Navigace

Obsah

Úkoly na 25. 3. – 27. 3.

Český jazyk

 • učebnice str. 104 – vypiš si do školního sešitu červený rámeček – pozor na rozdíl ve významu slov. Napiš si k tomu velký červený vykřičník.
 • učebnice str. 104 cv. 11 – tužkou do učebnice.
 • šnek str. 35, 36.

Matematika

 • učebnice str. 49 cv. 3 do sešitu, vyber si dvě slovní úlohy z této stránky a vypracuj je také do sešitu.
 • učebnice str. 49 cv. 5, 7 tužkou do učebnice.

Anglický jazyk

 • Do školního sešitu (English) zkus přeložit a nakreslit tyto věty:
  • The black cat is under the table.
  • The purple kite is on the chair.  
  • The blue car is in the box.
  • The green apple is on the bed and the red bike is under the bed.
  • The yellow peach is on the black cupboard.

Hudební výchova

 • opakovat písničky z youtube (Černé oči, Až já pojedu přes ten les, Beskyde).
 • Just dance .

 

Výtvarná výchova

 • Mamaluj rozkvetlé kočičky.
 • Zde jsou příklady:

kociko

Úkoly na 23. 3. -24. 3.

Český jazyk

 • učebnice 102 cv. 6, 7, 8 – do školního sešitu.
 • pracovní sešit str. 34 cv. 3.
 • Šnek str. 34.

 

Matematika

 • Zahraj si na obchod v učebnici na straně 47.
 • Podle obrázku narýsuj kružnice do velkého sešitu a do malého sněhuláky a kuřátka.

kok

 

Anglický jazyk

 • Učebnice str. 42 – použij CD, které je v pracovním sešitě (17) a zazpívej si písničku, nebo zde je odkaz.         
  • Písničku zkus přeložit.
 • Pracovní sešit str. 53.

Úkoly do 20. 3. 2020

16. 3. – 17. 3.

Český jazyk

 

Matematika

geometrie:

 •  pusť si video https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c.
 • podle videa zkus narýsovat několik kružnic. Nejdříve na papír poté do velkého sešitu.
 • nezapomeň nejdříve vyznačit střed kružnice a potom jí pojmenovat.
 • podívej se také do učebnice na stranu 42 cv. 1,2,3.
 • učebnice str. 44 cv. 8, 11 – do učebnice tužkou.
 • učebnice  str. 44 cv. 13 – 6 příkladů do školního sešitu se zkouškou.

 

Anglický jazyk

 

18. 3. -  20. 3 .

Český jazyk

 

Matematika

 • procvičuj písemné sčítání a odčítání: http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_scit_trojc1.htm
 • z učebnice na straně 45 si vyber jednu slovní úlohu a vypracuj jí do školního sešitu ( zápis, výpočet, odpověď).
 • učebnice str. 45 cv. 15, 18 tužkou do učebnice.
 • učebnice str. 46 cv. 24 tužkou do učebnice.
 • učebnice str. 46 cv. 23 do školního sešitu (5 řek). 

 

Čtení/ psaní

 • čti si ve své knížce.
 • pokud nemáš ještě dopsanou písanku, pokračuj.

 

Anglický jazyk

 • učebnice str. 41 – zkus si přeložit příběh. V příběhu se ukrývají 3 předložky.
 • Zkus se předložky naučit. In = v , on = na, under = pod.
 • pracovní sešit str. 52 cv.2 – přečti a vybarvi.

 

Prvouka

Do 19. 3. 2020

 • Učebnice str. 50 pročíst a naučit se, PS str. 40 vypracovat a poslat nebo aspoň potvrdit vypracování.
 • Ještě jednou prosím rodiče, aby se mnou komunikovali přes můj mail a posílali mi zprávy o splněných úkolech (j.todorovova@seznam.cz).

Úkoly do 16. 3. 2020

Český jazyk

Matematika

 • Učebnice str. 43 cv. 1, 2, 3 - do učebnice tužkou, 5, 6- do školního/domácího sešitu.

Anglický jazyk

 • opakovat slovní zásobu z učebnice str. 40, opakovat osobní zájmena He, She, It a použít ve větě.

Prvouka

Do 1. 4. 2020

Pročíst učebnici str. 53, v PS vyplnit str. 42. 

Tím končíme 5. téma a po něm by měla následovat opakovací prověrka. Test najdete v PS na str. 43 a 44. Test si ve volných chvílích zkoušejte přes folii nebo do kopie, do PS toto NEVYPLŇOVAT! Po návratu do školy a asi týdenním zopakování kapitoly 5 si test napíšeme, takže ho budete všichni vzorně umět, když na něj máte tolik času. Jinak se chystám po zaslání posledních úkolů z kap. 5 dát do ŠOL souhrnnou známku za vypracované úkoly - pokud byly zasílány včas a jen s drobnými nedostatky, budou hodnoceny jako VÝBORNÉ.

     Současně žádám rodiče žáků Píhová a Rácová ze 3. A a Lacina a Nguyen (tam nevím, jestli neodjeli do Vietnamu?) ze 3.B, aby urychleně zaslali všechny dosud uložené úkoly, jinak bude práce těchto 4 dětí za měsíc březen hodnocena jako NEDOSTATEČNÁ.

Do 27. 3. 2020
Pročíst v učebnici str. 52 a do malého sešitu zpracovat tabulku, co je dole na té straně 52. Znát rozdíl mezi nerostem a horninou, umět uvést příklady. V PS tentokrát úkol není.
Mgr. Todorovová

Do 23. 3. 2020

Dobrý den,

posílám dětem další úkol. Z učebnice přečíst str. 51, z PS zpracovat str. 41.

Ještě jednou žádám 12 rodičů ze 3. B, aby mi aspoň potvrdili, že jich děti na úkolech pracují.

Děkuji, s pozdravem Mgr. Todorovová.

mail: j.todorovova@seznam.cz

12. - 15. 3. 2020

 • Nastudovat z učebnice str. 49, v PS vypracovat str. 39. Můj mail: j.todorovova@seznam.cz - sem mi pište případné dotazy a potvrzujte splnění úkolů.