Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6.

Český jazyk

15. - 17. 6.

 • Zadávám vám poměrně obtížný úkol. Ti, kteří budou ve škole, si jej mohou dopředu vypracovat a připravit si dotazy. Kdo nebude ve škole, může se ptát v emailu. Vypracované pošlou všichni. Vyplňujte přímo do wordového souboru, nepřepisujte do sešitu.
 • Pracovní list

18. – 19. 6.

Anglický jazyk

15. – 19. 6

Matematika

Do 17.6. 

 • Do aritmetických sešitů: Nadpis – Výpočet počtu procent 
 • Př. Vypočti kolik % je 86 km z 200 km 
  • 100%........200 km 
  • 1%.....200:100=2 km 
  • x%.....86 km 
  • x=86:2=43 % 
 • Př. Televize byla z 14000 Kč zlevněna na 11900 Kč? Kolikaprocentní byla sleva? 
  • 100%......14000 Kč 
  • 1%.......14000:100=140Kč 
  • x%.....14000-11900=2100 Kč 
  • x=2100:140 = 15% 
  • Sleva byla 15%. 

Důležitá mnemotechnická pomůcka: Znak % připomíná znak pro dělení, proto když počítáš počet %, musíš dvakrát dělit. Když počítáš základ nebo část, musíš dělit a pak násobit. 

 • Z druhé strany procvičuj str. 60 a pošli 60/11Aabc, 60/12ab-výpočet 

Do 19.6. 

 • Procvičuj str. 63, 64, 65 a pošli 63/7 a 64/12-výpočet i odpověď

Německý jazyk

Do 19. 6.

Milí sedmáci, úkol posílají jen ti žáci, kteří pracují doma : 

 • pracovní sešit, str. 44/5 
 • pracovní sešit, str.46/11 
 • pracovní sešit, str. 47/15 podle vzoru se pokus vypracovat svůj jednoduchý projekt 

Úkoly v pracovním sešitu vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Fyzika

Do 19. 6.

Děkuji všem za zajímavý úkol z minulého týdne. Tento týden si již jen procvičujte převody podle toho, které vám dělají problémy (zde).

Přírodopis

Do 19. 6. 

Milí žáci,

je tady závěr savců. Přestože nás zajímají hlavně kytovci, posílám také odkaz na další dokumenty o savcích - podívejte se dle nálady.

Zeměpis

Do 19. 6.

Nakresli mapu Evropy (státy, hlavní města, vodstvo, pohoří).

Dějepis

Do 19. 6. 

Třicetiletá válka 

Vše podstatné najdete v dokumentu Třicetiletá válka (obsahuje odkazy na videa, které vám v tématu pomohou i otázky. Kdo by potřeboval ještě pomoc učebnice, kapitolu najdete na stránkách 110-112.

Občanská výchova

Do 19. 6.

Zápis do sešitu: 

K čemu slouží volby? 

V demokratických zemích je o jeden ze znaků, jak se lidé mohou podílet na chodu své země a vybírat si svého zástupce. 

Volební právo je: 

PŘÍMÉ – volíme si přímo svého zástupce, kterého chceme, nevolíme si jen nějakého zprostředkovatele 

ROVNÉ – každý člověk má vždy jen jeden hlas, ani více, ani méně 

SVOBODNÉ – nikdo nás nemůže nutit jít volit, záleží jen na našem rozhodnutí 

TAJNÉ – nemusíme nikomu oznamovat, koho jsme zvolili 

VŠEOBECNÉ – mohou volit všichni občané, kteří dosáhnou věkové hranice 18 let nejpozději v den voleb 

Úkol: 

1. Jaké volby nás v letošním roce čekají? 

2. V jakém termínu se uskuteční?

Rodinná výchova

Do 19. 6.

 • co se ti líbí/nelíbí na druhém pohlaví 
 • pokud jsi chlapec, pokus se najít výhody/nevýhody dívek 
 • pokud jsi děvče, pokus se najít výhody/nevýhody chlapců

Odpovědi napiš přímo do e-mailu iholoubkova@centrum.cz.

Informatika

Do 26. 6.

Milí žáci,

poslední úkol z informatiky bude již prázdninově orientovaný. Vytvořte prezentaci na téma Moje prázdniny a jak je změnil CoVid-19.

 • Na snímcích tedy popiš, kam pojedeš nebo co budeš dělat o prázdninách a jestli to nějak ovlivnila pandemie CoVid-19, např. jestli jsi kvůli ní musel něco zrušit.
 • Prezentaci doplň vhodnými obrázky a graficky ji "vylaď".
 • Na titulní list nezapomeň dát své jméno, třídu a datum.
 • Piš česky!
 • Použij efekty a animace, které jsme se učili.
 • Pokud nemáš Power Point, pracuj v online aplikace Prezentace Google.

Hudební výchova

Do 26. 6.

Milí sedmáci,

chci vám poděkovat za spolupráci při distanční výuce a speciální dík patří těm z vás, kteří se buď pravidelně nebo alespoň někdy ukázali na dobrovolném onlinu. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7B. 

Jary Č.

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.

 

Úkoly 12. 6.

Český jazyk

8. – 10. 6.

 • Vedlejší věta doplňková

Zápis v sešitě už máte, podívejte se na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=g4xF_tw3VYk

 • Do sešitu vypracujte cvičení 1/ 97 – vyhledáte ve větách doplňky, podtrhnete a vyznačíte.
 • 2/ 97 – vymyslíte vedlejší věty doplňkové – nápověda: začínejte je spojovacími výrazy jak, jako, kterak

Vypracovaná cvičení pošlete.

11. – 12. 6. 

 • Vedlejší věta přísudková

https://www.youtube.com/watch?v=BWHZRkEv2jY

Vedlejší věta přísudková

 • vyjadřuje jmennou část přísudku
 • řídící větě je vždy sponové sloveso (být, bývat, stát, stávat se – pozor, mohou být v rúzných tvarech)
 • př. Obloha byla modrá.  byla modrá = přísudek jmenný se sponou

Obloha byla, jako by ji vymetl. byla = sponové sloveso

                                                       Jako by ji vymetl = vedlejší věta přísudková

 • Bývá uvozena kdo, jaký, jak, jako

(Neposílejte)

Online hodiny od tohoto týdne probíhat nebudou, jsou nahrazeny konzultační hodinou ve škole. Kdo se nebude účastnit, může mi samozřejmě posílat dotazy.

Matematika

Do 10.6. 

Do aritmetických sešitů: Nadpis – Výpočet základu 

Př. Vypočti základ, když 7% z něj je 28 cm. 

7%........28 cm 

1%.....28:7=4 cm 

100%.....100x4=400 cm Základ je 400 cm. 

Př. Boty byly o 30% zlevněny a stály 840 Kč. Jaká byla původní cena? 

70%......840 Kč 

1%.......840:70=12 Kč 

100%.....100x12= 1200 Kč 

Původní cena bot byla 1200 Kč. 

Z druhé strany procvičuj str. 59 a pošli 59/7-výpočet i odpověď 

Do 12.6. 

Procvičuj str. 61,62,63 a pošli 61/2-výpočet i odpověď

Anglický jazyk

8 – 10. 6.

 • Pokuste se skládat věty v budoucím čase, pozor, závodíte s časem…

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/will-future-predictions

 

Věty z následujících dvou cvičení po vyplnění přepište do sešitu:

Ke kontrole pošlou ti, kteří nebudou ve škole.

11. – 12. 6. 

 • Podívejte se na video a napište deset zajímavostí o L.A. (v angličtině a celými větami, samozřejmě )

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=20MeOac958E&feature=emb_logo

 

Online hodiny od tohoto týdne probíhat nebudou, jsou nahrazeny konzultační hodinou ve škole. Kdo se nebude účastnit, může mi samozřejmě posílat dotazy.

 

Německý jazyk 

Do 12. 6.

Milí sedmáci, jsem ráda, že s některými z vás se uvidíme ve čtvrtek na konzultaci. Vy, co přijdete do školy, budeme pracovat společně. 

Ostatním zadávám úkol na procvičování : 

 • slovíčka celé lekce 5. PS str. 51 ústně 
 • písemně vymysli 7 vět, co děláš který den v týdnu. Používej slovíčka, která jsme probírali. Pro dny v týdnu používáme předložku am! 
 • Příklad : Am Montag mache ich Hausaufgabe. Am Dienstag singen wir……… Věty napiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Fyzika

Do 12. 6.

Tento týden "pojedeme offline" a budeme trochu opakovat. Zkusíme trochu propojit fyziku s informatikou.

Naplánuj si výlet v libovolné části České republiky (doporučuji např. NP Šumava apod.). Pomocí stránky mapy.cz si naplánuj okruh pro pěší turistiku (alespoň 20–30 km). 

 • Změř délku okruhu a vypočítej čas, který potřebuješ k překonání okruhu.
  • průměrná rychlost chůze je 5 km/h.
 • Zkus zjistit, za jak dlouho bys daný okruh ujel na kole.
  • Průměrná rychlost rekreačního cyklisty je 20 km/h.
 • Porovnej, jaké výsledky vyšli tobě a jaké změřily mapy.cz.
 • S jakými průměrnými rychlostmi tedy počítají mapy.cz pro chodce a cyklistu?

Dějepis

Do 12. 6.

Rudolf II.

 • Učebnice str. 105-107.
 • V předcházejícím úkolu jsme se dozvěděli, jak se dostali Habsburkové na český trůn a dnes se zaměříme na jednoho z nejpopulárnějších panovníků z tohoto rodu, Rudolfa II. Možná ho znáte i z dvoudílné pohádky Císařův pekař – Pekařův císař. Hrál ho Jan Werich, připomenout si ho můžete např. zde https://www.youtube.com/watch?v=JC-VkFkKE8c
 • Vaším úkolem je přečíst si text v pracovním listu a zodpovědět několik otázek (zaslat mi stačí pouze odpovědi).

