Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6.

ČJ 

 • Minule jste se učili rozlišovat základní slovní druhy – už víte, že je 10 slovních druhů. Nejčastěji používáme podstatná jména , slovesa a spojky – zopakuj si podle https://www.youtube.com/watch?v=_MwAqakd-G4
 • Tyto slovní druhy jsou velmi důležité umět v dalším učivu – o větách.  Každá věta musí být tvořena  slovesem(sloveso je v každé větě!!!!!)
 • Vše se dozvíš v učebnici na str. 143. Pak pokračuj na str. 144 – ústně splň celou stranu
 • Vypracuj pracovní list

 

M

 • budeme procvičovat  ve 3 pracovních listech

 

Prvouka

 • do sešitu  na prvouku napiš krásný nadpis LÉTO, vypiš letní měsíce(určitě je znáš)   a napiš 2 věty o tom, co máš v létě rád(a).
 • Potom tam o tom nakresli i  krásný obrázek . 

 

VV 

 • Nakresli mi obrázek o tom, co budeš dělat o prázdninách.

Úkoly do 12 . 6. 

 ČJ 

 

M

 

PRV

Úkoly do 5. 6.

ČJ 
 • PS  Procvičujeme si (se šnečkem) str. 30, 31
 • Uč. str. 125 
  • cv. 1 b,c – do sešitu 
  • cv. 2 a,c – do sešitu
 • str. 126  - pracuj na fólii, ve cv. 6 jen oprav Alenčiny chyby
 • Uč. str. 7 celá 
 • cv. 2 vypracuj úhledně do sešitu ( nezapomeň se přeložit stránku na dobré oddělení sloupečků
 • cv. 4, 5  také do sešitu 
  • znázornění
  • příklad( zápis nemusíš)
  • odpověď

Úkoly do 3. 6.

Dobrý den,

přeji všem  vše nejlepší ke Dni dětí :-)

 

ČJ 

 • Uč. str. 121 
  • cv. 7 si doplň na fólii
  • cv.  8 -  nejprve a) , potom c) – věty si napiš do sešitu, snaž se vymyslet moc hezké věty 

-psaní  MĚ – poslouchej: slyšíš  tři hlásky (navíc slyšíš N), ale píšeme dvě písmena …….v uč. na str. 123 je pěkný rámeček!

 • Přečti si v učebnici krásné vyprávění o staroměstském orloji na str. 122 a zaměř se na výslovnost slov se slabikou MĚ……..potom si ještě splň ústně úkol  3 a 4 na str. 123
 • Prac. sešit se sluníčkem – str. 27, cv. 6, 7
 • Prac. sešit Procvičujeme si ( se šnečkem  ) – uč. str. 28, 29

 

M 

 

Prvouka 

do 5. 6.

 • Léto – přečti  a prohlédni si v učebnici str. 49 a zodpověz ot. 1, 2, 3, 4
 • Uč. str. 50 – přečti , prohlédni,… do sešitu na prvouku si napiš nadpis  KRAJINA a opiš text z uč. vedle hlavního obrázku:  „Krajina je to, co nás obklopuje…“
 • Nakresli úkol č. 1, zkus odpovědět na č. 2, 4- ůstně

 

HV 

 • Dále nacvičuj „Když se zamiluje kůň“

 

VV, PČ  

do 5. 6. 

Koláž – téma ZOO

 • Můžeš lepit obrázky z časopisů, pohlednic, vytištěné, můžeš přilepit i látky, dokreslit,…..
 • Prosím poslat foto hotové koláže. :-)

Úkoly do 29. 5. (31. 5.)

Dobrý den, 

Posílám úkoly do konce týdne. Připomínám, že někteří  z vás nesplnili úkol v Umíme matiku. Vy, co chodíte do školy, je to jediný úkol, ke kterému si musíte sednout doma…..

Do konce týdne tentokrát neposílám mnoho úkolů, protože vás čekají oslavy Dne dětí a někteří z vás se možná zúčastní již nějakého pěkného výletu….tak abyste na něj měli všichni čas…..

