Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 4. 4. 2020

Příslovečné určení

a/ zopakovat ústně 3 druhy přísl. určení /místa, času a způsobu/

b/ učebnice str.75 / cv.2 písemně do školního sešitu / 4 slovesa /

 •     př. sportoval
  • na hřišti / kde? - PUM
  • odpoledne /kdy? - PUČ
  • pravidelně /jak? - PUZ
 • Poslat do 4.4.


Literatura 
Vyberte si nějakou knihu podle zájmu a čtěte. Do literárního sešitu nebo čtenářského deníku uvedete autora, název, stručný obsah a vaše hodnocení. Tento úkol budu chtít až 8.4. 2020. 

Anglický jazyk

Do 6. 4. 2020

Milí šesťáci,

předem vás musím pochválit za to, jak makáte na Quizletu. 

Tento týden si od něj chvilku odpočiňte.

1. Oprava pracovního sešitu str.16 - termín PÁTEK 3.4.

Vezměte si červenou propisku, zahrajete si na pančelku. Musím vás pochválit za to, že jste většinou nezapomněli na IS / ARE...jen jste někteří zapomněli na -ING. Posílám vám výsledky 1 a výsledky 2, podle kterých si celou stranu zkontrolujete a VIDITELNĚ opravíte. Pak mi opravu ofoťte a pošlete. Buďte opravdu pozorní...i tím se učíte. 

 

2. Oprava poslechu v učebnici str. 23/5 - termín PÁTEK 3.4.

Stejně jako v bodě jedna. Jedná se o ten poslech z minulého týdne, kde jste měli napsat 6 otázek podle diktátu. Hodně z vás psalo do otázky DO místo IS/ARE, což na jednu stranu znamená, že máte dobře zafixovaný přítomný čas prostý, ale my teď zkoumáme přítomný průběhový - IS/ARE + ING.

Zde jsou výsledky. Pusťte si tu nahrávku znovu, ať slyšíte, že tam je skutečně ARE YOU a ne DO YOU...

 

3. Příprava na online konverzaci PONDĚLÍ 6.4. (13:00)

Zde je obrázek, který byste měli být schopni popsat. Připravte si slovíčka, abychom si mohli o obrázku povídat.

Konverzační hodina bude probíhat v pondělí ve 13.00 na této adrese (název místnosti sestaci), kterou zadáte do prohlížeče a tak se jednoduše připojíte. Kromě toho buďte v pondělí od 13.00 připojení do naší skupiny na WhatsUpp, ať to zvládneme. Budete potřebovat počítač s připojením k internetu a prohlížeč Google Chrome. Můžete se přihlásit i přes telefon, ale na to potřebujete aplikaci. Přečtěte si tento odkaz,  je tam i link na aplikaci pro Android i iPhone.  

4. Mějte se hezky!  


 

2.  (do STŘEDY 25.3.)

Přítomný průběhový čas...povzdech! Z vašich prací, které jste mi poslali vyplývá, že jste téměř všichni zapomněli, že tvar je:

IS / ARE + ING

Zapomínáte tam dávat to IS (jednotné) nebo ARE (množné)

Ale dám vám ještě šanci...WB str. 16

Vyplnit a poslat foto do STŘEDY 25.3. 

Nebuďte líní přemýšlet a podívejte se na příkladové věty. Za chybějící IS nebo ARE bude následovat tělesný trest v podobě dřepů a kliků. :))))

 

Mějte se moc hezky, buďte veselí, pilní a zdraví. Srdečné pozdravy též vašim rodičům, kteří si jistě nemohou vynachválit vaši pomoc v domácnosti.

Pančelka

Matematika

 

Do 1. 4. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Těžnice a těžiště trojúhelníku-neposílat. 
 • rámečky str. 45-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu: str. 46/ 1Aabcd-poslat. 

Do 5. 4. 

 • Z druhé strany sešitu: procvičuj str. 46,47-neposílat. 
 • 46/2abcd-poslat.

Fyzika

Do 1.4. 

 • Pozorně přečíst str. 90 a 91. 
 • Do sešitu: nadpis-Výpočet hustoty látky 
  • řešený příklad str. 90-neposílat 
  • Z druhé strany sešitu: str. 94/ U4- Modeláři ……-poslat. 

Do 5.4. 

 • Do sešitu: žlutý rámeček str. 91-neposílat. 
 • řešený příklad str. 91-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu: str. 92/8-poslat.

Zeměpis

Do 27. 3. 2020

Hurá zpátky do Afriky (alespoň na mapě, reálně si asi dost počkáme...)

Posílám vám slepou mapu afriky. Vytiskněte si ji, nalepte doprostřed papíru A3 (2 slepené A4), najděte a popište následující zeměpisné prvky. Pokud nemáte příležitost mapu vytisknout, musíte ji překreslit...nemusí to být úplně přesně, ale ať to prosím vás nevypadá jako Austrálie.

Vyznačte a popište + u některých uveďte 3 informace, které vám připadají zajímavé. Pomůže vám učebnice a učitel národů Google:

1) Rovník

2) Obratník Raka

3) Obratní Kozoroha

4) Nultý poledník

5) Egypt a hlavní město + 3 informace

6) Řeka Nil + 3 informace

7) Poušť Sahara + 3 informace

8) Horský masiv Kilimandžáro  + 3 informace

9) Rudé moře  + 3 informace

10) Suezský průplav  + 3 informace

Ofotit a poslat na email. Termín PÁTEK 27.3. Bude oznámkováno!!

Dějepis

Do 3. 4.

Řecká kultura a vzdělanost

 • S pomocí učebnice (téma najdete na stranách 97-100) a prezentace na Google disku vyplňte soubor Doplňovačka - Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku (nebo přepište do sešitu).   
 • Jak se vám daří domácí studium? Ověřte si své znalosti z antického Řecka v krátkém testíku :).

 

Přírodopis

Do 5.4.

Milí žáci, protože jste pilní a zadané úkoly pečlivě plníte, tento týden bude odpočinkový. 

 

 • Učebnice str. 51 Popiš schéma vývinu hmyzu s proměnou nedokonalou (jaké stadium chybí?) Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín do 5.4.2020. 
 • Nezapomínej posílat fotky živočichů, o kterých jsme si povídali!

Pracovní dovednosti

(úkoly na PD z informatiky jsou až do začátku dubna!)

 • Zkontrolujte si na Google disku, že máte splněné (tzn. nahraný soubor s vaším jménem ve složce Odevzdané úkoly) následující: 
  • 3. Úkol hardware.
  • 3.5 úkol hardware - PowerPoint. 
  • 4. Úkol software.
  • 5. TEST 1 - Základy IT, hardware a software. 
  • Poslední dva úkoly má hotovo pouze minimum žáků (každý jede svým tempem). 
 • Chybějící úkoly vypracujete z domova (pokud jste pracovali ve dvojici, tak teď každý sám za sebe) a odevzdejte do příslušné složky na Google disku. Těch několik rychlíků si úkoly zpětně projde, má v nich komentáře, co mají opravit/změnit, aby dosáhli hodnocení výborný.
 • Protože někteří měli, bůh ví proč, problém se zobrazením složky Úkoly, nakopíroval jsem ji pro jistotu i do teorie, tak se nedivte:).

Občanská výchova

Do 1. 4. 2020

Zapsat do sešitu: 

Životní prostředí 

 • Člověk je pevnou součástí přírody. Životní prostředí každého z nás je součástí ŽP všech obyvatel naší obce. Životní prostředí člověka se skládá: 
  • Přírodní složka – voda, půda, vzduch, ostatní organismy. 
  • Umělá složka – vytvořena lidskou činností, např. oblečení, domy, stoje, dopravní prostředky. 
  • Sociální složka – lidé (rodina, přátelé, spoluobčané…) 

 

Úkol k zaslání: 1. Co ohrožuje zdraví dětí v okolí tvého bydliště? Napiš alespoň tři příklady. 

2. Uveď výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici. Čemu dáváš sám/a 

přednost? Použij alespoň tři argumenty.

Do 27. 3. 2020

Důležitým místem v obci je obecní úřad, kde se pravidelně schází obecní zastupitelé v čele se starostou. Projednávají záležitosti týkající se obce. 

Obecní úřad má tyto odbory : 

1. Matrika 

2. Živnostenský odbor 

3. Odbor životního prostředí 

4. Odbor výstavby 

5. Odbor sociálních věcí 

6. Odbor kultury 

7. Odbor školství 

 

Ú k o l : 

Přečti si pozorně situace, které se objevily v obci, a přiřaď je k odborům OÚ, které je mají za úkol řešit, stačí přiřadit římskou číslici. 

I. Vaše babička se o sebe nemůže už postarat. Rodiče jsou celý den v zaměstnání. Kde můžeme zjistit informace o Domově důchodců, o Domově s pečovatelskou službou nebo jiné zařízení pro starší občany? 

II. Tatínek si chce založit vlastní firmu. Kde mu vystaví „Živnostenský list“? 

III. Naše škola potřebuje vybavit tělocvičnu novými žíněnkami, míči, lavičkami… Který odbor nám může poskytnout finanční prostředky? 

IV. Michal chce zjistit, jaké výstavy budou na jaře v K – centru. Kam se může obrátit o informace? 

V. Pan Novák objevil pod rotundou ve stráni černou skládku. Kde je nejlepší to oznámit? 

VI. Janě a Petrovi Procházkovým se narodila holčička Nelinka. Který odbor eviduje narozené občánky? 

VII. Lukášův tatínek chce zvýšit o jedno poschodí svůj dům. Kde se žádá o stavební povolení? 

VIII. Děda si potřebuje zažádat o starobní důchod. Který odbor mu bude důchod vyřizovat? 

IX. Ve vaší ulici už 14 dní nebyly odvezeny kontejnery na třídění odpadů. Kdo by situaci mohl řešit? 

X. V blízkosti hřiště je prázdná výrobní hala. Chodí si tam hrát děti. Hala vypadá, že by se mohla zřítit. Kdo by mohl zasáhnout, aby nedošlo k neštěstí?

Hudební výchova

Do 3. 4.

Milí šesťáci,

kdo máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 10.30 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti! Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Pracovní činnosti

Zkuste upéct nebo vyrobit něco na Velikonoce. Výsledek vyfoťte a pošlete mi do 9.4.