Přírodopis

Do 12. 6.

Čekají nás lichokopytníci a chobotnatci. Na youtube nalezneš mnoho zajímavých dokumentů, např. zde o slonech.

 • Zkus najít odpovědi na následující otázky:
  • Lichokopytníci jsou např. koně. Významných českým plemenem je starokladrubský bělouš. Zjisti o něm následující: 
   • Kde v ČR se chová?
   • K čemu se využívá?
   • Jsou tito koně i za hranicemi ČR? Např. jako dary.
  • Proč je zebra pruhovaná?
  • Mezi lichokopytníky patří také nejohroženější zvíře na světě, které to je?

Zeměpis

Do 12. 6.

 • Konstituční monarchie v Evropě
 • 8 jich vypsat + jméno vládce

Rodinná výchova

Do 12. 6.

Odpověz písemně na otázku : Co bys poradil/a svým rodičům, aby „ve zdraví přežili dospívání svých dětí“?

 • Odpověď napiš přímo do e-mailu iholoubkova@centrum.cz

Občanská výchova

Do 12. 6. 

Informatika

Do 12. 6.

Viz úkol z fyziky.

Tělesná výchova a sportovní výchova (Tr)

Do 12. 6.

 • výběhy do kopce
 • 50m 20x

Hudební výchova

Do 12. 6.

Milí sedmáci,

pro zájemce a hudební nadšence posílám krákté video s kvízem. Poznáte několik neradičních věcí, které používají hudebníci

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7B. 

Jary Č.

Úkoly do 5. 6.

Anglický jazyk

2. – 5. 6.

 • Budoucí čas prostý - zápis do sešitu tady.
 • Pracovní list z minulé hodiny si tentokrát zkuste vyplnit sami. Jestli si ho vytisknete, vyplníte elektronicky nebo odpovědi zapíšete do sešitu, nechám na vás. Najdete ho zde. Pošlete prosím.

Matematika

Do 3.6. 

Protože už máte jistě geometrie plné zuby, pustíme se do procent. Nebude to lehké, používejte učebnici s oranžovým pruhem a řadu videí najdete na youtube. 

Do aritmetických sešitů: 

Nadpis – Procenta 

 • 3 základní pojmy: základ(celek), procentová část, počet procent 
 • Např. Z 25 žáků třídy jich 5, což je 20%, dojíždí. 
 • Základ…..25 ž. Procentová část…..5 ž. Počet procent….20% 
 • Základ je vždy 100%, 1% je jedna setina základu 
 • Z druhé strany sešitu procvičuj str. 53 a pošli 53/2A 

Do 5.6. 

Do aritmetických sešitů: 

Nadpis – Výpočet procentové části 

Př. Vypočti 8% z 200. 

100%........200 

1%.....200:100=2 

8%.....8x2=16 

Př. Šaty stály 600 Kč a byly od 20% zlevněny. Kolik stály po slevě? 

100%......600 Kč 

1%.......600:100=6 Kč 

20%.....20x6= 120 Kč 600-120=480 Kč 

Nebo 80%.....80x6=480 Kč 

Šaty stály 480 Kč. 

Z druhé strany procvičuj str. 55 a pošli 55/10

Český jazyk

2. – 5. 6.

 • V pondělí je Den dětí. Užijte si ho podle svého, jako dárek máte ode mě tento týden méně úkolů.
 • Do sešitu si udělejte nový zápis, půjde o vedlejší věty přívlastkové a doplňkové. Najdete ho tady.
 • Také vypracujte cvičení 96/ 1, 2. K obrázku ve cvičení 1 vymyslete co nejvíce (minimum je pět) zajímavých souvětí o dvou větách s jednou vedlejší větou přívlastkovou.
 • Ve cvičení 2 tvořte souvětí typu: Dědeček zná mnoho zajímavých pověstí z kraje, ve kterém se narodil.
 • Kontrola bude ve čtvrtek při online hodině (v 10:00 https://meet.google.com/jar-juzw-iaq). Kdo se nemůže zúčastnit, cvičení pošle.

Fyzika 

Do 5. 6.

 • Online hodina proběhne ve středu 3. 6. v 9:00 zde.
 • Zopakujeme si Archimedův zákon (zde).

Německý jazyk

Do 5. 6.

Milí sedmáci, tento týden budeme pracovat v pracovním sešitu/5.lekce 

 • slovíčka str. 51/ pravý sloupec (ústně) 
 • písemně str.43/ cvičení 2 a 3 Cvičení 2 a 3 na str. 43 vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Dějepis 

Do 5. 6.

Nástup Habsburků

pracovním listu jsou dva úkoly, které mi pošlete ke kontrole. Úkoly nemusíte tisknout, postačí mi odpovědi do mailu.

Přírodopis

Do 5. 6.

Milí žáci,

nejprve zavzpomínáme na 6. třídu, vyplňte, prosím, tento anonymní dotazník.

A potom "dárek" ke Dni dětí - dokument Zamilovaná zvířata, hezkou podívanou.
 

Zeměpis

Do 5. 6.

Vypiš:

 • pobaltské státy a hlavní města.
 • skandinávské státy a hlavní města.

Rodinná výchova

Do 5. 6.

Blížíme se do finále naší rodinné výuky. Nakousneme téma, na které jste se jistě těšili a to je „rozmnožování“. 

Podíváte se na pořad „Byl jednou jeden život“ https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c

Občanská výchova

Do 5. 6.

Hudební výchova

Do 5. 6.

Milí sedmáci,

projděte si prosím první část prezentace věnovanou dějinám hudby – pravěk – renesance /ti, kteří byli na minulé online hodině mají splněno/. O druhé části budeme společně diskutovat tuto středu. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11:30 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Do konce června mi prosím každý pošlete mailem jeden odkaz na písničku, kterou vyhledáte na youtube a kterou bychom mohli hrát po prázdninách společně na boomwhackers /buď zkuste najít rovou verzi s návodem na tyče nebo klidně jen píseň/skladbu, pokud to půjde, part na boomwhackers dám pro vás dohromady sama/. Do předmětu zprávy napište prosím BMW 7B. 

Jary Č.

Informatika

Do 5. 6. 

Připrav prezentaci plakát (na jeden snímek prezentace) o svém oblíbeném savci. Nezapomeň na hezké obrázky a podstatné informace o tom, kde žije, čím se živí atd.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 6.

 • Žonglování s tenisovými míčky (2-3)
 • Návod najít na internetu.

Úkoly do 29. 5.

Český jazyk 

28.- 29- 5.

25. 5. – 27. 5.

 • Pustíme se do vedlejších vět příslovečných. Něco málo už jsme si k nim řekli minulý týden. Nejprve se podívejte na toto video: https://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0
 • Zde najdete zápis do sešitu (vytisknutý vlepte nebo přepište do sešitu)
 • 95/2 – do sešitu (prosím poslat)
 • Procvičení vedlejších vět podmětných a předmětných (prosím vyfotit a poslat výsledek) https://www.skolasnadhledem.cz/game/787

https://moodle.zsbrezova.eu/file.php/1/Testy-mail/cj_podmetna_predmetna.htm

 • Online čeština bude ve čtvrtek v obvyklém čase na obvyklém místě.

Anglický jazyk

28. – 29. 5.

25. – 27. 5.

9:00 Kristýna, Justýna, Lucka, Richard, Karel

9:20 David, Pavel, Fanda, Naty, Katka

9:40 Tomášové, Dáša, Ondra, Markéta

10:00 Adam, Honza, Aleš, Tereza, Kamča

https://meet.google.com/uxw-vebd-cuw

Matematika 

Do 27.5. 

Zopakuj si vše, co ses naučil o čtyřúhelnících, vlastnosti rovnoběžníků, lichoběžníků, jejich obvody a obsahy, konstrukce. Procvičuj str. 65 a pošli 65/A2,3,4 - i s výpočtem 

Do 29.5. 

Procvičuj str. 77 a pošli pouze 77/3B (rozbor, postup konstrukce, konstrukce)

Fyzika

Do 29. 5.

Milí žáci,

děkuji za aktivní účast na minulé online hodině. Ta další proběhně ve středu 27. 5. v 9:00 zde.

 

Německý jazyk

Do 29. 5. 

Milí sedmáci, 

tento týden budete studovat slovíčka 5. lekce/levý odstavec (pracovní sešit str.51) 

Písemně do sešitu vyčasujete slovesa: vařit, cvičit, létat Vyčasovaná slovesa vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Přírodopis

Do 29. 5. 

Milí žáci,

tento týden budeme pokračovat kopytníky, tedy konkrétně sudokopytníky. Mrkněte se na dokument, opět od D. A. 

 • Poznámky jsou zde.

Dějepis

Do 29. 5.

Úkol zůstává stejný jako předcházející týdny, tentokrát se ale na konci týdně těším na vaše práce (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace). Historia magistra vitae.

Úkol zůstává z minulého týdne. Zadání je tedy stejné. Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Reformace

Téma je náročnější, ale vy to zvládnete :) Systém práce si zvolte sami. Můžete pracovat postupně po kapitolách, ale lze zvládnout i vše najednou. Ideální je pracovní list vytisknout (kdo tu možnost nemá, lze vyzvednout po domluvě každé úterý 10-12 h ve škole). Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Jednotlivé kapitoly: 

V případě nejasností piště. Poradím, pomůžu, odpovím.

Zeměpis

Do 29. 5.

Vypiš národy (státy) bývalé Jugoslávie -  státy a hlavní města.

Občanská výchova

Do 29. 5.

