Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 1. 4. 2020

 • PS str.40/ cv.9, 10, 11, 12, 13 a 14 písemně.
 • Vyfotit a poslat do 1.4.
 • Někteří ještě nedodali dříve zadané úkoly.Urychleně pošlete!!!!!!!

Do 29. 3. 2020

 • souvětí souřadné a podřadné, věta hlavní a vedlejší/učebnice str. 75 a 77. Prostudovat ústně.

  
Literatura 

 • Najděte a vypište do literárního sešitu nejstarší typy písma a nejstarší psací materiály. Využijte znalosti z dějepisu.

Úkoly poslat na e-mail.

Do 24. 3. 2020

 • Zopakovat a procvičit doplněk / učebnice str.73. 
 • Písemně do školního sešitu - učebnice 74 / cv. 4a - část A - 7 vět. 

Do 20. 3. 2020

 • Sloh - Diskuse /136 v učebnici - prostudovat.
 • Mluvnice - Přívlastek / str.72,73 v učebnici, PS - cvičení 5,6 / str.39 napsat.
 • Písemné úkoly ofotit a poslat do 20. 3. 2020 e-mailem.

 Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová)

30. 3. – 1. 4. 

 • fialová učebnice cvičení 5/ 5- vyplnit. 
 • (Present continuous X present simple- viz Přehled mluvnice fialový PS 66- 67). 
 • Hotové cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • fialová učebnice cvičení 5/ 3a, b, c- do sešitu 
 • fialová učebnice cvičení 5/ 4 
  • (Stative verbs- viz Přehled mluvnice fialový PS strana 67) 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.
 • Foto PS a učebnice.

23. - 25. 3. 

 • nová slovní zásoba- fialový PS strana 74- Introduction A. 
 • fialová učebnice strana 4- přečíst. 
 • učebnice 4/1 a 4/2 a, b do sešitu. 
  • (viz Přehled mluvnice fialový PS strana 66- 67). 
 • Příslušné strany fialového PS a učebnice jsou vyfoceny pod zadáním. 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • (Po): PS cvičení 63/5 a „I can…“ 

 • (St): PS strana 64 
 • (Pá): PS strana 65 

11.- 13. 3. 

 • zopakovat si slovní zásobu 6. lekce (PS strana 78-79) 
 • PS cvičení 62/2, 3 a 63/4 

 Anglický jazyk (Mgr. Lenka Brnková)

Do 29.3.

 • Pokračujeme v opakování minulého času (Past simple)

https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/elementary/past-simple-tense-2

(pod cvičením je i teoretické vysvětlení)

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-past/exercises

Do 25.3.

Zopakujeme si minulý čas prostý.

Podívejte se na tato videa, pusťte si je víckrát za sebou:

https://www.youtube.com/watch?v=mwh_IWwwN8Y

https://www.youtube.com/watch?v=R9pPXxRbdtY&list=RDCMUCFMWTWWPgA2QAC-R5_IuxKA&index=3

 • Potom si zkuste vyplnit tato dvě cvičení. Pokud to zvládnete, pošlete mi fotku obrazovky, pokud ne, potvrďte mi prosím v e-mailu, že jste cvičení vyplnili a jak vám šla, popřípadě, co pro vás bylo těžké.

Kladné věty a otázky:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_mix.htm

Zápor:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm

16. - 20.3.

 • učebnice str. 76 - přečíst text, vypsat neznámá slova, vyhledat ve slovníku a zapsat, poté přeložit celý text a překlad poslat, 76/1,2 ústně.
 • 78/ 1 do sešitu zapsat doplněná slova, přeložit nápisy u obrázků. 

11. - 13.3.

 • Pracovní sešit str. 60 - 61 - poslat na brnkoval@seznam.cz.
 • Slovíčka 6 C,D - učit.

Matematika

23. 3.– 25.3. 

 • Uč. Str. 77- Užití goniometrických funkcí. 
 • Str.77/A ústně Uč 78 - 1- 4, 79/ 6,7 písemně. 

26.3. -27.3. 

 • Uč str. 79/ 8,9 písemně. 
 • Uč str 80/ 10,11,12 písemně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27. 3. 2020.

16.3.-20.3. 

 • Uč str. 75 přečíst si vzorové příklady C,D, str.76 opsat si zelený rámeček a postupovat podle něj při řešení příkladů. 
 • Str.74/4,5, str.75/6,7, str.76/8 písemně do sešitu. 
 • PS str. 107-109 písemně do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.- 13.3. 

 • PS –str. 104 / 1-7 písemně do sešitu. 
 • str. 105/ 8,9, 1,2,3 písemně do sešitu. 
 • str. 106/ 4-9 písemně do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

Chemie

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji za vzorné vyplnění pracovních listů. Tento týden se zaměříme na názvosloví a vzorečky uhlovodíků. 

