Navigace

Obsah

Český jazyk

Do 19. 6.

Milí žáci, zaměříme se na podmět několikanásobný a nevyjádřený. 

S tímto učivem jste už seznámili ve čtvrtém ročníku a nyní si ho zopakujeme a znovu procvičíme a přidáme si shodu přísudku s několikanásobným podmětem. 

Jdeme na to: 

 • nejdříve si přečti oranžové rámečky ČJ str. 181, 182 
 • přečti si str. 180 – 181 „O Pošťácké pohádce“ - neposílat 
 • str. 182 cv. 4, přečti a ústně vypracuj - neposílat 
 • str. 184 – 185 ústně cv. 1 - neposílat 
 • str. 186 PŘEČÍST ORANŽOVÝ RÁMEČEK 
 • PS str.36, 37, 39, 41 – prosím vypracovat, ofotit a poslat na email 

Blížíme se do finále, tak vydržte!!! MB

Anglický jazyk

15. 6. – 17. 6. 

 • Podívej se na nová slovíčka 4B do PS na stranu 76. 
 • Poslechni si nahrávku a zopakuj výrazy, které jsou v učebnici na straně 42 v textu zvýrazněny modře. Pošli nahrávku nebo video, jak výrazy opakuješ. 
 • Cvičení zaslat na mail.

18. 6. – 19. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a nahlas si přečti text v učebnici na straně 42. 
 • Seřaď slovíčka ve cvičení 42/2 podle toho, co Pradeep během dne dělal. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika

Do 26. 6.

Vážení rodiče,

děkuji za spolupráci po těch 6 týdnů, kdy jsem zadávala a opravovala úkoly pro Vaše děti. 

Přeji Vám i Vašim dětem zdraví a příjemnou dovolenou.

Mgr. Todorovová

15.-17. 6.

 • Dáme opět geometrii - Obsahy složitějších obrazců - uč. str. 28
 • Pís. spočítat 28/1,3,4,5 - počítat dle návodu, rozdělit si obrazec vždy na 2, příp. 3 části!


18.-19. 6.
Zlomky

 • str. 19/1,2 - ústně
 • str. 19/3,5,6,7 - písemně

Mgr. Todorovová

Vlastivěda

Do 19. 6.

Vysvětli pojmy:

 • Sokol
 • Orel
 • KSČ
 • Baťa
 • Vlajka
 • Voskovec
 • Werich
 • Užhorod
 • Gočár

Přírodověda

Do 19. 6.

Proč se střídá den a noc, proč se střídají roční období 

 • Podívej se na video.  

Zápis do sešitu: 

Střídání dne a noci 

 • Země se otáčí kolem své osy (je pomyslná) a Slunce na ni svítí. 
 • den – osvětlená polovina Země Sluncem 
 • noc – neosvětlená polovina Země 
 • Země se otočí kolem své osy za 24 hodin. 

Střídání ročních období 

 • Země se zároveň otáčí kolem Slunce. 
  • · jaro začíná 20. 3. = jarní rovnodennost (12hod. den a 12hod. noc) 
  • · léto 21. 6. = letní slunovrat (16hod. den a 8hod. noc) 
  • · podzim 22. 9. = podzimní rovnodennost (12hod. den a 12hod noc) 
  • · zima 21. 12. = zimní slunovrat (8hod noc a 16hod. noc)

Český jazyk

Do 12. 6.

Ahoj, 

stále ještě budeme pracovat se shodou přísudku s podmětem (příloha). 

Zatím jsme věnovali pozornost přísudku slovesnému, nyní se naučíme rozeznávat přísudek jmenný se sponou. 

Na straně 179 si pozorně přečtěte oranžový rámeček! 

Učebnice str. 177, 178, si přečtěte a zjistěte, čím se liší zákl. skl. dvojice označené zeleně od zákl. skl. dvojic označených modře. 

Písemně vypracuj cv. 3 str. 179 (vyber si 10 vět, přepiš je do sešitu pod sebe, vyznač základní skladební dvojice. U přísudku napiš, zda jde o přísudek slovesný, nebo jmenný se sponou, sponu dej do kroužku. 

Minulý týden byl jeden z úkolů vymyslet a nakreslit komiks. Protože jsem od většiny z Vás úkol neobdržela, asi jsem Vám na něj dala málo času. Nevadí, budete mít čas ho dodělat do konce tohoto týdne. Někteří mi komiks poslali, těm dávám příležitost pokusit se ten svůj příběh ještě vylepšit, prodloužit…….. 

Přeji hodně úspěchů a těším se na Vaše příběhy. 

MB

Anglický jazyk (Še)

8. 6. – 10. 6. 

 • Podívej se na užívání předložek s časovými údaji do PS na stranu 69 (4. 2 on + day/ at + time). 
 • Do sešitu překresli tabulku ze cvičení 41/5 v učebnici. Doplň do tabulky správnou předložku a poté slovní spojení přelož do češtiny. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

11. 6. – 12. 6. 

 • Přečti si nahlas text a napiš ve správném pořadí názvy televizních pořadů ve cvičení 33/4 v PS. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak text čteš.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika

Úkoly na 8.-10. 6.

Děti, dáme také něco z geometrie.

Pravidelné obrazce

 • Str. 16, pročíst růžový rámeček, prohlédnout obrázky pod ním, cv. 2 ústně.
 • Jednotky obsahu - opakování
 • Str. 27 - ústně cv. 2, 5. U čtverečních jednotek se vždy přidává nebo ubírá SUDÝ počet míst.
 • Pís. str. 27/3, 4, 6, 7.

Úkoly na 11.-12. 6.

Začneme sčítání a odčítání zlomků.

 • Zopakovat učivo v růžových rámečkách na str. 17. 
 • Ústně 17/4,7 a 18/1.
 • Písemně 18/2, 4, 5, 7 (bez zkoušek).  

Mgr. Todorovová

 

Přírodověda

Do 12. 6.

Milí páťáci, 

tentokrát nebudete nic opisovat, číst ani sledovat, ale tvořit. Vaším úkolem bude vytvořit sluneční soustavu. Náměty najdete na následujících stránkách.

Fantazii a tvořivosti se meze nekladou, ale dodržte tyto podmínky: 

1. soustava bude barevná 

2. u každé planety budou 2 zajímavosti 

Práce bude hodnocena. 

Těším se na vaše sluneční soustavy.

Vlastivěda

Do 12. 6.

Složení vlády 1918 Československa - 1918

 • prezident:
 • předseda vlády
 • ministr zahraničí
 • ministr financí
 • ministr národní obrany

Vyhledej na internetu.

Anglický jazyk

1. 6. – 3. 6. 

4. 6. – 5. 6. 

 • Napiš časy k jednotlivým hodinám a hodinkám ve cvičení 32/2 v PS. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak časy čteš.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk

Do 5. 6.

 • Zkus vymyslet komiks, dle vlastní fantazie – nakresli a vymysli text.

Úkoly na 2. – 3. 6. 

 • ČJ PS str. 30, 31 – prosím doplňte a ofocené mi pošlete na email. 

Děkuji! MB.

Matematika

1. - 3. 6.

 • ústně str. 13/1, 2, 5
 • písemně str. 12/11    str. 13/3,6    str. 14/1,2

 

4. - 5. 6.

Porovnávání zlomků

 • zapsat nadpis a růžové rámečky str. 14 i 15
 • ústně str. 14/5, 6, 7     str. 15/1
 • písemně str. 14/8, 9   str. 15/3, 8
 • Mgr. Todorovová

Přírodověda

Úkol na 3. 6. 

Slunce 

Přečti si text zde.

Do neúplného zápisu doplň slova z textu. 

Zápis: 

 • Slunce 
 • Slunce =h….. 
 • = koule….. 
 • Teplota Slunce je…… 
 • V gravitačním poli Slunce obíhají a)….. 
 • b)….. 
 • c)….. 
 • d)….. 
 • Soubor těchto těles se nazývá……. 
 • Do Slunce se nikdy nedíváme! Poničili bychom si zrak.

Vlastivěda

Do 5. 6.

 • Nakresli mapu Československa - 1918 - zakresli sousední státy.

Úkoly do 29. 5

Český jazyk

Do 29. 5.

 • ČJ str. 175 – 177 – cv. 3, 4 samostatně doma 
 • PS str. 35 – vypracovat, prosím ofotit a poslat na email. 

Děkuji. MB

Do 27. 5.

 • Pokračujeme dále v učivu o skladebních dvojicích. 
 • ČJ str. 168, 169 – zkus si samostatně udělat cvičení na těchto stránkách (4, 5, 6) 
 • a pečlivě si přečti odstavec Pamatujte si. 
 • ČJ str. 172 (cv. 1) – 174 splň samostatně cvičení. 
 • Na straně 173 cv. 3a) - napiš na PC a pošli, prosím na email. 