 • Učivo je stažení zde.

Rodinná výchova

Do 29. 5.

Milí sedmáci,

dnes se vás zeptám : „Chtěli by jste se ještě vrátit v tomto školním roce do školy? Nebo jste si už zvykli na práci z domova?“

Stručně odpověz přímo do e-mailu iholoubkova@centrum.cz

Informatika

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

Hudební výchova

Do 29. 5.

Milí sedmáci,

mám pro vás slíbené video, tentokrát poslední ze série o digitálních technologiích v hudbě, budeme se věnovat programu Absynth 5

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11:30 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (dívky) 

 

Tělesná výchova + spotovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 29. 5.

10 žabáků za sebou - změřit vzdálenost.

Výtvarná výchova

 

Úkoly do 22. 5. 

Český jazyk 

21. – 22. 5.

 • Vracíme se posledními otázkami k vašim knížkám.

 

 1. Čím autor udržel tvou pozornost až do konce?
 2. Splnila kniha některá tvoje očekávání? Která?
 3. Co Tě v knize zklamalo?
 4. Vybral(a) by sis knihu s podobnou tematikou znovu? Proč?

 

 • Pozor, stejně jako minule odpovídejte celými větami a neodpovídejte „Nevím.“
 • Pokud ještě nemáte knihu dočtenou, na odpovědi máte čas do konce května.

18. – 20. 5.    

 • Vedlejší věta předmětná – už známe z videa, tento týden ji procvičíme.

Zápis do sešitu (vytisknout a vlepit nebo přepsat):

VEDLEJŠÍ VĚTA PŘEDMĚTNÁ 

- vyjadřuje předmět věty řídící

- závisí na slovese nebo přídavném jméně věty řídící

- bývá uvozena spojkami (že, aby …), vztažnými zájmeny (který, co …) nebo příslovci (kde, jak, odkud, kdy …) 

- ptáme se na ni pádovými otázkami (kromě 1. a 5. pádu) a větou řídící (Karel tvrdil, že hráli včera fotbal. Co tvrdil Karel? 4. p.

 • 93/3 – rozlišit vedlejší věty podmětné a předmětné podle toho, jakým pádem se na ně ptáme
 • PS 42/7 a + b 
 • 94/5 přepsat do sešitu – shoda Po a Př (kdo potřebuje, zopakuje si pravidla)
 • Všechna cvičení pošlou vypracovaná jen ti, kteří nebudou na online hodině, ostatní posílat nemusí!
 • ČJ online ve čtvrtek v 10:00, pozor, na jiném místě:  https://meet.google.com/uxw-vebd-cuw

 

Anglický jazyk

 21. – 22. 5.

 • A jsou tady slíbená videa. S prvním nebude velká zábava, ale je moc důležité. Při opakování nepravidelných sloves jsme často naráželi na nesprávnou výslovnost. I ve videu autorka Lucy vysvětluje, že k nim není bohužel jiná cesta, než dřít a stále si je opakovat. Proto si poslechněte 25 nejběžnějších nepravidelných sloves a opakujte si je při sledování spolu s Lucy, pokaždé dvakrát, vždy když dělá pauzu, abyste měli čas je říci. A opravdu se soustřeďte na co nejlepší výslovnost. Pokud jste některá zapomněli, nezapomeňte si dohledat i český význam.

https://www.youtube.com/watch?v=XSrHqSFEdCI

 

 • Druhé video je z jiného soudku, budeme vařit. 

https://www.youtube.com/watch?v=eJLA2RlZNq4

Do sešitu si při sledování vypište toto:

 1. What is he cooking?
 2. What ingredients is he using?
 3. What verbs is he using? (Zkuste vypsat alespoň 3 slovesa, která použije při přípravě jídla.)
 4. What suggests he to eat it with? (S čím jídlo navrhuje podávat? Zapište si i  to, co neukazuje ve videu.)

Kdo by recept vyzkoušel, samozřejmě mi nezapomene poslat fotku.

 • Kontrola obou úkolů proběhne v úterý ústně.
 •  

18. - 20. 5. 

 • Zápis do sešitu:

Like + ing 

 • když mluvíme o svých zálibách, o tom, co rádi děláme
 • I, you, we, they like sleeping
 • He, she, it likes sleeping
 • stejně u sloves love, hate, don’t mind (nevadí mi)

 

 

 • Video – podívejte se na něj, zapište do sešitu věty, které zazní jako příklady. Na konci videa je červený seznam sloves. Přepište je, doplňte jejich tvar s –ing, a použijte je ve větách o sobě (Např. I hate dancing. Atd.), věty mi pošlete, nemusí být hotové do zítřejší hodiny

https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg 

Matematika 

Do 20.5. 

 • Do geometrického sešitu: nadpis – Obvod a obsah lichoběžníku a rámeček str. 63–neposílat Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=7D5l90ivbPU 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 63 a pošli pouze 63/2ab 

Do 22.5. 

 • Z druhé strany sešitu: procvičuj str. 64 a pošli pouze 64/6 ( i s výpočtem)

Fyzika

22. 5. 

Milí žáci,

minulý týden bylo vaším úkolem projít si výuková videa ke kapalinám a poznamenat si případné problémy. 

 • Kdo tak ještě neučinil, udělejte to, prosím. 
 • Online hodina proběhne ve čtvrtek ve 13:00 na Google Meet zde.
 • Na hodině probereme případné problémy a příští týden se již posuneme na novou látku.

Do 29. 5.

Milí žáci,

děkuji za aktivní účast na minulé online hodině. Ta další proběhně ve středu 27. 5. v 9:00 zde.

 

Německý jazyk

Do 22. 5.

Milí sedmáci, 

tento týden využijeme výukový portál umíme německy.cz. Hravě si procvičíme čas, dny, měsíce, roční období. 

1. Poslech slovíček čas : dny, měsíce, roční období (1. Úroveň) 

2. PEXESO – hledání dvojic, které k sobě patří 

2 PEXESA vyfoť a pošli obrázky, které se ti otevřely, na můj e-mail https://www.umimenemecky.cz/cviceni-podstatna-jmena-abstraktni

 • iholoubkova@centrum.cz

Přírodopis

Do 22. 5.

Milí žáci, 

minulý týden jsme brali hlodavce, podívejte se nyní na dokument od mistra svého řemesla - Davida Attenborougha - Hlodavci.

Do 29. 5. 

Milí žáci,

tento týden budeme pokračovat kopytníky, tedy konkrétně sudokopytníky. Mrkněte se na dokument, opět od D. A. 

 • Poznámky jsou zde.

Dějepis

Do 22. 5.

Úkol zůstává z minulého týdne. Zadání je tedy stejné. Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Reformace

Téma je náročnější, ale vy to zvládnete :) Systém práce si zvolte sami. Můžete pracovat postupně po kapitolách, ale lze zvládnout i vše najednou. Ideální je pracovní list vytisknout (kdo tu možnost nemá, lze vyzvednout po domluvě každé úterý 10-12 h ve škole). Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Jednotlivé kapitoly: 

V případě nejasností piště. Poradím, pomůžu, odpovím.

Zeměpis

Do 22. 5. 

Evropa

 • 5 nejlidnatějších států
 • 5 států s největší rozlohou
 • 5 nejlidnatějších měst

Občanská výchova

Rodinná výchova

Do 22. 5. 

 • Tento týden se podíváte na video o šikaně. https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ 
 • Otázka : Zastali jste se někdy spolužáka (kamaráda), když mu někdo ubližoval
 • ODPOVĚĎ zašli na e-mail iholoubková@centrum.cz

Informatika

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

Hudební výchova

Do 22. 5.

Milí sedmáci,

kdo jste nebyli na minulé online hodině, projděte si prosím prezentaci o hudebních nástrojích symfonického orchestru. Na příští týden připravuji poslední video o elektonické hudbě s překvapením. 

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11:30 hodin, opět na stejném místě -  https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (dívky) 

 

Tělesná výchova + spotovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 22. 5.

Cviky na rovnováhu

 • váha na levé noze
 • váha na pravé noze
 • strom - jóga - váha

Výtvarná výchova

Do 22. 5.

Vyhledejte si na internetu pojem land art

Využijte hezkého počasí a vytvořte v přírodě vlastní umělecké dílo z přírodnin. Jeho fotografii mi pošlete do mailu. Ideálně tvořte na takovém místě, kam se budete vracet a kde tak můžete pozorovat vliv počasí, času aj. na váš výtvor.

 

Úkoly do 15. 5.

Český jazyk 

14. -15. 5.

 • Podívejte se na video o vedlejších větách https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4&t=248s
 • Do sešitu si vypište druhy vedlejších vět podle přehledu na str. 91 v učebnici (neposílejte)
 • Online hodina na obvyklém místě ve čtvrtek v 10:00

11. – 13. 5.

 • Tento týden začneme vaší četbou. Do konce května budou mít všichni dočtenu minimálně jednu knížku ze čtenářské dílny. Té se týkají následující otázky. 
 1. Která část nebo epizoda se ti líbila nejvíc? Proč?
 2. Co bylo pro tebe při čtení obtížné?
 3. Dozvěděl ses z knihy něco nového nebo překvapivého? Co?
 4. Jaké pocity jsi při četbě pociťoval/a? Zkus popsat, co je vyvolalo.
 5. Jaký konflikt nebo problém kniha nastoluje?

Odpovídejte vždy celou větouNevím neuznávám jako odpověď.

 • Ze stejné knihy vypište 3 – 8 vět/ souvětí, které vás zaujaly. Vyznačte v nich alespoň 8 větných členů, z nich alespoň 4 různé (ne tedy 5 podmětů a 3 přísudky ) a určete jejich druh. Vysvětlete, proč jste zvolili právě tuto ukázku.
 • Vše spolu s názvem knihy a jménem autora pošlete na můj email.
 • Online čeština ve čtvrtek v 10:00 https://meet.jit.si/Meet7.B

Anglický jazyk

14. – 15. 5.

