Navigace

Obsah

Úkoly do 20. 6.

Anglický jazyk

Milí šesťáci,

Prázdniny se blíží, takže tento týden propojíme oba předměty AJ a ZE kvízem, se kterým vám jistě rádi pomohou rodiče nebo alespoň strýček Google.

Děkuji vám za zaslané průvodce Oceánií. Někteří jste pouze opisovali údaje o destinacích, aniž jste se zamysleli, proč by bylo fajn příslušné místo navštívit, ale někteří jste připravili opravdu lákavé trasy. Tentokrát musím oficiálně vyhlásit bezkonkurenčního vítěze, kterým se stal Martin Hostek. Až skončí omezení a našetřím pár milionů, určitě se na tichomořské ostrovy vydám podle itineráře, který mi navrhl.

Angličtina se vám minulý týden také velmi vydařila, až mám trochu podezření, že se v 6B stala kolektivním sportem :-).

Takže zde je slíbený kvíz v angličtině o zeměpisných reáliích.

Kviz1A     Kviz1B

Kviz2A     Kviz2B

Kviz3A     Kviz3B

 

A teď úsměv!

Český jazyk

Do 19. 6.

Závěrečné opakování

Pracovní sešit str.54/cv.2 písemně do 19.6.

Do 17. 6.

Jazykověda

1/ Učebnice str.105 - prostudovat ústně.

2/ Opakování pravopisu

    Pracovní sešit str.52/cv.18 písemně.

Poslat do 17.6.

Matematika

Do 17.6. 

 • Procvičuj str. 77,78,79 a pošli 77/3d,f,78/8,79/13-nezapomeň na výpočty a odpovědi 

Do 19.6. 

 • Do konce roku budeme používat sbírku úloh (učebnici s růžovým pruhem). 
 • Procvičuj str. 170,76 a pošli 170/4

Fyzika

Do 19. 6. 

 • Přečíst článek 2.18 
 • Do sešitu: Nadpis – Změna teploty vzduchu v průběhu času 
  • Poznámky – tabulka str. 112 
  • graf str. 113 
  • průměrná denní teplota a růžový rámeček 
  • termograf 
 • Z druhé strany – procvičuj otázky a úkoly str. 114 – pošli 114/U1

Dějepis

Do 19. 6.

Pozdní říše římská

Zajímavý dokument můžete zhlédnout zde (dozvíte se určitě něco navíc a zopakujete si, co už jste se naučili) 

V učebnici je téma popsané rozsáhleji (i s počátky křesťanství, o kterých jsme si povídali ještě kdysi dávno ve škole). Kapitolu najdete na stránkách 127-132. 

Ke kontrole mi tentokrát pošlete pouze odpovědi na těchto pět otázek:

1. Co je to dominát? 

2. V jakém století vládl císař Constantinus?

3. Jaké město Constantinus založil? Jak se město v Turecku jmenuje dnes?

4. Zpočátku byli křesťané v římské říši pronásledováni a vražděni. Jak postavení křesťanství změnilo ve 4.  

    století?

5. Jak se jmenoval poslední římský císař a v jakém roce římská říše zanikla?

Přírodopis

Do 19. 6.

Milí šesťáci, tento týden budete pracovat samostatně: 

 • porovnej vývin hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou 
 • vyjmenuj několik živočichů, kteří se živí rostlinnou potravou 
 • čím se živí larvy a dospělci slunéčka sedmitečného 
 • co se stane se stromy napadenými kůrovcem 
 • jak se jmenuje ploštice, kterou nacházíme (nejčastěji ve větším počtu) při kmenech líp 
 • proč mizí z našich zahrad a luk motýli (pokud nějakého uvidíš, vyfoť a pošli na můj e-mail) 

Odpovědi vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Občanská výchova

Do 19. 6.

Zápis do sešitu: 

Masová média 

 • z angličtiny mass media 
 • je souhrnné označení pro prostředky masové komunikace (hromadné sdělovací prostředky) 
 • slouží k předávání informací najednou velkým skupinám lidí (k masové komunikaci) 
 • k nejvýznamnějším řadíme tisk, rozhlas, televizi, internet 

Úkol: 

1. Jak se jmenují média, která šíří masovou kulturu? 

2. Napiš alespoň 3 druhy médií. 

3. Vymysli 2 klady masmédií. 

4. Vymysli 2 zápory masmédií. 

5. Jaké zdroje informací mohli lidé využívat do konce 19. století? Napiš alespoň 2 zdroje informací.

Hudební výchova

Do 26. 6.

Milí šesťáci,

chci vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce a speciální dík patří těm z vás, kteří se buď pravidelně nebo alespoň někdy ukázali na dobrovolném onlinu. Vaše třída byla v mých hodinách nejaktivnější. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6B. 

Jary Č.

Praktické dovednosti

Do 26. 6. 

Ahoj šesťáci,

Protože si teď nemůžeme povídat, musím vás požádat o písemnou úvahu na téma: 

MOJE KARANTÉNA

- jak se změnil váš život?

- v čem je lepší?

- v čem je horší?

- dozvěděli jste se něco nového o sobě?

- dozvěděli jste se něco nového o lidech a světě kolem sebe?

- čeho se teď obáváte a na co se naopak těšíte?

 

Rozsah cca A5 (1 strana v malém sešitě).

Opět vám garantuji absolutní diskrétnost, tj. po přečtení spálím :-)

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.

Úkoly do 12. 6.

Anglický jazyk

Do 12. 6. 

Ahoj šesťáci,

děkuji za nahrávky. Několik často se opakujících chyb:

 • LIVE se čte "LIV" 
 • FLY se čte "FLÁJ"
 • LAY ce čte "LEJ"

A nyní už k novým úkolům. Do středy 10.6.

Dostali jsme se k opakování, takže do středy si znovu procvičte všechny sety UNITU 2.

Tedy konkrétně:

Procvičujte FLASHCARDS kvůli výslovnosti a WRITE kvůli pravopisu.

 

Do pátku 12.6.

Pracovní list

Nahrávka k pracovnímu listu

 • Učebnice strana 30, tj. vše vypracovat do sešitu. 
 • Cvičení 1 - napsat věty, co osoby na obrázku právě dělají/nedělají ON=HE nebo ONA=SHE nebo ONI = THEY...procvičujete přítomný průběhový...ano, to je ten: IS/ARE +ING
 • Cvičení 2 - spojit otázky s příslušnou odpovědí
 • Cvičení 3 - vyřešte přesmyčky tak, aby vznikly názvy zvířat
 • Cvičení 4 - poslechněte si nahrávku - v každé části se hovoří o nějakém zvířeti - o kterém?

See you later, alligator!

Český jazyk

Do 12. 6.

1/ Slovanské jazyky

Národní jazyk český

2/ Souhrnná cvičení

 • Pracovní sešit str.49/cv.1 písemně, poslat do 12.6.

 

Literatura

Přečtěte si ukázku v příloze "Foglar" a odpovězte na otázky do lit. sešitu.

Poslat do 10.6.

Matematika

Do 10.6. 

 • Procvičuj str. 71,73,74 a pošli 71/8b,73/3,74/6 

Do 12.6. 

 • Procvičuj str. 75,76 a pošli 75/A4,6 – i s výpočtem

Fyzika

Do 12. 6. 

 • Přečíst článek 2.16 a 2.17 
 • Do sešitu: Nadpis – Teplota a její měření 
 • Poznámky – značka…….t 
  • jednotka……..°C 
  • měřidlo………teploměr 
  • druhy teploměrů-vypiš 
 • Z druhé strany – procvičuj otázky a úkoly str. 108,110,111 – pošli 108/4 a 110/U1ab

Dějepis

Do 12. 6.

Řím za principátu

Zeměpis

Do 12. 6.

Ahojte všichni...

poslední úkol z oceánie je tradičně turistický průvodce pro pančelku:

Vyberte 10 ostrovů, které bych podle vás měla navštívit a napište mi proč.

Vítěz mi pak bude moci cestu zaplatit (to je vtip Martine!!!) 

Přírodopis

Do 12. 6.

Milí šesťáci, dostáváme se do finále a tento týden se budeme zabývat motýli. Poznámky do sešitu zapíšeme opět společně : 

MOTÝLI 

 • na území naší republiky žije více než 2500 druhů tohoto hmyzu 
 • mají 2 páry křídel pokrytých šupinami 
 • ústní ústrojí je sací – sosák (živí se rostlinnými šťávami) 
 • larvy se nazývají housenky a jsou převážně býložravé 
 • proměna dokonalá 
 • podle způsobu života dělíme motýly na denní a noční 
 • Zástupci denních motýlů: 
  • babočky, otakárci, perleťovci, okáči, modrásci, vřetenušky 
 • Zástupci nočních motýlů: 
  • lišajové, martináči, přástevníci, můry, bourci, bekyně, moli 
 • Poznámky napiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail: iholoubkova@centrum.cz 
 • Podívej se na 2 videa o denních a nočních motýlech:

Občanská výchova

Do 12. 6. 

 

Tělesná výchova a sportovní výchova (Tr)

Do 12. 6.

 • výběhy do kopce
 • 50m 20x

Hudební výchova

Do 12. 6.

Milí šesťáci,

pro zájemce a hudební nadšence posílám krákté video s kvízem. Poznáte několik neradičních věcí, které používají hudebníci

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6B. 

Jary Č.

Úkoly do 5. 6.

Český jazyk 

Do 5. 6. 

Zvuková stránka slova

 • Učebnice str.98

1/ Slovní/hlavní/ a vedlejší přízvuk

2/ Příklonky a předklonky

Zvuková stránka věty

 • Učebnice str.99 - 101

1/ Větná melodie /99

2/ Důraz /100

3/ Tempo a pauzy /100

4/ Citové zabarvení /101 

         Vše prostudovat ústně /rámečky/ do 7.6.

Do 3. 6.

Zvuková stránka jazyka

1/ Učebnice str.96/cv.5 písemně do mluv. sešitu.

    Poslat do 3.6.

2/ Prostudovat ústně v učebnici str.96 - 97:

            d/ výslovnost stejných souhlásek

            e/ splývání hlásek v souhláskových skupinách

             f/ zjednodušená výslovnost některých souhláskových skupin

Anglický jazyk

Ahoj šesťáci,

Děkuji za překlady, do češtiny vám to jde opravdu skvěle, všichni jste to měli víceméně správně.

Tento týden se budete nahrávat, jak čtete...ale ještě před tím....úkol do středy 3.6.

Ještě jednou SET SB 29 

https://quizlet.com/_8fdo1t?x=1jqt&i=2ajbh 

K vytištění SET SB 29 

Tentokrát jde jen o výslovnost, takže dělejte FLASHCARDS!!!

+ poslouchejte nahrávku, ať si správně osvojíte výslovnost těžkých slovíček.

 

Úkol do pátku 5.6.

Učebnice strana 29. Zde je kopie

Zde je nahrávka.

Text, který jste minulý týden překládali, nahrajte na diktafon a pošlete....můžete i na části.

Mějte se fajn!

Matematika

Do 3.6. 

 • Do geometrických sešitů – nadpis Objem krychle a rámeček str. 66 dole-neposílat 
 • Z druhé strany sešitu: procvičuj 67/3,7,8,9 a pošli 67/3c,9c-i s výpočtem 
 • Procvičuj jednotky objemu na http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ a ofoť tvůj nejlepší výsledek 

Do 5.6. 

 • Procvičuj str. 68 a str. 70 a pošli 68/12 - i s výpočtem

Fyzika

Do 5. 6. 

 • Přečíst článek 2.14 a 2.15 
 • Do sešitu: Nadpis – Teplotní roztažnost látek 
 • Poznámky – žluté rámečky str. 101,104,105 – neposílat Pro lepší pochopení si prohlédni https://www.youtube.com/watch?v=ZfW0LY1DHjI
 • Z druhé strany – procvičuj otázky a úkoly str. 103,105 – pošli 103/3 a 105/4

Zeměpis

Do 5. 6.

Ahoj ahoj,

posílám vám odkaz na Quiz o Oceánii, jen tak pro zábavu. 

Pokyny: běží vám čas a v horním řádku máte vždy napsáno, na jakou zemi máte kliknout. Po třech neúspěšných pokusech se vám země sama zobrazí. Můžete restartovat. Je to samozřejmě v angličtině.

https://online.seterra.com/en/vgp/3128 

Seriózní úkol do pátku 5.6. 

 • Výpisky z učebnice str. 158-161 (jen 4 stránky)
 • Opět napište 10 bodů, které byste si chtěli o Oceánii zapamatovat.

Dějepis

Do 5. 6.

Druhý triumvirát

Opět s pomocí učebnice (121-122) vyplnit doplňovačku a poslat ke kontrole.

Přírodopis

Do 5. 6.

Milí šesťáci, tento týden společně zapíšeme poznámky 

DVOUKŘÍDLÍ 

 • všichni příslušníci této skupiny mají vyvinut jen jeden pár křídel 
 • druhý pár je přeměněn v paličkovité útvary zvané kyvadélka, která umožňují manévrování za letu 
 • ústní ústrojí je lízavě sací nebo bodavě sací 
 • larvy dvoukřídlých jsou beznohé 
 • proměna dokonalá 
 • Zástupci : moucha domácí, bodalka stájová, masařka obecná, bzučivky, střečci, ovádi, komáři, pestřenky 
 • Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=-p2oTx3gjTw 
 • Poznámky přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubková@centrum.cz

 

Pracovní dovednosti

 

Občanská výchova

Do 5. 6.

Hudební výchova

Do 5. 6.

Milí šesťáci,

projděte si prosím první část prezentace věnovanou dějinám hudby – pravěk – renesance /ti, kteří byli na minulé online hodině mají splněno/. O druhé části budeme společně diskutovat tuto středu. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10:30 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 6B. 

Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 6.

 • Žonglování s tenisovými míčky (2-3)
 • Návod najít na internetu.

 

Pracovní činnosti

Do 15. 6.

Napište, jaké slavnostní občerstvení byste připravili pro kamarády, které byste pozvali na oslavu svých narozenin. Poslat do 15.6.

Do 31. 5.

Zelené potraviny

 • jsou přírodním zdrojem energie,vitaminů, minerálů, čistí organismus a podporují imunitu. Najděte některé /5-6/ a zjistěte jejich účinky. Napište a pošlete do 31.5.

 

Úkoly do 29. 5.

 

Český jazyk 

Do 29. 5.

Spisovná a nespisovná výslovnost

Učebnice str.94 - 95 

1/ Výslovnost hlásek/94 - prostudovat ústně

2/ Výslovnost souhláskových skupin/95 - prostudovat ústně do 29.5.

3/ Do mluvnického sešitu napsat přehled souhlásek z 1.poloviny rámečku na str.95:

                             párové                                jedinečné

               znělé                   neznělé                    znělé 

 

Neposílat .

 

Sloh

Vypravování

 • Učebnice str.131/cv.2b,d písemně /d - aspoň 6-8 sloves/ do sloh. sešitu.

Poslat do 27.5.

Anglický jazyk

Ahoj šesťáci,

Nejprve vám posílám výsledky WB strana 20 z minulého týdne. Docela vám to šlo, jen to slovíčko MOUTH = PUSA, ÚSTA vám tam bloudilo všude možně :-) Kdo měl chyby, opravte si a přeložte správnou verzi příslušné věty (JEN TU VĚTU, KDE JSTE MĚLI CHYBU!) do češtiny a napište do sešitu.

 

CVIČENÍ 2

 • 2 husband, 3 cow, 4 horse, 5 road, 6 duck, 7 river, 8 fox, 9 mouth

CVIČENÍ 3

 • 2 YES, 3 NO, 4 YES, 5 YES, 6 YES, 7 NO, 8 NO, 9 YES, 10 NO

 

A teď už nové úkoly....do středy 27.5.

NOVÝ SET 

https://quizlet.com/_8fdo1t?x=1jqt&i=2ajbh 

K vytištění SET SB 29 

 

Pořádně se ho naučte, budete ho potřebovat i příští týden...zejména výslovnost!!!

Do středy zvládněte co nejlépe WRITE...alespoň na 80%.

 

Úkol do pátku 29.5.

 

Přeložit text do češtiny. Některá slovíčka jsem vám do setu nedávala, abyste toho neměli moc...třeba BACKBONE=PÁTEŘ. Pomozte si slovníkem. 

A nezapomeňte si začít poslouchat nahrávku...ano odhadli jste to správně - příští týden budete číst a posílat mi své libozvučné hlásky!!!

Úsměv :-)))))

Matematika

Do 27.5. 

Procvičuj zbývající příklady ze str. 62 a 63 a pošli pouze 63/11- i s výpočtem Připomeň si převádění délky a obsahu dle http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/ a pošli nejlepší výsledek na délku a nejlepší na obsah a zkoušej to pomalu už bez „schodů“ 

Do 29. 5. 

