Navigace

Obsah

Český jazyk

Závěrečné opakování

Učebnice str.112/2 písemně do 19. 6.

Jazykověda a její disciplíny

Jazyková kultura

1/ Učebnice str.109 - prostudovat ústně oba rámečky.

2/ Souhrnná cvičení

    Pracovní sešit str.57dole/Testové úlohy - písemně.

Anglický jazyk (Br)

15. – 19. 6

Anglický jazyk (Še)

15. 6. – 17. 6. 

 • Přečti si informace o vztažných větách (3. 1 Relative clauses). 
 • Napiš do sešitu nadpis: Relative clauses. Pod něj opiš zelenou tabulku ze cvičení 33/3d. Do vět doplň správné vztažné zájmeno. V textu ve cvičení 32/2 najdi ke každému pravidlu příklad věty a přelož je do češtiny. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a napiš 10 částí těla, o kterých se mluví. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika 

15.6. – 19.6. 

Německý jazyk

Do 19. 6.

Milí deváťáci, jsme ve finále a pokusíte se uspořádat závěrečnou školní slavnost.

Pozvánku a činnosti, které musíte udělat, vyfoťte a pošlete na iholoubkova@centrum.cz.

Chemie

Do 19. 6.

Milí žáci,

na závěr pár kvízů:

Přírodopis

Do 19. 6.

Životní prostředí

Poslední úkol, kdy bude třeba něco vyhledávat. Pošlete mi odpovědi na několik otázek týkajících se životního prostředí a ekologie.

Dějepis

Do 19. 6.

Obnova demokracie a rozpad Československa

 • V učebnici najdete kapitolu na stranách 138-139, ale tentokrát ji nebudete potřebovat. V pracovním listu vás práce s textem, odpovědi na otázky mi zašlete.

Zeměpis

Do 19. 6.

 • Vygumovat vzorně celý Hravý zeměpis.

Fyzika

Do 19.6. 

Pracovní činnosti (Březina a spol)

Do 19. 6.

Milí deváťáci,
tento týden by proběhly poslední pracovky. Takže mně pošlete libovolný recept na Vaše hodně oblíbené jídlo či moučník, kdo toto pošle a má vše předtím poslané, je hotov a má ode mě 1 na vysvědčení. Mnohým z Vás ale něco chybí, nezapomeňte mi poslat i sdělení, kam jste se dostali studovat či vyučit se.
Mgr. Todorovová

Informační technologie

Do 26. 6.

Milí žáci,

poslední úkol z informatiky bude již prázdninově orientovaný. Vytvořte prezentaci na téma Moje prázdniny a jak je změnil CoVid-19.

 • Na snímcích tedy popiš, kam pojedeš nebo co budeš dělat o prázdninách a jestli to nějak ovlivnila pandemie CoVid-19, např. jestli jsi kvůli ní musel něco zrušit.
 • Prezentaci doplň vhodnými obrázky a graficky ji "vylaď".
 • Na titulní list nezapomeň dát své jméno, třídu a datum.
 • Piš česky!
 • Použij efekty a animace, které jsme se učili.
 • Pokud nemáš Power Point, pracuj v online aplikace Prezentace Google.

Hudební výchova

Do 19. 6.

Zapiš část hymny USA a Velké Británie.

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.