Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Český jazyk

Do 23. 10.

Seznámíme se se slovy citově zabarvenými (najdete v učebnicích na str. 23) - udělejte si do sešitů zápis :

Slova lichotivá (citově zabarvená)

- často slova zdrobnělá a slova domácká, např. sluníčko, Terezka

Slova citově neutrální

- jsou bez citového zabarvení, např. člověk, svetr

Slova hanlivá (citově zabarvená)

- často slova zveličelá, zhrubělá, např. psisko, kecat

 

Dobrovolný úkol: vypracujte z učebnic cvičení 1 na str. 23. Přepište do sešitů, pište tímto způsobem: Nadepište si slova lichotivá: vypište daná slova, na další řádku nadepište slova citově neutrální: vypište příklady, na nový řádek nadepište slova hanlivá: opět vypište.  

Ke kontrole mi nemusíte posílat přepsané zápisy, ani cvičení 23/1.

Z pracovních sešitů vyplňte cv. 1 na str. 14.  

Seznamte se ještě s odbornými názvy - termíny, přečtěte si tmavou tabulku v učebnicích na str. 25.

 

Udělejte si do sešitů zápis:

Odborné názvy - termíny

- odborné názvy určitého oboru, využití v odborném vyjadřování, mohou být jednoslovná (např. obrazovka, kyslík), víceslovná (např. přídavné jméno, stehenní kost)

(Zápis nemusíte posílat ke kontrole.)

 

Vyplňte v pracovních sešitech cv. 1 na str. 15

 

Zadaná dvě cvičení z pracovních sešitů odešlete ke kontrole do pátku 23.10. (Posílejte přes Teams, kdo by měl problém, může mailem, ale upřednostňujte Teams.)

 

Do 21. 10.

Přečtete si pověst O králi Ječmínkovi, vypracujte úkoly spojené s textem. Pošlete ke kontrole do středy 21.10.

 

Připomeňte si základní informace o popisu pracovního postupu, přečtěte si v dokumentu Popis pracovního postupu-úkoly. Najdete zde i dvě cvičení, která pošlete ke kontrole do středy 21.10. 

Do 16. 10

Přečtěte si tabulku na str. 20 v učebnicích - synonyma, homonyma. Napište si do sešitů poznámky:

 

Synonyma - slova souznačná:

- slova, která různě znějí, mají stejný nebo podobný význam

- např. chlapec - hoch, běžet - utíkat

 

Homonyma - slova souzvučná

- slova mají stejnou zvukovou podobu (stejně znějí), ale mají zcela odlišný význam a někdy i původ

- mezi významy homonym neexistuje vztah, jde o náhodnou shodu tvaru slov

- např. kolej (na železnici) - kolej (vysokoškolská), někdy se liší podoba psaná, např. bít (psa) - být (doma)

 

Vypracujte cvičení 3 na str. 21 a 4c na str. 21 (u úkolu 4c vymyslete co nejvíce synonym k daným slovům).

Úkoly pošlete do pátku 16.10. na adresu sandra-vodickova@seznam.cz.

 

Anglický jazyk

Do 23. 10.

(19. – 21. 10.)

Poslechni si nahrávku 2 a zopakuj slovíčka ve cvičení 44/1 v učebnici.

Napiš, co je na obrázku ve cvičení 34/1 v pracovním sešitě. (Piš se zavřenou učebnicí.)

Promysli si, které z těchto potravin máš nebo nemáš rád/a. Ve čtvrtek 22. října v 9:00 proběhne online hodina přes Teams, kde si o tom popovídáme a současně výslovnost slovíček procvičíme.

(22. – 23. 10.)

Doplň text ve cvičení 34/2 v pracovním sešitě.

Pošli nahrávku či video, jak text čteš.

Do 16. 10.

Procvič si minulý čas prostý v online cvičení:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

Poslechni si nahrávku 60 a seřaď obrázky podle toho, co Ted během dne dělal ve cvičení 42/1a v učebnici.

Poslechni si nahrávku ještě jednou a vytvoř věty o tom, co Ted během dne dělal ve cvičení 42/1b. 

Pošli nahrávku nebo video, jak věty čteš.

 

Německý jazyk

Do 23. 10.

Milí sedmáci, dokončili jsme úvodní lekci. Budeme opakovat a pracovat v Arbeitsheftu (pracovní sešit). 

1. Pracovní sešit – slovíčka str. 9, 10 

2. Učebnice str. 16. Podívej se na zajímavost zemí, kde je úředním jazykem němčina. 

- Deutschland 

- Osrerreich 

- Schweiz 

3. Pracovní sešit str. 8/17 

4. Pracovní sešit str. 9/21 Cvičení 17 a 21 na str. 8 a 9 pošli na Teams nebo e-mail Iholoubkova@centrum.cz.

Matematika

Do 23. 10.

Prohlédni si prezentace na násobení a dělení zlomků. Z učebnice a pracovního sešitu procvičuj příklady na počítání se zlomky. Do 21. 10. pošli na Teams, případně na mail uč. 31/10AB a do 23. 10. uč. 35/5AB.

Do 16. 10.

Do cvičného sešitu str. 23-27, poslat pouze 24/5 a 27/3 do 16.10.

Pro lepší pochopení si prohlédněte následující prezetace:

Fyzika

Do 23. 10.

Přečti si prezentaci Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu. Z prezentace si do sešitu udělej poznámky- vypiš to, co je zabarveno červeně. 

Do sešitu vypočítej zadaný příklad na slidu 9. Postup práce a výsledek pošli.