10 slov, která často vyslovujeme chybně. Vyzkoušejte si říkat je při sledování videa několikrát nahlas. POZOR – Lucy předvádí i chybnou výslovnost, nenacvičte si tu!!! (vždy u ní říká NOT a kroutí hlavou ). Pošlete mi všech 10 slov, která se naučíte/ zopakujete si je, včetně překladu do češtiny. Myslím, že to půjde i bez slovníku.

Toto video už je trochu větší výzva, klidně si pusťte titulky. A napište mi alespoň 4 způsoby, jak odpovědět na Thank you.

11. – 13. 5.

 • Write 1 – 2 sentence about these members of your family:
 1. parents (names, age, jobs,…)
 2. brothers
 3. sisters
 4. cousins
 5. grandparents
 6. aunts/ uncles

 

 • Read the invitation and complete the questions in the past simple tense

(Toto cvičení pošlete pro kontrolu vypracované emailem do úterý. Ve středu ho ústně opravíme.)

Come to my birthday party

4th September

6:00 – 9:30

14 Canal Road (My house)

See you there!

Mark

    

 1. When was Mark’s party?

It was on 4th September.

 1. Where ………………………..?

It was at Mark’s house.

 1. When ..………………………..?

It started at 6 o’clock.

 1. When ………………………….?

It finished at about half past nine.

 1. What …………………………..?

I gave him some posters of his favourite group.

 1. What ……………………………?

We ate pizza and cake.

 1. What ……………………………?¨

We listened to music, danced and played games.

 1. How …………………………….?

I got a taxi back home.

 

Online hodina ve středu na obvyklém místě https://meet.jit.si/Meet7.B v  těchto časech: 

9:00 Honza, Aleš, Adam, Kamila, Kristýna

9:20 Markéta, Ondra, Dáša, Tomášové

9:40 Tereza, Lucka, Katka, Naty, Justýna

10:00 Richard, Karel, David, Pavel, Fanda

 

Matematika 

Do 13. 5. 

 • Do geometrického sešitu: nadpis – Konstrukce lichoběžníku a řešený příklad str. 60–neposílat. 
 • Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=MQDZCgJpEHk, stejný typ s jinými rozměry. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 61/1,2 a pošli 61/4Aa(nezapomeň rozbor, postup konstrukce a konstrukci) 

Do 15. 5. 

 • Do geometrického sešitu: B/61(nahoře)- rozbor, postup konstrukce a konstrukci 
 • nejdřív sestroj trojúhelník ABC(věta sus) a ten pomocí rovnoběžnosti základen a znalosti úhlu alfa doplň na lichoběžník 
 • pomůže ti video https://www.youtube.com/watch?v=vCK5hefsDXc asi od 5 minuty - neposílat 
 1. Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 61/3,4,5 a pošli pouze 61/3a

Fyzika

Do 15. 5. 

 • Online konzultace z fyziky proběhne v úterý v 10:00 zde (odkaz bude aktivní v úterý).
 • Do příštího týdne si projděte následující videa.
 • Na další konzultaci si projdeme příklady, které jsou na videích a vysvětlíme si případné problémy. 

Německý jazyk

Do 15. 5. 

1. Zopakovat všechna slovíčka 4.lekce 

2. Přelož do sešitu : 

- Co děláš rád? 

- Co děláš nejraději? 

- Jak se jmenuješ? 

- Moje máma je přísná. 

- Můj táta je energický a praktický. 

- Jak se to řekne německy? 

Překlad vyfoť a pošli na e-mail iholoubkovab@centrum.cz.

Přírodopis

Do 15. 5.

Milí žáci, 

děkuji za vyplnění testu. Tento týden budeme pokračovat dále, a to hlodavci.

 • Hlodavci jsou početnou skupinou savců, poznámky naleznete zde.
 • Na Youtube můžeš najít mnoho zajímavých videí, např, o kapibaráchdikobrazech nebo syslech.
 • Získané znalosti ověřte zde.

Dějepis

Do 15. 5.

Reformace

Téma je náročnější, ale vy to zvládnete :) Systém práce si zvolte sami. Můžete pracovat postupně po kapitolách, ale lze zvládnout i vše najednou. Ideální je pracovní list vytisknout (kdo tu možnost nemá, lze vyzvednout po domluvě každé úterý 10-12 h ve škole). Svou práci (tzn. vyplněný pracovní list a zodpovězené otázky z prezentace) odevzdejte DO KONCE KVĚTNA.

Jednotlivé kapitoly: 

V případě nejasností piště. Poradím, pomůžu, odpovím.

Zeměpis

Do 15. 5.

Nejmenší státy Evropy - lidnatost (10 států).

Občanská výchova

Do 15. 5. 

Rodinná výchova

Do 15. 5.

Představ si situaci, že přijdeš domů a nikdo s nikým nemluví, cítíš napětí…… 

Pokus se STRUČNĚ napsat, jak budeš reagovat (budeš hledat důvod, raději se nebudeš ptát, nebudeš to řešit…..atd.)

Informatika

Do 15. 5. 

Milí žáci,

tento týden si odpočineme od Scratche. Věnujte, prosím, čas vyplnění následujích dotazníků, jsou anonymní, tak se nebojte vyjádřit svůj názor. :-)

Hudební výchova

Do 15. 5. 

Milí sedmáci,

najděte si 10 minut svého drahocenného času a nechte se inspirovat k hudební tvorbě – dozvíte se základní věci o programu Virtual DJ

Středeční online hudebka se bude konat v obvyklém čase od 11.30 hodin, ale tentokrát snad v lepší kvalitě na https://meet.google.com/sjm-yzbm-aem 

Stačí kliknout na odkaz, mít prohlížeč Google Chrome a jste tam, do telefonu je třeba nainstalovat aplikaci. 

Jary Č.

Tělesná výchova (dívky) 

 

Tělesná výchova + spotovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 15. 5.

Joģa + internet

 • pozice psa
 • pozice kočky
 • pozice žáby
 • pozice kobry

Výdrž 1 minuta.

Výtvarná výchova

Do 22. 5.

Vyhledejte si na internetu pojem land art

Využijte hezkého počasí a vytvořte v přírodě vlastní umělecké dílo z přírodnin. Jeho fotografii mi pošlete do mailu. Ideálně tvořte na takovém místě, kam se budete vracet a kde tak můžete pozorovat vliv počasí, času aj. na váš výtvor.

 

 

------------------------

Český jazyk

4 . - 7. 5.

 • Do sešitu napište cvičení 40/1 z pracovního sešitu (informace o osobnostech, které neznáte, si vyhledejte) a pošlete 

27. – 30. 4.

 • Vyřešte úkoly z tohoto pracovního listu a pošlete. 
 • Zkuste zjistit, co je to přístavek (jako zdroj použijte učebnici nebo internet) 
 • Český jazyk online ve čtvrtek v 10:00 https://meet.jit.si/Meet7.B

Do 24. 4.

 • Otestujte si svoje čtenářské dovednosti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY4jF93sLdkK1Uynesa2wLVeIbK9BXVcWxu2CgGho6hcoXjQ/formResponse

 • Nezapomeňte si text nechat na konci vyhodnotit, ať víte, jak jste na tom 
 • Online hodina ve čtvrtek v 10:00 https://meet.jit.si/Meet7.B

Do 22. 4.

Milí sedmáci,

A zase ta skladba…

 • Vypracujte prosím tyto pracovní listy a pošlete emailem na moji adresu. Pokud máte možnost, vyplněné je také vytiskněte a vlepte do sešitu.
 • Online čeština bude ve čtvrtek v 10:00 opět zde: https://meet.jit.si/Meet7.B

Do 17. 4.

Milí sedmáci,

Velikonoce jsou za námi a my pokračujeme ve větných rozborech. 

 • Stále tápete v určování shodného a neshodného přívlastku, proto tady máte dva úkoly na jejich procvičení a nezapomeňte mi napsat, jak vám šla, případně vyfotit výsledek:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/925

https://www.umimecesky.cz/rozbory-privlastek-shodny-neshodny-1-uroven/2052

 • Do sešitu si vypracujte cvičení 4/ 85 a 6/ 86, 7/ 86 ústně.
 • A na řadě je nový větný člen – doplněk.

https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE&t=135s

https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE

Videa si pusťte klidně víckrát, zapisujte si příklady, zkuste pracovat do sešitu zároveň s výkladem.

 • Do sešitu si udělejte výpisky z oranžového rámečku na str. 86.

Do 5. 4.

 

 • Další úkol se týká vaší četby. Představte mi hlavní postavu vaší knížky (pište do emailu).
 1. Jaká hlavní postava je, jaké má vlastnosti?
 2. Co máte s hlavní postavou společného?  
 3. Co hlavní postava v příběhu prožívá?

Do 1. 4.

 • Ještě si zopakujte příslovečná určení – učebnice str. 84/ 3 ústně.
 • Nikdo se neozval, že minulý týden jste dostali omylem odkaz na přívlastek, proto dodatečně zde příslovečné určení pro shrnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

 

 • Přívlastek: přečtěte si rámeček v učebnici na str. 84 dole a udělejte si 

do sešitu výpisky včetně příkladů.

 • Pozorně se znovu podívejte na toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4&t=1s

 • Do sešitu vypracujte cvičení 84/ 1 – pošlete e-mailem

Př. horský potokpotok u lesa

 • Ve středu 1. 4. v 9:00 proběhne online hodina čj na Škole v pyžamu, buďte všichni připraveni!

