Navigace

Obsah

Úkoly do 20. 11.

Online hodina (čj + ma) bude ve čtvrtek od 9.45 do 10.30 hodin. 
 

Český jazyk

 • Nezapomeňte, že každý má zá úkol přečíst jednu knihu, a to podle svého výběru. 
 • Můžete použít také seznam doporučené literatury.
 • Nakonec si udělujte zápis do čtenářského deníku
 • Tento úkol odevzdejte nejpozději začátkem ledna.
 • Čtení – čítanka strana 39 (Kapka), písemně odpovězte na otázky na straně 41

 

Matematika

 • Učebnice na straně 33, cvičení 4

 

Přírodověda

 • Z pracovního listu ( matematika) jste zjistili jaká zvířátka žijí v pouštích.
 • Vyberte si jedno a napište o něm  do sešitu alespoň tři věty. 
 • Informace hledejte na internetu nebo v encyklopedii.

Výtvarná výchova - dobrovolný úkol 
Pomocí ubrouskové techniky si můžete vyrobit třeba vázu na květiny. 

 • Potřeby :
  • ubrousky se vzorem, skleněnou láhev od nějakého nápoje, tekuté lepidlo Herkules, štětec, nůžky 
 • Vyberte si vhodný motiv na ubrousku a obrázek vystřihněte. Ubrousek se skládá z více vrstev, lepit bude svrchní vrsvu se vzorem. Přiložte zvolený motiv na láhev a naneste lepidlo. Ubrousek natirejte od středu k okrajům, vyrovnáte tak nerovnosti. Nakonec nechte vázu uschnout. 

Ať se Vám práce podaří!

 

Úkoly na 19., 20. 11. 5. A Jiří Výlet a Ondřej Špičák

Jirka Výlet

M - uč.5/7 do sešitu,opakuj si násobilku a dělení-zapiš do sešitu 6 příkladů a proveď zkoušku. 7/1 vypočítej do sešitu 2 sloupečky a pozorně přečti: PŘIPOMEŇ SI

Čj - uč.67/opakuj si slovní druhy a čti text 68/1. odstavec-určuj slovní druhy

Ondra 

M - práce v sešitě+PS násobení dělení

Čj - uč.67/opakuj si slovní druhy 1-5 a čti text 68/1.odstavec-urči podst.jm.-č.j.,mn. slovesa-čas

Čtení - vlastní výběr-povídání

Př - uč.6/čti si a ukazuj jednotlivá pásma (na globusu,mapě nebo na str.5 obrázek). Pracuj s otázkami na konci textu.

Úkoly do 18.11.

Online hodina (čj + ma) bude ve středu od 9.45 do 10.30 hod.

Vypracujte doma pracovní listy –podstatná jména rodu mužskéhoporovnávání zlomků.

Můžete se podívat na video – Matýskova matematika (porovnávání zlomů). https://youtu.be/5xyJmj1hrbU

Všechno budeme probírat na hodině.

 

Český jazyk

 • Slohový úkol – učebnice na straně 61, cvičení 5. (vyberte si 4 věty)

 

Matematika

 

Vlastivěda

 

Anglický jazyk

Příprava na hodinu v PONDĚLÍ (CELÁ TŘÍDA):

Začátek hodiny: 10:50

 

 1. Posunula jsem termín vyplnění KVÍZU - Sloveso BÝT /najdete ho v ZADÁNÍ) - odevzdejte pokud možno do začátku pondělní hodiny, kdo to opravdu nezvládne, na hodině se zeptá...
 2. Na hodině budeme dodělávat SB 17/8 a WB 13/7,8

POZOR, DO STŘEDY ODEVZDAT - WB page 13

POZOR, VE ČTVRTEK/PÁTEK ZKOUŠÍM NA ZNÁMKY ÚSTNĚ SET 2A -Where are you from?

 

Příprava na hodinu ve ČTVRTEK (1. PŮLKA) / PÁTEK (2. PŮLKA):

Začátek hodin vždy v 10:50  

 1. Naučit se na KVÍZ na časování slovesa "BÝT", který budete dělat při hodině, zatímco budu zkoušet.
 2. Zkoušení SET Project 1 - Unit 2A - Where are you from?
  • budete zkoušení ústně na kameru s rouškou na očičkách
 3. Dále budeme pracovat v učebnici SB na str. 18 a pracovním sešitě WB na str. 14

1. půlka:

Brandner, Brandnerová, Budek, Florian, Kočovská, Kollár, Kříž, Kugler, Kuchynková, Piherová, Posavádová

 

2. půlka:

Schreyerová, Stadlerová, Svobodová, Šedivcová, Štenglová, Tichá, Valentová, Vodičková, Výlet, Ženíšek

 

HV 5A do 20. 11. 

Milí páťáci, tento týden budeme pokračovat exkurzi do světa hudebních nástrojů Zadání najdete opět v Teamsech – prohlédněte si nejprve, jak vypadají a jak se jmenují strunné smyčcové nástroje a vyplňte kvíz, který jsem pro vás připravila – odkaz na něj najdete také tady.

 

Tělesná výchova 5.A (úkol na týden 16. – 22. 11) 

1) Vzpomeňte si na atletickou abecedu. Jaké jsme dělali cviky? Pokud si nevzpomeneš, inspiruj se například na Youtube. Abecedu proveďte 2x týdně. Nezapomeňte na protažení.

 

úkoly 16.,18.11. Jiří Výlet, Ondřej Špičák
M Jirka
 • uč.3/8 poslední dva sloupečky+5/3vypracuj do sešitu,5/2,6ústně

M Ondra

 • práce v sešitě+násobení dělení v PS

Čj

 • PS(růžový)16/8,9,uč.10/6-vypiš do sešitu,67/slovní druhy-čti si a dávej příklady.
 • Ondra jen 1-5(podst.jm.-slovesa)

Čtení

 • vlastní výběr,vyprávění

VL

 • práce s mapou,okolí Plzně-řeky památky,ukaž si místo kde žiješ.

Informatika

Do 20. 11. 

Milí páťáci.

Prohlédněte a nastudujte si zde přiložený návod na práci se SLOŽKOU  https://www.internetembezpecne.cz/…em/

Podle tohoto návodu se pokus: 

 1. Vytvořit složku
 2. Pojmenovat složku

Úkoly do 11. 11.

 

Český jazyk

Podívejte se na prezentaci (shoda podmětu s přísudkem)  a udělejte si do sešitu zápis o pravidlech pravopisu. Nakonec vypracujte úkol, který je v prezentaci zadaný. 

Pracovní sešit na straně 32, cvičení 7, 8

Matematika

Pracovní list – úhel (písemně do sešitu na geometrii)

Učebnice na straně  35, cvičení 1, 7

 

Vlastivěda

Přečtěte si kapitolu -1.světová válka na straně 25 a 26, udělejte si zápis do sešitu (nebo si ho nalepte)a odpovězte na otázku.

Podívejte se na video o válce https://youtu.be/CHjv02nwAWc  

 

Úkoly do 13.11.

 

Český jazyk

Slohový úkol – učebnice na straně 59 a 60, cvičení 1 a),b),c)

Pracovní sešit na straně 23, cvičení 12 (nemusíte opisovat do sešitu)

 

Matematika

Učebnice na straně 32, cvičení 3, 8 (slovní úlohy)

Učebnice na straně 36, cvičení 1

 

Anglický jazyk

Příprava na hodinu v PONDĚLÍ 9.11. (CELÁ TŘÍDA):

Začátek hodiny: 10:50

 1. Mít odevzdaný úkol z pracovního sešitu z minulého týdne WB str. 12 (neodevzdali: Štěpán, Johana, Kristián, Alex, Jirka)
 2. Budeme pracovat v učebnici (SB) na straně 17, připravte si sešity na zápiS

Příprava na hodinu ve ČTVRTEK (1. PŮLKA) / PÁTEK (2. PŮLKA):

