Navigace

Obsah

Český jazyk

15. - 17. 6.

 • Zadávám vám poměrně obtížný úkol. Ti, kteří budou ve škole, si jej mohou dopředu vypracovat a připravit si dotazy. Kdo nebude ve škole, může se ptát v emailu. Vypracované pošlou všichni. Vyplňujte přímo do wordového souboru, nepřepisujte do sešitu.
 • Pracovní list

18. – 19. 6.

Anglický jazyk

15. 6. – 17. 6. 

 • Seřaď písmenka ve cvičení 18/2a v zelené učebnici. Poté utvoř krátké věty se všemi slovesy v minulém čase prostém. Věty napiš do sešitu nebo mi pošli nahrávku, jak věty čteš. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a doplň do tabulky chybějící informace ve cvičení 18/4 v zelené učebnici. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Německý jazyk

Do 19. 6.

Milí sedmáci, úkol posílají jen ti žáci, kteří pracují doma : 

 • pracovní sešit, str. 44/5 
 • pracovní sešit, str.46/11 
 • pracovní sešit, str. 47/15 podle vzoru se pokus vypracovat svůj jednoduchý projekt

Úkoly v pracovním sešitu vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Matematika

Do 17.6. 

 • Do aritmetických sešitů: Nadpis – Výpočet počtu procent 
 • Př. Vypočti kolik % je 86 km z 200 km 
  • 100%........200 km 
  • 1%.....200:100=2 km 
  • x%.....86 km 
  • x=86:2=43 % 
 • Př. Televize byla z 14000 Kč zlevněna na 11900 Kč? Kolikaprocentní byla sleva? 
  • 100%......14000 Kč 
  • 1%.......14000:100=140Kč 
  • x%.....14000-11900=2100 Kč 
  • x=2100:140 = 15% 
  • Sleva byla 15%. 

Důležitá mnemotechnická pomůcka: Znak % připomíná znak pro dělení, proto když počítáš počet %, musíš dvakrát dělit. Když počítáš základ nebo část, musíš dělit a pak násobit. 

 • Z druhé strany procvičuj str. 60 a pošli 60/11Aabc, 60/12ab-výpočet 

Do 19.6. 

 • Procvičuj str. 63, 64, 65 a pošli 63/7 a 64/12-výpočet i odpověď

Fyzika

Do 19. 6.

Děkuji všem za zajímavý úkol z minulého týdne. Během týdne sumarizuji vaše známky a v případě nerozhodného hodnocení vás kontaktuji. 

Po celou karanténu jste pracovali poctivě, tento týden si již jen procvičujte převody podle toho, které vám dělají problémy (zde).

Přírodopis

Do 19. 6. 

Milí žáci,

je tady závěr savců. Přestože nás zajímají hlavně kytovci, posílám také odkaz na další dokumenty o savcích - podívejte se dle nálady.

Dějepis

Do 19. 6. 

Třicetiletá válka 

Vše podstatné najdete v dokumentu Třicetiletá válka (obsahuje odkazy na videa, které vám v tématu pomohou i otázky. Kdo by potřeboval ještě pomoc učebnice, kapitolu najdete na stránkách 110-112.

Občanská výchova

Do 19. 6.

Zápis do sešitu: 

K čemu slouží volby? 

V demokratických zemích je o jeden ze znaků, jak se lidé mohou podílet na chodu své země a vybírat si svého zástupce. 

Volební právo je: 

PŘÍMÉ – volíme si přímo svého zástupce, kterého chceme, nevolíme si jen nějakého zprostředkovatele 

ROVNÉ – každý člověk má vždy jen jeden hlas, ani více, ani méně 

SVOBODNÉ – nikdo nás nemůže nutit jít volit, záleží jen na našem rozhodnutí 

TAJNÉ – nemusíme nikomu oznamovat, koho jsme zvolili 

VŠEOBECNÉ – mohou volit všichni občané, kteří dosáhnou věkové hranice 18 let nejpozději v den voleb 

Úkol: 

1. Jaké volby nás v letošním roce čekají? 

2. V jakém termínu se uskuteční?

Zeměpis

Do 19. 6.

Nakresli mapu Evropy (státy, hlavní města, vodstvo, pohoří).

Informatika

Do 26. 6.

Milí žáci,

poslední úkol z informatiky bude již prázdninově orientovaný. Vytvořte prezentaci na téma Moje prázdniny a jak je změnil CoVid-19.

 • Na snímcích tedy popiš, kam pojedeš nebo co budeš dělat o prázdninách a jestli to nějak ovlivnila pandemie CoVid-19, např. jestli jsi kvůli ní musel něco zrušit.
 • Prezentaci doplň vhodnými obrázky a graficky ji "vylaď".
 • Na titulní list nezapomeň dát své jméno, třídu a datum.
 • Piš česky!
 • Použij efekty a animace, které jsme se učili.
 • Pokud nemáš Power Point, pracuj v online aplikace Prezentace Google.

Rodinná výchova

Do 19. 6.

Milí žáci,

máme tady poslední úkol z rodinné výchovy. Bavili jsme se o dospívání, bezpečném pohlavním styku i o nebezpečí, která s sebou nese.

A jak by tedy měl vypadat váš ideální partner/partnerka? Jaké vlastnosti hledáte u svého budoucího protějšku? :-) Krátce mi to napište do e-mailu.

Hudební výchova

Do 26. 6.

Milí sedmáci,

chci vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce a speciální dík patří těm z vás, kteří se  alespoň někdy ukázali na dobrovolném onlinu. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7A. 

Jary Č.

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.

Úkoly do 12. 6.

Anglický jazyk

8. 6. – 10. 6. 

 • Poslechni si nahrávku a přečti si text v zelené učebnici na straně 16. Ve cvičení 16/1 rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (T), nepravdivá (F) nebo o nich text nemluví (DS). 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak čteš vybraný odstavec textu.) 
 • Cvičení zaslat na mail. 

11. 6. – 12. 6. 

 • Doplň chybějící slovesa do vět ve cvičení 18/1 v zelené učebnici. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Český jazyk

8. – 10. 6.

 • Vedlejší věta doplňková

Zápis v sešitě už máte, podívejte se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=g4xF_tw3VYk

 • Do sešitu vypracujte cvičení 1/ 97 – vyhledáte ve větách doplňky, podtrhnete a vyznačíte.
 • 2/ 97 – vymyslíte vedlejší věty doplňkové – nápověda: začínejte je spojovacími výrazy jak, jako, kterak

Vypracovaná cvičení pošlete.

11. – 12. 6. 

 • Vedlejší věta přísudková

https://www.youtube.com/watch?v=BWHZRkEv2jY

Vedlejší věta přísudková

 • vyjadřuje jmennou část přísudku
 • řídící větě je vždy sponové sloveso (být, bývat, stát, stávat se – pozor, mohou být v rúzných tvarech)
 • př. Obloha byla modrá.  byla modrá = přísudek jmenný se sponou

Obloha byla, jako by ji vymetl. byla = sponové sloveso

                                                       Jako by ji vymetl = vedlejší věta přísudková

 • Bývá uvozena kdo, jaký, jak, jako

(Neposílejte)

Online hodiny od tohoto týdne probíhat nebudou, jsou nahrazeny konzultační hodinou ve škole. Kdo se nebude účastnit, může mi samozřejmě posílat dotazy.

Matematika

Do 10.6. 

Do aritmetických sešitů: Nadpis – Výpočet základu 

Př. Vypočti základ, když 7% z něj je 28 cm. 

7%........28 cm 

1%.....28:7=4 cm 

100%.....100x4=400 cm Základ je 400 cm. 

Př. Boty byly o 30% zlevněny a stály 840 Kč. Jaká byla původní cena? 

70%......840 Kč 

1%.......840:70=12 Kč 

100%.....100x12= 1200 Kč 

Původní cena bot byla 1200 Kč. 

Z druhé strany procvičuj str. 59 a pošli 59/7-výpočet i odpověď 

Do 12.6. 

Procvičuj str. 61,62,63 a pošli 61/2-výpočet i odpověď

Německý jazyk 

Do 12. 6.

Milí sedmáci, jsem ráda, že s některými z vás se uvidíme ve čtvrtek na konzultaci. Vy, co přijdete do školy, budeme pracovat společně. 

Ostatním zadávám úkol na procvičování : 

 • slovíčka celé lekce 5. PS str. 51 ústně 
 • písemně vymysli 7 vět, co děláš který den v týdnu. Používej slovíčka, která jsme probírali. Pro dny v týdnu používáme předložku am! 
 • Příklad : Am Montag mache ich Hausaufgabe. Am Dienstag singen wir……… Věty napiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Fyzika

Do 12. 6.

Tento týden "pojedeme offline". Zkusíme trochu propojit fyziku s informatikou.

Naplánuj si výlet v libovolné části České republiky (doporučuji např. NP Šumava apod.). Pomocí stránky mapy.cz si naplánuj okruh pro pěší turistiku (alespoň 20–30 km). 

 • Změř délku okruhu a vypočítej čas, který potřebuješ k překonání okruhu.
  • průměrná rychlost chůze je 5 km/h.
 • Zkus zjistit, za jak dlouho bys daný okruh ujel na kole.
  • Průměrná rychlost rekreačního cyklisty je 20 km/h.
 • Porovnej, jaké výsledky vyšli tobě a jaké změřily mapy.cz.
 • S jakými průměrnými rychlostmi tedy počítají mapy.cz pro chodce a cyklistu?

Dějepis

Do 12. 6.

Rudolf II.

