Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 19. 6.

Poslední úkol z českého jazyka 

1. Vytvoř alespoň 20 slov (určitě zvládneš více) ze zadaného výrazu: 

R O T U N D A S V A T É H O P E T R A A P A V L A 

Příklad pro ty, kdo jste tomu nerozuměli v přírodopisu: TUNDRA, PEPA, TETA, A, EVA, DO, OTA, PALETA, ROD… 

 

2. Urči mluvnické kategorie podstatných jmen v zadaném výrazu: 

 • Rotunda 
 • Petra 
 • Pavla 
 •  

3. Znáš dobře křestní jména spolužáků? Seřaď je podle abecedy a napiš. Pokud je více nositelů jednoho jména, napíšeš ho pouze jednou!

Do 17. 6. 

Matematika

Do 19. 6.

Milí žáci, 

nyní nás čeká sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, nebojte se, určitě to hravě zvládnete. 

 • M str. 43 celá 
 • Video: https://www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs 
 • M str. 44 cv. 8, 9, 10 – neposílat 
 • M str. 44 cv. 14, 15 prosím vyřešit do sešitu, ofotit a poslat 
 • M str. 49, cv. 2, str. 50, cv. 10, 11 prosím vyřešit do sešitu, ofotit a poslat 

Držím palce, ať se Vám daří!!! MB

Anglický jazyk

Ahoj kluci a holky,

Děkuji za rozsáhlé seznamy věcí, které jste dokázali anglicky pojmenovat v kuchyni. Stačil počet, ale vy jste mi většinou všechno vypsali, takže jste buď pilnější, než jsem si myslela, nebo vaši rodiče dospěli k názoru, že vám to nemůže uškodit. :-)No, mají pravdu... :-)

Tento týden posílám 3 pracovní listy (třetí je dobrovolný) do pátku 19.6.

List 1

 • Cvičení 3 - složte slova (jídlo)
 • Cvičení 4 - napište, co máte a nemáte rádi
 • Cvičení 5 - napište, z čeho si nejraději děláte míchaný nápoj a udělejte si ho. Můj favorit je GINGER, LEMON, CUCUMBER and MINT (je to blééé, ale hrozně zdravý)

List 2

 • Podle popisu spojte jména s příslušnými osobami na obrázku. Linek kolem obrázku si nevšímejte.

List 3 - dobrovolný

 • Podle obrázku napište YES (pravda) nebo NO (není pravda)

 

A teď úsměv!

Vlastivěda

Závěrečné opakování / 2.část /

Odpovězte na otázky:

1/ Znáš některý moravský úval?

2/ Vyjmenuj některé přítoky naší nejdelší řeky.

3/ Kdo zakládal poddanská města?

4/ Které město leží na soutoku Úhlavy, Úslavy, Mže a Radbuzy?

5/ V kterém podnebném pásu se nachází ČR?

6/ Kde se těží hnědé uhlí?

7/ Uveď dva národní parky.

8/ Jak můžeš přispět k ochraně životního prostředí v našem městě?

                     Prosím poslat do 19.6.

 

Přírodověda

Do 19. 6.

Skokan skřehotavý 

Největší u nás žijící žába, samičky mohou dorůst až 17 cm. Má dlouhé nohy, je mrštný, loví ve vodě i na souši – hmyz a jiné bezobratlé, myši, ještěrky. Z oplodněných rosolovitých vajíček se líhnou pulci – mají dlouhý ocásek, živí se vodními rostlinami, po 6 týdnech se mění v žabku. Skokan přezimuje v bahně, ztuhnou a nejí. 

Vážka ploská 

Jsou obvykle krásně zbarvené, tělo vážky je asi 4 m dlouhé, průsvitná křídla mají u kořene tmavší trojúhelníček. Samička naklade vajíčka do vody, potomstvo se zde vyvíjí skoro 3 roky, z vajíček se vylíhnou chlupaté a dravé larvy. Larva se ve vodě 13x svléká z kůže, aby mohla růst. Nakonec se vyšplhá po stéble nad vodu a z puklé kůže se vysouká půvabná vážka. 

Úkol: přečti si text a vyhledej skrývačky s názvy ZVÍŘAT – PODTRHNI JE(je jich 32), NEBO VYPIŠ. 

U dědy 

Náš děda dnes slaví konec školního roku. On je totiž učitelem. Řekl jsem sestře: „Skoč, Katko do bot a jede se za dědou!“ Sestra Katka skočila do bot a šli jsme. Praha v ranním oparu vypadala záhadně. Z nádraží bylo slyšet: „Nasedejte do vlaku na třetí koleji…“ Za chvilku jsme byli v Čelákovicích. Děda bydlí hned vedle sokolovny. Vlevo je řeka, vpravo sad. Koukám, kdo to plave přes řeku – a on děda! Náš děda někdy vyvádí jako zamlada. „Zaplav si taky, nebuď líný:“ volá na mě. Někdy si ze mě utahuje: „Podívejme se na svalovce!“ A někdy se zase mračí jako mrak: „Tohle mají být ruce, ten pár špinavých pracek?“ Ale teď se tváří zamyšleně: „Pověz mi, Jendo, kde mám kapesník? Jsem snad slepý, šálí mě smysly?“ Doma už na dědu čekaly tety a my s Katkou jsme se nemohli dohodnout, která je teta Eliška, která je Lenka a která Marta z Tasova. Děda žertoval, že od nich nemá chvilku pokoje, že k němu chodí častěji než pošťák. „Jestli máte hlad,“ volá děda, „v lednici je paštika. Nebo chcete radši kokosky?“ Ale teta Hanka pro dědu upekla dort, a tak jsme si vzali kousek a děda pravil: „Naše Marcela si celý den zpívá, a dobře dělá, proto si z ní vezmeme příklad!“ A tak jsme si společně zazpívali, ale řeknu vám, když spustí pět tet řev, to je rámusu jako na pouti!