Navigace

Obsah

Organizace školního roku 2020/2021

Pedagogické rady: 

  • 16. 11. 2020 

  • 25. 1. 2021 

  • 19. 4. 2021 

  •  21. 6. 2021

  • vždy od 14.00 hod. 

Aktiv rodičů: určí třídní učitel dle potřeby. 

Den otevřených dveří pro SŠ a učiliště: 7. 12. 2020

Zápis do 1.tříd: 6. 4. 2021 

Přihlášky ke studiu na uměleckých školách: do 6. 11. 2020

Přihlášky na SŠ: do 19. 2. 2021

Přijímačky na SŠ: duben 2021

Podzimní prázdniny: 29. 10. – 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

1.pololetí ukončeno: 28. 1. 2021 

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021

Jarní prázdniny: 8. 3. – 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021

Školní rok končí: 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021

Školní rok 2020/2021: od 1. 9. 2021