Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 19. 6.

Milí žáci, zaměříme se na podmět několikanásobný a nevyjádřený. 

S tímto učivem jste už seznámili ve čtvrtém ročníku a nyní si ho zopakujeme a znovu procvičíme a přidáme si shodu přísudku s několikanásobným podmětem. 

Jdeme na to: 

 • nejdříve si přečti oranžové rámečky ČJ str. 181, 182 
 • přečti si str. 180 – 181 „O Pošťácké pohádce“ - neposílat 
 • str. 182 cv. 4, přečti a ústně vypracuj - neposílat 
 • str. 184 – 185 ústně cv. 1 - neposílat 
 • str. 186 PŘEČÍST ORANŽOVÝ RÁMEČEK 
 • PS str.36, 37, 39, 41 – prosím vypracovat, ofotit a poslat na email 

Blížíme se do finále, tak vydržte!!! MB

Anglický jazyk

15. 6. – 17. 6. 

 • Podívej se na nová slovíčka 4B do PS na stranu 76. 
 • Poslechni si nahrávku a zopakuj výrazy, které jsou v učebnici na straně 42 v textu zvýrazněny modře. Pošli nahrávku nebo video, jak výrazy opakuješ. 
 • Cvičení zaslat na mail.

18. 6. – 19. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a nahlas si přečti text v učebnici na straně 42. 
 • Seřaď slovíčka ve cvičení 42/2 podle toho, co Pradeep během dne dělal. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika

Do 26. 6.

Vážení rodiče,

děkuji za spolupráci po těch 6 týdnů, kdy jsem zadávala a opravovala úkoly pro Vaše děti. 

Přeji Vám i Vašim dětem zdraví a příjemnou dovolenou.

Mgr. Todorovová

15.-17. 6.

 • Dáme opět geometrii - Obsahy složitějších obrazců - uč. str. 28
 • Pís. spočítat 28/1,3,4,5 - počítat dle návodu, rozdělit si obrazec vždy na 2, příp. 3 části!


18.-19. 6.
Zlomky

 • str. 19/1,2 - ústně
 • str. 19/3,5,6,7 - písemně

Mgr. Todorovová

Vlastivěda

Do 19. 6.

Vysvětli pojmy:

 • Sokol
 • Orel
 • KSČ
 • Baťa
 • Vlajka
 • Voskovec
 • Werich
 • Užhorod
 • Gočár

Přírodověda

Do 19. 6.

Proč se střídá den a noc, proč se střídají roční období 

 • Podívej se na video.  

Zápis do sešitu: 

Střídání dne a noci 

 • Země se otáčí kolem své osy (je pomyslná) a Slunce na ni svítí. 
 • den – osvětlená polovina Země Sluncem 
 • noc – neosvětlená polovina Země 
 • Země se otočí kolem své osy za 24 hodin. 

Střídání ročních období 

 • Země se zároveň otáčí kolem Slunce. 
  • · jaro začíná 20. 3. = jarní rovnodennost (12hod. den a 12hod. noc) 
  • · léto 21. 6. = letní slunovrat (16hod. den a 8hod. noc) 
  • · podzim 22. 9. = podzimní rovnodennost (12hod. den a 12hod noc) 
  • · zima 21. 12. = zimní slunovrat (8hod noc a 16hod. noc)