Navigace

Obsah

Český jazyk

15. - 17. 6.

 • Zadávám vám poměrně obtížný úkol. Ti, kteří budou ve škole, si jej mohou dopředu vypracovat a připravit si dotazy. Kdo nebude ve škole, může se ptát v emailu. Vypracované pošlou všichni. Vyplňujte přímo do wordového souboru, nepřepisujte do sešitu.
 • Pracovní list

18. – 19. 6.

Anglický jazyk

15. – 19. 6

Matematika

Do 17.6. 

 • Do aritmetických sešitů: Nadpis – Výpočet počtu procent 
 • Př. Vypočti kolik % je 86 km z 200 km 
  • 100%........200 km 
  • 1%.....200:100=2 km 
  • x%.....86 km 
  • x=86:2=43 % 
 • Př. Televize byla z 14000 Kč zlevněna na 11900 Kč? Kolikaprocentní byla sleva? 
  • 100%......14000 Kč 
  • 1%.......14000:100=140Kč 
  • x%.....14000-11900=2100 Kč 
  • x=2100:140 = 15% 
  • Sleva byla 15%. 

Důležitá mnemotechnická pomůcka: Znak % připomíná znak pro dělení, proto když počítáš počet %, musíš dvakrát dělit. Když počítáš základ nebo část, musíš dělit a pak násobit. 

 • Z druhé strany procvičuj str. 60 a pošli 60/11Aabc, 60/12ab-výpočet 

Do 19.6. 

 • Procvičuj str. 63, 64, 65 a pošli 63/7 a 64/12-výpočet i odpověď

Německý jazyk

Do 19. 6.

Milí sedmáci, úkol posílají jen ti žáci, kteří pracují doma : 

 • pracovní sešit, str. 44/5 
 • pracovní sešit, str.46/11 
 • pracovní sešit, str. 47/15 podle vzoru se pokus vypracovat svůj jednoduchý projekt 

Úkoly v pracovním sešitu vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Fyzika

Do 19. 6.

Děkuji všem za zajímavý úkol z minulého týdne. Tento týden si již jen procvičujte převody podle toho, které vám dělají problémy (zde).

Přírodopis

Do 19. 6. 

Milí žáci,

je tady závěr savců. Přestože nás zajímají hlavně kytovci, posílám také odkaz na další dokumenty o savcích - podívejte se dle nálady.

Zeměpis

Do 19. 6.

Nakresli mapu Evropy (státy, hlavní města, vodstvo, pohoří).

Dějepis

Do 19. 6. 

Třicetiletá válka 

Vše podstatné najdete v dokumentu Třicetiletá válka (obsahuje odkazy na videa, které vám v tématu pomohou i otázky. Kdo by potřeboval ještě pomoc učebnice, kapitolu najdete na stránkách 110-112.

Občanská výchova

Do 19. 6.

Zápis do sešitu: 

K čemu slouží volby? 

V demokratických zemích je o jeden ze znaků, jak se lidé mohou podílet na chodu své země a vybírat si svého zástupce. 

Volební právo je: 

PŘÍMÉ – volíme si přímo svého zástupce, kterého chceme, nevolíme si jen nějakého zprostředkovatele 

ROVNÉ – každý člověk má vždy jen jeden hlas, ani více, ani méně 

SVOBODNÉ – nikdo nás nemůže nutit jít volit, záleží jen na našem rozhodnutí 

TAJNÉ – nemusíme nikomu oznamovat, koho jsme zvolili 

VŠEOBECNÉ – mohou volit všichni občané, kteří dosáhnou věkové hranice 18 let nejpozději v den voleb 

Úkol: 

1. Jaké volby nás v letošním roce čekají? 

2. V jakém termínu se uskuteční?

Rodinná výchova

Do 19. 6.

 • co se ti líbí/nelíbí na druhém pohlaví 
 • pokud jsi chlapec, pokus se najít výhody/nevýhody dívek 
 • pokud jsi děvče, pokus se najít výhody/nevýhody chlapců

Odpovědi napiš přímo do e-mailu iholoubkova@centrum.cz.

Informatika

Do 26. 6.

Milí žáci,

poslední úkol z informatiky bude již prázdninově orientovaný. Vytvořte prezentaci na téma Moje prázdniny a jak je změnil CoVid-19.

 • Na snímcích tedy popiš, kam pojedeš nebo co budeš dělat o prázdninách a jestli to nějak ovlivnila pandemie CoVid-19, např. jestli jsi kvůli ní musel něco zrušit.
 • Prezentaci doplň vhodnými obrázky a graficky ji "vylaď".
 • Na titulní list nezapomeň dát své jméno, třídu a datum.
 • Piš česky!
 • Použij efekty a animace, které jsme se učili.
 • Pokud nemáš Power Point, pracuj v online aplikace Prezentace Google.

Hudební výchova

Do 26. 6.

Milí sedmáci,

chci vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce a speciální dík patří těm z vás, kteří se buď pravidelně nebo alespoň někdy ukázali na dobrovolném onlinu. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7B. 

Jary Č.

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.