Do geometrických sešitů – nadpis Objem kvádru a rámeček str. 66 nahoře-neposílat 

Z druhé strany sešitu: procvičuj 67/4,5,6 a pošli 67/4d-i s výpočtem Pro lepší pochopení si prohlédni https://www.youtube.com/watch?v=PFU7xL0qY8M

Fyzika

Do 29. 5. 

 • Přečíst článek 2.13 
 • Z druhé strany – procvičuj otázky a úkoly str. 99, 100, zkus dělat pokusy a napiš, který se ti povedl.

Zeměpis

Do 29. 5.

Ahoj ahoj,

tento týden začínáme Oceánii, takže na úvod jen "slepá mapa". Vás úkol je ve spolupráci s atlasem, globusem nebo Internetem najít názvy zemí, na které míří šipky. 

Je to anglická mapa, takže pro orientaci: EQUATOR = ROVNÍK

Dějepis

Do 29. 5.

První triumvirát

S pomocí učebnice vyplňte vynechaná slova v doplňovačce První triumvirát a pošlete ke kontrole. Kapitolu najdete v učebnici na stranách 188-120.

Přírodopis

Do 29. 5.

Milí šesťáci, věřím, že jste všichni shlédli video o broucích? Tento týden napíšeme společně poznámky. 

Pokračujeme stále pod nadpis „Hmyz s proměnou dokonalou“ 

BROUCI 

 • charakteristickým znakem této skupiny hmyzu jsou krovky 
 • ústní ústrojí je kousací 
 • na prvním článku hrudi je vyvinut štít 
 • první pár křídel je přeměněn v krovky, druhý je blanitý 
 • při letu jsou krovky roztaženy a blanitá křídla vysunuta 
 • jsou býložraví i masožraví 
 • mají rozmanité tvary i velikost (několik milimetrů až 15cm) 
 • Zástupci : roháč obecný, střevlíci, krajník hnědý, potápníci, hrobařík obecný, chroust obecný, páteříci, slunéčka, tesaříci, mandelinky, nosatci, kůrovci 

Obrázky najdete v učebnici str. 58 – 62 Poznámky přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Pracovní dovednosti

 

Občanská výchova

Do 29. 5.

 • Učivo je stažení zde.

Hudební výchova

Do 29. 5.

Milí šesťáci,

mám pro vás slíbené video, tentokrát poslední ze série o digitálních technologiích v hudbě, budeme se věnovat programu Absynth 5

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10:30 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 29. 5.

10 žabáků za sebou - změřit vzdálenost.

Pracovní činnosti

Do 31. 5.

Zelené potraviny

 • jsou přírodním zdrojem energie,vitaminů, minerálů, čistí organismus a podporují imunitu. Najděte některé /5-6/ a zjistěte jejich účinky. Napište a pošlete do 31.5.

 

Úkoly do 22. 5.

Český jazyk 

Do 22. 5.

Interpunkce /čárka/ v souvětí

Učebnice str.90

1/ Prostudovat rámeček / jak psát čárky v souvětí/.

2/ Písemně cv.1a/str.90 - napište přísloví do mluv. sešitu a výrazně doplňte čárky. Poslat do 22.5.

 

Do 20. 5.

Literatura

Text -  Budoucnost modré planety 

1/ Přečtěte si ukázku - viz obrázek v příloze Budoucnost modré planety

2/ Nad jakým problémem se autor zamýšlí? Co si myslíte vy? Napište svůj názor do literárního sešitu.

Poslat do 20.5.

Anglický jazyk

Ahoj šesťáci,

chválím vás za překlady, doufám, že jste moc nevyužívali strejdu Googla.

Tentokrát jen práce v pracovním sešitě:

Do středy 20.5.

Pracovní sešit strana 18.

 

Do pátku 22.5.

Pracovní sešit strana 20.

Stranu 19 vynecháme, je to gramatika, která je pro mnoho z vás stále obtížná, takže tu až někdy spolu.

Hlavně: slovíčka, slovíčka, slovíčka. Každý si udělejte alespoň 1 set na Quizletu...nezapomeňte, že vás vidím online a snahu po zásluze odměním!

Matematika

Do 20.5. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Povrch kvádru a krychle 
 • Rámeček str. 59, horní rámeček str. 61 a větu: Povrch kvádru je součet obsahů všech jeho stěn-neposílat 
 • Z druhé strany sešitu: procvičuj 62/4,5,7ab,8 a pošli 62/5 

Do 22. 5. 

 • Do geometrických sešitů – rámeček str. 61 dole a větu: Povrch krychle je součet obsahů všech jejích stěn- neposílat 
 • Z druhé strany sešitu: procvičuj 62/6,7cd 63/10 a pošli 62/6c

Fyzika

Do 22. 5. 

Do sešitu-nadpis Čas 

 • Značka…….t 
 • Základní jednotka….1s(sekunda) 
 • Další jednotky…..1 min=60 s 
 • 1h =60 min=3600s 
 • Měřidlo…..hodiny 

 

 • Přečíst článek 2.12 
 • Z druhé strany – procvičuj otázky a úkoly str. 96 a pošli jen U2 a 5 

 

Zeměpis

Do 22. 5.

Ahoj,

na závěr našeho putování po Austrálii mám pro vás dokument...

https://www.youtube.com/watch?v=ThAoeGL1m40 

Pusťte si alespoň 60 minut, ale klidně celé, je to moc zajímavé.

A jako obvykle: napište mi 10 věcí (nadšenci mohou i více), které vás nejvíce zaujmou.

 

Dějepis

Do 22. 5.

Krize republiky

V učebnici je kapitola na stránkách 115 - 117. Úkoly které mi pošlete ke kontrole najdete v dokumentu Krize republiky.

Rozhodně doporučuji splnit i 5. Bonus (otázky k dokumentu Koloseum - římská aréna smrti). Najdete ho na Google disku nebo na tomto odkazu https://www.dailymotion.com/video/xvfr2t

Film není zas tak dlouhý a je opravdu zajímavý, ve škole bychom se na něj určitě koukali. Doufám, že si tedy také najdete chvilku. Historie magistra vitae!

 

Přírodopis

Do 22. 5. 

Milí šesťáci, pomalu se blížíme do finále našeho společného přírodovědného bádání. Většina z vás příkladně plní zadané úkoly, tento týden oddychový. Prosím o shlédnutí, ne zrovna krátkého, výukového videa. 

Pracovní dovednosti

 

Občanská výchova

Hudební výchova

Do 22. 5.

Milí šesťáci,

kdo jste nebyli na minulé online hodině, projděte si prosím prezentaci o hudebních nástrojích symfonického orchestru. Na příští týden připravuji poslední video o elektonické hudbě s překvapením. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10:30 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 22. 5.

Cviky na rovnováhu

 • váha na levé noze
 • váha na pravé noze
 • strom - jóga - váha

Pracovní činnosti

Do 31. 5.

Zelené potraviny

 • jsou přírodním zdrojem energie,vitaminů, minerálů, čistí organismus a podporují imunitu. Najděte některé /5-6/ a zjistěte jejich účinky. Napište a pošlete do 31.5.

 

Úkoly do 15. 5.

Český jazyk

Do 15. 5. 


1/ Procvičovat určování vět hlavních a vedlejších a jejich grafické znázorňování v souvětí
     /učebnice str.86 - 87 - ústně /
2/ Nejobvyklejší spojovací výrazy - prostudovat rámeček /učebnice str. 89 - ústně do 15.5. /
 

Do 13. 5. 

Grafické znázorňování souvětí
1.
 Prostudovat rámeček v učebnici na str. 87.
2. Z rámečku si vyberte jedno souvětí, přepište do mluvnického sešitu a nakreslete k němu příslušný graf.
3. Pracovní sešit - str.45/cv.1 - nakreslete grafy k prvnímu a druhému souvětí do rámečků.

 • Poslat do 13.5. (pouze zápis v pracovním sešitě).

Do 7. 5. 2020

Určování vět hlavních a vedlejších v souvětí

- učebnice str. 86

1) prostudovat rámeček

2) zápis do mluvnického sešitu (neposílat!)

a) Věta hlavní (H) - nezávislá, neptáme se na ni

     spojky - a, i, ani, nebo, ba, ale, však, neboť, a proto, ...

b) Věta vedlejší (VV) - závislá na jiné větě, ptáme se na ni

     - je připojena spojkami, vztažnými zájmeny nebo příslovci

     spojky - že, aby, když, jakmile, protože, ačkoli, i když, jestliže, ...

     vztažná zájmena - kdo, co, jaký, který, čí, jenž

     vztažná příslovce - kde, kam, kudy, kdy, jak, ...

