Navigace

Obsah

Zájmová činnost na ZŠ Starý Plzenec

Typ: ostatní
V letošním školním roce 2023/24 čekala ZŠ ve Starém Plzenci velká změna – přístavba školy a stavba sportovní haly.

V září se ještě přesně nevědělo, kdy stavba začne a už 5. října byla stavba zahájena. Nastala tedy doba očekávání a těšení se na nové, modernější prostory. Pro školu to ale také byla řada změn v organizaci výuky ať už tělesné výchovy, pracovního vyučování nebo provozu školní družiny. Při těchto předmětech byla školní zahrada a budova „dílen“ pravidelně využívána. Největší problém nastal při organizaci TV, kdy jsme ze dne na den přišli o školní tělocvičnu a pro 382 žáků byla k dispozici „jen“ sokolovna.

Po potřebných organizačních úpravách se k výuce tělocviku využívaly a využívají prostory auly (jóga, stolní tenis…) a sokolovny, a dokud nám počasí přálo, tak bylo využíváno venkovní hřiště v sokolovně.

Nakonec se vše zvládlo díky kreativitě a flexibilitě učitelů a vychovatelek školní družiny.

Se zánikem volného prostoru byla bohužel dočasně omezena i nabídka kroužků, hlavně těch se sportovním zaměřením a kroužku keramiky (keramická dílna se nacházela v budově školních dílen). To je také důvod, proč nemohly být některé kroužky v tomto školním roce realizovány.

Ve škole funguje v současné době 11 zájmových kroužků, které navštěvuje 179 žáků naší školy: angličtina – 4 skupiny (1. + 2. třídy), španělština, italština, robotika, výtvarný kroužek, pěvecký sbor „Radoušek“ – 2 skupiny a kroužek logopedický. Většinu kroužků vedou pedagogové ZŠ Starý Plzenec, v kroužcích španělštiny, italštiny, výtvarné výchovy a robotiky pracují s našimi žáky externí pedagogové.

O sportovní kroužky byl velký zájem, ale pro jejich realizaci nám momentálně chybí zázemí. Věříme, že po dostavbě sportovní haly se tradiční sportovní aktivity na naši školu vrátí. Mnoho let tu má tradici sportovní kroužek – zaměřený na všestrannou tělesnou zdatnost, baseball, odbíjenou, košíkovou, florbal, aerobic, dále pak kroužek keramiky či projekt „Sportuj ve škole“.

Vedení školy


Vytvořeno: 19. 5. 2024
Poslední aktualizace: 19. 5. 2024 14:32
Autor: