Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Český jazyk

Do 23. 10.

Zaměříme se na nepravidelnosti skloňování podstatných jmen. Přečtěte si v učebnicích tabulku na str. 23, která se týká nepravidelností skloňování názvů částí těla.

Nezapomeňte, že nepravidelné skloňování mají podstatná jména „ruka“, „noha“, „koleno“, „rameno“, „oko“, „ucho“ pouze v množném čísle a  pokud označují části těla! Pokud se nejedná o část těla, ale např. nohu stolu, ucho hrnce, rameno stroje, drátěné oko apod., mají tato podstatná jména pravidelné tvary dle jejich vzoru.

Např. neoznačují-li slova „ruce, nohy“ části těla, skloňují se pravidelně podle vzoru žena (př. stůl se čtyřmi nohami, hodiny s velkými ručičkami).

Označují-li podstatná jména „oko“, „ucho“, „koleno“ a „rameno“ neživou věc (nikoli část těla), mají v množném čísle pravidelné tvary podle vzoru město (srny se chytly do ok, vezměte hrnce za ucha). 

 

Vyplňte v pracovních sešitech cv. 1 na str. 15. 

Přečtěte si v učebnicích tabulku na str. 24, která se týká nepravidelnosti u některých jmen vzoru píseň a kost. Vyplňte cvičení z učebnice - 25/3a, připravila jsem vám ho k vypracování v dokumentu s názvem 25.3a

Tato dvě cvičení odešlete ke kontrole do pátku 23.10. (Kdo zvládá, pošle přes Teams, případně mailem.)

Do 21. 10.

Přečtěte si Línou pohádku od Jana Wericha a vypracujte úkoly spojené s textem. Úkoly máte přepsané v dokumentu s názvem Líná pohádka-úkoly. Odešlete ke kontrole do středy 21.10. Zadávám i přes Teams, upřednostňujte odevzdání přes Teams, pokud by s tím měl někdo problém, pošlete klasicky na mail (napište do předmětu mailu vaše jméno, třídu, předmět).

Líná pohádka 1

Líná pohádka 2

 

Přečtěte si o sms zprávách v učebnicích na str. 114 v tmavé tabulce, určitě bohatě znáte z praxe... Odpovězte na otázky z postranní lišty:

Víte, kdy je společensky nevhodné mít mobilní telefon zapnutý?

Kdy je nevhodné mobil používat a kdy nebo kde není dovoleno mobil užít?

Je vhodné a nutné dodržovat pravidla při psaní SMS zpráv?

 

Odpovědi odešlete ke kontrole do středy 21.10. (Zadávám i přes Teams, kdo zvládne, pošlete raději přes Teams, jinak mailem.)

Do 16. 10.

Mluvnice

Vypracujte z pracovního sešitu cvičení 5 na str. 13, které je zamřené na jazykový rozbor. 

(Budete mít uvedenou větu, ke které se váže sada úkolů. Slovní druhy napište číslicí nad každé slovo, v dalším úkolu budete určovat mluvnické kategorie vyznačených podstatných jmen a sloves. Dodržte pořadí mluvnických kategorií: u sloves - osoba, číslo, způsob, čas; u podstatných jmen - pád, číslo, rod + vzor. Vypište základní skladební dvojici ve větě - podmět a přísudek, podmět ve větě můžete podtrhnout rovnou čarou, přísudek vlnovkou. Vypište z věty vlastní jména, která se píší s počátečním velkým písmenem. Slova útulná bydlel nahraďte synonymem, tedy slovem podobného významu.) 

 

Pokud by někdo potřeboval pomoci s výše zmíněným úkolem, zde je malé připomenutí mluvnických kategorií sloves:

osoba: tři v jednotném a množném čísle

1. já                                          1. my

2. ty                                          2. vy

3. on, ona, ono                      3. oni, ony, ona

 

číslo: jednotné (dělám), množné (děláme)

způsob: oznamovací (dělám, děláme)

                   rozkazovací (dělej, dělejme)

                   podmiňovací (dělal bych, dělali bychom)

čas: přítomný (dělám, děláme)

            minulý (dělal jsem, dělali jsme)

            budoucí (budu dělat, budeme dělat)

 

Základní větní členy - podmět a přísudek

Podmět 

- vyjadřuje původce (nositele) děje, stavu, vlastnosti např. Jana čte.

- ptáme se na něj otázkou 1. pádu kdo?, co? a přísudkem (Kdo čte? - Jana čte.)

 

Přísudek

- vyjadřuje, co podmět dělá (Jana čte.), co se s ním děje (Film končí.), jaký podmět je (Strom je zelený.)

- ptáme se na něj otázkou Co dělá podmět? (Čte.), Co se děje s podmětem? (Končí.), Co se říká o podmětu? (ČteKončí.)

 

Dále si procvičte tvary podstatných jmen a jejich skloňování podle vzorů. Vyplňte z pracovních sešitů cvičení 1 na str. 13

 

Obě cvičení nafoťte a pošlete do středy 14.10.

 

Přečtěte si v učebnicích podbarvenou tabulku na str. 21 - tvary podstatných jmen vzorů pán, muž, předseda, soudce. 

Vypracujte cvičení 5 ze str. 21 v učebnicích - cvičení najdete v přiloženém dokumentu s názvem "mluvnice 6.B str. 21". 

Úkol odešlete na adresu sandra-vodickova@seznam.cz do pátku 16.10.

Sloh

Oznámení

Připomeňte si slohový útvar oznámení a zpráva, přečtěte si vysvětlení na str. 112 (v barevném rámečku). Přečtěte si v učebnicích dvě ukázky oznámení - str. 113/3 a, b - vypište z nich nejpodstatnější údaje. Vypracujte další úkol - z učebnice str. 113 cvičení 5 a - napište oznámení o sportovním utkání v košíkové, které pořádá naše škola (nezapomeňte uvést datum a čas, kdy se bude utkání konat - tento údaj si vymyslete, dále nezapomeňte uvést, kde se bude utkání konat,  vyzvěte zájemce k účasti).

 

Oba vypracované úkoly zašlete nejdéle do pátku 16.10.

Anglický jazyk (Brnková)

22. - 23. 10. 

 • Nová slovíčka 1D (pracovní sešit a Quizlet – výslovnost!)

19. – 21. 10.

 • Stále opakovat všechna slovíčka  1A, 1B, 1C (pracovní sešit nebo Quizlet)
 • Pracovní list (Present simple)– vyplňte přímo nebo odpovědi zapište do sešitu
 • PS – 9/ 4, 5
 • Kontrola DÚ bude při online hodině ve čtvrtek 5. vyučovací hodinu (11:55 – 12:40) v Teams

 

12. – 14. 10. 

 • slovíčka 1C (vzadu v pracovním sešitě i na Quizletu) – procvičovat během celého týdne, pozor na výslovnost, pouštějte si ji na Quizletu) 
 • učebnice str. 12 – nácvik hlasitého čtení 
 • str. 13/ 3a – doplnit zelenou tabulku a zapsat do sešitu, 13/ 3b – do otázek doplnit do/ does, zapsat do sešitu, napsat krátké odpovědi (Yes, I do. /No, I don’t./ Yes, he does. atd.) – navazuje na text ze str. 12 
 • str. 13/ 4a)b) – do sešitu 

15. – 16. 10. 

 • pracovní sešit str. 8/ 1, 2, 3 
 • Vypracované úkoly prosím poslat na můj email brnkoval@seznam.cz.

Anglický jazyk (Tůmová)

Do 23. 10.

1. Online hodina ÚTERÝ 20.10. 10:50 - 11:35 (TEAMS)

 • přihlašovat se na hodinu od 10:45, ať můžeme začít včas
 • příprava na hodinu: 
  • Quizlet SET - názvy měsíců a dní
  • Poslech - učebnice 10/1 - NAHRÁVKA 1 - jen si naposlouchat
  • Poslech - učebnice 10/2 - NAHRÁVKA 2 - diktát názvů měsíců - napsat do sešitu

2. Online hodina ČTVRTEK 22.10. 11:55 - 12:40 (TEAMS)¨

 • včasné přihlášení
 • příprava na hodinu:
  • překlad článku 11/7 (z minulého týdne, mějte hotovo na hodinu)
  • naposlouchat podle NAHRÁVKY 3 - příprava na úkol

3. Úkol do pátku 23.10.

