Navigace

Obsah

Český jazyk (Mgr. Martina Wagner) 

Úkoly na týden 30.3.- 5.4. 

30.3. - 31.3.

 • naučte se skloňování číslovek tři, čtyři a pět (učebnice str.139); číslovky pět až devadesát devět se skloňují stejně.
 • udělejte si v prac. sešitě na str. 29 cvič. 3, vyfoťte a pošlete na můj mail.

1.4. - 2.4.

ZAPAMATUJTE SI: Číslovka sto se skloňuje podle vzoru město, číslovka tisíc podle vzoru stroj a číslovka milion podle vzoru hrad.

3.4. - 5.4.

 • Sloh: učebnice 140/1 - popište krajinu na obrázku. Používejte různé výrazy (podél, vedle, blízko, v dáli, vpředu, napravo aj.), přídavná jména (vysoký, rozlehlý, vzdálený apod.), místo častého používání slovesa je/jsou (Podél silnice jsou stromy. U restaurace jsou auta.) používejte jiná slovesa (Podél silnice rostou stromy. U restaurace jsou zaparkovaná auta). Rozsah přibližně půl stránky A5 (půl stránky v malém sešitě).

 

Prosím rodiče, aby dětem úkoly, které mi posílají, neopravovali. Potřebuji mít přehled o tom, jak na tom žáci doopravdy jsou, abychom se problematickému učivu mohli intenzivněji věnovat.

Anglický jazyk 

Dobrý den,

prosím ty, kteří se ještě nepřipojili k naší virtuální třídě nebo nepotvrdili pozvánku, aby tak urychleně učinili. Samozřejmě mě neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoli potíží se zřízením účtu k učebnici Bloggers.

Úkoly pro tento týden:

30. 3. – 5. 4.

 • Pokračujeme ve zvládnutí přítomného času a příslušné slovní zásoby. 
 • Postoupíme do lekce 3B. Nejprve si zopakujeme dny v týdnu. Pusťte si toto video a nahlas si říkejte dny v týdnu, pouštějte si je raději opakovaně a nacvičujte si správnou výslovnost. V druhé části videa doplňujete, který den chybí v rámečku, následuje kontrola.

https://www.youtube.com/watch?v=xNZwlw5haTM

 • Názvy dnů si přepište do sešitu.
 • Poté vyplníme cvičení v pracovním sešitě. Vy, kteří jste se již zaregistrovali, vyplníte cvičení online přes www.mcourser.cz (po přihlášení uvidíte mnou zadaný DÚ) a pošlete i nazpět. Pokud pro Vás není možné pracovat online, dejte mi prosím vědět, domluvíme se na náhradním řešení.
 • Čeká nás i nová slovní zásoba – školní předměty. Přehled najdete v pracovním sešitě na str. 67. Bohužel nemůžeme spolu nacvičit výslovnost, proto prosím věnujte pozornost tomuto cvičení a nyní procvičujte zejména slovíčka uvedená zde:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/comment/64212

Všechna slova mají u sebe ikonu reproduktoru – pod ní najdete zvukovou podobu slova. Přehrávejte a nahlas vícekrát opakujte. Potom předměty přiřazujte k obrázkům (přetažením pomocí myši).

Pod cvičením najdete dvě volby:  1) FINISH – zde cvičení vyhodnotíte a 2) TRY AGAIN – spustit znovu

 • Stále si opakujte slovíčka z lekce 3A a nová z lekce 3B.
 • Ústně se pokuste říci, jak vypadá vaše ráno a běžný den (podle učebnice str. 58 – 59)
 •  

Matematika 

30.-31.3.

 • str. 43 cv.12, 13, 14 do sešitu.
 • str.44 cv. 5, 8 do sešitu.
 •  

1.-2.4.

 • str. 46 cv. 1,2 ústně, popiš, v čem se krychle a kvádr liší
 • cv. 3 do sešitu + vymysli ještě tři jiné předměty, které mohou mít tvar kvádru a tři, které mohou mít tvar krychle.
 •  vystřihni si z papíru potřebný počet čtverců a poskládej z nich tři různé možnosti sítě krychle.
 • přečti si a doplň růžový rámeček na str. 46. Poté si důkladně prostuduj žlutý rámeček na téže straně.
 •  str. 46 cv. 6 do sešitu. Podle vzoru v  části a vypočítej část b s krychlí, jejíž hrana má délku 12 dm.
 • str. 46 cv.7 do sešitu.

3.4.

 • str. 45 cv. 13,15.

Vlastivěda

Do 6. 4.

Do 4. 4. 

Pracovní list III do 27. 3. 2020.

Pro zájemce - zábavná slepá mapa ČR.

Přírodověda

Úkoly prosím vypracovat, odpovědi vyfotit nebo naskenovat a poslat e-mailem zpět do 4.4.2020. 

Mgr. Pospíšilová Kateřina 

Učebnice Zěmě ve vesmíru 

 • str. 6 - zelený rámeček s otázkami 1. až 9. – odpovědi zapsat do sešitu nebo na počítači a zaslat zpět.

Úkoly pro žáky s asistencí 

 

Český jazyk do 4. 4.

 

Matematika do 4. 4.