Navigace

Obsah

Úkoly do 26. 6.

Prvouka (bez Rácové)

Vážení rodiče,

děkuji za vzornou spolupráci po celou dobu koronavirové krize.

Přeji Vám i Vašim dětem zdraví a příjemné prožití zasloužené dovolené.

Mgr. Todorovová

Úkoly do 22. 6.

Protože to bude poslední úkol, který vám posílám, bude trochu jiný. 

Napiš mi dopis o tom, co jsi dělal, jaké jsi přečetl knížky, co ses naučil a jaké máš plány na prázdniny. Dopis můžeš napsat v ruce, vyfotit a poslat nebo ho napiš na počítači a pošli jako přílohu. Nezapomeň, musí mít oslovení, úvod, sdělení, závěr a podpis!

Popros rodiče, ať sledují ŠOL, napíšu jim, jak bude probíhat závěr školy. My se všichni uvidíme v pátek 26. 6.!!!

Zatím všechny zdravím a těším se na dopisy……

Úkoly do 18. 6. 

Zdravíme všechny, kteří se učí z domova a posíláme úkoly (už se nám to krátí!!)

ČJ

 • Nezapomeň stále opakovat vyjmenovaná slova! Tady máš několik možností: Procvičování 1Procvičování 2     
 • Novým slovním druhem, který si přiblížíme, budou zájmena
  • PS II.  strana 14 (sám si zkontroluj podle klíče)
  • PS str. 53 (PP)

M

AJ

 • Popros někoho z rodiny a zahrajte si hru z učebnice na straně 51. Pokud nikoho nepřemluvíš, tvoř si k obrázkům dětí sám věty. 
 • Např.: She´s a girl. She´s got long black hair. She´s tall.  It´s number ……?
 • Napřed si pusť nahrávku
 • PS 66/ 2  (PP)

 

 Přeji do závěrečného finiše dost síly a trpělivosti!!

Prvouka

15.-17. 6.

 • Pročíst v učebnici str. 69-70, v PS vyplnit str. 57.


18.-19. 6.

 • Pročíst v učeb. str. 71, v PS vyplnit str. 58.

Mgr. Todorovová

 

 

Úkoly do 15. 6.

ČJ  

 • Nejprve si zopakuj  určování slovních druhů, které už znáš.  Další slovní druh, který si přiblížíme, budou číslovky
 • uč. 138/1 a, b, c  - ústně
 • PS II.  15/1, 2 (sám si zkontroluj podle klíče)
 • uč. 139/5 do sešitu  (PP)

 

M 

 

AJ

Úkoly do 11. 6.

Všem, kteří posílají úkoly včas, děkuji! Některým už to trvá déle! Připomínám: Hotové úkoly posílejte vždy nejpozději do čtvrtka a do pondělí večer.

 

ČJ 

 • Procvičíme si rozlišování přídavných jmen a příslovcí, která se často pletou. Podívej se napřed na video
 • Učebnice str. 137/2,3,4 – ústně
 • PS II. strany 25 – 27 (zkontroluj si sám podle klíče)
 • Učebnice 138/5b  do sešitu  (PP)

 

M 

 • Pokračujeme s dělením 7 se zbytkem. Nejprve samozřejmě opakování násobků 7.
 • Nezapomeň, že při dělení 7 musí být zbytek menší než 7!!! Podívej se sem.
 • Nejprve procvičuj v učebnici na straně 14/33,34 na fólii.
 • Učebnice 14/36 - udělej do sešitu první tři sloupečky i se zkouškou.  (PP)

 

AJ

 • Naučíme se nová slovíčka. Do vašich slovníčků si zapiš nová slovíčka, jak jme zvyklí. Co znamenají, si tentokrát sám najdi v PS na straně  103/UNIT 7 a zapiš.
 • NOVÁ SLOVÍČKA: tall, short, fat, thin, old, young
 • Nová slovíčka procvičuj.
 • Až je budeš umět, pusť se do písničky v učebnici na straně 50.
 • PS 65/1 Poslouchej nahrávku a očísluj obrázky správných lidí a zvířat do malých čtverečků ve velkém obrázku.
 • PS 65/2   (PP)

 Přeji hodně úspěchů a vytrvalosti!!

Úkoly do 8. 6.

Posíláme pozdravy ze školy a další úkoly do pondělí 8. 6.!

ČJ 

 • Další slovní druh, se kterým se stručně seznámíme, budou PŘÍSLOVCE.
 • Prostuduj si  nejprve v učebnici na straně 137 nahoře a pusť si          video nebo video 2
 • učebnice 136/1 – Můžeš roztřídit slova do čtyř sloupců na velký papír. (PP)
 • PS II. strana 25 (sám si zkontroluj podle klíče)

 

M 

 • Ve škole jsme zjistili, že nám moc nejdou násobky čísla 6 a bez jejich znalosti nepůjde ani dělení se zbytkem, takže napřed zopakuj!!
 • Prostuduj dělení 6 se zbytkem zde
 • učebnice 13/28, 29 na fólii  (PP)

 

AJ  

 • PS strana 64 -   Samozřejmě vybarvi!
 • Přelož do sešitu věty: 
  • Ona má dlouhé černé vlasy.
  • On má malé červené auto.
  • Ona má panenku.
  • On má krátké blond vlasy.  (PP)

Prv

Úkoly na 8.-12. 6.