Děkuji. MB

Anglický jazyk

25. 5. – 27. 5. 

Zapiš přes fólii nebo do sešitu časy, které vidíš na obrázcích ve cvičení 40/2a v učebnici. 

Přepiš do sešitu věty se správnou interpunkcí ze cvičení 40/2b v učebnici. 

(Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak časy ze cvičení 2a čteš.) 

Cvičení zaslat na mail. 

28. 5. – 29. 5. 

Poslechni si nahrávku a zapiš do sešitu časy, které slyšíš. 

(Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak časy z nahrávky opakuješ.) 

Cvičení zaslat na mail

Matematika

Do 29. 5. 

Počítání se zlomky

 • str. 12/1, 6, 7, 9 - ústně
 • str. 12/2, 3, 4, 10 - písemně

Spolupráce už je lepší, přeji mnoho úsěchů i dál.
Mgr. Todorovová

 

25.-27. 5.

 • uč str. 9/7 ústně
 • písemně str. 9/1,2,3,5.

Upozorňuji, že několik rodičů mě dosud nekontaktovalo!!! Urychleně tak učiňte!
Mgr. Todorovová

Přírodověda

Do 29. 5.

Měsíc 

Podívej se na video a pod zápisky napiš alespoň 2 informace z videa, které jsi o Měsíci nevěděl, a jsou pro tebe zajímavé.

https://www.youtube.com/watch?v=KGO4xX4ARt4 

Zápis do sešitu: 

Měsíc 

 • Měsíc je přirozená družice Země. Obíhá okolo ní. 
 • Země přitahuje gravitační silou Měsíc a platí to i naopak.

Vlastivěda

Do 29. 5.

Osobnosti (Češi Rakouska-Uherska)

 • Vyhledej pomocí internetu.
 1. T. G. Masaryk
 2. Gustav Fríštenský
 3. František Josef I.
 4. E. Beneš
 5. M. R. Štefánik
 6. Jan Jánský
 7. Bedřich Šupčík

Úkoly do 22. 5.

Český jazyk

Do 22. 5.

Ahoj všem, 

dostáváme se k opakování a procvičování základních a určovacích skladebních dvojic. 

V učebnici máme shrnutí toho, co jsme se naučili ve 4. ročníku, a protože jste šikovní, věřím, že si dané vědomosti po přečtení vybavíte. 

 • ČJ str. 166 – 167 – si přečtěte a cvičení ústně vyřešte. 
 • PS ČJ str. 33, 34 – doplňte, pak vyfoťte a pošlete, prosím, na můj email. 

Děkuji! MB

Do 20. 5.

Je tu zase nový týden a nové úkoly. Budeme se věnovat opakování a procvičování. 

Posílám PL (1, 2, 3). Podle možnosti, prosím, vypracuj a pošli na můj email. 

Držím palce, ať se Vám daří.

Matematika

21.-22. 5

 • uč. str. 6 cv. 4, 5, 8 - písemně.
 • Pak napsat nadpis ARITMETICKÝ PRŮMĚR, pod něj opsat růžový rámeček str. 8 (a ZAPAMATOVAT SI TO!).
 • Vypracovat př. 2 podle návodu (včetně zápisu!) a spočítat písemně ještě př 3 a 6 - vše ze str. 8.

 

18. - 20. 5.:

 • Ústně str. 5 cv. 1, 3, 8.
 • Písemně str. 5 cv. 6, 7, 9, str. 6 cv. 1 a 3. U cv. 9 nenařizuji zkoušky, jen dobrovolně.
 • Prosím poslat pokud možno do středy, ve čtvrtek bude další várka.

Ať se vám daří!
Mgr. Todorovová

Anglický jazyk

18. 5. – 20. 5. 

Popiš věci ve cvičení 31/4 v PS. 

Doplň rozhovory ve cvičení 31/5 v PS. 

(Dobrovolný úkol: Vyber si jedno ze cvičení a pošli nahrávku, jak jej čteš.) 

Cvičení zaslat na mail. 

21. 5. – 22. 5. 

Podívej se na nová slovíčka 4A na straně 76 v PS. 

Připomeň si tvoření času v přehledu mluvnice na straně 69 v PS (4. 1 Time). 

Poslechni si nahrávku a nahlas zopakuj časy na hodinách ve cvičení 40/1 v učebnici. 

(Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak opakuješ časy na hodinách.)

Přírodověda

na 20. 5. 

Gravitační síla a Gravitační pole Země 

Přečti si text zde

Zápis do sešitu: 

Gravitační síla 

Každá 2 tělesa se přitahují navzájem. Síla, kterou se přitahují = gravitační síla. 

-měřidlo síly = siloměr 

-jednotka síly =1 newton (1N) 

Předmět s větší hmotností je k Zemi přitahován větší gravitační silou, než předmět s menší hmotností. 

Gravitační pole Země 

Kolem Země je gravitační pole. 

Na těchto stránkách si ověřte, jestli jste pochopili učivo: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/gravitacni_sila.htm

Vlastivěda

Do 22. 5.

Vypiš národy Rakousko-Uherské monarchie.

Český jazyk

Úkoly 14. - 15. 5. 

 • Najdi si a procvičuj:
 • ČJ – 5. roč. – Hledáme chyby 1, Opakování 1, Konflikt, Hlásková stavba slov

Stačí poslat informaci o splnění.

Děkuji. MB

Do 13. 5.

Ahoj děti, 

dostáváme se k dalšímu učivu. V příštích hodinách budeme opakovat a prohlubovat učivo o větě. 

 • Najdi si v učebnici str. 164 a 165, pozorně si přečti a vypracuj cvičení. 
 • Strana 164, 165 cv. 1 – 5 ústně. 
 • Strana 165 cv. 6a) vypracuj do sešitu a ofocené mi, prosím, pošli na email. 
 • Strana 212, 213 cv. 5 (opakovací cvičení) písemně napiš na PC a pošli, prosím, na email. 

Děkuji. MB

Anglický jazyk

14. 5. – 15. 5. 

 • Přiřaď názvy předmětů k obrázkům ve cvičení 30/2 v PS. 
 • Doplň otázky a odpověz na ně ve cvičení 30/3 v PS. Poté si cvičení nahlas přečti. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak otázky a odpovědi čteš.) 

Cvičení zaslat na mail.

11. 5. – 13. 5. 

Matematika

15. 5.

Milí žáci,

doufám, že jste si ve škole vyzvedli 3. díl matematiky, abyste byli schopni plnit zadávané úlohy. Kdyby snad ještě někdo učebnici neměl, bude k dispozici ve škole v úterý 19. 5. 

Úkoly na 14. - 15. 5.:

 • Ústně str. 3 cv. 1, 2, 4, 6, str. 4 cv. 1.
 • Písemně str. 3 cv. 7, 8, 13, str. 4 cv. 5 a 12. U cv. 13 nenařizuji zkoušky, možno udělat dobrovolně.

Očekávám úkoly z úterý i z dneška.

Mgr. Todorovová

do 15. 5.

Vážení rodiče, milí žáci,

byla jsem pověřena paní ředitelkou od tohoto týdne do konce školního roku dálkovou výukou matematiky ve vaší třídě 5. A. Dnes posílám trochu procvičování, což nikomu neuškodí. Od příštího týdne snad budeme moct pracovat podle III. dílu učebnice, ve čtvrtek s paní ředitelkou domluvíme, jak vám je předat, prý je děti nemají.

Tento úkol tedy pošlete už na můj mail.

S pozdravem Mgr. Jindřiška Todorovová.

mail: j.todorovova@seznam.cz

Přírodověda

Do 15. 5.

Póly magnetu 

Přečtěte si text. Pokud máte doma magnety, můžete si udělat pokusy, lépe učivo pochopíte. 

Text zde.

Následující zápis si opište do sešitu: 

Póly magnetu 

Magnet má 2 póly- severní (S)a jižní(J). 

Působení 2 magnetů - nesouhlasné póly S-J,J-S se přitahují 

-souhlasné póly S-S, J-J se odpuzují 

Magnetická síla působí i mezi magnety navzájem. 

Magnetická síla mezi nesouhlasnými póly 2 magnetů=PŘITAŽLIVÁ 

Magnetická síla mezi souhlasnými póly 2 magnetů =ODPUDIVÁ 

Železný předmět + pól magnetu = PŘITAŽLIVÁ MAGNETICKÁ SÍLA 

Čitelné zápisky mi pošlete do pátku 15. 5. 

A. Morgensternová

Vlastivěda

do 15. 5.

Doplň kraje:

 • Ostrov nad Ohří
 • Znojmo
 • Havířov
 • Prostějov
 • Třebíč
 • Kaplice
 • Děčín
 • Náchod
 • Turnov
 • Trutnov

Pozor - změna odevzdávání (trojanecmir@seznam.cz)!

 

Český jazyk

Do 7. 5. 2020

Týden utekl a posílám další úkoly. 

Učebnice ČJ str. 161 – 163 ústně. 

Věřím, že každý z Vás má rozečtenou, nebo se chystá číst nějakou knihu…. 

Napište na PC, jak se Vám líbila a proč (charakteristika hlavních postav, děj…..) a pokud je to možné, využijte své znalosti z hodin Informatiky a nakreslete obrázek a vložte do Vašeho textu a pošlete mi, prosím na email. 

Všem posílám pozdrav. MB

Anglický jazyk

4. 5. – 7. 5. 

Poslechni si věty a zopakuj je: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/pronunciation/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

(Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak věty opakuješ.) 

Zapiš do sešitu cvičení 38/ 1 v učebnici. 

Vypiš do sešitu osm zvířat ze cvičení 38/ 2 v učebnici. 

Vytvoř věty a otázky ve cvičení 38/ 3 v učebnici, přepiš je do sešitu a přelož. 

Cvičení z učebnice zaslat na mail.

Matematika

4.5. – 7.5. 

 • Uč. str. 56/ 1,5,6 - písemně 
 • Uč. str. 56/ 3,4,10 – ústně 
 • Uč. str. 57/ 2,4 – písemně 
 • Opakovat si vzorce pro výpočet povrchu krychle a kvádru 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Vlastivěda 

4.5. – 7.5. 

Podívat se na „DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA“ DÍLY 84 – 94 

Přečíst si v učebnici str. 25 a 26 

Písemně odpovědět na otázky : 

1. Co bylo bezprostředním podnětem vypuknutí 1. světové války? 

2. Kdy skončila 1. světová válka, jak dlouho trvala a kdo byl poražen? 

3. Co zvyšovalo krutost bojů? Jaká vojenská technika byla použita? 

4. Kdy bylo vyhlášeno samostatné Československo? 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Přírodověda

Do 7. 5. 2020

Milí páťáci. 

Dnešním tématem bude Magnetická síla. Přikládám i text z učebnice. Ten si jen přečtěte zde.

 • Na těchto stránkách si přečtěte stranu 1-5.
 • Zápis si opište do sešitu a až se sejdeme ve škole, uděláme si pokusy, kterými si ověříte dané informace. 

Magnetická síla 

 • Magnet přitahuje předměty, které jsou ze železa nebo železo obsahují. 
 • Magnetická síla = síla, kterou působí magnet na předměty. 
 • V okolí magnetu = magnetické pole. 
 • Magnetická síla působí i na dálku.

Úkoly 27. 4. – 30. 4. 

ČJ 

 • Podmiňovací způsob – přečíst a zopakovat ČJ str. 156 
 • str. 157, 158 – ústně 
 • str. 158 cv. 3, prosím napsat na PC a poslat na email 
 • Vypravování str. 158 – 161 – ústně. 

Děkuji! MB

Anglický jazyk

27. 4. – 30. 4. 

Udělej si online cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs 

Znovu se podívej na rozvrh hodin v PS na straně 28 a potom doplň do vět slova z rámečku ve cvičení 2. 

PS 29/3- napiš název hodiny a potom napiš, který den daný předmět máte 

Cvičení zaslat na mail.

Matematika

27. – 30.4. 

Nová látka –„Výpočet povrchu kvádru“ - do školního sešitu si zapiš nový vzorec, který je na str.54 v modrém rámečku a nauč se ho nazpaměť 

 • 54/1,2 povrchy dopočítej jen na fólii 
 • 54/3,4 – do sešitu písemně, zapiš a počítej stejně jako v příkladech 1,2 
 • 55/1,2,3,5,6,10,12 – ústně 
 • 55/7 a 56/4 – písemně 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Přírodověda

Ostatní smyslová ústrojí 

Jednoduché výpisky ze zbývajících smyslových ústrojí - sluchu, čichu, chutě, hmatu. Zkus zjednodušeně nakreslit obrázek ucha a jazyka. Můžeš si ho i stáhnout z PC. Nezapomeň oba obrázky popsat. 

Každý člověk je originál. Tento poznatek využili kriminalisté na konci 19. stol. A usvědčili pachatele na základě otisku prstů. Vznikl nový obor daktyloskopie. 

Zkus si doma lehce namočit palce pravé i levé ruky do barvy nebo inkoustu a otiskni je do sešitu. Nesmíš mít na bříškách velké množství barvy, jinak se ti pokus nepovede. Porovnej si strukturu kůže na obou palcích. Pokud budou rodiče ochotni spolupracovat, udělej si otisky ochotných členů rodiny a porovnej. Ani v rodině nenajdeš 2 stejné otisky. 

Přeji ti zábavné zkoumání.

Vlastivěda

27. – 30.4. 

 • Uč. str. 23 přečíst si kapitolu „Nové uspořádání společnosti“ 
 • Do sešitu vypracovat otázky 24/1,2,3,5 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

ČJ 23. – 24. 4. 

 • ČJ str. 211, 212, cv. 1, 2 – ústně. 
 • Stačí jen poslat informaci o splnění. 

Děkuji! MB

Český jazyk  (20. – 22. 4.) 

 • Rozkazovací způsob: ČJ str. 154, 155 – zopakovat ústně. 
 • Str. 156 cv. 2 – písemně na PC a prosím poslat na email.

Děkuji! MB

Matematika

20. – 22.4. 

 • Zaokrouhlování desetinných čísel cv. 52/ 1,4 písemně, 53/ 11 písemně, 
 • 52/ 2,3, 6 - ústně. 

23. – 24.4. 

 • 53/12 – písemně Procvičovat si sčítání a odčítání desetinných čísel na www.onlinecviceni.cz
  • 1.stupeň – matematika- desetinná čísla 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Anglický jazyk

23. 4. – 24. 4. 

Procvič si slovíčka.

(Choose a section from the menu below -> School sucjects -> Learn it; potom přepni na záložku PRACTICE vpravo nahoře -> START). 

Prohlédni si rozvrh hodin v PS na straně 28 a doplň rozhovor ve cvičení 1. 

Cvičení zaslat na mail.

20. 4. – 22. 4. 

Poslechni si výslovnost jednotlivých předmětů a zopakuj je (Page 34, Exercise 1a): https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Odpověz na otázky v učebnici ve cvičení 34/2. 

Odpovědi zaslat na mail.

Vlastivěda

20. – 24.4. 

 • Uč. str. 19 – 20 přečíst si „Národ sobě“ a 21 – 22 hospodářský růst českých zemí. 
 • Písemně vypracovat otázky : 20/2 a 22/ 2,3,4. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Přírodověda

Úkol na 22. 4. 

Smyslová ústrojí 

-vypsat smysl + orgán 

-podrobněji zápisky ze zraku 

-namalovat a popsat oko 

Na následujících stránkách si vyzkoušej, jak dobrý máš zrak.

Úkoly do 17. 4.

Český jazyk

14. 4. – 17. 4. 

 • učivo o slovesech: MINULÝ ČAS – str. 152 – 154, cv. 1 ústně. 
 • cv. 2, 3, str. 153, 154 písemně na PC a poslat na e-mail. 
 • Někteří z Vás už mají vypracované, tak si užívejte volno.

Hodně úspěchů při plnění úkolů! MB

Anglický jazyk

14. 4. – 17. 4. 

 • Nauč se nová slovíčka 3D- PS strana 75. 
 • Vytvoř svůj rozvrh hodin ve škole na A4- názvy dnů a předmětů v anglickém jazyce. 
 • (Klidně přidej i obrázky a rozvrh vybarvi.) 
 • Rozvrh zaslat na mail.

Matematika

14. – 17.4. 

 • Uč. 50/1,2,3,4 –ústně. 
 • 50/5 – písemně. 
 • 51/6 – písemně. 
 • 51/8,9,10,11 - ústně. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Vlastivěda

14. – 17.4. 

 • Přečti si „Nespravedlivé Rakousko“ v učebnici na str.18 
 • Vypracuj otázky 18/1,2,3 do sešitu písemně 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Přírodověda

15. 4. 2020

Nervová soustava

 • zápisky 
 • Na procvičení: rysava.websnadno.cz – Přírodověda 5 – sloupec 2. pololetí – Nervová soustava

 

Úkoly do 5. 4.

Český jazyk

2. 4. – 5. 4. 

 • ČJ opakování učiva o slovesech: BUDOUCÍ ČAS – str. 150 – 152, cv. 1 – 3 ústně, cv. 4, str. 152 písemně na PC a poslat na e-mail. 

Anglický jazyk

2. 4. – 5. 4. 

Nakresli příšery dle popisu: 

Hello, my name is Annie. I am a purple monster; I am very slim and tall. I have got yellow long hair. I have got seven blue eyes and five red ears. I have got four short arms and sixteen long fingers. I haven´t got any legs. I have got one older brother. His name is Bert, he is very fat and tall. He is a blue monster. He has got three green eyes and he hasn´t got any ears. He has got short green hair. He has got eight arms and eight legs. 

Obrázky zaslat na mail.

Matematika 

30.3. - 1.4. 

 • Učebnice str.48/ 1,2,3  ústně.
 • Přečti si růžový rámeček na str. 48 a 49!
 • Str. 48/5 písemně.
 • Pravidelně můžete sledovat v televizi na ČT2  UčíTelka matematiku v úterý a v pátek 11.35 – 12.00.

2.4. – 3.4.

 • Učebnice str. 49 / 6a,b písemně.
 • Str. 49/ 10, 11 – ústně.
 • Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Vlastivěda

30.3. - 1.4. 

 • Dějiny udatného českého národa.
 • podívat se na You Tube na díly 78-84  opakování.
 • Politické probuzení – přečíst si v učebnici str. 16-17. 

2.4. – 3.4.

 • Vypracovat písemně otázky 17/ 1,2,5.
 • Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Přírodověda 

Do 5. 4. 2020

Rozmnožovací soustava – stručné poznámky (stačí pohlavní buňky a ústrojí) 

 • Určitě Vás budou zajímat i podrobnosti, proto se podívejte na YouTube.
 • Vyřešte křížovku. (Pokud si ji nemůžete vytisknout a nalepit do sešitu, pište si slova na papír a tajenku napište do sešitu. 
 • Povinný a hodnocený úkol! 
  • Sám vymysli křížovku. 
  • PODMÍNKY: - bude mít 6 – 8 řádek. 
  • slovo, které vyjde v tajence si zvolte sami 6 – 8 písmen. 
  • všechna doplněná slova se budou týkat lidského těla. 
  • držte se vzoru, který jste dnes řešili. 
  • můžete z dnešní křížovky použít jen jeden stejný výraz. 
  • vezměte si na pomoc učebnici. 
  • nesmí chybět nápověda, podle které budete psát slova do křížovky. 
  • křížovku nalepte do sešitu, ofoťte a pošlete na moji emailovou adresu do 7. 4.

 

Tělesná výchova

Milí sportovci, moc Vás všechny zdravím. Nezapomínejte ani v našem odloučení na každodení protažení a jakýkoliv pohyb. Švihadlo, smeták má doma každý, vzpomeň si na naše hodiny TV a protáhni se! Pokud můžeš, proběhni se na zahradě nebo se alespoň projdi do přírody. Pokud máš chuť posilovat, zkus denně 10 prkýnek po 10sec. Pozor na rovná záda, neprohýbej se! 

Moc se na Vás a naše společné hodiny TV těším.

Český jazyk

Do 1. 4. 2020

Dobrý den, posílám odkaz na další procvičování zájmen a číslovek:

 • https://www.onlinecviceni.cz/
 • ČJ - 5. tř. – zájmena, číslovky – procvičovat, 
 • zopakovat učivo o slovesech ČJ str. 145 – 150, cv. 4,
  • str. 150 – napsat na PC a poslat na email. 
 • dále sledovat pořad ČT „UčíTelka“, každé PO a ČT v 11, 35 - 12, 00 hod. 

Děkuji a všem posílám mnoho pozdravů! 

MB

23. – 25. 3. 

Všechny Vás zdravím a posílám další procvičování. 

 

Stačí poslat informaci o splnění. 

Hodně štěstí!

Úkoly do pátku 20. 3.: 

 • Čt. 19. 3. Sledovat na ČT: UčíTelka  11, 35 – 12, 00 hod.
 • Četba – vlastní kniha (hlavní myšlenka, postavy…)
 • Výstup: prosím pouze o sdělení, zda byl úkol splněn. Děkuji.

Úkoly do středy 18. 3.:

 • ČJ "Slohové úkoly“, str. 140 – 143. 
 • Str. 141 cv. 6 a str. 143 cv. 2 napsat na počítači (náhrada za informatiku) a poslat na email (zsplzenec3@seznam.cz).

Do 13. 3.

 • "Skloňování číslovek", str. 137 - 139 - všechna cvičení – ústně. 
 • Naučit se skloňování číslovek: dva, dvě, tři, čtyři, pět. 
 • Skloňování přepsat podle učebnice do sešitu ČJ1! 
 • Úkoly vypracovat do pátku 13. 3.

Anglický jazyk

30. 3. – 1. 4. 

 • PS cvičení 27/4- vyplnit + ústně přeložit 
 • Hotové cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • PS cvičení 26/2- vyplnit 
 • PS cvičení 27/3- vyplnit 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

23. - 25. 3. 

 • Přídavná jména (viz Přehled mluvnice PS strana 68)- přečíst. 
 • učebnice 33/3 do sešitu. 
 • PS strana 26/1 - vyplnit. 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

 

16.- 20. 3. 

 • PS strany 24- 25 
 • nová slovní zásoba 3C- PS strana 75 
 • učebnice strana 32- přečíst nahlas a vypracovat cvičení 32/1 do sešitu 

12.- 13. 3. 

 • nová slovní zásoba 3B- PS strana 75 

 • učebnice: cvičení 30/4 (Tvoření otázek- viz PS strana 68)- vypracovat do sešitu; cvičení 31/5 ústně; cvičení 31/6 do sešitu; cvičení 31/7 ústně.

Matematika

26.3. – 27.3. 

 • 47/1 – na zadní straně učebnice – slož 1x krychli, 1x kvádr. 
 • 47/2 – Překresli kvádr do sešit na geometrii, popiš stěny a podstavy. 
 • 47/3,4,5,6 – písemně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27. 3. 2020. 
 • 23. 3. – 25.3. 

 • Uč. str. 45 celá písemně. 
 • Str. 46 – nová látka Krychle a kvádr 46/1-5 ústně. 
 • Opsat žlutý rámeček do sešitu na geometrii, 46/6,7 písemně. 

16.3.-20.3. 

 • Uč str.42 přečíst si novou látku – Porovnávání desetinných čísel. 
 • Str.42/3,4,5 , str. 43, 44 celá písemně do sešitu. 
 • 44/2 narýsuj si číselnou osu do sešitu, pak vyznač Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.3. – 13.3. 

 • Uč. 40/5 písemně do sešitu. 
 • 41/7-b,c, 8,9. 
 • 41/ 11, 12, 13 zapsat příklad a odpověď. 
 • 41/ 14 i zkouška písemně do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

Vlastivěda

23. 3. – 25.3. 

 • Uč. str. 12 a 13 přečíst , 13/ 1,2 do sešitu vypracuj písemně otázky. 

26.3. – 27.3. 

 • Uč. Str. 14. Přečti si Rozkvět kultury a umění Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27.3.

16.3.-20.3. 

 • Uč str. 6-9 přečíst , do sešitu vypracovat otázky str. 9/1,2,3,4. 
 • Uč str. 10,11 přečíst , do sešitu vypracovat otázky str. 11/1,2.
 • Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.3. – 13. 3. 

 • Uč str. 6 – 7 přečíst si novou látku. 
 • Str. 7/ otázky 1-5 písemně do sešitu. 
 • Podívat se na Udatné dějiny českého národa díly 73-77 Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

 

Přírodověda

Močová soustava – napsat poznámky do sešitu 

 • Doporučuji na YouTube shlédnout seriál Byl jednou jeden život – Ledviny. Zajímavých témat je tam k opakování více – např. dýchání, krev, trávení, srdce 
 • Prosím zápisky ofotit a poslat na moji emailovou adresu morgensternovaalena@seznam.cz.
 • Zatím se mi neozvali všichni ze třídy. Toto je pro mě jediná možnost, jak mi dát zprávu, že nemáte s přírodovědou problém, a že se jí věnujete. Respektujte, prosím moji žádost a ozvěte se.

Morgensternová

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

 • přečíst a zapsat do sešitu jednoduché, ale srozumitelné výpisky.
 • 11. 3. 2020. 

 

TRÁVICÍ SOUSTAVA 

 • přečíst a zapsat do sešitu jednoduché, ale srozumitelné výpisky. 

 

V pátek 20. 3. prosím zaslat na emailovou adresu ( morgensternovaalena@seznam.cz) informaci o splnění úkolu.