Začátek hodin vždy v 10:50  

 1. Udělat vše, čemu rozumíte v pracovním sešitě WB na str. 13 (při hodině budeme vysvětlovat a kontrolovat)
 2. Zopakovat časování slovesa být:
  • I am = já jsem
  • You are = ty jsi
  • He is = on je
  • She is = ona je
  • It is = to je
  • We are = my jsme
  • You are = vy jste
  • They are = oni jsou

1. půlka:

Brandner, Brandnerová, Budek, Florian, Kočovská, Kollár, Kříž, Kugler, Kuchynková, Piherová, Posavádová

 

2. půlka:

Schreyerová, Stadlerová, Svobodová, Šedivcová, Štenglová, Tichá, Valentová, Vodičková, Výlet, Ženíšek

Přírodověda

V učebnici si přečtěte informace o savanách a pouštích nebo si prohlédněte prezentaci.

Potom odpovězte na otázky v pracovním listu( písemně do sešitu) nebo si ho můžete nalepit do sešitu.

 

Výtvarná výchova - dobrovolný úkol 
Namalujte své oblíbené místo ve Starém Plzenci nebo v okolí. Napište mi, o jaké místo se jedná. Těším se na Vaše obrázky. 
 

Hudební výchova do 13. 11.

Milí páťáci, dnes si uděláme malou exkurzi do světa hudebních nástrojů Zadání najdete opět v Teamsech – prohlédněte si nejprve, jak vypadají a jak se jmenují dechové nástroje a vyplňte kvíz, který jsem pro vás připravila – odkaz na něj najdete taky tady.

 

Tělocvik 5.A 

Úkoly na týden od 9. 11 do 15. 11 

I) Dva dny v týdnu aktivita – běh/chůze nebo kolo/koloběžka. Běh/chůze minimálně 6 000 kroků, kolo/koloběžka minimálně 7 km.

 

Úkoly od 9. 11. – 11. 11. Jiří Výlet

M

 • uč.3/1a) do sešitu,3/2 do sešitu,3/5ústně
 • uč.3/3,8-dva sloupečky a oba úkoly do sešitu
 • uč.3/8-třetí sloupeček do sešitu+ napiš
 • do řádků číselné řady násobků 1,2,3,4
 • uč.4/1ústně,4/6do sešitu

Čj

 • uč.9/12a)ústně,b) do sešitu,
 • uč.9/13a)-přečti si a odůvodni,b)zapiš dvě věty do sešitu
 • uč.9/9a)-vypracuj do sešitu

Čtení

 • libovolná četba+vyprávění

VL

 • opakování orientace na mapě,najdi ČR,hlavní město,další města a řeky v ČR,pohoří.

 

Ondřej Špičák 5. A od 9. 11. – 11. 11.

M

 • opakování násobilky,+,-do 100 bez přechodu
 • napiš číselné řady násobků 1,2,3,4 do sešitu
 • přečti si a říkej příklady
 • číselné řady násobků 5,6,7 zapiš a říkej příklady

Čj

 • vymysli dvě podstatná jm.na K,zapiš a přidej 
 • sloveso. Hraj hru na libovolná počáteční písmena a spojuj se slovesy(Ondra běží,orel letí....

Čtení

 • libovolná četba+vyprávění

VL

 • opakování orientace na mapě,najdi ČR,hl.město,další města a řeky v ČR,pohoří.

 

Úkoly12.-13.11. 5.A Jiří Výlet

M

 • uč.4/8 do sešitu+číselná řada násobků 5,6,7 zapiš a říkej si nahlas,uč.5/1-zapiš do sešitu podle vzoru v rámečku nad.

Čj

 • opakuj si VS po B,L,M,P. Vyber dvě z každého a zapiš do sešitu+ připiš slovo příbuzné. V úč.9/3 pokračuj v zápisu do sešitu(další dvě věty),čti a odůvodni.

Čtení

 • libovolná četba,vyprávění.

