Navigace

Obsah

Úkoly do 19. 6. 

Český jazyk

15. - 17. 6.

 • Opakování vedlejších vět – pracovní list. Vyplňujte přímo, nepřepisujte.
 • Kdo by měl vypracované do úterý a ukáže ke kontrole ve škole, nemusí posílat.

 

18. – 19. 6.

 • Slovanské jazyky – do sešitu si vypracujte výpisky ze str. 98
 • Podívejte se na cvičení 99/ 1
 • 100/ 3,4 – vypracujte a sami si vyhledejte na internetu správné odpovědi (česko – chorvatský a česko – bulharský slovník) 

 

Žák s AP

Matematika

15.6. – 19.6. 

 

Žák s AP 

 • SB str. 12/ cv. 4 – tabulky 
 • Sb str. 16/ cv. 4

Anglický jazyk (Še)

15. 6. – 17. 6. 

 • Přečti si oznámení u obrázků ve cvičení 78/1 v učebnici. Poté doplň do vět slovesa. Piš přes fólii nebo do sešitu. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

18. 6. – 19. 6. 

 • Přes fólii zakroužkuj správné slovo ve větách ve cvičení 78/2 v učebnici. Poté si poslechni nahrávku a zkontroluj si, zda jsi vybral/a správně. 
 • Pošli nahrávku nebo video, jak věty čteš. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Tů)

Ahoj osmáci,

děkuji za vyplněné pracovní listy z minulého týdne...pěkná kolektivní práce, chválím!!!

Tento týden už jdeme do finále, takže dávám prostor všem, kdo ještě něco zapomněl nebo nestihl poslat, aby tak učinil (Anežko a Nikolo).

Ostatní čeká kvíz kombinující angličtinu a další vás oblíbený předmět - zeměpis.

Pomozte si navzájem, můžete pracovat ve skupině, výsledky klidně pošlete jen jeden z vás a napište mi, kdo všechno na nich pracoval.

 

Kviz 1A     Kviz 1B

Kviz 2A     Kviz 2B

Kviz 3A     Kviz 3B

 

V úterý budeme řešit společně!

Německý jazyk

Do 19. 6.

Milí osmáci, úkol posílají jen ti žáci, kteří pracují doma: 

 • pracovní sešit, str. 18/6,7,8,9 (celá stránka)
 • Stránku 18 vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Chemie 

Do 19. 6.

Milí žáci,

už nás čeká jen opakování. Pomocí testu zde procvičujte vše, co jsme letos probrali (halogenidy, oxidy, sulfidy a kyseliny.

Přírodopis

Do 19. 6.

Dějepis

Do 26. 6.

Poslední úkol z dějepisu je tady (máte na něj tedy dva týdny). Zhlédněte film Na západní frontě klid natočený podlerománu Ericha Marii Remarqua. Znalost tohoto díla se vám bude hodit i do literatury a případně k maturitě.

a odpovězte na otázky v dokumentu Na západní frontě klid, které pošlete ke kontrole.

Fyzika

Do 19.6. 

Zeměpis

Do 19. 6.

 • Nakresli mapu ČR (kraje, města, řeky, pohoří).

Informatika

Do 26. 6.

Milí žáci,

poslední úkol z informatiky bude již prázdninově orientovaný. Vytvořte prezentaci na téma Moje prázdniny a jak je změnil CoVid-19.

 • Na snímcích tedy popiš, kam pojedeš nebo co budeš dělat o prázdninách a jestli to nějak ovlivnila pandemie CoVid-19, např. jestli jsi kvůli ní musel něco zrušit.
 • Prezentaci doplň vhodnými obrázky a graficky ji "vylaď".
 • Na titulní list nezapomeň dát své jméno, třídu a datum.
 • Piš česky!
 • Použij efekty a animace, které jsme se učili.
 • Pokud nemáš Power Point, pracuj v online aplikace Prezentace Google.

Hudební výchova

Do 19. 6.

Zapiš část hymny USA a Velké Británie.

Tělesná a sportovní výchova

Do 19. 6.

 • hodina chůze - změřit vzdálenost.

Úkoly do 12. 6.

Český jazyk

8. – 10. 6.

 • Souhrnná cvičení (skladba)
 • Učebnice 97/ 1 (úkoly 1 až 8) – pošlete na můj email

11. – 12. 6. 

 • 97/ 3 – pošlete na můj email
 • Online hodiny od tohoto týdne probíhat nebudou, jsou nahrazeny konzultační hodinou ve škole. Kdo se nebude účastnit, může mi samozřejmě posílat dotazy.

 

Žák s AP

 

 • napsat 3 – 5 vět o svém víkend

Anglický jazyk (Še)

8. 6. – 10. 6. 

 • Doplň věty ve cvičení 61/6 v PS. Věty poté přelož do češtiny. Překlad napiš do sešitu nebo pošli nahrávku, jak věty překládáš. 
 • Cvičení zaslat na mail. 

11. 6. – 12. 6. 

 • Vytvoř věty ve cvičení 61/7 v PS. Věty piš dle příkladu, který je uveden u čísla 1. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Tů)

Do 12. 6.

Ahoj osmácí,

děkuji za nahrávky...byl to dost těžký text, takže celkem dobrý.

Jen pár často se opakujících chyb:

 • ISLAND se čte /AJLEND/
 • CENTRE se čte /SENTR/
 • 100 se čte /HANDRID/ je tam D ne G!!!

 

Tentokrát si dáme jen opakování v pracovním sešitu.

Úkol do středy 10.6.

Úkol do pátku 12.6.

 

Ahojte!

Matematika

8.6. – 10.6. 

Slovní úlohy řešené rovnicí 

 • SB. str. 90/ cv. 9 
 • SB str. 93/ cv. 11 
 • SB str. 94/ cv. 17 

 

11.6. – 12.6. 

Pouze geometrie - kalkulačka ano, pozor na různé vzorce :-)

 • Uč. 3 str. 27/ cv. 7 
 • Uč. 3 str. 27/ cv. 8A 

Příklad: Sestroj na čistý papír 2 kruhy o poloměru 4 cm, každý kruh rozděl na 16 dílů, vybarvi 2 barvami střídavě po dílcích. Budou stejné. Oba vystřihni. Jeden nalep do geometrického sešitu. Druhý podle dílků rozstříhej a poskládej k sobě dílky a nalep do geometrického sešitu (nápověda: uč.3 str. 29/ A – Anička, dort a Pepa – přečti si ) – jde o odvození obsahu kruhu. 

 • Zapiš rámeček pod nápovědou také do sešitu, i s obrázkem kruhu (obsah kruhu) 

 

Žák s AP 

Příklad : Sestroj na čistý papír 2 kruhy o poloměru 4 cm, každý kruh rozděl na 16 dílů, vybarvi 2 barvami střídavě po dílcích. Budou stejné. Oba vystřihni. Jeden nalep do geometrického sešitu. Druhý podle dílků rozstříhej a poskládej k sobě dílky a nalep do geometrického sešitu (nápověda: uč.3 str. 29/ A – Anička, dort a Pepa – přečti si ) – jde o odvození obsahu kruhu. 

Zapiš rámeček pod nápovědou také do sešitu, i s obrázkem kruhu (obsah kruhu) 

 

 • SB. str. 91/ cv. 3 – bez vyjádření neznámé ze vzorce, dosadit rovnou do vzorce, náčrtek 
 • SB. str. 92/ cv. 1

Fyzika

Do 12.6. 

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg a ještě v cizím jazyce https://www.youtube.com/watch?v=5UeDsX2EmSA.

Do sešitu : nadpis- Lidské oko a krátké poznámky (jsou ve videu, i obrázky) – neposílat.

A poslat odpovědi na otázky: Jaký je zorný úhel člověka? Pomocí jaké čočky se napravuje krátkozrakost a kterou dalekozrakost?

Německý jazyk

Do 12. 6.

Milí osmáci, jsem ráda, že se s některými z vás uvidím v úterý na konzultaci z NJ. Budeme procvičovat a pracovat společně. 

 • Ti z vás, kteří do školy nedorazíte, zadávám úkoly k procvičování: 
 • slovíčka PS/str.19 ústně 
 • písemně : vyčasuj do sešitu nepravidelná slovesa fahren – jet, jezdit a lesen – číst 
 • POZOR, jsou nepravidelná, proto dochází k nějaké změně ve 2. a 3. osobě čísla jednotného!! Koncovky jsou ale stejné!! 
 • písemně : PS str. 13/cvičení 12a doplň správný tvar slovesa fahren
 • Vyčasovaná slovesa a cvičení 12a/13 PS vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Chemie 

Do 12. 6.

 • podívej se na video o názvosloví kyselin.
 • Procvičuj názvosloví kyslíkatých kyselin zde (nezapomeň test správně nastavit, viz obrázek).

Přírodopis

Do 12. 6.

Rozmnožovací soustava

Zadání je tentokrát jednoduché, vypracujte s pomocí učebnice (str. 62-63) a internetu pracovní list a pošlete ho ke kontrole.

Dějepis

Do 12. 6.

Počátek 1. světové války

Dostali jsme se do finále dějepisu, s pomocí učebnice (strana 113-116) nebo internetu vypracujte poslední letošní pracovní list - Počátek velké války. Opět nemusíte nic tisknout, stačí mi pouze odpovědi na mail.

Zeměpis

Do 12. 6.

 • Vypsat památky UNESCO v ČR.

Občanská výchova

Do 12. 6.

Milé děti,

zde jsou výsledky závěrečného kvízu:

1B, 2C, 3B, 4D, 5D, 6A, 7D, 8B, 9C, 10B, 11C

 

A nyní už úkol pro tento týden do pátku 12.6.

Jen taková drobná úvaha na téma mobilní telefon podle následujícího pracovního listu. Napište alespoň 10 vět.

Hudební výchova

Do 12. 6.

 • Vypsat svou oblíbenou píseň (1 sloka)

Informatika

Do 12. 6.

 • Zavzpomínáme na Kahoot.
  • Vytvoř v Kahootu 2 kvízy na názvosloví. V každém kvízu bude 10 otázek a vždy jedna odpověď bude správná. 
  • Můžeš si vybrat halogenidy, oxidy, sulfidy nebo i kyseliny.
  • Hotový kvíz mi nasílej na uživatele bendi1989 nebo nafoť a pošli na msgr. 
  • Účet na Kahootu si buď pamatuješ ze školy nebo si založ nový.

Tělesná výchova a sportovní výchova (Tr)

Do 12. 6.

 • výběhy do kopce
 • 50m 20x

Úkoly do 5. 6. 

Anglický jazyk (ŠE)

1. 6. – 3. 6. 

