Navigace

Obsah

Do 19. 6.

Český jazyk

Do 19. 6.

Poslední úkol z českého jazyka 

1. Vytvoř alespoň 20 slov (určitě zvládneš více) ze zadaného výrazu: 

R O T U N D A S V A T É H O P E T R A A P A V L A 

Příklad pro ty, kdo jste tomu nerozuměli v přírodopisu: TUNDRA, PEPA, TETA, A, EVA, DO, OTA, PALETA, ROD… 

 

2. Urči mluvnické kategorie podstatných jmen v zadaném výrazu: 

 • Rotunda 
 • Petra 
 • Pavla 
 •  

3. Znáš dobře křestní jména spolužáků? Seřaď je podle abecedy a napiš. Pokud je více nositelů jednoho jména, napíšeš ho pouze jednou!

Do 17. 6. 

Matematika

Do 19. 6.

Milí žáci, 

nyní nás čeká sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, nebojte se, určitě to hravě zvládnete. 

 • M str. 43 celá 
 • Video: https://www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs 
 • M str. 44 cv. 8, 9, 10 – neposílat 
 • M str. 44 cv. 14, 15 prosím vyřešit do sešitu, ofotit a poslat 
 • M str. 49, cv. 2, str. 50, cv. 10, 11 prosím vyřešit do sešitu, ofotit a poslat 

Držím palce, ať se Vám daří!!! MB

Anglický jazyk

Ahoj kluci a holky,

Děkuji za rozsáhlé seznamy věcí, které jste dokázali anglicky pojmenovat v kuchyni. Stačil počet, ale vy jste mi většinou všechno vypsali, takže jste buď pilnější, než jsem si myslela, nebo vaši rodiče dospěli k názoru, že vám to nemůže uškodit. :-)No, mají pravdu... :-)

Tento týden posílám 3 pracovní listy (třetí je dobrovolný) do pátku 19.6.

List 1

 • Cvičení 3 - složte slova (jídlo)
 • Cvičení 4 - napište, co máte a nemáte rádi
 • Cvičení 5 - napište, z čeho si nejraději děláte míchaný nápoj a udělejte si ho. Můj favorit je GINGER, LEMON, CUCUMBER and MINT (je to blééé, ale hrozně zdravý)

List 2

 • Podle popisu spojte jména s příslušnými osobami na obrázku. Linek kolem obrázku si nevšímejte.

List 3 - dobrovolný

 • Podle obrázku napište YES (pravda) nebo NO (není pravda)

 

A teď úsměv!

Vlastivěda

Závěrečné opakování / 2.část /

Odpovězte na otázky:

1/ Znáš některý moravský úval?

2/ Vyjmenuj některé přítoky naší nejdelší řeky.

3/ Kdo zakládal poddanská města?

4/ Které město leží na soutoku Úhlavy, Úslavy, Mže a Radbuzy?

5/ V kterém podnebném pásu se nachází ČR?

6/ Kde se těží hnědé uhlí?

7/ Uveď dva národní parky.

8/ Jak můžeš přispět k ochraně životního prostředí v našem městě?

                     Prosím poslat do 19.6.

 

Přírodověda

Do 19. 6.

Skokan skřehotavý 

Největší u nás žijící žába, samičky mohou dorůst až 17 cm. Má dlouhé nohy, je mrštný, loví ve vodě i na souši – hmyz a jiné bezobratlé, myši, ještěrky. Z oplodněných rosolovitých vajíček se líhnou pulci – mají dlouhý ocásek, živí se vodními rostlinami, po 6 týdnech se mění v žabku. Skokan přezimuje v bahně, ztuhnou a nejí. 

Vážka ploská 

Jsou obvykle krásně zbarvené, tělo vážky je asi 4 m dlouhé, průsvitná křídla mají u kořene tmavší trojúhelníček. Samička naklade vajíčka do vody, potomstvo se zde vyvíjí skoro 3 roky, z vajíček se vylíhnou chlupaté a dravé larvy. Larva se ve vodě 13x svléká z kůže, aby mohla růst. Nakonec se vyšplhá po stéble nad vodu a z puklé kůže se vysouká půvabná vážka. 

Úkol: přečti si text a vyhledej skrývačky s názvy ZVÍŘAT – PODTRHNI JE(je jich 32), NEBO VYPIŠ. 

U dědy 

Náš děda dnes slaví konec školního roku. On je totiž učitelem. Řekl jsem sestře: „Skoč, Katko do bot a jede se za dědou!“ Sestra Katka skočila do bot a šli jsme. Praha v ranním oparu vypadala záhadně. Z nádraží bylo slyšet: „Nasedejte do vlaku na třetí koleji…“ Za chvilku jsme byli v Čelákovicích. Děda bydlí hned vedle sokolovny. Vlevo je řeka, vpravo sad. Koukám, kdo to plave přes řeku – a on děda! Náš děda někdy vyvádí jako zamlada. „Zaplav si taky, nebuď líný:“ volá na mě. Někdy si ze mě utahuje: „Podívejme se na svalovce!“ A někdy se zase mračí jako mrak: „Tohle mají být ruce, ten pár špinavých pracek?“ Ale teď se tváří zamyšleně: „Pověz mi, Jendo, kde mám kapesník? Jsem snad slepý, šálí mě smysly?“ Doma už na dědu čekaly tety a my s Katkou jsme se nemohli dohodnout, která je teta Eliška, která je Lenka a která Marta z Tasova. Děda žertoval, že od nich nemá chvilku pokoje, že k němu chodí častěji než pošťák. „Jestli máte hlad,“ volá děda, „v lednici je paštika. Nebo chcete radši kokosky?“ Ale teta Hanka pro dědu upekla dort, a tak jsme si vzali kousek a děda pravil: „Naše Marcela si celý den zpívá, a dobře dělá, proto si z ní vezmeme příklad!“ A tak jsme si společně zazpívali, ale řeknu vám, když spustí pět tet řev, to je rámusu jako na pouti!

Do 12. 6.

Anglický jazyk

Ahoj už-skoro-páťáci,

také už cítíte, jak se blíží léto? Ale ještě vydržte, mám pro vás další dávku úkolů.

Tento a příští týden se budeme věnovat vašemu oblíbenému tématu JÍDLO A PITÍ 

 

Takže do středy 10.6.

Opakovat: 

procvičujte FLASHCARDS (kvůli výslovnosti) i WRITE (kvůli pravopisu)

 

Do pátku 12.6.

Pracovní list Food_Drink 

 • Cvičení 1 - najděte v křížovce názvy ovoce a zeleniny
 • Cvičení 2 - najděte chybějící písmenka v názvech jídel

Úkol 3 - pronikněte do kuchyně, nejdříve ji pomozte uklidit (uděláte radost rodičům) a potom zkuste pojmenovat co nejvíce věcí, které tam najdete. Pošlete mi počet, co jste zvládli.

 

DOBROVOLNÝ úkol pro chrty, kteří chtějí makat trochu více. 

Protože mi někteří píšete, že byste chtěli víc a trochu náročnější úkoly, posílám vám něco navíc.

Dobrovolný pracovní list

 • Podle obrázku a popisu pod ním přiřaďte osobám na obrázku správná jména na očíslované řádky. 
 • Úplní jazykoví šílenci mohou i text pod obrázkem přeložit do češtiny :-)

 

Pa, pa, pa, pančelka

Český jazyk 

Do 12. 6. 

Matematika

Do 12. 6.

Ahoj děti, 

stále budeme procvičovat téma zlomky. 

 • M str. 34 cv. 18, 19, 20 – vypracuj do sešitu (zápis, výpočet a odpověď) – prosím vyfotit a poslat. 
 • M str. 35 cv. 24 – 30. Cvičení 26, 27 prosím zapsat a opět vyfotit a poslat. Ostatní posílat nemusíte. 

