Navigace

Obsah

Anglický jazyk

25.- 28. 1.

Poslechni si nahrávku 38 a zakresli trasu do cvičení 30/1 v PS. Cvičení vyfoť a zašli.
Prohlédni si obrázky ve cvičení 30/2 v PS, přečti si věty 1- 6 a napiš, o jaké zvíře se jedná. Vytvořené věty nahlas přečti a přelož, nahrávku či video mi pošli.

Anglický jazyk

18. – 20. 1.

Podívej se do pracovního sešitu na slovníček na straně 95 a 96 (UNIT 4). Do sešitu Vocabulary si vypiš slovíčka: ELEPHANT, FROG, GIRAFFE, HIPPO, LION, MONKEY, PARROT, PENGUIN, SNAKE. Podle slovníčku si je také přelož.

(Tato slovíčka budeme procvičovat na online hodině v úterý 19. 1..)

21. – 22. 1.

Poslechni si nahrávku 36 (470.12 kB), uslyšíš zde 6 otázek (Are they...?= Jsou to…?). Zakroužkuj YES nebo NO podle obrázků ve cvičení 29/1 v pracovním sešitě.
Hotové cvičení vyfoť a pošli.