Navigace

Obsah

Český jazyk 

Do 5. 4.

 

 • Další úkol se týká vaší četby. Představte mi hlavní postavu vaší knížky (pište do emailu).
 1. Jaká hlavní postava je, jaké má vlastnosti?
 2. Co máte s hlavní postavou společného?  
 3. Co hlavní postava v příběhu prožívá?

Anglický jazyk

4. 4. 2020

 

 

Matematika 

Do 2.4. 

Již znáte postup při konstrukci trojúhelníku-Rozbor tužkou od ruky, v této části už to musíme vymyslet, podle rozboru uděláme Postup konstrukce-propiskou zapíšeme pomocí značek všechny kroky rýsování. Třetí částí je Konstrukce-trojkou tužkou rýsujeme podle návodu v postupu konstrukce a na závěr změříme, zda nám zadané údaje souhlasí a obrys vytáhneme dvojkou tužkou. Teď nás to čeká u rovnoběžníku. 

 • Do sešitu: nadpis- Konstrukce rovnoběžníku 
 • řešený příklad B na str. 47 –neposílat 
 • řešený příklad C str. 48 –stejné zadání- jinak řešené, doplň Postup konstrukce-poslat Pro lepší pochopení můžeš použít https://www.youtube.com/watch?v=yINFFbZooaA 

Do 5.4. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 48 a pošli pouze 48/1c.

Fyzika

30.3. - 1.4. 

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 • Uč. Str. 115-116.
 • Přečíst si a vypsat poznámky.

2.4. – 3.4.

 • 117/ 1,2,3 otázky vypracovat do sešitu – písemně.
 • Písemné úkoly, prosím, vyfotit a poslat na mail.

Německý jazyk

Do 5. 4.

 • Přepiš do školního sešitu základní pokyny učitele. PS str. 42/pravý sloupec (vše, co je vykřičníkem). 
  • Příklad: Setz dich! – Sedni si! Pokyny ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz pokyny se samozřejmě nauč! 
  • Termín do 1.4.2020. 
 • Procvičování němčiny – webová stránka „umimenemecky.cz“ Čísla- poslech slovíček/Pexeso. 
  • Termín do 5.4.2020.

Přírodopis

Do 14. 4. 2020

Milí žáci,

ve velikonočním týdnu mám pro vás jediný úkol. Prosím všechny, aby si zkontrolovali, zda odevzali vše, co bylo dosud zadáno (projděte si archiv). Pokud ještě něco chybí, prosím, dejte to dopořádku.

A pak ještě jeden úkol - užívejte a pozorujte přírodu okolo nás, v těchto dnech se nám doslova probouzí před očima. :-)

A kdyby se někomu stýskalo nebo se nudil - neváhejte mě kontaktovat, něco s tím uděláme. :-)

 

Do 3. 4. 2020

Milí žáci,

děkuji za téměř vzorné vyplnění pracovních listů (kdo máte resty, tak to, prosím, dodělejte). Minulý týden jsme absolvovali první domácí test. Známky z něho jsou na škole online. Průměrná známka byla 1,73, což odpovídá běžnému průměru při psaní testů z přírodopisu ve škole. Několik z vás se testu nezúčastnilo, ani se neomluvilo, známka na ŠOL tedý není pěkná. Tento týden nás žádný test nečeká, ale začneme úplně nové téma, poslední zvířata, která nás čekají - SAVCI. 

 • Než vám dám hotové poznámky, zkuste chvíli sami bádat a vyplňte tento pracovní list.
 • Zkoukněte tyto krátká videa o ptakopyskovi a ježuře.
 • Kdo by chtěl trochu té roztomilosti, podívá se i na dokument o koalách.
 • A pro opravdové gurmány je tu Život savců - Nejdokonalejší model od mistra přírodovědných dokumentů pana Davida Attenborougha. Opravdu doporučuji těm z vás, kteří mají zájem o přírodu. 
 • A pár dobrovolných hrátek na závěr pro ty, kdo by si chtěli ověřit, jak znají vejcorodé savce a vačnatce.

 

Dějepis

Do 3. 4.

Napsat si poznámky na téma Čechy za vlády Jagellonců do sešitu ze souboru Zápis do sešitu. Projít si téma na Google disku případně v učebnici (str. 64-66).

Raný novověk a hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století 

Pročíst v učebnici stránky 71-74, projít si videa a prezentaci na Google disku, zaslat vyplněný soubor Otázky - Hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století. Vypracovaný úkol ho můžete vlepit nebo přepsat do sešitu, poslouží místo poznámek (vše si samozřejmě můžete přepsat).

Zeměpis

Do 5. 4. 2020

Evropa je a není jen Entropa

 • vypsat státy (sešit).
 • internet.

Občanská výchova

Do 1. 4. 2020

Někteří lidé mají při učení problémy, kterým se říká poruchy učení.

 • Propoj příznaky s názvem poruchy. Použij internet. 

Nedokážu používat gramatické poučky                           dyskalkulie 

Mám problémy se čtením                                                dysortografie 

Nejde mi psaní, ostatní to po mně nepřečtou                 dyslexie 

S čísly nejsem kamarád. Nemůžu se naučit počítat       dysgrafie 

 

Hra je činnost, která může sloužit pro zábavu, ale také ke vzdělání. Podtrhni rovnou čarou ty hry, které jsou ryze pro zábavu, vlnovkou podtrhni ty, které mají nějaký vzdělávací cíl. 

P R Š Í, S CH O V Á V A N Á, F O T B A L, P E X E S O ČJ-AJ, K U F R, S L O V N Í F O T B A L, Č L O V Ě Č E N E Z L O B S E, Š A CH Y, O D B Í J E N Á 

Jaké pomůcky používáš na zapamatování učiva? Vymysli alespoň tři.

Do 27. 3. 2020

Existují tři typy našeho jednání – agresivní, pasivní a asertivní. S využitím internetu vysvětli: 

1. Agresivní jednání: 

2. Pasivní jednání: 

3. Asertivní jednání: 

Souhlasíš s výrokem: Asertivita = zlatá střední cesta v jednání s druhými lidmi? Pokud je tvá odpověď NE, vysvětli to:

Rodinná výchova

Do 5. 4. 2020

Napiš krátkou úvahu, jak si myslíš, že se nám změní život po pandemii koronaviru (několik vět nebo bodů).

Informatika

Hudební výchova

Do 3. 4.

Milí sedmáci,

kdo si máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 11.30 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti!

Tělesná výchova (dívky) 

Milá děvčata, nezapomínejte na každodenní krátké protažení celého těla pomocí švihadla, smetáku. Máš-li doma švihadlo, skákej všemi možnými způsoby. Udělej se každý týden malý test, kolik přeskoků snožmo zvládneš za 1 minutu. Pusť si doma rytmickou hudbu, zatancuj si, zaposiluj na břicho, zadeček. Pokus se denně o 10 prkýnek/10sec. Neprohýbej záda! 

Věřím, že se brzy sejdeme v tělocvičně nebo na hřišti!

Tělesná výchova + spotovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.