 • pokračuj v opakování na str.5/zapiš do sešitujednotlivé podnebné pásy+ke každému dvě zvířata,dvě rostliny,stromy.... Pracuj s otázkami dole na stránce.
Úkoly 12.-13.11.5.A Ondřej Špičák

M

 • opakuj si v sešitě číselné řady násobků 1,2,3,4,5,6 zapiš do sešitu 10 různých příkladů na násobení a dělení,proveď vždy zkoušku.

Čj

 • opakuj si VS po B,L,M,P z každého vyber dvě,zapiš do sešitu+ke každému jedno slovo příbuzné ,uč.9/13 pokračuj v zápisu do sešitu(další dvě věty)čti a odůvodni.

Čtení

 • libovolná četba,vyprávění.

 • pokračuj v opakování na str.5/zapiš do sešitu podnebné pásy+ke každému dvě zvířata,rostliny,stromy. Pracuj s otázkami dole na stránce.

Úkoly do 6. 11.

Do 4. 11.

Český jazyk

-pracovní sešit na straně 21, cvičení 3

Podívejte se na prezentaci – mluvnické kategorie sloves.  Úkol v prezentaci přepište do sešitu a pro přehlednost  si udělejte tabulku. 

 

Matematika

Přečtěte si v učebnici na straně 14 a 15 informace o úhlech. Pro lepší pochopení si můžete pustit videa –Matýskova matematika.

https://youtu.be/aYaitHJQrD8https://youtu.be/v_G7n9mvan4,  https://youtu.be/v_G7n9mvan4

- učebnice na straně 15, cvičení 1 a 3 (do sešitu na geometrii)

-učebnice na straně 28, cvičení 1 (vymýšlení slovních úloh je dobrovolný úkol)

 

Vlastivěda

Přečtěte si v učebnici kapitoly na straně 21-23. Udělejte si do sešitu zápis. Odpovězte písemně do sešitu na otázky na straně 22 (Co byly formanské vozy ?, Kdo nebo co byl forman?, Kdo to byl tovaryš?) Informace hledejte na internetu.

 

Úkoly do 6.11.

 

Český jazyk

-pracovní sešit na straně 23, cvičení 9 (pravopis v koncovkách podstatných jmen)

- čítanka na straně 26-28 (článek Křída, písemně odpovězte na otázky 1 a 2)

 

Matematika

-učebnice na straně 14, cvičení 3

-učebnice na straně 28, cvičení 5

 

Přírodověda

V učebnici si přečtěte kapitolu  Tropický pás ( jen deštné lesy) na straně 11-13. Podívejte se na prezentaci a vyberte si 1 živočicha a 1 rostlinu z deštného lesa. Do sešitu o nich napište některé zajímavosti. 

Dobrovolný úkol- křížovka (překreslit do sešitu, otázky nemusíte opisovat). Vysvětlete co znamená slovo, které vyjde v tajence.

Výtvarná výchova (dobrovolný úkol)


Můžete si vyrobit hezkou podzimní dekoraci, a to růže z javorových listů. 
Potřeby :

 • barevné javorové listy
 • provázek 


Postup najdete v tomto videu. 
https://youtu.be/…9X4

Anglický jazyk

1. Příprava na online hodinu v PONDĚLÍ

 • Quizlet NOVÝ SET 2A Where are you from?
  • Projděte si před hodinou, pokud budete mít čas. Jsou tam věty, takže žádné zbytečné psaní...začněte pexesem a pak FLASHCARDS
 • Budeme pracovat v učebnici na str. 16

2. Příprava na online hodinu ve ČTVRTEK

 • Perfektně umět ústně SET 2A - Dobrovolné ústní zkoušení!!!
 • Budeme pracovat v učebnici na straně 17
 • Můžete se zeptat na věci, kterým nerozumíte v úkolu zadaném do pátku (WB page 12)

3. Úkol do PÁTKU 

 • Pracovní sešit strana 12 - vyplnit, ofotit a poslat přes toto zadání v TEAMS.
 • Pokud nebudete něčemu rozumět, zeptejte se na čtvrteční hodině.

Informatika

Do 6. 11.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6418-ucitelka-5-tr-bezpecne-pouzivani-internetu

 

Hudební výchova

Do 6. 11.

Milí páťáci, vzhledem k nedávnému výročí vzniku našeho státu se tento týden budeme v hudební výchově věnovat české hymně. V Teamsech najdete prezentaci a kvíz o české hymně, případně přidávám odkaz na prezentaci i kvíz také sem.  

Tělesná výchova

2. – 8. 11. 

I) Věnovat se každý den alespoň 20 minut nějaké fyzické aktivitě. 

II) Poctivě se protahovat!

 

Úkoly pro žáky s AP

Do 4. 11.

Čj - PL podstatná jm.,slovesa v textu+tvoření vět podle obrázků, V-F doplňování v textu

- PL dělení 8 a ústně zkouška+slovní úlohy 

VL - PL opakování znaků ČR,v uč. mapka str.29/orientace ,řekni hlavní město ČR+naše sousední státy a jejich hlavní města(str.44)

Čt - vlastní výběr četby s následným vyprávěním

Do 6. 11.

Čj - V-F doplnění ve větách+odůvodnění ústně,PS(růžový)16/7 VS doplňování

- PL dělení 8+ústně zkouška,slovní úloha

ČT - vlastní výběr četby

Př - živá příroda,rostliny a živočichové našich lesů pracuj na PL+uč.4,5/přečíst,vysvětlit si

 

Úkoly do 23. 10.

Český jazyk :

-pracovní sešit na straně 15, cvičení 4

- pracovní sešit na straně 12, cvičení 15 (doplňte ě, je) – nemusíte opisovat do sešitu

 

Matematika:

-učebnice na straně 20, cvičení  7

- učebnice na straně 27, cvičení 1, 6

Anglický jazyk

1. Online hodina PONDĚLÍ 19.10. 10:50 - 11:35 (TEAMS)

 • přihlašujte se už od 10:45, ať můžeme začít včas
 • příprava na hodinu:
  • pracovní sešit str. 10-11 - mít vyplněno (už z minulého týdne)

2. Online hodina STŘEDA 21.10. 8:55 - 9:40 (TEAMS)

 • včasné přihlášení!!!
 • příprava na hodinu:
  • učebnice str. 14/1a - do sešitu podle NAHRÁVKY 1
  • učebnice str. 14/1b - do sešitu podle NAHRÁVKY 2
 • KDO SE NEDOKÁŽE PŘIPOJIT DO TEAMS MUSÍ OFOTIT A POSLAT PŘÍPRAVU!!!

3. úkol do PÁTKU 23.10.

 • učebnice str. 14/2 (rozdělit do sloupců podle A/AN - písemně do sešitu)
 • učebnice str. 14/5b (napsat 5 vět o tom, co je na obrázku - písemně do sešitu)
 • ofotit a poslat přes TEAMS nebo EMAIL

 

Informatika

Pracuj v graf. editoru Malování. 
Pokus se pomocí nástrojů, se kterými jsme již pracovali( štětec, 2D) namalovat a vybarvit krásného papírového draka. 
Hotový výtvor si vyfoť na svůj mobil a až se sejdeme, ukážeme si, co jsme vytvořili.

Tělesná výchova

I) Najít na Youtube rozcvičku, kterou 2x týdně provedete. 

II) Nastudovat pravidla florbalu a fotbalu.

 

Výtvarná výchova

Dobrovolný úkol:

svícen z listů
Listy se na stromech krásně vybarvují . Nasbírejte si několik listů a zkuste si vyrobit svícen. 
Co budete potřebovat :
- zavařovací sklenici
- tekuté lepidlo Herkules
- štětec 
-barevné listy
-lýko nebo stužku na ozdobeni 
-čajovou svíčku
Na zavařovací sklenici naneste štětcem v tenké vrstvě lepidlo a co nejrychleji přilepte listy. Čím méně se budou listy překrývat, tím více vynikne světlo svíčky ve sklenici. Přes listy naneste další vrstvu lepidla a nechte zaschnout. Závit na sklenici můžete ozdobit lýkem nebo stužkou. Hodně zábavy při tvoření.

