Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Český jazyk

Do 23. 10.

Seznámíme se se slovy citově zabarvenými (najdete v učebnicích na str. 23) - udělejte si do sešitů zápis :

Slova lichotivá (citově zabarvená)

- často slova zdrobnělá a slova domácká, např. sluníčko, Terezka

Slova citově neutrální

- jsou bez citového zabarvení, např. člověk, svetr

Slova hanlivá (citově zabarvená)

- často slova zveličelá, zhrubělá, např. psisko, kecat

 

Dobrovolný úkol: vypracujte z učebnic cvičení 1 na str. 23. Přepište do sešitů, pište tímto způsobem: Nadepište si slova lichotivá: vypište daná slova, na další řádku nadepište slova citově neutrální: vypište příklady, na nový řádek nadepište slova hanlivá: opět vypište.  

Ke kontrole mi nemusíte posílat přepsané zápisy, ani cvičení 23/1.

Z pracovních sešitů vyplňte cv. 1 na str. 14.  

Seznamte se ještě s odbornými názvy - termíny, přečtěte si tmavou tabulku v učebnicích na str. 25.

 

Udělejte si do sešitů zápis:

Odborné názvy - termíny

- odborné názvy určitého oboru, využití v odborném vyjadřování, mohou být jednoslovná (např. obrazovka, kyslík), víceslovná (např. přídavné jméno, stehenní kost)

(Zápis nemusíte posílat ke kontrole.)

 

Vyplňte v pracovních sešitech cv. 1 na str. 15

 

Zadaná dvě cvičení z pracovních sešitů odešlete ke kontrole do pátku 23.10. (Posílejte přes Teams, kdo by měl problém, může mailem, ale upřednostňujte Teams.)

Do 21. 10.

Přečtete si pověst O králi Ječmínkovi, vypracujte úkoly spojené s textem. Pošlete ke kontrole do středy 21.10.

 

Připomeňte si základní informace o popisu pracovního postupu, přečtěte si v dokumentu Popis pracovního postupu-úkoly. Najdete zde i dvě cvičení, která pošlete ke kontrole do středy 21.10. 

 

Do 16. 10.

Sloh

Popis pracovního postupu

Přečtěte si vysvětlení popisu pracovního postupu v učebnicích na str. 114 ve tmavém rámečku. Přepište si do slohových sešitů následující zápis:

 

Popis pracovního postupu

- popis děje, návod k nějaké činnosti

- důležitý je výběr vhodných sloves, časová posloupnost, srozumitelnost

- užíváme také odborné názvy (např. pila děrovka, brusný papír) 

 

Vypracujte úkoly, které jsou zadané v přiloženém dokumentu s názvem Popis pracovního postupu - stojánek na CD. 

Vypracované úkoly pošlete nejpozději do pátku 16.10.

Mluvnice

Víceslovná pojmenování

Zopakujte si rozdíl mezi jednoslovným a víceslovným pojmenováním - přečtěte si vysvětlení ve tmavém rámečku v učebnicích na str. 15. U víceslovných pojmenování jsme si zatím uváděli jen příklady sousloví (např. mobilní telefon, šicí stroj), dnes se podíváme na další kategorii víceslovných pojmenování - frazeologismy. Jedná se o ustálené víceslovné výrazy, která mají obrazný význam, konkrétně se jedná o rčení, přísloví, pořekadla či přirovnání. Přečtěte si vysvětlení daných pojmů v učebnici na str. 18 ve tmavém rámečku.

 

Napište si následující zápis do sešitů:

 

Víceslovná pojmenování - frazeologismy

- ustálené víceslovné výrazy, které mají obrazný význam

1. rčení: např. Pamatuj na zadní kolečka. (=mysli na budoucnost)

2. přísloví: z lidové tradice, mravní ponaučení, např. Kdo šetří, má za tři.

3. pořekadla: nesou životní zkušenosti, např. Dvakrát měř, jednou řež. 

4. přirovnání: např. Pilný jako včela.

 

Vypracujete následující tři cvičení:

1. Cvičení 6 z učebnice na str. 18. Cvičení nedělejte celé, pouze polovinu - až po větu Má zlaté ruce (první čtyři řádky cvičení) - vysvětlete význam rčení.

 

2. Vyjádřete pomocí rčení, přísloví nebo jiných ustálených obratů, např. přirovnání, že je někdo:

- domýšlivý (nafoukaný)

- hubený

- lehkovážný

 

3. Doplňte chybějící písmena v pravopisném cvičení, které najdete v přiloženém dokumentu s názvem Frazeologismy 7.B. 

 

Zadání ke všem zmíněným úkolům najdete v dokumentu Frazeologismy 7.B, ve kterém je vypracujte, uložte a odešlete do středy 14.10.

 

Přečtěte si tabulku na str. 20 v učebnicích - synonyma, homonyma. Napište si do sešitů poznámky:

 

Synonyma - slova souznačná:

- slova, která různě znějí, mají stejný nebo podobný význam

- např. chlapec - hoch, běžet - utíkat

 

Homonyma - slova souzvučná

- slova mají stejnou zvukovou podobu (stejně znějí), ale mají zcela odlišný význam a někdy i původ

- mezi významy homonym neexistuje vztah, jde o náhodnou shodu tvaru slov

- např. kolej (na železnici) - kolej (vysokoškolská), někdy se liší podoba psaná, např. bít (psa) - být (doma)

 

Vypracujte cvičení 3 na str. 21 a 4c na str. 21 (u úkolu 4c vymyslete co nejvíce synonym k daným slovům).

Úkoly pošlete do pátku 16.10. na adresu sandra-vodickova@seznam.cz.

Anglický jazyk

Do 23. 10.

1. Online hodina PONDĚLÍ 19.10. 8:55 - 9:40 (TEAMS)

  • přihlašujte se od 8:50, ať můžeme začít včas
  • příprava na hodinu: učebnice str. 36 (máte hotovo z minulého týdne, budeme kontrolovat a vysvětlovat)

2. Online hodina ÚTERÝ 20.10. 9:55 - 10:40 (TEAMS)

  • včasné přihlášení!!!
  • příprava na hodinu: učebnice str. 37  (máte hotovo z minulého týdne, budeme kontrolovat a vysvětlovat)
  • pracovní sešit str. 29/3 - připravte si ústně, převádíte pokyny (rozkazovací způsob) do vyprávění (minulý čas)

3. Napsat pohlednici (inspirace - učebnice str. 37) (odevzdávat přes TEAMS)

  • najděte si nějaký ilustrační obrázek a napište, jakou jste tam zažili dovolenou. 
  • ano, můžete si vymýšlet...ano, Martine, můžeš napsat, jak jsi vylezl na Mount Everest
  • nezapomeňte používat minulý čas

 

Do 16. 10.

1. QUIZLET, QUIZLET QUIZLET

 

- NAUČIT SE nový SET (jen 17 slovíček):

          Project 2 - Unit 3 C - Problems

 

- NAUČIT SE starovový set (nových 5 slovíček - celkem 25):

          Nepravidelná slovesa

 

Z obou setů budeme psát první hodinu ve škole písemku!!!

 

2. CVIČENÍ

 

Učebnice 36/2a - tabulku přepsat do sešitu

Učebnice 36/2b - celé věty přepsat do sešitu

Učebnice 37/4a - celé texty přepsat do sešitu

Matematika

Do 23. 10.

Prohlédni si prezentace na násobení a dělení zlomků a opiš si je do školních sešitů. Z učebnice a pracovního sešitu procvičuj příklady na počítání se zlomky. Do 21. 10. pošli na Teams, případně na mail uč. 31/10AB a do 23. 10. uč. 35/5AB.

Do 16. 10.

  •  procvičovat sčítání a odčítání zlomků, do 14.10. poslat str. 24/5, zbytek kontrola ve škole 19.10.

 

Pro lepší pochopení si prohlédněte následující prezetace:

Německý jazyk

Do 23. 10.

Milí sedmáci, dokončili jsme úvodní lekci. Budeme opakovat a pracovat v Arbeitsheftu (pracovní sešit). 

1. Pracovní sešit – slovíčka str. 9, 10 

2. Učebnice str. 16. Podívej se na zajímavost zemí, kde je úředním jazykem němčina. 

- Deutschland 

- Osrerreich 

- Schweiz 

3. Pracovní sešit str. 8/17 

4. Pracovní sešit str. 9/21 Cvičení 17 a 21 na str. 8 a 9 pošli na Teams nebo e-mail Iholoubkova@centrum.cz.

Do 16. 10.

Milí sedmáci, s němčinou začínáme, posílám několik úkolů na zopakování probraného učiva : 

1. Zopakuj si pozdravy, dny v týdnu, číslice 1 – 100, barvy 

2. Vypiš do školního sešitu (od každého si vyber 6 jmen). Učebnice str. 13/ cvičení 11 

- Maedchennamen – dívčí jména 

- Jungennamen – chlapecká jména 

- Familiennamen – příjmení 

- Tiernamen – zvířecí jména 

3. Pracovní sešit str. 9/ cvičení 19 

 

Vypracované úkoly předložíš ke kontrole příští týden ve škole!

Fyzika

Do 23. 10.

Přečti si prezentaci Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu. Z prezentace si do sešitu udělej poznámky- vypiš to, co je zabarveno červeně. 

Do sešitu vypočítej zadaný příklad na slidu 9. Postup práce a výsledek pošli.

Do 16. 10.

  •  otázky a úkoly do str. 25.

 

Přírodopis

Do 23. 10.

test mechorosty a kapraďorosty

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ctf7AVLcs0mzH8IbfL-Py2e2zaEOnyBGshMJVhil5dZUNlRYWlZSWU9MUEhCV0U3RUY2WjJZTkM2NyQlQCN0PWcu

Do 16. 10.

Projděte si prezentaci a zapište zápis do sešitu (modře napsáno v prezentaci).

Zeměpis

Do 23. 10.

Projít prezentaci Amerika- poloha, zapsat si poznámky a pojmy vyznačit do slepé mapy, kterou mají doma.

Projít prezentaci Amerika povrch - zapsat do sešitu snímek 2, ze snímku 3 +9 pojmy vyznačit do slepé mapy.

test Biomy.

Online hodina úterý 20. 10. 9:00 do 9:30

 

Do 16. 10.

Učebnice str. 11 a 12 Poloha a rozloha Ameriky -  přečíst a s pomocí atlasu projít úkoly (není potřeba nic psát, jen si najít na mapě).

Dějepis

Do 23. 10.

Do 23. 10.

Zopakujte si znalosti o Sámově říši a Velké Moravě - zkuste v pracovním listu přiřadit jednotlivé pojmy k daným říším. Pracovní list pošlete ke kontrole do pátku 23.10. (Posílejte přes Teams, kdo by s tím měl problém, může na mail).

Přečtěte si v učebnicích text na str. 26-30 (kapitoly Kočovní Maďaři a vznik uherského státu, Počátky českého státu). Pro zpestření se můžete podívat na následující videa:

https://www.veselepohadky.cz/…la/

https://www.veselepohadky.cz/…av/

https://www.veselepohadky.cz/…ny/

https://www.veselepohadky.cz/…ch/

 

Přepište si nebo vytiskněte a vlepte do sešitů připojené poznámky.

 

Do 16. 10.

Přečtěte si v učebnicích str. 20-22. K minulé hodině - státy východních a jižních Slovanů si doplňte do sešitů poznámky:

 

Státy východních Slovanů

- Kyjevská Rus - založena koncem 9. st., sídelní místo ruských knížat Kyjev, rod Rurikovců, přijetí křesťanství z byzantské říše

 

Státy jižních Slovanů

- bulharská říše - vznik v 7. st.

- chorvatské knížectví - vznik v 9. st.

 

K dnešní hodině si doplňte do sešitů tyto poznámky (prohlédněte si přiložené mapy): 

Vznik Svaté říše římské

-. východofrancké území - základ dnešního Německa

- vznik německého království

- ohrožení nájezdy maďarských kočovníků

- nejvýznamnější panovník Ota I. - r. 955 vítězí nad Maďary v bitvě na řece Lechu, korunován v Římě na německého krále a císaře říše, která se později začala nazývat Svatá říše římská - obnovení císařství v západní Evropě

- pod Svatou říši římskou patřilo Německo, připojení severní a střední Itálie a českých zemí 

 

 

Odpovězte na otázky a úkoly v učebnici na str. 23. (zkontrolujeme příští týden)

Přečtěte si v učebnicích text o Velké Moravě na str. 23-26, prohlédněte si prezentaci. Zápis si udělejte formou doplňovačky, najdete v dokumentu Velká Morava-poznámky. Vyplněné poznámky mi odešlete ke kontrole do pátku 16.10. Odpovězte ještě na otázku - Kdy slavíme státní svátek příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje?

Občanská výchova

Do 23. 10.

Projděte si dokument Podobnost a odlišnost lidí, vyplňte cvičení a odešlete ke kontrole do pátku 23.10. (Ideálně odevzdávejte přes Teams.)

Rodinná výchova

Do 23. 10.

Jaký svátek budeme slavit 28.října? 

Pošli na Teams nebo iholoubkova@centrum.cz.

Do 16. 10.

„AUKCE HODNOT“ 

Vstupte do aukční síně a využijte příležitost získat něco neobvyklého. Ze souboru životních hodnot se pokus vydražit ty, po kterých obzvlášť toužíš. 

1. Mít krásný vzhled 

2. Mít výtvarné nadání 

3. Být tělesně zdatný 

4. Mít štěstí při výběru životního partnera 

5. Mít pevné zdraví 

6. Mít schopnost snadno studovat 

7. Mít hodně peněz 

8. Vést dobrodružný život 

9. Mít povolání, které by bylo i koníčkem 

10. Mít hezký vztah s rodiči 

11. Být manuálně zručný 

12. Mít hudební talent 

13. Umět pomáhat druhým 

14. Být sám se sebou spokojený 

15. Mít možnost cestovat 

16. Umět se snadno vyrovnávat s problémy 

17. Být úspěšným podnikatelem 

18. Být spolehlivý 

19. Mít schopnost stát se politikem 

20. Být tolerantní k ostatním 

21. Mít hodně přátel 

22. Myslet pozitivně 

23. Mít zdravé děti 

 

Přečti si vydražené hodnoty a po pečlivé úvaze vyber ty, o které bys chtěl/a usilovat. 

Vydražené hodnoty vypiš, příští týden si o nich budeme povídat.

Informatika

Do 23. 10.

Milí žáci,

děkuji za úkoly z minulého týdne, které mi přišly do Teams.

Vzhledem k tomu, že nyní bude škola probíhat hlavně online, je třeba se seznámit se zásadami bezpečného chování na internetu.

Podívej se na následující videa:

Napište mi do soukromé zprávy na Teams (do chatu) 5 informací o tom, jak má vypadat silné heslo.

Výtvarná výchova

Do 23. 10.

malá čtvrtka, fixy nebo pastelky, využít celou plochu.

Do 16. 10.

Úkol: Poslechni si píseň skupiny Kryštof „ZŮSTAŇ TU SE MNOU“. Na čtvrtku A4 k písni nakresli ilustraci. Technika – pastelky, fixy, tužka, vystřihování, nalepování… 

Poznámka: Výkres přines na příští společnou hodinu – 14. 10. 2020!

Hudební výchova

Do 23. 10.

Prezentaci a kvíz o české hymně najdete v Teamsech, případně přikládám odkaz na kvíz a prezentaci.

Do 16. 10.

Vyrobte si doma libovolný hudební nástroj, například dle návodu:

Případně si najděte vlastní návod na internetu. Nástroje doneste do školy, až se budeme moci setkat.

 

Tělesná a sportovní výchova

Do 23. 10.

Dívky

V tomto týdnu podle předpovědi bude hezké a teplejší počasí. Snažte se trávit volný čas venku na sluníčku, vyrazte na procházku nebo pomalý výběh. Nezapomeňte na protahovací cvičení!!!

Chlapci

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů