Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6. 

Matematika

Do 17.6. 

 • Procvičuj str. 77,78,79 a pošli 77/3d,f,78/8,79/13-nezapomeň na výpočty a odpovědi 

Do 19.6. 

 • Do konce roku budeme používat sbírku úloh (učebnici s růžovým pruhem). 
 • Procvičuj str. 170,76 a pošli 170/4

Anglický jazyk

15. 6. – 17. 6. 

 • Už ses naučil/a tvořit minulý čas prostý s pravidelnými slovesy (infinitiv + -ed). Ale mnoho sloves je nepravidelných. Pro ně neplatí žádné pravidlo a musíš se naučit jednotlivé tvary těchto sloves. Jejich seznam najdeš na straně 79 v PS. Jejich výslovnost si můžeš poslechnout v následujícím videu: https://www.youtube.com/watch?v=wmkfguEKuqM
 • Poslechni si nahrávku a přečti si nahlas věty ve cvičení 36/1 v učebnici. Pošli nahrávku nebo video, jak věty opakuješ. Poté přiřaď jednotlivé věty k obrázkům. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Napiš si do sešitu nadpis: Past simple- irregular verbs. Ze cvičení 32/2a si překresli zelenou tabulku a doplň do ní nepravidelná slovesa v minulém čase prostém. Poté slovesa přelož do češtiny. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk 

15. 6. – 17. 6. 

 • Přečti si oranžový rámeček o větě hlavní a vedlejší na straně 86 v učebnici. V básničkách Šnek a Včela nad rámečkem urči přes fólii věty hlavní (H) a věty vedlejší (V). V online kvízu rozliš věty hlavní a vedlejší: https://www.skolasnadhledem.cz/game/602
 • (Dobrovolný úkol: Vymysli také krátkou básničku o nějakém zvířeti. Básničku napiš do sešitu nebo mi pošli nahrávku, jak ji recituješ.) 
 • Cvičení a výsledek kvízu zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Ve cvičení 86/2 si přečti prvních 5 souvětí. Urči v nich počet vět a rozliš věty hlavní (H) a vedlejší (V). Cvičení vypracuj do sešitu nebo přes fólii. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

 

Fyzika

Do 19. 6.

Elektrická energie II

Úkoly budou opět čtyři :)

1. S pomocí znalostí z minulého týdne a učebnice nakresli do sešitu jednoduchý obvod, kdy se po 

    sepnutí spínače rozsvítí žárovka.

2. V jakých jednotkách měříme elektrické napětí?

3. V Jakých jednotkách měříme elektrický proud.

4. Jak s elektřinou souvisí jména Alessandro Volta a André Marie Ampère?

Dějepis

Do 19. 6.

Pozdní říše římská

Zajímavý dokument můžete zhlédnout zde (dozvíte se určitě něco navíc a zopakujete si, co už jste se naučili)

V učebnici je téma popsané rozsáhleji (i s počátky křesťanství, o kterých jsme si povídali ještě kdysi dávno ve škole). Kapitolu najdete na stránkách 127-132. 

Ke kontrole mi tentokrát pošlete pouze odpovědi na těchto pět otázek:

1. Co je to dominát? 

2. V jakém století vládl císař Constantinus?

3. Jaké město Constantinus založil? Jak se město v Turecku jmenuje dnes?

4. Zpočátku byli křesťané v římské říši pronásledováni a vražděni. Jak postavení křesťanství změnilo ve 4.  

    století?

5. Jak se jmenoval poslední římský císař a v jakém roce římská říše zanikla?

Zeměpis  

15. 6. – 19. 6. 

 • Obyvatelstvo Afriky- přečti si strany 137- 139 v učebnici. Vyhledej na internetu aktuální počet obyvatelstva v Africe a zapiš si jej do sešitu. 
 • Oblasti Afriky- přečti si strany 139- 141 v učebnici. Přepiš do sešitu shrnutí ze strany 141.

Přírodopis

Do 19. 6.

Milí šesťáci, tento týden budete pracovat samostatně: 

 • porovnej vývin hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou 
 • vyjmenuj několik živočichů, kteří se živí rostlinnou potravou 
 • čím se živí larvy a dospělci slunéčka sedmitečného 
 • co se stane se stromy napadenými kůrovcem 
 • jak se jmenuje ploštice, kterou nacházíme (nejčastěji ve větším počtu) při kmenech líp 
 • proč mizí z našich zahrad a luk motýli (pokud nějakého uvidíš, vyfoť a pošli na můj e-mail)

Odpovědi vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Občanská výchova

Do 19. 6.

Zápis do sešitu: 

Masová média 

 • z angličtiny mass media 
 • je souhrnné označení pro prostředky masové komunikace (hromadné sdělovací prostředky) 
 • slouží k předávání informací najednou velkým skupinám lidí (k masové komunikaci) 
 • k nejvýznamnějším řadíme tisk, rozhlas, televizi, internet 

Úkol: 

1. Jak se jmenují média, která šíří masovou kulturu? 

2. Napiš alespoň 3 druhy médií. 

3. Vymysli 2 klady masmédií. 

4. Vymysli 2 zápory masmédií. 

5. Jaké zdroje informací mohli lidé využívat do konce 19. století? Napiš alespoň 2 zdroje informací.

Hudební výchova

Do 26. 6.

Milí šesťáci,

chci vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce a speciální dík patří těm z vás, kteří se buď pravidelně nebo alespoň někdy ukázali na dobrovolném onlinu. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6A. 

Jary Č.

Praktické dovednosti

Do 26. 6. 

Ahoj šesťáci,

Protože si teď nemůžeme povídat, musím vás požádat o písemnou úvahu na téma: 

MOJE KARANTÉNA

- jak se změnil váš život?

- v čem je lepší?

- v čem je horší?

- dozvěděli jste se něco nového o sobě?

- dozvěděli jste se něco nového o lidech a světě kolem sebe?

- čeho se teď obáváte a na co se naopak těšíte?

 

Rozsah cca A5 (1 strana v malém sešitě).

Opět vám garantuji absolutní diskrétnost, tj. po přečtení spálím :-)

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.

Úkoly do 12. 6.

Anglický jazyk (Še)

8. 6. – 10. 6. 

 • Udělej z kladných vět záporné ve cvičení 35/6 v učebnici. Věty napiš do sešitu nebo pošli nahrávku, jak je čteš. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

11. 6. – 12. 6. 

 • Podívej se na seznam ve cvičení 27/4 v PS. Napiš, co rodina dělala nebo nedělala. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak čteš vytvořené věty.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk

8. 6. – 10. 6. 

 • Pracuj s textem ve cvičení 42/6 v PS. Úkoly vypracuj do PS nebo do sešitu. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

11. 6. – 12. 6. 

 • Zopakuj si rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím v oranžové tabulce na straně 84 v učebnici. 
 • Ve cvičení 84/2 rozliš větu jednoduchou a souvětí. (Piš přes fólii J nebo S.) 
 • U souvětí napiš počet vět.
 • Cvičení zaslat na mejl.

Matematika

Do 10.6. 