 • učebnice 11/7 - nahrát čtení článku a nahrávku poslat přes TEAMS, WHATSAPP nebo EMAIL 
 • BUDE OZNÁMKOVÁNO!

Do 16. 10.

1. QUIZLET, QUIZLET, QUIZLET

 

- Nový SET:

              Project 2 - Unit 1 - měsíce a dny

- 2 poslední SETY:

              Project 2 - Unit 1 - B - Birthdays

              PROJECT 1 - UNIT 1 - DRUHÁ PŮLKA

Všechno perfektně naučit - písemka na první hodině ve škole.

 

2. POSLECH

 

Učebnice 11/7 - naposlouchat si text (nahrávku máte na WhatsApp) a naučit se ho číst (příprava na zkoušení ze čtení)

                        - text přeložit písemně do sešitu (do ČJ Martine :-) )

Matematika

Do 23. 10.

Ahoj, 

protože porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel vám už jde dobře, tento týden se pustíme do sčítání desetinných čísel. 

Protože je to nové téma, v pondělí 19.10. si jej probereme v online hodině. Do úkolů se tedy nepouštějte před proběhnutím naší virtuální schůzky :-)

Ještě vám chci připomenout, že všechna cvičení, které zadám, jsou povinná, pokud mi je tedy nepošlete, máte nesplněný úkol. 

19.-21.10.

 • str.12/1 do sešitu
 • str.13/3,5,6,7 do sešitu

22.-23.10.

 • str.14/8 ústně
 • str.14/9,10 do sešitu
 • str.15/11 ústně
 • str.15/14 do sešitu

Do 16. 10.

Milí šesťáci, 

tento týden budeme věnovat opakování práce s desetinnými čísly.

Pokud někdo z vás cítí, že mu něco z dosud probrané látky není jasné, určitě mě neváhejte kontaktovat, tento týden je pro opakování všeho možného jako stvořený :-)

 

 • úlohy na závěr z podkapitol porovnávání desetinných čísel a zaokrouhlování desetinných čísel (do 14.10.)
 • pracovní list (do 16.10)
 • Procvičujte si převádění desetinných čísel na desetinné zlomky a naopak. 
 • Kdo chce, může trénovat na stránkách umimematiku.cz, např. zde:   https://www.umimematiku.cz/…975

 

Fyzika

Do 23. 10.

Zdravím milí šestáci, tentokrát bude vaším úkolem vyřešit přiložený pracovní list týkající se síly. Nemusíte ho tisknout, pište rovnou do něj a ideálně se zkuste přihlásit a odevzdat úkol přes školní účet na Microsoft Teams (návod jak na to je na webu školy).

Do 16. 10.

Projít si v učebnici kapitolu Měření síly, do sešitu vyřešit Otázky a úlohy 1, 2, 3 a 4 ze strany (36 stará učebnice, nová 27). Vyluštit křížovku.

 

Přírodopis

Do 23. 10.

Stavba organismů

Učebnice str. 17 a 18

Zapište nebo si vytiskněte poznámky (a vlepte do sešitu). Prostudujte si celou kapitolu v učebnici. Že vše umíte si ověřte v Otázkách a úkolech na straně 18. Na email nebo MS Teams mi napište vaše odpovědi na otázky 1-5.

Do 16. 10.

Stavba organismů

 • Pročíst strany 17-18, do sešitu nakreslit a popsat živočišnou a rostlinnou buňku ze strany 18.
 • Připravit se na test 23. 10. Rozsah učebnice str. 6 - 15, pročíst hlavně poznámky v sešitech.

Zeměpis

Do 23. 10.

V učebnici si přečtěte kapitoly na straně 27, 28 (Druhy map),35-37(Výškopis a polohopis na mapách). Podívejte se  na prezentaci a udělejte si zápis do sešitu.

V učebnici na straně 36 odpovězte na otázky 1,2, 3, 5 (písemně).

Do 16. 10.

Přečíst prezentaci a vyřešit křížovku. Některé odpovědi na otázky je možné najít v prezentaci. 

Křížovku si překreslete do sešitu. Jednotlivé otázky opisovat nemusíte. Zadaný úkol vypracujte do 16.9. 2020.

Dějepis

Do 23. 10.

Doba kamenná

Projděte si prezentaci a tučně zvýrazněný text si zapište do sešitu (nezapomeňte na nadpisy!).

Nejlépe do chatu na MS Teams (nebo do emailu) mi napište, co vás na době kamenné nejvíce zaujalo nebo překvapilo. Na školním účtu v týmu Dějepis,  OV a PD v souborech najdete i nějaké obrázky a zajímavosti navíc.

Také se můžete podívat na: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=XCTQWMfY_Ds

Do 16. 10.

Nakreslit si do sešitu Věstonickou venuši (uč. str. 18), vyluštit osmisměrku - pravěk - naleziště a zbraně. Pokud nebudete mít dějepisu dost, můžete si pročíst stránky 14-19 .

Občanská výchova (+ PD Benedikt)

Do 23. 10.

Na internetu si najděte mapu Starého Plzence (doporučuji www.mapy.cz). Vyhledejte pět ulic, které se jmenují po nějaké osobnosti. Na mail nebo lépe na MS Teams mi napište, čím se daná osobnost zasloužila o to, že se po ní ulice jmenuje. Příklad: Božena Němcová - významná spisovatelka, nejznámější  dílo: Babička

Do 16. 10.

Zjistěte, kdy byla obec, ve které žijete založena a vyberte tři zajímavosti z její historie. Vše mi pošlete mailem. Jako přílohu přidejte erb obce, který najdete na internetu.

 

Praktické dovednosti (ŠE)

Do 23. 10. 

Přečti si zbytek prezentace RODINA od 17. slidu. Informace, které jsou zapsány červeně, si zapiš do sešitu (= Znaky rodiny, Rodinné zvyky a tradice, Rodinný řád).

Do sešitu velmi stručně popiš zvyk, který máte ve své rodině. Vyfoť a pošli.

Do 16. 10.

Do sešitu si napiš slovo RODINA. Kolem něj napiš slova, která tě napadnou, když se řekne "rodina".

Přečti si prvních 16 slidů přiložené prezentace. Informace, které jsou napsány červeně, si zapiš do sešitu (=Co je to rodina?, Rozdělení rodiny, Význam rodiny, Historie rodiny, Funkce rodiny).

Poznámky vyfoť a pošli do mailu.

Hudební výchova

Do 23. 10.

Prezentaci a kvíz o české hymně najdete v Teamsech, případně přikládám odkaz na kvíz a prezentaci.


Prezentace Hymna

Do 16. 10.

Vyrobte si doma libovolný hudební nástroj, například dle návodu:

Případně si najděte vlastní návod na internetu. Nástroje doneste do školy, až se budeme moci setkat.

 

Tělesná a sportovní výchova

Chlapci:

Do 23. 10.

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů

 

Do 16. 10.

 • Cooperův test - běh na 12 min.

Dívky:

I) Najít na Youtube rozcvičku, kterou 2x týdně provedete. 

II) Nastudovat pravidla florbalu a fotbalu.

Pracovní činnosti

Je důležité a zdravé jíst zeleninu. Vyberte své oblíbené zeleninové jídlo, pokuste se ho připravit, napište recept a pošlete do 23.10. Můžete udělat i foto.

Výtvarná výchova

Zdravím všechny umělce! Zkuste se trochu pobavit a nakreslete svůj portrét. Libovolnou technikou - výběr nechám na vás, tužka, pastelky, vodovky... Své výtvory nafoťte, naskenujte a posílejte na mail sandra-vodickova@seznam.cz do středy 21.10., schválně koho poznám. S.V.