 

3) podívejte se na videa: 

 

4) učebnice str. 86 cv. 2 - poslat do 8.5.

- napište 1. a 2. souvětí do sešitu a pokuste se rozlišit věty hlavní a vedlejší

Do 30. 4. 

Sloh

Vypravování

1) prostudovat rámeček v učebnici str. 130

 

2) zápis do slohového sešitu (neposílat)

Vypravování

- líčíme nějaký děj, příběh, zážitek

- zachováváme postup, v jakém děj probíhal

- jazykové prostředky - výstižná dějová slovesa

                                   - přímá řeč

                                   - čas přítomný

                                   - krátké věty

 

3) pracovní sešit cv. 1, str. 60

- doplňte výstižná slovesa (poslat do 30.4.)

Do 24. 4.

Grafické znázornění věty jednoduché

- učebnice str. 81

- prostudovat tuto stránku a poslední větu přepsat jako vzor do mluvnického sešitu (neposílat!)

- prohlédněte si videa:

Do 22. 4.

Jaroslav Seifert - Hora Říp 
Úkoly:
1. přečíst báseň
2. odpovězte na otázky do literárního sešitu, ofotit a poslat do 22. dubna.

a) najděte přirovnání
b) vysvětlete význam slova chřtán
c) najděte slovo zdrobnělé
d) jaký je vztah básníka k rodné zemi

Báseň:

Hora Říp 

Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.

Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.

Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.

Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,

na nebi mráček běloskvoucí
- přestane srdce chvíli tlouci.

Oblaka letí v klasech zralých
a koně dupou po maštalích.

V panácích jsou už všude snopy
a svatý Jiří zvedá kopí,

aby je vrazil ve chřtán dračí,
a motýl spěchá po bodláčí;

a jako krůpěj na prstenu
třpytí se drobná kvítka rmenu.

Tu nemohu se vynadívat
a všechno ve mně začne zpívat,

zpívat i plakat. Maminko má,
jak je to hezké u nás doma!

Do 17. 4. 2020

Věta jednoduchá 

 • Učebnice str. 79, 80 - zopakovat tři tabulky 
 • Písemně do školního sešitu-učebnice str. 80/cvičení 5a (vypište věty jednoduché).
 • Poslat.

Do 4. 4. 2020

Příslovečné určení

a/ zopakovat ústně 3 druhy přísl. určení /místa, času a způsobu/

b/ učebnice str.75 / cv.2 písemně do školního sešitu / 4 slovesa /

 •     př. sportoval
  • na hřišti / kde? - PUM
  • odpoledne /kdy? - PUČ
  • pravidelně /jak? - PUZ
 • Poslat do 4.4.


Literatura 
Vyberte si nějakou knihu podle zájmu a čtěte. Do literárního sešitu nebo čtenářského deníku uvedete autora, název, stručný obsah a vaše hodnocení. Tento úkol budu chtít až 8.4. 2020. 

Do 1. 4. 2020

Učebnice str.74/ oddíl c - Příslovečné určení

 • vše v rámečku přepsat do školního sešitu / 3 druhy přísl. určení/.
 • důkladně pročíst a naučit otázky k jednotlivým druhům.
 • https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU
  • podívejte se na první tři druhy (4 minuty).
 • Tentokrát nic neposílejte.

Do 29. 3. 2020

 • sloh - výpisky - učebnice str. 129 (prostudovat rámeček a vypsat základní údaje do slohového sešitu.

Do 24. 3. 2020

Jazykový rozbor /do školního sešitu/ 
  

 • Malé děti si hrál- s míčem. 

  
1. Doplňte pravopis. 
2. Je to věta jednoduchá nebo souvětí? 
3. Určete základní skladebnou dvojici. 
4. Najděte přívlastek. 
5. Najděte předmět a určete pád. 
6. Určete slovní druhy. 
7. Určete mluvnické významy výrazu  -  s míčem : pád,... 
8. Vypište samohlásky ze slova - malé : 

Vypracovaný úkol poslat na e-mail.  

Do 20. 3. 2020

 • Sloh - Můj výrobek nebo recept - napsat. 
 • Mluvnice - Předmět /str. 72,73,74 v učebnici, PS - cvičení1,2 /str.38 napsat.
 • Písemné úkoly ofotit a poslat do 20.3.2020 e-mailem.

Anglický jazyk

Ahoj ahoj,

Tak jste si trochu relaxovali? Tak konec - zvonec přátelé! Tento týden nás čeká překlad.

Úkol do středy 13.5. 

SET UNIT 2 CULTURE

Už ho znáte, tak se ho do středy DOKONALE naučte.

https://quizlet.com/_8dam37?x=1jqt&i=2ajbh  

 

Úkol do pátku 15.5.

SB strana 28. Článek Animals - přeložit do češtiny...na to právě potřebujete skvěte umět ten SET. 

Své překlady pošlete mailem.

Ahoj šesťáci,

moc vás chválím za ty nahrávky čtení Chicken Licken. Úplně všechny, kteří poslali svůj milý hlásek. Neměli jste tam skoro žádné chyby, bylo vám výborně rozumět.

Vyskytla se jen jedna nepřesnost....a to téměř u všech z vás.

SAY se vyslovuje /SEJ/

ale

SAYS se vyslovuje /SÉZ/

to J tam ve třetí osobě ve výslovnosti mizí.

Tak a tento týden - opět jen jeden úkol do čtvrtka 7.5.

 • QUIZLET - nový set PROJECT 2 UNIT 2 CULTURE
 • Je docela náročný, takže je třeba zopakovat si ho každý den. Do čtvrtka udělejte WRITE a pošlete výsledek. 
 • Opravdu se na to nevykašlete, naučená slovíčka budete potřebovat příští týden. 
 • https://quizlet.com/_8dam37?x=1qqt&i=2ajbh  

Ahoj šesťáci,

tento týden je o něco kratší, tak jen jeden úkol do 30.4.

Ano, tušíte správně...přeložit, nahrát a poslat další část textu o Chicken Licken.

Tentokrát části B a C.

Pro jistotu znovu text nahrávka.

 

Užívejte si sluníčka :-)

Ahoj ahoj,

tak už je to tady, milí šesťáci, nedá se nic dělat...budete se nahrávat, jak krásně čtete...máte radost?

Úkol do středy 22.4.

Quizlet

Na quizletu máte nový set, který vám pomůže se čtením. Jsou v něm nová slovíčka, která se v příběhu vyskytují...

Do středy se set 2D naučte a udělejte WRITE na 100%. Pošlete důkaz, jak jste zvyklí...

 

Úkol do pátku 24.4.

 

Zde je text a zde je nahrávka. Jde o příběh v učebnici na straně 26 - The Story of Chicken Licken.

Pusťte si několikrát nahrávku, abyste zjistili, jak se vše správně vyslovuje.

Do pátku mi pošlete překlad 1. části....písmenko (a) a současně audio nahrávku, jak krásně čtete tuto první část.

 

Jste rádi? Já vím..... :-) Chybíte mi, tak vás alespoň uslyším :-)

Ahoj šesťáci,

doufám, že jste si užili krásné Velikonoce a stýská se vám po Quizletu a diktátu. Tak jste se konečně dočkali, zde máte obojí. Úkoly do pátku 17.4.

1. Cvičebnice str. 17. Vyplňte a ofocené pošlete. Jde zase o otázky v přítomném průběhovém čase, takže žádné DO ale IS/ARE +ING. Podívejte se pořádně na příklady. 

2. Quizlet - nový set. Procvičte si ho pořádně, abyste mohli napsat správně diktát.

https://quizlet.com/_8awcxb?x=1jqt&i=2ajbh  

3. Diktát. Podle nahrávky napište 12 zvířat včetně členu před názvem zvířete.

Pokud budete chtít individuální konzultace, budu vám ve čtvrtek k dipozici na adrese  meet.jit.si/sestaci v následujících časech. 13.00, 13.10, 13.20, 13.30, 13.40 a 13.50.

Rezervaci termínu proveďte v naší skupině na WhatsApp. Můžete být maximálně 3 v jednom termínu.

Mějte se!

Do 6. 4. 2020

Milí šesťáci,

předem vás musím pochválit za to, jak makáte na Quizletu. 

Tento týden si od něj chvilku odpočiňte.

1. Oprava pracovního sešitu str.16 - termín PÁTEK 3.4.

Vezměte si červenou propisku, zahrajete si na pančelku. Musím vás pochválit za to, že jste většinou nezapomněli na IS / ARE...jen jste někteří zapomněli na -ING. Posílám vám výsledky 1 a výsledky 2, podle kterých si celou stranu zkontrolujete a VIDITELNĚ opravíte. Pak mi opravu ofoťte a pošlete. Buďte opravdu pozorní...i tím se učíte. 

 

2. Oprava poslechu v učebnici str. 23/5 - termín PÁTEK 3.4.

Stejně jako v bodě jedna. Jedná se o ten poslech z minulého týdne, kde jste měli napsat 6 otázek podle diktátu. Hodně z vás psalo do otázky DO místo IS/ARE, což na jednu stranu znamená, že máte dobře zafixovaný přítomný čas prostý, ale my teď zkoumáme přítomný průběhový - IS/ARE + ING.

Zde jsou výsledky. Pusťte si tu nahrávku znovu, ať slyšíte, že tam je skutečně ARE YOU a ne DO YOU...

 

3. Příprava na online konverzaci PONDĚLÍ 6.4. (13:00)

Zde je obrázek, který byste měli být schopni popsat. Připravte si slovíčka, abychom si mohli o obrázku povídat.

Konverzační hodina bude probíhat v pondělí ve 13.00 na této adrese (název místnosti sestaci), kterou zadáte do prohlížeče a tak se jednoduše připojíte. Kromě toho buďte v pondělí od 13.00 připojení do naší skupiny na WhatsUpp, ať to zvládneme. Budete potřebovat počítač s připojením k internetu a prohlížeč Google Chrome. Můžete se přihlásit i přes telefon, ale na to potřebujete aplikaci. Přečtěte si tento odkaz,  je tam i link na aplikaci pro Android i iPhone.  

4. Mějte se hezky!  


 

2.  (do STŘEDY 25.3.)

Přítomný průběhový čas...povzdech! Z vašich prací, které jste mi poslali vyplývá, že jste téměř všichni zapomněli, že tvar je:

IS / ARE + ING

Zapomínáte tam dávat to IS (jednotné) nebo ARE (množné)

Ale dám vám ještě šanci...WB strWB_ukol_str_16.jpg (2.52 MB). 16

Vyplnit a poslat foto do STŘEDY 25.3. 

Nebuďte líní přemýšlet a podívejte se na příkladové věty. Za chybějící IS nebo ARE bude následovat tělesný trest v podobě dřepů a kliků. :))))

 

Mějte se moc hezky, buďte veselí, pilní a zdraví. Srdečné pozdravy též vašim rodičům, kteří si jistě nemohou vynachválit vaši pomoc v domácnosti.

Pančelka

Do pátku 27. 3. 2020

Ahoj šesťáci,

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala :)

Nebo se vrhněte na další dávku angličtiny.

Protože jste mi všichni ještě neposlali překlad z minulého týdne, předpokládám, že toho máte opravdu hodně, takže tento týden žádný překlad (hurá!)

1.  (do PÁTKU 27.3)

Tento týden budete mít hlavní úkol - Quizlet. Konkrétně sety:

 

Procvičujte LEARN, FLASHCARDS i WRITE a potom si zkuste udělat TEST. Pokud dokážete do PÁTKU 27.3 dát TEST ze všech 3 setů na 100%, máte u mě jedničku. Velkou! Stačí mi poslat foto displeje, že máte 100%. Nebo čestné prohlášení jednoho z rodičů s notářsky ověřeným podpisem (ŽERT Matyáši!!!)

 

Pozor, zkontrolujte si v nastavení TESTu, že budete odpovídat jen anglicky, aby to pro vás nechtělo překlad do češtiny. V nastavení TESTu je 6 šoupátek:

Instant feedback - vypnout

Term - zapnout

Definition - vypnout (!!!!)

True / False - zapnout

Multiple choice - zapnout

Written - zapnout

 

Do 20. 3. 2020

Ahoj šesťáci,

jistě už jste netrpěliví (viď Tadeáši :-), tak vám posílám úkoly do pátku 20.3.)

1. Quizlet, quizlet, quizlet. Dala jsem vám tam nový set 2B - Mickey's model dinosaur. Procvičujte každý den, nezapomeňte, že vidím, kdo toho kolik na Quizletu udělat!!! Pokud někdo nemá přístup, posílám vám set 2B jako PDF.Ale v tom případě pozor na výslovnost, ať se neučíte bludy.

2.  Naposlouchejte si úvodní text v učebnici na str. 22 -  zde je fotka i nahrávka . Alespoň 3x si pustit a pak zkusit přečíst nahlas - trénujete tím na čtení na známky!!! Pak veškerý text na obrázcích přeložte písemně do sešitu a do pátku pošlete foto překladu na níže uvedený email nebo přes WhatsApp na mé telefonní číslo.

3. Poslech v učebnici na straně 23 - zde je fotka a nahrávka. Pusťte si kolikrát chcete, úkolem je napsat 6 otázek, na které se "FRIEND" zeptá. Opět ofotit a do pátku poslat. 

4. Posílám vám obrázek. Je na něm 6 osob a kočička. Napište 7 vět o tom, co kdo právě dělá. Například: The rabbit is smiling and looking at me. Opět ofotit a do pátku poslat.

Můžete poslat všechny 3 úkoly najednou, ale dělejte je postupně, a hlavně dělejte Quizlet - i předchozí sety. Prostě na sobě makejte a mějte se fajn!

Matematika

Do 13.5. 

Opustíme rovinné útvary (geometrické obrazce) a vrhneme se na útvary prostorové (geometrická tělesa). Čekají nás ty, co znáte z 1. stupně – krychle a kvádr. 

Do 15. 5. 

Do geometrických sešitů – rámeček str. 57 

Procvičuj další cvičení na str. 56,57 a pošli pouze str. 57/3

Do 7. 5. 

Kromě učiva z minulého týdne si připomeň ještě osovou souměrnost a procvičuj příklady ze str. 53,54. Pošli mi str. 54/15Aabcd a také pošli čísla příkladů, se kterými sis neporadil.

Do 30.4. 

Zopakuj si vše, co víš o trojúhelníku (podle učebnice či sešitu). Trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý. Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný, obecný. Součet úhlů v trojúhelníku. Výšky a těžnice trojúhelníku. Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná. Připomeň si také, jak jsme úhly sčítali, odčítali, násobili a dělili. 

Z druhé strany sešitu: 52/2-graficky i výpočtem-poslat, 52/3A-pouze výpočtem-poslat

Do 22. 4. 

Připomeň si konstrukci osy úhlu podle videa.  

Do geometrických sešitů: nadpis-Kružnice vepsaná trojúhelníku. 

Udělej si úkol D/str.49 a opiš modrý rámeček-neposílat. 

Rámeček str. 50 nahoře-neposílat Pro lepší pochopení zkus:

Z druhé strany sešitu: str. 50/ 5a-poslat/nedělej rozbor ani postup konstrukce, ale jen konstrukci/. 

Do 24. 4. 

Procvičuj další cvičení na str. 50 i příklad F a pošli pouze str. 50/7.

Do 17.4. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Kružnice opsaná trojúhelníku 
 • Udělej si obrázek str. 47(s těmi kružnicemi) a opiš modrý rámeček-neposílat 
 • Připomeň si, jak jsme pomocí kružítka rýsovali osu úsečky 
 • Rámeček str. 48 nahoře-neposílat Pro lepší pochopení zkus:
 • https://www.geogebra.org/m/pPzuXYAs
 • https://www.youtube.com/watch?v=b9uu5nhQsIU 
 • Z druhé strany sešitu: str. 48/ 1abc-poslat

Do 1. 4. 

 • Do geometrických sešitů: nadpis-Těžnice a těžiště trojúhelníku-neposílat. 
 • rámečky str. 45-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu: str. 46/ 1Aabcd-poslat. 

Do 5. 4. 

 • Z druhé strany sešitu: procvičuj str. 46,47-neposílat. 
 • 46/2abcd-poslat.

Do 29. 3. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 43-všechna cvičení-neposílat. 
 • 43/4Aab-poslat.

Do 25. 3. 

