Navigace

Obsah

Úkoly do 5. 3.

Tělesná výchova
 • Děti, vzhledem k situaci zkuste využít volné chvíle a vyrazit někam na procházku, proběhnout se, či ujet alespoň pár kilometrů na kole. Buďte aktivní. 

Úkoly do 26. 2.

Tělesná výchova
 • Každý den nějaká pohybová aktivita, alespoň 20 minut. Může to být běh, chůze, kolo, ... 

Úkoly do 18. 2.

Tělesná výchova

Děti, využijte ještě sněhové nadílky a běžte si užít na běžky, zabobovat si nebo zkusit třeba skialpy. Zkuste být každý den aktivní.”

Úkoly do 12. 2.

Informatika

Milí páťáci, 

přečtěte si pozorně přiložené texty o označování textu a formátu a velikosti písma. Přestože jste již s velikostí písma pracovali, čeká vás opět úkol založený na této dovednosti. 

Nejprve si vyzkoušejte modře vyznačené úkoly a potom splň následující: 

Posílám text týkající se masopustu

1. Vyber text o maskách. 

2. V textu o maskách pracuj tak, aby každý další název masky byl zapsán větší velikostí než název předcházející ( podobně jako v modrém cvičném úkolu). 

 

Úkol posílejte buď na můj email nebo na můj chat v Teams (ne příspěvek!). 

Připomínám, že budu hodnotit. 

Dále připomínám, že doposud někteří z vás neodevzdali úkol do 28. 1. ( seznam třídy)

Tělesná výchova
 • Úkol pro tento týden je nachodit minimálně 15 000 kroků.

Úkoly do 3. 2.

Český jazyk
 • Slohový úkol – učebnice na straně 94, cvičení 13 a), b), c)
Matematika
 • Učebnice – strana 14, cvičení 5 (první  sloupeček)
 • Kdo chce může spočítat víc příkladů.
 • Učebnice – strana 14, cvičení 6
Vlastivěda
 • Zopakujte si probraného učivo z historie  a vyřešte křížovku.
 • :Na online hodině si ještě zopakujeme učivo o EU a NATO. Tento týden dostanete novou učebnici, která bude zaměřená na zeměpis ČR.  
Hudební výchova

Moji milí páťáci, srdečně Vás zdravím.

Úkol na tento týden:

 •  vypracuj referát o známém skladateli vážné hudby.

Jméno, život, vzdělání, tvorba,........

Můžeš napsat na papír nebo utvořit krátkou prezentaci.

Úkoly do 5.2.

Český jazyk
 • Začneme probírat kapitolu-Přídavná jména a budeme pracovat v malém sešítku, který si také rozdáme. 
 • Velký pracovní sešit - strana 24,cvičení 1

 

Matematika 
 • Učebnice -  geometrie na straně 31,cvičení 7
Přírodověda 
 • Přečtěte si v učebnici kapitolu-Zoologické a botanické zahrady. Napište do sešitu jakou zahradu (v jakém městě) jste navštívili a jaké zajímavosti zde lidé mohou vidět. Můžete využít informace na internetu. 
 • Dobrovolný úkol:
  • Doplňte zápis do sešitu obrázkem, který  nakreslete nebo nalepte.
Výtvarná výchova - dobrovolný úkol
 • Co děláte rádi ve volném čase? Zkuste nakreslit nějaký svůj koníček a napište mi jeho název. 
 • Ať se Vám obrázky podaří. 
Tělesná výchova
 • Najít si na internetu (třeba YouTube) instruktážní video ze cvičení a zkusit si podle něho 2x v týdnu zacvičit. Může to být třeba jóga, tanec nebo tabata).

Ondra & Jirka do 5. 2.

Ondra 

 • ČJ- opakování přídavných jm. v PS ( malý,3. ročník) pracuj postupně 
  • v uč.88/ podstatná jm.vzory rodu středního,ústně- práce v 
  • textu 89/5 a) spolu, tři věty opiš do sešitu 
 • M- násobení, dělení , geometrii v PS, příklady z uč.25/2,3,4. 32/1,2 
  • výběr, pracujeme spolu 

Jirka 

 • ČJ- v uč.87/3 opakování vzorů rodu ženského, slovní druhy 
  • (67)ústně spolu, tři věty přepiš do sešitu. Pokračuj v růžovém 
  • PS v doplňování. 
 • M-v uč. 17/7, 18/1, 32/1,2, 25/2,3,4 postupně spolu i samostatně. 
  • Geometrii 29/1,3 

Jirka a Ondra 

 • ČT 
 • VL- konec 2. světové války v uč.41-43/ čtení, povídání a zápis do sešitu 
 • PŘ- rostliny, živočichové- uč.26,27/ čtení, povídání a zápis do sešitu

Úkoly do 28. 1.

Český jazyk

Malý pracovní sešit

 • strana 20, cvičení 17
 • strana 21, cvičení 19
 • strana 24, cvičení 5,6

 

Matematika

Učebnice 2. díl

 • strana 6, cvičení 7
 • strana 7, cvičení 4, 6, 7

 

Video: dělení dvojciferným dělitelem  https://youtu.be/kaaUeKgyVHo

 

Vlastivěda

Přečtěte si v učebnici kapitoly na straně 53 a 54 a odpovězte písemně do sešitu na otázky na straně 55, cvičení 1,2,3

 

Informatika 

Milí páťáci, 

tento týden si opět procvičíte práci s grafickým editorem. 

 • Pracovní list.
 • Složku mi pošlete jako přílohu emailu nebo prostřednictvím Teams. 

Věřím, že to všichni zvládnete na jedničku. Přeji mnoho úspěchů!

Tělesná výchova

Zkuste se každý den aktivně hýbat, vyrazit na procházku, běžky nebo bobovat a užívat hezkého zimního počasí!

 

Ondra a Jirka

Ondra 

 • M- pracuj v PS/ násobení, dělení, příklady v sešitě 
 • ČJ- diktát uč.49/2, opakovat 58/VS, PS(růžový)25/5 ústně, 26/7 vypracuj písemně, postupně po řádkách 


Jirka 

 • M- v uč. 17/3,4,5,6,7 do sešitu 
 • ČJ- uč. diktát 49/2, opakování 58/VS, v PS( růžový) od str.14/ doplňování, 26/7 písemně,postupně po řádkách 


Jirka Ondra 

 • VL- uč. 39/ boj proti nacistům, konec 2. světové války. 25.1.-Čt2/14:55,17:00 děti v Terezíně 27.1.- Čt2/16:35,17:30 svědectví českých Židů 
 • ČT,PŘ-uč. 26,27/ rostliny, živočichové 25.1.- ZOOM 16:55, 26.1.Čt2-13:50, 28.1. Čt2-15:55 Geoderma- živý plášť planety Země

Úkoly do 20.1. 

Matematika

 • Podívejte se na prezentaci – násobení a dělení 10, 100, 1000 a do sešitu vypracujte úkoly.
 • Učebnice 2. díl  -strana 5, cvičení 6

Český jazyk

 • Malý pracovní sešit – strana 20, cvičení 16

 

Vlastivěda

Úkoly do 22.1. 

Matematika

 • Zopakujte si dělení se zbytkem. K tomu využijte prezentaci, kde máte vysvětlený postup. Do sešitu vypočítejte zadané úkoly.
 • Učebnice 2. díl – strana 8, cvičení 6 

 

Český jazyk

 • Velký pracovní sešit – strana 37, cvičení 7

Anglický jazyk

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠENÍ - tým LAVICE 21.1. / tým KOBEREC 22.1.

 1. Zkoušení LAVICE (čtvrtek) - SET 2C + 2D
 2. Zkoušení KOBEREC (pátek) - SET MOVERS (krokodýli) + 2C + 2D

 

Přírodověda

 • Kvíz – opakování třídění rostlin a živočichů

 

Výtvarná výchova (dobrovolný úkol)

 • Zkuste si vyrobit hezkou záložku do knihy, kterou si můžete ozdobit podle sebe.
 • Celý postup najdete v tomto videu. Hodně úspěchů při tvoření!

 

Informatika

Milí páťáci, 

Někteří z vás doposud nesplnili zadaný úkol z minulého týdne. Připomínám, že vaše práce a jejich odevzdání klasifikuji a že se blíží pololetní vysvědčení. Pokud tedy někdo ještě neodevzdal nějaký úkol z informatiky, dodejte nejpozději do 22. 1.!!!!!!! 

 

Úkolem na tento týden je OSMISMĚRKA. Tak věřím, že všem rozdám jedničky.

 

Tělesná výchova

 • Zkuste každý den vyrazit na procházku a užijte si krásné zasněžené krajiny.

Ondra a Jirka do 22. 1.

Ondra 

 • ČJ- 57/2a) opiš další tři věty do sešitu, PS růžový 23/10 č.j.,mn,stále si opakuj slovní druhy, pády. Určuj v textu- ústně 
 • M- dodělat PL, procvičuj násobení dělení 

Jirka 

 • ČJ- uč.85,87/3 a) ženské vzory určí ústně , opis tří vět do sešitu a pokračuj v PS (růžovém) v doplňování. 

Ondra a Jirka 

 • M- uč.17/3,4 do sešitu 
 • ČT, PŘ- rostliny, živočichové uč.26,27- přečti si a udělej zápis do sešitu. Vyhledej sám informaci o vybraném druhu. Dokument na ZOOM 21.1. v 18:00
 • Ondra a Jirka do 20. 1.

Jirka 

 • M-9/9a), b) dodělat,16/8,17/1,2 
 • Čj- PS růžový 12/15,16,17, uč.57/ sovní druhy,79/ pády, 85/ vzory rodu ženského,87//3 spolu ústně, sám opis do sešitu po třech větách. 

Ondra 

 • M- uč. 9/ b) druhá půlka 11/1,2,3( okopírováno) spolu do sešitu. Pracuj postupně 
 • Čj57/2 a) ústně spolu - VŠ, rod, číslo, slovní druh a pád, sám opis do sešitu tři věty každý den. 

Jirka a Ondra 

 • VL a ČT- 2. světová válka uč. 36-42 čtení, povídání. Dokumenty na Čt2 18.1. v 14:45 a ZOOM 19.1. v 14:25 

Úkoly do 15. 1. 

Český jazyk

-malý pracovní sešit- Shoda přísudku s podmětem, strana 23, cvičení 2

Připomínám, že ještě všichni neodevzdali čtenářský deník (vyfoťte a zašlete na email nebo do Teamsu).

Podívejte se na prezentaci a zopakujte si  literární pojmy - pověst (1.8 MB) a pohádka (1.09 MB)

Stručně do sešitu na čtení napište co pojmy znamenají a doplňte jedním příkladem (název knihy+ autor).

 

Matematika

-učebnice 2. díl, geometrie na straně 8, cvičení 5

 

Přírodověda

Přečtěte si kapitolu – Třídění organismů a doplňte text do pracovního listu (15.39 kB).

 

Úkoly do 13. 1.

Český jazyk

Čítanka-  strana 51 – 54, odpovězte písemně na otázky 1 a 2. 