Dále nás čeká výpočet aritmetického průměru. 

 • Aritmetický průměr vypočítáme tak, že součet všech jeho čísel dělíme jejich počtem. 
 • Prohlédni si video.  
 • M str. 38 celá, nemusíte posílat 
 • M str. 39 – cv. 4, 5, 9 – nemusíte posílat, cv. 6, 7, 8 – prosím ofotit a poslat. 

Přeji hodně úspěchů. 

MB

Přírodověda

Do 12. 6. 

Vlastivěda

Závěrečné opakování

Odpovězte na otázky:

1/ Kdy vznikla ČR, jaká je její rozloha a kolik v ní žije obyvatel?

2/ Uveďte některý státní symbol.

3/ Které znáš hlavní světové strany?

4/ Jakou barvou jsou na mapě vyznačeny nížiny a vodstvo?

5/ Jaká je nejvyšší hora Českého lesa?

6/ V kterém vnitrozemském pohoří bychom našli horu Milešovku?

7/ V kterém kraji žijeme?      

Prosím poslat do 12.6.

Český jazyk

Do 5. 6.

Velký pracovní sešit: cv. 6/str. 55 

 • cv. 8/str. 56 

 

Čítanka str. 192: Vítězslav Nezval – Byl jednou jeden král 

 • Přečíst si básničku, nezapomenout se podívat na výslovnost slova a vysvětlivky. 

Úkol: 

1. O jaký druh rýmu v básničce jde? 

a) Střídavý 

b) Obkročný 

c) Sdružený 

(Správnou odpověď napiš nebo zakroužkuj, vzpomeň si na to, jak jsme si písmeny označovali každý verš (řádek)básně, možná ti to pomůže.) 

2. Napiš alespoň 3 slova, která se budou rýmovat k zadaným výrazům: 

PES – 

TRÁVA – 

ČAS – 

BABKA –

Do 3. 6.

Matematika

Úkoly do 5. 6. 

Prohlédni si videa“ téma „Výpočet části celku“

Úkoly na 2. – 3. 6. 

 • M str. 33 – celá. 
 • Strana 34, cv. 16 – 18. 
 • Stačí poslat informaci o splnění, nemusíte fotit a posílat. 

Děkuji! MB.

Přírodověda

Do 5. 6.

Vlastivěda

Do 5. 6.

Náš domov

1/ Podívejte se v učebnici na str. 38.

2/ Prohlédněte si tato videa (12)

3/ Odpovězte na otázky:

                     a/ Kde byste na mapě ČR hledali Starý Plzenec?

                     b/ Která řeka protéká naším městem?

                     c/ Znáš některé památky našeho města?

                     d/ Kde se nachází městský úřad?

                     e/ Uveď názvy některých měst a vesnic v našem blízkém okolí.

Úkoly do 29. 5.

Český jazyk

Do 29. 5.

1. Doplň vynechaná písmena: 

Táta sb_l pol_čku hřeb_kem. Drahokam_ se pěkně bl_skají. S- korčí 

mládě p_palo v hnízdě. P_cha předchází pád. Petr má zv_šenou teplotu. S_rová zelenina je zdravá. Vedle um_vadla v_sí ručník. Mam_nka přeb_rala čočku. Pes v_je na měs_c. Rozv_řený p_sek donutil karavanu zastav_t. Na kluz_šti v_skají děti. 

2. V každé větě podtrhni ZSD (podmět rovnou čarou, přísudek vlnovkou) 

3. Práce s první větou: Táta sbil poličku hřebíkem. 

a) U slovesa urči: osobu, číslo, způsob a čas. 

b) U podstatných jmen urči: rod/životnost, číslo, pád a vzor. 

c) Napiš tři synonyma ke slovu „táta“. (synonyma jsou slova stejného nebo podobného významu. 

 

Práce ve velkém pracovním sešitě: cvičení 4/55.

Do 27. 5.

 • Učivo ke stažení zde.

Matematika

Do 29. 5.

 • M str. 27, cv. 30 
 • M str. 32 cv. 1, 4, 7, 8 
 • Děkuji! MB

Úkoly do 27. 5. 

 • Procvičuj si: M str. 17 celá – samostatně, nemusíte posílat. 
 • M str. 25 cv. 7, 11 prosím napsat a poslat na email 
 • M str. 26 cv. 15, 16 prosím napsat a poslat na email 

Děkuji. MB

Anglický jazyk

Ahoj všichni ve škole i doma,

posílám vám úkoly na další týden. Zvířátka vás bavila a vaše abecední seznamy byly opravdu obdivuhodné. Někteří jste našli zvíře na každé písmenko abecedy, takže jsem se něco naučila i já od vás. Tento a příští týden budeme opakovat oblečení...

Úkol do středy 27.5.

SET 12

Dala jsem vám tam sloveso WEAR = NOSIT (OBLEČENÍ), MÍT NA SOBĚ ve tvarech pro všechny osoby, takže zároveň opakujeme zájmena.

+ nějaké předložky a slovíčka, která budete potřebovat k vyplnění pracovního listu

Stačí, když si uděláte FLASHCARDS, ale mnohokrát, pořádně!!!

 

Úkol do pátku 29.5.

Pracovní list - Clothes

 • Cvičení 1 - Spojte názvy oblečení s obrázkem
 • Cvičení 2 - Vybarvěte všechna políčka, kde je název oblečení (kdo chce, může celou tabulku přeložit do češtiny)
 • Cvičení 3 - Dokreslete do skříně oblečení a vybarvěte ho podle pokynů (k tomu potřebujete ty předložky v SETU 12) 

 

Úkol na každý den: Úsměv!

Přírodověda

Do 29. 5.

 • Učivo ke stažení zde.

Vlastivěda

Životní prostředí ČR

 • Člověk mění krajinu.
 • Využívá přírodní bohatství.
 • Rozvíjí průmysl a dopravní síť.
 • Buduje města.
 • Řeší likvidaci odpadů.

Ochrana přírody

 • Národní parky a chráněné krajinné oblasti
 • Učebnice str.35 - 37, mapa v příloze.

 

Zápis prosím poslat do 29.5.

Můžete se podívat na videa.

Úkoly do 22. 5.

Český jazyk

21. 5. – 22. 5 

Velký pracovní sešit

 • cvičení 3/str. 52 
 • cvičení 1/str. 54
 •  

18. – 20. 5. 

 • V učebnici na str. 162 a 163 si přečtěte oba rámečky – máte si zapamatovat, co vyjadřuje PŘÍSUDEK a co vyjadřuje PODMĚT! Podmět nemusí být VYJÁDŘENÝ, ale existuje PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ. Zastupuje ho zájmeno. 
 • Velký pracovní sešit str. 53/cvičení 4 a 5 
 • Čítanka str. 187 – 189 (můžete klidně až do konce týdne): Vítězslav Kocourek – Nic 
 • Otázky: 

1. Která řemesla se v pohádce objevují? 

2. Jaká zvířata měl Rom v chlévě? 

3. Proč zmizel tlustý pan Nic? 

PS: Děkuji všem, kteří vzorně plní úkoly z českého jazyka a přírodopisu, někdy i z výtvarné výchovy. Je vás většina! Pokud by se vám zdály moc těžké, stačí mi to napsat a já se budu snažit nějak „polevit“.

Mějte se všichni krásně, zdraví vás Jarka Matoušková.

Anglický jazyk

Ahoj čtveráci,

představte si, že už jsem úplně zapomněla, jak hrozně dokážete zlobit :-)

Zvířata vás očividně bavila, takže u nich ještě tento týden zůstaneme.

Ale nejprve - úkol do středy 20.5.

SET 11 

Je to opakování vět, takže je kratší a dělejte jen FLASHCARDS...žádné psaní!!!

https://quizlet.com/_8ersmd?x=1jqt&i=2ajbh 

Zde k vytištění: SET 11

 

Úkol do pátku 22.5.