 • Spoj poloviny vět tak, abys vytvořil rozhovory ve cvičení 60/3 v PS. 
 • (Dobrovolný úkol: Vyber si jeden rozhovor a pošli nahrávku nebo video, jak jej čteš.) 
 • Cvičení zaslat na mail. 

4. 6. – 5. 6. 

 • Doplň do rozhovoru chybějící slova z šedého rámečku ve cvičení 61/4 v PS. Cvičení poté přelož do češtiny. Překlad můžeš zapsat do sešitu nebo poslat nahrávku, jak cvičení překládáš. 
 • Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Tu)

Do 5. 6.

Ahoj osmáci,

Doufám, že se máte dobře a těšíte se do školy. Nezapomeňte se přihlásit a přijít příští týden, už se na vás moc těším.

Tento týden se ještě naposledy budete nahrávat. 

Ale ještě před tím: úkol do středy 3.6.

Ještě jednou SET SB 52

https://quizlet.com/_8fe0me?x=1jqt&i=2ajbh  

K vytištění SET SB 52 

Tentokrát jde jen o výslovnost, takže dělejte FLASHCARDS!!!

+ poslouchejte nahrávku, ať si správně osvojíte výslovnost těžkých slovíček.

 

Úkol do pátku 5.6.

Učebnice strana 52. Zde je kopie

Zde je nahrávka.

 

Text, který jste minulý týden překládali, nahrajte na diktafon a pošlete....můžete i na části.

Mějte se fajn!

Česká jazyk

2. – 5. 6.

 • V pondělí je Den dětí. Užijte si ho podle svého, jako dárek máte ode mě tento týden méně úkolů.
 • Vypracujte prosím tento pracovní list a odpovědi mi pošlete

Matematika

4.6. – 5.6. 

 

Žák s AP 

1.6. – 3.6. 

Žák s AP

Chemie

Do 5. 6. 

Online konzultace proběhne ve středu v 8:00 zde.

Podíváme se na kyseliny, teorie je zde.

Přírodopis

Do 5. 6.

Smysly 

Tentokrát se víc soustředíme na sluch, chuť a čich.

Učebnice 59-61, odpovědi na úkoly z prac. listu mi pošlete ke kontrole. Pracovní list není nutné tisknout.

Fyzika

Do 5.6. 

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=rFZQ-zsOgro a do sešitu : nadpis- Čočky a krátké poznámky (jsou ve videu, i obrázky) – neposílat.

A poslat odpověď na otázku: Jaký typ čočky je lupa?

Dějepis

Do 5. 6.

České země před 1. světovou válkou

Učebnice 109-112, odpovědi na úkoly z prac. listu mi pošlete ke kontrole. Pracovní list není nutné tisknout.

 

Německý jazyk

Do 5. 6.

Milí osmáci, .

tento týden opět obě skupiny společně. Procvičíme slovní zásobu lekce 1/II.díl učebnice. 

Zeměpis

Do 5. 6.

Moravsko-slezský kraj

 • výpisky
 • 8 dvojic

Občanská výuka

Do 5. 6.

Ahoj osmáci,

čeká nás závěrečný kvíz v oblasti financí a majetku. Nic náročného...stačí, když mi pošlete výsledky, nemusíte nic kopírovat.

 

Hudební výchova

Do 5. 6.

 • Richard Krajčo + Kryštof
 • poslechnout a vypsat 1 píseň

Informatika

Do 5. 6.

Den dětí

 • Vyhledej na internetu proč a od kdy se slaví Den dětí?
 • Kde tento svátek vznikl a co bylo důvodem?
 • Zpracuj informace do prezentace.

Tělesná výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 5. 6.

 • Žonglování s tenisovými míčky (2-3)
 • Návod najít na internetu.

Úkoly do 29. 5.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová) 

25. 5. – 27. 5. 

 • Poslechni si nahrávku, kde uslyšíš konec příběhu ze strany 74. Odpověz na otázky ve cvičení 75/3a. 

Odpovědi zaslat na mail. 

28. 5. – 29. 5. 

 • Doplň do rozhovoru výrazy z šedého rámečku ve cvičení 60/2 v PS. Cvičení poté přelož do češtiny. Překlad můžeš zapsat do sešitu nebo poslat nahrávku, jak cvičení překládáš. 

Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Mgr. Jaroslava Tůmová)

Ahoj osmáci,

Bylo fajn vás některé minulý čtvrtek slyšet. Doufám, že i vy ostatní se máte dobře a těšíte se do školy. 

 

Úkol do středy 27.5.

NOVÝ SET 

 

Pořádně se ho naučte, budete ho potřebovat i příští týden...zejména výslovnost!!!

Do středy zvládněte co nejlépe WRITE...alespoň na 80%.

 

Úkol do pátku 29.5.

 

Přeložit text do češtiny. Kdybyste někdo potřeboval konzultaci, budu vám k dispozici zase ve čtvrtek v 15:00 na Google Meet. Odkaz pošlu přes WhatsApp do skupiny. 

A nezapomeňte si začít poslouchat nahrávku...ano odhadli jste to správně - příští týden budete číst a posílat mi své libozvučné hlásky!!!

Úsměv :-)))))

Český jazyk 

28. – 29. 5.

 • Čárky v souvětí. Prosím vyfotit a poslat výsledek:

Žák s AP

25. – 27. 5.

 • Rámeček str. 92 – do sešitu
 • 93/ 2 a) c), 94/ 3a) – neposílejte, pokud se zúčastníte online konzultace
 • Online čeština ve středu v 11:00 https://meet.google.com/bzz-kiha-gfh

Matematika 

28.5. - 29.5.

 • Uč.2 str. 26/ cv. 3,4,5

 

Žák s AP

 • PS  str.24/ cv.6,7

 

25.5. – 27.5.

 • Slovní úlohy (příloha) – poslat emailem

 

Žák s AP

 • Desetinná čísla:
  • 10 příkladů na sčítání 2 desetinných čísel
  • 10 příkladů na odčítání 2 desetinných čísel
  • 10 příkladů na sčítání a odčítání desetinných čísel ( 4 desetinná čísla v 1 příkladu)

Fyzika

Do 29. 5. 

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=ocY-KAiyzzA a do sešitu : nadpis- Lom světla a krátké poznámky (jsou ve videu, i obrázky) – neposílat. Zajímavé je i video: https://www.youtube.com/watch?v=-kUY8VUh_68 Pošli odpověď na otázku: Co je to mezní úhel?

Chemie

Do 29. 5. 

 • Online hodina chemie proběhne netradičně ve středu v 8:00 zde. Zaměříme se opět na rovnice.
 • Tento týden ještě trochu teorie - podíváme se na kovy.
 • Kdo si ještě není jistý, může opakovat názvosloví.

Německý jazyk (Mrg. Irena Holoubková & Mgr. Jana Bláhová)

Do 29. 5. 

Milí osmáci,

opět pracujeme všichni společně. Chválím žáky ze skupiny p.uč. Bláhové, kteří se zapojili do výuky. 

 • Pracovní sešit II., str. 19/slovíčka ( skupina p. uč. Bláhové opakuje, moje skupina se pokusí naučit) 
 • Úkol : nakresli do sešitu půdorys vašeho bytu/domku a pojmenuj do obrázku jednotlivé místnosti včetně členů ! Obrázek vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Přírodopis

Do 29. 5.

Smysly

Tentokrát se soustředíme pouze na hmat a zrak (učebnice str. 56-58). Další informace a např. optické klamy najdete v prezentaci Zraková soustava. Ke kontrole mi pošlete vypracovaný pracovní list (nemusíte ho ale tisknout, stačí pouze odpovědi).

Dějepis

29. 5.

Úkoly k vypracování najdete v souboru Kultura a pojmy, který mi pošlete ke kontrole.

24. 5.

Úkol zůstává stejný z minulého týdne. Tento týden se ale už těším na vaše práce :)

Vědecký a technický pokrok v 19. a na počátku 20. století

Velmi zajímavá kapitola (učebnice str. 103) plná zajímavých lidí a jejich vynálezů. Úkol je tentokrát rozsáhlejší, bude na něj tedy i víc času (místo týdne na něj máte 14 dnů, stačí tedy, když odevzdáte do 24. 5.). S učebnicí si tentokrát nevystačíte a bude třeba prozkoumat taje internetu. Ke kontrole mi pošlete vyplněný list Vědecký a technický pokrok v 19. století.

Zeměpis

Do 29. 5.

Olomoucký kraj

 • výpisky + 8 dvojic

Občanská výchova

Ahoj ahoj,

finanční pojmy jste zvládli skvěle, tak se tento týden zaměříme na daně.

Informatika

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

 

Hudební výchova

Do 29. 5.

Legenda našeho regionu EXTRA BAND

 • Poslechni a vypiš 1 skladbu.

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 29. 5.

10 žabáků za sebou - změřit vzdálenost.

Úkoly do 22. 5.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová) 

18. 5. – 20. 5. 

 • Ještě jednou si přečti text na straně 74 v učebnici a vyber správný konec věty ve cvičení 75/2. 
 • (Dobrovolný úkol: Vyber si jeden rámeček na straně 74 a pošli nahrávku, jak jej čteš.) 

Cvičení zaslat na mail. 

21. 5. – 22. 5. 

 • Doplň text ve cvičení 60/1 v PS. Poté si věty nahlas přečti. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku, jak věty čteš.) 

Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Mgr. Jaroslava Tůmová)

 Ahoj Osmáci,

S ohledem na vaše (velmi podobné) chyby ve cvičení na SOME, ANY a NO jsem se rozhodla ještě to procvičit.

Posílám vám popis gramatiky a související cvičení. Jak víte, ANY se používá místo SOME v otázce, ale ne vždy...a to si právě nastudujte.

Ve čtvrtek v 15:00 bude povinná konzultace na GOOGLE MEET. Příslušný odkaz pošlu ve čtvrtek přes WhatsApp. 

Do pátku 22.5. od vás tedy očekávám vyplněná cvičení. Ve čtvrtek budeme řešit jakékoliv vaše dotazy k této problematice. 

A jinak samozřejmě QUIZLET!!! Každý alespoň 1 set...nezapomínejte - vidím vás online a snahu po zásluze odměním!!!

Český jazyk 

21. – 22. 5.

 • Vracíme se posledními otázkami k vašim knížkám.

 

 1. Čím autor udržel tvou pozornost až do konce?
 2. Splnila kniha některá tvoje očekávání? Která?
 3. Co Tě v knize zklamalo?
 4. Vybral(a) by sis knihu s podobnou tematikou znovu? Proč?

 

 • Pozor, stejně jako minule odpovídejte celými větami a neodpovídejte „Nevím.“
 • Pokud ještě nemáte knihu dočtenou, na odpovědi máte čas do konce května.

 

Žák s AP

18. – 20. 5.

 • Jazykový rozbor 88/7 

(úkol c) znamená určit, zda jde o věty jednočlenné, dvojčlenné nebo větné ekvivalenty).  Celé cvičení je opakovací, pokud jste něco už zapomněli, neznamená to, že úkoly nevypracujete, ale že si látku vyhledáte a zopakujete!!)

 • Zde máte cvičení na pravopis, které si vytisknete a doplníte nebo přepíšete do sešitu.
 • Nezapomeňte také na cvičení zadané minulý týden, pokud ho ještě nemáte vypracované
 • Pozor: úkoly ke kontrole pošlou jen ti, kteří nebudou na online hodině ve středu v 11:00, ostatní nic posílat nemusí!

https://meet.google.com/bzz-kiha-gfh

Do 19. 5. 

 • Pracovní sešit str. 45 – 46, cv. 2, souvětí č. 1 a 2 (všechny úkoly) – kontrola při čj online ve středu, neposílejte

Žák s AP

Žákyně s OMJ

Matematika 

18.5. - 20.5. 

 • Uč. 2 – str. 23 – 25 – pozorně! přečíst C - zápis, výpočty, odpověď do školního sešitu 
 • Uč. 2 – str. 25/ cv.1 
 • Uč. 2 – str. 26/ cv.2 

 

Žák s AP 

 • SB. Str. 76/ cv. 1,2 

 

21.5. – 22.5. 

 • SB. str. 134/ cv. 1,2,3 
 • SB. str. 134/ cv.4, 6 
 • Kalkulačka - ano 

 

Žák s AP 

 • SB. str. 76/ cv. 4 
 • Procvičování desetinných čísel. :-)

Fyzika

Do 22.5. 

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=BrO5kqAerBY a do sešitu : nadpis- Zrcadla a krátké poznámky– neposílat. Pošli odpověď na otázku: Jak musíš nastavit rovinné zrcadlo, abys viděl kamaráda a on tebe ne? Vyzkoušej si to. Může ti pomoci i video https://www.youtube.com/watch?v=Na5bH8USNXQ, ale poznámky z něj nedělej.

 

Chemie

Do 22. 5.

Milí osmáci,

vzhledem k tomu, že dlouhodobě pracujete velmi pěkně, můžeme trochu zvolnit a tento týden budeme jen opakovat, a to offline.

 • Zopakujeme si názvosloví, které jsme se zatím naučili (oxidy, halogenidy a sulfidy). Pozor, nezapomeň v aplikaci vybrat správně skupiny, které jsme již brali.
 • Procvičíme vyčíslování chemických rovnic.

Do 29. 5. 

 • Online hodina chemie proběhne netradičně ve středu v 8:00 zde. Zaměříme se opět na rovnice.
 • Tento týden ještě trochu teorie - podíváme se na kovy.
 • Kdo si ještě není jistý, může opakovat názvosloví.

Německý jazyk (Mrg. Irena Holoubková & Mgr. Jana Bláhová)

Do 22. 5.

Milí osmáci,

tento týden opět pracujeme všichni společně (i skupina p.uč. Bláhové) 

Ne všichni mi zaslali odpovědi na otázky z minulého týdne!!! Žádám o nápravu. 

Tento týden využijeme výukový portál umíme německy.cz. Procvičíme s hravěi slovíčka z 1.lekce druhého dílu učebnice „Bei uns“. 

1. Poslech slovíček dům, části domu, nábytek (1.úroveň) 

2. PEXESO – hledání dvojic, které k sobě patří 

Pokus si zahrát 3 Pexesa, jejichž závěrečný obrázek vyfotíš a pošleš na můj e-mail https://www.umimenemecky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek

 • iholoubková@centrum.cz

 

Přírodopis

Do 22. 5.

Úkol je tentokrát velmi jednoduchý a stručný (takže si odpočiňte, příště toho bude víc :-). Tento týden pouze něco pro zopakování. Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 

a napište mi:

a) Co je to endokrinní soustava

b) Působí na řízení lidského těla rychleji nervová soustava nebo žlázy s vnitřním vyměšováním?

c) Vyjmenujte všechny smysly (to už ve videu nenajdete) - budou nás čekat příště :)


Dějepis

22. 5.

Úkol zůstává stejný z minulého týdne. Tento týden se ale už těším na vaše práce :)

Vědecký a technický pokrok v 19. a na počátku 20. století

Velmi zajímavá kapitola (učebnice str. 103) plná zajímavých lidí a jejich vynálezů. Úkol je tentokrát rozsáhlejší, bude na něj tedy i víc času (místo týdne na něj máte 14 dnů, stačí tedy, když odevzdáte do 24. 5.). S učebnicí si tentokrát nevystačíte a bude třeba prozkoumat taje internetu. Ke kontrole mi pošlete vyplněný list Vědecký a technický pokrok v 19. století.

Zeměpis

Do 22. 5.

 • Baťův kanál - vznik, vypsat zastávky
 • Naťův mrakodrap - výška.

Občanská výchova

Ahoj,

posílám úkol do pátku 22.5.

Další pracovní list, tentokrát asi budete potřebovat trochu googlovat, protože všechny finanční pojmy, které jsou tu uvedené, jsme ještě neprobírali.

Ale vy to zvládnete, jste šikovní dorostenci!

Informatika

Do 29. 5.

Milí žáci,

protože tento školní rok zřejmě neproběhne tradiční focení, vytvoříme si alespoň fotokoláž, abychom měli vzpomínku na netradiční školní rok 2019/2020. Protože jde o náročnější úkol, máte na něj 14 dní.

 • Posbírejte (a vzájemně si přepošlete) fotky všech svých spolužáků.
 • Fotky následně vhodně ořízněte a složte do jedné koláže.
 • Přidejte popisek se školním rokem (přidat můžete také nějaké motto)
 • Výběr vhodné aplikace nechám zatím na vás, můžete klidně pracovat i na svém smartphonu, ale použít můžete také PowerPoint, Gimp či jiný program.
 • V případě problému nebo potřeby rady neváhejte napsat. 
 • Na konci tohoto týdne (22. 5.) mi napište, jak vaše práce postupuje. :-)
 • Vzor např. zde.

 

Hudební výchova

Do 22. 5.

Poslech skupina Wohnout

 • 1 píseň vypsat slova

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 22. 5.

Cviky na rovnováhu

 • váha na levé noze
 • váha na pravé noze
 • strom - jóga - váha

 

Úkoly do 15. 5.

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová) 

14. 5. – 15. 5. 

Podívej se na nová slovíčka 6D na straně 79 v PS. 

Poslechni si nahrávku a přečti text na straně 74 v učebnici. Poté odpověz na otázky ve cvičení 1b. 

(Dobrovolný úkol: Vyber si jeden rámeček na straně 74 a zašli nahrávku, jak jej čteš.) 

Cvičení zaslat na mail.

11. 5. – 13. 5. 

 • Doplň věty ve cvičení 59/7 v PS. Nezapomeň slovesa v šedém rámečku převést do minulého času prostého. Cvičení si poté nahlas přečti. 
 • (Dobrovolný úkol: Pošli nahrávku nebo video, jak čteš doplněné cvičení.) 
 • Cvičení zaslat na mail.

Anglický jazyk (Mgr. Jaroslava Tůmová)

Ahoj ahoj!

Především vás musím pochválit za skvělé kolektivní dílo (SB p.49) z minulého týdne. Měli jste tam (skoro) všichni stejné chyby...takže si to probereme na čtvrtečních individuálních online konverzacích, kde se vám to pokusím vysvětlit. Rozpis platí stále stejný.

Úkoly na tento týden 11.-15.5.

1. Quizlet - nový set UNIT 4 - D Kids

Má jen asi 10 nových slovíček, která se vám ale budou hodit k porozumění nahrávky a textu. 

https://quizlet.com/_8e2cvw?x=1jqt&i=2ajbh  

 

2. SB strana 50

Poslechněte a přečtěte si příběh. Posílám kopii stránky a nahrávku

Snažte se pochopit, v čem spočívá nedorozumění...souvisí to s předchozí epizodou...

Udělejte cvičení 1b a 2 (pravda/nepravda/nevíme)

Shrňte anglicky, o co šlo. 3-5 vět.

Pošlete vše emailem.

Český jazyk 

Do 19. 5. 

 • Pracovní sešit str. 45 – 46, cv. 2, souvětí č. 1 a 2 (všechny úkoly) – kontrola při čj online ve středu, neposílejte

Žák s AP

Žákyně s OMJ

11. – 13. 5.

 • Tento týden začneme vaší četbou. Do konce května budou mít všichni dočtenu minimálně jednu knížku ze čtenářské dílny. Té se týkají následující otázky. 
 1. Která část nebo epizoda se ti líbila nejvíc? Proč?
 2. Co bylo pro tebe při čtení obtížné?
 3. Dozvěděl ses z knihy něco nového nebo překvapivého? Co?
 4. Jaké pocity jsi při četbě pociťoval/a? Zkus popsat, co je vyvolalo.
 5. Jaký konflikt nebo problém kniha nastoluje?

Odpovídejte vždy celou větouNevím neuznávám jako odpověď.

 • Ze stejné knihy vypište 3 – 8 vět/ souvětí, které vás zaujaly. Vyznačte v nich alespoň 3 vedlejší věty a určete jejich druh. Vysvětlete, proč jste zvolili právě tuto ukázku.
 • Vše spolu s názvem knihy a jménem autora pošlete na můj email.
 • Online čeština ve středu v 11: 00 https://meet.google.com/bzz-kiha-gfh

Matematika 

Do 15. 5.

 • Pouze geometrie - uč. 3 str. 26/cv. 1, 2 (podle vzorce z minule :-))
 • Můžete použít kalkulačku, ale každý příklad bude mít dosazeno do vzorce podle zadání - poslat e-mailem.

Žák s AP

 • Pouze geometrie - uč. 3 str. 26/cv. 1, 2 (podle vzorce z minule :-))
 • Můžete použít kalkulačku, ale každý příklad bude mít dosazeno do vzorce podle zadání - poslat e-mailem.

Do 13. 5.

 • Slovní úlohy - zápis, sestavení rovnice, zkouška, odpověď - poslat e-mailem.
 • Žák s AP - Sb. str. 50/cv. 7, 8 - poslat e-mailem.

Fyzika

 

Do 15.5. 

 • Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=izoRH7BzR9c a do sešitu: nadpis- Odraz světla a krátké poznámky s obrázkem – neposílat.
 • Pošli odpověď na otázku: Jaký musí být úhel dopadu, aby odražený a dopadající paprsek svíraly pravý úhel?

Chemie

Do 15. 5. 

 • Online konzultace v úterý v 9:00 zde.
 • Video k chemickým rovnicím naleznete zde.
 • Stručné poznámky k chemickým rovnicím.
 • Test Socrative na sulfidy v úterý od 12:00 do 16:00. Vstup zde. Room name BENEDIKTOVA.

Německý jazyk (Mrg. Irena Holoubková & Mgr. Jana Bláhová)

Do 15. 5. 

Milí osmáci, tento týden budeme pracovat všichni společně. 

Beantworte die Fragen: 

-Wie heisst du? 

- Wie alt bist du? 

- Wann feierst du Geburtstag? 

- Was magst du in der Schule? 

- Was findest du in der Schule langweilig? 

- Welche ist deine Lieblingsfarbe? 

- Was magst du zum Essen? 

- Wieviel Stunden musst du Hausaufgaben in der Coronaquarantaene machen? (pro Woche / pro Tag) 

Odpověz celou větou. Odpovědi vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

 

Přírodopis

Do 15. 5.

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Ještě jednou se vrátíme do učebnice na stránky 54-55. Ke kontrole mi pošlete vaše poznámky (minulý úkol) a odpovědi na Otázky a úkoly 3, 4, 5, 6 a 7 ze strany 55. Kdo si tedy už vypracoval minulý úkol, má tentokrát velkou část práce hotovou:)


Dějepis

Vědecký a technický pokrok v 19. a na počátku 20. století

Velmi zajímavá kapitola (učebnice str. 103) plná zajímavých lidí a jejich vynálezů. Úkol je tentokrát rozsáhlejší, bude na něj tedy i víc času (místo týdne na něj máte 14 dnů, stačí tedy, když odevzdáte do 24. 5.). S učebnicí si tentokrát nevystačíte a bude třeba prozkoumat taje internetu. Ke kontrole mi pošlete vyplněný list Vědecký a technický pokrok v 19. století.

Zeměpis

Do 15. 5.

Zlínský kraj

 • výpisky + 10 dvojic.

Občanská výchova

Do 15. 5. 

Milé děti,

čiňte se!

Prémie za první správné vyluštění tajenky!

Pracovní list je zde.

Informatika

Do 15. 5. 

Milí žáci,

tento týden si odpočineme od Excelu. Věnujte, prosím, čas vyplnění následujích dotazníků, jsou anonymní, tak se nebojte vyjádřit svůj názor. :-)

 

Hudební výchova

Do 15. 5.

Hymna Slovenska

 • Poslechnout a vypsat 1 sloku.

Tělesná výchova + sportovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 15. 5.

Joģa + internet

 • pozice psa
 • pozice kočky
 • pozice žáby
 • pozice kobry

Výdrž 1 minuta.

 

---------------------------

Anglický jazyk (Mgr. Lenka Šebová)

4. 5. – 7. 5. 

 • Zakroužkuj správná slova ve cvičení 58/ 3 v PS. 
 • Spoj sloupce A a B ve cvičení 59/ 5 v PS. 
 • Napiš věty o sobě ve cvičení 59/ 6 v PS. 
 • (Dobrovolný úkol: PS 58/4- napiš příběh se slovy v šedém rámečku nebo příběh namluv a nahrávku mi pošli na mail.) 
 • Cvičení z pracovního sešitu zaslat na mail.

27. 4. – 30. 4. 

Připomeň si, co jsou frázová slovesa na této stránce: https://www.helpforenglish.cz/article/2005111605-frazova-slovesa

Tato slovesa si procvič v online cvičení: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

Doplněné věty z tohoto cvičení přepiš do sešitu a přelož je do češtiny. 

Ještě jednou si přečti článek v PS ve cvičení 58/1 a odpověz na otázky ve cvičení 58/2. 

Věty s překladem a cvičení v PS zaslat na mail.

3. 4. – 24. 4. 

PS 58/1- doplň do textu slova z šedého rámečku a odstavce očísluj 

Cvičení zaslat na mail.

20. 4. – 22. 4. 

Přečti si text na stranách 72 a 73 v učebnici ještě jednou a odpověz na otázky ve cvičení 73/2. 

Potom si poslechni konec příběhu a ve cvičení 3 vyber slova, která byla v tomto poslechu zmíněna (Page 73, Exercise 3b): https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Vyfocená cvičení zaslat na mail.

14. 4. – 17. 4. 

2. 4. – 5. 4. 

 • PS cvičení 57/5- vyplnit věty o sobě. 
 • Hotové cvičení poslat na mail.

 

30. 3. – 1. 4. 

 • PS cvičení 57/4- vyplnit + věty 1- 8 přeložit do sešitu 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

26. - 29. 3. 

PS cvičení 56/1, 2, 3- vyplnit 

(Must, mustn´t, don´t have to- viz Přehled mluvnice PS strana 73) 

Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

23. - 25. 3. 

 • učebnice strana 70- přečíst a do sešitu odpovědět na otázky ze cvičení 70/2. 
 • učebnice 71/ 3, 4 do sešitu (Must, mustn´t, don´t have to- viz Přehled mluvnice PS strana 73). 
 • Hotová cvičení vyfotit a poslat na mail.

16.- 20. 3. 

 • (Po):PS cvičení 54/1 
  • učebnice 68/3- přečíst text a odpovědět na otázky do sešitu 
 • (Út): učebnice cvičení 69/4a, b vypracovat do sešitu (Should- viz PS strana 73) 
  • PS strana 54 
 • (Pá): PS strana 55 
  • nová slovní zásoba 6B- PS strana 78 

13. 3. 

 • nová slovní zásoba 6A- PS strana 78. 
 • učebnice cvičení 68/1 a 2 vypracovat do sešitu.

Anglický jazyk (Mgr. Jaroslava Tůmová)

Ahoj osmáci,

ještě jsem nestihla poslechnout si všechny vaše nahrávky, ale zatím to je velmi slibné :-)

Tento týden je opět kratší, takže jen "jeden" úkol do čtvrtka 7.5.

Učebnice strana 49. Pro jistotu přikládám fotku SB 49.

1. Odpovězte na otázky ve cvičení 2 do sešitu.

2. Doplňte tabulku a věty ve cvičení 3a.b

Nezapomeňte, všechno jsou to lehká slovíčka:

EVERYBODY = všichni

EVERYTHING = všechno

SOMEBODY = někdo

SOMETHING = něco

NOBODY = nikdo

NOTHING = nic

jen výrazy s ANY jsou trochu zapeklitá:

ANYBODY = 1. v otázce = NĚKDO; 2. v záporu = NIKDO; 3. v kladné oznamovací = KDOKOLIV

ANYTHING =  1. v otázce = NĚCO; 2. v záporu = NIC; 3. v kladné oznamovací = COKOLIV

 

Aby se v tom čert vyznal...:-)

Zkuste to....

3. cvičení 4 - DIKTÁT

Posílám nahrávku.

Vyberte si Jimmyho nebo Marthu a napište jeden sen jako diktát. 

 

Všechno mi prosím pošlete v jednom emailu najednou. Neposílejte mi to prosím přes WhatsApp, trochu se mi to zahlcuje:-)

Díky, JT

Ahoj osmáci,

tento týden je o něco kratší, tak jen jeden úkol do 30.4.

Ano, tušíte správně...přeložit, nahrát a poslat druhou část textu o Tailor of Swaffham....jistě jste celí napjatí, jak to dopadne.

Pro jistotu znovu text nahrávka.

Užívejte si sluníčka!

Ahoj ahoj,

tak už je to tady, milí osmáci, nedá se nic dělat...budete se zase nahrávat, jak krásně čtete...máte radost?

Úkol do středy 22.4.

 • Quizlet
 • Na quizletu máte set 4C, který vám pomůže se čtením. Jsou v něm nová slovíčka, která se v příběhu vyskytují...
 • Do středy se set 4C naučte a udělejte WRITE na 100%. Pošlete důkaz, jak jste zvyklí...

https://quizlet.com/_8avjxu?x=1jqt&i=2ajbh  

 

Úkol do pátku 24.4.

 

Zde je text a zde je nahrávka. Jde o příběh v učebnici na straně 48 - The Tailor of Swaffham

Pusťte si několikrát nahrávku, abyste zjistili, jak se vše správně vyslovuje.

Do pátku mi pošlete překlad 1. sloupce a současně audio nahrávku, jak krásně čtete tuto první část.

Jste rádi? Já vím..... :-) Chybíte mi, tak vás alespoň uslyším :-)

Ahoj osmáci,

doufám, že jste si užili krásné Velikonoce a stýská se vám po Quizletu a diktátu. Tak jste se konečně dočkali, zde máte obojí. Úkoly do pátku 17.4.

1. Vyplnit a poslat pracovní sešit str. 35Pomůže vám s tím text v učebnici na straně 44.

2. Diktát. Jde o nahrávku ke cvičení 45/7 v učebnici, takže tam můžete najít některá slovíčka a věty. Napište jako diktát a do pátku pošlete.

3. Nový set na Quizletu - udělat test na 100%

https://quizlet.com/_8avjxu?x=1jqt&i=2ajbh  

Ve čtvrtek proběhnou povinné individuální online konzultace k úkolům a vašim dotazům na stejné adrese a ve stejných časech.

Ahoj Osmáci,

Nejprve vás musím pochválit za pondělní online konverzace. Všichni jste se snažili mluvit a šlo vám to moc dobře...zdá se, že nepřítomnost spolužáků vás zbavuje ostychu, což je moc dobře. 

Příště už se k nám už jistě připojí i Nikol a Vivien.

1. Online konverzace ČTVRTEK 2. 4.

Časový harmonogram i odkaz zůstává stejný. 

Příprava: najděte si hezká místa v České republice, která by stálo za to v létě navštívit...udělejte si poznámky...hledejte v anglických textech (blogy, trip advisor, videa na Youtube...), ať nemusíte nic překládat...budeme si o tom povídat.

 

2. Nový set na Quizletu - naučit se - deadline je PÁTEK 3. 4. 

- udělejte si WRITE, já v systému uvidím, že jste ho dokončili.

https://quizlet.com/_89ht66?x=1jqt&i=2ajbh 

 

3. Čtení TOM SAWYER - PONDĚLÍ 6. 4.

Na pondělních konverzacích mi přečtete část textu z naší oblíbené (!) knížky. Posílám vám nahrávku (od minuty 4:07 do 6:51), abyste si mohli text naposlouchat. Jde o stranu 13 od hvězdiček do konce strany 14. Samozřejmě musíte textu rozumět, tak si přeložte neznámá slovíčka, nemělo by jich být moc. 

4. Mějte se fajn!

Ahoj osmáci,

Nudíte se? Kupte si medvídka mývala :)

Nebo se vrhněte na další dávku angličtiny.

Protože jste mi všichni ještě neposlali překlad z minulého týdne, předpokládám, že toho máte opravdu hodně, takže tento týden žádný překlad (hurá!)