Ptáci:

Přečíst v učeb. str. 67, do malého sešitu napsat nadpis PTÁCI, nakreslit a popsat sýkorku, vyjmenovat dle učebnice, příp. podle vlasních znalostí, další ptáky.

 • PS str. 55

Savci: 

Přečíst v učeb. str. 68, do malého sešitu nadpis SAVCI,nakreslit a popsat srnce, vyjmenovat dle učeb., příp. podle vlastních znalostí, další savce.

 • PS str. 56

Mgr. Todorovová

 

Úkoly do 4. 6.

 

Zdravím „domácí školáky“ a posílám další úkoly, které děláme i my ve škole.

ČJ

Ještě si procvičíme přídavná jména.

 

 • PS II. strany 12, 13 (zkontroluj si podle klíče)
 • učebnice 135/6 a, b  (PP)
M
 • Zkusíme si něco z geometrie. Prostuduj si v učebnici stranu 11 – Přenášení úseček a podívej se na krátké video.
 • Sám si vyzkoušej podle cvičení 2 na stránce 11 přenést několik úseček pomocí kružítka i pomocí proužku papíru.
 • Kdo pochopil postup při dělení se zbytkem, nebude mít problém ani při dělení 5. Nezapomeň, zbytek musí být menší než dělitel!!! (než číslo 5)         Podívej se na video.
 • učebnice 12/ 21, 22 na fólii  (PP)

 

AJ
 • Stejně jako v češtině probíráme přídavná jména, budeme je používat i v angličtině. Do slovníčků si opiš a nauč slovíčka:
  • long  hair – dlouhé vlasy
  • short hair – krátké vlasy
  • blond hair – blonďaté vlasy
  • She´s got…. – Ona má…
  • He´s got… – On má…
 •   Než si pustíš nahrávku, prostuduj si prezentaci.
 • Učebnice str. 49 Is that Pam? – pusť si nahrávku a nauč se číst.
 • PS 63/1 -  Poslouchej a nakresli. 
 • PS 63/2 Přečti a zakroužkuj správná slova a samozřejmě vybarvi!

Úkoly do 1. 6.

Všechny doma zdravím!

Posílám úkoly do pondělí. A protože máte v pondělí svátek, přeji všem, ať si ho užijete podle své představy! Na Umimeto jsem prodloužila termín pro odevzdání dobrovolného úkolu!

Čj

S podstatnými jmény a slovesy jsme se už seznámili a umíme je v textu rozpoznat. Dalším slovním druhem jsou přídavná jména.

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Ptáme se na ně otázkami Jaký? Který? Čí?

 • Podívej se na video.
 • Prostuduj si v učebnici stranu 133 – 134 - ústně
 • PS 40/7, 8, 9  (PP)

M

 • Jak jde dělení se zbytkem? Teď budeme dělit 4 se zbytkem. Nejprve si zopakuj násobky čísla 4, pomůže Ti učebnice strana 10 cvičení 16. Nezapomeň, zbytek musí být menší než číslo 4!! Vždy dělej zkoušku.
 • Podívej se na postup při dělení 4.
 • učebnice strana 10 (na fólii)  (PP)

 

AJ

 • Zopakuj si nová slovíčka ze 7. lekce formou hry.
 • PS 62/1 – Poslouchej a očísluj správně obrázky.
 • PS 62/2 – Doplň k obrázkům správná slovíčka a vybarvi  (PP)

PRV 

1. - 3. 6.

 • uč. str. 64 - přečíst, podle obrázku nakreslit kapra a popsat jeho části.
 • Dále do malého sešitu napsat Sladkovodní ryby a pár jich vyjmenovat a Mořské ryby a aspoň 2 vyjmenovat.
 • PS str. 52

Mgr. Todorovová
 

Obojživelníci - pročíst str. 65 a do malého sešitu napsat: 

 • obojživelníci bezocasí - žáby - 4 vyjmen.                                                                                                                              
 • ocasatí - 2 vyjmen.
 • Rozmnožování žab: vajíčka - kladena do vody                 
 • pulci - mají ocas, nemají končetiny, dýchají žábrami
 • dospělé žáby - nemají ocas, mají 4 končetiny, dýchají plicemi
 • nakreslit aspoň 1 obrázek
 • PS str. 53

 

4. - 5. 6.

Plazi

 • uč. str. 66 přečíst, pak do malého sešitu napsat:
 • Plazi - Ještěři - 4 vyjmen.
 • Hadi - 3 vyjmen.
 • Želvy - aspoň tu 1 napsat.
 • Krokodýli - aspoň toho 1 napsat.
 • Upozornit na slepýše - beznohá ještěrka.  
 • Nakreslit aspoň 1 obrázek.
 • PS str. 54

Mgr. Todorovová

Úkoly do 28. 5.

Zdravím všechny, kteří pokračují v domácím učení! Toto jsou úkoly do čtvrtka. Pošlou mi je jen ti, kteří zůstávají doma, s ostatními je budeme dělat ve škole. Na Umimeto jsou další dobrovolné úkoly. Zájem o ně už opadá!!

ČJ

V pondělí odpoledne vám rodiče přivezou nový PS z ČJ – Slovní druhy – označíme si ho PS II. Budeme v něm přeskakovat stránky podle toho, jaká cvičení se nám budou hodit!

Napřed si zopakujeme ještě podstatná jména.

