Navigace

Obsah

Úkoly do 26. 2.

Tělesná výchova
 • Každý den nějaká pohybová aktivita, alespoň 20 minut. Může to být běh, chůze, kolo, ... 

Úkoly do 18. 2.

Tělesná výchova

Děti, využijte ještě sněhové nadílky a běžte si užít na běžky, zabobovat si nebo zkusit třeba skialpy. Zkuste být každý den aktivní.”

Úkoly do 12. 2.

Informatika

Milí páťáci, 

přečtěte si pozorně přiložené texty o označování textu a formátu a velikosti písma. Přestože jste již s velikostí písma pracovali, čeká vás opět úkol založený na této dovednosti. 

Nejprve si vyzkoušejte modře vyznačené úkoly a potom splň následující: 

Posílám text týkající se masopustu

1. Vyber text o maskách. 

2. V textu o maskách pracuj tak, aby každý další název masky byl zapsán větší velikostí než název předcházející ( podobně jako v modrém cvičném úkolu). 

 

Úkol posílejte buď na můj email nebo na můj chat v Teams (ne příspěvek!). 

Připomínám, že budu hodnotit. 

Dále připomínám, že doposud někteří z vás neodevzdali úkol do 28. 1. ( seznam třídy)

Tělesná výchova
 • Úkol pro tento týden je nachodit minimálně 15 000 kroků.

Úkoly do 3. 2.

Český jazyk
 • Slohový úkol – učebnice na straně 94, cvičení 13 a), b), c)
Matematika
 • Učebnice – strana 14, cvičení 5 (první  sloupeček)
 • Kdo chce může spočítat víc příkladů.
 • Učebnice – strana 14, cvičení 6
Vlastivěda
 • Zopakujte si probraného učivo z historie  a vyřešte křížovku.
 • :Na online hodině si ještě zopakujeme učivo o EU a NATO. Tento týden dostanete novou učebnici, která bude zaměřená na zeměpis ČR.  
Hudební výchova

Moji milí páťáci, srdečně Vás zdravím.

Úkol na tento týden:

 •  vypracuj referát o známém skladateli vážné hudby.

Jméno, život, vzdělání, tvorba,........

Můžeš napsat na papír nebo utvořit krátkou prezentaci.

Úkoly do 5.2.

Český jazyk
 • Začneme probírat kapitolu-Přídavná jména a budeme pracovat v malém sešítku, který si také rozdáme. 
 • Velký pracovní sešit - strana 24,cvičení 1

 

Matematika 
 • Učebnice -  geometrie na straně 31,cvičení 7
Přírodověda 
 • Přečtěte si v učebnici kapitolu-Zoologické a botanické zahrady. Napište do sešitu jakou zahradu (v jakém městě) jste navštívili a jaké zajímavosti zde lidé mohou vidět. Můžete využít informace na internetu. 
 • Dobrovolný úkol:
  • Doplňte zápis do sešitu obrázkem, který  nakreslete nebo nalepte.
Výtvarná výchova - dobrovolný úkol
 • Co děláte rádi ve volném čase? Zkuste nakreslit nějaký svůj koníček a napište mi jeho název. 
 • Ať se Vám obrázky podaří. 
Tělesná výchova
 • Najít si na internetu (třeba YouTube) instruktážní video ze cvičení a zkusit si podle něho 2x v týdnu zacvičit. Může to být třeba jóga, tanec nebo tabata).

Ondra & Jirka do 5. 2.

Ondra 

 • ČJ- opakování přídavných jm. v PS ( malý,3. ročník) pracuj postupně 
  • v uč.88/ podstatná jm.vzory rodu středního,ústně- práce v 
  • textu 89/5 a) spolu, tři věty opiš do sešitu 
 • M- násobení, dělení , geometrii v PS, příklady z uč.25/2,3,4. 32/1,2 
  • výběr, pracujeme spolu 

Jirka 

 • ČJ- v uč.87/3 opakování vzorů rodu ženského, slovní druhy 
  • (67)ústně spolu, tři věty přepiš do sešitu. Pokračuj v růžovém 
  • PS v doplňování. 
 • M-v uč. 17/7, 18/1, 32/1,2, 25/2,3,4 postupně spolu i samostatně. 
  • Geometrii 29/1,3 

Jirka a Ondra 

 • ČT 
 • VL- konec 2. světové války v uč.41-43/ čtení, povídání a zápis do sešitu 
 • PŘ- rostliny, živočichové- uč.26,27/ čtení, povídání a zápis do sešitu