Navigace

Obsah

Od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 naleztete všechny úkoly v příslušných týmech v MS Teams. Tuto aplikaci také používejte k zasílání vypracovaných úkolů.

Český jazyk

Online hodina  - 2. skupina (AJ Tů) v pondělí 4. vyučovací hodinu, 1. skupina  (AJ Še) ve středu 2. vyučovací hodinu – obě v Teams

19. – 21. 10.

22. - 23. 10. 

  • Sloh – zápis do sešitu
  • PS 61/2 – zopakujte si nebo vyhledejte, jak poskytnout první pomoc při těchto stavech. Jeden si vyberte a postup srozumitelně popište (do sešitu)

14. -16. 10.

Významové vztahy mezi slovy

  • Zápis do sešitu zde (vytisknout a vlepit nebo přepsat do sešitu)
  • https://www.skolasnadhledem.cz/game/666
  • učeb. 16/ 1 a)b)c)
  • 16/ 2a), 3a), 4a)b), 5 – pokus slova neznáte, vyhledejte je ve slovníku, 6

Anglický jazyk (Tů)

Do 23. 10.

1. Nahrát SB p. 64 William Shakespeare a poslat přes TEAMS nebo WHATSAPP. (deadline 21.10. - bude oznámkováno)

 

2. Online hodina STŘEDA 10:50 - 11:35

  • přihlašujte se od 10:45, ať můžeme v 10:50 začít pracovat
  • příprava na hodinu: WB p. 51-52 vyplnit

3. Online hodina PÁTEK 12:50 - 13:35

Do 16. 10.

1. Workbook - pages 48-49 (vyplnit ofotit, poslat emailem)

2. Pátek 9:00 - online hodina přes TEAMS

Anglický jazyk (Še)

Do 23. 10.

(19. – 21. 10.)

Doplň text se zadanými slovy ve cvičení 10/1 v pracovním sešitě.

Stále trénuj rozhovor ve vytvořené dvojici/ skupině.

Ve středu 21. října v 10:50 proběhne online hodina přes Teams. Zkontrolujeme společně vyplněné cvičení v PS a přednesete mi svoje rozhovory.

(22. – 23. 10.)

Seřaď správně slova ve cvičení 10/2 v PS. Pošli mi nahrávku či video, jak vytvořené věty čteš a překládáš.

Do 16. 10.

Poslechni si nahrávku 21 a odpověz na otázky ve cvičení 14/1b v učebnici. Odpovídej celou větou. Poté si text ještě jednou přečti a vypracuj cvičení 14/2.

Odpovědi vyfoť a pošli.

(Ve vytvořených dvojicích/ skupinkách stále trénujte rozhovor.)

 

Matematika 

Do 23.10. 2020 

Sbírka str. 16/ cv. 1 

Sbírka str. 16/ cv. 2A 

Sbírka str. 17/ cv. 5, 6 

- nezapomeňte i s výpočty, kde je potřeba

Do 21. 10.

Online hodina – pondělí od 10:00h na MS Teams Matematika 9.A - 1.skupina 

Online hodina – středa od 8:00h na MS Teams Matematika 9.A – 2.skupina 

Slovní úlohy č. 365, 366, 367 + libovolné 3 slovní úlohy na směsi (ze skupiny slovních úloh)

Do 16. 10.

Slovní úlohy č. 368, 369, 370

Německý jazyk (Šed)

Do 23. 10.

UČ/20/1b-přepsat gramatiku do sešitu PS/27 slovíčka -levý sloupec. PS/20/1. Pracovní sešit str.20/1 poslat na MS Teams

Do 16. 10.

str. 17,18,19

Německý jazyk (Ho)

Do 23. 10.

Milí deváťáci, budeme procvičovat předložky. 

1. Pracovní sešit str.27/celý levý sloupec 

2. Přelož: 

- v parku (3.p.) 

- do parku (4.p.) 

- na stole (3.p.) 

- na stůl (4.p.) 

- v kině (3.p.) 

- do kina (4.p.) 

- V pondělí nejdeme do školy (4.p.) 

3. Pracovní sešit str. 20/1 Předložky a cvičení 1/20 pošli na Teams nebo e-mail Iholoubkova@centrum.cz.

Chemie

Do 23. 10.

Online hodina chemie proběhne v úterý 20. 10 v 9:55.

Přírodopis

Do 23. 10.

Podzemní voda a prameny, Vznik a vývoj života na Zemi

Učebnice str. 65-66

Pošlete mi (ideálně na MS Teams):

a) Dva nápady, jakým způsobem můžeme šetřit vodou. 

b) Odkud je vaše obec nebo město zásobována pitnou vodou. 

c) Dva příklady možných zákazů a omezení činností v ochranném pásmu vodních zdrojů

Sami si pak udělejte výpisky z kapitoly Vznik a vývoj života na Zemi (stránky 65 a 66).

Vodítkem vám budou opět tučně zvýrazněná slova.

Do 16. 10.

Dokoukat dokument Země – vznik planety https://www.youtube.com/watch?v=O4nxnbAc1nAa 

poslat odpovědi na otázky (Vznik Země 4, 5 a 6)

 

Dějepis

Do 23. 10.

Politika ČSR

S pomocí prezentace si dokončete zápis do sešitu (vodítkem je tučný text). Vynechané informace si vyhledejte v učebnici nebo na internetu a do zápisu doplňte.  Ke kontrole mi pošlete zodpovězené otázky z konce prezentace.

Do 16. 10.

Politický systém ČSR

Vyplnit pracovní list, porovnat politický systém ČSR a ČR

Zeměpis

Do 23. 10.

Online hodina v MS Teams úterý 11:55.

Pracovní list

Do 16. 10.

Pracovní list.

Fyzika

Do 23. 10.

Přečti a udělej poznámky čl. Zdroje elektrického napětí a pošli odpověď na úlohu U3/str. 136 – do 23.10.

Do 16. 10.

Řešit otázky a úkoly za probranými kapitolami str. 120,124,128, poslat pouze 124/O1,3,4 do 16.10.

Pracovní činnosti

Do 23. 10.

Práce na zahradě na podzim: vypiš v bodech, co by se mělo stihnout udělat před zimou. 

Vzpomeň si na naše činnosti na školní zahradě. 

Pošli na Teams nebo iholoubkova@centrum.cz.

Informační technologie (+ informatika)

Do 23. 10.

Bezpečnost na internetu, kyberšikana, digitální gramotnost...tato hesla dnes slýcháme ze všech stran. Přesto by mě zajímalo, jak to vidíte vy. 

Na zhruba půl stránky ve wordu mi napište, jaká vnímáte rizika na internetu vy, která se vás týkají a na co by si lidé ve vašem věku měli dávat pozor. Btw. viděli jste film  V síti? Co na to říkáte? 

 

 

Hudební výchova

Do 23. 10.

Kvíz s odkazem na video najete v Teamsech, případně Malá noční hudba od W. A. Mozarta a pár otázek pro ty, kteří se s MS Teams ještě nekamarádí je k dispozici i zde.

Tělesná a sportovní výchova

Do 23. 10.

100 kliků

100 dřepů

100 sedů lehů

Do 16. 10.

Cooperův test - běh na 12 min.