Do 29.3. 

 • Zhlédněte, prosím, tato videa o větné skladbě.

Základní pojmy:

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU&t=4s

Příslovečné určení:

https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

 • Potom si vyzkoušejte určování druhů příslovečných určení zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/573

Do 25.3.

 • Podívejte se na videa a pročtěte si, jak psát správně e-maily (klidně i z jiných zdrojů). Potom mi jeden krátký napište a pošlete. Stačí 3 – 5 vět o tom, jak se máte a jak vám jde domácí škola.
 • Nezapomeňte na:
 1. předmět zprávy
 2. oslovení
 3. přehlednost textu
 4. rozloučení a podpis

https://www.youtube.com/watch?v=-KaIbBjH0Zk

https://www.youtube.com/watch?v=xFxdRdAQEZs

https://jnp.zive.cz/jak-poslat-e-mail-spravne-a-neztrapnit-se

https://www.wikihow.cz/Jak-napsat-form%C3%A1ln%C3%AD-e-mail

16. - 20. 3.

 • Předmět:

  • přečíst rámeček na str 82 dole, udělat stručné výpisky do sešitu
  • ústně 83/1.
  • 83/3 - ústně, poté libovolné 3 dvojice vět zapsat (př. Cesta (Po) k vesnici vedla mezi poli a lesy. Vydali se na cestu (Pt) hned brzy ráno.).
  • do sešitu 83/ 2a (vypsat předměty a určit jejich pád).
  • v pracovním sešitě 37/1, 2.
 • Příslovečné určení - přečíst rámeček str. 83 dole, výpisky.
 • Pokračujte ve čtení alepoň 3x týdně.
 • Procvičovat čj můžete také online, například na www.umimecesky.cz nebo www.onlinecviceni.cz.

11. - 13. 3.

 • Dokončit slohové práce + poslat na brnkoval@seznam.cz.
 • Zopakovat rozvíjející větné členy na str. 82 (rámeček), do sešitu vypracovat 82/1 - vypsat vyznačené větné členy a určit jejich druh - poslat.
 • Pokračovat ve čtení rozečtených knih 10 - 20 stran nejméně 3x týdně, vyplňovat postupně čtenářské listy.

Anglický jazyk

4 . - 7. 5.

(je to rámeček Page 12, excercise 2) a novou sadu slovíček: https://quizlet.com/_8d6yc0?x=1qqt&i=2rmswb

 • Nahrávku textu si opakovaně poslechněte zároveň se čtením . Pak si čtení textu nacvičte a nahrajte se, nahrávku mi pošlete přes WhatsApp.
 • Cvičení 3 a vaše výsledky z testu v Quizletu mi napište/ vyfoťte do mailu. A také mi napište další členy rodiny, kteří nebyli ve slovíčkách. Určitě na nějaké navíc přijdete.

(Vy, kteří tam ještě nejste, se zkuste v Quizletu přihlásit do naší třídy - https://quizlet.com/join/gvKtKEP4B)

 Konverzace online ve středu https://meet.jit.si/Meet7.B

9:00 Honza, Aleš, Adam, Kamila, Kristýna

9:20 Markéta, Ondra, Dáša, Tomášové

9:40 Tereza, Lucka, Katka, Natka, Justýna

10:15 Richard, Karel, Fanda, David, Pavel

27. - 30. 4.

Do 24. 4.

Do 22. 4.

 • Write 3 – 5 sentences about your weekend .

(Help: How was your weekend? Where were you? What did you do/ see? Who did you see? What did you like? What didnť you like? Etc.) 

Pište elektronicky, nejlépe rovnou do mailu, pak si své věty vytiskněte a vlepte do sešitu, případně přepište, pokud nemáte možnost tisku.

Do 17. 4. 2020

Milí sedmáci, tento týden si zopakujeme minulý čas – Past Simple.  

 • Podívejte se na tato videa s vysvětlením:

https://www.youtube.com/watch?v=Ose7h-9fyfc&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw

A nakonec pro zasmání sloveso „být“:

https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q

Můžete si také vzít k ruce červené pracovní sešity a na str 68 – 69 máte výklad k minulému času.

 

 • Novou slovní zásobu najdete na Quizletu (pokud chcete, můžete si slovíčka vytisknout). Procvičujte slovíčka pomocí Flashcards, Learn, Write a Spell a nezapomeňte mi do konce týdne poslat výsledky svého testu. Ti, kteří by měli s Quizletem nějaký problém, mi budou volat.

Nová slovíčka najdete zde (máte je zařazena pod třídou 7. B):

https://quizlet.com/_8axbvb?x=1jqt&i=2rmswb

 

 • Až se seznámíte se slovíčky, přečtěte si tento text a vypracujte cvičení pod ním (a napište mailem odpovědi). A česky v několika větách napište, o čem text je. Kdo by chtěl dobrovolný úkol, text přeloží (odkaz na text).
 • A dobrá zpráva nakonec. V středu od 9:00 proběhne online konverzace po skupinkách. Budu vás čekat tady https://meet.jit.si/Meet7.B v těchto časech:

9:00 Honza, Aleš, Adam, Kamča, Kristýna

9:25 Markéta, Dáša, Ondra, oba Tomášové

9:50 Tery, Lucka, Kačka, Naty, Justý

10:30 Kája, Ríša, David, Pavel, Fanda

4. 4. 2020

 

Do 1. 4. 

 • Ti, kteří nesplnili úkol z minulého týdne (video s Grinchem), pošlou výsledek zpět nejpozději v pondělí 30. 3.!!!  Doporučuji nepřehrávat v Chromu, nefunguje zde stoprocentně. 
 • Použijte, prosím, tento odkaz a přihlaste se do Školy v pyžamu. Je tam pro vás připravena třída 7. B. Zaregistrujte se pod svým jménem.

https://www.skolavpyzamu.cz/1d4f0

 • úterý 31. 3. v 10:00 proběhne online hodina angličtiny tamtéž, proto se zaregistrujte hned v pondělí, přijde vám pozvánka. Zároveň si dopředu podle červeného pracovního sešitu Project zopakujte přítomné časy (znovu Present simple str. 66, Present continuous str. 67), na ně se zaměříme, ať jste připraveni!
 • Udělejte si také poznámky do sešitu k Present continuous:
  • a) použití
  • b) pravopis
  • c) příklad věty oznamovací, otázky a krátké odpovědi, záporné věty (vše podle str. 67 v červeném PS)

 

Do 29. 3. 

 • Tentokrát si zkusíme práci s videem. Podobný typ cvičení jsme už dříve dělali ve škole společně. Vytvořila jsem na této stránce virtuální třídu 7. B. Po otevření odkazu se budete muset nejprve zaregistrovat, a tím vytvořit vlastní účet. Až splníte úkoly ve videu, pošlete ho mně do naší virtuální třídy. Pokud by něco nefungovalo, volejte mi, prosím.

https://en.islcollective.com/video-lessons/grinch-present-simple-3rd-person-singular?code=PbpfUmGFE8

Do 29. 3. 

 • Tentokrát si zkusíme práci s videem. Podobný typ cvičení jsme už dříve dělali ve škole společně. Vytvořila jsem na této stránce virtuální třídu 7. B. Po otevření odkazu se budete muset nejprve zaregistrovat, a tím vytvořit vlastní účet. Až splníte úkoly ve videu, pošlete ho mně do naší virtuální třídy. Pokud by něco nefungovalo, volejte mi, prosím.

https://en.islcollective.com/video-lessons/grinch-present-simple-3rd-person-singular?code=PbpfUmGFE8

Do 25.3.

 • Podívejte se na tato videa, pusťte si je víckrát za sebou:

https://www.youtube.com/watch?v=dSBIqRYu0PY

https://www.youtube.com/watch?v=L9AWrJnhsRI

 • Potom vyplňte tato cvičení. Zkuste vyfotit obrazovku a poslat mi jí, nebo alespoň napište e-mail, jak vám cvičení šla, popřípadě, co vám nešlo.

Kladné věty:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_statements.htm 

Zápor:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_negation_sentences.htm  

Otázka:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_present.htm

16.- 20. 3. 

13. 3. 2020

 • Pracovní sešit str. 64 - 65 (opakování) - poslat.

Německý jazyk

Do 7. 5. 2020 

Milí sedmáci, 

4. lekci jsme společně zvládli domácím vyučováním, pokusíme se o vyplnění Wiederholungstestu v pracovním sešitu. 

Pracovní sešit str. 40/1,2,3 (4 Laufdiktat Vám připravím ve třídě, až se sejdeme. Musíte běhat a přepsat správně text). 

Cvičení 1,2,3 ma str. 40 vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz

Milí sedmáci, opakujeme časování nepravidelného slovesa být (sein). 

Odpovědi napiš do sešitu, vyfoť a pošli na  iholoubkova@centrum.cz

Do 24. 4. 

Časujeme slovesa – základ německé gramatiky

Předzačátečníci :

1. Sloveso být 

4. Přítomný čas 

Sloveso být si opiš do sešitu, dej do výrazného rámečku, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 17. 4. 2020

 • Učebnice str. 47/15 
 • Opiš do sešitu a škrtni slovo, které do řady nepatří. 
 • Vyčasuj do sešitu sloveso „psát“ Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 29. 3. 2020

 • Pracovní sešit str. 35/ 4, 6. 
 • Stránku ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 25. 3. 2020

 • Opiš do sešitu a odpověz: 
  • Vater meines Vaters - 
  • Mutti meiner Mutti- 
  • Sohn meines Opa- 
  • Tochter meiner Oma- 
  • Bruder meiner Mutti- 
  • Schwester meiner Schwester-
 • Odpovědi vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 
 • Opakovat slovíčka (podstatná jména) PS/str. 42.