 • Učebnice str. 105-107.
 • V předcházejícím úkolu jsme se dozvěděli, jak se dostali Habsburkové na český trůn a dnes se zaměříme na jednoho z nejpopulárnějších panovníků z tohoto rodu, Rudolfa II. Možná ho znáte i z dvoudílné pohádky Císařův pekař – Pekařův císař. Hrál ho Jan Werich, připomenout si ho můžete např. zde https://www.youtube.com/watch?v=JC-VkFkKE8c
 • Vaším úkolem je přečíst si text v pracovním listu a zodpovědět několik otázek (zaslat mi stačí pouze odpovědi).

Přírodopis

Do 12. 6.

Čekají nás lichokopytníci a chobotnatci. Na youtube nalezneš mnoho zajímavých dokumentů, např. zde o slonech.

 • Zkus najít odpovědi na následující otázky:
  • Lichokopytníci jsou např. koně. Významných českým plemenem je starokladrubský bělouš. Zjisti o něm následující: 
   • Kde v ČR se chová?
   • K čemu se využívá?
   • Jsou tito koně i za hranicemi ČR? Např. jako dary.
  • Proč je zebra pruhovaná?
  • Mezi lichokopytníky patří také nejohroženější zvíře na světě, které to je?

Zeměpis

Do 12. 6.

 • Konstituční monarchie v Evropě
 • 8 jich vypsat + jméno vládce

Rodinná výchova

Do 12. 6. 

Milí žáci, 

děkuji za zpracování projektů o pubertě, sexu a antikoncepčních metodách. Možná jste již při tvorbě projektu narazili na téma sexuálně přenosné choroby.

 • Vypiš alespoň tři, sexuální choroby, krátce popiš průběh, příznaky a možnost léčby a ochrany (prevence).
 • Podrobněji se zaměř na nemoc, na kterou zemřel slavný zpěvák Freddie Mercury.
  • Jak se tato nemoc přenáší?
  • Jaké jsou příznaky?
  • Lze se jí bránit?
  • Lze ji vyléčit?
  • Jaké další známé osobnosti jí podlehly (uveď alespoň 2)?

 

Občanská výchova

Do 12. 6. 

Informatika

Do 12. 6.

Viz úkol z fyziky.

Tělesná výchova a sportovní výchova (Tr)

Do 12. 6.

 • výběhy do kopce
 • 50m 20x

Hudební výchova

Do 12. 6.

Milí sedmáci,

pro zájemce a hudební nadšence posílám krákté video s kvízem. Poznáte několik neradičních věcí, které používají hudebníci

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7A. 

Jary Č.

Úkoly do 5. 6.

Anglický jazyk

1. 6. – 3. 6. 

 • Doplň chybějící slova do cvičení 15/3a v zelené učebnici. Věty poté přelož do češtiny. 
 • Překlad můžeš zapsat do sešitu nebo poslat nahrávku, jak cvičení čteš a překládáš. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

4. 6. – 5. 6. 

 • Napiš si do sešitu nadpis: Like + -ing. Podívej se na tuto gramatiku na stranu 69 v zeleném PS (1. 11 like + -ing) a na video: https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg
 • Pod nadpis napiš 3 věty o svých koníčcích a 3 věty o zálibách někoho z rodiny nebo kamaráda/ kamarádky. Můžeš použít: like, love, hate, dislike, don´t like. (Pozor na 3. osobu čísla jednotného- likes, loves, hates, dislikes, doesn´t like.) 
 • Věty zaslat na mail.

Český jazyk

2. – 5. 6.

 • V pondělí je Den dětí. Užijte si ho podle svého, jako dárek máte ode mě tento týden méně úkolů.
 • Do sešitu si udělejte nový zápis, půjde o vedlejší věty přívlastkové a doplňkové. Najdete ho tady.
 • Také vypracujte cvičení 96/ 1, 2. K obrázku ve cvičení 1 vymyslete co nejvíce (minimum je pět) zajímavých souvětí o dvou větách s jednou vedlejší větou přívlastkovou.
 • Ve cvičení 2 tvořte souvětí typu: Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí z kraje, ve kterém se narodil.
 • Kontrola bude ve čtvrtek při online hodině (v 11:00 https://meet.google.com/jar-juzw-iaq). Kdo se nemůže zúčastnit, cvičení pošle.

Německý jazyk

Do 5. 6.

Milí sedmáci, tento týden budeme pracovat v pracovním sešitu/5.lekce 

 • slovíčka str. 51/ pravý sloupec (ústně) 
 • písemně str.43/ cvičení 2 a 3 Cvičení 2 a 3 na str. 43 vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Matematika

Do 3.6. 

Protože už máte jistě geometrie plné zuby, pustíme se do procent. Nebude to lehké, používejte učebnici s oranžovým pruhem a řadu videí najdete na youtube. 

Do aritmetických sešitů:

Nadpis – Procenta 

 • 3 základní pojmy: základ(celek), procentová část, počet procent 
 • Např. Z 25 žáků třídy jich 5, což je 20%, dojíždí. 
 • Základ…..25 ž. Procentová část…..5 ž. Počet procent….20% 
 • Základ je vždy 100%, 1% je jedna setina základu 
 • Z druhé strany sešitu procvičuj str. 53 a pošli 53/2A 

Do 5.6. 

Do aritmetických sešitů:

Nadpis – Výpočet procentové části 

Př. Vypočti 8% z 200. 

100%........200 

1%.....200:100=2 

8%.....8x2=16 

Př. Šaty stály 600 Kč a byly od 20% zlevněny. Kolik stály po slevě? 

100%......600 Kč 

1%.......600:100=6 Kč 

20%.....20x6= 120 Kč 600-120=480 Kč 

Nebo 80%.....80x6=480 Kč 

Šaty stály 480 Kč. 

Z druhé strany procvičuj str. 55 a pošli 55/10

Fyzika

Do 5. 6.

Videokonzultace proběhne ve středu v 10:00 zde.

Dále procvičujte převody zde, zaměřte se na jednotky času, rychlosti, síly, tlaku a hustoty. 

Dějepis 

Do 5. 6.

Nástup Habsburků

pracovním listu jsou dva úkoly, které mi pošlete ke kontrole. Úkoly nemusíte tisknout, postačí mi odpovědi do mailu.

Přírodopis

Do 5. 6.

Milí žáci,

nejprve zavzpomínáme na 6. třídu, vyplňte, prosím, tento anonymní dotazník.

A potom "dárek" ke Dni dětí - dokument Zamilovaná zvířata, hezkou podívanou.
 

Zeměpis

Do 5. 6.

Vypiš:

 • pobaltské státy a hlavní města.
 • skandinávské státy a hlavní města.

Rodinná výchova

Do 5. 6.

Den dětí

 • Vyhledej na internetu proč a od kdy se slaví Den dětí?
 • Kde tento svátek vznikl a co bylo důvodem?

Občanská výchova

Do 5. 6.

Hudební výchova

Do 5. 6.

 

Milí sedmáci,

projděte si prosím první část prezentace věnovanou dějinám hudby – pravěk – renesance /ti, kteří byli na minulé online hodině mají splněno/. O druhé části budeme společně diskutovat tuto středu. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7A. 

Jary Č.

Informatika

Do 5. 6. 

Připrav prezentaci plakát (na jeden snímek prezentace) o svém oblíbeném savci. Nezapomeň na hezké obrázky a podstatné informace o tom, kde žije, čím se živí atd.

 

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 6.

 • Žonglování s tenisovými míčky (2-3)
 • Návod najít na internetu.

Úkoly do 29. 5.

Český jazyk

28.- 29- 5.

25. 5. – 27. 5.

 • Pustíme se do vedlejších vět příslovečných. Něco málo už jsme si k nim řekli minulý týden. Nejprve se podívejte na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0
 • Zde najdete zápis do sešitu (vytisknutý vlepte nebo přepište do sešitu)
 • 95/2 – do sešitu (prosím poslat)
 • Procvičení vedlejších vět podmětných a předmětných (prosím vyfotit a poslat výsledek) https://www.skolasnadhledem.cz/game/787

https://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/cj_podmetna_predmetna.htm

 • Online čeština bude ve čtvrtek v obvyklém čase na obvyklém místě.

Anglický jazyk

25. 5. – 27. 5. 

 • Podívej se na nová slovíčka 1D v PS na straně 75
 • Poslechni si nahrávku a přečti si text o Trish v zelené učebnici na straně 14. Text si poté přečti nahlas. 
 • Odpověz na otázku ve cvičení 14/1b. 
 • (Dobrovolný úkol: Vyber si jeden rámeček a zašli nahrávku, jak jej čteš.) 

Odpověď zaslat na mail. 

28. 5. – 29. 5. 

 • Doplň do vět ve cvičení 15/2 v zelené učebnici chybějící jména. 
 • (Dobrovolný úkol: Věty ze cvičení 2 přelož do češtiny.) 

Cvičení zaslat na mail.

Matematika 

Do 27.5. 

Zopakuj si vše, co ses naučil o čtyřúhelnících, vlastnosti rovnoběžníků, lichoběžníků, jejich obvody a obsahy, konstrukce. Procvičuj str. 65 a pošli 65/A2,3,4 - i s výpočtem 

Do 29.5. 

Procvičuj str. 77 a pošli pouze 77/3B (rozbor, postup konstrukce, konstrukce)

Fyzika

Do 29. 5.

 • Online hodina proběhne ve středu 27. 5. od 10:00 zde.
 • Vyzkoušej si doplňovačku.
 • A ještě jednu.
 • Převodů není nikdy dost. A ještě tady.
 • A zavzpomínáme i na rychlost.

Do 5. 6.

 • Online hodina proběhne v úterý  2. 6. od 10:00 zde.
 • Procvič převody času, rychlosti, síly, tlaku a hustoty zde.

Přírodopis

Do 29. 5. 

Milí žáci,

tento týden budeme pokračovat kopytníky, tedy konkrétně sudokopytníky. Mrkněte se na dokument, opět od D. A. 

 • Poznámky jsou zde.

 

Zeměpis

Do 29. 5.

Vypiš národy (státy) bývalé Jugoslávie -  státy a hlavní města.