 • Procvičuj str. 71,73,74 a pošli 71/8b,73/3,74/6 

Do 12.6. 

 • Procvičuj str. 75,76 a pošli 75/A4,6 – i s výpočtem

Fyzika

Do 12. 6.

Elektrický proud

Pročtěte si stránku 140 v učebnici. Pokud vám bude vše jasné, vypracujte do sešitu otázky 1, 2, 3 a 4 ze strany 141 a pošlete mi ke kontrole ofocené. V případě jakékoli nejasnosti se neváhejte ozvat.

Přírodopis

Do 12. 6.

Milí šesťáci, dostáváme se do finále a tento týden se budeme zabývat motýli. Poznámky do sešitu zapíšeme opět společně : 

MOTÝLI 

 • na území naší republiky žije více než 2500 druhů tohoto hmyzu 
 • mají 2 páry křídel pokrytých šupinami 
 • ústní ústrojí je sací – sosák (živí se rostlinnými šťávami) 
 • larvy se nazývají housenky a jsou převážně býložravé 
 • proměna dokonalá 
 • podle způsobu života dělíme motýly na denní a noční 
 • Zástupci denních motýlů:
  • babočky, otakárci, perleťovci, okáči, modrásci, vřetenušky 
 • Zástupci nočních motýlů:
  • lišajové, martináči, přástevníci, můry, bourci, bekyně, moli
 • Poznámky napiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail: iholoubkova@centrum.cz 
 • Podívej se na 2 videa o denních a nočních motýlech:

Dějepis

Do 12. 6.

Řím za principátu

Zeměpis

8. 6. – 12. 6. 

 • Přírodní zdroje Afriky- přečti si stranu 135 v učebnici. 
 • Objevování a kolonizace Afriky- přečti si strany 136 a 137 a přepiš do sešitu shrnutí ze strany 137.

Občanská výchova

Do 12. 6. 

Tělesná výchova a sportovní výchova (Tr)

Do 12. 6.

 • výběhy do kopce
 • 50m 20x

Hudební výchova

Do 12. 6.

Milí šesťáci,

pro zájemce a hudební nadšence posílám krákté video s kvízem. Poznáte několik neradičních věcí, které používají hudebníci

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6A. 

Jary Č.

Úkoly do 5. 6. 

Anglický jazyk

1. 6. – 3. 6. 

 • Podívej se na záznamy z minulého týdne v diáři Katariny ve cvičení 27/3 v PS. Napiš, co každý den dělala. Věty piš dle příkladu, který je uveden u čísla 1. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak věty čteš.) 
 • Cvičení zaslat na mail. 

4. 6. – 5. 6. 

 • Podívej se do PS na stranu 69, jak se tvoří zápor v minulém čase prostém (3. 6 Past simple- negative). 
 • Poslechni si nahrávku a podívej se na cvičení 35/5 v učebnici. Napiš si do sešitu nadpis: Past simple- negative. Věty ze zelené tabulky si opiš do sešitu a poté je přelož do češtiny. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak věty opakuješ.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk

1. 6. – 3. 6. 

 • Zopakuj si informace o větě jednoduché v oranžových tabulkách na stranách 79 a 80 v učebnici. V online cvičení rozliš větu jednoduchou a souvětí: http://www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm
 • Výsledek cvičení zaslat na mail. 

4. 6. – 5. 6. 

 • Přečti si stranu 81 v učebnici. Do sešitu si napiš nadpis: Grafické znázornění věty jednoduché. 
 • Ze cvičení 82/1 v učebnici si pod nadpis opiš první tři věty s doplněným i/y. Poté je graficky znázorni. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika

Do 3.6. 

 • Do geometrických sešitů – nadpis Objem krychle a rámeček str. 66 dole-neposílat 
 • Z druhé strany sešitu: procvičuj 67/3,7,8,9 a pošli 67/3c,9c-i s výpočtem
 • Procvičuj jednotky objemu na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ a ofoť tvůj nejlepší výsledek 

Do 5.6. 

 • Procvičuj str. 68 a str. 70 a pošli 68/12 - i s výpočtem

Fyzika

Do 5. 6.

Teplota

Tentokrát vás budou čekat dva úkoly, které se opět (a naposledy) týkají teploty. Nezapomeňte vaši práci poslat ke kontrole. Pokud by měl někdo s úkolem problém (třeba se čtením grafu), napište mi, rád poradím.

Dějepis 

Do 5. 6.

Druhý triumvirát

Opět s pomocí učebnice (121-122) vyplnit doplňovačku a poslat ke kontrole.

Zeměpis

1. 6. – 5. 6. 

 • Africké vodstvo- přečti si strany 129 a 130 v učebnici a do sešitu opiš shrnutí ze strany 130. 
 • Africké rostlinstvo a živočišstvo- přečti si strany 131 a 132 v učebnici a do sešitu opiš shrnutí ze strany 133. 
 • Poté se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=ZBKZpk29bts.

Přírodopis

Do 5. 6.

Milí šesťáci, tento týden společně zapíšeme poznámky 

DVOUKŘÍDLÍ 

 • všichni příslušníci této skupiny mají vyvinut jen jeden pár křídel 
 • druhý pár je přeměněn v paličkovité útvary zvané kyvadélka, která umožňují manévrování za letu 
 • ústní ústrojí je lízavě sací nebo bodavě sací 
 • larvy dvoukřídlých jsou beznohé 
 • proměna dokonalá 
 • Zástupci : moucha domácí, bodalka stájová, masařka obecná, bzučivky, střečci, ovádi, komáři, pestřenky
 • Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=-p2oTx3gjTw
 • Poznámky přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubková@centrum.cz

Občanská výchova

Do 5. 6.

Pracovní činnosti

Do 15. 6.

Napište, jaké slavnostní občerstvení byste připravili pro kamarády, které byste pozvali na oslavu svých narozenin. Poslat do 15.6.

Do 31. 5.

Zelené potraviny

 • jsou přírodním zdrojem energie,vitaminů, minerálů, čistí organismus a podporují imunitu. Najděte některé /5-6/ a zjistěte jejich účinky. Napište a pošlete do 31.5.

Hudební výchova

Do 5. 6.

Milí šesťáci,

projděte si prosím první část prezentace věnovanou dějinám hudby – pravěk – renesance /ti, kteří byli na minulé online hodině mají splněno/. O druhé části budeme společně diskutovat tuto středu. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6A. 

Jary Č.

 

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 6.

 • Žonglování s tenisovými míčky (2-3)
 • Návod najít na internetu.

Úkoly do 29. 5.

Anglický jazyk

25. 5. – 27. 5. 

 • Poslechni si ještě jednou nahrávku, jak Helena hovoří o svých prázdninách. Zaměř se na výslovnost sloves, která jsou uvedena ve cvičení 34/3b v učebnici. Všimni si změny výslovnosti. U sloves, která v infinitivu končí na –d nebo –t, vyslovujeme koncovku – ed jako /id/. 
 • Napiš do sešitu slovesa ze cvičení 34/3c v minulém čase prostém. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak vyslovuješ slovesa ze cvičení 3b.) 

Cvičení zaslat na mail. 

28. 5. – 29. 5. 

 • Napiš do sešitu věty ze cvičení 35/4 v učebnici. Použij slovesa v závorkách v minulém čase prostém. (Pravidla si můžeš připomenout v PS na straně 68.) 
 • (Dobrovolný úkol: Věty ze cvičení 4 přelož do češtiny.) 

Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk

25. 5. – 27. 5. 

 • Ve cvičení 76/5 v učebnici vyhledej příslovečná určení a urči jejich druh. Cvičení vypracuj přes fólii nebo věty přepiš do sešitu. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

28. 5. – 29. 5. 

 • Označ body, které obsahují správnou informaci ve cvičení 77/8 v učebnici. 
 • Správná tvrzení si poté opiš do sešitu. 
 • Do sešitu si také přepiš oranžovou tabulku, která je pod cvičením. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika 

Do 27.5. 

Procvičuj zbývající příklady ze str. 62 a 63 a pošli pouze 63/11- i s výpočtem Připomeň si převádění délky a obsahu dle http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ a pošli nejlepší výsledek na délku a nejlepší na obsah a zkoušej to pomalu už bez „schodů“ 

Do 29. 5. 

Do geometrických sešitů – nadpis Objem kvádru a rámeček str. 66 nahoře-neposílat 

Z druhé strany sešitu: procvičuj 67/4,5,6 a pošli 67/4d-i s výpočtem Pro lepší pochopení si prohlédni https://www.youtube.com/watch?v=PFU7xL0qY8M

Zeměpis 

25. 5. – 29. 5. 

Přečti si strany 128 a 129 o podnebí Afriky v učebnici. Překresli si do sešitu obrázek mapy podnebí Afriky ze strany 128. Také si přepiš poznámky, které jsou vedle obrázku. Nakonec přepiš shrnutí, které je na straně 129.

Dějepis

Do 29. 5.

První triumvirát

S pomocí učebnice vyplňte vynechaná slova v doplňovačce První triumvirát a pošlete ke kontrole. Kapitolu najdete v učebnici na stranách 188-120.

Fyzika

Do 29. 5.

Měření teploty

Vypracujte pracovní list Teplota III, nemusíte nic tisknout, pracujte rovnou do dokumentu MS Word nebo do sešitu. Vaše řešení mi pošlete ke kontrole.

Přírodopis

Do 29. 5.

Milí šesťáci, věřím, že jste všichni shlédli video o broucích? Tento týden napíšeme společně poznámky. 

Pokračujeme stále pod nadpis „Hmyz s proměnou dokonalou“ 

BROUCI 

 • charakteristickým znakem této skupiny hmyzu jsou krovky 
 • ústní ústrojí je kousací 
 • na prvním článku hrudi je vyvinut štít 
 • první pár křídel je přeměněn v krovky, druhý je blanitý 
 • při letu jsou krovky roztaženy a blanitá křídla vysunuta 
 • jsou býložraví i masožraví 
 • mají rozmanité tvary i velikost (několik milimetrů až 15cm) 
 • Zástupci : roháč obecný, střevlíci, krajník hnědý, potápníci, hrobařík obecný, chroust obecný, páteříci, slunéčka, tesaříci, mandelinky, nosatci, kůrovci 

Obrázky najdete v učebnici str. 58 – 62 Poznámky přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Pracovní dovednosti

 

 

Občanská výchova

Do 29. 5.

 • Učivo je stažení zde.

 

Hudební výchova

Do 29. 5. 

Milí šesťáci,

mám pro vás slíbené video, tentokrát poslední ze série o digitálních technologiích v hudbě, budeme se věnovat programu Absynth 5

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 29. 5.

10 žabáků za sebou - změřit vzdálenost.

Pracovní činnosti

Do 31. 5.

Zelené potraviny

 • jsou přírodním zdrojem energie,vitaminů, minerálů, čistí organismus a podporují imunitu. Najděte některé /5-6/ a zjistěte jejich účinky. Napište a pošlete do 31.5.

Úkoly do 22. 5. 

Anglický jazyk

18. 5. – 20. 5. 

 • Podívej se na video a do PS na stranu 68 (3. 5 Past simple affirmative- regular verbs), jak se tvoří minulý čas prostý (Past simple) s pravidelnými slovesy: https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw. 
 • Poslechni si nahrávku o tom, jak Helena hovoří o svých prázdninách ve cvičení 34/2 v učebnici a vyber správnou odpověď na otázku ve cvičení 2a. 
 • (Dobrovolný úkol do konce týdne: Pošli nahrávku, jak čteš první odstavec textu o Heleně.) 

Správnou odpověď zaslat na mail. 

21. 5. – 22. 5. 

 • Zapiš si do sešitu nadpis „PAST SIMPLE- regular verbs= Minulý čas prostý- pravidelná slovesa“. Pod něj si z tabulky ve cvičení 34/3 v učebnici přepiš slovesa v přítomném čase (Present). Doplň k nim do sloupce slovesa v minulém čase prostém (Past). Slovesa najdeš v textu o Heleně. (Také se znovu můžeš podívat do PS na stranu 68 a na video.) 

Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk

18. 5. – 20. 5. 

 • Doplň k příslovečným určením slovesa a urči druh příslovečných určení ve cvičení 39/1a v PS. (V druhém dílku puzzle je překlep- první slovo má být „zpříma“.) 

Cvičení zaslat na mail. 

21. 5. – 22. 5. 

 • Přepiš si do sešitu oranžovou tabulku ze strany 76 v učebnici. 
 • Ústně doplň do vět příslovečná určení ve cvičení 76/4 v učebnici. 

(Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak doplňuješ do vět příslovečná určení.)

Matematika 

Do 20.5. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Povrch kvádru a krychle 
 • Rámeček str. 59, horní rámeček str. 61 a větu: Povrch kvádru je součet obsahů všech jeho stěn-neposílat 
 • Z druhé strany sešitu: procvičuj 62/4,5,7ab,8 a pošli 62/5 

Do 22. 5. 

 • Do geometrických sešitů – rámeček str. 61 dole a větu: Povrch krychle je součet obsahů všech jejích stěn- neposílat 
 • Z druhé strany sešitu: procvičuj 62/6,7cd 63/10 a pošli 62/6c

Zeměpis 

18. 5. – 22. 5. 

 • Přečti si strany 125 a 126 v učebnici. Přepiš si do sešitu obě shrnutí ze strany 126. 
 • Udělej úkol číslo 1 ze strany 127.

 

Dějepis

Do 22. 5.

Krize republiky

V učebnici je kapitola na stránkách 115 - 117. Úkoly které mi pošlete ke kontrole najdete v dokumentu Krize republiky.

Rozhodně doporučuji splnit i 5. Bonus (otázky k dokumentu Koloseum - římská aréna smrti). Najdete ho na Google disku nebo na tomto odkazu https://www.dailymotion.com/video/xvfr2t

Film není zas tak dlouhý a je opravdu zajímavý, ve škole bychom se na něj určitě koukali. Doufám, že si tedy také najdete chvilku. Historie magistra vitae!

Fyzika

Do 22. 5.

Měření teploty

Vypracujte křížovku a tabulku týkající se měření teploty (můžete psát rovnou do dokumentu nebo si ho vytisknout jako pracovní list) a zašlete ke kontrole.

Přírodopis

Do 22. 5. 

Milí šesťáci, pomalu se blížíme do finále našeho společného přírodovědného bádání. Většina z vás příkladně plní zadané úkoly, tento týden oddychový. Prosím o shlédnutí, ne zrovna krátkého, výukového videa.

Pracovní dovednosti

 

 

Občanská výchova

 

 

Hudební výchova

Do 22. 5.

Milí šesťáci,

kdo jste nebyli na minulé online hodině, projděte si prosím prezentaci o hudebních nástrojích symfonického orchestru. Na příští týden připravuji poslední video o elektonické hudbě s překvapením. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 22. 5.

Cviky na rovnováhu

 • váha na levé noze
 • váha na pravé noze
 • strom - jóga - váha

Pracovní činnosti

Do 31. 5.

Zelené potraviny

 • jsou přírodním zdrojem energie,vitaminů, minerálů, čistí organismus a podporují imunitu. Najděte některé /5-6/ a zjistěte jejich účinky. Napište a pošlete do 31.5.

 

Úkoly do 15. 5.

Anglický jazyk

14. 5. – 15. 5. 

 • Poslechni si nahrávku ve cvičení 34/1 v učebnici. Všechna slovíčka zopakuj. 
 • Doplň křížovku ve cvičení 26/2 v PS. 
 • (Dobrovolný úkol: Zašli nahrávku, jak slovíčka z učebnice opakuješ.) 

Cvičení z PS zaslat na mail.

11. 5. – 13. 5. 

4. 5. – 7. 5. 

 • Doplň do textu WAS nebo WERE v PS ve cvičení 24/ 3. 
 • Prohlédni si obrázky a oprav podle nich věty v PS ve cvičení 25/ 4. 
 • Utvoř otázky a odpovědi v PS ve cvičení 25/ 5. 
 • (Dobrovolný úkol: Vyber si jedno z těchto cvičení a pošli nahrávku nebo video, jak čteš věty z tohoto cvičení.) 

Cvičení z pracovního sešitu zaslat na mail.

27. 4. – 30. 4. 

Ještě jednou ústně doplň věty ve cvičení 32/3, ale tentokrát v záporu – cvičení 32/3b. 

(Dobrovolný úkol: Nahraj se, jak čteš záporné věty a nahrávku mi pošli.) 

Podívej se na tvoření otázek v minulosti se slovesem TO BE v PS na straně 68 (3. 3 Past simple of to be- questions, 3. 4 Past simple of to be- short answers). 

Překresli a doplň do sešitu zelenou tabulku z učebnice ve cvičení 33/5. 

Vytvoř otázky a odpovědi v učebnici ve cvičení 33/6. 

Cvičení poslat na mail.

23. 4. – 24. 4. 

Doplňte rozhovor, potom si ho poslechněte a nahlas zopakujte. 

Doplň cvičení 24/ 1 a 2 v PS. 

Cvičení zaslat na mail.

20. 4. – 22. 4. 

Doplň a překresli zelenou tabulku z učebnice cvičení 32/2 do sešitu. 

Doplň do cvičení 32/3a WAS nebo WERE a věty nahlas přečti. 

Doplněná cvičení poslat na mail.

14. 4. – 17. 4. 

 • Nauč se nová slovíčka 3A- PS strana 76. 
 • Podívej se na video o slovese BÝT (TO BE) v minulém čase prostém (PAST SIMPLE): https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E 
 • učebnice cvičení 32/ 1- do sešitu 
 • (viz Přehled mluvnice- PS strana 68- 3. 1 Past simple of to be- affirmative, 3. 2 Past simple of to be- negative) 
 • Vyfocené cvičení z učebnice zaslat na mail.

2. 4. – 5. 4. 

 • Vyber si z předchozího pracovního listu jeden odstavec a přelož ho do sešitu. 
 • Hotový překlad zašli na mail. 
 • Zkus si cvičení na přítomné časy a napiš mi svůj výsledek.

Do 1. 4.

 • pracovní list Present tenses - doplnit present simple X present continuous 
 • Hotové cvičení poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • učebnice strana 31- vypracovat projekt na A4. 
  • informace o zvířeti dle otázek ve cvičení 1 + obrázky. 
 • Hotový projekt zaslat na mail.

 

23. - 25. 3. 

 • učebnice 30/ 1, 2, 3a do sešitu. 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • (Po):učebnice strana 28- přečíst text a cvičení 28/1 a 28/3 vypracovat do sešitu 
  • PS 22/1, 2, 3. 
 • (St): učebnice strana 29- přečíst text a cvičení 29/1 vypracovat do sešitu 
  • PS 22/4 (!náročné cvičení!). 
 • (Pá): PS strana 23. 

11.- 13. 3. 

 • Subject/ object pronouns (viz PS strana 67)- učebnice cvičení 27/3c vypracovat do sešitu a nahlas přeložit. 
 • Must (viz PS strany 67 a 68)- učebnice cvičení 27/4b vypracovat do sešitu a nahlas přeložit. 
 • PS strana 21. 

Český jazyk

14. 5. – 15. 5. 

V učebnici ve cvičení 76/3 přes fólii doplň do vět vhodná příslovečná určení. 

Procvič si slovní druhy v online cvičení: https://www.mojecestina.cz/article/2013081802-test-urci-vetne-cleny-1 

Cvičení z učebnice a výsledek online cvičení zaslat na mail.

11. 5. – 13. 5. 

 • Podívej se na další rozvíjející člen do oranžové tabulky v učebnici na straně 74. Z této tabulky si udělej výpisky do sešitu. 
 • Doplň postupně příslovečné určení místa, času a způsobu k prvním třem slovesům ve cvičení 75/2 v učebnici. 
 • Cvičení z učebnice zaslat mailem. 
 • (Dobrovolný úkol do konce týdne: Napiš krátké vypravování o nějakém příjemném zážitku, který se ti stal během karantény. Nezapomeň na dějovou posloupnost při vypravování, můžeš si ji připomenout v učebnici na straně 130.)

4. 5. – 7. 5. 

 • Přepiš spodní oranžovou tabulku z učebnice na straně 73 do sešitu. 
 • Ve cvičení 74/ 3 v učebnici si přečti prvních pět vět a tyto věty přepiš do sešitu. Ve větách podtrhni předmět a urči, zda je holý, rozvitý nebo několikanásobný. 
 • Vytvoř věty se zadanými předměty v PS ve cvičení 38/ 2. 
 • Cvičení zaslat na mail.

27. 4. – 30. 4. 

Podívej se na další rozvíjející větný člen do přiložené prezentace

Předmět- přečti si oranžovou tabulku na straně 72- 73. 

Doplň do vět předměty a urči jejich pády ve cvičení 73/2. Vyzkoušej si online kvíz: https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-hledani-predmetu-ve-vetach/

Cvičení a výsledek kvízu zaslat na mail.

