Navigace

Obsah

15. 6. – 19. 6.

Matematika

Téma: Sčítání zlomků, opakování učiva 4. roč.

Český jazyk

Téma: Podmět, přísudek

 • Zelený PS str. 53 celá

 • uč. 161/1 a, b ústně

 • uč. str. 161/2 a, b do sešitu

 • uč. str. 162/3 a, b, ústně

 • podstatná jména-kvíz.jpg

Anglický jazyk

Ahoj kluci a holky,

Děkuji za rozsáhlé seznamy věcí, které jste dokázali anglicky pojmenovat v kuchyni. Stačil počet, ale vy jste mi většinou všechno vypsali, takže jste buď pilnější, než jsem si myslela, nebo vaši rodiče dospěli k názoru, že vám to nemůže uškodit. :-)No, mají pravdu... :-)

Tento týden posílám 3 pracovní listy (třetí je dobrovolný) do pátku 19.6.

List 1

 • Cvičení 3 - složte slova (jídlo)
 • Cvičení 4 - napište, co máte a nemáte rádi
 • Cvičení 5 - napište, z čeho si nejraději děláte míchaný nápoj a udělejte si ho. Můj favorit je GINGER, LEMON, CUCUMBER and MINT (je to blééé, ale hrozně zdravý)

 

List 2

 • Podle popisu spojte jména s příslušnými osobami na obrázku. Linek kolem obrázku si nevšímejte.

 

List 3 - dobrovolný

 • Podle obrázku napište YES (pravda) nebo NO (není pravda)

 

A teď úsměv!

Výuka 8.6. -12. 6.

Anglický jazyk

Ahoj už-skoro-páťáci,

také už cítíte, jak se blíží léto? Ale ještě vydržte, mám pro vás další dávku úkolů.

Tento a příští týden se budeme věnovat vašemu oblíbenému tématu JÍDLO A PITÍ 

 

Takže do středy 10.6.

Opakovat: 

procvičujte FLASHCARDS (kvůli výslovnosti) i WRITE (kvůli pravopisu)

 

Do pátku 12.6.

Pracovní list Food_Drink 

 • Cvičení 1 - najděte v křížovce názvy ovoce a zeleniny
 • Cvičení 2 - najděte chybějící písmenka v názvech jídel

Úkol 3 - pronikněte do kuchyně, nejdříve ji pomozte uklidit (uděláte radost rodičům) a potom zkuste pojmenovat co nejvíce věcí, které tam najdete. Pošlete mi počet, co jste zvládli.

 

DOBROVOLNÝ úkol pro chrty, kteří chtějí makat trochu více. 

Protože mi někteří píšete, že byste chtěli víc a trochu náročnější úkoly, posílám vám něco navíc.

Dobrovolný pracovní list

 • Podle obrázku a popisu pod ním přiřaďte osobám na obrázku správná jména na očíslované řádky. 
 • Úplní jazykoví šílenci mohou i text pod obrázkem přeložit do češtiny :-)

 

Pa, pa, pa, pančelka

 

Český jazyk

Téma- věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, podmět a přísudek

 • pracovní list PL ČJ věta jedn., souvětí, zákl. skl. dv. .pdf
 • uč. str. 159/4 ústně(určete základní skladební dvojici), 160/6 -ústně - PS zelený str. 52 celá

Video:

Matematika

Téma- Sčítání zlomků

Vlastivěda

Téma: Jan Amos Komenský

 

Čtení

 • vlastní kniha, zápis do sešitu

Výuka 1. 6. -5. 6. 

Matematika

 • str. 34/18, 19, 20 -str. 35-celá

Český jazyk

 • malý PS str. 30/31
 • zelený PS str. 49-celá str. , 50/3 -uč. str. 158/1-ústně, 159/2 ústně - sešit uč. str. 159/3a,b

Vlastivěda

Téma: Povstání proti Habsburkům

 • uč. str. 48-50 přečti si
 • prezentace:

https://docs.google.com/presentation/d/1EwoNTfzdZvns6VSo5Lgnnnkvsw8ZGaElBbJ7lFs_7F8/pub?s tart=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 

 • na konci prezentace doplň zápis a vlep do sešitu
 • video

https://www.youtube.com/watch?v=vZfzWO- nu7M&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=61

https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i ndex=62

https://www.youtube.com/watch?v=ryGaJDxUnv4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i ndex=63

Přírodověda

Téma: Zdraví a výživa

 • uč. str. 50/výživa a zdraví, otázky 1-10 k diskuzi

 • Vytvoř svůj jídelníček na celý den, nezapomeň na nápoje

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáci,

pokračujeme v opakování oblečení...

Úkol do středy 3.6.

SET 12 - ještě jednou

https://quizlet.com/_8fd4mv?x=1jqt&i=2ajbh 

K vytištění SET 12 

Opět stačí FLASHCARDS, ale opakovaně!!!