Občanská výchova

Do 29. 5.

 • Učivo je stažení zde.

Dějepis

Do 29. 5.

Úkol zůstává stejný jako předcházející týdny, tentokrát se ale na konci týdně těším na vaše práce (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace). Historia magistra vitae.

Úkol zůstává z minulého týdne. Zadání je tedy stejné. Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Reformace

Téma je náročnější, ale vy to zvládnete :) Systém práce si zvolte sami. Můžete pracovat postupně po kapitolách, ale lze zvládnout i vše najednou. Ideální je pracovní list vytisknout (kdo tu možnost nemá, lze vyzvednout po domluvě každé úterý 10-12 h ve škole). Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Jednotlivé kapitoly: 

V případě nejasností piště. Poradím, pomůžu, odpovím.

Rodinná výchova

Do 29. 5.

Milí žáci,

již minulý týden jsme nakousli téma dospívání a nyní budeme pokračovat. 

Kdo má chuť může zkouknout "pohádku" Byl jednou jeden život - Zrození. Je to sice starší pořad, ale pořád dobrý. :-)

Dále už půjde o Vaše bádání. Libovolným způsobem (dokument, prezentace, obrázek s popisky apod.) zpracujte téma: Bezpečný sexuální život. 

 • Nezapomeňte na tyto body:
  • K čemu dochází v našem těle v pubertě (muž/žena)?
  • Jak funguje rozmnožování? Jak dojde k oplození? 
  • Co je to mentruace a k čemu je dobrá? 
  • Jak předejít nechtěnému otěhotnění?
  • Jaké jsou dnes antikoncepční metody?

Trošku se rozepište, zapojte fantazii, neposílejte strohý věty bez souvislostí. Hotový projekt posílejte do konce května. :-)

 

Německý jazyk

Do 29. 5. 

Milí sedmáci,

tento týden budete studovat slovíčka 5. lekce/levý odstavec (pracovní sešit str.51) 

Písemně do sešitu vyčasujete slovesa: vařit, cvičit, létat Vyčasovaná slovesa vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Informatika

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

 

Hudební výchova

Do 29. 5.

Milí sedmáci,

mám pro vás slíbené video, tentokrát poslední ze série o digitálních technologiích v hudbě, budeme se věnovat programu Absynth 5

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11 hodin /pokud se vám protáhne předchozí online hodina fyziky, připojte se až v 11:30 a přidejte se k 7.B/  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

 

Tělesná výchova (dívky)

 

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 29. 5.

10 žabáků za sebou - změřit vzdálenost.

Úkoly do 22. 5.

Český jazyk

21. – 22. 5.

 • Vracíme se posledními otázkami k vašim knížkám.

 

 1. Čím autor udržel tvou pozornost až do konce?
 2. Splnila kniha některá tvoje očekávání? Která?
 3. Co Tě v knize zklamalo?
 4. Vybral(a) by sis knihu s podobnou tematikou znovu? Proč?

 

 • Pozor, stejně jako minule odpovídejte celými větami a neodpovídejte „Nevím.“
 • Pokud ještě nemáte knihu dočtenou, na odpovědi máte čas do konce května.

 

18. – 20. 5.    

 • Vedlejší věta předmětná – už známe z videa, tento týden ji procvičíme.

Zápis do sešitu (vytisknout a vlepit nebo přepsat):

VEDLEJŠÍ VĚTA PŘEDMĚTNÁ 

- vyjadřuje předmět věty řídící

- závisí na slovese nebo přídavném jméně věty řídící

- bývá uvozena spojkami (že, aby …), vztažnými zájmeny (který, co …) nebo příslovci (kde, jak, odkud, kdy …) 

- ptáme se na ni pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu) a větou řídící (Karel tvrdil, že hráli včera fotbal. Co tvrdil Karel? 4. p.

 • 93/3 – rozlišit vedlejší věty podmětné a předmětné podle toho, jakým pádem se na ně ptáme
 • PS 42/7 a + b 
 • 94/5 přepsat do sešitu – shoda Po a Př (kdo potřebuje, zopakuje si pravidla)
 • Všechna cvičení pošlou vypracovaná jen ti, kteří nebudou na online hodině, ostatní posílat nemusí!
 • ČJ online ve čtvrtek v 11:00 https://meet.google.com/wuq-bqzz-inx

Anglický jazyk

18. 5. – 20. 5. 

 • Poslechni si nahrávku o tom, jak Sonia vypráví o své rodině ve cvičení 12/2 v zelené učebnici. 
 • Podle textu doplň do vět správná jména ve cvičení 13/3 v zelené učebnici. 
 • (Dobrovolný úkol do konce týdne: Vyber si jeden rámeček na straně 12 a pošli nahrávku, jak jej čteš.) 

Cvičení zaslat na mail. 

21. 5. – 22. 5. 

 • Do sešitu napiš věty ze cvičení 13/4 v zelené učebnici. Věty piš podle modrého příkladu, který je zde uveden. Ve větách bude popsán rodinný vztah mezi jednotlivými osobami dle textu na straně 12. 

Cvičení zaslat na mail.

Matematika 

Do 20.5. 

 • Do geometrického sešitu: nadpis – Obvod a obsah lichoběžníku a rámeček str. 63–neposílat Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=7D5l90ivbPU 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 63 a pošli pouze 63/2ab 

Do 22.5. 

 • Z druhé strany sešitu: procvičuj str. 64 a pošli pouze 64/6 ( i s výpočtem)

Fyzika

Do 22. 5.

Milí žáci,

tento týden "pojedeme offline". 

 • Z minulého týdne máte poznáky ke str. 140–143 zde.
 • Dalším tématem je tlak plynu v uzavřené nádobě, str. 143–146.
 • Projděte se tyto stránky a opiště krátné poznámky.

Do 29. 5.

 • Online hodina proběhne ve středu 27. 5. od 10:00 zde.
 • Vyzkoušej si doplňovačku.
 • A ještě jednu.
 • Převodů není nikdy dost. A ještě tady.
 • A zavzpomínáme i na rychlost.

Přírodopis

Do 22. 5.

Milí žáci, 

minulý týden jsme brali hlodavce, podívejte se nyní na dokument od mistra svého řemesla - Davida Attenborougha - Hlodavci.

Do 29. 5. 

Milí žáci,

tento týden budeme pokračovat kopytníky, tedy konkrétně sudokopytníky. Mrkněte se na dokument, opět od D. A. 

 • Poznámky jsou zde.

 

Zeměpis

Do 22. 5. 

Evropa

 • 5 nejlidnatějších států
 • 5 států s největší rozlohou
 • 5 nejlidnatějších měst

 

Občanská výchova

Dějepis

Do 22. 5.

Úkol zůstává z minulého týdne. Zadání je tedy stejné. Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Reformace

Téma je náročnější, ale vy to zvládnete :) Systém práce si zvolte sami. Můžete pracovat postupně po kapitolách, ale lze zvládnout i vše najednou. Ideální je pracovní list vytisknout (kdo tu možnost nemá, lze vyzvednout po domluvě každé úterý 10-12 h ve škole). Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Jednotlivé kapitoly: 

V případě nejasností piště. Poradím, pomůžu, odpovím.

Rodinná výchova

Do 29. 5.

Milí žáci,

již minulý týden jsme nakousli téma dospívání a nyní budeme pokračovat. 

Kdo má chuť může zkouknout "pohádku" Byl jednou jeden život - Zrození. Je to sice starší pořad, ale pořád dobrý. :-)

Dále už půjde o Vaše bádání. Libovolným způsobem (dokument, prezentace, obrázek s popisky apod.) zpracujte téma: Bezpečný sexuální život. 

 • Nezapomeňte na tyto body:
  • K čemu dochází v našem těle v pubertě (muž/žena)?
  • Jak funguje rozmnožování? Jak dojde k oplození? 
  • Co je to mentruace a k čemu je dobrá? 
  • Jak předejít nechtěnému otěhotnění?
  • Jaké jsou dnes antikoncepční metody?

Trošku se rozepište, zapojte fantazii, neposílejte strohý věty bez souvislostí. Hotový projekt posílejte do konce května. :-)

 

Německý jazyk

Do 22. 5.

Milí sedmáci,

tento týden využijeme výukový portál umíme německy.cz. Hravě si procvičíme čas, dny, měsíce, roční období. 

1. Poslech slovíček čas : dny, měsíce, roční období (1. Úroveň) 

2. PEXESO – hledání dvojic, které k sobě patří 

2 PEXESA vyfoť a pošli obrázky, které se ti otevřely, na můj e-mail https://www.umimenemecky.cz/cviceni-podstatna-jmena-abstraktni

 • iholoubkova@centrum.cz

Informatika

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

 

Hudební výchova

Do 22. 5.

Milí sedmáci,

kdo jste nebyli na minulé online hodině, projděte si prosím prezentaci o hudebních nástrojích symfonického orchestru. Na příští týden připravuji poslední video o elektonické hudbě s překvapením. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

 

Tělesná výchova (dívky)

 

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 22. 5.

Cviky na rovnováhu

 • váha na levé noze
 • váha na pravé noze
 • strom - jóga - váha

Úkoly do 15. 5.

Český jazyk 

14. -15. 5.

 • Podívejte se na video o vedlejších větách https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4&t=248s
 • Do sešitu si vypište druhy vedlejších vět podle přehledu na str. 91 v učebnici (neposílejte)
 • Online hodina ve čtvrtek v 11:00 na novém místě, pozor!

https://meet.google.com/wuq-bqzz-inx

11. – 13. 5.

