Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 1. 4. 2020

Český jazyk 

 • Velký PS - str. 45/2, str. 46/1, 2. 
 • Doplň i/í, y/ý: 

Bezpečnostní pás_ , česat si vlas_ , obdivoval motýl_ , léky proti kašl_ , maso se zel_ m, pozdrav z Opav_ , besedovat s cestovatel_ , dárek tatínkov_ , dovádět se ps_ , prsten s polodrahokam_ , kos_ hvízdají, lovil bych ryb_ a krab_ , vyrobil si šíp_ , závod s Francouz_ a Ital_ , pomoci přítel_ , zavolat velitel_ , voz_ přijely, loupat cibul_ , nad vrchol_ hor. 

 • Vymysli alespoň 5 slov, ve kterých bude slovo KOS (příklad: RÁKOSÍ)

Do 27. 3. 2020

Vážení rodiče, 

Upozorňuji na úkol z ČJ, který jsem zadala ve čtvrtek minulého týdne. Ve velkém PS na str. 44/cv.16 je práce se zvratnými slovesy. Je důležité se podívat do učebnice českého jazyka na str. 151 – druhá polovina tabulky. Jedná se o tvary podmiňovacího způsobu, který je pro děti těžký, mají s ním problémy i děti na druhém stupni. V učebnici jsou od strany 150 – 153 různé poučky, které jsou pak aplikovány ve cvičeních v pracovních sešitech. Pokud nebudete něčemu rozumět, klidně mi napište, pokusím se to na dálku vysvětlit, zadat na látku další cvičení atp. Zároveň bych byla ráda, kdybyste mi sdělili, zda dětem nedávám moc úkolů, abych měla nějakou vazbu a „mírnila se“.

Děkuji za spolupráci, J. Matoušková. 

Doplň i/y, í/ý a do závorek napiš vzor podstatného jména: 

Vzal si do hlav_ ( ), že pojede do Chrudim_ ( ) ještě dnes. Na neb_ ( ) kroužili jestřáb_ ( ). Koupil jsem bratrov_ ( ) cukrov_ ( ). Pomáhal jí s nádob_m ( ). Maloval stále obrázky s letadl_ ( ). S některými spisovatel_ ( ) se zná osobně. Petr musel k ředitel_ ( ). Lovil parm_ ( ) v Lab_ ( ). U moře v Chorvatsku stavěli nové vlnolamy _ ( ). 

Napiš alespoň 5 podstatných jmen ke vzoru PÍSEŇ a KOST: 

PÍSEŇ: 

KOST: 

Velký PS str.45/cv.1 

Čítanka strana 168 – Dar bohyně Isis, autoři Josef Hiršal – Jiří Kolář 

 • Před přečtením si na str. 168 za článkem přečtěte vysvětlivky. 
 • Ukázka patří do epického žánru BAJKA. V klasických bajkách bývá PONAUČENÍ na závěr textu. V moderních bajkách si ponaučení musí vytvořit sám čtenář. 
 • Toto PONAUČENÍ je srozumitelné. V lidové slovesnosti se objevují PŘÍSLOVÍ na téma DOBRO. Jen pro zajímavost jsem vám jich pár vybrala: 
  • Dobrý čin bez odměny nezůstane. 
  • Konej dobro a dobro se ti vrátí. 
  • Nikdy není příliš pozdě na to, abys vykonal dobrou práci. 
 • V textu se objevilo několik JAZYKOLAMŮ, zkuste si je několikrát z paměti říct.

Do 24. 3. 2020

 • Doplň i/y: 

Na mez_, s badatel_, na jeřáb_, s mrkv_, v brýl_ch, na tabul_, do vs_ na břez_ch, s pastelkam_, v konv_, s oděv_ , v láhv_, ponděl_, v les_ch, hlavolam_, v_právění panu Kroupov_, odolní sob_, do Vltav_, zuřiví ps_, s Francouz_, u našeho Sláv_, z Příbram_, v cíl_, u pana Skál_, v_dím sousedovy ps_. 

 • Skrývačky – najdi v textu město, podtrhni ho: 

Petro, strava tvého psa je špatná. Táta chytil kapra, Hanka výskala radostí. Zubr, nosorožec i bizon jsou v nedaleké ZOO. Sestra koni celý den dává oves. Mirko, lín i kapr jsou sladkovodní ryby. 

 • Práce s textem: 

První jarní den označujeme jako jarní rovnodennost. 