Úkol do pátku 5.6.

 

Pracovní list - Clothes 02

 • Cvičení 4 - Nakreslete a popište své nejoblíbenější oblečení.
 • Cvičení 5 - Najděte fotku nebo nakreslete mamku nebo taťku a popište, co mají na sobě.
 • Cvičení 6 - Ve svém pokojíku nalepte deset "lepíků" s názvy na příslušné oblečení nebo předměty. Můžete samozřejmě i víc.  

 

Úkol na každý den: Úsměv na sebe do zrcadla!

Výuka od 25. 5. – 29. 5.

Matematika

Téma: Výpočet více částí z celku

Česká jazyk

Téma: Opakování mluvnické kategorie sloves 

 • malý PS str. 29/1,2
 • zelený PS str. 48 celá
 • uč. str. 153/6 ústně, úkoly a-e

Anglický jazyk

Ahoj všichni ve škole i doma,

posílám vám úkoly na další týden. Zvířátka vás bavila a vaše abecední seznamy byly opravdu obdivuhodné. Někteří jste našli zvíře na každé písmenko abecedy, takže jsem se něco naučila i já od vás. Tento a příští týden budeme opakovat oblečení...

Úkol do středy 27.5.

SET 12

Dala jsem vám tam sloveso WEAR = NOSIT (OBLEČENÍ), MÍT NA SOBĚ ve tvarech pro všechny osoby, takže zároveň opakujeme zájmena.

+ nějaké předložky a slovíčka, která budete potřebovat k vyplnění pracovního listu

Stačí, když si uděláte FLASHCARDS, ale mnohokrát, pořádně!!!

 

Úkol do pátku 29.5.

Pracovní list - Clothes

 • Cvičení 1 - Spojte názvy oblečení s obrázkem
 • Cvičení 2 - Vybarvěte všechna políčka, kde je název oblečení (kdo chce, může celou tabulku přeložit do češtiny)
 • Cvičení 3 - Dokreslete do skříně oblečení a vybarvěte ho podle pokynů (k tomu potřebujete ty předložky v SETU 12) 

 

Úkol na každý den: Úsměv!

Přírodověda

Téma: Osobní hygiena, hygiena odívání

Čtení

 • vyhledej další pověsti o Golemovi Vlastivěda

Téma: Rudolf II.

 

 • Vymodeluj z modelíny Golema.

Výuka od 18. – 22. 5.
Matematika


Téma: opakování- čtení, zápis zlomků, výpočet poloviny, třetiny.....z daného celku

 • opakování str. 24/3, 25/11, 27/29,30 -str. 32 celá stránka

 

Český jazyk

Téma: podmiňovací způsob

Čtení:

 • čítanka str. 83, úkoly 1,2,3 -vlastní četba

Vlastivěda

 

Téma: Na počátku vlády Habsburků

Přírodověda

Téma: Člověk a jeho zdraví

 • Zapamatuj si: Zdraví je to nejcennější co máme, přejeme ho nejen sobě, ale i svým blízkým.
 • Odpověz na otázky : Kdy jsi naposledy popřál někomu zdraví? Co si představuješ pod pojmem zdraví?
 • Co o svém zdraví víš a jak si ho můžeš chránit?
 • Zápis do sešitu:

Zdraví je stav tělesné i duševní pohody. Zdraví a pohodu udržujeme:

 • vhodným denním režimem

 • správnou výživou

 • pitným režimem

 • přiměřenou tělesnou aktivitou

 • hygienou

  Denní režim


 • Náplň našeho dne tvoří různé činnosti. Každý by měl mít svůj denní rozvrh.
  Úkol: Rozepiš po hodinách, jaký je tvůj denní režim v pracovních dnech a jaký o víkendu.

  Intervence

 • Matematika

  • opakování str. 24/4,5 25/9 

 • Český jazyk

  • opakování str. malý PS str. 8/9 celá

 • Čtení: čítanka str. 83, úkoly 1,2,3

Anglický jazyk

Ahoj čtveráci,

představte si, že už jsem úplně zapomněla, jak hrozně dokážete zlobit :-)

Zvířata vás očividně bavila, takže u nich ještě tento týden zůstaneme.

Ale nejprve - úkol do středy 20.5.

SET 11 

Je to opakování vět, takže je kratší a dělejte jen FLASHCARDS...žádné psaní!!!

https://quizlet.com/_8ersmd?x=1jqt&i=2ajbh 

Zde k vytištění: SET 11

 

Úkol do pátku 22.5.

