ve SLABIKÁŘI na str. 93 se dítěte zeptat, kdo všechno tahal řípu ( ve správném pořadí ). V PS (= pracovním sešitě ) na str. 15 u cv. 2 zkusit vymyslet co nejvíce věcí patřících mezi nábytek, zeleninu a ovoce.                                             

MAT - Platí zde stálé opakování a procvičování již minule zmíněného učiva. Vzhledem k novému typu příkladů v PS na str. 18 a 19 by bylo dobré ukázat si pro představu délku 1metru, a následně ji hledat na příkladech ze svého okolí - např. stůl, kuch. linka,......

PRV - Veškeré probírané učivo ( včetně učiva z MAT a ČJ ) se snažit co nejvíce aplikovat do běžného denního režimu.

 

27- 29. 3.

 • ČJ- SL. str.93- 95, PS str.14, PSANÍ str.16
 • M- PS str. 19
 • PRV- PS str.47

 

25.- 26. 3.

 • ČJ- SL. str. 92- 93
 • M- PS str. 18
 • PRV- str.45

 

23.- 24. 3.

 • ČJ- SL. str.91-92, PS str.13, PSANÍ str.14- 15
 • M- PS str. 17
 • PRV- PS str. 44

 

20.-22. 3.

 • ČJ- SL. str.90- 91, PS str.12, PSANÍ str.13
 • M- PS str.16
 • PRV- PS str.43

 

Žáci s asistencí do 26. 3.

ČESKÝ JAZYK - Při čtení ze slabikáře klást kontrolní otázky, případně vysvětlovat význam zmíněných slov, či pojmů ( např. slab. str. 94 - řípa / Říp ). To samé aplikovat při práci s PS ( např. vysvětlit význam slova ,, čepýřit se " ze  cv. 1 na str. 12, či slova ,, bystřina " ze cv. 3 na str. 12 ). 

V PS na str. 12 /4 si třeba zkusit namalovat borovici a říci si, čím se vyznačuje, mezi jaké stromy patří a čím se odlišuje.

 

MATEMATIKA - Stále si opakovat porovnávání čísel ( možno si pomoci např. porovnáváním počtu pastelek, bonbónů, kamínků,...… ). Bylo by vhodné si vytvořit velké papírové mince a zkoušet si s nimi platit ( viz. PS str. 6/1 a 7/2 ). Dále se pokusit co nejvíce zautomatizovat počítání do ,,10" , které je klíčové pro úspěšné řešení typu příkladů začínajících na str. 13. Je zde samozřejmě možné využívat počítadlo, či čís. osu ( viz. PS str.13 ). Je také vhodné využívat fólii s příklady.

 

PRVOUKA - Každý den ráno si doma udělat ,,kalendář počasí ", kde si zopakujete dny v týdnu, měsíce a roční období. K tomu si řekněte aktuální datum a počasí , které si lze i namalovat ( např. sluníčko, mráček,.....).

18. -19. 3.

 • ČJ -SL. str.89- 90, PS str.12, PSANÍ str. 13
 • M- PS str.15
 • PRV- PS str. 42

 

16.- 17. 3.

 • ČJ- SL. str. 88- 89, PS str. 11, PSANÍ str. 11
 • M- PS str.14
 • PRV - PS str.41

 

11.-13. 3.