Navigace

Obsah

Úkoly do 6. 4.

Posílám pozdravy a zároveň několik úkolů do pondělí 6. 4. Všem děkuji za zprávy a některým už i za fotky Vašich výtvorů (květin, letadel a roušek)! 

 

Čj – Pomalu se pustíme do procvičování všech vyjmenovaných slov!

 • Nejprve procvičuj na těchto stránkách různými způsoby všechna vyjmenovaná slova.
 • PS I. strany 38, 39 (sám si zkontroluj a oprav podle klíče vzadu a teprve potom ukaž rodičům).
 • Učebnice 106/2a,b + Vyber tři slova a použij ve větách - do sešitu (PP).

 

M – Posílám Ti pracovní list, který si vytiskni (pokud máš možnost) a zatím udělej úkol 1 a 2

AJ – Posílám Ti pracovní list. Vybarvi správně panenky a napiš o nich věty. (PP)

Tv – Zkus vymyslet „školku přes švihadlo“ – různě těžké přeskoky.

VV, Pč – Dokázal bys vyrobit podle obrázku  tuto hračku? Máš na to celý týden!

Přeji úspěch!!

Úkoly do 2. 4. 

Všechny zdravím a posílám úkoly do čtvrtka 2. 4.!

ČJ – Zbývají nám vyjmenovaná slova po Z. Ty nebudou dělat problém, jsou jen čtyři!

 • Prostuduj zde.
 • Do velkého sešitu si tentokrát sám vymysli obrázky ke každému slovu a napiš větu. tak, jak jsme to dělali ve škole. (vyfoť a pošli).
 • PS 35/1.
 • PS I. 38/1, 2 (sám si zkontroluj  viz vzadu v PS).

M – Stále opakuj násobilku, pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání.

 • Prostuduj si rozdíl mezi kružnicí a kruhem zde a učebnici na straně 48.
 • 48/3 do sešitu.
 • 56/3 (můžeš udělat na fólii, pokud ji máš nebo napiš do sešitu).

AJ  PS 54/1 Poslouchej nahrávku a očísluj.

 • Učebnice str. 43/ Poslechni si nahrávku a pokus se zahrát hru na této straně. 
 • PS 55/1 Umísti dané věci na různá místa, tak abys mohl použít předložky in, on, under.

Písanka – pokračuj dále 2 strany.

Čtení – čti si ve své knížce.

 

Prvouka

Do 5. 4.

Pročíst učeb. str. 55. Do malého sešitu napsat nadpis ŽIVOTNÍ PROJEVY ROSTLIN a podle str. 54 (co jste četli minule) zapsat projevy života - např. příjem vody, vylučování..... je jich tam 7, jsou napsány výrazným písmem. Úkol z PS tentokrát nedávám.

Mgr. Todorovová

Začínáme novou, poslední kapitolu, s názvem Rozmanitost živé přírody. Je nejdelší, nejobsažnější, ale podle mého i nejhezčí.

 • Dnešní úkol: Prostudovat str. 54 z učebnice a zpracovat str. 45 v PS.
 • Až mi všichni pošlete těch 5 dosavadních úkolů, ocením je.

Mgr. Todorovová