ČJ

Vypracuj pracovní list

 • uč.str. 121 , cv. 5 – splň celé cvičení (a,b,c,d) do sešitu
  • 6 – jen ústně
 • Procvičujeme si (se šnečkem)  - str. 26 celá

M

Uč. str. 4 

 

 • Připravuj si obrázky  (z časopisů,…) na příští týden, v rámci PČ a VV budeme lepit a kreslit koláž na téma ZOO….

 

HV

do 3. 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw

Když se zamiluje kůň
tam někde v pastvinách,
láskou hlubokou jak tůň,
tam někde v pastvinách.
Když se zamiluje kůň
koňskou láskou,
zpívejte písničku
pro jeho klisničku,
nechte ho jít.

Nejkrásnější zvíře,
zvíře pro rytíře,
jmenuje se kůň,
jmenuje se kůň.
Važte si ho, lidé,
ať nám jich pár zbyde,
jmenuje se kůň,
jmenuje se kůň,
jmenuje se kůň.

Slečna s bílou lysinkou,
tam někde v pastvinách,
bude brzy maminkou,
tam někde v pastvinách.
Když se zamiluje kůň
koňskou láskou,
zpívejte písničku
pro jeho klisničku,
nechte ho jít.

 

Úkoly do 27. 5.

ČJ  

Začneme procvičovat  psaní slabik BĚ, PĚ, VĚ……zaposlouchejte se – slyšíme B-J-E,  P-J-E, V-J-E…

 • vyslovujeme 3 hlásky, ale píšeme jen 2 ( J nepíšeme)
 • uč. str. 119, cv.  1 –1a) napiš do sešitu, ostatní ústně
 • str. 120 – celá strana ústně
 • Pracovní list 1
 • Pracovní list 2

 

M

 • Uč. str. 2, 3

Připomínám – na Umíme matiku máte úkol – pokud narazíte na příklad, který jsme se ještě neučili, uvědomte si, že stejně jako u sčítání platí, že můžeme v příkladu měnit pořadí sčítanců a součet se nezmění  (  23 + 16 = 39        16 + 23 = 39 )   , platí to i u násobení   - můžeme měnit pořadí činitelů a součin se nezmění   ( 6. 3 =18      3 . 6 = 18) .

Stejně také můžeme utvořit 4 příklady . Ke dvěma na násobení ještě dva na dělení  ( 18 : 3 = 6  

18 : 6 = 3        a nezapomeň začínat největším číslem)

 

Prvouka

Minulý týden jste se dívali na videa z plzeňské ZOO, četli v učebnici o zvířátkách v ZOO a do sešitu jste psali, které zvíře ze ZOO máte nejraději. 

Nyní vás čekaji dvě strany v PS , které jsou o zvířátkách – udělejte si v prac. sešitě stranu 47, 48.

Úkoly do 22. 5. 

Dobrý den,

moc děkuji všem maminkám, které se podílely na předávání nové matematiky, PS ČJ, dalšího sešitu Procvičujeme si  a Písanky 2. 

Většina z vás  mi už v pořádku zaslala splněné úkoly, posílám vám pochvalu.

Kontrolujte si pravidelně Umímeto, v obou třídách ( Umíme češtinu i Umíme matiku) máte občas nějaký úkol. Nyní ho splnilo velmi málo dětí.

 

V pracovním sešitě „Procvičujeme si  …..psaní souhlásek na konci a uvnitř slov“  pracujte podle vlastního tempa a uvážení. Máme probráno. Taktéž pracujte i s Písankou . Pokud ale do ní budete psát, tak jedině NÁDHERNĚa BEZ ŠKRTÁNÍ! Některá cvičení jsou tam moc pěkná.

Nezapomeňte, že až se uvidíme, se vším, co jste dělaly, se mi budete chlubit- třeba i v září. Tak si všechno uložte, ukliďte,….

 

ČJ 

PS ČJ (se sluníčkem)  str. 25, 26 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 

M

 • Z matematiky č. 6 si vyndejte přílohu, postupně si vytrhejte, vylámejte… vždy stejnou barvu kartiček (příklady a jejich znázornění), každou barvu dej do jiné obálky nebo do jiné plastové kapsičky s drukem, totéž si postupně udělej i s přílohou v nové učebnici. Tento úkol není do pátku, může být hotov později…..Ale musí být splněn. Budeme  kartičky používat i ve třetí třídě!Spisové desky s drukem, A6, plastové, průhledné barevné

Nová uč. str. 1 

 

HV

 • Opakuj si nové písničky

 

TV

 • Běhej, skákej venku. Jezdi na kole. Házej míčem. Kluci si můžou zakopat s míčem…

Úkoly do 20. 5. 

Dobrý den, doufám, že jste si během krásného a opět teplého víkendu užili pobyt na čerstvém vzduchu a odpočinuli jste si. Všichni. 

Nyní už se určitě těšíte na nové úkoly. :-)

 

ČJ 

 • Budeme procvičovat stále psaní slabik dě, tě, ně
 • uč. str.  117 – celá ústně , potom cv. 3b krasopisně do sešitu – budeme procvičovat i psaní i to, jak se opisuje veršovaný text – každý verš na nové řádce

tady je malá ochutnávka https://www.youtube.com/watch?v=sKH49zdu5mc

 

 

M

 -nauč se zpaměti násobky čísla 5 ( zase tam i zpět)

- procvičuj zde a zde.  

 

Prvouka  

do 22. 5. 

 • Podívej se na video.
 • uč. str. 42 
 • do sešitu na prvouku si napiš odpověď na mojí otázky:  Které exotické zvíře v ZOO se ti nejvíc líbí? Víš, kde v přírodě žije? Čím se živí?

Úkoly  do 15. 5.

Dobrý den, 

protože většina z vás vzorně splnila úkoly zadané do středy, posílám vám nové z češtiny a matematiky. Ty si udělejte do pátku, ať máte volný víkend, má být zase hezky.

 

ČJ

 • Protože už krásně umíte doplnit souhlásky na konci slov, vrhneme se na nové učivo – psaní písmenka ě  - prozatím začneme a procvičíme psaní ve slabikách DĚ, TĚ, TĚ
 • uč. str. 115 – Co se také stalo v naší ZOO – přečíst a na fólii zakroužkovat všechny SLABIKY s Ě
 • uč.str. 116 – ústně cv. 2 nahoře
  • ústně cv. 1 pod modrým nadpisem 
  • cv. 2 – opsat slova
 • pracovní sešit  „Procvičujeme si „  str. 21 cv. 1,2

 

M 

 • Celá str. 32 – pokus se pracovat úplně samostatně, ať zjistíme, kolik ses toho naučil(a). Držím palce! 

Po splnění všech úkolů přeji krásný víkend.

Úkoly do 13. 5. 

Dobrý den, 

Doufám,  že jste nezapomněli zarecitovat maminkám básničku a pří tom jim předat motýlky a třeba ještě i kytičku.

Také věřím, že všichni víte, jaké významné výročí jsme slavili ( že uplynulo 75 roků od konce ošklivé 2. světové války – tolik roků je možná vašim babičkám nebo prababičkám).

 

Teď už úkoly:

Český jazyk

 • pracovní list
 • Uč. Str. 141 cv. 5 – opiš do sešitu , splň do sešitu i  za b) , najdi c) a zapiš i d)
 • Uč. Str. 142 cv. 1 napiš do sešitu správnou odpověď
  • cv. 3 napiš do sešitu  
  • cv. 4 napiš správnou odpověď do sešitu(jednu větu) 
 • dále můžeš procvičovat sám (sama) na www.onlinecviceni.cz , www.skolakov.eu nebo Umímeto.cz

 

Matematika

 • PL 
 • uč. str. 31 – celá – pozor na to, jak značíme body, přímky ….
 • Rýsuj tužkou č. 3, tence a co nejpřesněji:-)

 

Prvouka 

do 15. 5. 

PS str. 45, 46

Tělesná výchova

do 15. 5. 

Nadále venku procvičuj přeskok přes švihadlo, skákej gumu, trénuj házení míčem, …. a pokud budou mít rodiče čas a chuť, jeď se s nimi projet na kole. 

Hudební výchova 

do 15. 5. 

podle tohoto videa se naučíte snadno skvěle Čížečku, čížečku

https://www.youtube.com/watch?v=XQoTb6h1-pI&list=RDXQoTb6h1-pI&start_radio=1&t=97

 

 

Úkoly do 7. 5.

Vzhledem k blížícímu se státnímu svátku zadávám úkoly tento týden jen jedenkrát.

ČJ

 • Nejdříve musím pochválit všech 14 dětí, které poctivě a krásně splnily DÚ zadaný v naší třídě v Umíme češtinu.  Budeme v tom pokračovat a přidávám tam další úkoly – jsou dva, tak si je užijte. :-)
 • V učebnici budeme pokračovat na str. 140 – celou si ji vypracuj přes folii
 • Protože nás čeká druhá květnová neděle a ta patří všem maminkám, všechny mají svátek, opiš si KRASOPISNĚ do sešitu tuto básničku a pak se jí nauč zpaměti….v neděli 10. 5. jí přednes mamince…..

M

 • Uč.  str. 29 celá – čtveřice dávej do kroužku(cv.1,2).  Určitě umíš násobky čísel dva, tři a čtyři  zpaměti i pozpátku tak dobře, že kdyby tě o půlnoci vzbudili, tak je přeříkáš , věřím, že si je opakuješ KAŽDÝ den! 
 • Str. 30 celá 
 • Umíme matiku – přihlas se heslem naší třídy , máš tam úkol, budeš opět řešit slovní úlohy

PČ 

-vytvoř mamince k svátku z barevného papíru jednoho nebo více překrásných motýlků, tentokrát budeš podle jednoduchého návodu skládat přesně papír.

https://www.facebook.com/499065796776476/posts/3304524459563915/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

Prvouka 

https://www.facebook.com/356451014434612/posts/3007216149358072/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

 

uč. Str. 41  - přečti si o domácích zvířatech  ,odpověz na otázku 2, 3, 4, 5,  a do sešitu na prvouku splň otázku č. 1 a č. 6. :-)

! úkol pro šikulky:  zjisti, proč mají rodiče tento pátek (8. 5.) volno. 

HV

Zopakuj si naší hymnu.

Úkoly do 30. 4. 

Vzhledem k blížícímu se státnímu svátku zadávám úkoly tento týden jen jedenkrát.

ČJ 

 • uč. str. 138 – cv. 1 – do sešitu napsat jen doplňovaná slova
 • str. 139 – celá  - ústně – budeš si opakovat i synonyma, úkol č. 5 řeš jako soutěž se sourozencem nebo s rodiči , do sešitu napiš celé cv. 3
 • !!!!!   na ŠOL máte návod na přihlášení v UMÍMETO  do „třídy“ , tam najdete  další zadaný úkol

 

 

M

 • procvičuj násobení a dělení  dvou a tří  a NAUČ SE ZPAMĚTI  (TAM I ZPĚT) N8SOBKY 4
 • uč. str.  27, 28 celé ( 7, 8/28 do sešitu – nezapomeň: 
  • zápis + znázornění
  • výpočet
  • odpověď )
 • dále procvičuj pomocí www.onlinecviceni.cz nebo www.skolakov.eu 

 

Prvouka   

Uč. Str. 40 – Čím se liší od sebe savci, ptáci, ryby, plazi? 

Pozorně  vše přečti , vylušti Zetíkovy hádanky a do sešitu na prvouku (423x) si nakresli:

jednoho savce , jednu rybu, jednoho ptáka …..a popiš stavbu  jejich těla      ……je to těžký úkol, ale určitě ho krásně zvládneš   (zároveň tím budeš plnit úkol z VV)

 

HV

-zopakuj si státní hymnu

 

TV

 • trénuj stále přeskoky přes švihadlo, jezdi na koloběžce, na kole a  když budeš mít chuť, můžeš zkusit s rodiči  nebo se sourozenci skákat gumu https://www.youtube.com/watch?v=NxE5j84q7Rc

 

 

Přeji mnoho úspěchů a chuť do práce!