Pracovní list

Ve cvičení 3 nakreslete a napište o nějakém zvířeti (pomůže vám v tom pracovní list z minulého týdne a SET 11)

Ve cvičení 4 napište do sešitu písmena anglické abecedy a ke každému zkuste přijít na název zvířete (poradím vám X = xerus - druh africké veverky)

Ve cvičení 5 najdete několik zvířat, která můžete napsat k té abecedě

 

Mějte se fajn,

Pančelka

Matematika

Do 22. 5.

Ahoj všem, 

posílám Vám pochvalu za splněná cvičení o zlomcích, šlo Vám to bezvadně, jste šikulové. 

 • Podívej se do učebnice na str. 18 a vypracuj si ústně cv. 8 – 10 (nemusíš posílat). 
 • Posílám PL (12) na další procvičování zlomků. Cvičení si vypracujte a podle možnosti: buď pošlete informaci o splnění, nebo ofoťte a pošlete na můj email. 

Děkuji! MB

Do 20. 5.

Ahoj děti, 

budeme dále procvičovat zlomky, podívej se do učebnice: 

str. 15 – celá – vypracuj na folii a pak vyfocené, prosím, pošli na email. 

Dále posílám odkaz na videa se zlomky:

 

Držím palce, ať se Vám daří.

Přírodověda

Do 22. 5. 

Výpisky: 

Kosatec žlutý 

 • Má v půdě rozvětvený oddenek, z něhož vyrůstají mečovité listy a rovná lodyha se žlutými květy. Je částečně chráněnou rostlinou. 

Vydra říční 

 •  největší vodní savec. Snadno ji poznáme podle ocasu, který je u kořene tlustý a ke konci se zužuje a podle široké ploché hlavy. Prsty má spojeny plovací blánou, nepromokavý kožíšek, skvěle se potápí a plave. Loví rybky, žáby, raky a hryzce vodní. Vydří máma mívá 2 až 3 mláďata. Vydra se dožívá až 15 let. 

Úkol: 

Václav Chaloupek je ochránce a milovník přírody, dlouhodobě se zabývá natáčením televizních pořadů pro děti, ve kterých zachycuje osudy zvířat. 

1. Jak se jmenoval večerníček o vydře? 

2. Jaká další zvířata se stala námětem Chaloupkových večerníčků? (napiš alespoň dvě zvířátka) 

3. Nakresli obrázek k večerníčku V. Chaloupka

Vlastivěda

Do 22. 5.

Nerostné bohatství (mapa)

Hnědé uhlí

 • severočeský a sokolovský revír
 • zásoby pro elektrárny - výroba elektrické energie
 • škodliviny - čistící zařízení
 • obnova a úprava krajiny

Černé uhlí

 • ostravsko - karvínský revír
 • útlum těžby v současnosti

Kaolín

 • výroba porcelánu

Vápenec

 • výroba vápna a cementu

 

Průmysl (mapa) 

 • ČR - průmyslově vyspělá země

 

 • Úkol: Najděte na mapě v příloze některá průmyslová odvětví a vypište je do sešitu.

 

 

Prosím poslat do 22.5.

Český jazyk

Do 15. 5.

Pravopis i/í, y/ý: 

Noc v táboře 

Nad les_ v_šel měs_c. Táborem se rozhostilo ticho. Hvězd_ zářily ve v_ši a stany prov_val nezv_klý chlad. Nad uhas_najícím ohněm v_řily noční můry. V_tr se ukl_dnil. Rozpálená země zchladla. Od bl_zkého ml_na b_lo sl_šet hučení splavu. Tu a tam se zabl_skla svatojánská muška. Oheň zhasl a v_r nočního hm_zu ustal. Tábor us_nal. 

Velký pracovní sešit str. 52/1, 2

Do 13. 5. 

Matematika

Úkoly 14. - 15. 5. 

Najdi si:

 • skolakov.eu  
 • Matematika 4. třída – Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. Procvičuj si podle svého výběru.

Stačí poslat informaci o splnění.

Děkuji. MB

Do 13. 5.

Ahoj děti, 

čeká nás učivo o zlomcích. Kdo sleduje program „UčíTelka“, tak už se s touto látkou seznámil. 

Stačí si jen uvědomit, jak dělí maminka koláč, pizzu…. Uvidíte, že to není nijak těžké…., a protože jste šikovní, tak to hravě zvládnete! 

 • V učebnici si najděte stranu 12, 13. 
 • Cvičení 1 – 3 a 5, 8 si vypracuj samostatně. 
 • Strana 13, cvičení 9 – popros rodiče, sourozence…., aby Ti ho nadiktovali. 
 • Str. 12, cv. 4 si vypracuj a ofocené mi, prosím, pošli na email. 
 • Str. 13, cv. 6 – zopakuj si rýsování kružnic. Narýsuj si kružnice o poloměru r = 5 cm, vystřihni, překládáním rozděl na osminy (podle učebnice) a splň podle zadání.

Hotové, prosím, vyfoť a pošli na email. 

Děkuji. MB

Přírodověda

Do 15. 5. 

Vlastivěda

Do 15. 5.

Půdy a zemědělství ČR
 
Zápis do sešitu:
Půdy
vznik
druhy: černozem - tmavá, hodně živin, nejúrodnější
                            - v nížinách
           hnědozem - méně úrodná
                             - tvoří většinu zemědělské půdy v ČR
           podzol       - málo živin
                             - horské oblasti
 
Zemědělství
výroba - rostlinná
            - živočišná
nížiny   - obilí, zelenina, ovoce, vinná réva
vrchoviny - brambory, len, chov dobytka
 
Zkuste odpovědět na otázky:
1/ Co je humus? / Hledejte v textu /
2/ Kde je v ČR nejvíce rybníků? 
 
Pracujte s mapou (viz příloha), můžete se podívat na videa.

Prosím poslat do 15.5.
 

Anglický jazyk

Ahoj čtvrtníčci :-)

Uvidíme se brzy? Těším se na naše legrácky!

Zdá se, že vás zvířata baví víc než jídlo...a protože v učebnici dále postupovat nemůžeme, protože tam začíná být těžší gramatika, kterou vám potřebuji vysvětlit, budeme v následujících týdnech řešit jen slovíčka, slovíčka a slovíčka.

Takže úkol do středy 13.5.

 

Doplnila jsem SET 10 na 20 slovíček, jak jste zvyklí...takže zkuste zvládnout WRITE minimálně na 80%.

https://quizlet.com/_8db6na?x=1jqt&i=2ajbh  

 

Úkol do pátku 15.5.

 

Posílám pracovní list Animals_01.

Jsou tam dva úkoly.

1. Zkuste poskládat názvy zvířat a spojit s obrázkem. Pokud nemůžete tisknout, poskládejte názvy zvířat do sešitu a zvířata nakreslete nebo napište český překlad.

2. Napište 4 věty o každém schovaném zvířátku - vyberte z možností v rámečku. Nevím, proč poslední obrázek je kohout, měla by tam být slepice. 

Nezapomeňte:

IT'S = JE TO

IT HAS = MÁ

IT CAN = UMÍ / MŮŽE

IT CAN MAKE = UMÍ DĚLAT

IT CAN GIVE YOU = MŮŽE TI DÁVAT

 

Několik rodičů mi psalo, že jste někteří nestihli minulý týden poslech a z archivu už nejde otevřít. Tak vám ho přikládám ještě jednou.

 

Myjte se!

Pančelka

Český jazyk 

Do 7. 5. 2020

 • Velký PS – str. 50/4 a str. 51/5 

Čtení 

 • Přečtěte si komiks na str. 182 – 186 
 • Nevím, zda všichni pohádku znáte, ale určitě byste mi mohli namalovat jedno políčko komiksu – TO POSLEDNÍ! 

Děkuji vám a těším se na obrázky. Kdybyste cokoliv nechápali z úkolů, které vám zadávám, ať mi to rodiče napíší. Nerada bych je zaměstnávala víc, než je třeba. Mějte se hezky, snad už se brzy uvidíme, vaše třídní Jarka M.

Matematika

Do 7. 5. 2020

Týden utekl a posílám další úkoly. 

Na straně 7 – 9 si vyber 3 cvičení, napiš číslo str. a cv. a vyřešené mi, prosím, pošli na email. Najdi si na internetu: https://skolakov.eu/ a procvičuj si: M pro 4. třídu – písemné násobení dvojciferným činitelem – nekonečné počítání (příklady si vyber podle sebe). 

Všem posílám pozdrav. MB

Přírodověda

Do 7.5. 2020

Vlastivěda

Do 7. 5. 2020

Počasí a podnebí

 • Učebnice, mapa a dvě videa

1. Pročtěte si text v učebnici na str. 29 a 30, pracujte s mapou viz příloha.

2. Zápis do sešitu

Počasí - okamžitý stav ovzduší 

             (teplota, srážky, vítr, sluneční svit)

Podnebí - dlouhodobý stav počasí na daném místě

Podnebné pásy - tropický

                          - subtropický

          - mírný (ČR - jaro, léto, podzim, zima)

  - polární

Můžete si nakreslit do sešitu obrázek str. 29.

3. Úkoly - 1 a,b,c/30

              - 2/30

4. Můžete si prohlédnout videa:

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáci,

posloucháte rodiče? Tak si dáme taky poslech, co říkáte?

Úkoly do 7.5.

1. Quizlet - nový set

Není těžký a většinu slovíček znáte, ale jsou v něm všechna slovíčka, která budete potřebovat v následujících cvičeních.

Zde je odkaz:

https://quizlet.com/_8db6na?x=1jqt&i=2ajbh 

A zde je SET k vytištění:

SET 10 

 

2. Učebnice strana 25

Poslechněte si nahrávku a napište ve správném pořadí 5 zvířat, která uslyšíte. Jsou to některá ze zvířat na obrázku SB 25.

Pak odpovězte na otázky pod textem...můžete psát samozřejmě i zvířata, která nejsou na obrázku...třeba medojed (honey badger)

 

Konec hlášení!

Pančelka

Úkoly do 30. 4.

Český jazyk 

Dobrý den, tak už se musíme pustit do STAVBY VĚTY, snad si ještě látku budete pamatovat z loňského roku. V učebnici na straně 159 jsou dvě tabulky, kde máte vysvětlenou základní skladební dvojici (ZSD) a větné členy. 

 • Velký PS str. 49/1, 2 a str. 50/3 – u toho cvičením vám napíšu ukázku prvního řádku, abyste viděli, jak postupovat: Vyučování končí. 
 • Jaké vyučování? Dnešní vyučování. 
 • Vyučování končí kdy? Po čtvrté vyučovací hodině. 
 • Celá věta: Dnešní vyučování končí po čtvrté vyučovací hodině.(doplnila jsem čtyři nová slova). 
 • Zkuste se s tím poprat, když vám to nepůjde, zkusím vám to ještě vysvětlit. 

Čtení 

Přečtěte si ukrajinskou pohádku na str. 177 – l81, vypracujte otázku číslo 1/181 a namalujte nové, veliké stavení, které získal nejmladší bratr od dědečka s bílým vousem.

Matematika

M str. 4 – celá 

Str. 5 – cv. 13, 15 – 17

Procvičovat příklady na https://www.onlinecviceni.cz/ 

 • 4 Matematika Kombinované operace Kombinované operace se závorkami level 2 01 
 • 4 Matematika Kombinované operace Kombinované operace se závorkami level 2 02 

 

Stačí poslat informaci o splnění. 

Děkuji! MB

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáčci,

posílám vám úkoly do čtvrtka 30.4.

 

1. Quizlet jen dobrovolně, pokud vám nějaký SET dělá potíže...

2. Naposledy se budeme věnovat jídlu, konkrétně prosím vyplňte a pošlete stranu 26 v pracovním sešitě. Přikládám obrázek pro ty z vás, kdo máte učebnice ve škole :-)

3. Minulý týden jste psali věty s CAN a CAN'T a musím vás moc pochválit, neměli jste tam skoro vůbec žádné chyby a někteří z vás dokonce vymysleli věty vysoce nad rámec znalostí 4. třídy...blahopřeji rodičům.

Tento týden mi napište 6 vět se slovesem LIKE (=mít rád)...odvážlivci mohou zkusit i zápor...

Napište mi, co kdo ve vaší rodině rád jí a pije.

Příklady (pozorně si je pročtěte): 

I LIKE bread and butter for breakfast.

I DON'T LIKE vegetables.

My mum LIKES beer.

My dad DOESN'T LIKE fish and chips.

(Nezapomeňte na S za slovesem, když píšete o někom jiném než o sobě!)

 

Užívejte si sluníčko!

Přírodověda

Zapsat do sešitu: 

 • Na louce a na poli můžeme pozorovat i další rostliny a živočichy 
  • blatouch bahenní 
  • jetel luční 
  • přeslička rolní 
  • káně lesní 
  • majka fialová 
  • modrásek jehlicový 
 • Úkol: vyber si jednu z rostlin nebo živočichů a napiš o něm tři až pět vět. Hledej v encyklopedii, na internetu… Nakresli i obrázek.

Vlastivěda 

Významná města

učebnice str. 25-26

1) zápis do sešitu (prosím poslat do 30.4.):

 

Praha - hlavní město ČR

             sídlo prezidenta - Pražský hrad

             centrum kultury - Národní divadlo

 

Plzeň - elektrotechnický a strojírenský průmysl

            pivovary

 

Brno - nejvýznamnější město na Moravě

           sídlo Nejvyššího soudu ČR

           veletrhy

 

Ostrava - těžký průmysl - hutnictví

                hudební festivaly

 

2) ostatní města - pročíst

3) práce s mapou - hledejte tato města na mapě

Český jazyk  23. – 24. 4. 

 • Učebnice str.155/3 – O kom vyprávěla Karolína 

Úkoly : 

1. Vypiš slova s vynechanými písmeny a zdůvodni pravopis. 

2. Vypiš slovesa v infinitivu. 

3. Vyhledej sloveso v rozkazovacím způsobu, urči u něho osobu a číslo. 

 • Str.157 – Ověřte si, co umíte – vypracuj zadané úkoly a na závěr mi napiš, zda zvládáš vše, co se týká SLOVES. 
 • Poznámka: u bodu 3 nic samozřejmě do učebnice nepodtrhávej, ale vypiš slovesa, která vyjadřují budoucí čas! 

Děkuji většině z vás za práci, kterou děláte v podmínkách domácí výuky. Nevadí mi, když vše nestačíte v termínu, ale pokuste se opravdu vše vypracovat, třeba pozdě, ale přece! Mějte se hezky, užívejte si pěkného počasí a snad se zanedlouho přeci jen uvidíme. Zdravím všechny, samozřejmě i rodiče, bez kterých by to určitě tak dobře nefungovalo! 

S pozdravem Jarka Matoušková

Český jazyk  (20. 4. – do 22. 4.)

Učebnice českého jazyka str. 154/1, 155/2

Pokuste si dle návodu stojánek na tužky vyrobit (samozřejmě jen pokud máte doma čtvrtku). Nezapomeňte při měření vše vynásobit dvěma. Ozdobte si stojánek podle svého.

Str. 155/cv. 1 a), b)

Čtení

Doplň přísloví:

 • Kdo jinému jámu kopá, sám____________________________________ .
 • Bez práce nejsou _______________________.
 • Kdo šetří, má __________________________.
 • Trpělivost růže ________________________ .
 • Dvakrát měř a _____________________________ .

Vyber si jedno přísloví a nakresli ho.

Už se těším na vaše obrázky!!! Vždycky mi udělají velkou radost!!!

M 4. B 23. – 24. 4. 

 • Seznámení s 3. dílem učebnice M. 
 • Str. 3 cv . 1, 2, 3 
 • Stačí jen poslat informaci o splnění. 

Děkuji! MB

Matematika (20. – 22. 4.)

 • M str. 59 - opakování G. 
 • Narýsovat (list papíru, sešit….), ofotit a prosím poslat na email. 

Děkuji! MB

Anglický jazyk

Ahoj milí čtvrťáčci,

tento týden nebude náročný.

 • Správné řešení posledního poslechu: 1B 2A 3C 4A 5A.

 

Úkol do středy 22.4.

Všichni zvládněte SET 09. 

Pokud vám už jde skvěle, napište mi, kdo z vašich členů rodiny co umí a neumí. 

Např. My mum can't sing.

6 vět by mohlo stačit.

 

Úkol do pátku 24.4.

 • Pracovní sešit strana 22 a 23.

Strana 22: Je to stejný rozhovor, jako jste nahrávali...jak se tam ten číšník pletl v objednávce. Podle obrázku a rozhovoru číslo 1 zkuste napsat dialogy 2 a 3 tak, aby číšník vždy udělal chybu. Je tam jedna nová věta "Anything else?" = "Ještě něco dalšího?"

 • Strana 23: 

1. Pojmenujte a vybarvěte uvedené jídlo. 

2. Nakreslete zdravý oběd a popište názvy jídel (někteří jste tak dobří malíři, že není možné rozeznat špagety od melounu :-))))))

 

Vše ofoťte a pošlete.

A mějte se fajn, 

Pančelka

Přírodověda (do 24. 4.)

Saranče čárkovaná

Nejběžnější hmyz na louce, vajíčka klade do půdy, na jaře se líhnou larvy (nymfy). Nymfy (koník) nemají žádná křídla. Dospělá saranče má dva páry křídel. Saranče je býložravá, kobylka je dravá. Ozývá se hlasitým ostrým cvrkáním.

Babočka kopřivová

Objevuje se nejčastěji na louce, přezimuje někde v úkrytu, samička klade vajíčka na listy kopřiv, housenky jsou černé se žlutými podélnými pruhy, živí se listy kopřiv. Babočka je zbarvená jen na vrchní straně křídel, chuťové orgány má na chodidlech.

Výpisky doplň obrázky – předloha str. 47.

Na jaře a v létě dochází k povodním. Vypiš pouze písmena, která mohou být příčinou povodní!

 • Protržená hráz rybníka
 • Plýtvání vodou
 • Vodáci na řekách
 • Vydatné/přívalové deště
 • Náhlé oteplení a tající sníh na horách
 • Dlouhé sucho
 • Zatarasení koryta řeky nahromaděnými ledovými krami

Příčinou povodní mohou být:

 

Vlastivěda

Do 24. 4.

Města (1.část)

 • Učebnice strana 24.
 • Vznik, vývoj a současná podoba měst.

Zápis
Vznik měst - křižovatky obchodních cest

 • brody a soutoky řek
 • v podhradí


Vývoj - města královská (zakládá panovník)

 • města poddanská (zakládají šlechtici)

 

Obyvatelé měst - řemeslníci a obchodníci

Rozvoj měst - 19. století - továrny


Současnost - růst počtu obyvatel

 • rozsáhlá výstavba

Správa města - starosta a zastupitelstvo

 

 • Prostudovat text, zapsat poznámky.
 • Prosím poslat do 24.dubna.

 

Úkoly do 17. 4.

Český jazyk

do 17. dubna 

Velký PS str. 47/1 , str. 48/2,3 

Pravopis – tentokrát zkusíme zopakovat vyjmenovaná slova: 

Starob_ lý dům, rozpadlý ml_ n, ve stínu l_ py, l_ ška se nesl_ šně pl_ žila, zlomená l_ že, jedovatý pl_ n, nal_ čená past, b_ lý l_ mec, upl_ nul rok, m_ slím na domov, poraněné l_tko, l_ dé z bl_ zkého okolí, l_ py voněly, nez_ vej tolik, kočičí jaz_ ček, uv_ děl m_ šku, nasl_ něný mal_ ček, vzl_ kající dítě, nepl_ tvejte jídlem, slunný b_ t, dob_ tek ve stáji bučel, bab_ čka 

Čtení 

Přečíst si vietnamskou pohádku na str. 174 – 177: Duch hory Tan – Vien a vypracovat úkol 1 a 2/str. 177.

Matematika

14. - 17. 4.

M str. 57, 58 celá, vypracovat na folii, ofotit a poslat na e-mail,

(Tahle cvičení jsou shrnutím a opakováním probraného učiva ve II. dílu učebnice M., někteří z Vás už mají vypracované, tak si užívejte volno.)

Anglický jazyk

Milí čtvrťáčci,

musím vás opět všechny pochválit za čtení toho článku z minulého týdne. Všichni, kdo jste četli online nebo jste se nahráli a poslali nahrávku, si zasloužíte odměnu. A protože nádivku jsem už snědla, musím vám všem dát jedničky :-)

Tady máte úkoly do pátku 17.4.

1. QUIZLET

Na Quizletu máte nový set. Je to opakování osobních zájmen (já, ty, my...) slovesa CAN (umím, neumím) a různých sloves. Je poměrně těžký, takže je kratší.

Procvičujte a do pátku zkuste dát TEST na 100%. Pokud vám to nepůjde, může to být i příští týden, ale snažte se!

Tady je odkaz:

https://quizlet.com/_8awwrq?x=1jqt&i=2ajbh 

A tady je SET 09 k vytištění.

 

2. DOBROVOLNÝ ÚKOL

Úkol pro ty z vás, kdo to s angličtinou myslíte vážně. Je to poslech, znáte ho z našich hodin. Vyberete správnou možnost A,B nebo C, takže to nemusíte tisknout a fotit a posílat, prostě mi jen pošlete vypsané výsledky, třeba 1A, 2B, 3C...

Zde je obrázek a zde nahrávka.

 

Mějte se moc hezky!

Pančelka

Přírodověda

Do 17. 4.

Vlastivěda 

Do 17. 4. 

Řeky, jezera, rybníky a přehrady 

 • Učebnice str. 21, 22 - pročíst text a zapsat stručné poznámky. Prosím poslat. 

 

Nejvýznamnější řeky 

 • Labe, Vltava, Morava, Odra 


Jezera 

 • Černé a Čertovo na Šumavě


Rybníky 

 • jižní Čechy - Rožmberk, Svět, Bezdrev 


Přehrady 

 • Lipno, Orlík, Slapy 
 • Význam - zásobárna vody, ochrana před povodněmi, vodní elektrárny. 

 

Český jazyk

Do 3. 4. 2020

 • Velký pracovní sešit - str.46/3,4 , str.47/5 
 • Pravopis – doplň i/í, y/ý: 

Velké nádoby_ , ps_ a šakal_ , na vánoční jedl_ , ztratit vědom_ , v dál_ bylo slyšet datl_ , v prales_ ch, o hol_ , ve větv_ ch, s borůvkam_ , u Jarmil_ , zajíc v pytl_ , medvědí tlap_ , s myšm_ , v neděl_ , se lv_ a jejich krotitel_ , šetři peněz_ , šálek káv_ , spát v postel_ . 

 • Rozbor souvětí: 

Autobus_ zastavily u pump_ , ab_ doplnily zásob_ nafty. 