1.  (do PÁTKU 27.3)

 

Procvičujte LEARN, FLASHCARDS i WRITE a potom si zkuste udělat TEST. Pokud dokážete do PÁTKU 27.3 dát TEST ze všech 3 setů na 100%, máte u mě jedničku. Velkou! Stačí mi poslat foto displeje, že máte 100%. Nebo čestné prohlášení jednoho z rodičů s notářsky ověřeným podpisem (ŽERT Sabi!!!)

Pozor, zkontrolujte si v nastavení TESTu, že budete odpovídat jen anglicky, aby to pro vás nechtělo překlad do češtiny. V nastavení TESTu je 6 šoupátek:

Instant feedback - vypnout

Term - zapnout

Definition - vypnout (!!!!)

True / False - zapnout

Multiple choice - zapnout

Written - zapnout

2.  (do STŘEDY 25.3.)

 • Pracovní sešit str. 34 (celá strana)
 • Vyplnit a poslat foto do STŘEDY 25.3. 

3. Online konverzace ČTVRTEK 26.3

Ve čtvrtek proběhnou individuální online konverzace (10 minut) na meet.jit.si/osmacionline v následujících časech:

11:00 Aida

11:15 Anežka M

11:30 Nikol

11:45 Kačka

15:00 Sabi

15:15 Moni

15:30 Lucka

15:45 Míša

16:00 Denča

16:15 Vojta

16:30 Adam

16:45 Viv

Pokud se vám uvedený čas nehodí, vyměňte si ho s někým, ale musí s tím obě strany souhlasit a napište mi to do skupiny na WhatsApp.

Mějte se moc hezky, buďte veselí, pilní a zdraví. Srdečné pozdravy též vašim rodičům, kteří si jistě nemohou vynachválit vaši pomoc v domácnosti.

Pančelka

Milí osmáci, posílám vám úkoly na příští týden do 20.3.

1.  Quizlet, quizlet, quizlet. Dala jsem vám tam nový set 4A - Sightseeing. Procvičujte každý den, nezapomeňte, že vidím, kdo toho kolik na Quizletu udělat!!! Pokud někdo nemá přístup, posílám vám set 4A jako PDF. Ale v tom případě pozor na výslovnost, ať se neučíte bludy. 

2. Text na straně 44 v učebnici - zde máte fotku textu a nahrávku. Text přeložte do češtiny a pošlete mi fotku překladu na níže uvedený email nebo přes WhatsApp. Termín: pondělí 16.3.

3. Výše uvedený text na straně 44 si dobře naposlouchejte, zkuste několikrát (!!!!) nahlas (!!!) přečíst a pak se nahrajte. Můžete i po jednotlivých částech, ale pošlete všechny nahrávky do středy 18.3. na email nebo  přes WhatsApp. Pozor - čtení je na známky.

4. V pátek 20.3. v 10.00 zkusíme udělat konverzační hodinu přes  https://meet.jit.si , tak buďte v pátek od 9 připojení do naší skupiny na WhatsUpp, ať to zvládneme. Budete potřebovat počítač s připojením k internetu a prohlížeč Google Chrome. Můžete se pravděpodobně přihlásit i přes telefon, ale na to potřebujete aplikaci. Přečtěte si tento odkaz https://www.zeleni.cz/videokonference/, je tam i link na aplikaci pro Android i iPhone.  

5. Jezte zdravě a mějte se fajn.

Český jazyk

4 . - 7. 5.

Žák s AP

 • Cyklista na jaře: Pracovní sešit str. 22 – 24/ cv. 1 -6

27. - 30. 4.

Žák s AP

 • Pracovní sešit str. 17 – 19 (Zásady správné výživy, stolování)

Žákyně s OMJ

 • Napiš mi email o tom, jak vypadá tvůj den během karantény. Co děláš, co tě baví, co se ti nelíbí… Napiš také, co jsi dělala o víkendu. Délka  5 – 8 vět. Pošli na brnkoval@seznam.cz

Do 24. 4.

 • Otestujte si svoje čtenářské dovednosti:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY4jF93sLdkK1Uynesa2wLVeIbK9BXVcWxu2CgGho6hcoXjQ/formResponse

 • Nezapomeňte si text nechat na konci vyhodnotit, ať víte, jak jste na tom 
 • Učebnice 84/ 12 a) – h) – vypracujte do sešitu, ale neposílejte, kontrola při online hodině příští týden
 • V pátek ve 13:00 videokonzultace (skladba) – nepovinnáhttps://meet.jit.si/Meet8.A

Do 22. 4.

Milí osmáci,

tentokrát se zaměříme na interpunkci. 

 • Vypracujte cvičení 88/8a), 89/9 a)b) (bez zdůvodnění)
 • Před prací na prvním cvičení si možná budete potřebovat zopakovat pravidla zápisu přímé řeči. To můžete udělat například zde: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=162
 • Obě cvičení napište elektronicky, buď ve Wordu, nebo rovnou do mailu a pošlete. Pokud máte možnost, také si je vytiskněte a vlepte do sešitu.
 • Online čeština bude ve středu v 11:00 opět zde: https://meet.jit.si/Meet8.A

Žák s AP

Do 24. 4.

 • Diktát, najdete ho zde: https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-era-dinosauru/22 ( Nejdříve si pustí nahrávku celého textu. Potom následuje diktát po jednotlivých větách, které zapisuje do rámečku pod přehrávačem, diktát také vyhodnoťte, můžete mi poslat foto obrazovky s výsledkem, nebo mi jen napište, jak mu to šlo). Pokud byste chtěli, najdete zde diktátů více.
 • Úkol na čtení s porozuměním (lze vytisknout nebo vyplnit online, při práci online lze po skončení vyhodnotit správnost.
 • Napsat krátký email, 2 - 4 věty o tom, jak se žák má.

17. 4. 2020

Milí osmáci,

Po Velikonocích se znovu vracíme k oblíbeným větným rozborům.

 • Ve středu v 11:00 se setkáme online: https://meet.jit.si/Meet7.B
 • Do té doby si připravte cvičení 82/ 9 a 83/ 10 z učebnice. Neposílejte mi je, zkontrolujeme si je společně.
 • Kdykoliv do konce týdne vypracujte také 84/ 11 a nastudujte si oranžové rámečky ze stran 85 a 89 a z nich napište výpisky. 
 • A také nás čeká diktát. Najdete ho tady: https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-divne-sporty/32.  Nezapomeňte mi napsat, jak jste dopadli . chci vidět foto. 

Žák s AP

 • Otázky k četbě (Krysáci nebo Jak utopit dr. Mráčka…):
 1. Jaké postavy v knížce vystupují
 2. Vyber jednu postavu a napiš, jaká je (jak vypadá? Co dělá, co prožívá?)

(zkuste ústně, pak také zapsat, vyfotit a poslat na můj email)

Přečti bajku, doplň vynechaná písmena, doplněná slova napiš do sešitu. Potom přejdi 

 pod textem na šipku a text s úkoly. Otevře se ti celý text znovu, už doplněný. Znovu si ho přečti.

Úkoly pod textem neplň, ale odpověz na otázky: a)Kdo v bajce vystupuje?  b) Kam nalákala liška osla? C) Doplň přísloví: Kdo jinému jámu kopá, …

Do 5. 4.

 1. Jaká hlavní postava je, jaké má vlastnosti?
 2. Co máte s hlavní postavou společného?  
 3. Co hlavní postava v příběhu prožívá?
ČJ - Žák s OMJ

Do 29.3.

Podívej se na videa vypracuj úkoly pod nimi:

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/104-predstaveni---pani-ucitelka.html

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/108-nemam-.html?type=cviceni&num=295

Vyplněná cvičení vyfoť a pošli na brnkoval@seznam.cz

Do 1. 4. 

 • Zde máte kontrolu větného rozboru z minulého týdne. Proveďte opravu všech svých chyb a případné dotazy a nejasnosti pište e-mailem.

https://www.youtube.com/watch?v=G40tsmC9qEw

 • Znovu si zopakujte rozdíl mezi souvětím souřadným a podřadným.
 • Vypracujte cvičení 1/ 41 v pracovním sešitě. Souvětí vypište a určete buď do sešitu, nebo elektronicky.
 • U prvního souvětí určete:
 1. Z kolika vět se skládá? 
 2. Vypište větu/ věty hlavní. 
 3. Určete poměr mezi větami hlavními a druhy vedlejších vět. 
 4. Vše mi pošlete e-mailem a připište, jak jste na tom se čtením knížek. Příští úkoly se budou týkat vaší četby. V pátek také proběhne čeština online.

Do 29. 3.

Nejprve se podívejte na toto video o rozboru souvětí a zopakujte si jednotlivé kroky:

https://www.youtube.com/results?search_query=rozbor+souv%C4%9Bt%C3%AD+4

 • Potom vypracujte stejným způsobem rozbor toto souvětí (do sešitu):

Boční vítr pilotům dělá problémy poměrně často, takže přítomnost zvědavců s kamerami, kteří čekají na zaváhání pilotů, není ničím překvapivým.

Určete:

 1. Počet vět
 2. Věty hlavní
 3. Věty vedlejší
 4. Druh vedlejších vět
 5. Poměry mezi větami
 6. Typ souvětí (podřadné nebo souřadné)

Zatím neposílejte!

Do 25.3.

 • Podívejte se na videa a pročtěte si, jak psát správně e-maily (klidně i z jiných zdrojů). Potom mi jeden krátký napište a pošlete. Stačí 3 – 5 vět o tom, jak se máte a jak vám jde domácí škola.
 • Nezapomeňte na:
 1. předmět zprávy
 2. oslovení
 3. přehlednost textu
 4. rozloučení a podpis

https://www.youtube.com/watch?v=-KaIbBjH0Zk

https://www.youtube.com/watch?v=xFxdRdAQEZs

https://jnp.zive.cz/jak-poslat-e-mail-spravne-a-neztrapnit-se

https://www.wikihow.cz/Jak-napsat-form%C3%A1ln%C3%AD-e-mail

16. - 20. 3. 

 • učebnice 76/10 - přepsat do sešitu + vypracovat úkoly b) c) e).

 • souvětí souřadné a podřadné str. 78 - rámeček nastudovat a vypsat do sešitu, ústně 78/1 a) b).
 • procvičovat můžete také online, např. na www.umimecesky.cz nebo www.onlinecviceni.cz.

11. - 13. 3. 

 • Dokončit slohové práce + poslat na brnkoval@seznam.cz.
 • Mluvnice - pracovní sešit 38/1, 39/2, 40/4 - poslat.
 • Čtení rozečtených knížek 20 stran minimálně 3x týdně.

Matematika

Do 7. 5. 2020

Slovní úlohy (příloha) – zápis, sestavení rovnice, zkouška, odpověď (př. 2,3,4,5) – poslat emailem. 