 • PS II. strany 3 a 4 – Napřed cvičení vypracuj a pak si ho podle klíče vzadu oprav, opravuj vždy jinou barvou, než kterou budeš cvičení psát.
 • Teď ke slovesům! PS II. strana 16/1, 17/2 (opět si sám oprav jinou barvou)
 • učebnice 132/2a + slovesa podtrhni vlnovkou (PP)

 

M

Seznam se s 3. dílem učebnice matematiky!

 • Z kapitoly Opakování (str. 3 – 5) si vyber jedno z 27 cvičení, to udělej do sešitu a pošli mi ho (PP)
 • Prostuduj si stránky 7, 8, 9, kde je vysvětleno dělení se zbytkem (my už jsme si vysvětlili pomocí videí).
 • učebnice str. 9 - udělej na folii (PP)

 

AJ

Nauč se nová slovíčka ze 7. lekce, pak si je opiš do slovníčků (učebnice str. 48 dole). Zde máš nahrávkuna procvičování nových slovíček (uč. str. 48 dole, ukazuj a opakuj)

 • učebnice str. 48 Sing a song – zkus se písničku naučit!

Úkoly do 25. 5.

Zdravím! V pondělí se zase ozvu. Podle toho kdo přijde, se domluvíme na další práci. 

Další dobrovolné úkoly jsou na Umimeto!

 

Čj 

Slovesa, jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Tohle už dávno víme! Přesto se podívej na krátké video.

 • PS 38/3, 4
 • Podívej se na obrázek a tvoř věty o tom, co osoby, zvířata a věci na obrázku dělají nebo co se s mini děje, použij různá slovesa a podtrhni je vlnovkou. Utvoř nejméně šest vět. (PP)

 

M

Procvičuj dělení 2 a 3 se zbytkem. Vyzkoušej si cvičení 1. – 4. (přepíná se dole na liště)

Do sešitu vypočítej i se zkouškou (PP):

7:2=          zk.:                              19:3=         zk.:

11:2=       zk.:                              10:3=          zk.:

21:2=       zk.:                              23:3=          zk.:

1:2=         zk.:                               1:3=            zk.:

 

Aj 

Zkusíme si Listening test. Posílám i nahrávky. (PP)

Cvičení 1 – Poslouchej, najdi a očísluj.

Cvičení 2 – Poslouchej a správně očísluj obrázky.

Cvičení 3 – Poslouchej a napiš čísla.

Přeji úspěch!!

Do 29. 5. 

Prvouka 

Vážení rodiče, milé děti,

pokud jste splnili v PRV vše z učebnice do str. 52 a z PS do str. 50 a DĚTI JDOU OD 25. 5. DO ŠKOLY, posílání úkolů mně skončilo, ode mě zaslané úkoly budou děti nadále plnit s pí. učitelkami ve škole a ty je i zkontrolují. Já ještě pošlu hodnocení vesměs výborné spolupráce na ŠOL.

DĚTI, KTERÉ I NADÁLE ZŮSTÁVAJÍ DOMA, budou dostávat stejné úkoly, ale budete je i pak posílat MNĚ. Dosavadní práci i vám ohodnotím, až budu mít úkoly od většiny z vás.

Děkuji tedy rodičům za velmi dobrou spolupráci a prosím ty, jejichž děti do školy nepůjdou, aby ještě vydrželi!

Mgr. J. Todorovová

Do 29. 5.

Přečíst z uč. str. 63, do malého sešitu zapsat HMYZ a k tomu popsat části hmyzu (nohou je 6, křídla 4, někdy jen 2), pak 2 možnosti, jak se hmyz množí (stačí ta hesla dle obrázků) a užitečný a škodlivý hmyz - od každého vyjmenovat aspoň ty 2 druhy, co jsou v učebnici.

 • PS str. 51

Mgr. Todorovová

Úkoly do 21. 5.

Všechny, kteří doma poctivě pracují, chválím! Poslala jsem vám jedničky za domácí školu na ŠOL. Chválím i ty z vás, kteří se přihlásili do dalších tříd na Umimeto a trénují! Doufám, že jste se nezalekli nové látky a že vám videa pomohla. Až zorganizujeme předání učebnice M a PS z Čj, budete mít další pomocníky.

U všech předmětů budeš mít na Umimeto zábavnou úlohu (dobrovolně)!

 

ČJ     

 • Nejprve si procvičuj vyjmenovaná slova po V (ta jsou obtížná)!
  • Vyzkoušej si, zda poznáš podstatné jméno  zde.
  • učebnice 130/7 -  Ze všech slov, která jsou ve cvičení 7, vyber jen podstatná jména a utvoř s nimi věty. Poradím Ti, vět bude 11. (PP)

 

M    

Jak vám šlo dělení se zbytkem? Pomohla vám videa? Dnes si vyzkoušíte dělení 3 se zbytkem. Zapamatuj si pravidlo – Zbytek musí být vždy menší než dělitel (to je to číslo, kterým dělíme)!! Když  budeme dělit 3, zbytek může být 1 nebo 2.