Pracovní list

Ve cvičení 3 nakreslete a napište o nějakém zvířeti (pomůže vám v tom pracovní list z minulého týdne a SET 11)

Ve cvičení 4 napište do sešitu písmena anglické abecedy a ke každému zkuste přijít na název zvířete (poradím vám X = xerus - druh africké veverky)

Ve cvičení 5 najdete několik zvířat, která můžete napsat k té abecedě

 

Mějte se fajn,

Pančelka

Milí žáci, 

zasílám úlohy na týden od 11. 5. – 15. 5. Musím vás pochválit, vedete si moc dobře, jen tak dál J. Mějte se moc krásně, užívejte sluníčka. 

Matematika 

Téma: opakování

Český jazyk 

Téma: Opakování slovesný způsob. Způsob rozkazovací. 

 

Čtení 

 • čítanka str. 81 Pes a kočka, ústně úkoly 1, 2, 3. Vzpomeneš si na některé knihy od Karla Čapka? 
 • vlastní četba

Přírodověda

Zopakuj si téma Slunce a Země. Tvým úkolem bude vypracovat referát, vytvořit plakát nebo myšlenkovou mapu na téma: Země. Vyhledej si potřebné informace o naší Zemi z různých zdrojů (internet, encyklopedie, časopis) a napiš si takové informace, kterým sám rozumíš.

Můžete se pokusit o test v učebnici na str. 42 

Vlastivěda 

Téma: Jagellonci na českém trůně 

 

Anglický jazyk

Ahoj čtvrtníčci :-)

Uvidíme se brzy? Těším se na naše legrácky!

Zdá se, že vás zvířata baví víc než jídlo...a protože v učebnici dále postupovat nemůžeme, protože tam začíná být těžší gramatika, kterou vám potřebuji vysvětlit, budeme v následujících týdnech řešit jen slovíčka, slovíčka a slovíčka.

Takže úkol do středy 13.5.

 

Doplnila jsem SET 10 na 20 slovíček, jak jste zvyklí...takže zkuste zvládnout WRITE minimálně na 80%.

https://quizlet.com/_8db6na?x=1jqt&i=2ajbh  

 

Úkol do pátku 15.5.

 

Posílám pracovní list Animals_01.

Jsou tam dva úkoly.

1. Zkuste poskládat názvy zvířat a spojit s obrázkem. Pokud nemůžete tisknout, poskládejte názvy zvířat do sešitu a zvířata nakreslete nebo napište český překlad.

2. Napište 4 věty o každém schovaném zvířátku - vyberte z možností v rámečku. Nevím, proč poslední obrázek je kohout, měla by tam být slepice. 

Nezapomeňte:

IT'S = JE TO

IT HAS = MÁ

IT CAN = UMÍ / MŮŽE

IT CAN MAKE = UMÍ DĚLAT

IT CAN GIVE YOU = MŮŽE TI DÁVAT

 

Několik rodičů mi psalo, že jste někteří nestihli minulý týden poslech a z archivu už nejde otevřít. Tak vám ho přikládám ještě jednou.

 

Myjte se!

Pančelka

Žáci s intervencí 

Matematika 

-uč. str. 15/7, 16/11, 17/14, 18/19 

Český jazyk 

-malý PS str. str. 6/6, str. 7/8,9 

Čtení

- čítanka str. 81 Pes a kočka, ústně úkoly 1, 2, 3. Vzpomeneš si na některé knihy od Karla Čapka?

Milí čtvrťáci, 

posílám úlohy na tento týden (do 7. 5. 2020). Vlastivědu a přírodovědu si zopakujte z minulého týdne. V českém jazyce se nejdříve podívej na videa, kde je látka hezky vysvětlena. 

Mějte se moc krásně. 

 

Matematika 

Téma: Čtení a zapisování zlomků 

Český jazyk 

Téma: Slovesný způsob 

 

Čtení 

 • Str. 78-Pes na telefonu, ústně otázky 1, 2 nebo vlastní četba

Přírodověda 

 • opakování: Slunce a Země 

Vlastivěda 

 • opakování: Život v českých zemích po husitských válkách

 

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáci,

posloucháte rodiče? Tak si dáme taky poslech, co říkáte?

Úkoly do 7.5.

1. Quizlet - nový set

Není těžký a většinu slovíček znáte, ale jsou v něm všechna slovíčka, která budete potřebovat v následujících cvičeních.

Zde je odkaz:

https://quizlet.com/_8db6na?x=1jqt&i=2ajbh 

A zde je SET k vytištění:

SET 10 

 

2. Učebnice strana 25

Poslechněte si nahrávku a napište ve správném pořadí 5 zvířat, která uslyšíte. Jsou to některá ze zvířat na obrázku SB 25.

Pak odpovězte na otázky pod textem...můžete psát samozřejmě i zvířata, která nejsou na obrázku...třeba medojed (honey badger)

 

Konec hlášení!

Pančelka

Moji milí čtvrťáci, 

zdravím vás, jak se vám vede? Děkuji za fotky, které jste mi poslali. Je vidět, že vaši rodiče mají doma šikovné pomocníky, moc vás chválím. Vy, kteří jste vypracovali ekoplakát, vezměte ho do školy, vystavíme si. Jinak vám to na fotkách moc sluší .-) 

Protože máme v pátek 1. 5. (Hurá, květen!) Svátek práce a 8.5. Den vítezství, rozvrhněte si vlastivědu a přírodovědu do dvou týdnů (nebudu příští týden zadávat úkoly z těchto předmětů). Na druhou květnovou neděli tj. 10. 5. připadá oslava Dne matek- vyrob pro svou maminku přáníčko a nezapomeň ji v neděli přinést kytičku. 

Pracujete moc pěkně, jste šikovní a už se na VÁS VŠECHNY moc těším .-)Připravte si podsedáky budeme se chodit učit ven, když bude pěkné počasí. 

A teď dávej pozor!!! Z matematiky začneme pracovat se třetím dílem učebnice. Do stránky 9 jsou početní úkony, které už umíme. V rámci opakování si vyber 4 libovolná cvičení a vypočítej je (nadepiš nad úlohu stránku a číslo cvičení-usnadníš mi hledání J) Geometrie si teď nevšímej, tu si vezmeme na zahradu. V matematice začneme probírat zlomky, nebojte se, je to jednoduché a vše si ještě vysvětlíme ve škole. Než začnete pracovat s učebnicí, podívejte se nejdříve na odkaz, který látku vysvětluje. Napište mi prosím, zda jste látce porozuměli. Vaším úkolem bude také vyrobit pomůcku, se kterou budeme pracovat ve škole, proto si dejte záležet. 

V českém jazyce máme ještě jeden malý pracovní sešit, na obálce je napsáno-Mluvnické významy podstatných jmen a sloves, v tom začneme také pracovat. 

Mějte se moc hezky , papa 

 

Matematika 

 • V rámci opakování si vyber 4 libovolná cvičení ze stránky 3-9 
 • Zlomky: str. 12/1 zapamatuj si, jak se zapisuje jedna polovina 
 • Str. 12/2 Ti zdatnější si mohou narýsovat na papír (nejlépe barevný) kružnice o poloměru 4 cm(v učebnici máte uvedeno 3 cm, ale potřebuji větší, přinesete si je potom do školy). Narýsujte celkem 4 kružnice, každou odlišně barevnou, poté všechny kruhy vystřihněte. Přeložením rozdělte každý kruh tak, aby vznikl požadovaný počet stejných částí uvedených v učebnici. Každou z těchto částí nebudeme vybarvovat (je v zadání), ale my si je vystřihneme. Poslední kruh bude představovat celek. Ti, kteří to chcete mít rychle za sebou- obkreslete krabičku od taveného sýra J . Kdyby to šlo J, rozdělte modrý na poloviny, růžový- čtvrtiny, zelený osminy, bílý- celek. :-)
 • V úloze č. 2 se podívej, jak zapisujeme a čteme zlomek a opiš do sešitu školního, můžeš si i nakreslit obrázky.
 • Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA 

 

Český jazyk 

Opakování 

 • Malý PS (nový) 
  • str. 3- ústně, str. 4/2, 3, str. 5. /4,5(napiš nad slova Ž- životná, NŽ- neživotná), str. 23/1(čas můžeš napsat nad sloveso) 
 • uč. str. 144/14- přepište do školního sešitu 5 vět, slovesa užijte v minulém čase. 

Přírodověda 

Téma: Slunce a Země 

 

Vlastivěda 

Téma: Život v českých zemích po husitských válkách 

Procvičování http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_06.htm http://rysava.websnadno.cz/azkviz/az_4vl_12_po_husitskych_valkach.pdf http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/08/pohus_ukoly.pdf http://historie.lusa.cz/wp-content/uploads/2014/09/historie7.htm 

Něco na čtení: 

 

Zápis 

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH 

Po smrti Zikmunda se dědicem trůnu stal nezletilý Ladislav Pohrobek. Království místo něj spravoval Jiří z Poděbrad. Po smrti Ladislava byl zvolen českým králem. 

Jiří z Poděbrad 

Neměl královský původ, byl přísný, ale spravedlivý. Země se rozvíjí a spolupracuje s ostatními zeměmi. Protivníkem byl Matyáš Korvín. 

Jiří z Poděbrad neměl svého nástupce, a proto nabídl český trůn polskému princi z rodu Jagellonců. 

 

Čtení 

 • Str. 76 Eskymáček- Také se vám zdají sny? Zapište ho do sešitu. 
 • Str. 76- přečtěte si a splňte úkol č. 1, 2

 

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáčci,

posílám vám úkoly do čtvrtka 30.4.