Geometrie: Délka kružnice a obvod kruhu – rámeček uč. 3 str. 25 – opsat do geometrického sešitu. 

Přečíst a prostudovat příklady A, B, C – str. 24 - 25. 

 

Žák s AP 

SB. Str. 49/ cv. 1, 2, 3 – poslat emailem. 

Geometrie: Délka kružnice a obvod kruhu – rámeček uč. 3 str. 25 – opsat do geometrického sešitu.

27.4. – 30.4. 

Za rovnice z minulého Vás chválím, zvládli jste :-). 

https://umimematiku.cz- základní rovnice s 1 neznámou (počítání) – samostatná práce. Věřím, že zvládnete Štít 4. Nefoťte – čas je omezen, jde o procvičování. Jen napište, jak jste zvládli. 

 

Lineární rovnice (příloha) – přečíst úvod – připomenout si. 

Hoši vyřeší příklad 2, 4a), 4c), 5b), 5d), 6a), 6c) – řešení poslat emailem 

Dívky vyřeší příklad 3, 4b), 4d),5a), 5c), 6b), 6d) – řešení poslat emailem 

Příklad 7 – dobrovolný, stejně úkoly spolužáků 

 

Uč. 2 – str. 22 – 23 – přečíst A ,B 

Do sešitu školního opsat modrý rámeček str. 23 a př.A (Kolik dostane?) – zápis, výpočty, odpověď 

 

Žák s AP 

Uč. 2 – str. 22 – 23 – přečíst A ,B 

Do sešitu školního opsat modrý rámeček str. 23 a př.A (Kolik dostane?) – zápis, výpočty, odpověď 

https://onlinecviceni.cz– 6.roč. – Desetinná čísla – Porovnávání 

https://onlinecviceni.cz– 6.roč. – Zlomky - Sčítání

20.4. – 22.4. 

23.4. – 24.4. 

 • Rovnice (příloha) – poslat emailem (případné dotazy pište, ale věřím, že zvládnete sami :-)) 

 

Žák s AP 

 • PS str. 28/ cv. 1, 2, 3, 4

14.4. – 17.4. 

Řešení rovnic se zlomkem - podívejte se na video – nenechte se zmást úvodem (PSP) 

 • sledujte pozorně postup, případně viz minulá příloha ( v úkolech 30.3. – 1.4.) 
 • Uč. 2 str.19/ cv. 8 – vyřešte stejným postupem, proveďte zkoušku 
 • Uč. 2 str.20/ cv. 9 - vyřešte stejným postupem, proveďte zkoušku - obě cvičení poslat emailem 

 

 • Geometrie – str.20/ F – pozorně prostuduj, podle F proveď uč.3 str. 21/ 4a) – jde o konstrukční úlohu (nutný náčrtek, popis konstrukce a konstrukce) – poslat cv. 4a) emailem 

 

Žák s AP 

 • Uč. 2 str. 14/ 13 
 • Uč. 2 str. 14/ 14 
 • Sb. Str. 80/7 
 • PS str. 32/5

30.3. – 1.4. 

www.onlinecviceni.cz 

 • 8.roč. – mnohočleny – násobení + násobení A + násobení B – procvičit – email. 

 

nová látka – viz Rovnice  zlomky (viz příloha).

 • opsat do školního sešitu – a zamyslet se nad postupem - porozumět. 
 • SB str. 83/ 2 – ústně 
 • SB str. 83/ 3, 4 – cvičný sešit – KO ve výsledcích (sami). 

2.4. – 4.4. 

 • SB str. 83/ 7 – postup a řešení poslat emailem. 
 • SB str. 84 /8A - postup a řešení poslat emailem. 
 • Geometrie: Pythagorova věta v prostoru (nová látka) – uč. I str.30-31/A opsat do sešitu (geometrie!) a postup promyslet – včetně náčrtků. 

Žák s AP 

 • PS str. 16/ 1a,b. 
 • PS str. 17/ 2,3.
 • PS str. 35/1.

25.3. – 27.3. 

 • Geometrie: učebnice I – str. 33/úlohy na závěr 1A + 2A – postup a řešení poslat emailem. 
 • SB str. 81/ 11, 12 – ústně. 
 • SB str.82/ 16A – písemně – poslat emailem řešení. 
 • SB str. 82/ 17 – promyslete, zda zvládnete sami (dotazy pište :-)).

Žák s AP 

 • PS str.15/ cv. 7,8,9, 10,11,12.
 • www.onlinecviceni.cz – 6.ročník – rovnice – level 1 – procvičit 01 + 02.

20.3. – 24.3. 

 • www.onlinecviceni.cz
  • vyberete 8.ročník – lineární rovnice – Rovnost a Kořen rovnice – procvičit a ofotit, jak jste zvládli – poslat emailem. 
 • SB str. 82/13 - ústně.

 

16.3. – 19.3. 

 • Učebnice 2 str. 12/ F – Pepovy váhy naposledy. 
 • Učebnice 2 str. 12/ cv. 5, 6 – postup s řešením vyfotit – poslat emailem. 
 • Sbírka: str. 80/ cv. 8 – postup s řešením vyfotit – poslat emailem.
 • Geometrie: učebnice 1 str.28/ cv. 2A a) i b) – postup a řešení vyfotit (nezapomeňte na náčrtky!) – poslat emailem.

 

11.3. -13.3. 2020 

 • Sbírka str. 80/ cv.5, 6 – ústně. 
 • Učebnice 2 str. 11/ cv. 1,2 – ústně.

Fyzika

Do 7. 5.

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=t53rnTWA_zo a do sešitu: nadpis Zatmění Slunce a Měsíce a udělej si krátké poznámky i s obrázky a ještě skoukni https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co a pošli odpověď na otázku: Co může pozorovat kosmonaut na Měsíci, když jeho kamarád na Zemi právě pozoruje zatmění Měsíce?

Do 30.4. 

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=ijZvxi-Toko a do sešitu: nadpis Světlo a stín a udělej si krátké poznámky-pošli a odpověz na otázku: Kolik musí být zdrojů světla, aby vznikl plný stín i polostín?-pošli

Do 24.4. 

Prohlédni si video a do sešitu si dopiš, že se světlo šíří přímočaře a pošli nápad, jakým pokusem to dokázat.

Do 17.4. 

Prohlédni si video https://www.youtube.com/watch?v=IQmunPeqiAY a do sešitu si napiš nadpis Světelné jevy a z videa udělej krátké poznámky-pošli.

Do 1.4. 

 • Přečti si článek Jaderná energetika/str.141-145/ a udělej poznámky, do sešitu opiš rámečky str. 145,146-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-146/6-poslat. 

Do 5.4. 

 • Přečti si článek Ochrana před zářením/str. 146-148/ a udělej poznámky, do sešitu opiš rámeček str. 148-neposílat. 
 • Z druhé strany sešitu-pomocí internetu vyhledej co nejaktuálnější seznam zemí, které vlastní jaderné zbraně-poslat.

Do 25.3. 

Do 29.3.

Do 22. 3. 

 • Přečíst a napsat poznámky – Jaderný reaktor. 
 • Z druhé strany sešitu – str. 140/cv. 1,3,4,8- naskenuj či ofoť a pošli na mail.

Do 15. 3. 

 • Přečíst články str.133 a 135. 
 • Napsat poznámky Uvolňování jaderné energie- žluté rámečky. 
 • Z druhé strany sešitu- str. 138/cv.1,2,4,7,8-naskenuj či ofoť a pošli na mail. 

Německý jazyk (Mgr. Irena Holoubková)

Do 7. 5. 2020

Milí osmáci, dnes se mi pokusíte přeložit věty (VŠICHNI) : 

1. Kolik je hodin? 

2. Kdy máš narozeniny? 

3. Moje kamarádka má jednoho psa. (4.pád) 

4. Jak se to řekne německy? 

5. Pojď už! 

6. Máš dnes čas? 

7. V pátek bych chtěl/a jet do Plzně.

Přeložené věty vyfoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz

Do 30. 4.

Vylušti křížovku, vyfoť a pošli na e-mail  iholoubkova@centrum.cz

Do 24. 4. 2020

Wir wiederholen

Předzačátečníci :

1.Sloveso být 

2. Sloveso mít 

4. Přítomný čas  

Poslechni si ukázku 1 -12.

To, co zvládneš zachytit, přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz.

Do 17. 4. 2020

April, April, der macht was er will….Wirklich nur der April? Dieses Jahr sind bisher alle Monate irgendwie verrueckt. Ich bringe euch Aufgaben zum Thema OSTERN. 

Bitte, schreib ins Heft und entscheide, ob richtig oder falsch ist : 

1. Ostern feiert jeder Mensch auf der Welt. R x F 

2. Ostern feiert man immer im April. R x F 

3. Ostern dauert 40 Tage. R x F 

4. An Ostern kommt der Osterhase. R x F 

5. Der Osterhase vesteckt die Kinder im Garten. R x F 

6. Die Kinder suchen die Ostereier und Suesigkeiten im Garten. R x F 

7. Welche Ostersymbole kennst du? Fotografiere und sende in e-mai iholoubkova@centrum.cz

Do 5. 4. 2020

 • PS II. díl str.9 naučit se slovíčka levý odstavec po první čáru + celý pravý odstavec 
 • Podívej se na aplikaci „ WorldTrainer FRAUS“ 
 • Do školního sešitu vyčasuj sloveso : učit se, zaplatit. Vyčasovaná slovesa ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum cz. VŠICHNI! 
 • Termín do 1.4.2020 

 

 • Procvičování němčiny – webová stránka „umimenemecky.cz“ 
 • Slovesa sein, haben/rozhodovačka. 
 • Členy určité, neurčité/doplňovačka vět. 
 • Termín do 5.4.2020..

Do 29. 3. 2020

 • Do sešitu si napiš svoje jméno a příjmení bez háčků a čárek ( Lukas Cimelensky). 
 • Ke každému písmenku najdi jedno německé slovo, podstatná jména s členem.
 • Úkol ofoť a pošli na e-mail iholoubkova@centrum.cz

Do 25. 3. 2020

 • Pracovní sešit II. Str.8/cvičení 10, 11 stránku ofoť a pošli na iholoubkova@centrum.cz.

Do 20. 3. 2020

 • Pracovní sešit 2 díl, Lekce 0. Vyplň cvičení 1 – 9 na str. 5-7. Cvičení 8 vynech, je to poslechový text. Stránky ofoť a pošli na e-mail. 

Německý jazyk (Mgr. Jana Bláhová)

4.5. – 7.5. 

 • PS 14/15,16 – písemně 
 • PS - nová slovní zásoba str. 27 – první sloupec 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

27. – 30.4. 

 • PS 13/12,13 – písemně 
 • Uč 18/11b , 18/13 – ústně 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

20. – 22.4. 