 • Nejprve přináším několik videí:
 • Tento týden nás nečeká žádná nová teorie, jen procvičování vzorečků.
  • Zde ještě jedno video s několika řešenými příklady.
  • Tady jsem objevila pěkné video s vysvětlením názvosloví, zkuste se podívat.
  • A tady je pracovní list, zkuste si ho projít před naším video setkáním, ať můžete mít případné dotazy. Jinak ho odevzdejte do pátku.
 • Pro další procvičování potřebuji, abyste se zaregistrovali v aplikaci Quizlet, je to pro vás zdarma a potom otevřeli tento odkaz, kterým se přihlásíte do vaší skupiny. V Quizletu naleznete vzorečky k procvičování. Každou sadu vzorců můžete procvičovat různými způsoby (spojovačka, doplňování, testové otázky,...).
 • A kdo by ještě neměl dost, může zkusit tuhle spojovačku.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat. Videokonzultace k chemii proběhne ve čtvrtek 26. 3. ve 13 hodin zde. Pokud budete přistupovat z PC, je třeba mít Google Chrome, pokud z mobilního zařízení je třeba stáhnout aplikaci Jitsi Meet (zdarma).  

Milí žáci,

děkuji za vyplnění pracovních listů z 10. 3. 2020. V příštím týdnu je ohodnotím.

Níže jsou materiály, které byste si měli projít a vyplnit do 20. 3.:

Fyzika

Do 25.3. 

 • Procvičuj otázky ze str. 49/Otázky a úkoly/-když nevíš, najdeš odpověď v učebnici. 
 • Z druhé strany sešitu-49/3,7-poslat. 

Do 29.3. 

 • Procvičuj otázky ze str. 49/Úlohy ke shrnutí učiva/. 
 • Z druhé strany sešitu-49/4-použij internet-nekopíruj!- 3-4 věty-poslat.

Do 22. 3. 

 • Přečíst a napsat poznámky
  • Transformátor/žluté rámečky/ 
  • Rozvodná elektrická síť 
 • Z druhé strany sešitu-str. 44/cv. 7,8.

Do 15. 3. 

 • Z druhé strany sešitu-str. 39/cv. 10,11, str. 41/cv. 5,6- naskenuj či ofoť a pošli na mail. 

Dějepis

Do 29. 3. 

Osvobození republiky

 • Zhlédnout tento dokumenttento dokument a odpovědět na Otázky SNP a PP. Orientaci v tématu si ověříte v doplňovačce, kterou si po vyplnění vlepíte (nebo přepíšete) do sešitu. Otázky i doplňovačku samozřejmě odešlete ofocené na mail ke kontrole.
 • V učebnici kapitolu najdete na stranách 84-87.

Do 22. 3. 2020

Do 15. 3. 2020

 • Kdo nestihl odevzdat pracovní list na téma holocaust čitelně ofotit nebo naskenovat a zaslat na mail do 15. 3. 2020.

Přírodopis

Do 29. 3. 2020

 • Zhlédnout dokument a odpovědět na otázky - Den, kdy se potopila ropná plošina Deepwater Horizon.
 • Dále výpisky ze strany 42, poté vypracovat Otázky a úkoly a vše (otázky k videu, poznámky i kontrolní otázky na závěr kapitoly) vyfotit a poslat ke kontrole. 

Do 20. 3. 2020

 • nakreslit obrázek 79. Průřez ložiskem ropy.
 • Výpisky str. 41 Hořlavé usazené horniny.

Zhlédnout NEZkreslená věda III: Co je to ropa? a 79. Průřez ložiskem ropy vypracovat otázky a odeslat v dokumentu MS Word, vyfotografované nebo naskenované na mail.

Do 15. 3. 2020

 • Pročíst a udělat výpisky - Organogenní usazené horniny str. 39 – 40. 
 • Naskenovat nebo ofotit a poslat na mail.

Německý jazyk (Mgr. Irena Holoubková)

Do 29. 3. 2020

 • Pracovní sešit str. 49/12 a) opiš věty, b) doplň správný tvar slovesa sein a haben v minulosti (préteritu). 
 • Linhartová, Šrámek učebnice I.díl str.46/11 správně přiřaď a opiš do sešitu Ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín 29.3.2020 VŠICHNI včetně Bromové, Langeho, Vláska a Zimermanna!!!!!

Do 25. 3. 2020

 • Do školního sešitu si napiš a zamaluj do obláčku, slovo „ CORONAVIRUS“ (nadpis je v němčině, proto c na začátku slova….). 
 • S pomocí slovíček, které najdeš v našem pracovním sešitu, najdi 10 výrazů, které se k tomuto tématu hodí-zaměř se hlavně na slovíčka lekce 5. 
 • Linhartová, Šrámek totéž, pokus se hledat slovíčka z I.dílu učebnice a PS Vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 

Do 20. 3. 2020

 • Učebnice str.47/ 9, 10. Vypracuj do sešitu, cvičení 9 správně spoj, cvičení 10 správně opiš. Ofoť a pošli na e-mail. 
 • Učebnice str. 49/ pravý sloupec. Opiš si do sešitu sloveso haben v minulém čase. 
 • Linhartová, Šrámek: Učebnice 1. díl str. 42 opiš si rámeček gramatiky do sešitu. Barevně si rozliš rody podstatných jmen. Vyčasuj do sešitu sloveso zůstat, být, nadávat. Ofoť a pošli na e-mail. 

Německý jazyk (Mgr. Jana Bláhová)

23. 3. – 25.3. 

 • Uč. Str. 55/5 gramatika opsat do sešitu + gramatika ze str.56. 
 • Uč. Str. 54/3 a 55/6 ústně. 
 • Stanislav Strejc PS – str.52 + nová slovní zásoba na str.59 1. sloupec. 

26.3. – 27.3. 

 • Uč. Str.56 celá ústně + přeložit Fahrtenlied ústně. 
 • PS – 57/9 písemně. 
 • Stanislav Strejc - Uč. 59- 60 – ústně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27.3.

 

16.3.-20.3. 

 • Uč str. 52-53 přečíst článek 1a, odpovědi k článku 1b napiš písemně do sešitu. 
 • Zapsat gramatiku ze str. 53 do sešitu. 
 • PS str. 54/2,3 , str.55/3b,c, 56/6,7. 
 • Strejc Stanislav – opakovat si časování sloves příloha v PS uprostřed str.5, 
 • PS 49,50 písemně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.3.- 13.3. 

 • opakovat minulý čas sloves haben a sein. 
 • Uč. Str. 50/17 doplnit pohádky do sešitu. 
 • Nová slovní zásoba 6. lekce 1. Sloupec, PS – str. 62 Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

Zeměpis

Do 1. 4.

Kdo je kdo? Zjisti pomocí sešitu či internetu.

 1. Bering
 2. Vasco de Gama
 3. Hadží
 4. Fr. Šťastný
 5. Jochen Rindt
 6. Hanzelka
 7. Ayrton Senna
 8. G. Agostini
 9. J. Steward
 10. M. Sohumi
 11. Enge
 12. Holub
 13. Zelený
 14. Junkdua
 15. Porsche

Do 27. 3.

 • Transsibiřská magistrála - vypiš města průjezdu.

Do 20. 3.

 • Svět - doprava (Hravý zeměpis - 41, 42)

Pracovní činnosti

Mgr. Todorovová 

 • sehnat recept na muffiny a poslat na mail: j.todorovova@seznam.cz.
 • Očekávám, že každý budete mít jiný! 
 • Úkol do 25. 3. 2020.

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.

Hudební výchova

Do 1. 4. 

 • Vodník (Za naší stodolou) - Miroslav Kemel.
  • vypsat a poslechnout.

Do 27. 3. 

 • Sešit HV - vypsat text své oblíbené písně.

Informační technologie

Do 5. 4. 2020

Milí žáci, 

jsem tu s dalším úkolem. V posledních hodinách ve škole jsme se věnovali různým formám nebezpečí, která na nás číhaní na internetu. Teď v době koronavirové jsme často obětí nepravdivých informací a často se můžeme cítit zmateni. Co zpráva, to jiný názor (např. problematika nošení roušek).

Pojďme si tedy vysvětlit pár pojmů:

 • Co je to hoax?
 • Co je to fakenews?
 • Podle čeho nebo jak ověříš (posoudíš) důvěryhodnost zprávy, kterou jsi našel na netu?
 • Pošli mi odkaz na 5 fakenews, které Tě pobavily. Krátce je popiš.
 • Všechny otázky zpracujte v libovolném textovém editoru a pošlete mi je.

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji za odevzdání pracovního listu a za vaše zajímavé názory na film V síti. Úkol na tento týden bude více praktický.

 • Podívejte se na videa a pročtěte si, jak psát správně e-maily (klidně i z jiných zdrojů). Potom mi jeden krátký napište a pošlete. Např. o tom, jak zvládáte učení doma a jestli jsou pro vás videa z chemie přínosná, popř. co byste udělali jinak. 
 • Nezapomeňte na:
 1. předmět zprávy.
 2. oslovení.
 3. přehlednost textu.
 4. rozloučení a podpis.