Navigace

Obsah

Úkoly do 7. 5. 2021

6. 5. 

ČJ

 • PL: Přemýšlej, co doplníš – 1. sloupec 
 • PS sluníčko str. 33/12 
 • uč. str. 141/5a – doplň a napiš 3 věty do ČJ2 

M

 • PL se sloupečky: č. 70, 71 
 • PS str. 15/2 jen žlutý rámeček do M2 

ČJ

 • PL s velkým domkem a křížovkou v dolní části 
7. 5. 

ČJ

 • PL: Rozlišování souhlásek znělých a neznělých (se smajlíky dole) jen jednu stranu 
 • Uč. str. 141/5b do ČJ 2 

M

 • PL se sloupečky: č. 72 
 • PS str. 15/2 – oranžový rámeček do M2 
 • PS str. 15/4 

ČJ  

 • Písanka str. 23 

 

Vážení rodiče. 

Pokud se žák nezúčastní z jakéhokoliv důvodu online výuky, je třeba ho omluvit. 

Morgensternová

Úkoly na 3. - 5. 5. 

3.5. 
ČJ
 • uč. str. 140/3 – 1. odstavec přepiš celý do ČJ2 
 • PL č. 1 se smajlíky Souhlásky na konci slov – vypracuj oba úkoly na dané stránce, pozorně si přečti zadání v úkolu 1, ale poslední pokyn: graficky znázorni délku – NEPLŇTE 

M  

 • PS str. 12/1, 2, 3 
 • PL se sloupečky: vypočítej sloupce č. 52,66 

PRV  

 • Bádej na zahradě a do připravených listů nakresli 4 květiny nebo kvetoucí keře pěstované na zahradě. 

ČJ

 • čítanka str. 84: báseň Klokan – nauč se ji na 10. 5. Zpaměti 
 • DOBROVOLNÝ ÚKOL: Proč mají klokani kapsu? Napiš do ČJ 2 
4. 5. 

ČJ

 • uč str. 141/4a – přepiš do ČJ 2 (Můžeš si cvičení zkusit napsat i jako diktát.) 
 • PS (sluníčko) str. 31/9 
 • PS (skřítek) str. 18/5 

M

 • PS str.12/4 
 • PL sloupeček č. 67 

ČJ

 • PL se sluníčkem vpravo dole 

HV

 • zopakujte si píseň Andulko šafářova, v úterý si ji všichni venku zazpíváme 
5.5. 

ČJ

 • PL č. 4 se smajlíky - Párové souhlásky 
 • PS (skřítek) str. 19/2 

M  

PRV  

ČJ

 • Písanka str. 22 

Četba vlastní knihy.