Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Matematika

Do 23. 10.

Procvičujeme dělení přirozených čísel (vysvětleno na online hodinách, které proběhly 19. a 21. 10.). 

M str. 25, cv. 10, 11 samostatně. 

Opakujeme učivo o zlomcích: 

M str. 27, 28 opsat rámečky do výkl. sešitu (nadpis bude ZLOMKY). 

Zopakování učiva o zlomcích M str. 27, 28 proběhlo na online hodině (21. 10.). 

Desetinná čísla – opakování 

M str. 30, 31 – opsat rámečky do výklad. sešitu, prostudovat si str. 30, 31. 

M str. 32 cv. 1, 2, 3. 

Stačí poslat pouze informaci o splnění úkolu (nemusíte nic fotit)

Do 21. 10.

Procvičujeme operace s přirozenými čísly. 

Piš do cv. sešitu: 

M str. 20 cv. 3 A, B (pro Gábinu str. 30 cv. 12 A, B) 

str. 21 cv. 7a,b,c (pro Gábinu str. 29 cv. 5a,b,c) – obě cv. prosím ofotit a poslat na e-mail 

Dělení přirozených čísel – zapsat do výkl. sešitu modrý rámeček na str. 22 (Gábina str. 31) 

+ věty: 

„Dělení má přednost před sčítáním i odčítáním.“ 

„Nulou se nedá dělit.“ 

Do cv. sešitu vypracovat: 

M str. 23 cv. 1 (G. str. 31 cv. 1) 

str. 24 cv. 4 (G. str.33 cv. 4) 

str. 24 cv. 5 (G. str. 33 cv. 7) – tohle cv. prosím ofotit a poslat na e-mail 

V pondělí se sejdeme on-line a čas najdete v aplikaci TEAMS.

Do 16. 10.

Vyřešit dva PL a podle možnosti ofotit nebo poslat na email…… do pátku 16. 10. 20.

PL jsme si stihli rozdat ještě ve škole, přeji hodně úspěchů.

MB

Anglický jazyk (Tů)

Do 23. 10.

1. Online hodina ÚTERÝ 20.10. 10:50 - 11:35 (TEAMS)

 • přihlašovat se na hodinu od 10:45, ať můžeme začít včas
 • příprava na hodinu: 
  • Quizlet SET - názvy měsíců a dní
  • Poslech - učebnice 10/1 - NAHRÁVKA 1 - jen si naposlouchat
  • Poslech - učebnice 10/2 - NAHRÁVKA 2 - diktát názvů měsíců - napsat do sešitu

2. Online hodina ČTVRTEK 22.10. 11:55 - 12:40 (TEAMS)¨

 • včasné přihlášení
 • příprava na hodinu:
  • překlad článku 11/7 (z minulého týdne, mějte hotovo na hodinu)
  • naposlouchat podle NAHRÁVKY 3 - příprava na úkol

3. Úkol do pátku 23.10.

 • učebnice 11/7 - nahrát čtení článku a nahrávku poslat přes TEAMS, WHATSAPP nebo EMAIL 
 • BUDE OZNÁMKOVÁNO!

Do 16. 10.

1. QUIZLET, QUIZLET, QUIZLET

 

- Nový SET:

              Project 2 - Unit 1 - měsíce a dny

 

2. PŘEKLAD

 

Učebnice 11/7 - text přeložit písemně do sešitu (ofotit a poslat emailem) 

Anglický jazky (Še)

Do 23. 10.

(19. – 21. 10.)

Popiš obrázek ve cvičení 42/1 v pracovním sešitě.

Podle obrázku ve cvičení 1 doplň bubliny ve cvičení 42/2 v PS.

Pošli mi nahrávku či video, jak bubliny čteš.

(22. – 23. 10.)

Nakresli jednoduchý plánek svého pokoje a popiš věci, které tam máš.

V pátek 23. října v 10:50 proběhne online hodina přes Teams, kde mi své pokoje popíšete.

Do 16. 10.

Dokonči opakování čtvrté lekce na stránce 41 v pracovním sešitě- „I can…“.

Podívej se na obrázek ve cvičení 52/1 v učebnici. Poslechni si nahrávku 23 a zopakuj slovíčka.

Pošli vyfocené cvičení z pracovního sešitu a nahrávku či video, jak vyslovuješ slovíčka.

Český jazyk 

Do 23. 10.

Lit. – platí úkol z 13. 10. 20 (zadáno ve škole) – přečíst knihu, příběh ….. zapsat podle návodu zde

do 31. 10. 20 

Sloh – platí pro žáky, kteří mi ještě neodevzdali úkol z minulého týdne (popis oblíbeného zvířete) . 

Ml. - tvary podstatných jmen uč. strana 20 – 21 opsat tabulky do sešitu 

procvičovat cv. 1a), b) /str. 20 – ústně 

cv. 5/str. 21, 22 písemně do sešitu, ofotit a prosím poslat na e-mail 

PS str. 13, 14/cv. 1, 2a), 3(pouze doplnit tabulku, druhou část úkolu ne). 

Další online hodina proběhne 22. 10. v 9, 00 hod.

Do 21. 10.

Procvičujeme dále podstatná jména. 

Do sešitu zapíšeme: 

Podstatná jména obecná a vlastní 

+ rámeček na str. 17 a na str. 18. 

PS str. 11 cv. 2, str. 13 cv. 3, 5 (cv. 5 vypracujte do sešitu -ML), cv 3 a 5 prosím ofotit a poslat na e-mail. 

V úterý se sejdeme on-line a čas najdete v aplikaci TEAMS.

Do 16. 10.

Vyřešit dva PL a podle možnosti ofotit nebo poslat na email…… do pátku 16. 10. 20.

PL jsme si stihli rozdat ještě ve škole, přeji hodně úspěchů.

MB

Fyzika

Do 23. 10.

Zdravím milí šestáci, tentokrát bude vaším úkolem vyřešit přiložený pracovní list týkající se síly. Nemusíte ho tisknout, pište rovnou do něj a ideálně se zkuste přihlásit a odevzdat úkol přes školní účet na Microsoft Teams (návod jak na to je na webu školy).

Do 16. 10.

Projít si prezentaci, zapsat (opravit) vztah N a kN v sešitě, vypsat si i další důležité informace. 

Projít si v učebnici kapitolu Měření síly, do sešitu vyřešit a zaslat na mail Otázky a úlohy 1, 2, 3 a 4 ze strany (36 stará učebnice, nová 27). 

Dějepis

Do 23. 10.

Přečtěte si text v učebnicích na str. 25-28 a odpovězte na otázky a úkoly na str. 29.

Tyto odpovědi budou sloužit zároveň jako poznámky k eneolitu, takže si do sešitů nadepište:

 

Pozdní doba kamenná - eneolit 

4300 - 2200 př. n. l.

- pokračujte v zápisu vypracovanými otázkami ze str. 29 (odpovídejte celými větami)

- odešlete ke kontrole do pátku 23.10.

 

Zájemci o pravěkou historii si mohou učení oživit shlédnutím videí o archeologii jako stěžejní vědě k dějinám pravěku.

https://edu.ceskatelevize.cz/…d31

https://edu.ceskatelevize.cz/…d34

 

Do 21. 10.

Přečtěte si o prvních zemědělcích a mladší době kamenné - učebnice str. 19-25. Udělejte si zápis do sešitu a určete, která z uvedených tvrzení jsou pravdivá - najdete v dokumentu s názvem neolit. Odešlete ke kontrole do středy 21.10. na adresu sandra-vodickova@seznam.cz.

Zeměpis  

Do 23. 10.

Pracovní list

Do 16. 10.

Pracovní list

Přírodopis

Do 23. 10.

Online hodina v úterý v 9:55.
Pracovní list

Do 16. 10.

Pracovní list 1

Pracovní list 2

 

Občanská výchova

Do 23. 10.

Pracovní list

Hudební výchova

Do 23. 10.

Kvíz s odkazem na video najete v Teamsech, případně Malá noční hudba od W. A. Mozarta a pár otázek pro ty, kteří se s MS Teams ještě nekamarádí je k dispozici i zde.

Do 16. 10.

Prezentaci a kvíz o české hymně najdete v Teamsech, případně přikládám odkaz na kvízprezentaci.

Pracovní činnosti

Je důležité a zdravé jíst zeleninu. Vyberte své oblíbené zeleninové jídlo, pokuste se ho připravit, napište recept a pošlete do 23.10. Můžete udělat i foto.

Praktické dovednosti

Do 23. 10.

 • Pracovní list (Tr)
 • napiš 10 vět ve Wordu o svém oblíbeném zvířeti a práci pošlete (Pos).

Do 16. 10.

Covidový jídelníček (Tr)

Výtvarná výchova

Do 23. 10.

Ahoj Lenko v příloze zasílám obrázek, který budou kreslit šesťáci příští týden. Ježek bude mít velikost alespoň 25 x 15 cm. Malovat mohou fixami, pastelkami. 

Do 16. 10.

Úkol: Čtvrtku A4 rozděl tužkou na čtyři stejné obdélníky. Vyber si z nabídky čtyři přísloví a do každého obdélníku jedno nakresli. Použij pastelky, fixy, tužku.

VÝKRES PŘINESEŠ K OZNÁMKOVÁNÍ DO ŠKOLY, AŽ BUDE OBNOVENA VÝUKA!!!

Nabídka přísloví

 • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
 • Bez práce nejsou koláče.
 • Jak si usteleš, tak si lehneš.
 • Kdo se bojí, nesmí do lesa.
 • Dvakrát měř, jednou řež.
 • Jablko nepadá daleko od stromu.
 • Lež má krátké nohy.
 • Kdo lže, ten krade. 

Tělesná a sportovní výchova

Do 23. 10.

Dívky

V tomto týdnu podle předpovědi bude hezké a teplejší počasí. Snažte se trávit volný čas venku na sluníčku, vyrazte na procházku nebo pomalý výběh. Nezapomeňte na protahovací cvičení!!!

Chlapci

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů