Navigace

Obsah

Učivo do 31. 3.

Anglický jazyk
  • Zopakovat si slovíčka ze 6. lekce, vazbu have got, předložky in, on, under. Podívat se na video na procvičení předložek.

 

Učivo do 26. 3.

Anglický jazyk
  • Napsat Gregovi e-mail. Pracovní sešit str. 57, vzor v učebnici na str. 45.
  • Opakovat slovní zásobu Unit 6, příští týden si uděláme malé shrnutí.
  • E-mail pak zaslat ke kontrole. 

Učivo do 19. 3.

Anglický jazyk

Milé děti, 

doufám, že jste si užily prázdniny. Úkoly na tento týden - opakovat slovní zásobu Unit 6 na Quizletu a zopakovat si používání předložek IN, ON, UNDER.