 • Uč. str. 15/6 … přečti si článek …“Můj vysněný pokoj“ pak si na A4 udělej svůj projekt – Můj vysněný pokoj nebo dům“ – vyfoť a pošli. 

23. – 24.4. 

 • Uč. str.16/ tabulka gramatika- sloveso Rad fahren, fernsehen, opsat do sešitu.
 • PS str. 16/5. opsat časování sloves do sešitu. 
 • PS/12 písemně. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

14. – 17.4. 

 • PS písemně … str. 11/3,4 – pozor, člen podstatných jmen musí být ve 4.p, 11/ 5. 
 • Uč. str.14/5 - odpovídej na otázky- ústně. 

Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

30.3. - 1.4. 

 • Uč. str. 13/2 přečíst a přeložit – ústně.
 • 13/3 – ústně. 
 •  Do sešitu zapsat gramatiku ze str. 13.

2.4. – 3.4.

 • PS str. 10 / 1 písemně, přelož si i zájmena přivlastňovací. 
 • 10/2 – písemně, dej si pozor na členy podstatných jmen za předložkou – ve 3.p. 
 • Písemné úkoly prosím vyfotit a poslat na mail.

23. 3.– 25.3. 

 • Uč str. 13 opsat gramatiku do sešitu. 
 • Str 13/2 přečíst, přeložit – ústně. 

26.3. -27.3. 

 • Uč. Str. 13/3a do sešitu písemně. 
 • Str. 14/5 a – ústně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 27.3.

11.3.- 13.3.

 • PS str. 9. nová slovní zásoba 2.sloupec.
 • PS str.5 celá, str. 6/ 2,3,4. 
 • Uč str.9 /2 přečíst, přeložit -ústně.
 • Uč.str.10 – opakovací kvíz do sešitu Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do konce týdne.

16.3.-20.3. 

 • PS str. 7/6,7,9 str. 8/10,11 nová slovní zásoba str. 19 – 1.sloupec. 
 • Uč str. 12/1 – přečíst a přeložit – ústně, 12/1c do sešitu písemně Písemné úkoly ofotit a poslat na blahovajani@seznam.cz do 20.3.

Chemie

DŮLEŽITÉ!!!

Vzhledem k tomu, že služba Jitsi Meet zřejmě přestává zvládat nápor uživatelů, stěhujeme se do Google Meet. Aby vše proběhlo hladce, potřebuji, abyste si zkontrolovali, že se dokážete připojit do Google účtu (kdyby náhodou někdo Google účet neměl, tak si ho založí, přikládám manuál). 

 • Kdo bude chtít komunikovat z počítače nebo notebooku, nemusí nic stahovat, pouze se přihlásí přes odkaz, který pošlu v den konverzace.
 • Kdo bude chtít komunikovat přes mobil (tablet), musí si stáhnout zdarma aplikaci Hangouts Meet.

V případě jakéhokoliv problému mě kontaktujte. 

Věřím, že příští přenos již bude plynulý. :-)

Do 7. 5. 2020

Online konzultace z chemie proběhne v úterý 5. 5. v 9:00 zde.

Do 30. 4. 

Konzultace z chemie proběhne v úterý 28. 4. v 9:00 zde.

Do 26. 4. 

Konzultace z chemie proběhne v úterý 21. 4. v 9:00 zde.

 • Test na názvosloví oxidů proběhne v pátek 24. 4. od 8:00 do 15:00 na Socrativu. Informace o přihlášení zde. Room name: BENEDIKTOVA. 
 • Názvosloví si můžete pořád libovolně opakovat na této stránce. Je jen třeba si správně nastavit skupiny k procvičování (u nás tedy halogenidy a oxidy (pozor ne podvojné oxidy, jen oxidy!)).
 • Lehce nakousneme novou látku, sulfidy - zatím jen teorie.

Do 17. 4. 

Milí žáci,

mrzí mě, jak dopadla poslední konzultace, ale bohužel ani technika není všemocná. Potěšilo mě, kolik z vás bylo připraveno se věnovat chemii. 

 • V úterý 14. 4. v 9:00 proběhne online konzultace. Věřím, že vše proběhne hladce. :-). Odkaz pro přihlášení k místnosti na Google Meet bude zde. Abychom se vyhnuli komplikacím, projděte si tučný odstavec nad tímto.
 • A abyste měli vše čerstvě v hlavě, test na názvosloví halogenidů proběhne hned v úterý 14. 4.  odpoledne (12:00 - 15:00) přes aplikaci Socrative. Dostanete se do ní tudy.
  • Přihlašovací údaje jsou:
   • Room name BENEDIKTOVA
   • Dále píšete Vaše jméno.
   •  
 • Dále už se budeme věnovat oxidům, jejichž názvosloví jsme si vysvětlili před Velikonocemi (pro jistotu ještě odkaz na video).
 • Troška teorie o těch nejznámějších zde.
 • Názvosloví si můžeš libovolně opakovat na této stránce. Je jen třeba si správně nastavit skupiny k procvičování (u nás tedy halogenidy a oxidy (pozor ne podvojné oxidy, jen oxidy!)).
 •  

Do 3. 4.

Milí žáci,

děkuji většině z vás za vzornou spolupráci. Ti, co nespolupracují, doufám, že brzy začnou. Toto nejsou prázdniny. 

 • V první řadě jsem Vám slíbila řešení pracovního listu z minulého týdne (fotovideo).
 • Dále přináším poznámky, je tam shrnutí informací o několika běžných halogenidech a hlavně úvod k oxidům.
 • K tomu, jak vytvořit názvy oxidů, je také další video.
 • Konzultační hodina proběhne ve čtvrtek v 10:00 zde.
 • Tady nějaké hrátky pro zájemce:
 • A to nejhorší nakonec - test na názvosloví halogenidů proběhne v pátek 3. 4. od 11:00 do 12:00 na Socrativu. Informace o přihlášení zde zveřejním v pátek. 

Do 27. 3. 2020

Milí žáci,

děkuji vám za vzorné vyplnění pracovního listu. Tento týden nás čekají halogenidy a s nimi také první názvosloví. Ano, pomalu se dostáváme do opravdové chemie. Jak si látku rozdělíte do dvou rozvrhových hodin nechám na vás.

 • Protože je to pro vás opravdu nová věc, snažila jsem se pro vás připravit několik materiálů tak, aby si každý našel to, co mu nejvíce vyhovuje.
  • Zde jsou poznámky do sešitu.Nezapomeňte si opsat také tabulku, ta je podstatná.
  • Zde je výklad z učebnice.
  • A tady je mé vysvětlení ve formě fotky a videa.
  • A pár vyřešených příkladů (fotovideo).
  • Halogenidy si můžeš procvičovat na Quizletu.
  • Na závěr vyplňte tento pracovní list. List mi posílejte jakýmkoliv způsobem. :-) Jeho komentované řešení zobrazím v pátek odpoledne.
 • Videokonzultace k chemii proběhne zde ve středu 25. 3. od 13 h.

Do 20.3.2020

Milí žáci, 

tématem hodin minulého a následujícího týdne měly být alkalické kovy a halogeny. Zde naleznete poznámky, které si opište do sešitů. Do 19. 3. vypracujte tento pracovní list a pošlete mně ho pomocí e-mailu nebo messengeru. 

Dějepis

Do 7. 5. 2020

Japonsko v 19. století

Projděte si přiloženou prezentaci o Japonsku. Na páté straně v ní najdete text, který doplňte, opište do sešitu a pošlete ke kontrole. S doplňováním vám určitě pomůže učebnice na str. 100-102.

Do 30. 4.

Rusko za posledních Romanovců

Projděte si téma v učebnici na stranách 97-100 a pošlete mi odpovědi na otázky ze souboru Rusko.

Do 24. 4.

Vzestup USA

Téma občanské války v USA si můžete připomenout :-) např. https://www.youtube.com/watch?v=WxlJaLvkUak 

Jen tak pro zajímavost. Ve válce Severu proti Jihu se objevily i nové zbraně, kromě vůbec prvních ponorek třeba velmi známý Gatlingův kulomet https://www.youtube.com/watch?v=QOm5HGcjwwI

K dokončení této kapitoly mi pošlete zodpovězené otázky ze souboru Vzestup USA II. Tentokrát bude třeba kombinovat práci s učebnicí (str. 93-96), vyhledáváním na internetu i sledování videí. 

Do 17. 4.

Vzestup USA, občanská válka Severu proti Jihu

Téma je bezesporu zajímavé, a tak si ho rozdělíme na dvě části. Tento týden nás bude zajímat hlavně konflikt severních a jižních států mezi lety 1861 - 1865. V učebnici je kapitola na stránkách 93-96 (není nutné číst tento týden vše). Velmi pěkně je válka Severu proti Jihu zpracovaná zde: https://www.dejepis.com/ucebnice/americka-obcanska-valka-sever-proti-jihu/

Ke splnění úkolu bude třeba podívat se na https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582 a odpovědět na otázky ze souboru Otázky - Vzestup USA. Vaše odpovědi mi zašlete na mail.

Do 3. 4.

Imperialismus a kolonialismus

K prostudování kapitoly doporučuji pročíst stránky 90 - 92 v učebnici. Poté si zapište zápis do sešitu, najdete ho v prezentaci Kolonialismus - zápis do sešitu a tvorba mapy. Nakonec vypracujte mapu (lze využít přiloženou zde). Na ní si dejte záležet a buďte pečliví, využijeme ji i později!

Do 29. 3. 2020

 • Pro zopakování i něco navíc si pročíst Texty - Sisi a František, odpovědi na otázky postačí mailem, nemusíte nic tisknout.
 • Dále prostudovat v učebnici kapitolu s názvem České země ve druhé polovině 19. století na stránkách 86 - 89. Tentokrát mi ke kontrole zašlete vyplněnou doplňovačku - soubor Doplň - České země ve druhé pol. 19. stol.(na několik slov budete potřebovat i internet).

Do 22.3.

 • Výpisky z učebnice str. 82 – 85 (z každého odstavce např. Neoabsolutismus, Obnovení ústavnosti atd. tři nejdůležitější informace). 
 • Pracovní list - 19. století v Evropě  - vyplnit a i s výpisky odeslat ke kontrole.

Přírodopis

7. 5. 2020

Žlázy s vnitřním vyměšováním

Vypište si z učebnice str. 54-55: 

a) funkci žláz s vnitřním vyměšováním obecně

b) co jsou hormony, jak pracují a co ovlivňují

c) jednotlivé žlázy s vnitřním vyměšováním a jejich funkce. 

Tentokrát ke kontrole nemusíte posílat nic (vše pošlete s dalším úkolem:)

Do 30. 4. 

Nervová soustava III.

