Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Český jazyk

Online hodina v úterý 2. vyučovací hodinu a ve čtvrtek 1. vyučovací hodinu

22. - 23. 10. 

19. – 21. 10.

14. -16. 10.

  • Do sešitu si nadepište: Slova přejatá 
  • Učeb. str. 14/ 2 – vyhledejte přejatá slova (nápověda: mělo by jich být 10) a vypište si je do sešitu. Pokud některým nerozumíte, vyhledejte si jejich význam ve slovníku: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 

                    https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

  • totéž udělejte se cvičení 2/ str. 15 
  • do sešitu přepište cv. 6/ str. 16
  • prac. sešit: 13/ 1 – chyby se pokuste opravit, 13/ 2 

Matematika

Do 23. 10.

Do 21. 10. opiš rámečky str. 42,43,44 a 45 do školních sešitů. Procvičuj do cvičných sešitů str. 42-44 a pošli 43/4 a 45/9.

Do 23. 10. opiš rámeček str. 46 a 47(nahoře) a pošli úlohy na závěr 50/A 1-8.

Do 16. 10.

Do cvičného sešitu procvičovat Pythagorovu větu a str.39 a 40, poslat pouze úlohy na závěr 33A do 16.10.

 

Anglický jazyk (Še)

Do 23. 10.

(19. – 21. 10.)

Spoj výrazy v rámečcích A a B ve cvičení 21/3 v pracovním sešitě a použij je k nabídnutí pomoci ve cvičení 21/4.

Cvičení zkontrolujeme na online hodině, která proběhne přes Teams ve středu 21. října od 8:00. Zároveň společně uděláme cvičení 21/5 v PS.

(22. – 23. 10.)

Doplň do cvičení 30/1 v učebnici WILL nebo WON´T podle toho, co si myslíš, že se stane nebo nestane v dalších deseti letech. 

Pošli nahrávku nebo video, jak věty čteš a překládáš.

Do 16. 10.

Doplň do rozhovoru slova z šedého rámečku ve cvičení 20/1 v pracovním sešitě.

Vyplň prázdné bubliny ve cvičení 20/2 v pracovním sešitě.

Pošli vyfocená cvičení. Vyber si jedno cvičení a pošli nahrávku či video, jak jej čteš.

Německý jazyk

Do 23. 10.

Milí osmáci, budeme se společně prokousávat šestou lekcí. 

1. Pracovní sešit – str. 59/pravý sloupec 

2. Zopakovat časování nepravidelného slovesa “ haben“ (mít, něco vlastnit)!!!!! 

3. Pracovní sešit str.52/3 

4. Pracovní sešit str.57/4 Cvičení 3 a 4 na str.52 a 57 pošli na Teams nebo e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 16. 10.

Milí osmáci, bohužel už jsem se s vámi nestačila setkat na společné němčině. Posílám jednoduché úkoly na týden do 16.10.

1.  Pracovní sešit str. 59/ levá polovina slovíček

     Důležitá fráze : Wie geht es dir? =  Jak se máš?

                                  Wie geht es Ihnen? = Jak se máte? (vykání)

     Při každém setkání nebo telefonním hovoru s rodilým Němcem se s touto frází setkáš!!!

 

2.  Pracovní sešit str. 52/ 1, 2

Cvičení 1, 2 ze stránky 52 vyfoť a pošli na e-mail : iholoubkova@centrum.cz

Chemie 

Do 23. 10.

Milí žáci, 

online z hodina z chemie proběhne v úterý v 8:00 na MS Teams ve skupině 8.A - Př, Che.

 

Do 16. 10.

Pouze opakování:

  • projdi si učebnici str. 12 - 17.

  • vyzkoušej toto cvičení a výsledek pošli jako fotku do Teams nebo do Mesengeru.

  • také toto. Fotovýsledek opět pošli.

Přírodopis

Do 23. 10.

Milí žáci,

online z hodina z přírodopisu proběhne v úterý v 10:50 na MS Teams ve skupině 8.A - Př, Che. Dokončíme kosti trupu a podíváme se na kostru končetin. Poznámky k tématu máte již doma, popř. je stáhnete z MS Teams - sekce Soubory - Výukové materiály.

Obrázky kostry naleznete v učebnici str. 16-19.

Své znalosti po online hodině můžete procvičit zde:

 

Svá řešení vyfoťte a pošlete na Teams.

Do 16. 10.

Milí žáci, 

tento týen jsme ještě stihli jednu "live" hodinu. Projděte si znovu doma kosti trupu a skupiny obratlů.

Vyzkoušejte si, zda si pamatujete kosti lebky a své řešení pošlete jako fotku.

Dějepis

Do 23. 10.

Habsburská monarchie v 18. století

Ještě jednou budou tématem u nás snad nejznámější habsburští panovníci  - Marie Terezie a Josef II. Do sešitů zapište či vlepte poznámky o Marii Terezii, ke kontrole mi pošlete vyplněnou doplňovačku o Josefu II. (také si ji vlepte či přepište do sešitu). Na MS Teams máte k tématu k dispozici prezentaci a nápovědu k doplňovačce. Koho ještě neomrzely Dějiny udatného českého národa, může jich k tomuto tématu zhlédnout celou řadu:

https://www.youtube.com/watch?v=deOWTukAkGk&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

Do 16. 10.

Marie Terezie a Josef II.

Prostudovat si v učebnici strany 18-21, vypracovat pracovní list s křížovkou.

Fyzika

Do 23. 10.

vypočítat a zkontrolovat příklady na výkon z přiložené prezentace. Příklady si zapsat do sešitů zezadu.

Online hodina pátek 23. 10. 11:00 do 11:30.

Test výkon.

Do 16. 10.

dopočítat pracovní list ze školy

Zeměpis

Do 23. 10.
Pracovní list

Do 16. 10.

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Občanská výchova

Do 23. 10.

Prostudujte si zbytek prezentace o majetku a vlastnictví z minulého týdne (někteří už dokonce splnily několik úkolů navíc :).  Na email nebo lépe na MS Teams mi napište dva příklady majetku: 

a) hmotného: 

b) nehmotného: 

c) movitého: 

d) nemovitého:

Do 16. 10.

Projít si prezentaci majetek, slide Procvičení – úkol na doma!!!

vypracovat na sešitu a poslat ke kontrole

Informatika

Do 23. 10.

Milí žáci,

děkuji za úkoly z minulého týdne, které mi přišly do Teams.

Vzhledem k tomu, že nyní bude škola probíhat hlavně online, je třeba se seznámit se zásadami bezpečného chování na internetu.

Podívej se na následující videa:

Napište mi do soukromé zprávy na Teams (do chatu) 5 informací o tom, jak má vypadat silné heslo.

Hudební výchova

Do 23. 10.

Prezentaci a kvíz o české hymně najdete v Teamsech, případně přikládám odkaz na kvíz a prezentaci.

Tělesná a sportovní výchova

Do 23. 10.

Dívky

V tomto týdnu podle předpovědi bude hezké a teplejší počasí. Snažte se trávit volný čas venku na sluníčku, vyrazte na procházku nebo pomalý výběh. Nezapomeňte na protahovací cvičení!!!

Chlapci

 

Chlapci

Do 23. 10.

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů

 

Do 16. 10.

  • Cooperův test - běh na 12 min.