20. 3. 2020

 • Vypsat do školního sešitu všechna podstatná jména včetně členu, str. 42/PS. Členy si rozliš barevně. Rod mužský modře, rod ženský červeně, rod střední zeleně 
 • PS (pracovní sešit) str.34/ 1, 2, 3. Stránku ofoť a pošli na E-mail. 

Matematika

Do 7. 5. 

Do geometrického sešitu: nadpis – Lichoběžník a rámečky str. 58,59–neposílat. Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=DywNYzXAVqs a doplň do poznámek v sešitu, kromě učiva o střední příčce. 

Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 58,59,60 a pošli 59/3Aabc a 60/5

Do 30.4. 

Do geometrického sešitu: nadpis – Obsah trojúhelníku a rámeček str. 56–neposílat 

Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 56,57 a pošli pouze 56/4 Pro lepší pochopení použij https://www.youtube.com/watch?v=fsVXdsIrGRA

Do 22.4. 

 • Do geometrického sešitu: nadpis – Obvod a obsah rovnoběžníku a rámeček str. 50–neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 50,51 a pošli pouze 51/2a. 

Do 24.4. 

Do geometrického sešitu: rámeček str. 52-neposílat. 

Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 52,53 a pošli pouze 53/11Aa. 

Pro lepší pochopení použij https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo.

Do 17.4. 

 • Do sešitu: řešený příklad D na str. 48,49 –neposílat. 
 • Pro lepší pochopení můžeš použít (stejný typ s jinými rozměry): https://www.youtube.com/watch?v=iyzgODDCQok 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 49 a pošli pouze 49/3a(nezapomeň na rozbor, postup konstrukce a konstrukci).

Do 2.4. 

Již znáte postup při konstrukci trojúhelníku-Rozbor tužkou od ruky, v této části už to musíme vymyslet, podle rozboru uděláme Postup konstrukce-propiskou zapíšeme pomocí značek všechny kroky rýsování. Třetí částí je Konstrukce-trojkou tužkou rýsujeme podle návodu v postupu konstrukce a na závěr změříme, zda nám zadané údaje souhlasí a obrys vytáhneme dvojkou tužkou. Teď nás to čeká u rovnoběžníku. 

 • Do sešitu: nadpis- Konstrukce rovnoběžníku 
 • řešený příklad B na str. 47 –neposílat 
 • řešený příklad C str. 48 –stejné zadání- jinak řešené, doplň Postup konstrukce-poslat Pro lepší pochopení můžeš použít https://www.youtube.com/watch?v=yINFFbZooaA 

Do 5.4. 

 • Z druhé strany sešitu-procvičuj str. 48 a pošli pouze 48/1c.

Do 25. 3. 

 • Do geometrického sešitu-zvýrazněné rámečky ze stran 44 a 45-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj- str.44-neposílat. 
 • 44/3AB a 44/4-poslat. 

Do 29.3. 

 • Do geometrického sešitu-přehled v tabulce na str.46-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-procvičuj – str. 45-neposílat. 
 • 45/10,11-poslat.

Do 22. 3. 

 • Do geom. sešitů-rámeček str. 38 
  • 2 rámečky str. 39 
  • 2 rámečky str. 40 
 • Výšky a úhlopříčky- 3rámečky str. 41, rámečky str.42 a 43 
 • Z druhé strany-str.39/cv.7,8,9,10, str. 40/cv. 13,14, str. 42/2 - naskenuj či nafoť a pošli na mail.

Do 15. 3. 

 • Do geom. sešitů – Čtyřúhelník-rámeček str. 36. 
 • Z druhé strany-str. 37/cv.1,2,3,4-naskenuj či nafoť a pošli na mail. 

Fyzika

4.5. – 7.5. 

 • Přečíst si v učebnici „Mechanické vlastnosti plynů“ str. 130 – 132 
 • Otázky 130/ 1,2,3 vypracuj písemně 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

27. – 30.4. 

Plování nestejnorodých těles 

 • Uč. str. 126-127 přečíst, žlutý rámeček zapsat do sešitu, 
 • Vypracovat otázky 127/1,2 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

20. – 24. 4. 

Přečíst si „Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině“ str. 123-125, na zadních deskách učebnice máš tabulku s hustotou některých látek, ostatní si můžeš najít v M-F tabulkách. 

Písemně vypracuj O: 125/2,3 a U: 125/5. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

14. – 17.4. 

 • Archimédův zákon … uč. 118 – 120 přečíst si a opsat Archimédův zákon do školního sešitu. 
 • Písemně vypracovat otázky 121/1,2. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

Do 5. 4.

 • Přepiš do školního sešitu základní pokyny učitele. PS str. 42/pravý sloupec (vše, co je vykřičníkem). 
  • Příklad: Setz dich! – Sedni si! Pokyny ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz pokyny se samozřejmě nauč! 
  • Termín do 1.4.2020. 
 • Procvičování němčiny – webová stránka „umimenemecky.cz“ Čísla- poslech slovíček/Pexeso. 
  • Termín do 5.4.2020.

30.3. - 1.4. 

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 • Uč. Str. 115-116.
 • Přečíst si a vypsat poznámky.

2.4. – 3.4.

 • 117/ 1,2,3 otázky vypracovat do sešitu – písemně.
 • Písemné úkoly, prosím, vyfotit a poslat na mail.

23. 3.– 25. 3. 

 • Hydrostatický tlak Uč.110-111 přečíst, vypsat poznámky, zapsat do sešitu vzorový příklad - řešení příkladu. 

26. 3. -27. 3. 

 • Hydrostatický tlak Uč. 112Přečíst, 113/ 1,2,3,5 -písemně do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27. 3. 2020.

16.3.-20.3. 

 • Přečíst si novou látku str. 105 – 108 Účinky gravitační síly Země na kapalinu. 
 • Do sešitu vypsat poznámky a vzorový příklad ze str.107. 
 • Do sešitu vyřešit otázky 1-5 ze str.108 Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

11.3. – 13.3.

 • Uč. 104-104 Hydraulické zařízení - přečíst. 
 • vypsat poznámky + písemně vypracovat otázky str. 105/1-4 Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

Dějepis

Do 7. 5. 2020

Vyloženě oddechový úkol (ale nebojte, něco velkého už se chystá :) Nemusíte nic psát, číst, hledat ani sledovat. 

Tento týden postačí vyplnit krátký opakovací test. Vaše výsledky ale samozřejmě uvidím, tak doufám, že to nepodceníte :) Test najdete zde.

Do 30. 4.

Renesance II.

Pro zopakování a rozšíření obzorů se podívejte se na výkladové video "Okénko do historie".   

Ke kontrole mi do mailu pošlete jen odpověď na otázky. Pozor, tentokrát nejsou popořadě :). 

V učebnici najdete renesanci na straně 81-85.

Do 24. 4. 2020

Tento týden bude mít úkol výjimečně dvě části. 

Objevné plavby, civilizace Ameriky

Podívejte se na: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-zanik-rise-azteku-151702

s pomocí videa odpovězte na otázky (přiložené v dokumentu). Své odpovědi mi ofocené zašlete na mail. V učebnici je téma na stranách 80 a 81, dozvíte se zde další informace a zajímavosti, stejně jako v prezentaci 2. Zámořské objevy II - Indiánské říše v Americe. 

Renesance

Téma začněte tradičně zhlédnutím „večerníčku“ https://www.youtube.com/watch?v=se8TZ9rIBZk

Poté se pokuste s pomocí internetu a učebnice najít odpověď na otázky z prezentace Umění renesance (pokud by někomu prezentace nešla, napište, pošlu vám ji v jiném formátu). Odpovědi na otázky mi pošlete na mail ke kontrole.

 

Do 17. 4.

Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu 

Do mapy světa - lze využít přiloženou, soubor Tisk mapa světa, můžete si ji však i nakreslit ručně :) vybarvěte a popište oceány (3 postačí, bez S. a J. ledového) a světadíly (6 - bez Antarktidy). Poté čtyřmi různobarevnými pastelkami či fixy zakreslete cesty těchto mořeplavců: K. Kolumbus, F. Magalhaes, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz (i s roky, kdy se na expedici vydali). V práci s mapou pomůže prezentace Zámořské objevy I. a II. na Google disku. Mapu zašlete ofocenou ke kontrole.

Nakonec si zapište poznámky (celé) z Google disku do sešitu. 

V učebnici je téma na stránkách 75 - 77, doporučuji se do ní podívat, je zde několik zajímavostí. Studiu historie zdar!

Do 3. 4.

Napsat si poznámky na téma Čechy za vlády Jagellonců do sešitu ze souboru Zápis do sešitu. Projít si téma na Google disku případně v učebnici (str. 64-66).

Raný novověk a hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století 

Pročíst v učebnici stránky 71-74, projít si videa a prezentaci na Google disku, zaslat vyplněný soubor Otázky - Hospodářské a společenské změny v 15. a 16. století. Vypracovaný úkol ho můžete vlepit nebo přepsat do sešitu, poslouží místo poznámek (vše si samozřejmě můžete přepsat).

Do 27. 3. 

Stoletá válka

 • Projít si v učebnici stránky 67 a 68, na Google disku prezentaci a video o Janě z Arku, zapsat poznámky. Nakonec zaslat vyřešený Práce s textem - Rozhovor s... (postačí odpovědi do mailu, nemusíte tisknout).
 • Dále Tatarské, turecké a jiné výboje
 • S pomocí učebnice vyplnit doplňovačku, vlepit  ji do sešitu místo poznámek a zaslat ke kontrole na mail.

