Navigace

Obsah

Úkoly do 28. 1.

Anglický jazyk

Vypracovaný úkol zaslat na email nebo vložit na Teams. 

I. Opakovat na Quizletu slovní zásobu. 

II. Pracovní sešit str. 46/1, 2 – psaní emailu. Kdo si troufne, může zkusit začít sám, kdo si není ještě úplně jistý, začne po úterní online hodině, kde se tomu budeme věnovat i v učebnici.

Úkoly do 22. 1. 

Anglický jazyk

Úkoly do 15. 1.

Anglický jazyk

1. Naučit se čísla od 11 – 20. 

2. Potrénovat čísla 1 - 20 na webové stránce: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/numbers/phone/exercises.html 

3. Pracovní sešit, str. 44 cv. 2 → zaslat ke kontrole na email nebo vložit na Teams.

Do 8. 1.

Aj

1) Opakovat průběžně slovíčka na Quizletu. 

2) Znovu si přečíst článek v učebnici, str. 33 – Let´s play football a vzpomenout si, o co v příběhu šlo. 

3) Vypracovat (někteří už mají hotové) v pracovním sešitě str. 42 cv. 3. 

Cvičení 3 neposílat, zkontrolujeme si to při online hodině ve středu.

Úkoly do 27. 11.

Anglický jazyk

 

Úkoly do 20. 11.

Anglický jazyk

Úkoly na týden 16. – 22. 11

Úkoly z pracovního sešitu vyfotit a zaslat na email elindabenesova@gmail.com nebo vložit na Teams. 

 

1) Poslechnout si na Youtube nahrávky: 

Unit 4 (2) – v učebnici na straně 24: https://www.youtube.com/watch?v=ONOYOIoAPtI&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=43 

 

Unit 4 (3) – v učebnici na straně 24: https://www.youtube.com/watch?v=X1RUp5NHZYA&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=44 

 

Unit 4 (5) – v učebnici na straně 25: https://www.youtube.com/watch?v=UaQ8foy-MBU&list=PLSqLnoKaasJ1X_wu5sa7C2Yj63xOl0Fw8&index=46 

 

2) V pracovním sešitě vypracovat úkoly: 

∙ str. 29/2 (zaměřit se na členy před slovy) 

∙ str. 30/1.

Úkoly do 13. 11. 

 

Angličtina 

Domácí úkoly od 9. 11 do 15. 11, vypracované úkoly vyfotit a zaslat na email elindabenesova@gmail.com nebo nahrát na Teams. 

I) Procvičovat slovní zásobu (1. – 3. lekce) na Quizletu. 

II) Navrhnout aktivitu/hru, kterou se procvičí slovní zásoba (může to být osmisměrka, křížovka, cokoliv), inspirovat se můžete i v pracovním sešitě. Jediná podmínka – aktivita musí obsahovat minimálně 20 slovíček, používat můžete slovíčka z 1. až 3. lekce, snažte se vybrat ty, které si myslíte, že jsou nejdůležitější nebo jsme s nimi nejvíce pracovali.

Úkoly do 6. 11.

Anglický jazyk

 • Domácí úkoly na týden od 2. 11, odevzdat nejpozději 8. 11. 
 • Vypracované vyfotit a zaslat na email: elindabenesova@gmail.com nebo vložit na Teams. 

 

I) Vypracovat (vše v pracovním sešitě) 

 • str. 22 cv. 1 
 • str. 22 cv. 2 

 

 • vypracovat až po online hodině: 
  • str. 23 cv. 1 
  • str. 24 cv. 1 
  • str. 24 cv. 2. 

 

II) Opakovat na Quizletu. 

III) Vypracovat pracovní list, bude oznámkován. (Pokud nemá někdo možnost tisku, přepsat na papír, obrázky v prvním cvičení nemalovat, ale přeložit věty.)

Úkoly do 16. 10.

Úkoly do 21. 10.

Úkoly do 23. 10.