1. Doplň do souvětí i/í, y/ý. 

2. Vypiš z textu obě slovesa a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas. 

3. Vymysli alespoň tři slova, ve kterých bude slovo AUTO. 

4. Vymysli alespoň deset sloves v infinitivu s předponou VY/VÝ (př. Vymyslit…) 

Čtení: 

Přečíst pohádku O králi, který pletl rohože na str. 169 – 173 

1. Vymysli odpověď na otázku: Čím je čtení a psaní užitečné pro každého člověka? 

Protože je ukázka dlouhá, nebudu zadávat na příští týden čtení, ale kdo rád čte, mohl by si v této době číst třeba i nějakou svoji knihu a napsat mi stručně o čem je, kdo ji napsal, kdo ji ilustroval, jaké nakladatelství ji vydalo.

Anglický jazyk

Ahoj čtvrťáci a rodiče,

moc vám děkuji za přání ke dni učitelů...ani bych si nevšimla. 

Ještě než se pustíme do dalších úkolů, chtěla bych požádat ty z vás, kteří máte technický problém s Quizletem, abyste mě kontaktovali na tel. číslo 737 239 335, například přes VIBER nebo WHATSAPP, abychom se pokusili vše vyřešit a děti nebyly příliš pozadu. 

Čtvrťáčci,

musím vás velmi pochválit za překlady z prvního týdne a za aktivitu na Quizletu ten minulý. Jste opravdu borci!

 

Takže tento týden si od Quizletu dále přestávku a čeká vás jen 1 úkol do PÁTKU 3.4.

 

V učebnici na straně 19 je tento obrázek. Zobrazuje rozhovor číšníka a hostů. Pusťte si nahrávku a poslechněte si celý (krátký) test.

Abyste textu rozuměli, přikládám slovníček nových slov a výrazů (výslovnost dle nahrávky):

 • LARGE = velký (proto jsou velké velkosti oblečení označeny písmenem L)
 • SMALL = malý (to už znáte, jen upozorňuji, že asi všichni nosíte oblečení velikosti S)
 • TUNA = tuňák, tuňákový
 • CAN I HAVE = Mohu si dát?/Mohu dostat?
 • CERTAINLY = jistě
 • HERE YOU ARE = Tady máte (používá se, když někomu něco podávám)
 • DELICIOUS = výborný (když mluvím o jídle)
 • I'M VERY SORRY = Moc se omlouvám.

 

A co s tím máte dělat? To záleží na vás, vyberte si:

 • přeložte text do sešitu a pošlete foto, jak jste zvyklí.

ale raději bych, kdybyste si vybrali variantu:

 • naposlouchat si text podle nahrávky, zkusit si ho přečíst nahlas a pak se nahrát do telefonu a poslat mi nahrávku na email nebo na výše uvedený telefon přes VIBER nebo WHATSAPP.

a pro ty nejodvážnější:

 • online konverzační hodina v PÁTEK 15:00 (dobrovolná)

Konverzační hodina proběhne v  v PÁTEK v 15:00 na této adrese (název místnosti ctvrtaci), kterou jednoduše zadáte do prohlížeče a tak se připojíte do online třídy. Budete potřebovat počítač s připojením k internetu a prohlížeč Google Chrome. Můžete se přihlásit i přes telefon, ale na to potřebujete aplikaci. Přečtěte si tento odkaz, je tam i link na aplikaci pro Android i iPhone. Na hodině budeme procvičovat výše uvedený text.

 

Mějte se fajn, těším se na vás!  

Matematika

14. 4. – 17. 4. 

 • M str. 57, 58 celá, vypracovat na folii, ofotit a poslat na e-mail. 
  • Tahle cvičení jsou shrnutím a opakováním probraného učiva ve II. dílu učebnice M.

Hodně úspěchů při plnění úkolů! MB

2. 4. – 5. 4. 

 • M str. 56, cv. 33, 38 - napsat a poslat na e-mail. 
 • str. 56, cv. 34, 35 - ústně. 

Vlastivěda

Prosím vyfotit a poslat do 6.4.

 • 6. kapitola - Vodstvo ČR / str. 20 přečíst -  Části řeky

Zápis do sešitu:

 • Části řeky
  • pramen
  • horní,střední a dolní tok
  • levý a pravý břeh
  • soutok, přítok a ústí 

 

 • Můžete vyřešit hádanku / str. 20.

Přírodověda

Do 1. 4. 2020

 • do sešitu přepsat výpisky: 

Na louce 

Louky vytvořil člověk, který potřeboval píci pro svá domácí zvířata, louky hnojil a kosil. 

Traviny 

Nejznámější trávy jsou: jílek vytrvalý, tomka vonná, bojínek luční, srha laločnatá a kostřava červená. Stavba trav je stejná jako u obilovin. 

Kostřava červená 

Kostřavy rostou volně, vytváří husté trsy, poskytuje píci, suší se na seno. 

Kopretina bílá 

 • Nakresli si kopretinu do sešitu – str. 45 a popiš, kde má lodyhu, vroubkované listy, květenství (úbor). 

Na louce můžeme vidět i jitrocel kopinatý, zvonek rozkladitý a kohoutek luční. 

Čáp bílý 

Loví žáby, ještěrky, hady, hraboše, velký hmyz, ke svému životu potřebuje louku. Samička snáší obvykle 4 vejce a rodiče se o mláďata dobře starají. Na podzim se vydávají až do jižní Afriky, rádi se vracejí na stejné hnízdo. 

Čejka chocholatá 

Ráda hnízdí v mokrých lukách a rybničních březích, mladé čejky hned po vylíhnutí čiperně běhají a krmí se samy plži, červy, hmyzem a pavouky. V červenci a srpnu odlétají na jih.

Do 27. 3. 2020 

Zapsat si do sešitu: 

Zajíc polní je býložravec, žije v křovinatých mezích a remízcích. Jeho přirozenými nepřáteli jsou naše šelmy (lasička, liška, zdivočelí psi), které loví zejména mladé zajíčky. Zajíc má bystré smysly, nápadně dlouhé nohy, rád „panáčkuje“, patří mezi lovnou srstnatou zvěř. 

Koroptev polní je chráněná, zbarvení koroptve je ochranné (barva ornice), živí se semeny plevelů, zelenými částmi rostlin a v létě sbírá hmyz a červy. Vyhrabávání potravy jí umožňují silné hrabavé nohy s tupými drápy. 

Mandelinka bramborová pochází ze Severní Ameriky, je velice žravý brouk, dobře létá, živí se bramborovou natí, u nás nemá téměř žádné přirozené nepřátele. 

Čmelák zemní je velice užitečný, díky huňatému kožíšku může létat již brzy na jaře, má delší sosák než včela, lépe opyluje např. jetel. 

Úkol: Vytvořte doplňovačku, tajenku bude tvořit slovo ČMELÁK. Všechna hesla se budou týkat přírody.Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Do 3. 4. 

Vyluštil/a si ve skrývačkách 5 hudebních nástrojů, vyber si jeden a nakresli ho. Děkuji za obrázky, které jste mi zatím poslali. Moc mě potěšily!!! Doufám, že vám neposílám moc práce. Kdyby ano, řekněte to maminkám, tatínkům a ať mi to napíší.

Přeji všem dobrou náladu, odpočívejte, choďte na procházky a snažte se i něco naučit. Jarka M

Hudební výchova

Do 3. 4.

Skrývačky – ve větách najdi hudební nástroj: 

1. Pochybuji, že mohou slepice přeletět náš plot. 

2. Dlouhou dobu jsem pozoroval Saab u benzínové pumpy. 

3. Nejvíce zajímal našeho Josefa gotický chrám sv. Bartoloměje na náměstí v Plzni. 

4. Silně poškozené boky tarasnice bránily jejímu převozu. 

5. Únava přemohla našeho bojovníka hned na začátku boje.

Tělesná výchova

Milí sportovci, moc Vás všechny zdravím. Nezapomínejte ani v našem odloučení na každodení protažení a jakýkoliv pohyb. Švihadlo, smeták má doma každý, vzpomeň si na naše hodiny TV a protáhni se! Pokud můžeš, proběhni se na zahradě nebo se alespoň projdi do přírody. Pokud máš chuť posilovat, zkus denně 10 prkýnek po 10sec. Pozor na rovná záda, neprohýbej se! 

Moc se na Vás a naše společné hodiny TV těším.

Český jazyk

Do 1. 4. 2020

Český jazyk 

 • Velký PS - str. 45/2, str. 46/1, 2. 
 • Doplň i/í, y/ý: 

Bezpečnostní pás_ , česat si vlas_ , obdivoval motýl_ , léky proti kašl_ , maso se zel_ m, pozdrav z Opav_ , besedovat s cestovatel_ , dárek tatínkov_ , dovádět se ps_ , prsten s polodrahokam_ , kos_ hvízdají, lovil bych ryb_ a krab_ , vyrobil si šíp_ , závod s Francouz_ a Ital_ , pomoci přítel_ , zavolat velitel_ , voz_ přijely, loupat cibul_ , nad vrchol_ hor. 

 • Vymysli alespoň 5 slov, ve kterých bude slovo KOS (příklad: RÁKOSÍ)

Do 27. 3. 2020

Vážení rodiče, 

Upozorňuji na úkol z ČJ, který jsem zadala ve čtvrtek minulého týdne. Ve velkém PS na str. 44/cv.16 je práce se zvratnými slovesy. Je důležité se podívat do učebnice českého jazyka na str. 151 – druhá polovina tabulky. Jedná se o tvary podmiňovacího způsobu, který je pro děti těžký, mají s ním problémy i děti na druhém stupni. V učebnici jsou od strany 150 – 153 různé poučky, které jsou pak aplikovány ve cvičeních v pracovních sešitech. Pokud nebudete něčemu rozumět, klidně mi napište, pokusím se to na dálku vysvětlit, zadat na látku další cvičení atp. Zároveň bych byla ráda, kdybyste mi sdělili, zda dětem nedávám moc úkolů, abych měla nějakou vazbu a „mírnila se“.

Děkuji za spolupráci, J. Matoušková. 

Doplň i/y, í/ý a do závorek napiš vzor podstatného jména: 

Vzal si do hlav_ ( ), že pojede do Chrudim_ ( ) ještě dnes. Na neb_ ( ) kroužili jestřáb_ ( ). Koupil jsem bratrov_ ( ) cukrov_ ( ). Pomáhal jí s nádob_m ( ). Maloval stále obrázky s letadl_ ( ). S některými spisovatel_ ( ) se zná osobně. Petr musel k ředitel_ ( ). Lovil parm_ ( ) v Lab_ ( ). U moře v Chorvatsku stavěli nové vlnolamy _ ( ). 

Napiš alespoň 5 podstatných jmen ke vzoru PÍSEŇ a KOST: 

PÍSEŇ: 

KOST: 

Velký PS str.45/cv.1 

Čítanka strana 168 – Dar bohyně Isis, autoři Josef Hiršal – Jiří Kolář 

 • Před přečtením si na str. 168 za článkem přečtěte vysvětlivky. 
 • Ukázka patří do epického žánru BAJKA. V klasických bajkách bývá PONAUČENÍ na závěr textu. V moderních bajkách si ponaučení musí vytvořit sám čtenář. 
 • Toto PONAUČENÍ je srozumitelné. V lidové slovesnosti se objevují PŘÍSLOVÍ na téma DOBRO. Jen pro zajímavost jsem vám jich pár vybrala: 
  • Dobrý čin bez odměny nezůstane. 
  • Konej dobro a dobro se ti vrátí. 
  • Nikdy není příliš pozdě na to, abys vykonal dobrou práci. 
 • V textu se objevilo několik JAZYKOLAMŮ, zkuste si je několikrát z paměti říct.

Do 24. 3. 2020

 • Doplň i/y: 

Na mez_, s badatel_, na jeřáb_, s mrkv_, v brýl_ch, na tabul_, do vs_ na břez_ch, s pastelkam_, v konv_, s oděv_ , v láhv_, ponděl_, v les_ch, hlavolam_, v_právění panu Kroupov_, odolní sob_, do Vltav_, zuřiví ps_, s Francouz_, u našeho Sláv_, z Příbram_, v cíl_, u pana Skál_, v_dím sousedovy ps_. 

 • Skrývačky – najdi v textu město, podtrhni ho: 

Petro, strava tvého psa je špatná. Táta chytil kapra, Hanka výskala radostí. Zubr, nosorožec i bizon jsou v nedaleké ZOO. Sestra koni celý den dává oves. Mirko, lín i kapr jsou sladkovodní ryby. 

 • Práce s textem: 

První jarní den označujeme jako jarní rovnodennost. 

 • 1. Nad každé slovo napiš číslicí slovní druh 
 • 2. Urči u slovesa osobu, číslo, čas a způsob 
 • 3. U všech podstatných jmen urči rod (životnost), číslo, pád a vzor 

 

 • Ve velkém PS vypracuj na str. 43/cv.11, 12 a na str. 44 všechna cvičení. 
 • Čítanka str. 164 – 166 – Jan Werich: Jak na Šumavě obři vyhynuli 

1. Přečíst, najít názvy měst nebo obcí a zjistit, do kterého státu patří. 

2. Jak dlouho trvalo, než se do šumavských údolí vrátili noví človíčkové? 

 

Přeji všem hodně sil k samostatnému studiu, rodičům trpělivost s vámi, dívejte se i na vysílání Učítelka a snad se brzy uvidíme. Těším se na vás, s pozdravem Jarka Matoušková

 

 • 10. března dostali žáci přehled cvičení v malém a velkém pracovním sešitě. Pokud budou vypracovávat tři cvičení denně, vyjde jim zadání do konce příštího týdne. Prosím rodiče o ofocení písemných úkolů z ČJ a zaslání na emailovou adresu. 
 • Dále doplní pravopis – koncovky PJ, vyjmenovaná slova: 

Na stol_ postavili váz_ s překrásnými kyticem_. Kos_ mají hnízdo ve větv_ch staré lí_p_. Pozoroval oba kos_, jak po dešti hledají žížal_. Na stéblech tráv_ se třp_tily kapky ros_. B_dlíme na Zbraslav_. Vlak do Ostrav_ právě odjel. Hlavně buďte dobré m_sl_. Obě hal_ b_ly v_zdobeny obraz_ a socham_. Chv_lku jsme seděli na mez_. Nev_š, jaké má s námi úm_sl_? Petrov_ se jeho pokus_ nedařily. Bohužel jsme v zoo nev_děli žiraf_ ani antilop_. Stop_ vedly přímo do mláz_. Ty dva autobus_ přijely z Bratislav_. Přečti si všechny dop_s_. Tady jsou záhony s mrkv_ a petržel_. 

 • V čítance si přečtou ukázku na str. 161 – l64. 
 • Roald Dahl: MHO (Moc Hodný Obr)

Anglický jazyk

Milí čtvrťáci (doufám, že nejste příliš zlobiví) 

a rodiče (doufám, že nejste příliš vyčerpaní),

protože jste mi úkoly posílali ještě celý víkend, usoudila jsem, že toho máte celkově asi hodně, takže tento týden žádný překlad (hurá!)...jen ti z vás, kteří ještě nestihli ten z minulého týdne, dodejte mi ho prosím tento týden.

Tento týden se intenzivně věnujte slovíčkům na Quizletu. Slovíčka jsou základ a nezapomínejte, že k plynulé konverzaci v AJ jich potřebujete znát cca 4.000. My už se na Quizletu blížíme 200, ale určitě jich znáte mnohem víc. 

Takže, vyberte si tento týden 3 sety a intenzivně se je učte: Learn, Flashcards a Write.....a pak si udělejte TEST. Pokud dokážete ze všech 3 setů udělat TEST na 100%, máte u mě jedničku. Pošlete mi fotky obrazovky nebo ať mi rodiče napíší, že jste to dokázali. Pokusů máte, kolik potřebujete. Pokud někdo opravdu nemůže na Quizlet, přikládám kopie setů k vytištění. Pokud i vy chcete jedničku, nechte si z z vybraných 3 setů nadiktovat od rodiče 10 slovíček česky a napište je anglicky. Rodič vám to zkontroluje. Do pátku (včetně) mi dejte vědět, kdo všechno si zasloužil 1. 

SET 01SET 02SET 03SET 04SET 05SET 06SET 07SET 08

 

Někteří jste nestihli stáhnout poslechový úkol 01, tak vám ho posílám znovu. Obrázek a nahrávka.

 

Pozor, zkontrolujte si v nastavení TESTu, že budete odpovídat jen anglicky, aby to pro vás nechtělo překlad do češtiny. V nastavení TESTu je 6 šoupátek:

Instant feedback - vypnout

Term - zapnout

Definition - vypnout (!!!!)

True / False - zapnout

Multiple choice - zapnout

Written - zapnout

 

Ahój a buďte veselí, trpěliví a zdraví,

Pančelka

Do 20. 3.

Milí čtvrťáci,

už se vám stýská? Mě ano, nemám ráda ticho :-))))

Posílám vám úkoly do příštího pátku 20.3. Úkoly zpracujte v jakémkoliv pořadí, ale Quizlet pochopitelně procvičujte každý den.

1. Na Quizletu máte nový SET 08. Pokud někdo z vás nemá doma přístup, posílám v příloze set 08 jako PDF. Ale výslovnost si musíte najít v pracovním sešitě, ať se neučíte bludy.

2. Učebnice (barevná) strana 21 - přeložit všechny texty písemně do sešitu a poslat mi na níže uvedený email fotku překladu. Někdo z vás už začal překládat, tak to jen dokončete. 

3. Cvičebnice (černobílá) strana 21, cvičení 2 - nakreslit a napsat kdy a co snídáte, obědváte a večeříte. Nefoťte, jen napište, že máte hotovo. 

4. Poslech FUN (dobrovolný úkol pro ty, co to s angličtinou myslí vážně) - v příloze máte obrázek a nahrávku - věci pod obrázkem spojte čarou s místem, které je popsáno v nahrávce (pozor není to tentokrát už jen osoba, ale i konkrétní místo) pokud si nemůžete obrázek vytisknout, popište česky nebo odvážnější i anglicky, kam jste jednotlivé věci umístili. Poslat emailem.

5. Videa na Youtube

Posílám vám odkaz na 20dílný seriál Angličtina pro nejmenší. Je starý, takže omluvte kvalitu obrazu, ale dosud nebyl překonán, co do kvality obsahu. První díl je takový seznamovací, takže na začátku je čeština, ale pak už jen angličtina. Do 20.3. byste měli zvládnout shlédnout 3 díly. Zatím nic nevypisujte, jen koukejte, připravím vám na jednotlivé díly pracovní listy k vyplnění. 

 

Ahoj ahoj, 

a nezapomeňte jíst hodně ovoce a zeleniny!

vaše Pančelka

jaroslava.tumova007@gmail.com

Odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=3EllY8Yq-BI&list=PLIhCv3wSpU7PjN99pPkek4ZT1qrsPzVbb 

Matematika

Do 1. 4. 

Dobrý den, posílám odkaz na další procvičování násobení a dělení

Děkuji a všem posílám mnoho pozdravů! 

MB

23. – 25. 3. 

Všechny Vás zdravím a posílám další procvičování. 

 • M str. 54 cv. 12, 16. 

Stačí poslat informaci o splnění. 

Hodně štěstí!

Úkoly do pátku 20. 3.:

 • Narýsovat pomocí protnutých kružnic „květinu“ (záleží na fantazii…..formát A4).
 • Např.:  

kyt                               

 • Výstup: Vyfotit a poslat na email. Děkuji!
 • Pá 20. 3.  Sledovat na ČT:  UčíTelka   10, 50 – 11, 15 hod.

Úkoly do středy 18. 3.: 

 • M str. 53 cv. 1- 7, cv. 4 a 6 vypracovat na papír. 
 • Str. 53 cv. 8, 10, 11. 
 • Str. 54 cv. 12 – 15, cv. 12, 13 vypracovat na papír. 
 • Vypracované úkoly vyfotit a poslat na email (zsplzenec3@seznam.cz).

13. 3. 

 • str. 51, cv. 3 – 4, cv. 5 – narýsovat na list papíru.
 • str. 52 celá – cv. 2 narýsovat a vypočítat papír.
 • str. 53 cv. 1- 7, cv. 4 a 6 vypracovat na papír.
 • Úkoly vypracovat do pátku 13. 3.

Přírodověda

 • Do sešitu si zapíší zápis: 

Řepa cukrová 

Je vyšlechtěná odrůda, daří se jí v úrodných nížinách, musí se jednotit a okopávat. Sklizené bulvy se zpracovávají v cukrovarech na cukr, zbylými řízky se krmí dobytek. 

Hrách setý 

Je to popínavá luskovina, po odkvětu vyrůstají v luscích sladké zelené šťavnaté hrášky. Využívají se jako zelenina bohatá na bílkoviny. 

Plevely našich polí 

Chrpa, penízek rolní, mák vlčí, pýr plazivý – plevel ubírá pěstovaným plodinám živiny, místo i světlo. 

Křoviny v krajině mezi poli 

Růže šípková a trnka obecná – poskytují útočiště hmyzu, hnízdícím ptákům, koroptvím sedícím na vajíčkách, zaječicím s mláďaty. Plody šípku jsou bohaté na vitamín C.

Vlastivěda

Do 1. 4. 2020

Do 29. 3. 2020

 • zopakovat pohraniční a vnitrozemská pohoří str. 16 a 17, napsat poznámky. 
 • přečíst nížiny str. 18 a také napsat stručné poznámky do sešitu.

Do 24. 3. 2020

 • Opakovat - Česká republika - rozloha, počet obyvatel, historické země. 
 • Nové učivo - Státní hranice / str.15, Povrch ČR - pohraniční a vnitrozemská pohoří / str.16,17 pročíst.

Hudební výchova

Do 27. 3. 2020

Zjistit z internetu zda má něco společného Bedřich Smetana s městem Plzní. Zapsat si to na papír – při další společné hodině si o tom budeme povídat, lépe řečeno já budu poslouchat, co všechno jste zjistili. 

Do 20. 3. 2020

Naučí se 2 sloky písně Červená, modrá fiala, na internetu si najdou písničku a společně budeme zpívat ve škole. 

1. Červená, modrá fiala, fiala, kdes ji, má milá trhala, trhala, kdes ji, má milá trhala? 

2. Trhala jsem ji v zahrádce, v zahrádce, zabolelo mě mé srdce, zabolelo mě mé srdce.

Výtvarná výchova

27. 3. 2020

Nakresli obrázek čápa – na komíně, na louce. 

Čtení vám zadám až v druhé polovině týdne. 

Přeji hodně energie do vypracovávání úkolů, nezapomínejte i na odpočinek. Při kreslení si můžete pustit nějaké pěkné písničky. Zdravím vás všechny, Jarka Matoušková.

Do 20. 3. 2020

Namalovat pastelkami obra z pohádky Jana Wericha (na str. 164 je popis, jak obr vypadal)

Nakreslí pastelkami svůj obrázek MHO (Moc Hodného Obra) z přečtené ukázky (Čj).