 • Tento týden začneme vaší četbou. Do konce května budou mít všichni dočtenu minimálně jednu knížku ze čtenářské dílny. Té se týkají následující otázky. 
 1. Která část nebo epizoda se ti líbila nejvíc? Proč?
 2. Co bylo pro tebe při čtení obtížné?
 3. Dozvěděl ses z knihy něco nového nebo překvapivého? Co?
 4. Jaké pocity jsi při četbě pociťoval/a? Zkus popsat, co je vyvolalo.
 5. Jaký konflikt nebo problém kniha nastoluje?

Odpovídejte vždy celou větouNevím neuznávám jako odpověď.

 • Ze stejné knihy vypište 3 – 8 vět/ souvětí, které vás zaujaly. Vyznačte v nich alespoň 8 větných členů, z nich alespoň 4 různé (ne tedy 5 podmětů a 3 přísudky ) a určete jejich druh. Vysvětlete, proč jste zvolili právě tuto ukázku.
 • Vše spolu s názvem knihy a jménem autora pošlete na můj email.
 • Online čeština ve čtvrtek v 11:00 https://meet.google.com/wuq-bqzz-inx

Anglický jazyk

14. 5. – 15. 5. 

 • Podívej se na nová slovíčka 1C na straně 74-75 v zeleném PS. 
 • Napiš si do sešitu nadpis „My family“ a překresli si tabulku ze cvičení 12/1 v zelené učebnici. Do tabulky doplň chybějící členy rodiny a ke každému napiš český překlad. 

Cvičení zaslat na mail.

11. 5. – 13. 5. 

 • Vytvoř otázky ve cvičení 11/5a v zelené učebnici a odpověz na ně podle textu na straně 10. Otázky i odpovědi zapiš do sešitu. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak čteš vytvořené otázky.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Matematika 

Do 13. 5. 

 • Do geometrického sešitu: nadpis – Konstrukce lichoběžníku a řešený příklad str. 60–neposílat. 
 • Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=MQDZCgJpEHk, stejný typ s jinými rozměry. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 61/1,2 a pošli 61/4Aa(nezapomeň rozbor, postup konstrukce a konstrukci) 

Do 15. 5. 

 • Do geometrického sešitu: B/61(nahoře)- rozbor, postup konstrukce a konstrukci 
 • nejdřív sestroj trojúhelník ABC(věta sus) a ten pomocí rovnoběžnosti základen a znalosti úhlu alfa doplň na lichoběžník 
 • pomůže ti video https://www.youtube.com/watch?v=vCK5hefsDXc asi od 5 minuty - neposílat 
 1. Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 61/3,4,5 a pošli pouze 61/3a

Fyzika

Do 15. 5. 

 • Online konzultace z fyziky tento týden neproběhne. Budeme pokračovat v učivu pouze offline.
 • Projdi si učebnici str. 140–143.
 • Napiš krátké poznámky.
 • Opakuj převody jednotek:

 

Přírodopis

Do 15. 5.

Milí žáci, 

děkuji za vyplnění testu. Tento týden budeme pokračovat dále, a to hlodavci.

 • Hlodavci jsou početnou skupinou savců, poznámky naleznete zde.
 • Na Youtube můžeš najít mnoho zajímavých videí, např, o kapibaráchdikobrazech nebo syslech.
 • Získané znalosti ověřte zde.

Zeměpis

Do 15. 5.

Nejmenší státy Evropy - lidnatost (10 států).

Občanská výchova

Do 15. 5. 

Dějepis

Do 15. 5.

Reformace

Téma je náročnější, ale vy to zvládnete :) Systém práce si zvolte sami. Můžete pracovat postupně po kapitolách, ale lze zvládnout i vše najednou. Ideální je pracovní list vytisknout (kdo tu možnost nemá, lze vyzvednout po domluvě každé úterý 10-12 h ve škole). Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Jednotlivé kapitoly: 

V případě nejasností piště. Poradím, pomůžu, odpovím.

Rodinná výchova

Do 15. 5.

Milí žáci, 

od závislostí se přesouváme k tématu pohlavního dospívání a sexuální bezpečnosti. Začneme zlehka, a najdeme si odpovědi na pár pojmů, které v příštím týdnu využijeme. Krátce tedy vysvětli následující:

 • puberta
 • testosteron
 • estrogen
 • druhotné pohlavní znaky
 • mentstruace

Německý jazyk

Do 15. 5. 

1. Zopakovat všechna slovíčka 4.lekce 

2. Přelož do sešitu : 

- Co děláš rád? 

- Co děláš nejraději? 

- Jak se jmenuješ? 

- Moje máma je přísná. 

- Můj táta je energický a praktický. 

- Jak se to řekne německy?

Překlad vyfoť a pošli na e-mail iholoubkovab@centrum.cz.

Informatika

Do 15. 5. 

Milí žáci,

tento týden si odpočineme od Scratche. Věnujte, prosím, čas vyplnění následujích dotazníků, jsou anonymní, tak se nebojte vyjádřit svůj názor. :-)

Hudební výchova

Do 15. 5.

Milí sedmáci,

najděte si 10 minut svého drahocenného času a nechte se inspirovat k hudební tvorbě – dozvíte se základní věci o programu Virtual DJ

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11 hodin, ale tentokrát snad v lepší kvalitě na https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (dívky)

 

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 15. 5.

Joģa + internet

 • pozice psa
 • pozice kočky
 • pozice žáby
 • pozice kobry

Výdrž 1 minuta.

-----------------------

Český jazyk

4 . - 7. 5.

 • Do sešitu napište cvičení 40/1 z pracovního sešitu (informace o osobnostech, které neznáte, si vyhledejte) a pošlete 

27. – 30. 4.

 • Vyřešte úkoly z tohoto pracovního listu a pošlete. 
 • Zkuste zjistit, co je to přístavek (jako zdroj použijte učebnici nebo internet) 
 • Český jazyk online ve čtvrtek v 11:00 https://meet.jit.si/Meet7.A

Do 24. 4.

 • Otestujte si svoje čtenářské dovednosti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY4jF93sLdkK1Uynesa2wLVeIbK9BXVcWxu2CgGho6hcoXjQ/formResponse

 • Nezapomeňte si text nechat na konci vyhodnotit, ať víte, jak jste na tom :-)
 • Online hodina ve čtvrtek v 11:00 https://meet.jit.si/Meet7.A

Do 22. 4.

Milí sedmáci,

A zase ta skladba…

 • Vypracujte prosím tyto pracovní listy a pošlete emailem na moji adresu. Pokud máte možnost, vyplněné je také vytiskněte a vlepte do sešitu.
 • Online čeština bude ve čtvrtek v 11:00 opět zde: https://meet.jit.si/Meet7.A

Do 22. 4.

Milí sedmáci,

A zase ta skladba…

 • Vypracujte prosím tyto pracovní listy a pošlete emailem na moji adresu. Pokud máte možnost, vyplněné je také vytiskněte a vlepte do sešitu.
 • Online čeština bude ve čtvrtek v 11:00 opět zde: https://meet.jit.si/Meet7.A

Do 17. 4.

Milí sedmáci,

Velikonoce jsou za námi a my pokračujeme ve větných rozborech. 

 • Stále tápete v určování shodného a neshodného přívlastku, proto tady máte dva úkoly na jejich procvičení a nezapomeňte mi napsat, jak vám šla, případně vyfotit výsledek:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/925

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-1-uroven/2052

 • Do sešitu si vypracujte cvičení 4/ 85 a 6/ 86, 7/ 86 ústně.
 • A na řadě je nový větný člen – doplněk.

https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE&t=135s

https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE

Videa si pusťte klidně víckrát, zapisujte si příklady, zkuste pracovat do sešitu zároveň s výkladem.

 • Do sešitu si udělejte výpisky z oranžového rámečku na str. 86.

Do 5. 4.

 

 • Další úkol se týká vaší četby. Představte mi hlavní postavu vaší knížky (pište do emailu).
 1. Jaká hlavní postava je, jaké má vlastnosti?
 2. Co máte s hlavní postavou společného?  
 3. Co hlavní postava v příběhu prožívá?

Do 1. 4.

 • Ještě si zopakujte příslovečná určení – učebnice str. 84/ 3 ústně.
 • Nikdo se neozval, že minulý týden jste dostali omylem odkaz na přívlastek, proto dodatečně zde příslovečné určení pro shrnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

 

 • Přívlastek: přečtěte si rámeček v učebnici na str. 84 dole a udělejte si 

do sešitu výpisky včetně příkladů.

 • Pozorně se znovu podívejte na toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4&t=1s

 • Do sešitu vypracujte cvičení 84/ 1 – pošlete e-mailem

Př. horský potokpotok u lesa

 • Ve středu 1. 4. v 10:00 proběhne online hodina čj na Škole v pyžamu. Použijte, prosím, tento odkaz a do úterý se zaregistrujte, ať jsme ve středu všichni připraveni: https://www.skolavpyzamu.cz/i7px9
 • Pokud byste měli s registrací nějaký problém, ozvěte se!

Do 29.3. 

 • Zhlédněte, prosím, tato videa o větné skladbě.

Základní pojmy:

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=4s

Příslovečné určení:

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

 • Potom si vyzkoušejte určování druhů příslovečných určení zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/573

Do 25.3.

 • Podívejte se na videa a pročtěte si, jak psát správně e-maily (klidně i z jiných zdrojů). Potom mi jeden krátký napište a pošlete. Stačí 3 – 5 vět o tom, jak se máte a jak vám jde domácí škola.
 • Nezapomeňte na:
 1. předmět zprávy
 2. oslovení
 3. přehlednost textu
 4. rozloučení a podpis

https://www.youtube.com/watch?v=-KaIbBjH0Zk

https://www.youtube.com/watch?v=xFxdRdAQEZs

https://jnp.zive.cz/jak-poslat-e-mail-spravne-a-neztrapnit-se

https://www.wikihow.cz/Jak-napsat-form%C3%A1ln%C3%AD-e-mail

16. - 20. 3.

 • Předmět:
  • přečíst rámeček na str 82 dole, udělat stručné výpisky do sešitu
  • ústně 83/1.
  • 83/3 - ústně, poté libovolné 3 dvojice vět zapsat (př. Cesta (Po) k vesnici vedla mezi poli a lesy. Vydali se na cestu (Pt) hned brzy ráno.).
  • do sešitu 83/ 2a (vypsat předměty a určit jejich pád).
  • v pracovním sešitě 37/1, 2.
 • Příslovečné určení - přečíst rámeček str. 83 dole, výpisky.
 • Pokračujte ve čtení alepoň 3x týdně.
 • Procvičovat čj můžete také online, například na www.umimecesky.cz nebo www.onlinecviceni.cz.

11. - 13. 3.

 • Dokončit slohové práce + poslat na brnkoval@seznam.cz.
 • Zopakovat rozvíjející větné členy na str. 82 (rámeček), do sešitu vypracovat 82/1 - vypsat vyznačené větné členy a určit jejich druh - poslat.
 • Pokračovat ve čtení rozečtených knih 10 - 20 stran nejméně 3x týdně, vyplňovat postupně čtenářské listy.

 Anglický jazyk

4. 5. – 7. 5. 

 • Nauč se nová slovíčka 1B- zelený PS strana 74. 
 • Přečti si text na straně 10 v zelené učebnici a doplň věty ve cvičení 11/2. 
 • Do sešitu přepiš cvičení 11/ 3 a 11/ 4 ze zelené učebnice a doplň chybějící slova dle textu na straně 10. 
 • Spoj části vět v online cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs 
 • Vytvořené věty z tohoto cvičení přepiš do sešitu a přelož je do češtiny. 
 • Cvičení zaslat na mail.
 • učebnice a sešit.

27. 4. – 30. 4. 

Porovnej Carlův život nyní a na Novém Zélandu v zelené učebnici ve cvičení 9/5- věty napiš do sešitu. 

Vyrob si papírovou knížečku a zapiš do ní 6 vět o svém životě s časovými údaji podle cvičení 9/7 v zelené učebnici. Knížečku už jsme vyráběli, ale pro jistotu přidávám video s návodem: https://www.youtube.com/watch?v=WSjyJo8h7qs&t=72s 

(Dobrovolný úkol: Zašli video, jak knížečku vyrábíš a jak čteš vytvořené věty.) 

Cvičení a fotografii knížečky zaslat na mail.

23. 4. – 24. 4. 

Doplň cvičení 9/3 v zelené učebnici. 

Přečti si text o Carlovi ještě jednou a slovesa, která v textu najdeš, rozděl do dvou sloupečků na pravidelná (Regular) a nepravidelná (Irregular)- cvičení 9/4a. 

Napiš věty ze cvičení 9/4b v záporu. 

Cvičení zaslat na mail.

20. 4. – 22. 4. 

Poslechni si text o Carlovi (Page 8, Exercise 2): https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs. 

Přečti si tento text ještě jednou v zelené učebnici na straně 8 a udělej cvičení 2. 

Cvičení zaslat na mail.

14. 4. – 17. 4. 

 • Nauč se nová slovíčka 1A- PS strana 74. 
 • Připomeň si tvoření minulého času prostého (PAST SIMPLE)- viz Přehled mluvnice v zeleném PS strana 67- 68 a zde: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/past-simple. 
 • Vyplň cvičení 8/ 1b v zelené učebnici. 
 • (Fotografie příslušných stránek učebnice i PS jsou přiloženy.) 
 • Vyfocené cvičení z učebnice zaslat na mail.

2. 4. – 5. 4. 

 • zelená učebnice cvičení 7/8- doplnit text 
 • Hotové cvičení zaslat na mail.

 

30. 3. – 1. 4. 

 • zelená učebnice cvičení 7/6- do sešitu + věty do sešitu přeložit. 
 • (Present continuous- viz Přehled mluvnice zelený PS 66- 67). 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

 • zelená učebnice cvičení 7/ 4a, b- do sešitu. 
 • zelená učebnice cvičení 7/ 5a, b- do sešitu. 
 • (Present continuous- viz Přehled mluvnice zelený PS 66- 67). 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

23. - 25. 3. 

 • nová slovní zásoba- zelený PS strana 74- Introduction B. 
 • zelená učebnice strana 6- přečíst a cvičení 7/2 do sešitu. 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.
 • Nafocené stránky z učebnice a PS zde.

17.- 19. 3. 

 • nová slovní zásoba Introduction A- zelený PS strana 74. 
 • zelená učebnice- přečíst stranu 4 a vypracovat do sešitu cvičení 4/1 a 5/2.
 • zelená učebnice cvičení 5/3- doplnit. 
 • zelená učebnice cvičení 5/5a, b vypracovat do sešitu (Present simple- viz zelený PS strana 66). 

 

Sešit a učebnice

11.- 12. 3. 

 • dokončit červený PS- strany 64 a 65. 

Německý jazyk

Do 7. 5. 2020 

Milí sedmáci,

4. lekci jsme společně zvládli domácím vyučováním, pokusíme se o vyplnění Wiederholungstestu v pracovním sešitu. 

Pracovní sešit str. 40/1,2,3 (4 Laufdiktat Vám připravím ve třídě, až se sejdeme. Musíte běhat a přepsat správně text).

Cvičení 1,2,3 ma str. 40 vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz

Do 30. 4

Milí sedmáci, opakujeme časování nepravidelného slovesa být (sein). 

Odpovědi napiš do sešitu, vyfoť a pošli na  iholoubkova@centrum.cz

Do 24. 4. 

Časujeme slovesa – základ německé gramatiky

Předzačátečníci :

1. Sloveso být 

4. Přítomný čas 

Sloveso být si opiš do sešitu, dej do výrazného rámečku, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 17. 4. 2020

 • Učebnice str. 47/15 
 • Opiš do sešitu a škrtni slovo, které do řady nepatří. 
 • Vyčasuj do sešitu sloveso „psát“ Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 5. 4.

 • Přepiš do školního sešitu základní pokyny učitele. PS str. 42/pravý sloupec (vše, co je vykřičníkem). 
  • Příklad: Setz dich! – Sedni si! Pokyny ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz pokyny se samozřejmě nauč! 
  • Termín do 1.4.2020. 
 • Procvičování němčiny – webová stránka „umimenemecky.cz“ Čísla- poslech slovíček/Pexeso. 
  • Termín do 5.4.2020.

Do 29. 3. 2020

 • Pracovní sešit str. 35/ 4, 6. 
 • Stránku ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 25. 3. 2020

 • Opiš do sešitu a odpověz: 
  • Vater meines Vaters - 
  • Mutti meiner Mutti- 
  • Sohn meines Opa- 
  • Tochter meiner Oma- 
  • Bruder meiner Mutti- 
  • Schwester meiner Schwester-
 • Odpovědi vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 
 • Opakovat slovíčka (podstatná jména) PS/str. 42.

Do 20. 3. 2020

 • Vypsat do školního sešitu všechna podstatná jména včetně členu, str. 42/PS. Členy si rozliš barevně. Rod mužský modře, rod ženský červeně, rod střední zeleně 
 • PS (pracovní sešit) str.34/ 1, 2, 3. Stránku ofoť a pošli na E-mail. 

Matematika

Do 7. 5. 

Do geometrického sešitu: nadpis – Lichoběžník a rámečky str. 58,59–neposílat. Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=DywNYzXAVqs a doplň do poznámek v sešitu, kromě učiva o střední příčce. 

Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 58,59,60 a pošli 59/3Aabc a 60/5

Do 30.4. 

Do geometrického sešitu: nadpis – Obsah trojúhelníku a rámeček str. 56–neposílat 

Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 56,57 a pošli pouze 56/4 Pro lepší pochopení použij https://www.youtube.com/watch?v=fsVXdsIrGRA

Do 22.4. 

 • Do geometrického sešitu: nadpis – Obvod a obsah rovnoběžníku a rámeček str. 50–neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 50,51 a pošli pouze 51/2a. 

Do 24.4. 

Do geometrického sešitu: rámeček str. 52-neposílat. 

Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 52,53 a pošli pouze 53/11Aa. 

Pro lepší pochopení použij https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo.Do 17.4. 

Do 17.4. 

 • Do sešitu: řešený příklad D na str. 48,49 –neposílat. 
 • Pro lepší pochopení můžeš použít (stejný typ s jinými rozměry): https://www.youtube.com/watch?v=iyzgODDCQok 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 49 a pošli pouze 49/3a(nezapomeň na rozbor, postup konstrukce a konstrukci).

Do 2.4. 

Již znáte postup při konstrukci trojúhelníku-Rozbor tužkou od ruky, v této části už to musíme vymyslet, podle rozboru uděláme Postup konstrukce-propiskou zapíšeme pomocí značek všechny kroky rýsování. Třetí částí je Konstrukce-trojkou tužkou rýsujeme podle návodu v postupu konstrukce a na závěr změříme, zda nám zadané údaje souhlasí a obrys vytáhneme dvojkou tužkou. Teď nás to čeká u rovnoběžníku. 

 • Do sešitu: nadpis- Konstrukce rovnoběžníku 
 • řešený příklad B na str. 47 –neposílat 
 • řešený příklad C str. 48 –stejné zadání- jinak řešené, doplň Postup konstrukce-poslat Pro lepší pochopení můžeš použít https://www.youtube.com/watch?v=yINFFbZooaA 

Do 5.4. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 48 a pošli pouze 48/1c.

Do 25. 3. 

 • Do geometrického sešitu-zvýrazněné rámečky ze stran 44 a 45-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj- str.44-neposílat. 
 • 44/3AB a 44/4-poslat. 

Do 29.3. 

 • Do geometrického sešitu-přehled v tabulce na str.46-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj – str. 45-neposílat. 
 • 45/10,11-poslat.

Do 22. 3. 

 • Do geom. sešitů-rámeček str. 38 

  • 2 rámečky str. 39 
  • 2 rámečky str. 40 
 • Výšky a úhlopříčky- 3rámečky str. 41, rámečky str.42 a 43 
 • Z druhé strany-str.39/cv.7,8,9,10, str. 40/cv. 13,14, str. 42/2 - naskenuj či nafoť a pošli na mail.

Do 15. 3. 

 • Do geom. sešitů – Čtyřúhelník-rámeček str. 36. 
 • Z druhé strany-str. 37/cv.1,2,3,4-naskenuj či nafoť a pošli na mail. 

Fyzika

DŮLEŽITÉ!!!

Vzhledem k tomu, že služba Jitsi Meet zřejmě přestává zvládat nápor uživatelů, stěhujeme se do Google Meet. Aby vše proběhlo hladce, potřebuji, abyste si zkontrolovali, že se dokážete připojit do Google účtu (kdyby náhodou někdo Google účet neměl, tak si ho založí, přikládám manuál). 

 • Kdo bude chtít komunikovat z počítače nebo notebooku, nemusí nic stahovat, pouze se přihlásí přes odkaz, který pošlu v den konverzace.
 • Kdo bude chtít komunikovat přes mobil (tablet), musí si stáhnout zdarma aplikaci Hangouts Meet.

Do 7. 5. 2020

Online konzultace z fyziky proběhne v úterý 5. 5. v 10:00 zde.

Do 30. 4.

 • Další konzultace z fyziky proběhne v úterý 28. 4. v 10:00 zde.
 • Projděte si učebnici s. 133-139.
 • Stručné poznámky do sešitu zde.
 • Procvičte si převody jednotek (viz dnešní konzultace), ať jste připraveni na příští týden. 

Do 24. 4.

 • Další konzultace z fyziky proběhne v úterý 21. 4. v 10:00 zde.
 • Tento týden se začneme bavit o plynech, projděte si v učebnici strany 130–132 o vlastnostech plynů a atmosférickém tlaku. 
 • Stručné poznámky.
 • Zda si vlastnosti plynů pamatuješ ze 6. třídy si ověř zde.

 

Do 19. 4.

Milí žáci, 

přináším nové informace z fyziky.

 • Konzultační hodina proběhne v úterý 14. 4. v 10:00 přes Google Meet. Odkaz pro připojení je zde
 • Tento týden probíráme plování těles v kapalině, jak jsme se již bavili na online konzultaci.
 • V učebnici  je toto téma na stránkách 123–129. Jak jsme si řekli online, nehledejte v tom žádnou vědu, spíš se zamyslete nad tím, kde se s těmito situacemi setkáváte v běžném životě? 
  • Např. Jakto, že můžeme pouštět loďky ze skořápek vlašských ořechů nebo proč se nepotopí parník, přestože je jeho trup z kovu.
 • Stručné poznámky zde.
 • Další učebnice na stejné téma zde.

To je vše. :-)

Do 5. 4. 

Milí žáci,

tento týden, bude odpočinkový a dáme prostor hlavně těm, kteří s námi moc nekomunikují (třeba těm, kteří byli na dovolené v Minecraftu:-)).

Nezadávám žádné nové úkoly, jen prosím všechny, aby si prošli zda odevzdali vše, co dosud měli (mrkněte do archivu) a v případě potřeby to napravili. :-) 

Další konzultace tedy proběhne až 14. 4. Vše tu ještě upřesním.

Do 3. 4.

Milí žáci,

jak jsem již předeslala na videokonzultaci, čeká nás tento týden test.

Test proběhne ve čtvrtek 2. 4. v aplikaci Socrative a bude zpřístupněn od 9:00 do 13:00. Údaje k přihlášení jsou stejné jako vždy. 

 • Room name: BENEDIKTOVA.
 • Jméno: zadejte své. :-)

V testu očekávejte učivo minulých 14 dnů, tedy hydraulická zařízení, hydrostatickou sílu, hydrostatický tlak a vztlakovou sílu.

úterý nás čeká videokonzultace, a protože si myslím, že za dobu karantény už musíte být dostatečně vyspalí, sejdeme se zde v 10:00.

No a co bude tento týden nového?

 • Vztlaková síla a Archimédův zákon.
  • V naší učebnici je to strana 115–122.
   • Učebnici si projděte, je tam mnoho obrázků, které vám pomohou s pochopením látky,
   • Kdo by chtěl jinou učebnici, tak ta je tady. :-)
  • To nejdůležitější - stručné poznámky (obrázek si překleslete, pozor na správné zobrazení šipek).
  • A pod ně si zapište vzorový příklad (fotovideo).
  • No a kdo by chtěl ještě nějakou tu jedničku navíc, vyřeší poslední dva příklady v tomto procvičování (ty, u kterých není výsledek, samozřejmě:-)) a pošle je před konzultací. :-)

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

níže přináším videa s řešením příkladů z minulého týdne:

A nyní další látka, tedy ta, kterou bychom měli zvládnout do konce příštího týdne (27. 3. 2020). Tématem budou účinky gravitační síly Země na kapalinu, tlaková síla v kapalině (tedy hydrostatická síla) a hydrostatický tlak.

 • Vaše učebnice se tomu věnuje na stránkách 105 – 114, nelekejte se velkého rozsahu, je tam mnoho obrázků. :-) 
  • Tlaková síla 105 – 109.
  • Hydrostatický tlak 110 – 114.
 • Pro ty, kdo by učebnici neměli doma nebo chtěli ještě jinou inspiraci, zde je ukázka z další učebnice.
 • Zde jsou důležité poznámky. Zapište si je do sešitu.
  • Řešený příklad k tlakové síle (foto a video).
  • Řešený příklad k tlakové síle II (foto a video).
  • Řešený příklad k hydrostatickému tlaku (foto a video).
 • V pondělí odpoledne proběhne videokonzultace k první části tématu, tedy tlakové síle v kapalině. Čas bude upřesněn v neděli.
 • Do úterý je možné vyřešit tyto příklady na procvičení, výsledky pošlete na e-mail nebo messenger, ohodnotím je (poslední dva). 
 • V úterý odpoledne bychom udělali další videosetkání, myslím, že to minulé dopadlo dobře. Tak hlasujte, kdy se sejdeme.

Do 20. 3. 2020

Milí žáci, 

děkuji za vyplnění pracovního listu z 10. 3. 2020. Známky vám pošlu příští týden. Nyní, prosím, pokračujte v problematice hydraulických zařízení.

Zde naleznete řešený příklad, ten si opište do sešitu pod poslední poznámky.

V učebnici se na tuto látku můžete podívat na stránce 104 a nebo přikládám 2 stránky z další učebnice, kde naleznete také šikovné vysvětlení.

Zde je on-line procvičování.

Zde jsou dva příklady k vypočtení. Kdo mi je zašle vyřešené do úterý 17. 3., může bojovat o dobrou známku. Jinak v tento den zobrazím řešení a další úkoly.

A v případě potřeby - víte, kde mě najdete. ;-)

 

Dějepis

Do 7. 5. 2020

Vyloženě oddechový úkol (ale nebojte, něco velkého už se chystá :) Nemusíte nic psát, číst, hledat ani sledovat. 

Tento týden postačí vyplnit krátký opakovací test. Vaše výsledky ale samozřejmě uvidím, tak doufám, že to nepodceníte :) Test najdete zde.

Do 30. 4.

Renesance II.

Pro zopakování a rozšíření obzorů se podívejte se na výkladové video "Okénko do historie".  

Ke kontrole mi do mailu pošlete jen odpověď na otázky. Pozor, tentokrát nejsou popořadě :). 

V učebnici najdete renesanci na straně 81-85.

Do 24. 4. 2020

Renesance

Téma začněte tradičně zhlédnutím „večerníčku“ https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

Poté se pokuste s pomocí internetu a učebnice najít odpověď na otázky z prezentace Umění renesance (pokud by někomu prezentace nešla, napište, pošlu vám ji v jiném formátu). Odpovědi na otázky mi pošlete na mail ke kontrole.

Do 17. 4.

Objevné plavby, civilizace Ameriky

Podívejte se na video.

S pomocí videa odpovězte na otázky (přiložené v dokumentu). Své odpovědi mi ofocené zašlete na mail. V učebnici je téma na stranách 80 a 81, dozvíte se zde další informace a zajímavosti, stejně jako v prezentaci 2. Zámořské objevy II - Indiánské říše v Americe. Nezapomeňte si také dopsat druhou část poznámek z Google disku! 

Do 3. 4.

Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu 

 • Do mapy světa (lze využít přiloženou zde) vybarvit a popsat oceány (3 postačí, bez S. a J. ledového) a světadíly (6 - bez Antarktidy). Poté čtyřmi různobarevnými pastelkami či fixy zakreslit cesty těchto mořeplavců: K. Kolumbus, F. Magalhaes, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz. V práci s mapou velmi pomůže prezentace. Zámořské objevy I. na Google disku. 
 • Nakonec si zapište 1. část poznámek - Příčiny plaveb, Předpoklady cest a Marca Pola.
 • V učebnici je téma na stránkách 75 - 77, doporučuji se do ní podívat, je zde několik zajímavostí. Studiu historie zdar! (Pokud by si chtěl někdo vyloženě něco pustit k tématu, může tady, v příštím úkolu už bude regulérní video :)

Do 27. 3.

Raný novověk a hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století 

 • Pročíst v učebnici stránky 71-74, projít si videa a prezentaci na Google disku, zaslat vyplněný soubor Otázky - Hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století.
 • Vypracovaný úkol ho můžete vlepit nebo přepsat do sešitu, poslouží místo poznámek (vše si samozřejmě můžete přepsat).