 

1. Quizlet jen dobrovolně, pokud vám nějaký SET dělá potíže...

2. Naposledy se budeme věnovat jídlu, konkrétně prosím vyplňte a pošlete stranu 26 v pracovním sešitě. Přikládám obrázek pro ty z vás, kdo máte učebnice ve škole :-)

3. Minulý týden jste psali věty s CAN a CAN'T a musím vás moc pochválit, neměli jste tam skoro vůbec žádné chyby a někteří z vás dokonce vymysleli věty vysoce nad rámec znalostí 4. třídy...blahopřeji rodičům.

Tento týden mi napište 6 vět se slovesem LIKE (=mít rád)...odvážlivci mohou zkusit i zápor...

Napište mi, co kdo ve vaší rodině rád jí a pije.

Příklady (pozorně si je pročtěte): 

I LIKE bread and butter for breakfast.

I DON'T LIKE vegetables.

My mum LIKES beer.

My dad DOESN'T LIKE fish and chips.

(Nezapomeňte na S za slovesem, když píšete o někom jiném než o sobě!)

 

Užívejte si sluníčko!

Milé děti, 
posílám úlohy na další týden. Už brzy se uvidíme, mooooc se na Vás těším. Užívejte sluníčka, načerpejte energii a moc nezlobte .-).  


Matematika

 • str. 55/31, 56/32, 36,38.

Český jazyk

 • opakování Ps zelený str. 41/3, 42/4,5,6, malý Ps str. 25/1.
 • uč. str. 143/12 ústně (a,b,c).
 • uč. str. 144/13- přepiš do školního sešitu.

Čtení 

 • Čtenářský deník, zapiš knihu, kterou čteš. Zkus říct, jak myslíš, že bude příběh pokračovat dál?

Přírodověda

Ve středu 22. 4. slavíme Den Země. Tento den je věnovaný naši Zemi. Ne všichni si uvědomujeme, jak je nezbytné se o naši planetu starat. Posílám odkazy na videa, podívejte se na ně. Zopakujte si třídění odpadků, co do kterého kontejneru mohu vhodit.
Dám na výběr ze tří úkolu, každý si vybere jeden a pošle fotografii. Za splněný úkol získáš 1 :-)

 

 1.  V tento den většinou chodí žáci v okolí školy a sbírají odpadky. I ty se můžeš přidat- v okolí tvého bydliště.NEZAPOMEŇ a VŽDY POUŽÍVEJ RUKAVICE!!!
 2. Zasaď alespoň jednu rostlinu.
 3. Vytvoř ekoplakát na téma: Den Země 

        

Vlastivěda

 • Zopakujte si Jana Husa, husité, husitské války.
 • Použijte odkazy z minulého týdne.

Anglický jazyk

Ahoj milí čtvrťáčci,

tento týden nebude náročný.

 • Správné řešení posledního poslechu: 1B 2A 3C 4A 5A.

 

Úkol do středy 22.4.

Všichni zvládněte SET 09. 

Pokud vám už jde skvěle, napište mi, kdo z vašich členů rodiny co umí a neumí. 

Např. My mum can't sing.

6 vět by mohlo stačit.

 

Úkol do pátku 24.4.

 • Pracovní sešit strana 22 a 23.

Strana 22: Je to stejný rozhovor, jako jste nahrávali...jak se tam ten číšník pletl v objednávce. Podle obrázku a rozhovoru číslo 1 zkuste napsat dialogy 2 a 3 tak, aby číšník vždy udělal chybu. Je tam jedna nová věta "Anything else?" = "Ještě něco dalšího?"

 • Strana 23: 

1. Pojmenujte a vybarvěte uvedené jídlo. 

2. Nakreslete zdravý oběd a popište názvy jídel (někteří jste tak dobří malíři, že není možné rozeznat špagety od melounu :-))))))

 

Vše ofoťte a pošlete.

A mějte se fajn, 

Pančelka

Do 17. 4.

Milé děti, 
snad jste si o velikonočních svátcích odpočinuly a nabraly síly .-)
Posílám úlohy na další týden, v českém jazyce se zaměříme na časování sloves, v matematice budeme opakovat, co už umíme.


Mějte se hezky a pomáhejte rodičům.-)


Český jazyk

 • opakování PS zelený str. 40/8,9, malý PS 25/1, 26/2
 • uč. str. 142/-zopakuj si tvary sloves v přítomném čase, přečti si označený rámeček a zapamatuj si psaní koncovek u sloves v přítomném čase
 • PS zelený str. 41/1, 2
 • uč. str. 143/zopakuj si slovesné tvary času minulého, přečti si vyznačený rámeček a pokus se zapamatovat .-)

weby k procvičení:

 

Anglický jazyk

Milí čtvrťáčci,

musím vás opět všechny pochválit za čtení toho článku z minulého týdne. Všichni, kdo jste četli online nebo jste se nahráli a poslali nahrávku, si zasloužíte odměnu. A protože nádivku jsem už snědla, musím vám všem dát jedničky :-)

Tady máte úkoly do pátku 17.4.

1. QUIZLET

Na Quizletu máte nový set. Je to opakování osobních zájmen (já, ty, my...) slovesa CAN (umím, neumím) a různých sloves. Je poměrně těžký, takže je kratší.

Procvičujte a do pátku zkuste dát TEST na 100%. Pokud vám to nepůjde, může to být i příští týden, ale snažte se!

Tady je odkaz:

https://quizlet.com/_8awwrq?x=1jqt&i=2ajbh 

A tady je SET 09 k vytištění.

 

2. DOBROVOLNÝ ÚKOL

Úkol pro ty z vás, kdo to s angličtinou myslíte vážně. Je to poslech, znáte ho z našich hodin. Vyberete správnou možnost A,B nebo C, takže to nemusíte tisknout a fotit a posílat, prostě mi jen pošlete vypsané výsledky, třeba 1A, 2B, 3C...

Zde je obrázek a zde nahrávka.

 

Mějte se moc hezky!

Pančelka

Matematika


    - str. 53/1, 2, 54/12, 15, 19, 55/24

Přírodověda


Jarní měsíce jsou březen, duben a květen.
Sníh roztává a v řekách je hodně vody.
Příroda se probouzí ze zimního spánku. Na stromech pučí pupeny a objevují se první listy. Ovocné stromy kvetou. Stěhovaví ptáci se k nám vracejí z teplých krajin. Ptáci si staví hnízda a zpívají. Na zahradách i v lese kvetou první jarní květiny. Začíná létat hmyz. Zvířata mají mláďata.
Na jaře slavíme Velikonoce.


1. Na jaře
Jarní měsíce jsou _____________________, __________________ a __________________.
Otepluje se. Roztává ________________ a ______________ na rybníce.
Den se _________________ a noc se ____________________. Rostou první jarní květiny,
jako jsou bledule a __________________. Na stromech pučí _________________, ze kterých
vyrůstají __________________ a _____________________. Z teplých krajin se vracejí
______________________ ptáci. Zvířata přivádějí na svět nová _______________________.
Nápověda: mláďata, pupeny, prodlužuje, sníh, listy, led, stěhovaví, krátí, sněženky, květy.

2. Rozšifruj slova související s jarem:

ainaeezl ………………………. ěesnžkan ………………………….

tríčlkep ……  …………………. eebzřn …………………………….

íoknčuls ………………………. koecnoileV ………… …………….

3. Podtrhni, co je pravda:
Na jaře  A) si ptáci staví hnízda  B) ptáci bourají hnízda  C) ptáci odlétají do teplých krajin
Na jaře  A) jsou Vánoce              B) jsou Velikonoce        C) jsou letní prázdniny
Na jaře  A) je hodně vody           B) je málo vody             C) není nikde žádná voda
Na jaře  A) nelétá hmyz              B) létá hmyz                  C) hmyz  přilétá z teplých krajin
Na jaře  A) rostou mláďata         B) kvetou mláďata         C)se rodí mláďata

4. Na jaře je na zahradě mnoho práce. Záhony se musí zkypřit a uhrabat. Na připravené záhony sejeme a sázíme zeleninu. Najdi 10 názvů zeleniny v osmisměrce:

C S A C A F H A K R U K O U C S K

M R K E V S D C V D D I S D E A A

B R O K O L I C E A L D S R L E P

K Á T Ě V K S S K B E A H F E H U

F H S G F S O I C O Ž E S B R D S

D A A Í L E R A M S R I V V E T T

Y S L B S P P S S O T C C K D H A

A E D N A O F G H Z E A D B P S B

Z V G P C C A D M C P R R A J Č E

Vlastivěda

Kdo by se chtěl podívat na videa:

učebnice:

opakování:

Do 3. 4.


ČJ

 • opakování malý PS str. 24/8-nezapomeň si přečíst básníčku, 25/9,10.
 • zelený PS str. 40/5,6,7.
 • uč. str. 140-zopakujte si tabulku, vše o slovesech, str. 141/8-ústně,vyhledejte slovesa a určete u nich osobu, číslo, čas.
 • Práce s textem: do školního sešitu přepiště první dvě věty ze cvičení(141/8), určete slovní druhy, podtrhněte podstatná jména a slovesa a určete u nich mluvnické kategorie(podstatná jména-pád, číslo, rod, vzror, slovesa-osoba, číslo, čas).

Čtení

 • čítanka str. 50/Co všechno musí dělat jaro, vyhledejte rýmy hlíny-stíny, dále čtěte vlastní knihy, můžete si zapsat do čtenářského deníku.

 • opakování uč. str. 48/9.
 • jednotky času prezentace.
 • -uč. str. připomeň si tabulku cv. 1.
  -uč. str. 48/2,3,4,6.


Přírodověda

Máme tady jaro! Mám pro Vás dva úkoly. Každý si vybere jeden, který zpracuje.

 

 • Druhý úkol: Vypracuj referát o jakémkoliv jarním ptáčkovi, můžeš nakreslit, nalepit, vytisknout obrázek.

 

Vlastivěda

 • zopakujte si: Lucemburkové,život ve středověku, Jan Hus.

 

Milé děti,
věřte nebo ne, ale chybíte mi a už se těším, až se zase všichni uvidíme. Pracujte v klidu, nezapomeňte odpočívat a poslouchejte rodiče :-). Mějte se hezky. IH


Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáci a rodiče,

moc vám děkuji za přání ke dni učitelů...ani bych si nevšimla. 

Ještě než se pustíme do dalších úkolů, chtěla bych požádat ty z vás, kteří máte technický problém s Quizletem, abyste mě kontaktovali na tel. číslo 737 239 335, například přes VIBER nebo WHATSAPP, abychom se pokusili vše vyřešit a děti nebyly příliš pozadu. 

Čtvrťáčci,

musím vás velmi pochválit za překlady z prvního týdne a za aktivitu na Quizletu ten minulý. Jste opravdu borci!

 

Takže tento týden si od Quizletu dále přestávku a čeká vás jen 1 úkol do PÁTKU 3.4.

 

V učebnici na straně 19 je tento obrázek. Zobrazuje rozhovor číšníka a hostů. Pusťte si nahrávku a poslechněte si celý (krátký) test.

Abyste textu rozuměli, přikládám slovníček nových slov a výrazů (výslovnost dle nahrávky):

 • LARGE = velký (proto jsou velké velkosti oblečení označeny písmenem L)
 • SMALL = malý (to už znáte, jen upozorňuji, že asi všichni nosíte oblečení velikosti S)
 • TUNA = tuňák, tuňákový
 • CAN I HAVE = Mohu si dát?/Mohu dostat?
 • CERTAINLY = jistě
 • HERE YOU ARE = Tady máte (používá se, když někomu něco podávám)
 • DELICIOUS = výborný (když mluvím o jídle)
 • I'M VERY SORRY = Moc se omlouvám.

 

A co s tím máte dělat? To záleží na vás, vyberte si:

 • přeložte text do sešitu a pošlete foto, jak jste zvyklí.

ale raději bych, kdybyste si vybrali variantu:

 • naposlouchat si text podle nahrávky, zkusit si ho přečíst nahlas a pak se nahrát do telefonu a poslat mi nahrávku na email nebo na výše uvedený telefon přes VIBER nebo WHATSAPP.

a pro ty nejodvážnější:

 • online konverzační hodina v PÁTEK 15:00 (dobrovolná)

Konverzační hodina proběhne v  v PÁTEK v 15:00 na této adrese (název místnosti ctvrtaci), kterou jednoduše zadáte do prohlížeče a tak se připojíte do online třídy. Budete potřebovat počítač s připojením k internetu a prohlížeč Google Chrome. Můžete se přihlásit i přes telefon, ale na to potřebujete aplikaci. Přečtěte si tento odkaz, je tam i link na aplikaci pro Android i iPhone. Na hodině budeme procvičovat výše uvedený text.

 

Mějte se fajn, těším se na vás!  

23.-27.3. 2020

AJ

Milí čtvrťáci (doufám, že nejste příliš zlobiví) 

a rodiče (doufám, že nejste příliš vyčerpaní),

protože jste mi úkoly posílali ještě celý víkend, usoudila jsem, že toho máte celkově asi hodně, takže tento týden žádný překlad (hurá!)...jen ti z vás, kteří ještě nestihli ten z minulého týdne, dodejte mi ho prosím tento týden.

Tento týden se intenzivně věnujte slovíčkům na Quizletu. Slovíčka jsou základ a nezapomínejte, že k plynulé konverzaci v AJ jich potřebujete znát cca 4.000. My už se na Quizletu blížíme 200, ale určitě jich znáte mnohem víc. 

Takže, vyberte si tento týden 3 sety a intenzivně se je učte: Learn, Flashcards a Write.....a pak si udělejte TEST. Pokud dokážete ze všech 3 setů udělat TEST na 100%, máte u mě jedničku. Pošlete mi fotky obrazovky nebo ať mi rodiče napíší, že jste to dokázali. Pokusů máte, kolik potřebujete. Pokud někdo opravdu nemůže na Quizlet, přikládám kopie setů k vytištění. Pokud i vy chcete jedničku, nechte si z z vybraných 3 setů nadiktovat od rodiče 10 slovíček česky a napište je anglicky. Rodič vám to zkontroluje. Do pátku (včetně) mi dejte vědět, kdo všechno si zasloužil 1. 