Úkoly do 24. 4.

ČJ

 

M

 • uč. str. 25 – dělení třemi – celou stranu  - Ve cv. 1 je nejlepší zase pro názornost dávat třešničky do kroužků(nebo do mističek) 
 • uč. str. 26 – celá strana , cv. 5 a 6  do sešitu

Prvouka

 • Uč. Str. 39 – přečíst , odpovědět na otázky  - otázku 2. musíš zkusit sám nebo s rodiči, vypracuj jí do sešitu

HV

Nauč se slova naší hymny:

Kde doma můj, kde
doma můj, voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj na pohled!
A to je krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

 

 

 • Vyber si z obrázků námět na výrobek z obalů od vajec, jeden zkus vyrobit  a pošli mi tvoje foto s výrobkem do příští středy 29. 4. 
 • beru
 • kroko
 • včel

 

Přeji mnoho úspěchů!!!!!!

Dobrý den,

Jak jste jistě zjistili z informací od paní ředitelky na stránkách školy před Velikonocemi, úkoly budou nyní zadávány pravidelně vždy v pondělí a ve středu. Proto žádám všechny rodiče o zasílání úkolů nebo informací o splnění (dle zadání) vždy během úterý a potom během pátku. Víkend si necháme volný. 

Děkuji .

Úkoly do 21. 4. 

ČJ 

 • Pokud máš možnost, nadále pracuj s pořadem Učí Telka.
 • Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=Qi8hWlwjX9s, potom už můžeš pracovat v učebnici na str. 134. Do sešitu  si na piš název pohádky O ošklivém káčátku a vypracuj 8a,c/134.

S rodiči přiřazuj (jenom ústně) větné celky k obrázkům:

 

Musíme procvičovat násobky dvou a tří v učebnici na str. 24 (celá ) – doufám, že umíš násobky dvou a tří zpaměti tam a zpět.

Procvič si slovní úlohy https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/16.

 

Prvouka

Procvič si v pracovním sešitě vše, co jsi viděl(a) na videích a v učebnici – PS str. 44. 

Pozor - úkol č. 6 – naučíme se dobře rozeznávat a nikdy nebudeme ochutnávat! 

Pro jistotu posílám ještě fotografie těchto nebezpečných rostlin. Pokud ti  je mohou rodiče vytisknout, nalep si je do sešitu na prvouku (423x) a napiš si, jak se jmenují. Udělej si k nim velký červený vykřičník. Pokud rodiče tisknout nemohou, dovolím ti vystřihnout si cvičení 6 z prac. sešitu a vlepit do sešitu na prvouku.

bol

kon

rul

tis

vra

 

 

Tak myslím, že jste, moje milé děti, dostaly práce dost, ve středu se připravte i na PČ a HV. 

Přeji mnoho pracovních úspěchů!

Úkoly do 17. 4. 

Český jazyk

 • stále si procvičuj párové souhlásky , v učebnici pracuj  na straně 133, všechna cvičení  si udělej ústně nebo na fólii, jen cv. 6 si nech od rodičů POCTIVĚ nadiktovat jako diktát! Držím palce, ať se podaří. 
 • Dále procičuj podle těchto pracovních listů
 • Stále trvá úkol ze čtení.

Matematika

 • uč. str.  21 – geometrie měření.  
 • Dále procvičovat násobení dvěma, dělení dvěma – uč. str. 20.
 • Násobení třemi –uč.  celá strana 23. K procvičení si využijte opět pastelky, těstoviny, korálky, dílky stavebnice,….které budete hromádkovat po 3. 
 • Řadu násobků se naučte výborně zpaměti  - i pozpátku. Nezapomeňte na nulu (v UčíTelce na ní zapomínají!). 

Prvouka

– uč. str. 37 , 38

https://edu.ceskatelevize.cz/jarni-rostliny-5e44241a4908cf0125157f4c

https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-ii-5e44241c4908cf0125157f64

Tělesná výchova

– venku na zahradě trénovat přeskok přes švihadlo, jako https://www.youtube.com/watch?v=N5yg6xzXwdI

A tady malá inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=HkL2aFvsiLs

 

V průběhu úterý 15. 4., popř. středy 16. 4. , zašlu rodičům obou druhých tříd zprávu na školu online (ŠOL), ve které pošlu přístupový kód  do aplikace UMÍME TO. Tuto aplikaci máme možnost do 7. 5. zdarma vyzkoušet, pokud se nám osvědčí, bude nám zakoupena. 

Pošlu Vám i odkaz na cvičení, které děti vypracují . 

Prosím rodiče o dodržování termínů při zasílání splněných úkolů. Děkuji.

Úkoly do 3. 4. 

ČJ

 • po dnešním pěkném procvičení probraného učiva v UčíTelce budeme pokračovat v „Procvičujeme si“  na str. 18, 19.  
 • V učebnici  - str. 132 – cv. 3  - stačí ústně.
 • Cv. 4a, 5a ,5b  do sešitu. 
 • Opět dále k procvičování využívejte různé webové stránky…..

M

 • uč. str. 17 – celá strana ( u cv. 1 můžete jako pomůcku místo dětí zase použít knoflíky, tužky…. ).
 • Str. 18, 19 – u všech cvičení, kde máte znázorňovat rozdělování  KROUŽKUJTE (Např.  ve cv. 1/17  dáte do kroužku vždy čtyři děti (sedají si po 4 do kabinky)……)
 • VÝSLEDKEM JE VŽDY POČET KROUŽKŮ!
 • Pro pilné – nepovinný úkol – www. onlinecviceni.cz  nebo www.skolakov.eu  na procvičování násobení a dělení dvěma.

Prvouka

 • prac. sešit str. 42 + při procházce nebo při pobytu na zahradě si všímej, které rostlinky začínají kvést a jak se příroda probouzí…..hlídej, zda uvidíš letět čápa,….

Úkoly do 30. 3.

Úkoly do 30. 3. 

ČJ – dále procvičovat měkké a tvrdé slabiky – „Procvičujeme si“  str. 16, 17

       Hlásky na konci slov – hraj si s rodiči hru „Slovní fotbal“, dále procvičovat na WWW.onlinecvičení.cz (souhlásky na konci slov ….souhlásky b-p)

Připomínám: stále platí pravidelné  každodenní  HLASITÉ čtení vlastní knihy, na konci týdne krátký zápis o týdenní četbě!

– www.onlinecviceni.cz – Počítání do 100 –MIX    ……..hodně stále procvičovat počítání do 100

        Uč. str. 16  celá  ( u cv. 1 si říkejte :  5 řad po dvou, 7 řad po dvou,….)

Prvouka – do sešitu (423x)  si napiš nadpis JARO a nakresli  hezký  jarní obrázek. Nápovědou ti bude povídání v učebnici na str. 36.  Na linky si přepiš tyto věty: 

Jaro začíná 21. března. Jarní měsíce jsou březen, duben, květen. 

Děti si hrají venku. Lidé pracují na polích a zahradách. Sejí obilí a sázejí rostliny.

HVhttps://www.youtube.com/watch?v=dX6rm-mFcbE

https://www.promaminky.cz/pisnicky/ostatni-38/jarni-slunce-594

 

Hodně zdraví všem!!!!

Úkoly do 26. 3. 

ČJ

 • vzhledem k vysílání ČT2, které určitě sledujete, maličko přeskočíme v učebnici a budeme pracovat stejně…..Takže budeme procvičovat hlásky na konci slova ….uč. str. 129, 130 – to vše ústně.
 • Pak se vrať v učebnici na str. 110 – cv. 3 a,b   do sešitu .   4/110 ústně
 • Víš, co má mít dopis? Poradím ti: 
  • Oslovení , pozdrav
  • To, co chceš v dopisu napsat.
  • Rozloučení, podpis
 • …..to vše uvidíš ve cvičení 6/111, pořádně si cvičení přečti a prostuduj. Až si budeš jistý(jistá), že už umíš dopis napsat, přeji si, abys napsal(a) dopis mně. Napiš mi, co teď děláš, jak se máš, ..
 • Stačí dopis napsat do sešitu a rodiče ho tentokrát mohou ofotit a poslat (pokud mají tu možnost).  Ráda si ho přečtu.

 

 • trénuj řadu násobků 2  (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) tam a zpět. Můžeš využít 20 knoflíků, fixů, ….a řadit je do dvojic.
 • Uč. str.  14 , 15    (příklady ze cv. 1/15 trénuj tak, ať je umíš zpaměti).

 

Prvouka  

 • uč. str. 36 – cv. 1 – 6 ústně.

Učivo do 23. 3. 2020

Dobrý den, 

věřím, že jste všichni s lehkostí a v pohodě zvládli úkoly, které jste dostali do dnešního dne. K procvičování a učení skvěle funguje na ČT 2  Učí Telka – mně se moc líbí, doufám, že i Vám :-).

Do pondělí jsem pro Vás připravila jen pár úkolů, ale já vím, že už se na ně všichni těšíte.

ČJ -  pracovní sešit „Procvičujeme si“   str. 14, 15 – doplnit + posílám prac. list, který jsme začali dělat ve škole.

M – posílám prac. list.

Pokud nemáte možnost vytisknout prac. list, neřešte to….jsme v nouzovém režimu ….a procvičujte podle doporučených webů.

Učivo do 20. 3. 2020

Dobrý den, zasílám učivo do pátku 20. 3. 

Doufám, že jste všichni zdraví a máte hodně elánu a chutí do práce. Proto posílám i několik odkazů – jednak rozvrh hodin Učítelky na ČT2 (moc se mi dnes vysílání pro 2. třídu líbilo), jednak pár rad…..

 

 

 

ČJ 

 • Do sešitu napiš (co nejkrásněji – procvičujeme psaní)  5 věcí, které máš rád a začínají na písmeno m,    5 věcí které máš doma a začínají na písmenko z,  5 věcí, které máme ve škole a začínají na t.
 • Učebnice str. 107 – Jak píšeme vlastní jména měst a obcí, hor a řek (my už to víme z dřívějška ) – přečti si cv. 1 , ústně si doplň chybějící písmenka , …..do sešitu cv. 1b/107, 3b/108, 6/108.
 • Čtení – trvá a pokračuje úkol z minulého týdne (čtení knihy + zápis ).
 • Po procvičení tohoto učiva už si můžete doma zahrát hru  „město, řeka, jméno, rostlina, zvíře, věc“.

M

 

Prvouka

 • úkol do 19. 3.  – do sešitu (423x) nakresli 3 pěkné obrázky :
  • Jaké povolání mají tvoji rodiče a čím bys chtěl(a) být ty?(každá osoba 1 obrázek). Pod svůj obrázek napiš, proč bys chtěl(a) dělat toto povolání.

Přeji hodně zdraví a úspěšné plnění úkolů!

Učivo do 13. 3. 2020

Český jazyk

 • nový prac. sešit „Procvičujeme si“ – str. 3, 4, 5
 • +přidávám   uč. ČJ - 11/104 a 13/105 - písemně
 • Vzhledem k tomu, že děti nemají u sebe žádný školní sešit, prosím Vás o pořízení „univerzálního“ nového sešitu, do kterého budou psát veškeré písemné úkoly. Děkuji .

Čtení

 • domácí pravidelné hlasité čtení vlastní knihy (ne encyklopedie, ale kniha s nějakým příběhem, pohádky,…) … vždy na konci týdne napsat do sešitu 2 – 3 věty o tom, co jsem za týden přečetl(a)…..

 

Matematika

str. 8, 9