Do 16. 10.

Dokonči pracovní list, který jsme začali ve škole. 

Vypočítej: Automobil se pohybuje rychlostí 68 km/h. Jakou dráhu ujede za 2 hodiny a 15 minut?

Výsledky vyfoť a pošli.

Přírodopis

Do 23. 10.

test mechorosty a kapraďorosty

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ctf7AVLcs0mzH8IbfL-Py2e2zaEOnyBGshMJVhil5dZUNlRYWlZSWU9MUEhCV0U3RUY2WjJZTkM2NyQlQCN0PWcu

Do 16. 10.

Projděte si prezentaci a zapište zápis do sešitu (modře napsáno v prezentaci).

Dějepis

Do 23. 10.

Zopakujte si znalosti o Sámově říši a Velké Moravě - zkuste v pracovním listu přiřadit jednotlivé pojmy k daným říším. Pracovní list pošlete ke kontrole do pátku 23.10. (Posílejte přes Teams, kdo by s tím měl problém, může na mail).

Přečtěte si v učebnicích text na str. 26-30 (kapitoly Kočovní Maďaři a vznik uherského státu, Počátky českého státu). Pro zpestření se můžete podívat na následující videa:

https://www.veselepohadky.cz/…la/

https://www.veselepohadky.cz/…av/

https://www.veselepohadky.cz/…ny/

https://www.veselepohadky.cz/…ch/

 

Přepište si nebo vytiskněte a vlepte do sešitů připojené poznámky.

Do 16. 10.

Přečtěte si v učebnicích text o Velké Moravě na str. 23-26, prohlédněte si prezentaci. Zápis si udělejte formou doplňovačky, najdete v dokumentu Velká Morava-poznámky. Vyplněné poznámky mi odešlete ke kontrole do pátku 16.10. Odpovězte ještě na otázku - Kdy slavíme státní svátek příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje?

Občanská výchova

Do 23. 10.

Podívej se znovu na předposlední slide v prezentaci Vnímání osobnosti. Do sešitu si napiš nadpis „Chyby ve vnímání“. Poté si opiš červeně napsaná slova a ke každému vymysli příklad ze života.

Poznámky vyfoť a pošli.

Zeměpis

Do 23. 10.

Projít prezentaci Amerika- poloha, zapsat si poznámky a pojmy vyznačit do slepé mapy, kterou mají doma.

Projít prezentaci Amerika povrch - zapsat do sešitu snímek 2, ze snímku 3 +9 pojmy vyznačit do slepé mapy.

Online hodina v pátek 23. 10. od 9:00 do 9:30.

Do 16. 10.

Učebnice str. 11 a 12 Poloha a rozloha Ameriky -  přečíst a s pomocí atlasu projít úkoly (není potřeba nic psát, jen si najít na mapě).

Informatika

Do 23. 10.

Milí žáci,

děkuji za úkoly z minulého týdne, které mi přišly do Teams.

Vzhledem k tomu, že nyní bude škola probíhat hlavně online, je třeba se seznámit se zásadami bezpečného chování na internetu.

Podívej se na následující videa:

Napište mi do soukromé zprávy na Teams (do chatu) 5 informací o tom, jak má vypadat silné heslo.

Rodinná výchova

Do 23. 10.

Dopiš si do sešitu rozdělení drog:

  • podle působení na psychiku zdravého člověka:
  • tlumivé látky- zpomalení reakcí; vzniká těžká fyzická závislost- př. heroin, morfin, alkohol 
  • povzbuzující látky- povzbuzují centrální nervovou soustavu -> mizí potřeba jíst a spát; vzniká psychická závislost- př. kokain, kofein, nikotin
  • halucinogenní látky- způsobují sluchové a zrakové halucinace ->    !!!nepředvídatelnost jejich působení- př. LSD, lysohlávky, konopné drogy

V pracovním listu vylušti křížovku (úkol číslo 1).

Do 16. 10.

Vyhledej na internetu skutečný životní příběh drogově závislého člověka a přečti si jej.

Napiš mi, co tě na příběhu nejvíce zaujalo či překvapilo.

Hudební výchova

Do 23. 10.

Kvíz s odkazem na video najete v Teamsech, případně Malá noční hudba od W. A. Mozarta a pár otázek pro ty, kteří se s MS Teams ještě nekamarádí je k dispozici i zde.

Do 16. 10.

Prezentaci a kvíz o české hymně najdete v Teamsech, případně přikládám odkaz na kvíz a prezentaci.

Výtvarná výchova

Do 23. 10.

Udělej si selfie a nastav fotografii jako pozadí v telefonu. Nakresli mobil i s obrazovkou pomocí tužky a pastelek/ voskovek. Pro inspiraci nahraju na Teams hotové kresby.

Výkres si vlož do desek a po návratu do školy přineseš všechny najednou.

Do 16. 10.

Poslechni si píseň skupiny Kryštof „ZŮSTAŇ TU SE MNOU“. Na A4 k písni nakresli ilustraci. Technika- pastelky, tužka, vystřihování, nalepování…

Výkres si vlož do desek a po návratu do školy přineseš všechny najednou.

Tělesná a sportovní výchova

Do 23. 10.

Dívky

V tomto týdnu podle předpovědi bude hezké a teplejší počasí. Snažte se trávit volný čas venku na sluníčku, vyrazte na procházku nebo pomalý výběh. Nezapomeňte na protahovací cvičení!!!

Chlapci

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů