Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6.

ČJ 

  • Minule jste se učili rozlišovat základní slovní druhy – už víte, že je 10 slovních druhů. Nejčastěji používáme podstatná jména , slovesa a spojky – zopakuj si podle https://www.youtube.com/watch?v=_MwAqakd-G4
  • Tyto slovní druhy jsou velmi důležité umět v dalším učivu – o větách.  Každá věta musí být tvořena  slovesem (sloveso je v každé větě!!!!!)
  • Vše se dozvíš v učebnici na str. 143. Pak pokračuj na str. 144 – ústně splň celou stranu
  • Vypracuj pracovní list

 

M

  • budeme procvičovat  ve 3 pracovních listech

 

Prvouka

  • do sešitu  na prvouku napiš krásný nadpis LÉTO, vypiš letní měsíce(určitě je znáš)   a napiš 2 věty o tom, co máš v létě rád(a).
  • Potom tam o tom nakresli i  krásný obrázek . 

 

VV 

  • Nakresli mi obrázek o tom, co budeš dělat o prázdninách.