Navigace

Obsah

Anglický jazyk

2. 4. – 5. 4. 

 • Vyber si z předchozího pracovního listu jeden odstavec a přelož ho do sešitu. 
 • Hotový překlad zašli na mail. 
 • Zkus si cvičení na přítomné časy a napiš mi svůj výsledek.

Český jazyk

2. 4. – 5. 4. 

Sloh: 

 • Přečti si oranžový rámeček v učebnici na straně 130- 6. Vypravování- Dějová posloupnost při vypravování a vypracuj cvičení 131/2a v učebnici. 
 • Hotové cvičení poslat na mail.

Matematika 

Do 1. 4. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Těžnice a těžiště trojúhelníku-neposílat. 
 • rámečky str. 45-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu: str. 46/ 1Aabcd-poslat. 

Do 5. 4. 

 • Z druhé strany sešitu: procvičuj str. 46,47-neposílat. 
 • 46/2abcd-poslat

Zeměpis 

2. 4. – 5. 4. 

 • Polární oblasti- přečíst strany 116- 117. 
 • přepsat shrnutí ze strany 11ý do sešitu.

 

Dějepis

Do 3. 4.

Řecká kultura a vzdělanost

 • S pomocí učebnice (téma najdete na stranách 97-100) a prezentace na Google disku vyplňte soubor Doplňovačka - Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku (nebo přepište do sešitu).   
 • Jak se vám daří domácí studium? Ověřte si své znalosti z antického Řecka v krátkém testíku :).

Fyzika

Do 3. 4.

Měření času

 • Pročíst v učebnici stranu 117 - 119 a zapsat si k poznámkám tři druhy zařízení k měření času.
 • Poté vyřešit úkoly 3, 4, 5 a 6 na straně 117 a zaslat ke kontrole mailem.

Přírodopis

Do 5.4.

Milí žáci, protože jste pilní a zadané úkoly pečlivě plníte, tento týden bude odpočinkový. 

 

 • Učebnice str. 51 Popiš schéma vývinu hmyzu s proměnou nedokonalou (jaké stadium chybí?) Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín do 5.4.2020. 
 • Nezapomínej posílat fotky živočichů, o kterých jsme si povídali!

Pracovní dovednosti

(úkoly na PD z informatiky jsou až do začátku dubna!)

 • Zkontrolujte si na Google disku, že máte splněné (tzn. nahraný soubor s vaším jménem ve složce Odevzdané úkoly) následující:
  • 3. Úkol hardware.
  • 3.5 úkol hardware - PowerPoint. 
  • 4. Úkol software.
  • 5. TEST 1 - Základy IT, hardware a software.
  • Poslední dva úkoly má hotovo pouze minimum žáků (každý jede svým tempem).
 • Chybějící úkoly vypracujete z domova (pokud jste pracovali ve dvojici, tak teď každý sám za sebe) a odevzdejte do příslušné složky na Google disku. Těch několik rychlíků si úkoly zpětně projde, má v nich komentáře, co mají opravit/změnit, aby dosáhli hodnocení výborný.
 • Protože někteří měli, bůh ví proč, problém se zobrazením složky Úkoly, nakopíroval jsem ji pro jistotu i do teorie, tak se nedivte:).

 

Občanská výchova

Do 1. 4. 2020

Zapsat do sešitu:

Životní prostředí 

 • Člověk je pevnou součástí přírody. Životní prostředí každého z nás je součástí ŽP všech obyvatel naší obce. Životní prostředí člověka se skládá: 
  • Přírodní složka – voda, půda, vzduch, ostatní organismy. 
  • Umělá složka – vytvořena lidskou činností, např. oblečení, domy, stoje, dopravní prostředky. 
  • Sociální složka – lidé (rodina, přátelé, spoluobčané…) 

 

Úkol k zaslání: 1. Co ohrožuje zdraví dětí v okolí tvého bydliště? Napiš alespoň tři příklady. 

2. Uveď výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici. Čemu dáváš sám/a 

přednost? Použij alespoň tři argumenty.

Do 27. 3. 2020

Důležitým místem v obci je obecní úřad, kde se pravidelně schází obecní zastupitelé v čele se starostou. Projednávají záležitosti týkající se obce. 

Obecní úřad má tyto odbory : 

1. Matrika 

2. Živnostenský odbor 

3. Odbor životního prostředí 

4. Odbor výstavby 

5. Odbor sociálních věcí 

6. Odbor kultury 

7. Odbor školství 

 

Ú k o l : 

Přečti si pozorně situace, které se objevily v obci, a přiřaď je k odborům OÚ, které je mají za úkol řešit, stačí přiřadit římskou číslici. 

I. Vaše babička se o sebe nemůže už postarat. Rodiče jsou celý den v zaměstnání. Kde můžeme zjistit informace o Domově důchodců, o Domově s pečovatelskou službou nebo jiné zařízení pro starší občany? 

II. Tatínek si chce založit vlastní firmu. Kde mu vystaví „Živnostenský list“? 

III. Naše škola potřebuje vybavit tělocvičnu novými žíněnkami, míči, lavičkami… Který odbor nám může poskytnout finanční prostředky? 

IV. Michal chce zjistit, jaké výstavy budou na jaře v K – centru. Kam se může obrátit o informace? 

V. Pan Novák objevil pod rotundou ve stráni černou skládku. Kde je nejlepší to oznámit? 

VI. Janě a Petrovi Procházkovým se narodila holčička Nelinka. Který odbor eviduje narozené občánky? 

VII. Lukášův tatínek chce zvýšit o jedno poschodí svůj dům. Kde se žádá o stavební povolení? 

VIII. Děda si potřebuje zažádat o starobní důchod. Který odbor mu bude důchod vyřizovat? 

IX. Ve vaší ulici už 14 dní nebyly odvezeny kontejnery na třídění odpadů. Kdo by situaci mohl řešit? 

X. V blízkosti hřiště je prázdná výrobní hala. Chodí si tam hrát děti. Hala vypadá, že by se mohla zřítit. Kdo by mohl zasáhnout, aby nedošlo k neštěstí?

Hudební výchova

Do 3. 4.

Milí šesťáci,

kdo máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 10 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti! Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Pracovní činnosti

Zkuste upéct nebo vyrobit něco na Velikonoce. Výsledek vyfoťte a pošlete mi do 9.4.