SET 01, SET 02SET 03SET 04SET 05SET 06SET 07SET 08

 

Někteří jste nestihli stáhnout poslechový úkol 01, tak vám ho posílám znovu. Obrázek a nahrávka.

 

Pozor, zkontrolujte si v nastavení TESTu, že budete odpovídat jen anglicky, aby to pro vás nechtělo překlad do češtiny. V nastavení TESTu je 6 šoupátek:

Instant feedback - vypnout

Term - zapnout

Definition - vypnout (!!!!)

True / False - zapnout

Multiple choice - zapnout

Written - zapnout

 

Ahój a buďte veselí, trpěliví a zdraví,

Pančelka

ČJ

 • opakování- malý PS str. 23/5,6,.7
 • -uč. str. 141/7- doplňte vynechaná písmena a cvičení přepište do školního sešitu.
  • Slovesa, která vyjadřují přítomný čas, podtrhněte modře.
  • Slovesa, která vyjadřují budoucí čas, podtrhněte červeně.
 • uč. str. 141/8 ústně, vyhledejte všechna slovesa a určete mluvnické kategorie(osoba, číslo, čas).
 • přečíst tabulku na str. 142/tvary sloves v přítomném čase a zapamatovat si žlutý rámeček.

Vl

 

Žáci s asistencí:

M

ČJ

 • cvičení online.
 • cvičení č. 2 přepsat do sešitu- podtrhnout všechna slovesa,
 • cvičení č. 3, 4-ústně.

Pondělí 16.3. 

ČJ

M

 • opakování str. 54/15 sešit. 
 • Jednotky délky- video.  
 • Uč. Str. 44/1 ústně. 
 • 44/2-narýsuj na nelinkovaný papír a vlep do školního sešitu. 
 • 44/3 sešit. 

Čtení

 

Úterý 17. 3.

ČJ

M

 • opakování str. str. 54/19-sešit. 
 • uč. Str. 44/růžový rámeček – připomenout si. 
 • uč.str. 44/6 sešit. 

Vl

 

Středa 18. 3. 

ČJ

 • opakovaní urči osobu web: http://www.kaminet.cz/ces/casovani/bytosoba1.php. 
 • uč. Str. 138/5-ústně.
 • PS zelený str. 39/3 M- opakování jednotky délky web: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm. 
 • uč. Str. 54/20, 56/39,40 sešit. 

Přírodověda

 • zopakovat si vlastnosti vzduchu, vody-sešit. 
 • uč. str. 37. 1-zápis podle kontroly v rámečku. 

 

Anglický jazyk

Milí čtvrťáci,

už se vám stýská? Mě ano, nemám ráda ticho :-))))

Posílám vám úkoly do příštího pátku 20.3. Úkoly zpracujte v jakémkoliv pořadí, ale Quizlet pochopitelně procvičujte každý den.

1. Na Quizletu máte nový SET 08. Pokud někdo z vás nemá doma přístup, posílám v příloze set 08 jako PDF. Ale výslovnost si musíte najít v pracovním sešitě, ať se neučíte bludy.

2. Učebnice (barevná) strana 21 - přeložit všechny texty písemně do sešitu a poslat mi na níže uvedený email fotku překladu. Někdo z vás už začal překládat, tak to jen dokončete. 

3. Cvičebnice (černobílá) strana 21, cvičení 2 - nakreslit a napsat kdy a co snídáte, obědváte a večeříte. Nefoťte, jen napište, že máte hotovo. 

4. Poslech FUN (dobrovolný úkol pro ty, co to s angličtinou myslí vážně) - v příloze máte obrázek a nahrávku - věci pod obrázkem spojte čarou s místem, které je popsáno v nahrávce (pozor není to tentokrát už jen osoba, ale i konkrétní místo) pokud si nemůžete obrázek vytisknout, popište česky nebo odvážnější i anglicky, kam jste jednotlivé věci umístili. Poslat emailem.

5. Videa na Youtube

Posílám vám odkaz na 20dílný seriál Angličtina pro nejmenší. Je starý, takže omluvte kvalitu obrazu, ale dosud nebyl překonán, co do kvality obsahu. První díl je takový seznamovací, takže na začátku je čeština, ale pak už jen angličtina. Do 20.3. byste měli zvládnout shlédnout 3 díly. Zatím nic nevypisujte, jen koukejte, připravím vám na jednotlivé díly pracovní listy k vyplnění. 

 

Ahoj ahoj, 

a nezapomeňte jíst hodně ovoce a zeleniny!

vaše Pančelka

jaroslava.tumova007@gmail.com

 

Odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=3EllY8Yq-BI&list=PLIhCv3wSpU7PjN99pPkek4ZT1qrsPzVbb 

Čtvrtek 19.3.

ČJ

M

Čtení

 • str. 105 nebo vlastní knihu. 

 

Pátek 20.3.

ČJ

M 

 

VL 

žáci s asistencí

M

 

ČJ