 • 1. Nad každé slovo napiš číslicí slovní druh 
 • 2. Urči u slovesa osobu, číslo, čas a způsob 
 • 3. U všech podstatných jmen urči rod (životnost), číslo, pád a vzor 

 

 • Ve velkém PS vypracuj na str. 43/cv.11, 12 a na str. 44 všechna cvičení. 
 • Čítanka str. 164 – 166 – Jan Werich: Jak na Šumavě obři vyhynuli 

1. Přečíst, najít názvy měst nebo obcí a zjistit, do kterého státu patří. 

2. Jak dlouho trvalo, než se do šumavských údolí vrátili noví človíčkové? 

 

Přeji všem hodně sil k samostatnému studiu, rodičům trpělivost s vámi, dívejte se i na vysílání Učítelka a snad se brzy uvidíme. Těším se na vás, s pozdravem Jarka Matoušková

 

 • 10. března dostali žáci přehled cvičení v malém a velkém pracovním sešitě. Pokud budou vypracovávat tři cvičení denně, vyjde jim zadání do konce příštího týdne. Prosím rodiče o ofocení písemných úkolů z ČJ a zaslání na emailovou adresu. 
 • Dále doplní pravopis – koncovky PJ, vyjmenovaná slova: 

Na stol_ postavili váz_ s překrásnými kyticem_. Kos_ mají hnízdo ve větv_ch staré lí_p_. Pozoroval oba kos_, jak po dešti hledají žížal_. Na stéblech tráv_ se třp_tily kapky ros_. B_dlíme na Zbraslav_. Vlak do Ostrav_ právě odjel. Hlavně buďte dobré m_sl_. Obě hal_ b_ly v_zdobeny obraz_ a socham_. Chv_lku jsme seděli na mez_. Nev_š, jaké má s námi úm_sl_? Petrov_ se jeho pokus_ nedařily. Bohužel jsme v zoo nev_děli žiraf_ ani antilop_. Stop_ vedly přímo do mláz_. Ty dva autobus_ přijely z Bratislav_. Přečti si všechny dop_s_. Tady jsou záhony s mrkv_ a petržel_. 

 • V čítance si přečtou ukázku na str. 161 – l64. 
 • Roald Dahl: MHO (Moc Hodný Obr)

Anglický jazyk

Milí čtvrťáci (doufám, že nejste příliš zlobiví) 

a rodiče (doufám, že nejste příliš vyčerpaní),

protože jste mi úkoly posílali ještě celý víkend, usoudila jsem, že toho máte celkově asi hodně, takže tento týden žádný překlad (hurá!)...jen ti z vás, kteří ještě nestihli ten z minulého týdne, dodejte mi ho prosím tento týden.

Tento týden se intenzivně věnujte slovíčkům na Quizletu. Slovíčka jsou základ a nezapomínejte, že k plynulé konverzaci v AJ jich potřebujete znát cca 4.000. My už se na Quizletu blížíme 200, ale určitě jich znáte mnohem víc. 

Takže, vyberte si tento týden 3 sety a intenzivně se je učte: Learn, Flashcards a Write.....a pak si udělejte TEST. Pokud dokážete ze všech 3 setů udělat TEST na 100%, máte u mě jedničku. Pošlete mi fotky obrazovky nebo ať mi rodiče napíší, že jste to dokázali. Pokusů máte, kolik potřebujete. Pokud někdo opravdu nemůže na Quizlet, přikládám kopie setů k vytištění. Pokud i vy chcete jedničku, nechte si z z vybraných 3 setů nadiktovat od rodiče 10 slovíček česky a napište je anglicky. Rodič vám to zkontroluje. Do pátku (včetně) mi dejte vědět, kdo všechno si zasloužil 1. 

SET 01SET 02SET 03SET 04SET 05SET 06SET 07SET 08

 

Někteří jste nestihli stáhnout poslechový úkol 01, tak vám ho posílám znovu. Obrázek a nahrávka.

 

Pozor, zkontrolujte si v nastavení TESTu, že budete odpovídat jen anglicky, aby to pro vás nechtělo překlad do češtiny. V nastavení TESTu je 6 šoupátek:

Instant feedback - vypnout

Term - zapnout

Definition - vypnout (!!!!)

True / False - zapnout

Multiple choice - zapnout

Written - zapnout

 

Ahój a buďte veselí, trpěliví a zdraví,

Pančelka

Do 20. 3.

Milí čtvrťáci,

už se vám stýská? Mě ano, nemám ráda ticho :-))))

Posílám vám úkoly do příštího pátku 20.3. Úkoly zpracujte v jakémkoliv pořadí, ale Quizlet pochopitelně procvičujte každý den.

1. Na Quizletu máte nový SET 08. Pokud někdo z vás nemá doma přístup, posílám v příloze set 08 jako PDF. Ale výslovnost si musíte najít v pracovním sešitě, ať se neučíte bludy.

2. Učebnice (barevná) strana 21 - přeložit všechny texty písemně do sešitu a poslat mi na níže uvedený email fotku překladu. Někdo z vás už začal překládat, tak to jen dokončete. 

3. Cvičebnice (černobílá) strana 21, cvičení 2 - nakreslit a napsat kdy a co snídáte, obědváte a večeříte. Nefoťte, jen napište, že máte hotovo. 

4. Poslech FUN (dobrovolný úkol pro ty, co to s angličtinou myslí vážně) - v příloze máte obrázek a nahrávku - věci pod obrázkem spojte čarou s místem, které je popsáno v nahrávce (pozor není to tentokrát už jen osoba, ale i konkrétní místo) pokud si nemůžete obrázek vytisknout, popište česky nebo odvážnější i anglicky, kam jste jednotlivé věci umístili. Poslat emailem.

5. Videa na Youtube

Posílám vám odkaz na 20dílný seriál Angličtina pro nejmenší. Je starý, takže omluvte kvalitu obrazu, ale dosud nebyl překonán, co do kvality obsahu. První díl je takový seznamovací, takže na začátku je čeština, ale pak už jen angličtina. Do 20.3. byste měli zvládnout shlédnout 3 díly. Zatím nic nevypisujte, jen koukejte, připravím vám na jednotlivé díly pracovní listy k vyplnění. 

 

Ahoj ahoj, 

a nezapomeňte jíst hodně ovoce a zeleniny!

vaše Pančelka

jaroslava.tumova007@gmail.com

Odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=3EllY8Yq-BI&list=PLIhCv3wSpU7PjN99pPkek4ZT1qrsPzVbb 

Matematika

Do 1. 4. 

Dobrý den, posílám odkaz na další procvičování násobení a dělení

Děkuji a všem posílám mnoho pozdravů! 

MB

23. – 25. 3. 

Všechny Vás zdravím a posílám další procvičování. 

 • M str. 54 cv. 12, 16. 

Stačí poslat informaci o splnění. 

Hodně štěstí!

Úkoly do pátku 20. 3.:

 • Narýsovat pomocí protnutých kružnic „květinu“ (záleží na fantazii…..formát A4).
 • Např.:  

kyt                               

 • Výstup: Vyfotit a poslat na email. Děkuji!
 • Pá 20. 3.  Sledovat na ČT:  UčíTelka   10, 50 – 11, 15 hod.

Úkoly do středy 18. 3.: 

 • M str. 53 cv. 1- 7, cv. 4 a 6 vypracovat na papír. 
 • Str. 53 cv. 8, 10, 11. 
 • Str. 54 cv. 12 – 15, cv. 12, 13 vypracovat na papír. 
 • Vypracované úkoly vyfotit a poslat na email (zsplzenec3@seznam.cz).

13. 3. 

 • str. 51, cv. 3 – 4, cv. 5 – narýsovat na list papíru.
 • str. 52 celá – cv. 2 narýsovat a vypočítat papír.
 • str. 53 cv. 1- 7, cv. 4 a 6 vypracovat na papír.
 • Úkoly vypracovat do pátku 13. 3.

Přírodověda

 • Do sešitu si zapíší zápis: 

Řepa cukrová 

Je vyšlechtěná odrůda, daří se jí v úrodných nížinách, musí se jednotit a okopávat. Sklizené bulvy se zpracovávají v cukrovarech na cukr, zbylými řízky se krmí dobytek. 

Hrách setý 

Je to popínavá luskovina, po odkvětu vyrůstají v luscích sladké zelené šťavnaté hrášky. Využívají se jako zelenina bohatá na bílkoviny. 

Plevely našich polí 

Chrpa, penízek rolní, mák vlčí, pýr plazivý – plevel ubírá pěstovaným plodinám živiny, místo i světlo. 

Křoviny v krajině mezi poli 

Růže šípková a trnka obecná – poskytují útočiště hmyzu, hnízdícím ptákům, koroptvím sedícím na vajíčkách, zaječicím s mláďaty. Plody šípku jsou bohaté na vitamín C.

Vlastivěda

Do 1. 4. 2020

Do 29. 3. 2020

 • zopakovat pohraniční a vnitrozemská pohoří str. 16 a 17, napsat poznámky. 
 • přečíst nížiny str. 18 a také napsat stručné poznámky do sešitu.

Do 24. 3. 2020

 • Opakovat - Česká republika - rozloha, počet obyvatel, historické země. 
 • Nové učivo - Státní hranice / str.15, Povrch ČR - pohraniční a vnitrozemská pohoří / str.16,17 pročíst.

Hudební výchova

Do 27. 3. 2020

Zjistit z internetu zda má něco společného Bedřich Smetana s městem Plzní. Zapsat si to na papír – při další společné hodině si o tom budeme povídat, lépe řečeno já budu poslouchat, co všechno jste zjistili. 

Do 20. 3. 2020

Naučí se 2 sloky písně Červená, modrá fiala, na internetu si najdou písničku a společně budeme zpívat ve škole. 

1. Červená, modrá fiala, fiala, kdes ji, má milá trhala, trhala, kdes ji, má milá trhala? 

2. Trhala jsem ji v zahrádce, v zahrádce, zabolelo mě mé srdce, zabolelo mě mé srdce.

Výtvarná výchova

27. 3. 2020

Nakresli obrázek čápa – na komíně, na louce. 

Čtení vám zadám až v druhé polovině týdne. 

Přeji hodně energie do vypracovávání úkolů, nezapomínejte i na odpočinek. Při kreslení si můžete pustit nějaké pěkné písničky. Zdravím vás všechny, Jarka Matoušková.

Do 20. 3. 2020

Namalovat pastelkami obra z pohádky Jana Wericha (na str. 164 je popis, jak obr vypadal)

Nakreslí pastelkami svůj obrázek MHO (Moc Hodného Obra) z přečtené ukázky (Čj).