Do 22. 3. 2020

 • Přečti si rozhovor s osobností a přiřaď správné otázky k odpovědím. Doplň soubor Doplňovačka z učebnice - Tatarské, Turecké a jiné výboje s pomocí učebnice (str. 69-70) a vlep si ho do sešitu. Obojí odešli ofocené ke kontrole.

Zeměpis

Do 7. 5.

Najdi alpské země

 • zjisti nejvyšší hory (např. Německo - Zugspitze)

Do 30. 4.

 • Evropa - 10 řek (délka toku - seřadit)
 • Evropa - 5 jezer (velikost - seřadit)

Do 24. 4. 2020

Vodstvo Evropy

 • namalovat nebo vytisknout řeky, jezera, moře

Do 17. 4. 2020

 • Evropa
  • 10 pohoří + nejvyšší hory.
  • 8 nížin

Do 5. 4. 2020

Evropa je a není jen Entropa

 • vypsat státy (sešit).
 • internet.

Do 1. 4. 2020

Napiš a vysvětli, zapiš do sešitu:

 1. Adamův most
 2. Andamany
 3. Angkor
 4. Čhotá Nágpur
 5. Čunking
 6. Dašte Kavir
 7. Demávend
 8. Formóza
 9. Hidžás
 10. Hilmand
 11. Chaj-Nan
 12. Charbin

Do 27. 3. 2020

 • Vytvoř manuál na hlavní města a státy Asie.
 • Hlavní města v Asii seřaď dle počtu obyvatel.

11. - 20. 3. 

 • Asie - státy a hlavní města.

Přírodopis

Do 7. 5. 2020

Milí žáci,

tento týden nás čeká test, který proběhně v aplikaci Socrative. Test bude přístupný ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Room name je BENEDIKTOVA, následně uveďte své jméno. Test se bude týkat vejcorodých savců a vačnatců.

Jako nové učivo si tento týden projděte zajícovce (poznámky). Záběry ze života zajíců naleznete zde.

Do 30. 4.

Milí žáci,

tento týden si doprojdeme šelmy (mědvědovité a ploutvonohé), informace i nich jsou v poznámkách z minulého týdne.

 • Medvědovité i ploutvonohé šelmy žijí také v polárních oblastech, podívejte se na dokument.
 • A jedna otázka na závěr - najděte na informaci o tom, jak se jmenoval lachtan, který unikl z pražské ZOO při povodni v roce 2002. Kam až doplaval? A jak skončila jeho cesta?

Do 24. 4.

Milí žáci,

tento týden nás budou zajímat šelmy (psovité, kočkovité, lasicovité.

 • Poznámky o nich nalezneš zde.
 • S pomocí internetu odpověz na tyto otázky.
 • Své znalosti si můžeš ověřit zde nebo zde.

Do 17. 4. 2020

Milí žáci,

děkuji za vyplnění pracovního listu z minulého týdnu a připomínám opozdilcům, aby dle učiva v archivu dali do pořádku své úkoly z přírodopisu.

 • Zde jsou slíbené poznámky.
 • Doufám, že se vám líbily dokumenty o roztomilých a zajímavých ptakořitných a vačnatcích. 
 • Nyní už se dostáváme k placentálům. A úkol na tento týden bude velmi snadný.
  • Napište mi do e-mailu/whatsappu/messengeru odpověď na tyto otázky:
   • Co je to placenta? 
   • Jaký je tvůj nejoblíbenější placentál a proč? 
   • Máš doma nějakého placentála jako mazlíčka? 
 • Příští týden se již vrhneme na šelmy. :-) A kdo by to nemohl vydržet, může se mrknout na dokument o té nejrychlejší z nich.

Do 3. 4. 2020

Milí žáci,

děkuji za vzorné vyplnění pracovních listů. Minulý týden jsme absolvovali první domácí test. Známky z něho jsou na škole online. Průměrná známka byla 1,73, což odpovídá běžnému průměru při psaní testů z přírodopisu ve škole. Tento týden nás žádný test nečeká, ale začneme úplně nové téma, poslední zvířata, která nás čekají - SAVCI. 

 • Než vám dám hotové poznámky, zkuste chvíli sami bádat a vyplňte tento pracovní list.
 • Zkoukněte tyto krátká videa o ptakopyskovi a ježuře.
 • Kdo by chtěl trochu té roztomilosti, podívá se i na dokument o koalách.
 • A pro opravdové gurmány je tu Život savců - Nejdokonalejší model od mistra přírodovědných dokumentů pana Davida Attenborougha. Opravdu doporučuji těm z vás, kteří mají zájem o přírodu. 
 • A pár dobrovolných hrátek na závěr pro ty, kdo by si chtěli ověřit, jak znají vejcorodé savce a vačnatce.

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji za vzorné posílání pracovních listů. Někdo dokonce posílal i vyplněné spojovačky, super. Co nás čeká v dalším týdnu?

 

A jak jsem předeslala minulý týden, čeká nás test. Test bude obsahovat učivo pouze z vybraných skupin ptáků, a těmi jsou:

 • hrabaví, vrubozobí, dravci a sovy.
 • a samozřejmě obecné informace (pro ty, kdo by ztratili poznámky ze školy, pro jistotu přikládám zde).

Test proběhne ve středu 25. 3. od 9:00 do 13:00 pomocí aplikace Socrative tak, jak to bývá ve škole. Vstup je přes tento odkaz (nevstupuj dříve než v 9:00!!!).

 • Room name: BENEDIKTOVA.
 • Pak napište své jméno. Až vyplníte všechny otázky (10), můžete aplikaci ukončit (vypnout). Mezi otázkami nelze přeskakovat!
 • Výsledky dorazí večer e-mailem, Messengerem nebo Whats appem.

Do 20. 3.

Milí žáci,

níže uvedené učivo byste si měli projít do 20. 3. Neděste se jeho množství, většina úkolů je dobrovolných a záleží na každém z vás, jak se do problematiky dravců, sov, papoušků nebo pěvců zahloubá. Nezapomeňte však včas odevzdat pracovní list.

 •  
 • Studijní text ke stažení zde.
 • K textu doporučuji najít obrázky zmíněných ptáků na internetu.
 • V případě zájmu je možné zhlédnout dokumet o papoušcích.
 • Procvičování:
 • Vyplňte pracovní list a vyfocené řešení odevzdejte 20. 3. 2020 na FB nebo e-mail.
 • V týdnu od 23. 3. 2020 proběhne online test (Ptáci - od hrabavých po šplhavce - včetně).

Občanská výchova

Do 7. 5. 2020

Do 30. 4. 2020

Do 24. 4. 2020

Do 17. 4.

Do 1. 4. 2020

Někteří lidé mají při učení problémy, kterým se říká poruchy učení.

 • Propoj příznaky s názvem poruchy. Použij internet. 

Nedokážu používat gramatické poučky                           dyskalkulie 

Mám problémy se čtením                                                dysortografie 

Nejde mi psaní, ostatní to po mně nepřečtou                 dyslexie 

S čísly nejsem kamarád. Nemůžu se naučit počítat       dysgrafie 

 

Hra je činnost, která může sloužit pro zábavu, ale také ke vzdělání. Podtrhni rovnou čarou ty hry, které jsou ryze pro zábavu, vlnovkou podtrhni ty, které mají nějaký vzdělávací cíl. 

P R Š Í, S CH O V Á V A N Á, F O T B A L, P E X E S O ČJ-AJ, K U F R, S L O V N Í F O T B A L, Č L O V Ě Č E N E Z L O B S E, Š A CH Y, O D B Í J E N Á 

Jaké pomůcky používáš na zapamatování učiva? Vymysli alespoň tři.

Do 27. 3. 2020

Existují tři typy našeho jednání – agresivní, pasivní a asertivní. S využitím internetu vysvětli: 

1. Agresivní jednání: 

2. Pasivní jednání: 

3. Asertivní jednání: 

Souhlasíš s výrokem: Asertivita = zlatá střední cesta v jednání s druhými lidmi? Pokud je tvá odpověď NE, vysvětli to:

Pracuj s internetem:

1. Čím se lišíme? Napište alespoň 5 odlišností: 

2. Co mají lidé společného? Napiš alespoň 5 věcí: 

3. Vysvětli pojem „diskriminace“: 

4. Vysvětli pojem „rasismus“: 

5. Vysvětli pojem „xenofobie“:

Rodinná výchova

Do 7. 5. 2020

Závislost na moderních technologií

Tento týden se podíváme na další závislost - tentokrát na závislost na moderních technologiích. Přiznejme si, že u počítače nebo mobilu trávíme dost času. Ale co je ještě normální?

Podívejme se na videa:

A zkuste mi odpovědět na tyto otázky:

 • Kolik hodin denně trávíš na PC/mobilu normálně a kolik teď v karanténě?
 • Umíš si představit den bez PC/mobilu?
 • Kdybys o mobil/PC přišel, proč by Ti nejvíce chyběl?

Do 30. 4.

Milí žáci,

vrátíme se zpět k návykovým látkám, minule jsme se bavili o drogách, ale co další látky, na kterých může vzniknout závislost?

Napište mi odpovědi na tyto otázky:

 • Kdo je to abstinent?
 • Na čem ještě mohou být lidí závislí mimo alkoholu, drog či kouření? Myslím něco negativního, co člověka ohrožuje.
 • Co jsou endorfiny? Kdy v našem těle vznikají?
 • Jaké znáš naopak pozitivní závislosti?
 • Jakou pozitivní závislost máš ty? Bez čeho nemůžeš být? :-)

Do 23. 4.

Milí žáci, 

už téměř 6 týdnů pracujete z domova. Tato situace je nová pro nás pro všechny - pro učitele, žáky i rodiče. Zajímá mě (a určitě nejen mě), jak se vám práce z domova daří. Vyplňte mi, prosím, tento dotazník. Dotazník je anonymní, proto se nemusíte bát, dát najevo svůj názor. Na konci dubna vám ukážu výsledky, které získám.