 • Pusť si video  a vyzkoušej dělení 3 se zbytkem.
 • A ještě jednou Matýsek! (Vyber si, co Ti vyhovuje lépe.)
 • Teď zkus do sešitu vypočítat a zapsat. (PP)
 • Vzor:  
  • 14:3= 4(2)    zkouška   4.3+2=14
  • 20:3=             zkouška
  • 29:3=            zkouška
  • 5:3=              zkouška
  • 32:3=             zkouška
  • 2:3=                zkouška
  • 1:3=                zkouška

 

AJ 

Ve čtvrtek jsem vám zapomněla napsat, abyste mi poslali test 6! Někteří mi ho poslali, někteří ne. Nevadí, nechte si ho s ostatními pracemi. Protože jsme skončili 6. lekci, měly by následovat další dva testy Reading and writing (čtení a psaní) a Listening (poslech). Zkusíme si je!

 • Dnes tedy Reading and writing test  (PP)   
 • Cvičení 1 – Přečti slovo a napiš správné číslo obrázku.
 • Cvičení 2 – Podle obrázků napiš, kde je Polly.
 • Cvičení 3 – Podle smajlíků napiš, co máš rád a co ne.

Hodně úspěchů!!

Prv

Do 22. 5.

 • Prostudovat str. 62 v učebnici - začínáme pro vás asi nejhezčí kapitolu o živočichách.
 • Do malého sešitu napsat na novou stranu nadpis ŽIVOČICHOVÉ a nakreslit podle té str. 62 (možno i jiného) bezobratlého, rybu, obojživelníka, plaza, ptáka a savce, vždy stačí 1 živočich, takže 6 obrázků, vždy u něj napsat např. želva-plaz.
 • PS str. 50

Úkoly do 18. 5.

Všem posílám pozdravy! S některými z vás se možná už brzy uvidíme, někteří budou pokračovat dále s domácí výukou. V českém jazyce půjdeme pomalu dále, budeme ale v učebnici různě přeskakovat, co neprobereme, postupně doženeme v dalších ročnících. Nemusíte se bát J! Poproste rodiče, aby sledovali ŠOL, budeme se muset domluvit a já vám pošlu třetí díl učebnice matematiky, nový malý PS z českého jazyka a novou Písanku. Na Umímeto jsem založila další třídy v angličtině a matematice (rodiče o tom už vědí), zkuste se připojit, abych vám tam mohla posílat některé úkoly.

 

Tady jsou úkoly do pondělí 18. 5.

ČJ    

 • Co jsou to podstatná jména, už dávno víme. Kdo si není jistý, může se podívat na video 1 nebo  video 2.
 • učebnice 128/1 -  přečti si, najdi 5 slov, která označují osoby, 5 slov, která označují zvířata a 5, která označují věci
 • PS 37/1 (PP)
 • Na Umimeto ČJ máš zábavnou úlohu.

 

M     

A je to tady, dělení se zbytkem! Teď pochopíte, proč je důležité umět násobky čísel zpaměti!  Protože je to úplně nová látka, pomůžeme si třemi videi, která si můžeš několikrát pustit a vyzkoušet postup. Je to něco nového, takže když to hned nepůjde, nevadí.

Vzor:   

9:2=4(1)     zkouška   4.2+1=9

 • 11:2=          zkouška
 • 17:2=          zkouška
 • 7:2=            zkouška
 • 19:2=          zkouška
 • 1:2=            zkouška

Na Umimeto M máš zábavnou úlohu.

 

AJ   

 • Tentokrát nás čeká „jen“ testík. Ve cvičení 1 vybíráš správnou předložku. Ve cvičení 2 tvoříš věty o tom, kde kdo je (fajfka), kde není (křížek).
 • Na Umimeto AJ máš zábavnou úlohu.

 

 

VV+PČ   

 • Návod Dovedl bys vymyslet něco podobného !! Máš na to týden, můžeš mi poslat fotku!

Úkoly do 14. 5.

Všechny Vás zdravím. Máme před sebou další týden, kdy budu zadávat úkoly zase v pondělí a ve čtvrtek.  Za týden, až budeme vědět kolik dětí přijde 25. 5. do školy, se domluvíme na dalším postupu. Budeme si muset rozdat třetí díl učebnice M a nový PS z ČJ.

Český jazyk

Pomalu ale jistě budeme končit s procvičováním vyjmenovaných slov.

 • Nejprve procvičuj diktáty.
 • učebnice strana 115 – Zkus sám sebe ohodnotit. Pracuj na fólii.
 • PS 36/3
 • PS I. str 48  (PP)

Matematika

Dokončíme opakování učiva geometrie v učebnici str. 56/4, 5, 6

 •  Cvičení 4 a 5 udělej do sešitu, cvičení 6 na fólii.
 • Posílám PL z matematiky, kde jsou slovní úlohy. Vytiskni si ho, pokud můžeš. Když ne, piš do sešitu. Můžeš psát jen příklad a odpověď. (PP)

Anglický jazyk

 • Procvič si slovní zásobu.
 • Zkus přeložit do angličtiny věty: 
  • Jmenuji se_____. Je mi ____let. Umím hrát na kytaru. Mám rád čokoládu, ale nemám  rád houby.  Mám modrý skateboard a velký žlutý míč.  (PP)

 Úkoly očekávám nejpozději ve čtvrtek večer.

 Hodně úspěchů!

Prvouka

11. - 15. 5.

 • Pročíst učivo o houbách - uč. str. 61, do malého sešitu namalovat a popsat křemenáč dle obrázku v učebnici, pak napsat JEDLÉ HOUBY a vyjmenovat aspoň 3 druhy, a JEDOVATÉ HOUBY a opět vyjmenovat aspoň 3 druhy.
 • V PS zpracovat str. 49.

Mgr. Todorovová

Úkoly do 7. 5.

Posílám první májové pozdravy! Máme za sebou další měsíc „na dálku“! Všem (a hlavně rodičům) děkuji za spolupráci i mailovou komunikaci a na ŠOL posílám odměnu!! Dnes dostáváte úkoly do čtvrtka 7. 5. Protože je opět svátek, ozvu se zase až v pondělí 11. 5. 

Hádanka: Co budeme slavit v neděli 10. 5.?  (Pokud nevíš, podívej se do kalendáře.) Pošlu Ti malou inspiraci!

Přeji krásný květen a možná, že se na konci měsíce uvidíme!?

ČJ    

Protože procvičování vyjmenovaných slov není nikdy dost, vrhneme se na souhrnná cvičení.

 • Nejprve si zasoutěž s příšerkami.
 • PS I. strana 47 (doplň, sám zkontroluj, sám oprav)
 • PS 36/2  (PP)

M    

 • Nejprve si dáme logickou rozcvičku a pak zopakujeme geometrii.
 • Zkus si logickou hru Kulička. Pravidla hry máš nahoře na liště (malé písmeno i v šedém kroužku).
 • Učebnice 56/1,2,3  - Prosím, udělat buď na fólii, okopírovat nebo napsat do sešitu (nemusí se nic rýsovat) (PP).

AJ   

 • Opakujeme 6. lekci a připravujeme se na testík.
 • Zahraj si poslechové pexeso.
 • PS str. 61 – Otestuj sám sebe tak, jak jsme to dělali ve škole. (PP)

 

Tady je slíbená inspirace na 10. 5.!

Obrázek 1obrázek 2

Hodně úspěchů!

Prvouka

Milé děti, vážení rodiče,
zase jste se v drtivé většině celý duben snažili splnit, co jsem vám uložila, takže si to zaslouží odměnu. Začátkem května vám pošlu pěknou známku na ŠOL, pokud budete mít zkontrolované všechny dubnové úkoly. 


A teď úkol na týden 4. - 7. 5.
Pročíst str. 60 v učeb., do sešitu napsat UŽIVATELSKÉ TŘÍDĚNÍ ROSTLIN a pod to rozdělit užitkové rostliny dle učebnice - např. zelenina plodová - rajčata, jádroviny - jablka, okopaniny - brambory, atd., je to celkem 13 možností. U každé se snažte uvést 1 příklad.
V PS vyplnit str. 48.
Toto už bude tedy na květen, což bude snad poslední měsíc, kdy se učíme takto na dálku.
Mgr. Todorovová

Úkoly do 30. 4.

Opět posílám pozdravy! Děkuji všem, kteří už vytvořili své příběhy s vyjmenovanými slovy! Některé jsou opravdu povedené. Chválím všechny, kdo pracujete na Umímeto a sbíráte štíty, budete tam mít připravenou další zábavnou úlohu! Protože nás čekají květnové svátky, ve čtvrtek úkoly nebudou a spojíme se zase v pondělí.

 

ČJ   Napřed si vyzkoušej mluvený diktát. Zvládneš to?

 • PS I. strany 45, 46 (doplň, sám zkontroluj, sám oprav)
 • Čítanka str. 138 - Boháč a chudák – pozorně si přečti, na slova, kterým nerozumíš, se zeptej, pak do sešitu odpověz na otázky na straně                     140 a nakresli, jak si představuješ pohádkové postavy Štěstí a Bídu ty (PP) 

M

 • Zopakuj si zaokrouhlování.
 • Vyzkoušej si slovní úlohy uč. 54/4, 6, 7 do sešitu.
 • Dokonči list a pošli mi ho. (PP)

Aj

 • Budeme opakovat 6. lekci a připravovat se na testík!
 • Zde si zopakuj slovní zásobu 6. Lekce
 • Zopakuj si i písničky v této lekci.
 • PS str. 60/1, 2 – nauč se básničku a udělej cvičení 2, jak jsme zvyklí (PP)

 

    Hodně úspěchů!

Prvouka

Do 30. 4. 

 • uč. str. 59 - pročíst
 • do malého sešitu zápis:
  • Rostliny semenné - obr. a popis tulipánu
  • Rostliny výtrusné - 1 obrázek - vybrat si mech, přesličku nebo kapradinu
  • Plody:
   • suché - tobolka - např. mák
    • lusk - např. hrách
   • dužnaté - malvice - napsat či nakreslit 1 př. 
    • peckovice - napsat či nakreslit 1 př. 
    • bobule - napsat či nakreslit 1 př.
 • vypracovat str. 47 v PS

Úkoly do 27. 4.

Všechny zdravím a posílám dávku úkolů do pondělí 27. 4. Ti z Vás, kteří pracují na Umimeto, tam ode mě budou mít vzkaz na nástěnce a další „úkol“ Samozřejmě, že si můžete zkoušet, co budete chtít!

ČJ

 • Nejprve potrénuj na těchto stránkách (vyzkoušej všech pět cvičení)!
 • PS I. str. 44 
 • Zkus vymyslet krátký příběh, ve kterém použiješ co nejvíce vyjmenovaných slov (B –Z),  mohou být v různých tvarech.  Můžeš ho psát i na počítači a poslat mi ho jako přílohu nebo v ruce.  Příběh by měl mít alespoň 6 vět a měl by dávat smysl. (PP)

M

 • Začneme zase hrou na zahřátí!
 • učebnice 55/8 do sešitu (PP)
 • Posílám další pracovní list. Zatím udělej jenom cvičení 1. Zvládneš ho? 

AJ

 • Pets = domácí mazlíčci. Která zvířata chováme pro radost? Pokud neznáš, zapiš si do slovníčku
  • a  fish,
  • a hamster,
  • a rabbit,
  • a pony,
  • a cat,
  • a dog
 • uč. 47 – poslechni si nahrávku a nauč se slovíčka
 • PS 59 – poslechni si nahrávku a správně označ (PP)

VV, Pč  -„ Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“ my se ale podíváme lupou na nějakého broučka!

               Zkus podle vzoru něco podobného vytvořit. Máš na to celý týden, ostatní úkoly očekávám nejpozději v pondělí večer.

Úkoly do 23. 4. 

Opět se hlásím a zdravím! Posílám úkoly do čtvrtka 23. 4. Můžete mi je posílat postupně, nejpozději ve čtvrtek večer na ně čekám! Ti z Vás, kdo se už přihlásili do naší třídy na Umímeto, tam ode mě najdou zábavnou domácí úlohu. (Umíme česky – přihlásit se – Třída – Domácí úloha - kliknout). Pojďme to vyzkoušet!!

 

ČJ

 • Teď nás čeká trénování a procvičování všech vyjmenovaných slov! 
 • Napřed potrénuj zde
 • PS I. strany 42, 43 (doplň, sám zkontroluj, sám oprav)
 • učebnice 112/5 – Přečti si pozorně text o ježkovi, potom prvních 6 větných celků opiš do sešitu (PP)
 • učebnice 113/6 – Rozhodni, které věty  o ježkovi  jsou pravdivé a napiš za ně slabě tužkou  P

M    

 • Napřed něco na zahřátí!
 • Vzpomeň si, jak jsme se učili: Polovinu z daného čísla vypočítám, jestliže toto číslo dělím…….
 • Jak vypočítáš třetinu, pětinu….?
  • Učebnice 50/14, 53/33 (na fólii nebo slabě tužkou do učebnice)
  • Učebnice 52/26 (na fólii nebo slabě tužkou do učebnice) (PP)

AJ  

 • Zahraj si hru a zopakuj slovní zásobu 6. lekce
 • Máme tu další příběh! Učebnice strana 46. Poslechni si nahrávku.
 • Zjisti, co znamenají slovíčka:
  • The Wicked Scientist,         
  • message,
  • glue
 • Nauč se podle nahrávky číst „bubliny“ 
 • PS strana 58 (PP)

 

Určitě každý den přečteš několik stránek ve své rozečtené knize!

Hodně úspěchů!

Prvouka

Řádně prostudovat v učebnici PRV str. 57 a 58. Pak zápisy a obrázky do malého sešitu, najdete to na těchto 2 stranách. Pokud vyhledáte něco navíc, samozřejmě můžete.

 • 1. Kořeny:
  • hlavní a vedlejší - obr. a příklad rostliny
  • svazčitý - obr. a př. rostliny
 •  2. Stonky: 
  • stvol - obr. a př. rostliny
  • lodyha - obr. a př. rostliny
  • stéblo - obr. a př. rostliny
 • 3.Listy: 
  • jehlicovité - stačí 1 obrázek a vypsat 4 stromy
  • lupenité jednoduché - stačí 1 obr. a vypsat 3 stromy 
  • lupenité složené - stačí 1 obr. a vypsat 2 stromy

Úkol z PS tentokrát není.

Mgr. Todorovová

Úkoly do 20. 4.

Zdravím všechny po Velikonocích. Doufám, že jste si všichni užili sluníčka a můžeme se pustit do další práce. Rodiče prosím, aby si přečetli ŠOL!

Český jazyk    

Také vyjmenovaná slova po Z mají své chytáky! Podívej se a prostuduj zde

 • Do velkého sešitu na vyjmenovaná slova napiš dvojici slov  NAZÝVAT SE X NAZÍVAT SE a dopiš k nim věty.
 • PS I. strany 40, 41 (sám zkontroluj a oprav)
 • učebnice 112/4  - Napřed si cvičení doplň na fólii a odůvodni, potom někoho z rodiny popros, aby ti cvičení nadiktoval. (PP)

Matematika

Vyzkoušej si testík na násobení a děleni. Sám si nastav počet příkladů (minimálně 20!) a čas test.

 • učebnice 50/11, 12, 13 (cv. 11 a 12 udělej na fólii nebo slabě tužkou do učebnice, cv. 13 do sešitu).
 • Dodělej PL z matematiky, který jsem Ti poslala dříve. (PP)

Anglický jazyk

 • Poslechni si nahrávku (nahrávka AJ) a nauč se číst další email na straně 45. Zjisti si, co  je to  bunk bed, globe.
 • PS str. 57/1, 2 (Napiš svůj email, jak jsme to dělali ve škole.) (PP)
 • Hotové úkoly můžeš posílat postupně, nejpozději je pošli v pondělí 20. 4. 
 • Přeji hodně zdaru!!