Úkoly do 21. 10.  

Český jazyk:

-čítanka na straně 33

Do sešitu napište odpovědi na otázky na straně 34.

 

-učebnice na straně 19, cvičení 6

Do slohového sešitu napište odpovědi na otázky.

Matematika:

-pokračujte v procvičování zlomků – pracovní list – zlomky.

-učebnice na straně 20 cvičení  5

Vlastivěda:

Do sešitu si doplňte zápis. Přečtěte si v učebnici kapitolu na straně 19 a 20. Své znalosti si ověřte v kvízu.

Můžete si pustit videa (Dějiny českého národa udatného):

Přírodověda:

V učebnici si přečtěte kapitolu na straně 9 a 10. Do sešitu napište 3 ptáky stěhovavé a 3 ptáky stálé. Na internetu zjistěte čím se živí.

Ke splnění úkolu můžete využit i  prezentaci (stěhovaví ptáci).

 

Úkoly do 16. 10.

Anglický jazyk

1. cvičebnice str. 10-11 (vyplnit, ofotit, poslat emailem)

2. quizlet (obě půlky UNIT 1 - naučit se WRITE)

Matematika 

- učebnice na straně 19, cvičení 5 

-pracovní list - zlomky

Český jazyk

-pracovní sešit na straně 9, cvičení 6

- pracovní sešit na straně 14, cvičení 3

Přírodověda

křížovka počasí a podnebí 

Úkoly můžete vyfotit a poslat na můj e-mail.

 

 

Jiří Výlet 

do pátku 16.10.

M-uč. 18/1 (3 sloupky), uč.19/2,3,uč. 20/1,3

Čj-uč. 12/21a-jen tu část cvičení na str.12, PS(růžový)14/3, PS12/15-7 vět jen doplnit

čtení- čítanka 19,20 FILATELIE

-referát na téma oblíbené zvíře

 

Úkoly na 19.10.-21.10.

Čj-PL i,í,y,ý+tvary vyjmenovaných slov

     PL podstatná jm.předložky,pády

Čtení-čítanka 22,vyprávění přečteného textu

M-PL slovní úloha,násobení dělení

     PL násobení pod sebou,slovní úloha

     PL  +,- do 100 ,<=>,násobení dělení,slovní úloha

VL -mapka ČR vyznač NP a CHKO,zakřížkuj která místa jsi navštívil

uč. 12,13-číst Vynálezy mění svět

 

Do 23. 10.

M-PL ČERT-násobení,PL-slovní úlohy,+,- do100

Čj- PL podstatná jm.+předložky,pády(druhá část)

      ÚSTNĚ uč.7/přečíst a vyhledat podstatná jm. 

       určit jejich rod a vyhledat slovesa určit jejich 

       čas. Čtení-čítanka 22,23/dočíst a převyprávět.

Př-PL křížovka+vyhledání info o roháči obecném

Ondřej Špičák

do pátku 16.10.

M-výběr příkladů z PS-opakování +,-, násobení a dělení

Čj-10/17b 3 věty opiš do sešitu,PS(růžový)14/3,12/5 7 vět doplnit,čtení v čítance na str.19,20

 -referát na téma oblíné zvíře

 

do 21. 10.

Čj-PL doplň i,í,y,ý,tvary vyjmenovaných slov

Čtení-čítanka 22/pokračování v textu+vyprávění

     PL podstatná jm.+předložky

     PL pády 1.,4.,7.

M-násobení dělení,+,- do 100,slovní úlohy,<=>

VL-mapka ČR vyznač NP,CHKO,označ která místa jsi navštívil. Opakování v uč.12,13 Vynálezy mění svět

 

Do 23. 10.

M-PL opakování násobení dělení,slovní úlohy

Čj-PL podstatná jm.+předložky,v uč.ústně7/přečíst vyhledat postatná jm.určit rod a vyhledat slovesa určit jejich čas

Př-PL křížovka+vyhledání info o roháči obecném