Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 3. 4. 2020

 • Velký pracovní sešit - str.46/3,4 , str.47/5 
 • Pravopis – doplň i/í, y/ý: 

Velké nádoby_ , ps_ a šakal_ , na vánoční jedl_ , ztratit vědom_ , v dál_ bylo slyšet datl_ , v prales_ ch, o hol_ , ve větv_ ch, s borůvkam_ , u Jarmil_ , zajíc v pytl_ , medvědí tlap_ , s myšm_ , v neděl_ , se lv_ a jejich krotitel_ , šetři peněz_ , šálek káv_ , spát v postel_ . 

 • Rozbor souvětí: 

Autobus_ zastavily u pump_ , ab_ doplnily zásob_ nafty. 

1. Doplň do souvětí i/í, y/ý. 

2. Vypiš z textu obě slovesa a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas. 

3. Vymysli alespoň tři slova, ve kterých bude slovo AUTO. 

4. Vymysli alespoň deset sloves v infinitivu s předponou VY/VÝ (př. Vymyslit…) 

Čtení: 

Přečíst pohádku O králi, který pletl rohože na str. 169 – 173 

1. Vymysli odpověď na otázku: Čím je čtení a psaní užitečné pro každého člověka? 

Protože je ukázka dlouhá, nebudu zadávat na příští týden čtení, ale kdo rád čte, mohl by si v této době číst třeba i nějakou svoji knihu a napsat mi stručně o čem je, kdo ji napsal, kdo ji ilustroval, jaké nakladatelství ji vydalo.

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáci a rodiče,

moc vám děkuji za přání ke dni učitelů...ani bych si nevšimla. 

Ještě než se pustíme do dalších úkolů, chtěla bych požádat ty z vás, kteří máte technický problém s Quizletem, abyste mě kontaktovali na tel. číslo 737 239 335, například přes VIBER nebo WHATSAPP, abychom se pokusili vše vyřešit a děti nebyly příliš pozadu. 

Čtvrťáčci,

musím vás velmi pochválit za překlady z prvního týdne a za aktivitu na Quizletu ten minulý. Jste opravdu borci!

 

Takže tento týden si od Quizletu dále přestávku a čeká vás jen 1 úkol do PÁTKU 3.4.

 

V učebnici na straně 19 je tento obrázek. Zobrazuje rozhovor číšníka a hostů. Pusťte si nahrávku a poslechněte si celý (krátký) test.

Abyste textu rozuměli, přikládám slovníček nových slov a výrazů (výslovnost dle nahrávky):

 • LARGE = velký (proto jsou velké velkosti oblečení označeny písmenem L)
 • SMALL = malý (to už znáte, jen upozorňuji, že asi všichni nosíte oblečení velikosti S)
 • TUNA = tuňák, tuňákový
 • CAN I HAVE = Mohu si dát?/Mohu dostat?
 • CERTAINLY = jistě
 • HERE YOU ARE = Tady máte (používá se, když někomu něco podávám)
 • DELICIOUS = výborný (když mluvím o jídle)
 • I'M VERY SORRY = Moc se omlouvám.

 

A co s tím máte dělat? To záleží na vás, vyberte si:

 • přeložte text do sešitu a pošlete foto, jak jste zvyklí.

ale raději bych, kdybyste si vybrali variantu:

 • naposlouchat si text podle nahrávky, zkusit si ho přečíst nahlas a pak se nahrát do telefonu a poslat mi nahrávku na email nebo na výše uvedený telefon přes VIBER nebo WHATSAPP.

a pro ty nejodvážnější:

 • online konverzační hodina v PÁTEK 15:00 (dobrovolná)

Konverzační hodina proběhne v  v PÁTEK v 15:00 na této adrese (název místnosti ctvrtaci), kterou jednoduše zadáte do prohlížeče a tak se připojíte do online třídy. Budete potřebovat počítač s připojením k internetu a prohlížeč Google Chrome. Můžete se přihlásit i přes telefon, ale na to potřebujete aplikaci. Přečtěte si tento odkaz, je tam i link na aplikaci pro Android i iPhone. Na hodině budeme procvičovat výše uvedený text.

 

Mějte se fajn, těším se na vás!  

Matematika

14. 4. – 17. 4. 

 • M str. 57, 58 celá, vypracovat na folii, ofotit a poslat na e-mail. 
  • Tahle cvičení jsou shrnutím a opakováním probraného učiva ve II. dílu učebnice M.

Hodně úspěchů při plnění úkolů! MB

2. 4. – 5. 4. 

 • M str. 56, cv. 33, 38 - napsat a poslat na e-mail. 
 • str. 56, cv. 34, 35 - ústně. 

Vlastivěda

Prosím vyfotit a poslat do 6.4.

 • 6. kapitola - Vodstvo ČR / str. 20 přečíst -  Části řeky

Zápis do sešitu:

 • Části řeky
  • pramen
  • horní,střední a dolní tok
  • levý a pravý břeh
  • soutok, přítok a ústí 

 

 • Můžete vyřešit hádanku / str. 20.

Přírodověda

Do 1. 4. 2020

 • do sešitu přepsat výpisky: 

Na louce 

Louky vytvořil člověk, který potřeboval píci pro svá domácí zvířata, louky hnojil a kosil. 

Traviny 

Nejznámější trávy jsou: jílek vytrvalý, tomka vonná, bojínek luční, srha laločnatá a kostřava červená. Stavba trav je stejná jako u obilovin. 

Kostřava červená 

Kostřavy rostou volně, vytváří husté trsy, poskytuje píci, suší se na seno. 

Kopretina bílá 

 • Nakresli si kopretinu do sešitu – str. 45 a popiš, kde má lodyhu, vroubkované listy, květenství (úbor). 

Na louce můžeme vidět i jitrocel kopinatý, zvonek rozkladitý a kohoutek luční. 

Čáp bílý 

Loví žáby, ještěrky, hady, hraboše, velký hmyz, ke svému životu potřebuje louku. Samička snáší obvykle 4 vejce a rodiče se o mláďata dobře starají. Na podzim se vydávají až do jižní Afriky, rádi se vracejí na stejné hnízdo. 

Čejka chocholatá 

Ráda hnízdí v mokrých lukách a rybničních březích, mladé čejky hned po vylíhnutí čiperně běhají a krmí se samy plži, červy, hmyzem a pavouky. V červenci a srpnu odlétají na jih.

Do 27. 3. 2020 

Zapsat si do sešitu: 

Zajíc polní je býložravec, žije v křovinatých mezích a remízcích. Jeho přirozenými nepřáteli jsou naše šelmy (lasička, liška, zdivočelí psi), které loví zejména mladé zajíčky. Zajíc má bystré smysly, nápadně dlouhé nohy, rád „panáčkuje“, patří mezi lovnou srstnatou zvěř. 

Koroptev polní je chráněná, zbarvení koroptve je ochranné (barva ornice), živí se semeny plevelů, zelenými částmi rostlin a v létě sbírá hmyz a červy. Vyhrabávání potravy jí umožňují silné hrabavé nohy s tupými drápy. 

Mandelinka bramborová pochází ze Severní Ameriky, je velice žravý brouk, dobře létá, živí se bramborovou natí, u nás nemá téměř žádné přirozené nepřátele. 

Čmelák zemní je velice užitečný, díky huňatému kožíšku může létat již brzy na jaře, má delší sosák než včela, lépe opyluje např. jetel. 

Úkol: Vytvořte doplňovačku, tajenku bude tvořit slovo ČMELÁK. Všechna hesla se budou týkat přírody.Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Do 3. 4. 

Vyluštil/a si ve skrývačkách 5 hudebních nástrojů, vyber si jeden a nakresli ho. Děkuji za obrázky, které jste mi zatím poslali. Moc mě potěšily!!! Doufám, že vám neposílám moc práce. Kdyby ano, řekněte to maminkám, tatínkům a ať mi to napíší.

Přeji všem dobrou náladu, odpočívejte, choďte na procházky a snažte se i něco naučit. Jarka M

Hudební výchova

Do 3. 4.

Skrývačky – ve větách najdi hudební nástroj: 

1. Pochybuji, že mohou slepice přeletět náš plot. 

2. Dlouhou dobu jsem pozoroval Saab u benzínové pumpy. 

3. Nejvíce zajímal našeho Josefa gotický chrám sv. Bartoloměje na náměstí v Plzni. 

4. Silně poškozené boky tarasnice bránily jejímu převozu. 

5. Únava přemohla našeho bojovníka hned na začátku boje.

Tělesná výchova

Milí sportovci, moc Vás všechny zdravím. Nezapomínejte ani v našem odloučení na každodení protažení a jakýkoliv pohyb. Švihadlo, smeták má doma každý, vzpomeň si na naše hodiny TV a protáhni se! Pokud můžeš, proběhni se na zahradě nebo se alespoň projdi do přírody. Pokud máš chuť posilovat, zkus denně 10 prkýnek po 10sec. Pozor na rovná záda, neprohýbej se! 

Moc se na Vás a naše společné hodiny TV těším.