Do geometrických sešitů: 

 • Nadpis-Výšky trojúhelníku-neposílat. 
 • Rámečky ze strany 42 a 43-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-str. 43/cv.1abc-poslat.

Pozor změna! Přerušíme celá čísla a jdeme dál na geometrii. Učebnice se zeleným pruhem. 

Do 22. 3. 

 • Do geometrických sešitů – řešený příklad H/str.37.
 • Rozdělení trojúhelníků:
  • rovnostranný 
  • rovnoramenný 
  • obecný(různostranný) 
 • Všechny 3 typy narýsovat jeden libovolný obrázek-rámeček str.39 dole. 
 • Rámeček str. 39 nahoře/troj. nerovnosti. 
 • Z druhé strany-str. 38/8,9,str. 39/1a,2,str40/5,6-vyfotit a poslat.

Do 15. 3. 

 • Součet vnitřních úhlů trojúhelníku-str. 33-35. 
 • Do geometrických sešitů-dva rámečky str.33 a str. 35 nahoře, ostatní přečíst. 
 • Z druhé strany sešitu-str. 36/3,4-vyfotit a poslat.

Dějepis

do 15. 5.

Punské války

V učebnici najdete kapitolu na stranách 112-114, pro lepší pochopení (a zábavnější) doporučuji krátké video o kartaginském vojevůdci Hannibalovi na Google disku. Ať už s pomocí videa, učebnice nebo internetu mi pošlete vypracované otázky ze souboru Punské války (nemusíte tisknout, stačí odpovědi mailem).

Do 7. 5. 2020

Řím - ovládnutí Itálie

Úkol je už prověřený a jednoduchý. Odpovědět na několik otázek ze souboru Řím - ovládnutí Itálie a poslat je ke kontrole. Kapitolu naleznete v učebnici na stranách 110 -112.

Do 30. 4. 

Doba královská a raná římská republika

Ke splnění úkolu bude třeba pracovat s učebnicí na stranách 108-110. Na mail mi pošlete odpovědi na otázky ze souboru Doba královská a raná římská republika

Do 24. 4. 2020

Život v Římě

Projděte si v učebnici stranu 104 - 108 a pošlete mi ke kontrole vyplněnou Doplňovačka - Život v Římě.

Do 17. 4.

Starověký Řím

Projděte si krátkou přiloženou prezentaci. (Stránky 1-5 jsou opakování k předchozímu tématu. Pokud tedy dokážete vyřadit nesprávný pojem a ty zbylé vysvětlit, řeckou kulturu jste zvládli (zde nic posílat nemusíte, opakování je pro vás). 

Ke starověkému Římu jsou tam 4 otázky (fakticky 5). Odpovědi zapsané v sešitě (samozřejmě pod velkým nadpisem Starověký Řím) mi vyfocené zašlete na mail. Ke správnému vyřešení úkolu je třeba pracovat s učebnicí (str. 101-103).

Do 3. 4.

Řecká kultura a vzdělanost

 • S pomocí učebnice (téma najdete na stranách 97-100) a prezentace na Google disku vyplňte soubor Doplňovačka - Kultura a vzdělanost ve starověkém Řecku (nebo přepište do sešitu).   
 • Jak se vám daří domácí studium? Ověřte si své znalosti z antického Řecka v krátkém testíku :).

Do 29. 3. 2020

Vzestup Makedonie

 • Vytisknout, nebo přibližně nakreslit (schematicky) mapu tažení Alexandra Velikého ze souboru 1. mapa tažení a vyznačit si tam i s šipkami kudy s vojskem prošel (a významná místa - jaká to jsou, najdete v souboru 1.5 Úkol - Vyznačování Alexandrova tažení). Velmi pomůže prezentace na Google disku, tu si zvládnou děti projít sami. V učebnici je téma na stranách 95 a 96. Nakonec zaslat fotografii mapky i poznámek v sešitě.

Do 26. 3. 2020

 • Vyplnit a poslat prac. list - Řecko-perské války ke kontrole na mail.
 • Athénský námořní spolek a Peloponéská válka učebnice 93 – 94 pročíst, projít si téma i na Google disku, zapsat poznámky.

Do 20. 3. 2020

Fyzika

Do 15. 5. 

Z druhé strany sešitu:

 • procvičuj otázky U 94,95/4,5,6,7- pošli mi příklad, který ti nevycházel podle výsledků nebo sis s ním nevěděl(a) rady.
 • Pokud ti bylo vše jasné, také mi to napiš.

Do 7. 5. 

Do sešitu: řešený příklad str. 94-neposílat 

Z druhé strany: otázky U 94/1,2,3- pošli mi příklad, který ti nevycházel podle výsledků nebo sis s ním nevěděl(a) rady. Pokud ti bylo vše jasné, také mi to napiš.

Do 30.4. 

Do sešitu: nadpis Výpočet hmotnosti tělesa 

žlutý rámeček str. 93, opiš i se zadáním řešený příklad str. 93-neposílat 

Z druhé strany: otázky O 94/1,2,3-poslat

Do 24.4. 

Procvičuj si příklady z těchto stránek/můžeš používat i kalkulačku/

a pošli mi příklad, který ti nevycházel podle výsledků nebo sis s ním nevěděl(a) rady. Pokud ti bylo vše jasné, také mi to napiš.

Do 17.4. 

Prohlédni si tyto stránky http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-6H/Hustota_02.pdf, vyber si jednu z otázek k procvičování 3,4,5,6 a tu pošli.

Do 1.4. 

 • Pozorně přečíst str. 90 a 91. 
 • Do sešitu: nadpis-Výpočet hustoty látky 
  • řešený příklad str. 90-neposílat 
  • Z druhé strany sešitu: str. 94/ U4- Modeláři ……-poslat. 

Do 5.4. 

 • Do sešitu: žlutý rámeček str. 91-neposílat. 
 • řešený příklad str. 91-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu: str. 92/8-poslat.

Do 29. 3.

Prohlédněte si pozorně Tabulky pro základní školu-stanou se vám v dalším studiu dobrým kamarádem. 

Pročtěte si tabulku F10/str. 85-87/ a z druhé strany sešitu napište dvě látky a jejich hustoty s jednotkami, jednu s největší a druhou s nejmenší hustotou a pošlete mi to. 

To samé proveďte s tabulkou CH1/str.110-113/

Do 25.3. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 89-neposílat. 
 • 89/U3,7 -poslat.

Do 22. 3. 

 • Procvičovat převody jednotek na této adrese: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/
 • vyfotit a poslat na mail nejlepší výsledek z každých jednotek. 
 • Přečíst článek Hustota-str. 87-89 a zapsat do sešitu žluté rámečky. 
 • Z druhé strany sešitu – úkoly U1. 2./str.89-ofotit a poslat.

Zeměpis

Úkol do pátku 15.5.

Tak máme hotové základní informace o Austrálii a tento týden se na ni zase podíváme z hlediska turistiky. 

Popište a vyznačte do mapy 10 nejvíce navštěvovaných míst v Austrálii a u jejího pobřeží.

Tentokrát opravdu každý sám, zajímá mě, co kdo zjistíte, pak si z toho uděláme turistického průvodce.

 

Veselé googlení!

Ahoj ahoj,

chválím vás za mapy Austrálie, které jsem dostala. Obratník Kozoroha jste našli všichni dobře, jen ty poledníky vám tam létali po celém světadílu jako utržené ze řetězu. Někteří jste považovali Sydney za hlavní město...je to přirozené, protože je to nejznámější město Austrálie, ale hlavní není! Kdo zjistí proč a napíše mi to, dostává extra super body navíc!

Tento týden máte jen lehký úkol do 7.5.

V učebnici na stranách 147 - 157 máte povídání o Austrálii. Pročtěte si to a vedle vaší mapy napište 10 bodů, které byste si chtěli o Austrálii zapamatovat. Pokud máte učebnici ve škole, použijte strejdu Googla. Pokud se informace vztahují k nějakému konkrétnímu místu, vyznačte je do mapy.

 

Buďte kreativní a veselí...už se na vás těším!

Do 30. 4.

Milí šesťáci,

děkuji vám za vaše průvodce po Africe. Někteří jste si s tím dali opravdu práci a poslali jste mě do Afriky minimálně na rok...díky!

Od tohoto týdne se začneme věnovat Austrálii.

Posílám vám mapu k nalepení na papír A3, se kterým teď budeme pár týdnů pracovat.

 

Úkol do 30.4.

Zakreslete a  případně také popište:

1. obratník Kozoroha

2. jakýkoliv poledník (podle atlasu, strejdy Googla apod.)

2. zjistěte a zakreslete hlavní město

3. zjistěte a zakreslete 5 největších měst

4. zjistěte a napište, proč většina obyvatel žije v blízkosti pobřeží a co se nachází v centrální Austrálii.

5. na mapě chybí Tasmánie...najděte, kde se nachází, a přikreslete ji.  

Do 24. 4.

Ahoj šesťáci,

mám pro vás závěrečný úkol týkající se našich toulek po Africe. 

Představte si, že jste majitel cestovní kanceláře a máte mi připravit program na cestování po Africe. Budu cestovat 2 měsíce a mám neomezený rozpočet (to je sen,co?).

Připravte mi program toho nejkrásnějšího a nejzajímavějšího, co bych mohla v Africe vidět a trasu zakreslete do mapy. Buď si ji znovu vytiskněte, nebo co nepřesněji nakreslete. 

Určitě bych chtěla vylézt na Kilimandžáro a přenocovat v saharské poušti, ale co dál...?

Inspirujte se na stránkách cestovních kanceláří zaměřených na dobrodružné výpravy. Zde přikládám odkazy pro inspiraci:

 

Moc se těším na programy, které mi navrhnete!

Do 17.4.

Ahoj ahoj,

tento týden se podíváte na 4 africké řeky.

Pusťte si následující krátká videa a zakreslete řeky a vodní plochy, o kterých je řeč, do mapy Afriky, kterou už máte. Pak mi vyfoťte a pošlete aktuální verzi vaší mapy. Pokud nemáte dost místa, přilepte kolem další papír a popisky napište tam. 

1. řeka Zambezi a Viktoriiny vodopády

https://www.youtube.com/watch?v=Xs8s7mcBukE

2. Násirovo jezero na Nilu (povinně do 9 minuty, ale klidně víc, je to moc zajímavé)

https://www.youtube.com/watch?v=QFA687Ms0zg&t=

3. řeka Kongo (pusťte si, kolik chcete - dokument je o rybaření na řece Kongo, ale moc zajímavý)

https://www.youtube.com/watch?v=tSqQviXWPHU

4. delta řeky Okavango (našla jsem jen nádherný dokument v angličtině, tak si pusťte, co zvládnete, a najděte si informace na Internetu)

https://www.youtube.com/watch?v=z5G16QfLLlQ&list=PLYiHDB1Lomhg-XcEfXmAWhM2vduVb_h2z&index=1

 

Mějte se báječně!

Do 27. 3. 2020

Hurá zpátky do Afriky (alespoň na mapě, reálně si asi dost počkáme...)

Posílám vám slepou mapu afriky. Vytiskněte si ji, nalepte doprostřed papíru A3 (2 slepené A4), najděte a popište následující zeměpisné prvky. Pokud nemáte příležitost mapu vytisknout, musíte ji překreslit...nemusí to být úplně přesně, ale ať to prosím vás nevypadá jako Austrálie.

Vyznačte a popište + u některých uveďte 3 informace, které vám připadají zajímavé. Pomůže vám učebnice a učitel národů Google:

1) Rovník

2) Obratník Raka

3) Obratní Kozoroha

4) Nultý poledník

5) Egypt a hlavní město + 3 informace

6) Řeka Nil + 3 informace

7) Poušť Sahara + 3 informace

8) Horský masiv Kilimandžáro  + 3 informace

9) Rudé moře  + 3 informace

10) Suezský průplav  + 3 informace

Ofotit a poslat na email. Termín PÁTEK 27.3. Bude oznámkováno!!

Vzhledem k nastalé situaci přeskočíme učivo, které prezentujete a hurá do Afriky. Tento měsíc "prázdnin" věnujeme tomuto kontinentu, o kterém už VŠICHNI víte, kde leží. Začneme zlehka, takže do příštího pátku máte jediný úkol: 

 • Připravte si ovocný nebo zeleninový salát, pohodlně se usaďte před počítačem nebo telefonem a pusťte si následující dokument o afrických zvířatech. Aby to nebylo jen tak, pošlete mi do pátku emailem 10 a více věcí, které vás v dokumentu překvapily nebo zaujaly. okud budete dokument vyhledávat podle názvu: Dokument - 2018 Divoká Jižní Afrika - Země gigantů CZ.

Přírodopis

Do 15. 5.

Milí šesťáci, pokračujeme v sešitu pod nadpis hmyzu s proměnou dokonalou 

BLANOKŘÍDLÍ 

Mají 2 páry blanitých křídel, zadní bývají menší než přední. Ústní ústrojí je kousací nebo sací. Některé druhy mají kladélko nebo žihadlo. 

Zástupci : čmelák zemní, čmelák skalní, vosa obecná, sršeň obecná, lumek velký, lumčík žlutonohý, mravenec lesní, pilořitka velká. 

Zkus najít v přírodě některého ze zástupců, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 

Poznámky vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=GcFDcE-Nowo.

Do 7. 5.

Milí šesťáci, dnes opět společné poznámky, začínáme hmyz s proměnou dokonalou 

Učebnice str. 55-56 

HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU 

 • Vajíčko – larva nepodobná dospělci – kukla – dospělec (zabarvi si do rámečku) 
 • SÍŤOKŘÍDLÍ – mají protáhlé, štíhlé válcovité tělo. Oba páry křídel jsou přibližně stejně velké. Křídla jsou protkaná žilkami. Ústní ústrojí je kousací. 
 • Zástupci – zlatoočka obecná, mravkolev obecný 

Poznámky vyfoť a pošli na iholoubková@centrum.cz 

Podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=9VgaC9f2mAk

Do 30. 4. 

 • str. 54 - 55 

Milí šesťáci, dnes dokončíme společně poznámky hmyzu s proměnou nedokonalou : 

STEJNOKŘÍDLÍ – mají dva páry blanitých křídel, létají jen na krátké vzdálenosti, způsobují na rostlinách škody 

Zástupci – mšice, pěnodějka obecná PLOŠTICE – mají ploché tělo, hlava je zřetelně oddělena od hrudi, za hlavou se nachází široký nápadný štít 

Zástupci – ruměnice pospolná, bruslařka obecná Podívej se na krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=r2Urt8_vFDM 

Poznámky vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 24. 4. 

Učebnice str. 53, 54 pokračujeme pod nadpisem „Hmyz s proměnou nedokonalou“ 

 • Strašilky : nejznámější je pakobylka indická, chová se často v zajetí, samičky kladou vajíčka bez oplození, živí se rostlinou stravou. 
 • Vši : veš šatní, veš dětská 

Opiš oranžový rámeček „shrnutí“ na straně 54 nahoře.

Poznámky ofoť a pošli na e-mail: iholoubkova@centrum.cz.

Podívej se na dokument na youtube.

Do 17. 4.

 • Učebnice str. 51-53 přečíst 
 • Do sešitu nadpis : Hmyz s proměnou nedokonalou 
 • Vypsat zástupce : vážka ploská, šídlo velké, motýlice lesklá, rybenka domácí, šváb obecný, rus domácí, škvor obecný, saranče čárkovaná, saranče vrzavá, kobylka zelená, cvrček polní, krtonožka obecná 
 • Ze str. 53 opsat shrnutí v oranžovém rámečku. Poznámky vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 5.4.

Milí žáci, protože jste pilní a zadané úkoly pečlivě plníte, tento týden bude odpočinkový. 

 

 • Učebnice str. 51 Popiš schéma vývinu hmyzu s proměnou nedokonalou (jaké stadium chybí?) Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 
 • Termín do 5.4.2020. 
 • Nezapomínej posílat fotky živočichů, o kterých jsme si povídali!

Do 29. 3.

 • Přečíst si v učebnici na str. 50 „Dorozumívání včel“ 
 • Pod nákres včely medonosné si do sešitu opsat z učebnice shrnuti v rámečku na str. 50. 
 • Odpověz velmi stručně do sešitu, co tě na včele medonosné zaujalo nebo překvapilo? 
 • Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz. 

Do 25. 3. 2020

Hmyz – včela medonosná 

 • Učebnice str. 48/ obrázek 95 vnitřní ústrojí hmyzu nakresli do sešitu. Přečti si v učebnici na str.49 Život včel, rojení včel. Řez včelou vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 
 • Pokud se dostaneš ven na zahradu nebo procházku do přírody, vyfoť a pošli nějakého živočicha, o kterém jsme si povídali.

