Navigace

Obsah

Úkoly do 13. 11.

12.11.

ČJ  

 • Co jsme se naučili - opak., uč. s. 58
 • sešit ČJ - 1, uč. s. 58/1 - napiš 2 věty


M

 • PS s. 8


ČTENÍ

 • s. 52. Nemalujte čerta na zeď!

PSANÍ  

 • s.29 (dopiš slova)


13. 11.
ČJ

 • Opak.,uč.s.59
 • sešit ČJ - 1,uč.s.59/6,napsat diktát

M

 • PS s.7 - 8,opak.

ČTENÍ

 • s.51 - 52,opak.Výrazné čtení básní.

 

Doplňující úkoly a instrukce pro žáky s AP :

Při podzimní procházce si všímat přírody kolem nás ( pozorovat druhy 🌲🌳, jejich plody a listy ; pozorovat rozdíl mezi 🌲 a keřem,...). V průběhu dne si během běžné komunikace občas určit druh právě řečené věty. Zkoušet si počítat po deseti do 100 a zpět.

Úkoly do 11. 11.

Úkoly na 9.11.
ČJ

 • Uspořádání vět,uč.s.56

M

PRV  

 • Zelenina s.22

ČTENÍ

 • s.48 - 49.Jak hráli divadlo na Mikuláše

PSANÍ

 • Písanka s. 28(4řádky)


Úkoly na 10.11.
ČJ

 • Uspořádání vět,PS s.10/5

M

ČTENÍ

 • Hlasité čtení s.50 - 51 (dokončení) Jak hráli....

PSANÍ 


Úkoly na 11.11.
ČJ

 • Sloh:Jak se k sobě chováme,s.57, PS s.10/6

M  

 • PS s.7.Desítky a jednotky,rozklad čísel na desítky a jednotky

PRV

 • Ovoce,s.23.PS s. 22.

ČTENÍ

 • s.51.Na ledě

PSANÍ

 • s.29(4 řádky)

 

Doplňující instrukce a úkoly pro žákyni s AP :

Napsat si křestní jména rodinných příslušníků a pomocí očíslování je seřadit podle abecedy. Procvičovat si sčítání s přechodem desítky ( tzn. 7+8, 9+5......). Možno si to v případě potřeby znázornit nákresem viz. učebnice, na počítadle, či pomocí prstíků.

Úkoly na 5.11.

ČJ

 • Uspořádání vět v textu,s.54
 • sešit ČJ - 1,uč.s.54/1,napsat

M

 • PS s. 3/úkoly 5 - 7

ČTENÍ

 • hlasité čtení s. 46 - 47/Myšáček a tužka/

Úkoly na 6.11.

ČJ

 • Pořadí vět,uč.s.55
 • PS s 9/4

ČTENÍ

 • s.48,báseň Četr Mikuláš

PSANÍ

 • s.27

 

Doplňující instrukce a úkoly pro žákyni s asistencí:

Vymyslet si a napsat na papír s datumem 3 věty přací . V příloze máte možnost procvičení si rozkladů čísel - podle momentálních možností 🙂.

2.11. - 4.11.

ČJ

 • Ptáme se,uč. s. 51
 • sešit ČJ - 1,napiš 3 věty tázací
 • PS s.8/2
 • Otázky ano,ne, uč.s.52
 • PS s.9/3
 • Věta tázací,uč. s. 53
 • sešit ČJ - 1,napsat z uč. s.53/4c


M

 • PS číslo 5,s.1
 • PS s.2
 • PS s.3,úkoly 1 - 4


ČTENÍ  

 • s.43
 • s.45
 • s.46,V mrazu


PSANÍ

 • s.25
 • s.26


PRVOUKA

 • Podzimní rybník, uč. s. 18 - 19
 • Podzimní zahrada, uč.s. 20 - 21

 

Úkoly pro žáky s AP

Z článku ,, Kdo z nás ví něco o ježčích?"(čít. str.37-39,Fr. Nepil) vypsat 3 věty oznamovací ( na papír s datumem). Na přiložené slovní úlohy odpovídat vždy celou větou (stačí ústně).

Úkoly 23. 10.

ČJ

uč. s. 49,sešit ČJ-1,napiš 3 věty rozkazovací

Něco si přejeme,uč. s.50,sešit ČJ-1,napiš 3 věty přací

M  

PS s.28/konec sešitu 4/B/,folie sloupec 91,92,93,94.

Čtení

hlasité čtení,s.40 - 41,Jak namalovat strom

hlasité čtení s. 41 - 42,Hroší maminka a tatínek.Hádanky.

Doplňující úkoly pro žákyni s AP :

Opakovat si abecedu a čís.řadu do dvaceti a zpět, popřípadě si číst přiložený článek, či si zopakovat placení🙂.

 

Úkoly do 21. 10.

ČJ  

Druhy vět,uč.s.46

Oznamujeme,uč. s. 47,sešit ČJ-1,napiš 3 věty oznamovací

Rozkazujeme,uč.s.48

M  

PS s. 26

PS s. 27,folie sloupec 90

Čtení

Hlasité čtení,s.37 - 39.Písanka s. 23.

PRV

Savci v podzimním lese,uč. s. 16 - 17,19.

           PS s.21/nemusíte spol.úkol/

           Pracovní listy - Podzim,Podzim II.

Čtení

s.40,Krokodýl

Psaní

Písanka s. 24

Doplňující informace pro žákyni s  asistencí:

(V případě nemožnosti tisku je možné si příklady vypočítat jen na papír). Tyto úkoly berte jako další možnost procvičování si probírané látky.Jejich množství přizpůsobte momentálním možnostem dítěte.

Úkoly do 16. 10.

ČJ

Věta

uč.s.44, PS s.8/1,sešit ČJ-1,napiš s.44/5

uč.s.44,sešit ČJ-1,napiš s.44/7

uč.s.45,sešit ČJ-1,napiš s.44/9

M

PS s.25,folie sloupec 88,89

PRV

Význam lesa,uč.s.13 - 15,PS s. 20,příloha - 1.list/PS vzadu/

Čtení

hlasité čtení s.35 - 37,vypravování

Psaní

Písanka s.22

Žák s AP:

ČJ - Opakovat si abecedu ( například i při procházce, nebo si jí doma každý den celou napsat ).Číst si alespoň 10 minut denně ( co bude chtít ).

MAT -  Opakovat si několikrát za den číselnou osu od 0 - 20 a od 20 - 0. Dát si denně alespoň 10 příkladů na porovnávání čísel do dvaceti.

PRV - Znát svůj datum narození ( který den, měsíc,rok, jestli se narodila na jaře, na podzim.....)TZN. opakovat si dny v týdnu, měsíce a roční období.