Navigace

Obsah

Matematika

Do 17.6. 

 • Procvičuj str. 77,78,79 a pošli 77/3d,f,78/8,79/13-nezapomeň na výpočty a odpovědi 

Do 19.6. 

 • Do konce roku budeme používat sbírku úloh (učebnici s růžovým pruhem). 
 • Procvičuj str. 170,76 a pošli 170/4

Anglický jazyk

15. 6. – 17. 6. 

 • Už ses naučil/a tvořit minulý čas prostý s pravidelnými slovesy (infinitiv + -ed). Ale mnoho sloves je nepravidelných. Pro ně neplatí žádné pravidlo a musíš se naučit jednotlivé tvary těchto sloves. Jejich seznam najdeš na straně 79 v PS. Jejich výslovnost si můžeš poslechnout v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=wmkfguEKuqM
 • Poslechni si nahrávku a přečti si nahlas věty ve cvičení 36/1 v učebnici. Pošli nahrávku nebo video, jak věty opakuješ. Poté přiřaď jednotlivé věty k obrázkům. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Napiš si do sešitu nadpis: Past simple- irregular verbs. Ze cvičení 32/2a si překresli zelenou tabulku a doplň do ní nepravidelná slovesa v minulém čase prostém. Poté slovesa přelož do češtiny. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk 

15. 6. – 17. 6. 

 • Přečti si oranžový rámeček o větě hlavní a vedlejší na straně 86 v učebnici. V básničkách Šnek a Včela nad rámečkem urči přes fólii věty hlavní (H) a věty vedlejší (V). V online kvízu rozliš věty hlavní a vedlejší: https://www.skolasnadhledem.cz/game/602
 • (Dobrovolný úkol: Vymysli také krátkou básničku o nějakém zvířeti. Básničku napiš do sešitu nebo mi pošli nahrávku, jak ji recituješ.) 
 • Cvičení a výsledek kvízu zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Ve cvičení 86/2 si přečti prvních 5 souvětí. Urči v nich počet vět a rozliš věty hlavní (H) a vedlejší (V). Cvičení vypracuj do sešitu nebo přes fólii. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

 

Fyzika

Do 19. 6.

Elektrická energie II

Úkoly budou opět čtyři :)

1. S pomocí znalostí z minulého týdne a učebnice nakresli do sešitu jednoduchý obvod, kdy se po 

    sepnutí spínače rozsvítí žárovka.

2. V jakých jednotkách měříme elektrické napětí?

3. V Jakých jednotkách měříme elektrický proud.

4. Jak s elektřinou souvisí jména Alessandro Volta a André Marie Ampère?

Dějepis

Do 19. 6.

Pozdní říše římská

Zajímavý dokument můžete zhlédnout zde (dozvíte se určitě něco navíc a zopakujete si, co už jste se naučili)

V učebnici je téma popsané rozsáhleji (i s počátky křesťanství, o kterých jsme si povídali ještě kdysi dávno ve škole). Kapitolu najdete na stránkách 127-132. 

Ke kontrole mi tentokrát pošlete pouze odpovědi na těchto pět otázek:

1. Co je to dominát? 

2. V jakém století vládl císař Constantinus?

3. Jaké město Constantinus založil? Jak se město v Turecku jmenuje dnes?

4. Zpočátku byli křesťané v římské říši pronásledováni a vražděni. Jak postavení křesťanství změnilo ve 4.  

    století?

5. Jak se jmenoval poslední římský císař a v jakém roce římská říše zanikla?

Zeměpis  

15. 6. – 19. 6. 

 • Obyvatelstvo Afriky- přečti si strany 137- 139 v učebnici. Vyhledej na internetu aktuální počet obyvatelstva v Africe a zapiš si jej do sešitu. 
 • Oblasti Afriky- přečti si strany 139- 141 v učebnici. Přepiš do sešitu shrnutí ze strany 141.

Přírodopis

Do 19. 6.

Milí šesťáci, tento týden budete pracovat samostatně: 

 • porovnej vývin hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou 
 • vyjmenuj několik živočichů, kteří se živí rostlinnou potravou 
 • čím se živí larvy a dospělci slunéčka sedmitečného 
 • co se stane se stromy napadenými kůrovcem 
 • jak se jmenuje ploštice, kterou nacházíme (nejčastěji ve větším počtu) při kmenech líp 
 • proč mizí z našich zahrad a luk motýli (pokud nějakého uvidíš, vyfoť a pošli na můj e-mail)

Odpovědi vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Občanská výchova

Do 19. 6.

Zápis do sešitu: 

Masová média 

 • z angličtiny mass media 
 • je souhrnné označení pro prostředky masové komunikace (hromadné sdělovací prostředky) 
 • slouží k předávání informací najednou velkým skupinám lidí (k masové komunikaci) 
 • k nejvýznamnějším řadíme tisk, rozhlas, televizi, internet 

Úkol: 

1. Jak se jmenují média, která šíří masovou kulturu? 

2. Napiš alespoň 3 druhy médií. 

3. Vymysli 2 klady masmédií. 

4. Vymysli 2 zápory masmédií. 

5. Jaké zdroje informací mohli lidé využívat do konce 19. století? Napiš alespoň 2 zdroje informací.

Hudební výchova

Do 26. 6.

Milí šesťáci,

chci vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce a speciální dík patří těm z vás, kteří se buď pravidelně nebo alespoň někdy ukázali na dobrovolném onlinu. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6A. 

Jary Č.

Praktické dovednosti

Do 26. 6. 

Ahoj šesťáci,

Protože si teď nemůžeme povídat, musím vás požádat o písemnou úvahu na téma: 

MOJE KARANTÉNA

- jak se změnil váš život?

- v čem je lepší?

- v čem je horší?

- dozvěděli jste se něco nového o sobě?

- dozvěděli jste se něco nového o lidech a světě kolem sebe?

- čeho se teď obáváte a na co se naopak těšíte?

 

Rozsah cca A5 (1 strana v malém sešitě).

Opět vám garantuji absolutní diskrétnost, tj. po přečtení spálím :-)

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.