Do 20. 3. 2020

 • Odpověz na otázky na e-mail: 
  • 1. Co je společným znakem všech vzdušnicovců? 
  • 2. Jakým způsobem se pohybuje chvostoskok při nebezpečí a co mu tento pohyb umožňuje? 
  • 3. Čím se živí chvostoskoci? 
  • 4. Jaký význam mají chvostoskoci v přírodě? 

Hudební výchova

Do 15. 5. 

Milí šesťáci,

najděte si 10 minut svého drahocenného času a nechte se inspirovat k hudební tvorbě – dozvíte se základní věci o programu Virtual DJ

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 10.30 hodin, ale tentokrát snad v lepší kvalitě na https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Milí šesťáci,

natočila jsem pro vás další hudební video, tentokrát věnované klavíru . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 6. května v 10:30 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Mějte prosím po ruce tužku a papír, budeme luštit hudební šifru. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 30. 4.

Milí šesťáci,

jelikož jste ještě všichni neshlédli předchozí dvě videa, prosím, podívejte se na ně. První část je věnována Tvorbě hudbya navazující část je o DJINGu . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 29. dubna v 10:30 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebkaa povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 24. 4.

Milí šesťáci,

po týdnu mám pro vás opět korona-hudebkové video, tentokrát věnované DJINGu . 

Všichni se na něj prosím podívejte. Dobrovolná, avšak vítaná je vaše účast na online hodině ve středu 22. dubna v 10:30 hodin na naší dvacetiminutové diskuzi nejen o natočeném videu. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 17. 4.

Milí šesťáci,

zdravím vás po Velikonocích a jak jsem slíbila, natočila jsem pro vás další video, tentokrát věnované Tvorbě hudby . 

Kdo máte chuť a čas, sejdeme  opět se online ve středu 15. dubna v 10.30 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil  Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od skupiny Kryštof , opět nezahálel Pokáč, který má navíc ještě další novinku va téma Velikonoce

Mějte se a těším se na další setkání po síti! Jary Č.

Do 3. 4.

Milí šesťáci,

kdo máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 10.30 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti! Jary Č.

Do 27. 3.

Moji milí,

natočila jsem pro vás slíbené video. Přidávám také text a noty na písničku, která je na videu a odkazy na dvě písničky o Koronaviru – od Pokáče a skupiny Mirai. Těším se na vaše reakce formou  Like nebo komentáře k videu, na WhatsApp /608759593/ nebo jary.smolakova@gmail.com

Do 20. 3. 

Milí šesťáci,

z hudebky pro vás mám něco odpočinkového, na boomwhackers si teď chvíli nezaboucháme, takže každý týden ode mě dostanete krátký nenáročný úkol. Pokusím se, abychom se výhledově setkali v nějakém virtuálním prostředí a příští týden se těšte na krátké video ode mě, na kterém si i zazpíváme. A tady jsou dva krátké úkoly pro tento týden: 

 1. Zeptejte se jednoho z rodičů, jakou kapelu nebo zpěváka měl rád ve vašem věku a poslechněte si na internetu nějakou skladbu od tohoto interpreta. Odkaz mi můžete poslat do mailu na jary.smolakova@gmail.com nebo přes WhatsApp /608 75 95 93/
 2. Koukněte se krátkou animaci ke skladbě Antonia Vivaldiho Jaro a zkuste si o tomto skladateli najít nějaké informace /v jaké době žil, jaká díla složil, zajímavosti o jeho životě/.

Občanská výchova

Do 15. 5. 

Do 7. 5. 

Do 30. 4. 2020

Do 24. 4. 2020

Do 17. 4.

Do 1. 4. 2020

Zapsat do sešitu: 

Životní prostředí 

 • Člověk je pevnou součástí přírody. Životní prostředí každého z nás je součástí ŽP všech obyvatel naší obce. Životní prostředí člověka se skládá: 
  • Přírodní složka – voda, půda, vzduch, ostatní organismy. 
  • Umělá složka – vytvořena lidskou činností, např. oblečení, domy, stoje, dopravní prostředky. 
  • Sociální složka – lidé (rodina, přátelé, spoluobčané…) 

 

Úkol k zaslání: 1. Co ohrožuje zdraví dětí v okolí tvého bydliště? Napiš alespoň tři příklady. 

2. Uveď výhody a nevýhody života ve městě a na vesnici. Čemu dáváš sám/a 

přednost? Použij alespoň tři argumenty.

Do 27. 3. 2020

Důležitým místem v obci je obecní úřad, kde se pravidelně schází obecní zastupitelé v čele se starostou. Projednávají záležitosti týkající se obce. 

Obecní úřad má tyto odbory : 

1. Matrika 

2. Živnostenský odbor 

3. Odbor životního prostředí 

4. Odbor výstavby 

5. Odbor sociálních věcí 

6. Odbor kultury 

7. Odbor školství 

 

Ú k o l : 

Přečti si pozorně situace, které se objevily v obci, a přiřaď je k odborům OÚ, které je mají za úkol řešit, stačí přiřadit římskou číslici. 

I. Vaše babička se o sebe nemůže už postarat. Rodiče jsou celý den v zaměstnání. Kde můžeme zjistit informace o Domově důchodců, o Domově s pečovatelskou službou nebo jiné zařízení pro starší občany? 

II. Tatínek si chce založit vlastní firmu. Kde mu vystaví „Živnostenský list“? 

III. Naše škola potřebuje vybavit tělocvičnu novými žíněnkami, míči, lavičkami… Který odbor nám může poskytnout finanční prostředky? 

IV. Michal chce zjistit, jaké výstavy budou na jaře v K – centru. Kam se může obrátit o informace? 

V. Pan Novák objevil pod rotundou ve stráni černou skládku. Kde je nejlepší to oznámit? 

VI. Janě a Petrovi Procházkovým se narodila holčička Nelinka. Který odbor eviduje narozené občánky? 

VII. Lukášův tatínek chce zvýšit o jedno poschodí svůj dům. Kde se žádá o stavební povolení? 

VIII. Děda si potřebuje zažádat o starobní důchod. Který odbor mu bude důchod vyřizovat? 

IX. Ve vaší ulici už 14 dní nebyly odvezeny kontejnery na třídění odpadů. Kdo by situaci mohl řešit? 

X. V blízkosti hřiště je prázdná výrobní hala. Chodí si tam hrát děti. Hala vypadá, že by se mohla zřítit. Kdo by mohl zasáhnout, aby nedošlo k neštěstí?

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 15. 5.

Joģa + internet

 • pozice psa
 • pozice kočky
 • pozice žáby
 • pozice kobry

Výdrž 1 minuta.

Do 7. 5.

Cvičení rodičů s dětmi

 • stoj na rukou
 • stoj na hlavě

Dopomoc rodičů!!!

Do 30. 4.

 • sed-leh - 30 sekund, spočítat. 
 • kliky - 30 sekund, spočítat. 
 • součet (kolik jsi zvládnul kliků a sedů-lehů?).

Do 24. 4. 2020

Cooperův test

 • 12 minut běhu.
 • změřit vzdálenost.

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.

Pracovní dovednosti

(úkoly na PD z informatiky jsou až do začátku dubna!)

 • Zkontrolujte si na Google disku, že máte splněné (tzn. nahraný soubor s vaším jménem ve složce Odevzdané úkoly) následující: 
  • 3. Úkol hardware.
  • 3.5 úkol hardware - PowerPoint. 
  • 4. Úkol software.
  • 5. TEST 1 - Základy IT, hardware a software. 
  • Poslední dva úkoly má hotovo pouze minimum žáků (každý jede svým tempem). 
 • Chybějící úkoly vypracujete z domova (pokud jste pracovali ve dvojici, tak teď každý sám za sebe) a odevzdejte do příslušné složky na Google disku. Těch několik rychlíků si úkoly zpětně projde, má v nich komentáře, co mají opravit/změnit, aby dosáhli hodnocení výborný.
 • Protože někteří měli, bůh ví proč, problém se zobrazením složky Úkoly, nakopíroval jsem ji pro jistotu i do teorie, tak se nedivte:).

Pracovní činnosti

Jíst zeleninu je zdravé a důležité zejména v této době - vyberte své oblíbené zeleninové jídlo ( salát ) a pošlete recept do 15. května.

Někteří ještě nesplnili dřívější úkoly. Pošlete je!  

 • Napište a pošlete recept na váš oblíbený moučník do 1.5.

Zkuste upéct nebo vyrobit něco na Velikonoce. Výsledek vyfoťte a pošlete mi do 9.4.