23. 4. – 24. 4. 

Přepiš oranžový rámeček z učebnice na straně 72 (Přívlastek holý, rozvitý a několikanásobný) do sešitu. 

Přečti si prvních pět vět ve cvičení 3 a rozliš přívlastek holý, rozvitý a několikanásobný 

Cvičení zaslat na mail.

20. 4. – 22. 4. 

Vyplněné cvičení a výsledek kvízu zaslat na mail.

14. 4. – 17. 4. 

 • PS cvičení 67/ 11, 12 a 68/ 13 
 • Vyfocená cvičení zaslat na mail.

2. 4. – 5. 4. 

Sloh: 

 • Přečti si oranžový rámeček v učebnici na straně 130- 6. Vypravování- Dějová posloupnost při vypravování a vypracuj cvičení 131/2a v učebnici. 
 • Hotové cvičení poslat na mail.

30. 3. – 1. 4. 

 • PS cvičení 67/ 10 a, b, c- do sešitu (můžeš použít internet). 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • PS cvičení 66/ 6, 7, 8, 9 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

Další možnosti procvičování: (Také lze poslat vyfocené výsledky mailem.)

23. - 25. 3. 

 • PS 65/1, 2, 4, 5 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • PS cvičení 64/ 1, 2, 4 

 • PS cvičení 64/3- přepsat cvičení v minulém čase do sešitu 
 • PS cvičení 64/5- přepsat opravené cvičení do sešitu 
 • Průběžně číst knihy do čtenářského deníku. (Pokud jej mám u sebe, stačí zapsat výtah na papír.) 

11.- 13. 3. 

 • učebnice strana 71- přečíst ještě jednou oranžovou tabulku; cvičení 71/2 vypracovat do sešitu 
 • PS cvičení 37/1, 38/2, 38/3; cvičení 63/1- úkol 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

Matematika

Do 13.5. 

Opustíme rovinné útvary (geometrické obrazce) a vrhneme se na útvary prostorové (geometrická tělesa). Čekají nás ty, co znáte z 1. stupně – krychle a kvádr.

Do 15. 5. 

Do geometrických sešitů – rámeček str. 57 

Procvičuj další cvičení na str. 56,57 a pošli pouze str. 57/3

Do 7. 5. 

Kromě učiva z minulého týdne si připomeň ještě osovou souměrnost a procvičuj příklady ze str. 53,54. Pošli mi str. 54/15Aabcd a také pošli čísla příkladů, se kterými sis neporadil.

Do 30.4. 

Zopakuj si vše, co víš o trojúhelníku (podle učebnice či sešitu). Trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý. Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný, obecný. Součet úhlů v trojúhelníku. Výšky a těžnice trojúhelníku. Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná. Připomeň si také, jak jsme úhly sčítali, odčítali, násobili a dělili. 

Z druhé strany sešitu: 52/2-graficky i výpočtem-poslat, 52/3A-pouze výpočtem-poslat

Do 22. 4. 

Připomeň si konstrukci osy úhlu podle videa.  

Do geometrických sešitů: nadpis-Kružnice vepsaná trojúhelníku. 

Udělej si úkol D/str.49 a opiš modrý rámeček-neposílat. 

Rámeček str. 50 nahoře-neposílat Pro lepší pochopení zkus:

Z druhé strany sešitu: str. 50/ 5a-poslat/nedělej rozbor ani postup konstrukce, ale jen konstrukci/. 

Do 24. 4. 

Procvičuj další cvičení na str. 50 i příklad F a pošli pouze str. 50/7.

Do 17.4. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Kružnice opsaná trojúhelníku 
 • Udělej si obrázek str. 47(s těmi kružnicemi) a opiš modrý rámeček-neposílat 
 • Připomeň si, jak jsme pomocí kružítka rýsovali osu úsečky 
 • Rámeček str. 48 nahoře-neposílat Pro lepší pochopení zkus:
 • https://www.geogebra.org/m/pPzuXYAs
 • https://www.youtube.com/watch?v=b9uu5nhQsIU 
 • Z druhé strany sešitu: str. 48/ 1abc-poslat

Do 1. 4. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Těžnice a těžiště trojúhelníku-neposílat. 
 • rámečky str. 45-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu: str. 46/ 1Aabcd-poslat. 

Do 5. 4. 

 • Z druhé strany sešitu: procvičuj str. 46,47-neposílat. 
 • 46/2abcd-poslat

Do 29. 3. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 43-všechna cvičení-neposílat. 
 • 43/4Aab-poslat.

Do 25. 3. 

Do geometrických sešitů: 

 • Nadpis-Výšky trojúhelníku-neposílat. 
 • Rámečky ze strany 42 a 43-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-str. 43/cv.1abc-poslat.

Pozor změna! Přerušíme celá čísla a jdeme dál na geometrii. Učebnice se zeleným pruhem. 

Do 22. 3. 

 • Do geometrických sešitů – řešený příklad H/str.37.
 • Rozdělení trojúhelníků:
  • rovnostranný 
  • rovnoramenný 
  • obecný(různostranný) 
 • Všechny 3 typy narýsovat jeden libovolný obrázek-rámeček str.39 dole. 
 • Rámeček str. 39 nahoře/troj. nerovnosti. 
 • Z druhé strany-str. 38/8,9,str. 39/1a,2,str40/5,6-vyfotit a poslat.

Do 15. 3. 

 • Součet vnitřních úhlů trojúhelníku-str. 33-35. 
 • Do geometrických sešitů-dva rámečky str.33 a str. 35 nahoře, ostatní přečíst. 
 • Z druhé strany sešitu-str. 36/3,4-vyfotit a poslat.

Zeměpis

11. 5. – 15. 5 

 • Na úvod nového tématu se podívej na video: https://www.youtube.com/watch?v=tesg67-8SMQ
 • Přečti si strany 123 a 124 v učebnici. 
 • Ze strany 124 si do sešitu překresli poměrné velikosti oceánů a světadílů a přepiš shrnutí.

4. 5. – 7. 5. 

 • Pokračuj v pracovním listu z minulého týdne a udělej další dvě cvičení. 
 • (Pokud něco nebudeš vědět, podívej se do učebnice nebo na internet.) 
 • Hotový pracovní list zaslat na mail.

27. 4. – 30. 4. 

Zopakuj si znalosti z biosféry v pracovním listu - prozatím udělej první dvě cvičení. 

(Pokud něco nebudeš vědět, podívej se do učenice nebo na internet.) 

Zatím pracovní list nezasílej, budeš na něm pracovat i v příštím týdnu.

20. 4. – 24. 4. 

 • Výškové stupně v krajině- přečti si strany 120 a 121, překresli obrázek ze strany 120 (Výškové stupně v Alpách) a přepiš shrnutí ze strany 121 do sešitu. 
 • Udělej úkol číslo 1 na straně 121- zeměpisné souřadnice zaslat na mail.

14. 4. – 17. 4. 

 • Život ve vodách oceánů- přečíst strany 118- 119 
 • Přepiš shrnutí ze strany 119 do sešitu.

