Navigace

Obsah

Úkoly 25. 11.

 

Online hodina (čj + ma) se uskuteční v úterý a ve středu od 9.45 do 10.30 hodin.

 

Český jazyk a matematika

Na online hodinu ve středu si zopakujte shodu přísudku s podmětem.  Podívejte se na prezentaci a vypracujte pracovní list.

Z učebnice matematiky na straně 38 si udělejte do sešitu cvičení 2, 3 a 4. 

Vlastivěda

V učebnici si přečtěte na straně 30 kapitolu o T. M Masarykovi a prohlédněte si prezentaci. Do sešitu si přepište otázky a odpovědi z kvízu.

Úkoly do 27. 11.

Informatika

Ahoj páťáci. Tento týden máte za úkol si pustit tuto prezentaci a seznámit se s WORDEM. 

Doufám, že až se další týden sejdeme, všem vám to půjde. JT

Tělesná výchova

Ačkoliv je počasí už chladnější, vydejte se na procházku a snažte se ujít alespoň 7 000 kroků.

Hudební výchova

Milí páťáci,

tento, snad poslední online úkol z hudební výchovy, nás zavede mezi strunné nástroje drnkací. 

V Teamsech najdete vše potřebné, pokud ne – zkuste si kvíz otevřít tady.

 

Jiří

  • M-7/1 poslední sloupeček,7/4 dvě tabulky-zapiš jako příklady do sešitu,
  • 7/2 pozorně přečti a způsoby výpočtu si zapiš,7/5 tři příklady+zkouška,9/9a) dva sloupky ústně,třetí do sešitu
  • Čj-uč.67/opakuj si slovní druhy,79/ pády. Hraj hru podstatná jm. urči číslo j. nebo mn.
  • 71/1 čti a vyhledej podstatná jm. a urči číslo j,mn.,slovesa urči čas, 62/2a) opiš tři věty do sešitu

Ondra

  • M-práce v sešitě + opakování .,: v PS
  • Čj-práce v sešitě+opakování slovních druhů,pádů na str.67,79, 71/1 čti a vyhledej podstatná jm. urči číslo j. nebo mn.,slovesa urči čas, 62/2a) opiš tři věty
  • Čtení-vlastní četba,vyprávění
  • VL-orientace na mapě,ukazuj si řeky ČR jejich názvy. Které pramení v ČR? Zapiš do sešitu+4 zajímavosti o(ze) Starém Plzenci(hrad,kostely,osobnosti,výroba,řeka...)