Pracovní sešit – strana 11, cvičení 12 (slova nemusíte opisovat)

 

Matematika

Učebnice 2. díl –strana 4,  cvičení 5 

Pracovní list – obvod, obsah (16.53 kB)

 

Vlastivěda

Přečtěte si kapitolu – Od totality k demokracii a doplňte otázky v pracovním listu (18.86 kB) (písemně do sešitu). Křížovka (233.75 kB) je dobrovolný úkol.

Video:


Anglický jazyk

Termíny ONLINE hodin AJ (trvale, každý týden distanční výuky):

 • PONDĚLÍ 10:50 (celá třída)
 • ČTVRTEK 10:50 (tým LAVICE)
 • PÁTEK 10:50 (tým KOBEREC)

 

Příprava na hodiny a úkoly na tento týden:

 1. Quizlet SETY 2C + 2D
 2. ÚKOL 01 (do středy) - na základě nahrávky 1.57 (SOUBORY) vyplňte tabulku v učebnici na str. 23/5a - viz ZADÁNÍ  v TEAMS
 3. ÚKOL 02 (do neděle) - pracovní sešit str. 18 vypnit - viz ZADÁNÍ v TEAMS
 4. Quizlet SET MOVERS 01 (krokodýli) - JEN TÝM KOBEREC

 

Výtvarná výchova – dobrovolný úkol do 15. 1.

Zkuste nakreslit svoje oblíbené zvířátko. Kreslit můžete čímkoliv. Ať se Vám práce podaří!

Tělesná výchova

do 15. 1.

Zaměřte se na to, abyste byli produktivní a zkuste ideálně každý den dělat nějakou sportovní aktivitu a udělat tak něco prospěšného pro své tělo – například procházka, běh, běžky, sáňkování, domácí cvičení, …

 

Ondra a Jirka

do 15. 1.

Ondra 

 • Čj- PS růžový 19/3,4 ,20/1 ústně určení slovních druhů, v uč.56/1 opiš do sešitu po třech větách, doplňky i, s 
 • M- příklady v sešitě a v PS 

Jirka 

 • Čj- uč.84/7,6 ústně a písemně, opakuj si vyjmenovaná slova na str.58 

Jirka a Ondra 

 • PŘ a ČT- oceány čtení v uč.22,23- povídání,sledování dokumentu v TV na Prima ZOOM 14.1. V 18:05 h

do 13. 1.

Ondra 
M

 • příklady v sešitě, PS 11/1,2,3,4,5,6 rozdělit na každý den, pracovat postupně 

Čj

 • PS(3.ročník)9/3,4 ,10/5 ,11/4, uč.62/2a opis, další tři věty 

Jirka 
M

 • 38/4,6,7 slovní úlohy, dělení 

Čj

 • pracuj v růžovém PS, doplňky každý den jedno cvičení,které ti chybí od str.11 

Jirka,Ondra 
VL a ČT

 • opakuj téma 2. světová válka v uč.38-42

Úkoly do 8. 1.

Český jazyk
 • Přečtěte si v učebnici na straně 40 článek - přípony ný, ní  a potom do sešitu napište cvičení 3 a), b na straně 41.
 • Pokračujte v učebnici na straně 41 a 42 čtením textu o příponě –ský a v pracovním sešitu udělejte na straně 13 cvičení 19 (pouze doplňte vynechaná písmena a slova nepřepisujte).

 

Matematika
 • Pracovní list – sčítání
 • Učebnice na straně 24, cvičení 3, 4, 5 
 • Sestavte například sloupcový graf, o které jsme si povídali při online hodině.
 • Cvičení 6 je dobrovolný úkol. Můžete si vybrat jakékoliv zvíře a zjistit o něm na internetu tyto údaje.

 

Přírodověda
 • Na straně 22 a 23 si přečtěte kapitolu o oceánech. Podívejte se na prezentaci a do sešitu napište hádanky a jejich odpovědi. Využijte informace na internetu.
Informatika 

Do 15. 1. 

 

Milí páťáci, 

Předpokládám, že jste všichni našli pod stromečkem nějakou novou pěknou knihu. 

Pomocí Wordu (a různých úprav písma v něm) mi napište název knihy, autora, ilustrátora a několik vět o knize – bude se vám to jistě hodit i jako referát do hodiny ČJ. Pokuste se vložit i obrázek jako ilustraci – klidně můžete použít svůj z Malování. 

Vše zašlete do 15. 1. na mojí emailovou adresu nebo prostřednictvím Teamsů.

Ondra 

 

 • M- násobení, dělení v PS(7) 10/ celá strana,sešit předepsané příklady. Pracuj postupně 
 • Čj- PS(3.ročník)8/1,2 pády , opis z uč. 62/2a další tři věty. 
Jirka 

 

 • M- uč.37/5 do sešitu,8/ ústně 
 • Čj- 84/7 opakování vzorů rodu muž. psát do sešitu dva řádky, zbytek ústně. Pomůcka na str. 80,81/ tabulka se vzory 
Jirka, Ondra 
 • PŘ- uč. 22,23/ číst , povídat a zápis do sešitu tři věty ( žluté vyznačení) 
 • Čt- uč. PŘÍRODOPISU 22,23
Úkoly do 6.1.

Online hodiny úterý, středa – matematika a český jazyk od 9.30 hod

 

Český jazyk
 • předpony s, z, vz
 • Podívejte se na prezentaci a do sešitu si zapište pravopisné poučky. Na konci prezentace je úkol, který vypracujte do sešitu.

 

Matematika
 • opakování základních početních úkonů
 • Do sešitu vyřešte zadané úkoly z pracovního listu.

 

Vlastivěda
Tělesná výchova

1) Úkolem je nachodit za celý týden dohromady 12 000 kroků.

Ondra 

M

 • sčítání a odčítání pod sebou s přechodem do sešitu 

Čj

 • opis z uč. 62/2a další věta třetí řádek 

Jirka 

M

 •  uč.36/4,6,8 do sešitu 

Čj

 •  opakování vzorů rodu mužského v uč. 84/5b 
oba 


VL

 • opakování 1. republika ,2. světová válka uč. 36-42 

ČT-

 • číst nahlas učivo Vlastivědy 

Úkoly do 27. 11.

Online hodina český jazyk a matematika – čtvrtek 9.45 – 10.30 hod.

 

Český jazyk

 • Učebnice na straně 72, cvičení 11 

Matematika

 • Učebnice na straně 34, cvičení 7

Přírodověda

 • Přečtěte si kapitolu - Subtropický pás a informace v prezentaci. Potom do sešitu přepište věty z pracovního listu(křížovka je dobrovolný úkol).

 

Výtvarná výchova – dobrovolný úkol

Kdo chce může zkusit vystřihnout vánoční dekoraci na okno. Hezkou zábavu !

Informatika

Ahoj páťáci. Tento týden máte za úkol si pustit tuto prezentaci a seznámit se s WORDEM. 

Doufám, že až se další týden sejdeme, všem vám to půjde. JT

Tělesná výchova

Ačkoliv je počasí už chladnější, vydejte se na procházku a snažte se ujít alespoň 7 000 kroků.

Hudební výchova

Milí páťáci,

tento, snad poslední online úkol z hudební výchovy, nás zavede mezi strunné nástroje drnkací. 

V Teamsech najdete vše potřebné, pokud ne – zkuste si kvíz otevřít tady.

Jirka

 • M-uč.9/5  utvoř příklady,vypracuj do sešitu,8/3 - 5příkladů do sešitu
 • Čj-opis z uč. 62/2a),78/8 vypiš podstatná jm. urči číslo,opakování rodů v uč.80,81,85,88 čti a opakuj si nahlas

Ondra

 • M-pracuje v sešitě,opakování násobilky
 • Čj-sešit+ opis z uč.62/2a),78/8 vypiš podstatná jm. urči číslo

Oba

 • Čtení-vlastní četba,vyprávění
 • PŘ-opakuj podnebné pásma uč.5,6 a 7,8 živočichové a rostliny v různých pásmech

Úkoly 25. 11.

 

Online hodina (čj + ma) se uskuteční v úterý a ve středu od 9.45 do 10.30 hodin.

 

Český jazyk a matematika

Na online hodinu ve středu si zopakujte shodu přísudku s podmětem.  Podívejte se na prezentaci a vypracujte pracovní list.

Z učebnice matematiky na straně 38 si udělejte do sešitu cvičení 2, 3 a 4. 

Vlastivěda

V učebnici si přečtěte na straně 30 kapitolu o T. M Masarykovi a prohlédněte si prezentaci. Do sešitu si přepište otázky a odpovědi z kvízu.

 

Jiří

 • M-7/1 poslední sloupeček,7/4 dvě tabulky-zapiš jako příklady do sešitu,
 • 7/2 pozorně přečti a způsoby výpočtu si zapiš,7/5 tři příklady+zkouška,9/9a) dva sloupky ústně,třetí do sešitu
 • Čj-uč.67/opakuj si slovní druhy,79/ pády. Hraj hru podstatná jm. urči číslo j. nebo mn.
 • 71/1 čti a vyhledej podstatná jm. a urči číslo j,mn.,slovesa urči čas, 62/2a) opiš tři věty do sešitu

Ondra

 • M-práce v sešitě + opakování .,: v PS
 • Čj-práce v sešitě+opakování slovních druhů,pádů na str.67,79, 71/1 čti a vyhledej podstatná jm. urči číslo j. nebo mn.,slovesa urči čas, 62/2a) opiš tři věty
 • Čtení-vlastní četba,vyprávění
 • VL-orientace na mapě,ukazuj si řeky ČR jejich názvy. Které pramení v ČR? Zapiš do sešitu+4 zajímavosti o(ze) Starém Plzenci(hrad,kostely,osobnosti,výroba,řeka...)

Úkoly do 20. 11.

Online hodina (čj + ma) bude ve čtvrtek od 9.45 do 10.30 hodin. 
 

Český jazyk

 • Nezapomeňte, že každý má zá úkol přečíst jednu knihu, a to podle svého výběru. 
 • Můžete použít také seznam doporučené literatury.
 • Nakonec si udělujte zápis do čtenářského deníku
 • Tento úkol odevzdejte nejpozději začátkem ledna.
 • Čtení – čítanka strana 39 (Kapka), písemně odpovězte na otázky na straně 41

 

Matematika

 • Učebnice na straně 33, cvičení 4

 

Přírodověda

 • Z pracovního listu ( matematika) jste zjistili jaká zvířátka žijí v pouštích.
 • Vyberte si jedno a napište o něm  do sešitu alespoň tři věty. 
 • Informace hledejte na internetu nebo v encyklopedii.

Výtvarná výchova - dobrovolný úkol 
Pomocí ubrouskové techniky si můžete vyrobit třeba vázu na květiny. 

 • Potřeby :
  • ubrousky se vzorem, skleněnou láhev od nějakého nápoje, tekuté lepidlo Herkules, štětec, nůžky 
 • Vyberte si vhodný motiv na ubrousku a obrázek vystřihněte. Ubrousek se skládá z více vrstev, lepit bude svrchní vrsvu se vzorem. Přiložte zvolený motiv na láhev a naneste lepidlo. Ubrousek natirejte od středu k okrajům, vyrovnáte tak nerovnosti. Nakonec nechte vázu uschnout. 

Ať se Vám práce podaří!

 

Úkoly na 19., 20. 11. 5. A Jiří Výlet a Ondřej Špičák

Jirka Výlet

M - uč.5/7 do sešitu,opakuj si násobilku a dělení-zapiš do sešitu 6 příkladů a proveď zkoušku. 7/1 vypočítej do sešitu 2 sloupečky a pozorně přečti: PŘIPOMEŇ SI

Čj - uč.67/opakuj si slovní druhy a čti text 68/1. odstavec-určuj slovní druhy

Ondra 

M - práce v sešitě+PS násobení dělení

Čj - uč.67/opakuj si slovní druhy 1-5 a čti text 68/1.odstavec-urči podst.jm.-č.j.,mn. slovesa-čas

Čtení - vlastní výběr-povídání

Př - uč.6/čti si a ukazuj jednotlivá pásma (na globusu,mapě nebo na str.5 obrázek). Pracuj s otázkami na konci textu.

Úkoly do 18.11.

Online hodina (čj + ma) bude ve středu od 9.45 do 10.30 hod.

Vypracujte doma pracovní listy –podstatná jména rodu mužskéhoporovnávání zlomků.

Můžete se podívat na video – Matýskova matematika (porovnávání zlomů). https://youtu.be/5xyJmj1hrbU

Všechno budeme probírat na hodině.

 

Český jazyk

 • Slohový úkol – učebnice na straně 61, cvičení 5. (vyberte si 4 věty)

 

Matematika

 

Vlastivěda

 

Anglický jazyk

Příprava na hodinu v PONDĚLÍ (CELÁ TŘÍDA):

Začátek hodiny: 10:50

 

 1. Posunula jsem termín vyplnění KVÍZU - Sloveso BÝT /najdete ho v ZADÁNÍ) - odevzdejte pokud možno do začátku pondělní hodiny, kdo to opravdu nezvládne, na hodině se zeptá...
 2. Na hodině budeme dodělávat SB 17/8 a WB 13/7,8

POZOR, DO STŘEDY ODEVZDAT - WB page 13

POZOR, VE ČTVRTEK/PÁTEK ZKOUŠÍM NA ZNÁMKY ÚSTNĚ SET 2A -Where are you from?

 

Příprava na hodinu ve ČTVRTEK (1. PŮLKA) / PÁTEK (2. PŮLKA):

Začátek hodin vždy v 10:50  

 1. Naučit se na KVÍZ na časování slovesa "BÝT", který budete dělat při hodině, zatímco budu zkoušet.
 2. Zkoušení SET Project 1 - Unit 2A - Where are you from?
  • budete zkoušení ústně na kameru s rouškou na očičkách
 3. Dále budeme pracovat v učebnici SB na str. 18 a pracovním sešitě WB na str. 14

1. půlka:

Brandner, Brandnerová, Budek, Florian, Kočovská, Kollár, Kříž, Kugler, Kuchynková, Piherová, Posavádová

 

2. půlka:

Schreyerová, Stadlerová, Svobodová, Šedivcová, Štenglová, Tichá, Valentová, Vodičková, Výlet, Ženíšek

 

HV 5A do 20. 11. 

Milí páťáci, tento týden budeme pokračovat exkurzi do světa hudebních nástrojů Zadání najdete opět v Teamsech – prohlédněte si nejprve, jak vypadají a jak se jmenují strunné smyčcové nástroje a vyplňte kvíz, který jsem pro vás připravila – odkaz na něj najdete také tady.

 

Tělesná výchova 5.A (úkol na týden 16. – 22. 11) 

1) Vzpomeňte si na atletickou abecedu. Jaké jsme dělali cviky? Pokud si nevzpomeneš, inspiruj se například na Youtube. Abecedu proveďte 2x týdně. Nezapomeňte na protažení.

 

úkoly 16.,18.11. Jiří Výlet, Ondřej Špičák
M Jirka
 • uč.3/8 poslední dva sloupečky+5/3vypracuj do sešitu,5/2,6ústně

M Ondra

 • práce v sešitě+násobení dělení v PS

Čj

 • PS(růžový)16/8,9,uč.10/6-vypiš do sešitu,67/slovní druhy-čti si a dávej příklady.
 • Ondra jen 1-5(podst.jm.-slovesa)

Čtení

 • vlastní výběr,vyprávění

VL

 • práce s mapou,okolí Plzně-řeky památky,ukaž si místo kde žiješ.

Informatika

Do 20. 11. 

Milí páťáci.

Prohlédněte a nastudujte si zde přiložený návod na práci se SLOŽKOU  https://www.internetembezpecne.cz/…em/

Podle tohoto návodu se pokus: 

 1. Vytvořit složku
 2. Pojmenovat složku

Úkoly do 11. 11.

 

Český jazyk

Podívejte se na prezentaci (shoda podmětu s přísudkem)  a udělejte si do sešitu zápis o pravidlech pravopisu. Nakonec vypracujte úkol, který je v prezentaci zadaný. 

Pracovní sešit na straně 32, cvičení 7, 8

Matematika

Pracovní list – úhel (písemně do sešitu na geometrii)

Učebnice na straně  35, cvičení 1, 7

 

Vlastivěda

Přečtěte si kapitolu -1.světová válka na straně 25 a 26, udělejte si zápis do sešitu (nebo si ho nalepte)a odpovězte na otázku.

Podívejte se na video o válce https://youtu.be/CHjv02nwAWc  

 

Úkoly do 13.11.

 

Český jazyk

Slohový úkol – učebnice na straně 59 a 60, cvičení 1 a),b),c)

Pracovní sešit na straně 23, cvičení 12 (nemusíte opisovat do sešitu)

 

Matematika

Učebnice na straně 32, cvičení 3, 8 (slovní úlohy)

Učebnice na straně 36, cvičení 1

 

Anglický jazyk

Příprava na hodinu v PONDĚLÍ 9.11. (CELÁ TŘÍDA):

Začátek hodiny: 10:50

 1. Mít odevzdaný úkol z pracovního sešitu z minulého týdne WB str. 12 (neodevzdali: Štěpán, Johana, Kristián, Alex, Jirka)
 2. Budeme pracovat v učebnici (SB) na straně 17, připravte si sešity na zápiS

Příprava na hodinu ve ČTVRTEK (1. PŮLKA) / PÁTEK (2. PŮLKA):

Začátek hodin vždy v 10:50  

 1. Udělat vše, čemu rozumíte v pracovním sešitě WB na str. 13 (při hodině budeme vysvětlovat a kontrolovat)
 2. Zopakovat časování slovesa být:
  • I am = já jsem
  • You are = ty jsi
  • He is = on je
  • She is = ona je
  • It is = to je
  • We are = my jsme
  • You are = vy jste
  • They are = oni jsou

1. půlka:

Brandner, Brandnerová, Budek, Florian, Kočovská, Kollár, Kříž, Kugler, Kuchynková, Piherová, Posavádová

 

2. půlka:

Schreyerová, Stadlerová, Svobodová, Šedivcová, Štenglová, Tichá, Valentová, Vodičková, Výlet, Ženíšek

Přírodověda

V učebnici si přečtěte informace o savanách a pouštích nebo si prohlédněte prezentaci.

Potom odpovězte na otázky v pracovním listu( písemně do sešitu) nebo si ho můžete nalepit do sešitu.

 

Výtvarná výchova - dobrovolný úkol 
Namalujte své oblíbené místo ve Starém Plzenci nebo v okolí. Napište mi, o jaké místo se jedná. Těším se na Vaše obrázky. 
 

Hudební výchova do 13. 11.

Milí páťáci, dnes si uděláme malou exkurzi do světa hudebních nástrojů Zadání najdete opět v Teamsech – prohlédněte si nejprve, jak vypadají a jak se jmenují dechové nástroje a vyplňte kvíz, který jsem pro vás připravila – odkaz na něj najdete taky tady.

 

Tělocvik 5.A 

Úkoly na týden od 9. 11 do 15. 11 

I) Dva dny v týdnu aktivita – běh/chůze nebo kolo/koloběžka. Běh/chůze minimálně 6 000 kroků, kolo/koloběžka minimálně 7 km.

 

Úkoly od 9. 11. – 11. 11. Jiří Výlet

M

 • uč.3/1a) do sešitu,3/2 do sešitu,3/5ústně
 • uč.3/3,8-dva sloupečky a oba úkoly do sešitu
 • uč.3/8-třetí sloupeček do sešitu+ napiš
 • do řádků číselné řady násobků 1,2,3,4
 • uč.4/1ústně,4/6do sešitu

Čj

 • uč.9/12a)ústně,b) do sešitu,
 • uč.9/13a)-přečti si a odůvodni,b)zapiš dvě věty do sešitu
 • uč.9/9a)-vypracuj do sešitu

Čtení

 • libovolná četba+vyprávění

VL

 • opakování orientace na mapě,najdi ČR,hlavní město,další města a řeky v ČR,pohoří.

 

Ondřej Špičák 5. A od 9. 11. – 11. 11.

M

 • opakování násobilky,+,-do 100 bez přechodu
 • napiš číselné řady násobků 1,2,3,4 do sešitu
 • přečti si a říkej příklady
 • číselné řady násobků 5,6,7 zapiš a říkej příklady

Čj

 • vymysli dvě podstatná jm.na K,zapiš a přidej 
 • sloveso. Hraj hru na libovolná počáteční písmena a spojuj se slovesy(Ondra běží,orel letí....

Čtení

 • libovolná četba+vyprávění

VL

 • opakování orientace na mapě,najdi ČR,hl.město,další města a řeky v ČR,pohoří.

 

Úkoly12.-13.11. 5.A Jiří Výlet

M

 • uč.4/8 do sešitu+číselná řada násobků 5,6,7 zapiš a říkej si nahlas,uč.5/1-zapiš do sešitu podle vzoru v rámečku nad.

Čj

 • opakuj si VS po B,L,M,P. Vyber dvě z každého a zapiš do sešitu+ připiš slovo příbuzné. V úč.9/3 pokračuj v zápisu do sešitu(další dvě věty),čti a odůvodni.

Čtení

 • libovolná četba,vyprávění.

 • pokračuj v opakování na str.5/zapiš do sešitujednotlivé podnebné pásy+ke každému dvě zvířata,dvě rostliny,stromy.... Pracuj s otázkami dole na stránce.
Úkoly 12.-13.11.5.A Ondřej Špičák

M

 • opakuj si v sešitě číselné řady násobků 1,2,3,4,5,6 zapiš do sešitu 10 různých příkladů na násobení a dělení,proveď vždy zkoušku.

Čj

 • opakuj si VS po B,L,M,P z každého vyber dvě,zapiš do sešitu+ke každému jedno slovo příbuzné ,uč.9/13 pokračuj v zápisu do sešitu(další dvě věty)čti a odůvodni.

Čtení

 • libovolná četba,vyprávění.

 • pokračuj v opakování na str.5/zapiš do sešitu podnebné pásy+ke každému dvě zvířata,rostliny,stromy. Pracuj s otázkami dole na stránce.

Úkoly do 6. 11.

Do 4. 11.

Český jazyk

-pracovní sešit na straně 21, cvičení 3

Podívejte se na prezentaci – mluvnické kategorie sloves.  Úkol v prezentaci přepište do sešitu a pro přehlednost  si udělejte tabulku. 

 

Matematika

Přečtěte si v učebnici na straně 14 a 15 informace o úhlech. Pro lepší pochopení si můžete pustit videa –Matýskova matematika.

https://youtu.be/aYaitHJQrD8https://youtu.be/v_G7n9mvan4,  https://youtu.be/v_G7n9mvan4

- učebnice na straně 15, cvičení 1 a 3 (do sešitu na geometrii)

-učebnice na straně 28, cvičení 1 (vymýšlení slovních úloh je dobrovolný úkol)

 

Vlastivěda

Přečtěte si v učebnici kapitoly na straně 21-23. Udělejte si do sešitu zápis. Odpovězte písemně do sešitu na otázky na straně 22 (Co byly formanské vozy ?, Kdo nebo co byl forman?, Kdo to byl tovaryš?) Informace hledejte na internetu.

 

Úkoly do 6.11.

 

Český jazyk

-pracovní sešit na straně 23, cvičení 9 (pravopis v koncovkách podstatných jmen)

- čítanka na straně 26-28 (článek Křída, písemně odpovězte na otázky 1 a 2)

 

Matematika

-učebnice na straně 14, cvičení 3

-učebnice na straně 28, cvičení 5

 

Přírodověda

V učebnici si přečtěte kapitolu  Tropický pás ( jen deštné lesy) na straně 11-13. Podívejte se na prezentaci a vyberte si 1 živočicha a 1 rostlinu z deštného lesa. Do sešitu o nich napište některé zajímavosti. 

Dobrovolný úkol- křížovka (překreslit do sešitu, otázky nemusíte opisovat). Vysvětlete co znamená slovo, které vyjde v tajence.

Výtvarná výchova (dobrovolný úkol)


Můžete si vyrobit hezkou podzimní dekoraci, a to růže z javorových listů. 
Potřeby :

 • barevné javorové listy
 • provázek 


Postup najdete v tomto videu. 
https://youtu.be/…9X4

Anglický jazyk

1. Příprava na online hodinu v PONDĚLÍ

 • Quizlet NOVÝ SET 2A Where are you from?
  • Projděte si před hodinou, pokud budete mít čas. Jsou tam věty, takže žádné zbytečné psaní...začněte pexesem a pak FLASHCARDS
 • Budeme pracovat v učebnici na str. 16

2. Příprava na online hodinu ve ČTVRTEK

 • Perfektně umět ústně SET 2A - Dobrovolné ústní zkoušení!!!
 • Budeme pracovat v učebnici na straně 17
 • Můžete se zeptat na věci, kterým nerozumíte v úkolu zadaném do pátku (WB page 12)

3. Úkol do PÁTKU 

 • Pracovní sešit strana 12 - vyplnit, ofotit a poslat přes toto zadání v TEAMS.
 • Pokud nebudete něčemu rozumět, zeptejte se na čtvrteční hodině.

Informatika

Do 6. 11.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6418-ucitelka-5-tr-bezpecne-pouzivani-internetu

 

Hudební výchova

Do 6. 11.

Milí páťáci, vzhledem k nedávnému výročí vzniku našeho státu se tento týden budeme v hudební výchově věnovat české hymně. V Teamsech najdete prezentaci a kvíz o české hymně, případně přidávám odkaz na prezentaci i kvíz také sem.  

Tělesná výchova

2. – 8. 11. 

I) Věnovat se každý den alespoň 20 minut nějaké fyzické aktivitě. 

II) Poctivě se protahovat!

 

Úkoly pro žáky s AP

Do 4. 11.

Čj - PL podstatná jm.,slovesa v textu+tvoření vět podle obrázků, V-F doplňování v textu

- PL dělení 8 a ústně zkouška+slovní úlohy 

VL - PL opakování znaků ČR,v uč. mapka str.29/orientace ,řekni hlavní město ČR+naše sousední státy a jejich hlavní města(str.44)

Čt - vlastní výběr četby s následným vyprávěním

Do 6. 11.

Čj - V-F doplnění ve větách+odůvodnění ústně,PS(růžový)16/7 VS doplňování

- PL dělení 8+ústně zkouška,slovní úloha

ČT - vlastní výběr četby

Př - živá příroda,rostliny a živočichové našich lesů pracuj na PL+uč.4,5/přečíst,vysvětlit si

 

Úkoly do 23. 10.

Český jazyk :

-pracovní sešit na straně 15, cvičení 4

- pracovní sešit na straně 12, cvičení 15 (doplňte ě, je) – nemusíte opisovat do sešitu

 

Matematika:

-učebnice na straně 20, cvičení  7

- učebnice na straně 27, cvičení 1, 6

Anglický jazyk

1. Online hodina PONDĚLÍ 19.10. 10:50 - 11:35 (TEAMS)

 • přihlašujte se už od 10:45, ať můžeme začít včas
 • příprava na hodinu:
  • pracovní sešit str. 10-11 - mít vyplněno (už z minulého týdne)

2. Online hodina STŘEDA 21.10. 8:55 - 9:40 (TEAMS)

 • včasné přihlášení!!!
 • příprava na hodinu:
  • učebnice str. 14/1a - do sešitu podle NAHRÁVKY 1
  • učebnice str. 14/1b - do sešitu podle NAHRÁVKY 2
 • KDO SE NEDOKÁŽE PŘIPOJIT DO TEAMS MUSÍ OFOTIT A POSLAT PŘÍPRAVU!!!

3. úkol do PÁTKU 23.10.

 • učebnice str. 14/2 (rozdělit do sloupců podle A/AN - písemně do sešitu)
 • učebnice str. 14/5b (napsat 5 vět o tom, co je na obrázku - písemně do sešitu)
 • ofotit a poslat přes TEAMS nebo EMAIL

 

Informatika

Pracuj v graf. editoru Malování. 
Pokus se pomocí nástrojů, se kterými jsme již pracovali( štětec, 2D) namalovat a vybarvit krásného papírového draka. 
Hotový výtvor si vyfoť na svůj mobil a až se sejdeme, ukážeme si, co jsme vytvořili.

Tělesná výchova

I) Najít na Youtube rozcvičku, kterou 2x týdně provedete. 

II) Nastudovat pravidla florbalu a fotbalu.

 

Výtvarná výchova

Dobrovolný úkol:

svícen z listů
Listy se na stromech krásně vybarvují . Nasbírejte si několik listů a zkuste si vyrobit svícen. 
Co budete potřebovat :
- zavařovací sklenici
- tekuté lepidlo Herkules
- štětec 
-barevné listy
-lýko nebo stužku na ozdobeni 
-čajovou svíčku
Na zavařovací sklenici naneste štětcem v tenké vrstvě lepidlo a co nejrychleji přilepte listy. Čím méně se budou listy překrývat, tím více vynikne světlo svíčky ve sklenici. Přes listy naneste další vrstvu lepidla a nechte zaschnout. Závit na sklenici můžete ozdobit lýkem nebo stužkou. Hodně zábavy při tvoření.

Úkoly do 21. 10.  

Český jazyk:

-čítanka na straně 33

Do sešitu napište odpovědi na otázky na straně 34.

 

-učebnice na straně 19, cvičení 6

Do slohového sešitu napište odpovědi na otázky.

Matematika:

-pokračujte v procvičování zlomků – pracovní list – zlomky.

-učebnice na straně 20 cvičení  5

Vlastivěda:

Do sešitu si doplňte zápis. Přečtěte si v učebnici kapitolu na straně 19 a 20. Své znalosti si ověřte v kvízu.

Můžete si pustit videa (Dějiny českého národa udatného):

Přírodověda:

V učebnici si přečtěte kapitolu na straně 9 a 10. Do sešitu napište 3 ptáky stěhovavé a 3 ptáky stálé. Na internetu zjistěte čím se živí.

Ke splnění úkolu můžete využit i  prezentaci (stěhovaví ptáci).

 

Úkoly do 16. 10.

Anglický jazyk

1. cvičebnice str. 10-11 (vyplnit, ofotit, poslat emailem)

2. quizlet (obě půlky UNIT 1 - naučit se WRITE)

Matematika 

- učebnice na straně 19, cvičení 5 

-pracovní list - zlomky

Český jazyk

-pracovní sešit na straně 9, cvičení 6

- pracovní sešit na straně 14, cvičení 3

Přírodověda

křížovka počasí a podnebí 

Úkoly můžete vyfotit a poslat na můj e-mail.

 

 

Jiří Výlet 

do pátku 16.10.

M-uč. 18/1 (3 sloupky), uč.19/2,3,uč. 20/1,3

Čj-uč. 12/21a-jen tu část cvičení na str.12, PS(růžový)14/3, PS12/15-7 vět jen doplnit

čtení- čítanka 19,20 FILATELIE

-referát na téma oblíbené zvíře

 

Úkoly na 19.10.-21.10.

Čj-PL i,í,y,ý+tvary vyjmenovaných slov

     PL podstatná jm.předložky,pády

Čtení-čítanka 22,vyprávění přečteného textu

M-PL slovní úloha,násobení dělení

     PL násobení pod sebou,slovní úloha

     PL  +,- do 100 ,<=>,násobení dělení,slovní úloha

VL -mapka ČR vyznač NP a CHKO,zakřížkuj která místa jsi navštívil

uč. 12,13-číst Vynálezy mění svět

 

Do 23. 10.

M-PL ČERT-násobení,PL-slovní úlohy,+,- do100

Čj- PL podstatná jm.+předložky,pády(druhá část)

      ÚSTNĚ uč.7/přečíst a vyhledat podstatná jm. 

       určit jejich rod a vyhledat slovesa určit jejich 

       čas. Čtení-čítanka 22,23/dočíst a převyprávět.

Př-PL křížovka+vyhledání info o roháči obecném

Ondřej Špičák

do pátku 16.10.

M-výběr příkladů z PS-opakování +,-, násobení a dělení

Čj-10/17b 3 věty opiš do sešitu,PS(růžový)14/3,12/5 7 vět doplnit,čtení v čítance na str.19,20

 -referát na téma oblíné zvíře

 

do 21. 10.

Čj-PL doplň i,í,y,ý,tvary vyjmenovaných slov

Čtení-čítanka 22/pokračování v textu+vyprávění

     PL podstatná jm.+předložky

     PL pády 1.,4.,7.

M-násobení dělení,+,- do 100,slovní úlohy,<=>

VL-mapka ČR vyznač NP,CHKO,označ která místa jsi navštívil. Opakování v uč.12,13 Vynálezy mění svět

 

Do 23. 10.

M-PL opakování násobení dělení,slovní úlohy

Čj-PL podstatná jm.+předložky,v uč.ústně7/přečíst vyhledat postatná jm.určit rod a vyhledat slovesa určit jejich čas

Př-PL křížovka+vyhledání info o roháči obecném