Pokud chcete zjistit, jak si někteří lidé dokážou zapamatovat spousty věcí podívejte se na Paměťové paláce.

Kdo se chce dozvědět něco dalšího o mozku a nervové soustavě, doporučuji Neumírejte mladí.

Úkol ke kontrole, bude tentokrát krátký. Pošlete mi vyluštěnou křížovku mozek a nervová soustava a vymyslete pět otázek na téma drogy a i s odpovědí mi je pošlete na mail. Jako zdroj doporučuji zprvu určitě učebnici na stránkách 102-103. Mnoho informací najdete také na internetu, například na https://www.drogy.cz/

Pokud vás zajímá cokoli k tématu, klidně dopište nějakou další otázku "mimo soutěž".

Do 24. 4.

Centrální nervová soustava

Projít si strany 49 - 51 v učebnici. 

Mícha 

a) Co to je? 

b) Z čeho se skládá?

c) Jaký je rozdíl mezi odstředivými a dostředivými nervy

d) Co se stane při porušení míchy 

Mozek

 • Zapsat si všech šest částí mozku + k čemu každá slouží.
 • Nakreslit ze str. 51 oba obrázky mozku 67 Laloky mozkové kůry - hlavní centra uložená v mozkové kůře 

Zodpovězené otázky (i s obrázky) mi pošlete ke kontrole na mail.

Další zajímavosti o mozku najdete např. https://www.youtube.com/watch?v=tP9rfWlFMKA

Test rychlosti reflexů a reakce - doporučuji dělat na stolním PC https://www.youtube.com/watch?v=gZzeJczlb48

Do 17. 4.

Nervová soustava

Pročíst a udělat výpisky ze strany 48 a 49 v učebnici (zatím stačí k nadpisu Centrální nervová soustava). Po dokončení výpisků byste měli vědět co je úkolem nervové soustavy a dokázat vysvětlit pojmy neuron, dendrit, neurit, synapse, reflex podmíněný (získaný), nepodmíněný (vrozený). Reflexy jsou hezky vidět na pokusu se psy I. P. Pavlova.

Protože bychom si v této kapitole povídali i o paměti (mozek nás bude čekat příští týden) vyzkoušejte si tyto testy paměti a logického uvažování. Nezapomeňte mi pak spolu s ofocenými poznámkami napsat, jak jste dopadli :)

Do 5. 4.

Dokončit výpisky z kožní soustavy (uč. str. 46-47). Odpovědět na Otázky a úkoly (str. 47 dole). Vše zaslat ke kontrole na mail. Na závěr kapitoly si ověřte získané znalosti zde.

Do 29. 3.

Kožní soustava

 • Zhlédnout video.
 • Odpovědět na otázky ze souboru - Neumírejme mladí - Kůže. Potom se podívat do učebnice na stranu 45 (zatím stačí jen tahle strana), udělat si výpisky a nakreslit obrázek 57 Stavba kůže. Vyfotografovat a poslat na mail.

Do 20. 3.

 • Ze souboru Úkoly - práce s učebnicí vypracovat otázky na vylučovací soustavu s pomocí učebnice str. 44-45.
 • Odpovídejte celou větou, aby šla práce využít i jako poznámky! Ofocené poté zašlete ke kontrole.
 • Vyplnit s pomocí učebnice a internetu pracovní list – Metabolismus (nezapomeňte z druhé strany sestavit jídelníček! (můžete odevzdávat do 20. 3.).

Informatika

Do 30. 4. 

Konzultace z informatiky proběhne ve čtvrtek  30. 4. ve 13:00 zde. Budeme pokračovat v Excelu. Podíváme se na tento příklad.

Do 2. 4. 

Konzultace z informatiky proběhne ve čtvrtek  30. 4. ve 13:00 zde.

 • Řešení úkolu z minulého týdne naleznete zde.
  • Kdo by měl nějaký problém, pošlete mi váš soubor a vyřešíme to individuálně.
 • Tento týden budeme pokračovat v grafech. Mrkněte se na tento soubor. Budeme ho spolu řešit na konzultaci ve čtvrtek.

Do 17. 4.

Milí žáci,

vzhledem k tomu, že mi ještě nepřišlo moc vypracovaných úkolů v Excelu, tipuji, že si možná nevíte rady. Videokonzultace k problematice grafů v MS Excel proběhne ve čtvrtek 16. 4. ve 13h přes Google Meet (odkaz zde bude včas k dispozici). Připravte si, prosím, rozpracovaný příklad. Společně ho vyřešíme a podíváme se na další.

Do 10. 4. 2020

Milí osmáci,

zavzpomínáme na Excel. Zkuste vyřešit tuto tabulku o denních teplotách.

 • Kdo nemá doma MS Excel, doporučuji si tabulku nahrát na Google Disk, a tam ji otevřít pomocí Tabulek Google. Kdo neví jak, individuálně poradím (MSG, Wapp, email).
 • Kdo by si s něčím nevěděl rady, zkuste dohledat návod na YouTube (schválně nepíšu přesné adresy, ať si zkusíte hledat).
 • Vypracovanou tabulku pošlete na můj e-mail nebo mi ji nasdílejte v Google Disku.
 • Uvidíme, jak vám to půjde a v případě potřeby můžeme po Velikonocích uspořádat videokonzultaci. 

Do 27. 3. 2020

Milí osmáci,

tento týden budeme trochu spolupracovat s úkolem, který jste dostali na Čj.

 • Vytvořte dvojice a napište si navzájem e-mail, jak se vám pracuje s materiály, které jste dostali na chemii. Jestli jsou dobré nebo by to chtělo něco zlepšit. 
 • Mě dejte do kopie, ať vidím, co si píšete. Tím budu mít i kontrolu, že jste úkol zpracovali. 
 • Kdo by neměl dvojici, píše rovnou mně. :-)
 • Úkol na 17. 3. 2020:
  • Vyhledej informace o nějaké významné pandemii (nebo epidemii) v historii lidstva a zpracuj ji do prezentace.
  • Nezapomeň např. na: místo (stát), počet obětí, druh onemocnění, příznaky, léčba, dopady na společnost, období,...
  • Prezentaci pošlete na můj e-mail.

Občanská výchova

Do 7. 5. 

Díky za úkoly z minulého týdne...jen příště opisujte trochu inteligentně, pánové :-)

Tento týden si zopakujeme pojištění. Mám pro vás 2 pracovní listy. Nemusíte je tisknout, pošlete klidně jen odpovědi.

Prosím jen přes email.

Pojištění 01

Pojištění 02

Ahoj osmáci,

posílám vám triviální (najděte si ve slovníku cizích slov a zařaďte do svého slovníku) úkol na tento týden do 30.4.

Vše je popsáno v příloze. Nemusíte si to tisknout, můžete vypsat do sešitu nebo na papír a poslat ofocené.

Do 24. 4. 2020

Ahoj osmáci,

tento týden pro vás nemám žádné video, ale naopak ho chci po vás. Najděte na Youtube video týkající se finanční gramotnosti nebo současné situace a jejích následků z ekonomického hlediska. Pošlete mi do pátku odkaz a popis v 10 bodech, o čem video je a proč by ho ostatní měli zhlédnout.  

17.4.2020

Milí osmáci,

máme tu další video. Tentokrát budete potřebovat poznámkový blok, protože po vás chci, abyste video zhlédli a napsali mi v 10 (nejméně) větách, co si o podaných informacích a názorech myslíte. 

https://www.youtube.com/watch?v=MOlbH37GQg0

Úkol do pátku 20.3.

 • Připravte si ovocný nebo zeleninový salát, pohodlně se usaďte před počítač nebo mobil a podívejte se na následující video o historii peněz.
 • Zpětná vazba: stačí, když mi napíšete na email nebo na telefon, že jste video viděli a které 3 věci vás v něm buď zaujaly nebo překvapily (jaroslava.tumova007@gmail.com).

Zeměpis

Do 7.5.

Jihomoravský kraj

 • vypiš 10 dvojic

Do 30. 4.

Jihomoravský kraj

 • výpisky Znojmo
 • 5 historických památek (vypsat)

Do 24. 4.

 • dodělat do mapy: sešit - sídla (všechny okresy ČR).

Do 17. 4. 2020

 • Dosud probraná okresní města - zapsat do mapy - sešit.

Do 5. 4. 2020

Kraj Vysočina

 • výpisky.

Do 1. 4. 2020

Zařaď pojmy ke krajům:

 1. Letovice
 2. Nivnice
 3. Teplice/Metuje
 4. Kaplice
 5. Slavonice
 6. Bruntál
 7. Pelhřimov
 8. Kamýk
 9. Kámen
 10. Blatnice
 11. Kraslice
 12. Tři Sekery
 13. Mrtník
 14. Temešvár
 15. Míšov

Do 27. 3.

 • Pardubický kraj - vytvoř dvojice.

Do 20. 3. 2020

 • Pardubický kraj.

Tělesná výchova + spotovní výchova (Mgr. Miroslav Trojanec)

Do 7. 5.

Cvičení rodičů s dětmi

 • stoj na rukou
 • stoj na hlavě

Dopomoc rodičů!!!

Do 30. 4.

 • sed-leh - 30 sekund, spočítat. 
 • kliky - 30 sekund, spočítat. 
 • součet (kolik jsi zvládnul kliků a sedů-lehů?).

Do 24. 4. 2020

Cooperův test

 • 12 minut běhu.
 • změřit vzdálenost.

Do 17. 4. 2020

Indiánský běh

 • zjistit na internetu a vyzkoušet.

Do 5. 4. 2020

Švihadlo

 • 500 přeskoků:
  • snožmo.
  • jednonož.
  • střídmonož.

Do 1. 4. 2020

 • 30 minut meditace (vhodná hudba z internetu).
 • Protahování:
  • stoj na lopatkách,
  • nohy za hlavu,
  • prosedy, prolehy,
  • překážkový sed.

Do 27. 3. 2020

 • Zacvič si, udělej:
  • 100 dřepů,
  • 100 kliků,
  • 100 sedů lehů,
  • 100 výšlapů.

 

Hudební výchova

Do 7. 5.

Vypiš a poslechni slova písně Láska je láska.

Do 30. 4.

 • skupina Doors - poslechnout a zapsat 1 píseň

Do 24. 4.

 • Co je to underground (najít na internetu)?
 • Poslechnout 1 skladbu a zapsat do sešitu (Plastic people)

Do 17. 4. 2020

Vypsat a poslechnout 1 píseň od skupiny Garáž.

Do 9. 4.

Poslechnout a zapsat jednu píseň od skupiny Buty.

Do 1. 4. 

 • Vodník (Za naší stodolou) - Miroslav Kemel.
  • vypsat a poslechnout.

Do 27. 3. 

 • Sešit HV - vypsat text své oblíbené písně.