Děkuji.

Do 19. 4.

Milí žáci,

v první povelikonoční hodině začneme nové téma. Návykové látky a závislosti.

 • Přestože jste už nějaké info slyšeli na přednášce ve škole, mrkněte ještě sem.
 • Jak dopadají lidé na návykových látkách, si můžete poslechnout zde.
 • A kdo by chtěl inspiraci na zajímavý film nebo knihu, vyhledejte si na internetu dílo My děti ze stanice ZOO. Kniha i filmové zpracování jsou velmi působivé (ano, také drsné). Těším se na Vaše názory.

Do 15. 4.

Milí žáci,

protože příští čtvrtek jsou velikonoční prázdniny, máte na další úkol z rodinné výchovy téměř 14 dní. :-) Což je dobrá zpráva. Ikdyž zase je úkol trochu větší. 

 • Zpracuje krátké zamyšlení na téma "Doba koronavirová", zhruba jako 1 stránka v sešitě.
 • Pište ve větách, myslete na to, že se 7 let učíte češtinu. :-)
 • Ve vašem zamyšlení se pokuste odpovědět na tyto dotazy:
  • Jak zvládám život karanténě? Co mi nejvíce vadí a co mi naopak vyhovuje?
  • Jak zvládám domácí školu?
  • Jak to zvládájí moji rodiče? Pociťuju v rodině nějaké problémy?
  • Jak na mě působí velké množství zpráv o koronaviru? Mám strach?
 • Úkol mi pošlete cestou, jakou je pro vás nejlepší. :-) Těším se na Vaše názory. :-)

Do 27. 3.

Režim dne

 • Milí žáci, práve se nacházíme ve vyjímečném režimu - nechodíme do školy, nemůžeme ven, nevídáme se s kamarády, učíme se z domova. To může být pro naši hlavu velmi složité. Je důležité nastavit si i v těchto dnech nějaký režim. Proto, sedněte k internetu a zkuste vyhledat informace o správném denním režimu. Odpovězte na otázky:
  • Kolik hodin denně bychom měli spát, kolik trávit prací (školou) a kolik odpočinkem?
  • Jaký je tvůj denní režim běžně a jaký je teď, v nouzovém režimu?
  • Zkus vyhledat na internetu typy, co by měli lidé, kteří teď nechodí do práce a do školy dělat, aby si udrželi "čistou hlavu" a aby jim z karantény "nehráblo"? :-)

Vypracovaný úkol odevzdej na FB nebo e-mail.

Do 19. 3. 2020

Zdravá výživa

Zhlédni následující videa:

Na papír vypracuj svůj vlastní jídelníček, nezapomeň na tekutiny. Zkus ho sestavit co nejpravdivěji, tedy podle toho, co opravdu jíš. Nezapomeň na tekutiny. Až jídelníček sestavíš, odpověz na následující otázky:

 • Jaké největší chyby děláš ve svém stravování?
 • Piješ dostatečné množství tekutin?
 • Rozděluješ si jídlo do správného poštu dávek běhěm dne. 
 • Jak bys mohl svůj jídelníček upravit, aby se tvé tělo mělo lépe?

12. 3. 2020

Infekční choroby

 • Odpověz na následující dotazy:
  • Co je to infekční onemocnění? 
  • Jaká znáš? Prodělal už jsi nějaké?
  • Jak se nejlépe bránit proti infekčnímu onemocnění?
  • Co je to epidemie a co je pandemie? 
  • Stručně popiš dvě významné epidemie (nebo pandemie) infekčních onemocnění v historii lidstva.

Vypracovaný úkol odevzdej na FB nebo e-mail.

Informatika

Do 7. 5. 2020

Scratch

Milí žáci, 

také tento týden budeme pokračovat v kurzu Scratche. Tento týden se podívejte na 6. a 7. kapitolu.Podívejte se na videa a zkuste dle nich tvořit ve Scratchi.

Do 30. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

tento týden budeme pokračovat v kurzu Scratche. Tento týden se podívejte na 4. a 5. kapitolu. Děkuji za zpětnou vazbu od některých z vás. Podívejte se na videa a zkuste dle nich tvořit ve Scratchi.

Do programovacího prostředí Scratch se musíte registrovat zde (pro ty, kdo by zapomněli).

Do 24. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

tento týden budeme pokračovat v kurzu Scratche. Potěšili mi někteří z vás, kteří si kurz pochvalovali. :-) Tento týden se podívejte na 2. a 3. kapitolu. Podívejte se na videa a zkuste dle nich tvořit ve Scratchi..

Do 19. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

už před prázdninami jsem předeslala, že se budeme věnovat programovacímu prostředí Scratch. Zapište se, prosím, do tohoto kurzu.

 • Vše je zdarma a velmi pěkně zpracováno.
 • Pro práci je nutné se registrovat zde.
 • Dále už vás kurz provede vším potřebným. Tento týden si projděte 1. kapitolu kurzu.

Do 3. 4.

Milí žáci, 

věřím, že s Lightbotem už jste se skamarádili. Zkuste s ním tedy vyřešit kapitolu Cykly. Tohle byla rozcvička, příště už to bude těžší, vyzkoušíme Scratch. Kdo by měl čas a chuť, může se podívat na stránky a zkusit se zaregistrovat.

Do 27. 3. 

 • Určitě všichni pamatujete na robota Galaxyho, kterého jsme programovali. Nyní je tu další, jmenuje se Lightboot. Zkuste s ním řešit jeho úlohy, od základů, přes procedury. A pošlete mi fotku, že jste odemkli všechny zámečky v části Základy a Procedury. Hezkou zábavu všem. :-)

Úkol na 19. 3. 2020:

 • Vyhledej informace o nějaké významné pandemii (nebo epidemii) v historii lidstva a zpracuj ji do prezentace.
 • Nezapomeň např. na: místo (stát), počet obětí, druh onemocnění, příznaky, léčba, dopady na společnost, období,...
 • Prezentaci pošlete na můj e-mail.

Hudební výchova

Milí sedmáci,

natočila jsem pro vás další hudební video, tentokrát věnované klavíru . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 6. května v 11 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Mějte prosím po ruce tužku a papír, budeme luštit hudební šifru. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 30. 4. 

Milí sedmáci,

jelikož jste ještě všichni neshlédli předchozí dvě videa, prosím, podívejte se na ně. První část je věnována Tvorbě hudbya navazující část je o DJINGu . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 29. dubna v 11 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebkaa povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! Tentokrát se pokusím být ve správné místnosti:-)

Jary Č.

Do 24. 4. 

Milí sedmáci,

po týdnu mám pro vás opět korona-hudebkové video, tentokrát věnované DJINGu . 

Všichni se na něj prosím podívejte. Dobrovolná, avšak vítaná je vaše účast na online hodině ve středu 22. dubna v 11 hodin na naší dvacetiminutové diskuzi nejen o natočeném videu. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 17. 4.

Milí sedmáci,

zdravím vás po Velikonocích a jak jsem slíbila, natočila jsem pro vás další video, tentokrát věnované Tvorbě hudby . 

Kdo máte chuť a čas, sejdeme  opět se online ve středu 15. dubna v 11  hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil  Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od skupiny Kryštof , opět nezahálel Pokáč, který má navíc ještě další novinku va téma Velikonoce

Mějte se a těším se na další setkání po síti! Jary Č. 

Do 3. 4.

Milí sedmáci,

kdo máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 11 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky . Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti! Jary Č.

Do 27. 3.

Moji milí,

natočila jsem pro vás slíbené video. Přidávám také text a noty na písničku, která je na videu a odkazy na dvě písničky o Koronaviru – od Pokáče a skupiny Mirai. Těším se na vaše reakce formou  Like nebo komentáře k videu, na WhatsApp /608759593/ nebo jary.smolakova@gmail.com

Do 20. 3.

Milí sedmáci,

z hudebky pro vás mám něco odpočinkového, na boomwhackers si teď chvíli nezaboucháme, takže každý týden ode mě dostanete krátký nenáročný úkol. Pokusím se, abychom se výhledově setkali v nějakém virtuálním prostředí a příští týden se těšte na krátké video ode mě, na kterém si i zazpíváme. A tady jsou dva krátké úkoly pro tento týden: 

 1. Zeptejte se jednoho z rodičů, jakou kapelu nebo zpěváka měl rád ve vašem věku a poslechněte si na internetu nějakou skladbu od tohoto interpreta. Odkaz mi můžete poslat do mailu na jary.smolakova@gmail.com nebo přes WhatsApp /608 75 95 93/
 2. Koukněte se krátkou animaci ke skladbě Antonia Vivaldiho Jaro a zkuste si o tomto skladateli najít nějaké informace /v jaké době žil, jaká díla složil, zajímavosti o jeho životě/.

Tělesná výchova (Mgr. Irena Holoubková)

Do 5. 4. 

Milá děvčata, nezapomínejte na každodenní krátké protažení celého těla pomocí švihadla, smetáku. Máš-li doma švihadlo, skákej všemi možnými způsoby. Udělej se každý týden malý test, kolik přeskoků snožmo zvládneš za 1 minutu. Pusť si doma rytmickou hudbu, zatancuj si, zaposiluj na břicho, zadeček. Pokus se denně o 10 prkýnek/10sec. Neprohýbej záda! 

Věřím, že se brzy sejdeme v tělocvičně nebo na hřišti!

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 7. 5.

Cvičení rodičů s dětmi

 • stoj na rukou
 • stoj na hlavě

Dopomoc rodičů!!!

Do 30. 4.

 • sed-leh - 30 sekund, spočítat. 
 • kliky - 30 sekund, spočítat. 
 • součet (kolik jsi zvládnul kliků a sedů-lehů?).

Do 24. 4. 2020

Cooperův test

 • 12 minut běhu.
 • změřit vzdálenost.

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.