Prvouka

Pročíst a nastudovat str. 56 v učebnici, do malého sešitu pak napsat ROSTLINY JEDNOLETÉ, ROSTLINY DVOULETÉ, ROSTLINY VYTRVALÉ a ke každé napsat (možno i nakreslit- to už není povinné) 1-3 rostliny. Jednu máte vždy v učebnici, další lze najít na internetu či v atlsech, zeptat se rodičů...

Dále pak vypracovat str. 46 v PS.

Ať se daří! 

Mgr. Todorovová

Úkoly do 6. 4.

Posílám pozdravy a zároveň několik úkolů do pondělí 6. 4. Všem děkuji za zprávy a některým už i za fotky Vašich výtvorů (květin, letadel a roušek)! 

 

Čj – Pomalu se pustíme do procvičování všech vyjmenovaných slov!

 • Nejprve procvičuj na těchto stránkách různými způsoby všechna vyjmenovaná slova.
 • PS I. strany 38, 39 (sám si zkontroluj a oprav podle klíče vzadu a teprve potom ukaž rodičům).
 • Učebnice 106/2a,b + Vyber tři slova a použij ve větách - do sešitu (PP).

 

M – Posílám Ti pracovní list, který si vytiskni (pokud máš možnost) a zatím udělej úkol 1 a 2

AJ – Posílám Ti pracovní list. Vybarvi správně panenky a napiš o nich věty. (PP)

Tv – Zkus vymyslet „školku přes švihadlo“ – různě těžké přeskoky.

VV, Pč – Dokázal bys vyrobit podle obrázku  tuto hračku? Máš na to celý týden!

Přeji úspěch!!

Úkoly do 2. 4. 

Všechny zdravím a posílám úkoly do čtvrtka 2. 4.!

ČJ – Zbývají nám vyjmenovaná slova po Z. Ty nebudou dělat problém, jsou jen čtyři!

 • Prostuduj zde.
 • Do velkého sešitu si tentokrát sám vymysli obrázky ke každému slovu a napiš větu. tak, jak jsme to dělali ve škole. (vyfoť a pošli).
 • PS 35/1.
 • PS I. 38/1, 2 (sám si zkontroluj  viz vzadu v PS).

M – Stále opakuj násobilku, pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání.

 • Prostuduj si rozdíl mezi kružnicí a kruhem zde a učebnici na straně 48.
 • 48/3 do sešitu.
 • 56/3 (můžeš udělat na fólii, pokud ji máš nebo napiš do sešitu).

AJ  PS 54/1 Poslouchej nahrávku a očísluj.

 • Učebnice str. 43/ Poslechni si nahrávku a pokus se zahrát hru na této straně. 
 • PS 55/1 Umísti dané věci na různá místa, tak abys mohl použít předložky in, on, under.

Písanka – pokračuj dále 2 strany.

Čtení – čti si ve své knížce.

 

Prvouka

Do 5. 4.

Pročíst učeb. str. 55. Do malého sešitu napsat nadpis ŽIVOTNÍ PROJEVY ROSTLIN a podle str. 54 (co jste četli minule) zapsat projevy života - např. příjem vody, vylučování..... je jich tam 7, jsou napsány výrazným písmem. Úkol z PS tentokrát nedávám.

Mgr. Todorovová

Začínáme novou, poslední kapitolu, s názvem Rozmanitost živé přírody. Je nejdelší, nejobsažnější, ale podle mého i nejhezčí.

 • Dnešní úkol: Prostudovat str. 54 z učebnice a zpracovat str. 45 v PS.
 • Až mi všichni pošlete těch 5 dosavadních úkolů, ocením je.

Mgr. Todorovová

 

Úkoly do 30.3.

Pozdravuji všechny doma! Postupně mi dochází splněné úkoly. Pokud by měl někdo s něčím problém, prosím, napište mi. Už mám i několik fotek originálních roušek a některé stojí za to!!! Dnes vám posílám úkoly do pondělí.

 

Čj – Pomalu se blížíme k nejjednodušším vyjmenovaným slovům po Z, ale ještě několik oříšků po V!! Jsou slova, kde se hodně chybuje a je dobré se je naučit zpaměti. Je jich více, ale zatím si do velkého sešitu s vykřičníkem napiš tato:

Vidět, viset, vítězit, vidle, vichřice, vítat, vidlička

 

M -  Někteří mi už poslali svůj nákup oděvů. Výborně!

 • Stále můžeš procvičovat různé operace zde  https://skolakov.webnode.cz/
 • Pusť se do slovních úloh – učebnice 51/17, 19, 20 + Jednu si sám vymysli tak, aby se řešila násobením a sčítáním.

 

AJ – Ještě jednou si poslechni  Where is Hammy? s počítačem, opakuj, ať umíš sám přečíst.

 

TV – Pokud to půjde, trénuj různé přeskoky přes švihadlo. Spočítej si, kolik uděláš přeskoků za 1 minutu a zapiš si to do sešitu.

 

VV, Pč – Zkus podle návodu vytvořit jarní obrázek (máš na to celý týden).

 

Hodně zdaru!

Prvouka

Do 27. 3. 2020
Pročíst v učebnici str. 52 a do malého sešitu zpracovat tabulku, co je dole na té straně 52. Znát rozdíl mezi nerostem a horninou, umět uvést příklady. V PS tentokrát úkol není.
Mgr. Todorovová

Úkoly do 26. 3.

Doufám, že jste všichni zdraví a pokračujete v domácím učení. Všem přeji elán a trpělivost a posílám úkoly do čtvrtka. Rodiče žádám, aby sledovali i ŠOL.

ČJ

 

M

 

AJ

 • Pusť si nahrávku 17 z CD, písničku máš na straně 42 v učebnici, zapiš si nová slovíčka do slovníčků:
  • bedroom – ložnice.
  • kitchen – kuchyně.
  • sitting room – obývák.
  • bahtroom – koupelna.
 • PS – 54/2.
 • Pokud si můžeš vytisknout PL, udělej ho.  Když nemáš možnost,  jen nakresli.

 

Čtení – každou dočtenou knížku si zapiš do ČD.

Úkoly do 23. 3. 2020

Všechny zdravím a posílám úkoly na další dny!! Doporučuji sledovat UčíTelku.

ČJ – Budeme trénovat slova s předponami vy- vý-.

M

 • Trénuj práci s kružítkem a pošli mi fotku nějakého obrázku, který jsi vytvořil pomocí kružítka.
 • Zde můžeš trénovat písemné počítání  https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
 • učebnice  49/1, 2 , 6   
 •  49/3 zkus pamětně, pak první a poslední sloupec napiš jako písemné počítání (do sešitu)

AJ 

Písanka – dvě další stránky 

Čtení

 • Určitě si čteš nějakou knížku, tak pokračuj.
 • Přečti si v Čítance na stranách 89 – 92 pověsti, zkus najít, zda máte doma knížku s dalšími pověstmi , nějakou si přečti a stručně zapiš děj.

TV

 • Pokud to půjde, zkoušej venku různé přeskoky  přes švihadlo nebo vymýšlej školku s míčem (jak jsme si ukazovali ve škole)

 • Vyhlašuju soutěž o nejoriginálnější doma vyrobenou roušku!! Posílejte fotky.

Zdravím!

Úkoly do 19. 3. 2020

Úkoly 16. – 19. 3.

ČJ

 

M

 

AJ

 • poslouchej CD, které bylo v PS – nahrávku 16 (písnička k 6. Lekci), nahrávku 32, která se vztahuje k učebnici str. 41 – poslechni si několikrát a nauč se číst.
 • Dobrovolný úkol – Můžeš si psát deník nebo kreslit komiks s názvem „Domácí škola“.

 

A tady jsou ještě odkazy na užitečné stránky:

 

Hodně zdaru!!!

Prvouka

Do 19. 3.2020

 • Učebnice str. 50 pročíst a naučit se, PS str. 40 vypracovat a poslat nebo aspoň potvrdit vypracování.
 • Ještě jednou prosím rodiče, aby se mnou komunikovali přes můj mail a posílali mi zprávy o splněných úkolech (j.todorovova@seznam.cz).

Úkoly do 16. 3. 2020

Český jazyk

 • nauč se vyjmenovaná slova po V, do velkého sešitu napiš ke každému větu (pokud už to nemáš ze školy).
 • učebnice 101/3ab - udělej do libovolného sešitu, který si založíš a do něj piš vše, co bude písemně , PS 34/1, PS I. 32/1, 2.
 • Písanka - napiš další 2 stránky v sešitě.

 • Čtení - přečti si několik stránek ve své rozečtené knize.

 • 12. – 16. 3. 2020.

Matematika

 • dodělej si některý z matematických listů, které jsi dostal, učebnice 45/20, 46/24 do sešitu.
 • 12. – 16. 3. 2020.

Anglický jazyk

 • opakuj si slovní zásobu 6. lekce.
 • 12. – 16. 3. 2020.

Prvouka

Do 1. 4. 2020

Pročíst učebnici str. 53, v PS vyplnit str. 42. 

Tím končíme 5. téma a po něm by měla následovat opakovací prověrka. Test najdete v PS na str. 43 a 44. Test si ve volných chvílích zkoušejte přes folii nebo do kopie, do PS toto NEVYPLŇOVAT! Po návratu do školy a asi týdenním zopakování kapitoly 5 si test napíšeme, takže ho budete všichni vzorně umět, když na něj máte tolik času. Jinak se chystám po zaslání posledních úkolů z kap. 5 dát do ŠOL souhrnnou známku za vypracované úkoly - pokud byly zasílány včas a jen s drobnými nedostatky, budou hodnoceny jako VÝBORNÉ.

     Současně žádám rodiče žáků Píhová a Rácová ze 3. A a Lacina a Nguyen (tam nevím, jestli neodjeli do Vietnamu?) ze 3.B, aby urychleně zaslali všechny dosud uložené úkoly, jinak bude práce těchto 4 dětí za měsíc březen hodnocena jako NEDOSTATEČNÁ.

Do 23. 3. 2020

Dobrý den,

posílám dětem další úkol. Z učebnice přečíst str. 51, z PS zpracovat str. 41.

Ještě jednou žádám 5 rodičů ze 3. A, aby mi aspoň potvrdili, že jich děti na úkolech pracují.

Děkuji, s pozdravem Mgr. Todorovová.

mail: j.todorovova@seznam.cz

12. - 15. 3. 2020

 • Nastudovat z učebnice str. 49, v PS vypracovat str. 39. Můj mail: j.todorovova@seznam.cz - sem mi pište případné dotazy a potvrzujte splnění úkolů.