Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Úkoly do 16. 10.

Český jazyk

22. - 23. 10. 

Online hodina v pondělí 3. vyučovací hodinu a ve čtvrtek 2. vyučovací hodinu

19. – 21. 10.

 • Doplnit chybějící úkoly z předchozí online hodiny (15/2 – vysvětlit cizí slova!!!)
 • 15/1 – zapsat význam slov
 • Zápis do sešitu – vlepte nebo přepište 
 • Vypracujte úkoly z tohoto pracovního listu (lépe přímo v Teams)

 

12. – 14. 10. 

 • Do sešitu si nadepište: Slova přejatá 
 • Učeb. str. 14/ 2 – vyhledejte přejatá slova (nápověda: mělo by jich být 10) a vypište si je do sešitu. Pokud některým nerozumíte, vyhledejte si jejich význam ve slovníku: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ 
 • https://prirucka.ujc.cas.cz/ 
 • totéž udělejte se cvičení 2/ str. 15 
 • do sešitu přepište cv. 6/ str. 16 – kontrola proběhne ve čtvrtek online, v čase třetí vyučovací hodiny na Teams 

15. – 16. 10. 

 • Prac. sešit: 13/ 1 – chyby se pokuste opravit, 13/ 2 
 • Vypracujte grafický zápis těchto vět: 
  • Pařez po poražené jabloni již ztrouchnivěl. 
  • Dvě zkušené podnikatelky besedovaly se studenty střední odborné školy. 

Vypracované úkoly prosím poslat na můj email brnkoval@seznam.cz, popř. Teams

Anglický jazyk

22. - 23. 10. 

 • PS 20/1,2; 21/3,4

19. – 21. 10.

 • Nová slovíčka 2D – Quizlet, prac. sešit + opakovat všechna slovíčka z celé 2. lekce
 • PS 19/ 4, 5, 6 – kontrola při online hodině ve středu 5 vyuč. hodinu na Teams

12. – 14. 10. 

 • Slovíčka 2C (pracovní sešit/ Quizlet – pozor na výslovnost – pouštějte si ji) 
 • Prac. sešit 18/ 1 – přečíst a zakroužkovat správné odpovědi. Napsat podobný text o sobě v rozsahu 8 - 10 vět. Esej zkuste poslat přes Teams. 
 • PS 18/ 2 – slova také přeložit do čj, 18/ 3 – dokončit do středy, kdy proběhne AJ přes Teams v čase běžné hodiny 

 

15. – 16. 10. 

 • učeb. str. 26, přečít, vyhledat si neznámá sova, textu byste měli dobře rozumět 
 • 26/2 – ústně, 27/3 – do sešitu – fotky pošlete emailem

Matematika

Do 23. 10.

Do 21. 10. – Do školních sešitů – Nadpis: Počítání s mocninami , podnadpis Sčítání a odčítání a text

Sčítat a odčítat lze to, co k sobě patří. 

Opiš rámečky str. 42,43,44 a 45 do školních sešitů. Procvičuj do cvičných sešitů str. 42-44 a pošli 43/4 a 45/9. Do 23. 10. opiš rámeček str. 46 a 47(nahoře) a pošli úlohy na závěr 50/A 1-8.

Do 16. 10. 

 • procvičovat Pythagorovu větu, do 14.10. poslat úlohy na závěr 33A, do 19.10. školní sešit rámečky str. 34 a 38, procvičování do str. 41 do cvičného sešitu.

Německý jazyk

Do 23. 10.

Ps/59- slovíčka v levém sloupci Uč/60/1-přepsat gramatiku do sešitu + procvičování slovesa haben zde:

https://learningapps.org/display?v=puijj7bhn20

Výsledek poslat na MS Teams

Do 16. 10.

PS str.49,50,51

Fyzika

Do 23. 10.

vypočítat a zkontrolovat příklady na výkon z přiložené prezentace. Příklady si zapsat do sešitů zezadu.

Online hodina úterý 20. 10. 10:00 do 10:30.

Test výkon.

Do 16. 10.

dopočítat pracovní list ze školy

Chemie

Do 23. 10.

Milí žáci, 

online z hodina z chemie proběhne ve čtvrtek v 11:55 na MS Teams ve skupině Chemie 8. B.

Do 16. 10.

 • projdi si učebnici str. 12 - 17.

 • vyzkoušej toto cvičení a výsledek pošli jako fotku do Teams nebo do Mesengeru.

 • také toto. Fotovýsledek opět pošli.

 • zahraj si tento Kahoot. Pozor, může být více správných odpovědí. Jako nickname uveď své opravdové jméno. Pokud bys potřeboval PIN, je to 06257860.

Přírodopis

Do 23. 10.

projít prezentaci orgánové soustavy a zapsat snímek 2 + 7

Test Vývoj člověka.

Do 16. 10.

str. 15 - projít si text Tkáně lidského těla

 

Zeměpis

Do 23. 10.

Online hodina v MS Teams v úterý 8:55.
Pracovní list

Do 16. 10.

Pracovní list 1

Pracovní list 2

Dějepis

Do 23. 10.

Do 23. 10.

Habsburská monarchie v 18. století

Ještě jednou budou tématem u nás snad nejznámější habsburští panovníci  - Marie Terezie a Josef II. Do sešitů zapište či vlepte poznámky o Marii Terezii, ke kontrole mi pošlete vyplněnou doplňovačku o Josefu II. (také si ji vlepte či přepište do sešitu). Na MS Teams máte k tématu k dispozici prezentaci a nápovědu k doplňovačce. Koho ještě neomrzely Dějiny udatného českého národa, může jich k tomuto tématu zhlédnout celou řadu:

https://www.youtube.com/watch?v=deOWTukAkGk&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

Do 16. 10.

Marie Terezie a Josef II.

Prostudovat si v učebnici strany 18-21, vypracovat pracovní list s křížovkou.

Občanská výchova

Do 23. 10.

Prostudujte si zbytek prezentace o majetku a vlastnictví z minulého týdne (někteří už dokonce splnily několik úkolů navíc :).  Na email nebo lépe na MS Teams mi napište dva příklady majetku: 

a) hmotného: 

b) nehmotného: 

c) movitého: 

d) nemovitého:

Do 16. 10.

Projít si prezentaci majetek, slide Procvičení – úkol na doma!!!

vypracovat na sešitu.

Informatika

Do 23. 10.

Milí žáci,

děkuji za úkoly z minulého týdne, které mi přišly do Teams.

Vzhledem k tomu, že nyní bude škola probíhat hlavně online, je třeba se seznámit se zásadami bezpečného chování na internetu.

Podívej se na následující videa:

Napište mi do soukromé zprávy na Teams (do chatu) 5 informací o tom, jak má vypadat silné heslo.

Hudební výchova

Do 23. 10. 

Kvíz s odkazem na video najete v Teamsech, případně Malá noční hudba od W. A. Mozarta a pár otázek pro ty, kteří se s MS Teams ještě nekamarádí je k dispozici i zde.

Do 16. 10.

Prezentaci a kvíz o české hymně najdete v Teamsech.  

Tělesná a sportovní výchova

Do 23. 10.

Dívky

V tomto týdnu podle předpovědi bude hezké a teplejší počasí. Snažte se trávit volný čas venku na sluníčku, vyrazte na procházku nebo pomalý výběh. Nezapomeňte na protahovací cvičení!!!

Chlapci

Do 23. 10.

 

Chlapci

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů

Do 16. 10.

Cooperův test - běh na 12 min.