Do 22. 3. 2020

 • Dokončit z Google disku zápis do sešitu k husitství, tzn. hlavně důsledky husitských válek.
 • Pročíst v učebnici str. 62-64 Království dvojího lidu a Jiří z Poděbrad, na Google disku si projít prezentaci, videa případně další přiložené materiály a zapsat si (či vytisknout) zápis do sešitu.
 • Nakonec vyluštit Křížovku – Husitství. Zápisy i křížovku poslat ofocené ke kontrole.

Do 16. 3. 2020

 • Dokončit časovou osu husitských válek s pomocí učebnice nebo (a hlavně!) informací a prezentací na Google disku (soubor Časová osa - Husitské války lze použít jako vzor). Bylo by dobré podívat se i na některá videa na disku pro lepší pochopení tématu i zopakování. Fotografii dokončené časové osy a zašlete na 

Přírodopis

Do 7. 5. 2020

Milí žáci,

tento týden nás čeká test, který proběhně v aplikaci Socrative. Test bude přístupný ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Room name je BENEDIKTOVA, následně uveďte své jméno. Test se bude týkat vejcorodých savců a vačnatců.

Jako nové učivo si tento týden projděte zajícovce (poznámky). Záběry ze života zajíců naleznete zde.

Do 30. 4.

Milí žáci,

tento týden si doprojdeme šelmy (mědvědovité a ploutvonohé), informace i nich jsou v poznámkách z minulého týdne.

 • Medvědovité i ploutvonohé šelmy žijí také v polárních oblastech, podívejte se na dokument.
 • A jedna otázka na závěr - najděte na informaci o tom, jak se jmenoval lachtan, který unikl z pražské ZOO při povodni v roce 2002. Kam až doplaval? A jak skončila jeho cesta?

Do 24. 4.

Milí žáci,

tento týden nás budou zajímat šelmy (psovité, kočkovité, lasicovité.

 • Poznámky o nich nalezneš zde.
 • S pomocí internetu odpověz na tyto otázky.
 • Své znalosti si můžeš ověřit zde nebo zde.

Do 19. 4. 2020

Milí žáci,

děkuji za vyplnění pracovního listu z minulého týdnu a připomínám opozdilcům, aby dle učiva v archivu dali do pořádku své úkoly z přírodopisu.

 • Zde jsou slíbené poznámky.
 • Doufám, že se vám líbily dokumenty o roztomilých a zajímavých ptakořitných a vačnatcích. 
 • Nyní už se dostáváme k placentálům. A úkol na tento týden bude velmi snadný.
  • Napište mi do e-mailu/whatsappu/messengeru odpověď na tyto otázky:
   • Co je to placenta? 
   • Jaký je tvůj nejoblíbenější placentál a proč? 
   • Máš doma nějakého placentála jako mazlíčka? 
 • Příští týden se již vrhneme na šelmy. :-) A kdo by to nemohl vydržet, může se mrknout na dokument o té nejrychlejší z nich.

Do 3. 4. 2020

Milí žáci,

děkuji za téměř vzorné vyplnění pracovních listů (kdo máte resty, tak to, prosím, dodělejte). Minulý týden jsme absolvovali první domácí test. Známky z něho jsou na škole online. Průměrná známka byla 1,73, což odpovídá běžnému průměru při psaní testů z přírodopisu ve škole. Několik z vás se testu nezúčastnilo, ani se neomluvilo, známka na ŠOL tedý není pěkná. Tento týden nás žádný test nečeká, ale začneme úplně nové téma, poslední zvířata, která nás čekají - SAVCI. 

 • Než vám dám hotové poznámky, zkuste chvíli sami bádat a vyplňte tento pracovní list.
 • Zkoukněte tyto krátká videa o ptakopyskovi a ježuře.
 • Kdo by chtěl trochu té roztomilosti, podívá se i na dokument o koalách.
 • A pro opravdové gurmány je tu Život savců - Nejdokonalejší model od mistra přírodovědných dokumentů pana Davida Attenborougha. Opravdu doporučuji těm z vás, kteří mají zájem o přírodu. 
 • A pár dobrovolných hrátek na závěr pro ty, kdo by si chtěli ověřit, jak znají vejcorodé savce a vačnatce.

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji za vzorné posílání pracovních listů. Někdo dokonce posílal i vyplněné spojovačky, super. Co nás čeká v dalším týdnu?

 

A jak jsem předeslala minulý týden, čeká nás test. Test bude obsahovat učivo pouze z vybraných skupin ptáků, a těmi jsou:

 • hrabaví, vrubozobí, dravci a sovy.
 • a samozřejmě obecné informace (pro ty, kdo by ztratili poznámky ze školy, pro jistotu přikládám zde).

Test proběhne ve středu 25. 3. od 9:00 do 13:00 pomocí aplikace Socrative tak, jak to bývá ve škole. Vstup je přes tento odkaz (nevstupuj dříve než v 9:00!!!). 

 • Room name: BENEDIKTOVA.
 • Pak napište své jméno. Až vyplníte všechny otázky (10), můžete aplikaci ukončit (vypnout). Mezi otázkami nelze přeskakovat!
 • Výsledky dorazí večer e-mailem, Messengerem nebo Whats appem.

Milí žáci,

níže uvedené učivo byste si měli projít do 20. 3. Nědeste se jeho množství, většina úkolů je dobrovolných a záleží na každém z vás, jak se do problematiky dravců, sov, papoušků nebo pěvců zahloubá. Nezapomeňte však včas odevzdat pracovní list.

 • Studijní text ke stažení zde - projít do nadpisu 6.9.2 Hmyzožraví (ten už ne!).
 • K textu doporučuji najít obrázky zmíněných ptáků na internetu.
 • V případě zájmu je možné zhlédnout dokumet o papoušcích.
 • Procvičování:
 • Vyplňte pracovní list a vyfocené řešení odevzdejte 20. 3. 2020 na FB nebo e-mail.
 • V týdnu od 23. 3. 2020 proběhne online test (Ptáci - od hrabavých po šplhavce - včetně).

Zeměpis

Do 7. 5.

Najdi alpské země

 • zjisti nejvyšší hory (např. Německo - Zugspitze)

Do 30. 4.

 • Evropa - 10 řek (délka toku - seřadit)
 • Evropa - 5 jezer (velikost - seřadit)

Do 24. 4. 2020

Vodstvo Evropy

 • namalovat nebo vytisknout řeky, jezera, moře

Do 17. 4. 2020

 • Evropa
  • 10 pohoří + nejvyšší hory.
  • 8 nížin

Do 5. 4. 2020

Evropa je a není jen Entropa

 • vypsat státy (sešit).
 • internet.

Do 1. 4. 2020

Napiš a vysvětli, zapiš do sešitu:

 1. Adamův most
 2. Andamany
 3. Angkor
 4. Čhotá Nágpur
 5. Čunking
 6. Dašte Kavir
 7. Demávend
 8. Formóza
 9. Hidžás
 10. Hilmand
 11. Chaj-Nan
 12. Charbin

Do 27. 3. 2020

 • Vytvoř manuál na hlavní města a státy Asie.
 • Hlavní města v Asii seřaď dle počtu obyvatel.

11. - 20. 3. 

 • Asie - státy a hlavní města.

Občanská výchova

Do 30. 4. 2020

Do 24. 4. 2020

Do 17. 4.

Do 1. 4. 2020

Někteří lidé mají při učení problémy, kterým se říká poruchy učení.

 • Propoj příznaky s názvem poruchy. Použij internet. 

Nedokážu používat gramatické poučky                           dyskalkulie 

Mám problémy se čtením                                                dysortografie 

Nejde mi psaní, ostatní to po mně nepřečtou                 dyslexie 

S čísly nejsem kamarád. Nemůžu se naučit počítat       dysgrafie 

 

Hra je činnost, která může sloužit pro zábavu, ale také ke vzdělání. Podtrhni rovnou čarou ty hry, které jsou ryze pro zábavu, vlnovkou podtrhni ty, které mají nějaký vzdělávací cíl. 

P R Š Í, S CH O V Á V A N Á, F O T B A L, P E X E S O ČJ-AJ, K U F R, S L O V N Í F O T B A L, Č L O V Ě Č E N E Z L O B S E, Š A CH Y, O D B Í J E N Á 

Jaké pomůcky používáš na zapamatování učiva? Vymysli alespoň tři.

Do 27. 3. 2020

Existují tři typy našeho jednání – agresivní, pasivní a asertivní. S využitím internetu vysvětli: 

1. Agresivní jednání: 

2. Pasivní jednání: 

3. Asertivní jednání: 

Souhlasíš s výrokem: Asertivita = zlatá střední cesta v jednání s druhými lidmi? Pokud je tvá odpověď NE, vysvětli to:

Pracuj s internetem:

1. Čím se lišíme? Napište alespoň 5 odlišností: 

2. Co mají lidé společného? Napiš alespoň 5 věcí: 

3. Vysvětli pojem „diskriminace“: 

4. Vysvětli pojem „rasismus“: 

5. Vysvětli pojem „xenofobie“:

Rodinná výchova

Do 7. 5. 2020

Milí sedmáci, dnes se stručně podíváme na pojem „manželství“ 

Manželství je institucí, která pojí dva lidi právně dohromady. Některé páry vnímají manželství jako přežitek a „stačí“ jim žít tzv. na „hromádce“. 

Jaký máš pohled na manželství ty? Bylo by pro tebe v budoucnu důležité mít právně podložené, že patříš s partnerem k sobě? STRUČNOU odpověď vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz

Do 7. 5. 2020

Do 30. 4. 

Napiš krátkou odpověď na situaci : 

Rodič ti zakáže oblíbený koníček, který rád děláš, protože zanedbáváš povinnosti.

Do 24. 4. 

Stručně napiš, jaký je ideální stav rodiny podle tebe. 

Velká či malá rodina, scházet se často nebo výjimečně, dodržovat tradice….. 

Žádná slohovka, jen stručně v bodech! Vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 17. 4. 

 • O kterých situacích doma nejčastěji hovoříte? Sepiš do seznamu ty pozitivní a ty negativní. 
 • Stačí 5 + 5 
 • Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum. cz.

Do 5. 4. 2020

Napiš krátkou úvahu, jak si myslíš, že se nám změní život po pandemii koronaviru (několik vět nebo bodů).

Do 27. 3. 2020

Koronavirus 

 1. vysvětli, co je epidemie a pandemie. 
 2. jak se chráníš proti tomuto zákeřnému viru. 
 3. popiš svůj režim dne v době nuceného volna. 
 4. kolik času denně věnuješ úkolům, které ti vyučující zadávají Odpovědi na otázky vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz. 

Do 20. 3. 2020

Napiš v 10 heslech, jaký by měl být tvůj budoucí partner/partnerka. 

 • Ofoť a zašli na e-mail. 
 • Termín 20.3.2020.

Hudební výchova

Milí sedmáci,

natočila jsem pro vás další hudební video, tentokrát věnované klavíru . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 6. května v 11:30 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Mějte prosím po ruce tužku a papír, budeme luštit hudební šifru. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Milí sedmáci,

jelikož jste ještě všichni neshlédli předchozí dvě videa, prosím, podívejte se na ně. První část je věnována Tvorbě hudbya navazující část je o DJINGu . 

Dobrovolná, avšak vítaná je opět vaše účast na online hodině ve středu 29. dubna v 11:30 hodin na naší dvacetiminutové neformální videokonferenci. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebkaa povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 24. 4. 

Milí sedmáci,

po týdnu mám pro vás opět korona-hudebkové video, tentokrát věnované DJINGu . 

Všichni se na něj prosím podívejte. Dobrovolná, avšak vítaná je vaše účast na online hodině ve středu 22. dubna v 11:30 hodin na naší dvacetiminutové diskuzi nejen o natočeném videu. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil. A pro lepší zvuk si vezměte sluchátka s mikrofonem. 

Mějte se a těším se na další setkání po síti! 

Jary Č.

Do 17. 4.

Milí sedmáci,

zdravím vás po Velikonocích a jak jsem slíbila, natočila jsem pro vás další video, tentokrát věnované Tvorbě hudby . 

Kdo máte chuť a čas, sejdeme  opět se online ve středu 15. dubna v 11.30 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci a jméno třídy je hudebka. Po připojení vyplňte svoje jméno a příjmení, ať v případě horšího signálu bez obrazu víme, kdo se připojil  Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od skupiny Kryštof , opět nezahálel Pokáč, který má navíc ještě další novinku va téma Velikonoce

Mějte se a těším se na další setkání po síti! Jary Č.

Do 3. 4.

Milí sedmáci,

kdo si máte chuť a čas, sejdeme se online ve středu 1. dubna v 11.30 hodin na cca 20 minutové pokusné hodině hudebky. Do prohlížeče Google Chrome stačí zadat adresu místnosti https://meet.jit.si/hudebka a povolit přístup k mikrofonu a kameře. Jde se připojit i přes telefon, tam si musíte stáhnout danou aplikaci. Připravte si prosím svojí roušku a na  A4 velkým písmenem ceduli s vaším jménem nebo přezdívkou. Kdo čas nebo technické vybavení nemáte, poslechněte si alespoň další songy na aktuální téma od Xindla X , Koronavir song  a písničku, kterou složil Voxel .

Mějte se a těším se na setkání po síti!

Do 27. 3.

Moji milí,

natočila jsem pro vás slíbené video. Přidávám také text a noty na písničku, která je na videu a odkazy na dvě písničky o Koronaviru – od Pokáče a skupiny Mirai. Těším se na vaše reakce formou  Like nebo komentáře k videu, na WhatsApp /608759593/ nebo jary.smolakova@gmail.com

Do 20. 3.

Milí sedmáci,

z hudebky pro vás mám něco odpočinkového, na boomwhackers si teď chvíli nezaboucháme, takže každý týden ode mě dostanete krátký nenáročný úkol. Pokusím se, abychom se výhledově setkali v nějakém virtuálním prostředí a příští týden se těšte na krátké video ode mě, na kterém si i zazpíváme. A tady jsou dva krátké úkoly pro tento týden: 

 1. Zeptejte se jednoho z rodičů, jakou kapelu nebo zpěváka měl rád ve vašem věku a poslechněte si na internetu nějakou skladbu od tohoto interpreta. Odkaz mi můžete poslat do mailu na jary.smolakova@gmail.com nebo přes WhatsApp /608 75 95 93/
 2. Koukněte se krátkou animaci ke skladbě Antonia Vivaldiho Jaro a zkuste si o tomto skladateli najít nějaké informace /v jaké době žil, jaká díla složil, zajímavosti o jeho životě/.

Informatika

Do 7. 5. 2020

Scratch

Milí žáci, 

také tento týden budeme pokračovat v kurzu Scratche. Tento týden se podívejte na 6. a 7. kapitolu.Podívejte se na videa a zkuste dle nich tvořit ve Scratchi.

Do 30. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

tento týden budeme pokračovat v kurzu Scratche. Tento týden se podívejte na 4. a 5. kapitolu. Děkuji za zpětnou vazbu od některých z vás. Podívejte se na videa a zkuste dle nich tvořit ve Scratchi.

Do programovacího prostředí Scratch se musíte registrovat zde (pro ty, kdo by zapomněli).

Do 24. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

tento týden budeme pokračovat v kurzu Scratche. Potěšili mi někteří z vás, kteří si kurz pochvalovali. :-) Tento týden se podívejte na 2. a 3. kapitolu. Podívejte se na videa a zkuste dle nich tvořit ve Scratchi..

Do 19. 4. 2020

Scratch

Milí žáci, 

už před prázdninami jsem předeslala, že se budeme věnovat programovacímu prostředí Scratch. Zapište se, prosím, do tohoto kurzu.

 • Vše je zdarma a velmi pěkně zpracováno.
 • Pro práci je nutné se registrovat zde.
 • Dále už vás kurz provede vším potřebným. Tento týden si projděte 1. kapitolu kurzu

Do 5. 4. 

Milí žáci, 

věřím, že s Lightbotem už jste se skamarádili. Zkuste s ním tedy vyřešit kapitolu Cykly. Tohle byla rozcvička, příště už to bude těžší, vyzkoušíme Scratch. Kdo by měl čas a chuť, může se podívat na stránky a zkusit se zaregistrovat.

Do 27. 3. 

 • Určitě všichni pamatujete na robota Galaxyho, kterého jsme programovali. Nyní je tu další, jmenuje se Lightboot. Zkuste s ním řešit jeho úlohy, od základů, přes procedury. A pošlete mi fotku, že jste odemkli všechny zámečky v části Základy a Procedury. Hezkou zábavu všem. :-)

Úkol na 19. 3. 2020:

 • Vyhledej informace o nějaké významné pandemii (nebo epidemii) v historii lidstva a zpracuj ji do prezentace.
 • Nezapomeň např. na: místo (stát), počet obětí, druh onemocnění, příznaky, léčba, dopady na společnost, období,...
 • Prezentaci pošlete na můj e-mail.

Tělesná výchova + spotovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 7. 5.

Cvičení rodičů s dětmi

 • stoj na rukou
 • stoj na hlavě

Dopomoc rodičů!!!

Do 30. 4.

 • sed-leh - 30 sekund, spočítat. 
 • kliky - 30 sekund, spočítat. 
 • součet (kolik jsi zvládnul kliků a sedů-lehů?).

Do 24. 4. 2020

Cooperův test

 • 12 minut běhu.
 • změřit vzdálenost.

Do 17. 4. 2020

Indiánský běh

 • zjistit na internetu a vyzkoušet.

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.

Tělesná výchova (dívky)

Milá děvčata, nezapomínejte na každodenní krátké protažení celého těla pomocí švihadla, smetáku. Máš-li doma švihadlo, skákej všemi možnými způsoby. Udělej se každý týden malý test, kolik přeskoků snožmo zvládneš za 1 minutu. Pusť si doma rytmickou hudbu, zatancuj si, zaposiluj na břicho, zadeček. Pokus se denně o 10 prkýnek/10sec. Neprohýbej záda! 

Věřím, že se brzy sejdeme v tělocvičně nebo na hřišti!

Výtvarná výchova

Do 7. 5.

Úkol pro tento týden bude o vaší fantazii. Zadání najdete zde.

Do 1. 5. 2020

Tento týden ještě zůstaneme u barev a zaměříme se na jejich působení na člověka – na psychologii barev. Vaším úkolem je najít a přečíst si na internetu vlastnosti 3 barev:

1.) Vaší nejoblíbenější barvy

2.) Barvy nejméně oblíbené (nebo druhé nejoblíbenější, pokud nemáte žádnou neoblíbenou + nezapomeňte napsat, o kterou variantu se jedná)

3.) Barvy, jakou máte doma vymalovaný pokoj (pokud je odlišná od předchozích dvou).

Výsledek mi pošlete na mail.

Do 24. 4. 2020

Zdravím vás,

zopakujeme si teorii barev. Zkuste vytvořit barevný kruh pomocí předmětů ve vašem okolí. Od každé barvy se snažte najít několik předmětů. Dejte si pozor, aby vám fungovaly také dvojice protilehlých = doplňkových barev. Pomocí delšího předmětu pak rozdělte kruh na teplé a studené barvy. Výsledek mi vyfoťte a pošlete. Inspirovat se můžete zde: https://glittermeetsglue.com/wp/wp-content/uploads/2020/04/colorwheel.jpg