Navigace

Obsah

Anglický jazyk

Do 1. 4.

 • pracovní list Present tenses - doplnit present simple X present continuous 
 • Hotové cvičení poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • učebnice strana 31- vypracovat projekt na A4. 
  • informace o zvířeti dle otázek ve cvičení 1 + obrázky. 
 • Hotový projekt zaslat na mail.

 

23. - 25. 3. 

 • učebnice 30/ 1, 2, 3a do sešitu. 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • (Po):učebnice strana 28- přečíst text a cvičení 28/1 a 28/3 vypracovat do sešitu 
  • PS 22/1, 2, 3. 
 • (St): učebnice strana 29- přečíst text a cvičení 29/1 vypracovat do sešitu 
  • PS 22/4 (!náročné cvičení!). 
 • (Pá): PS strana 23. 

11.- 13. 3. 

 • Subject/ object pronouns (viz PS strana 67)- učebnice cvičení 27/3c vypracovat do sešitu a nahlas přeložit. 
 • Must (viz PS strany 67 a 68)- učebnice cvičení 27/4b vypracovat do sešitu a nahlas přeložit. 
 • PS strana 21. 

Český jazyk

30. 3. – 1. 4. 

 • PS cvičení 67/ 10 a, b, c- do sešitu (můžeš použít internet). 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • PS cvičení 66/ 6, 7, 8, 9 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

Další možnosti procvičování: (Také lze poslat vyfocené výsledky mailem.)

23. - 25. 3. 

 • PS 65/1, 2, 4, 5 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • PS cvičení 64/ 1, 2, 4 

 • PS cvičení 64/3- přepsat cvičení v minulém čase do sešitu 
 • PS cvičení 64/5- přepsat opravené cvičení do sešitu 
 • Průběžně číst knihy do čtenářského deníku. (Pokud jej mám u sebe, stačí zapsat výtah na papír.) 

11.- 13. 3. 

 • učebnice strana 71- přečíst ještě jednou oranžovou tabulku; cvičení 71/2 vypracovat do sešitu 
 • PS cvičení 37/1, 38/2, 38/3; cvičení 63/1- úkol 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Matematika

Do 29. 3. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 43-všechna cvičení-neposílat. 
 • 43/4Aab-poslat.

Do 25. 3. 

Do geometrických sešitů: 

 • Nadpis-Výšky trojúhelníku-neposílat. 
 • Rámečky ze strany 42 a 43-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-str. 43/cv.1abc-poslat.

Pozor změna! Přerušíme celá čísla a jdeme dál na geometrii. Učebnice se zeleným pruhem. 

Do 22. 3. 

 • Do geometrických sešitů – řešený příklad H/str.37.
 • Rozdělení trojúhelníků:
  • rovnostranný 
  • rovnoramenný 
  • obecný(různostranný) 
 • Všechny 3 typy narýsovat jeden libovolný obrázek-rámeček str.39 dole. 
 • Rámeček str. 39 nahoře/troj. nerovnosti. 
 • Z druhé strany-str. 38/8,9,str. 39/1a,2,str40/5,6-vyfotit a poslat.

Do 15. 3. 

 • Součet vnitřních úhlů trojúhelníku-str. 33-35. 
 • Do geometrických sešitů-dva rámečky str.33 a str. 35 nahoře, ostatní přečíst. 
 • Z druhé strany sešitu-str. 36/3,4-vyfotit a poslat.

Zeměpis

30. 3. – 1. 4. 

 • Tundra- přečíst strany 114- 115. 
 • přepsat shrnutí ze strany 116 do sešitu.

26. - 29. 3. 

Lesy mírného pásu- přečíst strany 112- 113 

překreslit tabulku ze strany 113 do sešitu

23. - 25. 3. 

 • Subtropické rostlinstvo, stepi- přečíst strany 109- 111. 
 • překreslit tabulku ze strany 111 do sešitu.

18. 3.- 20. 3. 

 • Savany- přečíst strany 105- 107 v učebnici; shrnutí přepsat do sešitu. 

 • Pouště- přečíst strany 107- 109 v učebnici; shrnutí přepsat do sešitu.

11.- 13. 3. 

 • Biosféra- přečíst strany 100- 102 v učebnici; překreslit tabulku ze strany 102 do sešitu; shrnutí přepsat do sešitu 
 • Tropické lesy- přečíst strany 102- 103 v učebnici; shrnutí přepsat do sešitu. 

Dějepis

Do 29. 3. 2020

Athénský námořní spolek a Peloponéská válka. 

 • Učebnice 93 – 94 pročíst, projít si téma i na Google disku, zapsat poznámky. Vyfocené zaslat.

Vzestup Makedonie

 • Vytisknout, nebo přibližně nakreslit (schematicky) mapu tažení Alexandra Velikého ze souboru 1. mapa tažení a vyznačit si tam i s šipkami kudy s vojskem prošel (a významná místa - jaká to jsou, najdete v souboru 1.5 Úkol - Vyznačování Alexandrova tažení). Velmi pomůže prezentace na Google disku, tu si zvládnou děti projít sami. V učebnici je téma na stranách 95 a 96. Nakonec zaslat fotografii mapky i poznámek v sešitě.
 • Protože je toho více, můžete odevzdat až do 1. dubna.

Do 22. 3. 2020

 • Projít si v učebnici na str. 89 informace o Athénách, to samé na Google disku v prezentaci Athény a Sparta.
 • Poté si k tématu buď opsat, nebo vytisknout poznámky do sešitu. Dále si pročíst v učebnici Řecko-perské války str. 90 – 92, téma i s videi si samozřejmě najdete i na Google disku.
 • Poznámky i vyplněnou Tabulku bitev - Řecko-perské války zašlete na mail ke kontrole (můžete odevzdávat do 26. 3.).

Do 16. 3. 2020

Fyzika

Do 29. 3. 2020

 • Zapište si do sešitu (nebo vytiskněte a vlepte) vše ze souboru Zápis - Měření času. V učebnici si pročtěte stránku 116 (pokud vás něco zaujme, klidně si to do sešitu připište).
 • Nakonec vyřešte Otázky a úlohy (pouze na již zmíněné straně 116), vyfotografujte a pošlete ke kontrole.

Do 20. 3.2020

 • Vyřešte všech 8 příkladů týkajících se hustoty a ofocené je zašlete na mail. V případě problémů či nejasností neváhejte napsat a poradit se.

Do 15. 3. 2020

 • Doplň s pomocí internetu tabulku s údaji o hustotě a odešli ji na mail učitele (15.3.2020).

Přírodopis

Do 29. 3.

 • Přečíst si v učebnici na str. 50 „Dorozumívání včel“ 
 • Pod nákres včely medonosné si do sešitu opsat z učebnice shrnuti v rámečku na str. 50. 
 • Odpověz velmi stručně do sešitu, co tě na včele medonosné zaujalo nebo překvapilo? 
 • Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 25. 3. 2020

Hmyz – včela medonosná 

 • Učebnice str. 48/ obrázek 95 vnitřní ústrojí hmyzu nakresli do sešitu. Přečti si v učebnici na str.49 Život včel, rojení včel. Řez včelou vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 
 • Pokud se dostaneš ven na zahradu nebo procházku do přírody, vyfoť a pošli nějakého živočicha, o kterém jsme si povídali. 

20. 3. 2020

 • učebnice, str. 46, přečíst, do sešitu napsat nadpis VZDUŠNICOVCI, opsat rámeček shrnutí + vypsat zástupce. 
 • Odpovědět na otázky na e-mail :
  • 1. Co je společným znakem všech vzdušnicovců? 
  • 2. Jakým způsobem se pohybuje chvostoskok při nebezpečí a co mu tento pokyb umožňuje? 
 • Termín 20.3.2020

Hudební výchova

Do 27. 3.

Moji milí,

natočila jsem pro vás slíbené video. Přidávám také text a noty na písničku, která je na videu a odkazy na dvě písničky o Koronaviru – od Pokáče a skupiny Mirai. Těším se na vaše reakce formou  Like nebo komentáře k videu, na WhatsApp /608759593/ nebo jary.smolakova@gmail.com

Do 20. 3.

Milí šesťáci,

z hudebky pro vás mám něco odpočinkového, na boomwhackers si teď chvíli nezaboucháme, takže každý týden ode mě dostanete krátký nenáročný úkol. Pokusím se, abychom se výhledově setkali v nějakém virtuálním prostředí a příští týden se těšte na krátké video ode mě, na kterém si i zazpíváme. A tady jsou dva krátké úkoly pro tento týden: 

 1. Zeptejte se jednoho z rodičů, jakou kapelu nebo zpěváka měl rád ve vašem věku a poslechněte si na internetu nějakou skladbu od tohoto interpreta. Odkaz mi můžete poslat do mailu na jary.smolakova@gmail.com nebo přes WhatsApp /608 75 95 93/
 2. Koukněte se krátkou animaci ke skladbě Antonia Vivaldiho Jaro a zkuste si o tomto skladateli najít nějaké informace /v jaké době žil, jaká díla složil, zajímavosti o jeho životě/.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.