Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6.

Úkoly do 17.6.

ČJ

 • SL s. 119
 • PS s. 30
 • Psaní s. 31

M

 • PS s. 19 - 21

PRV

 • s. 63

Úkoly do 19.6.

ČJ

 • SL s. 120
 • PS s. 31
 • Psaní s. 32

M

 • PS s. 22 - 25

PRV

 • s. 64

Úkoly do 10.6.

ČJ

 • SL s. 116
 • PS s. 28
 • Psaní s. 29

M

 • PS s. 11 - 1
 • PRV s. 61


Úkoly do 12.6.

ČJ

 • SL s. 117 - 118
 • PS s. 29
 • Psaní s. 30

M

 • PS s. 15 - 18

PRV

 • s. 62

Úkoly do 3.6.

ČJ

 • SL s. 114
 • PS s. 26
 • Psaní s. 27


 • PS s. 5 - 7

PRV

 • s. 59

Úkoly do 5.6.

ČJ

 • SL s.115
 • PS s. 27
 • Psaní s. 28


M  

 • PS s. 8 - 10

PRV

 • s. 60

Úkoly do 27. 5.

ČJ

 • SL s.111
 • PS s.24
 • PSANÍ s.25

M

Prosím rodiče,aby si vyzvedli další pracovní sešit z matematiky v budově školy, v přízemí na lavici v chodbě (vchod od parkoviště), v úterý 26. 5. nebo ve čtvrtek 28. 5. od 9 do 11 hod.
Pokud se domluvíte,vyzvedněte klidně jeden rodič pro více dětí ze třídy a předejte si je. Děti budou tak moci dál pracovat v sešitech.

Děkuji.


PRV

 • PS s. 56, 57

Úkoly do 29. 5.

ČJ

 • SL s.112 - 113
 • PS s. 25
 • PSANÍ s. 26

M

PRV

 • s. 58

Úkoly do 20. 5.

ČJ

 • SL str. 109.
 • PS str. 22.

M

 • PS str. 32.

Úkoly do 22. 5.

ČJ

 • SL s. 110
 • PS s. 23
 • Psaní s. 24

M

 • procvičování učiva

PRV

 • s. 55

Doplňující instrukce pro žáky s asistencí

18. 5. - 22. 5. 

ČJ - Každý den si vybrat 1 větu ze slabikáře (z článku, který ten den máte číst ) a přepsat ji psace  na papír ( ten si vložíte do PS ).

MAT - Každý den nechat dítě přeříkat číselnou řadu od 0 - 20 a od 20 - 0. 

PRV - Snažit se s dítětem každý den v rámci běžného denního režimu opakovat hodiny a dny v týdnu. To znamená např. upozornit na to, v kolik hodin jde jíst, kolik je hodin když jde spát, v kolik hodin vstává, co je dnes za den...….

 

Učivo do 15. 5. 

11.–13. 5.     

ČJ

 • SL str. 107.
 • PS str. 21.

M

 • PS str. 30.

14.–15. 5.      

ČJ

 • SL str. 108.

M

 • PS str. 31.

PRV

 • PS str. 54.

Doplňující instrukce k učivu pro žáky s asistencí v 1. B (11.5. - 15.5.):

ČJ - Zkusit si cvičný diktát ( písmenek, slov i vět ).Při jeho kontrole zdůraznit nutnost psaní velkých písmen ( na začátku vět, či u jmen) a teček   na konci vět. Naučit se přiřazovat  k sobě dvojice ze článku ,, Mláďata" ( ve slabik. str. 111 ).

MAT - K procvičování počítání do ,,20" využívat hry ,, na prodávání "( s papírovými mincemi).

Úkoly do 7. 5. 2020

4.–5. 5.

ČJ

 • SL104 - 105.
 • PS str. 20.

M

 • PS str. 28.

6.–7. 5.     

ČJ

 • SL str. 106.

M

 • PS str. 29.

PRV

 • PS str. 53.

 

Doplňující instrukce k učivu pro žáky s asistencí v 1. B (4. 5. –7. 5. ):

ČJ + PRV

Každý den si psace napsat : modrou pastelkou 1 chlapecké jméno ( některého svého spolužáka ), červenou pastelkou 1 dívčí jméno ( některé své spolužačky ) a jméno aktuálního dne a měsíce. 

MAT

Příklady týkající se vztahu  méně / více ( viz. PS str. 21 - 27 ) procvičovat  pomocí názorné demonstrace. Využívat k opakování mazací fólii s příklady.

Učivo 27. – 30. 4.

27.–28. 4.             

ČJ

 • SL str. 102-103.
 • PS str. 19.

M

 • PS str. 26.

29.–30. 4.    

ČJ

 • SL str. 104.
 • ZP str. 31.

M 

 • PS str. 27.

PRV

 • PS str. 52.

Doplňující instrukce k učivu pro žáky s asistencí v 1.B (27. 4. - 30. 4.):

MAT - Dítěti názorně předvést , kolik je 1 l, 1 kg a 1 metr ( např. nechat ho potěžkat 1kg mouky a  nechat ho nalít 1l vody). Při počítání typu příkladů z PS ve cv. 7 na str.31  používat číselnou osu, na které si to dítě postupně ukazuje (může si nad příklad nadepisovat mezivýsledky).

ČJ - Při psaní úkolů  dbát na správné držení pera a správné sezení. V případě potřeby ručičku uvolňovat. Každý den nechat dítě napsat psace název toho daného dne.

PRV - Každý den si s dítětem seřadit lístečky s názvy měsíců. Stále procvičovat časové údaje. Při  procházce si všímat jarní přírody (a třeba si ji pro radost i namalovat).

 

20.–21. 4.               

ČJ

 • •    SL str. 100.                                              
 • •    ZP str. 30.                                                                            
 • •    Psaní str. 23.                                                               

M   

 • •    PS str. 24.

22.–24. 4.           

ČJ

 • •    SL str. 101.
 • •    PS str. 18.

M 

 • •    PS str. 25.

PRV

 • •    PS str. 51.

Doplňující instrukce pro žáky s asistencí v 1.B ( 20. 4. - 24. 4. ) :

ČJ

Při čtení ze slabikáře dbát na porozumění textu i jednotlivých nových výrazů ( slov ). Zkoušet si cvičné diktáty písmenek, slov i vět ( např. 5 písmenek, 3 slova, 1 krátká větička ).

MAT

Stále klást důraz na co největší zautomatizování počítání do 10. Nadále lze využívat čís. osu, či počítadlo ( u lehčích příkladů zkoušet i bez nich - podle možností ). Placení papírovými mincemi je vhodné využít v rámci dětské hry.

PRV

Každý den : nechat dítě správně seřadit lístečky s názvy dnů v týdnu ( vytvořené minulý týden ) a procvičovat hodiny ( v rámci běžného denního režimu ).

14.–15. 4.          

ČJ 

 • SL str. 98.                                                                         
 • PS str. 16.                                                 
 • Zelené psaní str. 28.                                              
 • Psaní str. 21.        

                                                        
M

 • PS str. 22.                                                  

16.–17. 4.           

ČJ

 • SL str. 99.                                                                        
 • PS str. 17.                                                                        
 • ZP str. 29.                                                         
 • Psaní str. 22.                                                                     

M

 • PS str. 23.                                                                        

PRV

 • PS str. 50.

 

Doplňující instrukce pro žáky s asistencí do 17. 4. 2020:

ČJ + PRV - Připravit si 19 lístečků. Na 12 z nich nechat dítě napsat psace názvy měsíců ( s použitím PS z prvouky  to lze využít k procvičení přepisu z tiskacích písmenek na psací - str.41 ), a na 7 z nich velkými tiskacími písmeny názvy dnů v týdnu. Tyto lístečky si uschovejte.

MAT- Procvičování příkladů s pomocí číselné osy ( počitadla, prstů ).

Doplňující instrukce k učivu pro žáky s asistencí v 1.B ( 1.4. - 3. 4. )

ČJ - Stále si zkoušejte psát cvičné diktáty ( písmenek, slov i vět ), přepis ( z tiskací podoby na psací ) i opis. Při čtení se stále ujišťovat, že dítě rozumí tomu, co čte (je dobré se vracet i k předešlým článkům ve slabikáři ).

MAT - Ukázat si doma kolik je 1 litr. Procvičovat stále placení s papírovými  mincemi. Co nejvíce si příklady názorně ukazovat ( např. pomocí pastelek, kamínků, kostek, .....). Platí snaha o co největší zautomatizování počtů do ,, 10 ". Samozřejmě je také možné využívat počítadlo, či číselnou osu.

PRV - Každý den si ,, udělat " kalendář počasí, vyjmenovat si dny v týdnu, měsíce a roční období. U pravidelných denních činností se snažit upozorňovat na  časové údaje.

1.–2. 4.      

ČJ

 • Slabikář str.97.                                        
 • PS str.15.
 • Zelené psaní str. 27.                                                    
 • Psaní str. 20.                                                                 

M 

 • PS str.21.                                                  

PRV

 • PS str.49.  

 

30.- 31. 3.

 • ČJ- SL. str. 96- 97, PS str. 15, PSANÍ str. 17- 18
 • M-PS str. 20
 • PRV- PS str.48

Doplňující informace k zadanému učivu pro žáky s asistencí ( 27. - 31. 3. )

ČJ - Po přečtení celého článku ve SLABIKÁŘI na str. 93 se dítěte zeptat, kdo všechno tahal řípu ( ve správném pořadí ). V PS (= pracovním sešitě ) na str. 15 u cv. 2 zkusit vymyslet co nejvíce věcí patřících mezi nábytek, zeleninu a ovoce.                                             

MAT - Platí zde stálé opakování a procvičování již minule zmíněného učiva. Vzhledem k novému typu příkladů v PS na str. 18 a 19 by bylo dobré ukázat si pro představu délku 1metru, a následně ji hledat na příkladech ze svého okolí - např. stůl, kuch. linka,......

PRV - Veškeré probírané učivo ( včetně učiva z MAT a ČJ ) se snažit co nejvíce aplikovat do běžného denního režimu.

 

27- 29. 3.

 • ČJ- SL. str.93- 95, PS str.14, PSANÍ str.16
 • M- PS str. 19
 • PRV- PS str.47

 

25.- 26. 3.

 • ČJ- SL. str. 92- 93
 • M- PS str. 18
 • PRV- str.45

 

23.- 24. 3.

 • ČJ- SL. str.91-92, PS str.13, PSANÍ str.14- 15
 • M- PS str. 17
 • PRV- PS str. 44

 

20.-22. 3.

 • ČJ- SL. str.90- 91, PS str.12, PSANÍ str.13
 • M- PS str.16
 • PRV- PS str.43

 

Žáci s asistencí do 26. 3.

ČESKÝ JAZYK - Při čtení ze slabikáře klást kontrolní otázky, případně vysvětlovat význam zmíněných slov, či pojmů ( např. slab. str. 94 - řípa / Říp ). To samé aplikovat při práci s PS ( např. vysvětlit význam slova ,, čepýřit se " ze  cv. 1 na str. 12, či slova ,, bystřina " ze cv. 3 na str. 12 ). 

V PS na str. 12 /4 si třeba zkusit namalovat borovici a říci si, čím se vyznačuje, mezi jaké stromy patří a čím se odlišuje.

 

MATEMATIKA - Stále si opakovat porovnávání čísel ( možno si pomoci např. porovnáváním počtu pastelek, bonbónů, kamínků,...… ). Bylo by vhodné si vytvořit velké papírové mince a zkoušet si s nimi platit ( viz. PS str. 6/1 a 7/2 ). Dále se pokusit co nejvíce zautomatizovat počítání do ,,10" , které je klíčové pro úspěšné řešení typu příkladů začínajících na str. 13. Je zde samozřejmě možné využívat počítadlo, či čís. osu ( viz. PS str.13 ). Je také vhodné využívat fólii s příklady.

 

PRVOUKA - Každý den ráno si doma udělat ,,kalendář počasí ", kde si zopakujete dny v týdnu, měsíce a roční období. K tomu si řekněte aktuální datum a počasí , které si lze i namalovat ( např. sluníčko, mráček,.....).

18. -19. 3.

 • ČJ -SL. str.89- 90, PS str.12, PSANÍ str. 13
 • M- PS str.15
 • PRV- PS str. 42

 

16.- 17. 3.

 • ČJ- SL. str. 88- 89, PS str. 11, PSANÍ str. 11
 • M- PS str.14
 • PRV - PS str.41

 

11.-13. 3.