2. 4. – 5. 4. 

 • Polární oblasti- přečíst strany 116- 117. 
 • přepsat shrnutí ze strany 11ý do sešitu.

30. 3. – 1. 4. 

 • Tundra- přečíst strany 114- 115. 
 • přepsat shrnutí ze strany 116 do sešitu.

26. - 29. 3. 

Lesy mírného pásu- přečíst strany 112- 113 

překreslit tabulku ze strany 113 do sešitu

23. - 25. 3. 

 • Subtropické rostlinstvo, stepi- přečíst strany 109- 111. 
 • překreslit tabulku ze strany 111 do sešitu.

18. 3.- 20. 3. 

 • Savany- přečíst strany 105- 107 v učebnici; shrnutí přepsat do sešitu. 

 • Pouště- přečíst strany 107- 109 v učebnici; shrnutí přepsat do sešitu.

11.- 13. 3. 

 • Biosféra- přečíst strany 100- 102 v učebnici; překreslit tabulku ze strany 102 do sešitu; shrnutí přepsat do sešitu 
 • Tropické lesy- přečíst strany 102- 103 v učebnici; shrnutí přepsat do sešitu. 

Dějepis

do 15. 5.

Punské války

V učebnici najdete kapitolu na stranách 112-114, pro lepší pochopení (a zábavnější) doporučuji krátké video o kartaginském vojevůdci Hannibalovi na Google disku. Ať už s pomocí videa, učebnice nebo internetu mi pošlete vypracované otázky ze souboru Punské války (nemusíte tisknout, stačí odpovědi mailem).

Do 7. 5. 2020

Řím - ovládnutí Itálie

Úkol je už prověřený a jednoduchý. Odpovědět na několik otázek ze souboru Řím - ovládnutí Itálie a poslat je ke kontrole. Kapitolu naleznete v učebnici na stranách 110 -112.

Do 30. 4. 

Doba královská a raná římská republika

Ke splnění úkolu bude třeba pracovat s učebnicí na stranách 108-110. Na mail mi pošlete odpovědi na otázky ze souboru Doba královská a raná římská republika

Do 24. 4. 2020

Život v Římě

Projděte si v učebnici stranu 104 - 108 a pošlete mi ke kontrole vyplněnou Doplňovačka - Život v Římě.

Do 17. 4.

Starověký Řím

Projděte si krátkou přiloženou prezentaci. (Stránky 1-5 jsou opakování k předchozímu tématu. Pokud tedy dokážete vyřadit nesprávný pojem a ty zbylé vysvětlit, řeckou kulturu jste zvládli (zde nic posílat nemusíte, opakování je pro vás).

Ke starověkému Římu jsou tam 4 otázky (fakticky 5). Odpovědi zapsané v sešitě (samozřejmě pod velkým nadpisem Starověký Řím) mi vyfocené zašlete na mail. Ke správnému vyřešení úkolu je třeba pracovat s učebnicí (str. 101-103).

Do 3. 4.

Řecká kultura a vzdělanost

 • S pomocí učebnice (téma najdete na stranách 97-100) a prezentace na Google disku vyplňte soubor Doplňovačka - Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku (nebo přepište do sešitu).   
 • Jak se vám daří domácí studium? Ověřte si své znalosti z antického Řecka v krátkém testíku :).

Do 29. 3. 2020

Athénský námořní spolek a Peloponéská válka. 

 • Učebnice 93 – 94 pročíst, projít si téma i na Google disku, zapsat poznámky. Vyfocené zaslat.

Vzestup Makedonie

 • Vytisknout, nebo přibližně nakreslit (schematicky) mapu tažení Alexandra Velikého ze souboru 1. mapa tažení a vyznačit si tam i s šipkami kudy s vojskem prošel (a významná místa - jaká to jsou, najdete v souboru 1.5 Úkol - Vyznačování Alexandrova tažení). Velmi pomůže prezentace na Google disku, tu si zvládnou děti projít sami. V učebnici je téma na stranách 95 a 96. Nakonec zaslat fotografii mapky i poznámek v sešitě.
 • Protože je toho více, můžete odevzdat až do 1. dubna.

Do 22. 3. 2020

 • Projít si v učebnici na str. 89 informace o Athénách, to samé na Google disku v prezentaci Athény a Sparta.
 • Poté si k tématu buď opsat, nebo vytisknout poznámky do sešitu. Dále si pročíst v učebnici Řecko-perské války str. 90 – 92, téma i s videi si samozřejmě najdete i na Google disku.
 • Poznámky i vyplněnou Tabulku bitev - Řecko-perské války zašlete na mail ke kontrole (můžete odevzdávat do 26. 3.).

Do 16. 3. 2020

Fyzika

Do 15. 5. 

Tentokrát doporučuji využít internet. Napište mi: 

a) co mají společného Daniel Gabriel Fahrenheit a Anders Celsius. 

b) o každém z nich mi napište jednu zajímavost

Do 7. 5. 2020

Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání a ochlazování.

Podívejte se do souboru Změna objemu kapalin a plynů, vše podstatné je tam :). 

Zkuste tentokrát pracovat bez učebnice, pomůžou vám ukázky pokusů (odkazy jsou u otázek).

Na závěr si z učebnice 125-126, opište žluté rámečky, případně najděte odpovědi na otázky, pokud vám to z pokusů nebylo. Vaši práci pošlete ke kontrole.

Do 30. 4. 

Měření teploty (změna objemu při zahřívání)

 • Pročtěte si v učebnici stránky 121 - 123.
 • Zapište si do sešitu žlutý rámeček na straně 122.
 • Ke kontrole mi pošlete vaše teorie a odpovědi na otázky:

a) Proč jsou dráty elektrického vedení vždy prověšené? (Je nějaké období, kdy jsou prověšené více?)

b) Proč se nedoporučuje nechávat jízdní kolo na prudkém slunci?

c) Proč se mezi železničními kolejnicemi obvykle dělají v určitých vzdálenostech malé mezery?

 

Do 17. 4. 

Ještě jednou si zopakujeme hustotu a čas. Ovšem tentokrát bez počítání a trochu z praktického života (určitě se vám všem ulevilo:). Vaším úkolem bude splnit všechny čtyři úkoly z prezentace Hustota a čas a poslat mi vaše odpovědi na mail.

Do 24. 4.

Trénujte převody jednotek na této adrese http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/#

Z délky, hmotnosti, obsahu a objemu udělejte alespoň 5 příkladů (vlevo nahoře lze počet příkladů navolit, pokud vyberete např. délku a objem, budete tam mít kombinaci převodů najednou).

Vše si můžete zkontrolovat tlačítkem dole. Poté co zmáčknete kontrolu, vyfoťte a  pošlete mi mail váš nejlepší výsledek z každých jednotek. (Na počítači můžete použít klávesu Print Screen a následně klávesovou zkratkou Ctrl+V vložit rovnou do mailu.Vložit a oříznout obrázek a uložit můžete také např. ve Wordu nebo Malování.  Pokud budete trénovat příklady na mobilu, obrazovku většinou zachytíte stisknutím tlačítka pro snížení hlasitosti a zamykacího tlačítka zároveň).

Pod tlačítkem jsou i návody a např. i trenažér počítání hustoty http://www.zsvltava.cz/fyzika/priklady/

Ten nechám na vaší dobrovolnosti :)

Do 3. 4.

Měření času

 • Pročíst v učebnici stranu 117 - 119 a zapsat si k poznámkám tři druhy zařízení k měření času.
 • Poté vyřešit úkoly 3, 4, 5 a 6 na straně 117 a zaslat ke kontrole mailem.

Do 29. 3. 2020

 • Zapište si do sešitu (nebo vytiskněte a vlepte) vše ze souboru Zápis - Měření času. V učebnici si pročtěte stránku 116 (pokud vás něco zaujme, klidně si to do sešitu připište).
 • Nakonec vyřešte Otázky a úlohy (pouze na již zmíněné straně 116), vyfotografujte a pošlete ke kontrole.

Do 20. 3.2020

 • Vyřešte všech 8 příkladů týkajících se hustoty a ofocené je zašlete na mail. V případě problémů či nejasností neváhejte napsat a poradit se.

Do 15. 3. 2020

 • Doplň s pomocí internetu tabulku s údaji o hustotě a odešli ji na mail učitele (15.3.2020).

Přírodopis

Do 15. 5.

Milí šesťáci, pokračujeme v sešitu pod nadpis hmyzu s proměnou dokonalou 

BLANOKŘÍDLÍ 

Mají 2 páry blanitých křídel, zadní bývají menší než přední. Ústní ústrojí je kousací nebo sací. Některé druhy mají kladélko nebo žihadlo. 

Zástupci : čmelák zemní, čmelák skalní, vosa obecná, sršeň obecná, lumek velký, lumčík žlutonohý, mravenec lesní, pilořitka velká.

Zkus najít v přírodě některého ze zástupců, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 

Poznámky vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=GcFDcE-Nowo.

Do 7. 5.

Milí šesťáci, dnes opět společné poznámky, začínáme hmyz s proměnou dokonalou 

Učebnice str. 55-56 

HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU 

 • Vajíčko – larva nepodobná dospělci – kukla – dospělec (zabarvi si do rámečku) 
 • SÍŤOKŘÍDLÍ – mají protáhlé, štíhlé válcovité tělo. Oba páry křídel jsou přibližně stejně velké. Křídla jsou protkaná žilkami. Ústní ústrojí je kousací. 
 • Zástupci – zlatoočka obecná, mravkolev obecný

Poznámky vyfoť a pošli na iholoubková@centrum.cz

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=9VgaC9f2mAk

Do 30. 4.

 • str. 54 - 55 

Milí šesťáci, dnes dokončíme společně poznámky hmyzu s proměnou nedokonalou: 

STEJNOKŘÍDLÍ – mají dva páry blanitých křídel, létají jen na krátké vzdálenosti, způsobují na rostlinách škody 

Zástupci – mšice, pěnodějka obecná PLOŠTICE – mají ploché tělo, hlava je zřetelně oddělena od hrudi, za hlavou se nachází široký nápadný štít 

Zástupci – ruměnice pospolná, bruslařka obecná Podívej se na krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=r2Urt8_vFDM 

Poznámky vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 24. 4. 

Učebnice str. 53, 54 pokračujeme pod nadpisem „Hmyz s proměnou nedokonalou“ 

 • Strašilky : nejznámější je pakobylka indická, chová se často v zajetí, samičky kladou vajíčka bez oplození, živí se rostlinou stravou. 
 • Vši : veš šatní, veš dětská 

Opiš oranžový rámeček „shrnutí“ na straně 54 nahoře.

Poznámky ofoť a pošli na e-mail: iholoubkova@centrum.cz.

Podívej se na dokument na youtube.

Do 17. 4.

 • Učebnice str. 51-53 přečíst 
 • Do sešitu nadpis : Hmyz s proměnou nedokonalou 
 • Vypsat zástupce : vážka ploská, šídlo velké, motýlice lesklá, rybenka domácí, šváb obecný, rus domácí, škvor obecný, saranče čárkovaná, saranče vrzavá, kobylka zelená, cvrček polní, krtonožka obecná 
 • Ze str. 53 opsat shrnutí v oranžovém rámečku. Poznámky vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 5.4.

Milí žáci, protože jste pilní a zadané úkoly pečlivě plníte, tento týden bude odpočinkový. 

 

 • Učebnice str. 51 Popiš schéma vývinu hmyzu s proměnou nedokonalou (jaké stadium chybí?) Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín do 5.4.2020. 
 • Nezapomínej posílat fotky živočichů, o kterých jsme si povídali!

Do 29. 3.

 • Přečíst si v učebnici na str. 50 „Dorozumívání včel“ 
 • Pod nákres včely medonosné si do sešitu opsat z učebnice shrnuti v rámečku na str. 50. 
 • Odpověz velmi stručně do sešitu, co tě na včele medonosné zaujalo nebo překvapilo? 
 • Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 25. 3. 2020

Hmyz – včela medonosná 

 • Učebnice str. 48/ obrázek 95 vnitřní ústrojí hmyzu nakresli do sešitu. Přečti si v učebnici na str.49 Život včel, rojení včel. Řez včelou vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 
 • Pokud se dostaneš ven na zahradu nebo procházku do přírody, vyfoť a pošli nějakého živočicha, o kterém jsme si povídali. 

20. 3. 2020

 • učebnice, str. 46, přečíst, do sešitu napsat nadpis VZDUŠNICOVCI, opsat rámeček shrnutí + vypsat zástupce. 
 • Odpovědět na otázky na e-mail :
  • 1. Co je společným znakem všech vzdušnicovců? 
  • 2. Jakým způsobem se pohybuje chvostoskok při nebezpečí a co mu tento pokyb umožňuje? 
 • Termín 20.3.2020

Hudební výchova

Do 15. 5.

Milí šesťáci,

najděte si 10 minut svého drahocenného času a nechte se inspirovat k hudební tvorbě – dozvíte se základní věci o programu Virtual DJ

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10 hodin, ale tentokrát snad v lepší kvalitě na https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Milí šesťáci,

natočila jsem pro vás další hudební video, tentokrát věnované klavíru . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 6. května v 10 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Mějte prosím po ruce tužku a papír, budeme luštit hudební šifru. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 30. 4.

Milí šesťáci,

jelikož jste ještě všichni neshlédli předchozí dvě videa, prosím, podívejte se na ně. První část je věnována Tvorbě hudbya navazující část je o DJINGu . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 29. dubna v 10 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebkaa povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 17.4.

Milí šesťáci,

zdravím vás po Velikonocích a jak jsem slíbila, natočila jsem pro vás další video, tentokrát věnované Tvorbě hudby . 

Kdo máte chuť a čas, sejdeme  opět se online ve středu 15. dubna v 10 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil  Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od skupiny Kryštof , opět nezahálel Pokáč, který má navíc ještě další novinku va téma Velikonoce

Mějte se a těším se na další setkání po síti! Jary Č.

Do 3. 4.

Milí šesťáci,

kdo máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 10 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti! Jary Č.

Do 27. 3.

 

Do 24. 4.

Milí šesťáci,

po týdnu mám pro vás opět korona-hudebkové video, tentokrát věnované DJINGu . 

Všichni se na něj prosím podívejte. Dobrovolná, avšak vítaná je vaše účast na online hodině ve středu 22. dubna v 10 hodin na naší dvacetiminutové diskuzi nejen o natočeném videu. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Moji milí,

natočila jsem pro vás slíbené video. Přidávám také text a noty na písničku, která je na videu a odkazy na dvě písničky o Koronaviru – od Pokáče a skupiny Mirai. Těším se na vaše reakce formou  Like nebo komentáře k videu, na WhatsApp /608759593/ nebo jary.smolakova@gmail.com

Do 20. 3.

Milí šesťáci,

z hudebky pro vás mám něco odpočinkového, na boomwhackers si teď chvíli nezaboucháme, takže každý týden ode mě dostanete krátký nenáročný úkol. Pokusím se, abychom se výhledově setkali v nějakém virtuálním prostředí a příští týden se těšte na krátké video ode mě, na kterém si i zazpíváme. A tady jsou dva krátké úkoly pro tento týden: 

 1. Zeptejte se jednoho z rodičů, jakou kapelu nebo zpěváka měl rád ve vašem věku a poslechněte si na internetu nějakou skladbu od tohoto interpreta. Odkaz mi můžete poslat do mailu na jary.smolakova@gmail.com nebo přes WhatsApp /608 75 95 93/
 2. Koukněte se krátkou animaci ke skladbě Antonia Vivaldiho Jaro a zkuste si o tomto skladateli najít nějaké informace /v jaké době žil, jaká díla složil, zajímavosti o jeho životě/.

Občanská výchova

Do 15. 5. 

Do 7. 5. 

Do 30. 4. 

Do 24. 4. 2020

Do 17. 4.

Do 1. 4. 2020

Zapsat do sešitu:

Životní prostředí 

 • Člověk je pevnou součástí přírody. Životní prostředí každého z nás je součástí ŽP všech obyvatel naší obce. Životní prostředí člověka se skládá: 
  • Přírodní složka – voda, půda, vzduch, ostatní organismy. 
  • Umělá složka – vytvořena lidskou činností, např. oblečení, domy, stoje, dopravní prostředky. 
  • Sociální složka – lidé (rodina, přátelé, spoluobčané…) 

 

Úkol k zaslání: 1. Co ohrožuje zdraví dětí v okolí tvého bydliště? Napiš alespoň tři příklady. 

2. Uveď výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici. Čemu dáváš sám/a 

přednost? Použij alespoň tři argumenty.

Do 27. 3. 2020

Důležitým místem v obci je obecní úřad, kde se pravidelně schází obecní zastupitelé v čele se starostou. Projednávají záležitosti týkající se obce. 

Obecní úřad má tyto odbory : 

1. Matrika 

2. Živnostenský odbor 

3. Odbor životního prostředí 

4. Odbor výstavby 

5. Odbor sociálních věcí 

6. Odbor kultury 

7. Odbor školství 

 

Ú k o l : 

Přečti si pozorně situace, které se objevily v obci, a přiřaď je k odborům OÚ, které je mají za úkol řešit, stačí přiřadit římskou číslici. 

I. Vaše babička se o sebe nemůže už postarat. Rodiče jsou celý den v zaměstnání. Kde můžeme zjistit informace o Domově důchodců, o Domově s pečovatelskou službou nebo jiné zařízení pro starší občany? 

II. Tatínek si chce založit vlastní firmu. Kde mu vystaví „Živnostenský list“? 

III. Naše škola potřebuje vybavit tělocvičnu novými žíněnkami, míči, lavičkami… Který odbor nám může poskytnout finanční prostředky? 

IV. Michal chce zjistit, jaké výstavy budou na jaře v K – centru. Kam se může obrátit o informace? 

V. Pan Novák objevil pod rotundou ve stráni černou skládku. Kde je nejlepší to oznámit? 

VI. Janě a Petrovi Procházkovým se narodila holčička Nelinka. Který odbor eviduje narozené občánky? 

VII. Lukášův tatínek chce zvýšit o jedno poschodí svůj dům. Kde se žádá o stavební povolení? 

VIII. Děda si potřebuje zažádat o starobní důchod. Který odbor mu bude důchod vyřizovat? 

IX. Ve vaší ulici už 14 dní nebyly odvezeny kontejnery na třídění odpadů. Kdo by situaci mohl řešit? 

X. V blízkosti hřiště je prázdná výrobní hala. Chodí si tam hrát děti. Hala vypadá, že by se mohla zřítit. Kdo by mohl zasáhnout, aby nedošlo k neštěstí?

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 15. 5.

Joģa + internet

 • pozice psa
 • pozice kočky
 • pozice žáby
 • pozice kobry

Výdrž 1 minuta.

Do 7. 5.

Cvičení rodičů s dětmi

 • stoj na rukou
 • stoj na hlavě

Dopomoc rodičů!!!

Do 30. 4.

 • sed-leh - 30 sekund, spočítat. 
 • kliky - 30 sekund, spočítat. 
 • součet (kolik jsi zvládnul kliků a sedů-lehů?).

Do 24. 4. 2020

Cooperův test

 • 12 minut běhu.
 • změřit vzdálenost.

Do 17. 4. 2020

Indiánský běh

 • zjistit na internetu a vyzkoušet.

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.

Pracovní dovednosti

(úkoly na PD z informatiky jsou až do začátku dubna!)

 • Zkontrolujte si na Google disku, že máte splněné (tzn. nahraný soubor s vaším jménem ve složce Odevzdané úkoly) následující:
  • 3. Úkol hardware.
  • 3.5 úkol hardware - PowerPoint. 
  • 4. Úkol software.
  • 5. TEST 1 - Základy IT, hardware a software.
  • Poslední dva úkoly má hotovo pouze minimum žáků (každý jede svým tempem).
 • Chybějící úkoly vypracujete z domova (pokud jste pracovali ve dvojici, tak teď každý sám za sebe) a odevzdejte do příslušné složky na Google disku. Těch několik rychlíků si úkoly zpětně projde, má v nich komentáře, co mají opravit/změnit, aby dosáhli hodnocení výborný.
 • Protože někteří měli, bůh ví proč, problém se zobrazením složky Úkoly, nakopíroval jsem ji pro jistotu i do teorie, tak se nedivte:).

Pracovní činnosti

Jíst zeleninu je zdravé a důležité zejména v této době - vyberte své oblíbené zeleninové jídlo ( salát ) a pošlete recept do 15. května.

Někteří ještě nesplnili dřívější úkoly. Pošlete je!  

 

Napište a pošlete recept na váš oblíbený moučník do 1.5.

 

Zkuste upéct nebo vyrobit něco na Velikonoce. Výsledek vyfoťte a pošlete mi do 9.4.